Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh thái nguyên và chế tạo autocvaccine phòng bệnh

155 148 0
  • Loading ...
1/155 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 05:21

1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN MẠNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS GÂY BỆNH Ở LỢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ CHẾ TẠO AUTOVACCINE PHÒNG BỆNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2019 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN MẠNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS GÂY BỆNH Ở LỢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ CHẾ TẠO AUTOVACCINE PHÒNG BỆNH Ngành: Ký sinh trùng Vi sinh vật học thú y Mã số : 9.64.01.04 LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÚ Y NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Tô Long Thành TS Nguyễn Văn Quang THÁI NGUYÊN - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng: Đây cơng trình nghiên cứu riêng tơi; số liệu, kết nghiên cứu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc hoàn thành luận án cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Mạnh Cường LỜI CẢM ƠN Trong trình triển khai thực đề tài hồn thành luận án, tơi ln nhận quan tâm, giúp đỡ thày, cô, bạn đồng nghiệp, quan cơng tác gia đình Tơi xin trân trọng cảm ơn Khoa Chăn nuôi - Thú y, Phòng Đào tạo, Trường đại học Nơng Lâm, Viện Khoa học Sự sống - Đại học Thái Nguyên; Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương - Cục Thú y, Bộ môn Vi trùng - Viện Thú y, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Thái Nguyên nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài luận án Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thày hướng dẫn khoa học là: PGS.TS Tô Long Thành - Giám đốc Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương, Cục Thú y TS Nguyễn Văn Quang - Nguyên Trưởng Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hồn thiện luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo tập thể cán Bộ môn Vi trùng Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương - Cục Thú y, Bộ môn Vi trùng - Viện Thú y Bộ môn Công nghệ Vi sinh, Công nghệ Phân tử - Viện Khoa học Sự sống - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện, giúp đỡ hướng dẫn thực thí nghiệm đề tài luận án Nhân dịp này, xin bày tỏ lòng biết ơn tới thày, cơ, bạn đồng nghiệp, học viên cao học, em sinh viên đặc biệt gia đình ln giúp đỡ, động viên, hỗ trợ tơi thời gian qua để hồn thành luận án Thái Nguyên, tháng năm 2019 Tác giả MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ADH AMD ARA BHI CFU CPS cs EF ELISA ESL GAL GLYG: GUR HIP ICAM IHA INU LAP LAC LD MAN MRP NAG NAM NIN PAL PBS PCR PYRA QCVN RAF RIB RR S suis SLY SOR STSS TCCS TCVN TRE TSA TSB TYE : Arginine Dihydrolase : amidon : arabinose : Brain Heart Infusion : Colony Forming Unit : Capsule polysaccharide : cộng : Extracellular factor : Enzyme - linked Immunosorbert Assay : Esculin : Galactosidase : glycogen : Glucuronidase : acid Hippuric : Intercellular adhension molecule : Indirect Haemaglunation test : đường inulin : Leucine AminoPeptidase : đường lactose : Lethal dose : đường mannitol : Muramidase - released protein : N-acetylgluco acid : N-acetylmuramic acid : Ninhydrin : Alkaline Phosphatase : Phosphate-buffered solution : Polymerase Chain Reaction : Pyrrolidonyl Arylamidase : quy chuẩn Quốc Gia : đường raffinose : đường ribose : Relative Risk : Streptococcus suis : Suilysin : đường sorbitol : Streptococcus toxic shock syndrome : tiêu chuẩn sở : tiêu chuẩn Quốc Gia : trehalose : Tryptone soya agar : Tryptone soya broth : Tryptone Yeast Extract Broth VP VCAM YE : Voges Proskauer : Vascular cell adhension molecule : Yeast Extract DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH 10 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chăn ni lợn tỉnh Thái Nguyên năm qua phát triển nhanh số lượng cải tiến nhiều chất lượng nên đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh hướng tới xuất khẩu, góp phần giải việc làm tăng thu nhập cho người chăn nuôi địa bàn Theo thống kê Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Thái Nguyên (1/10/2018) [2] năm 2018 tổng đàn lợn có 680.000 con, tổng sản lượng thịt đạt 80.170 tấn, nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu ngành chăn ni Vì vậy, chăn ni lợn chiếm vị quan trọng phát triển kinh tế tỉnh trở thành ngành mũi nhọn quan tâm phát triển Chăn nuôi lợn Thái Nguyên chủ yếu trại quy mô nhỏ nên gặp nhiều khó khăn đặc biệt khâu kiểm sốt dịch bệnh nên ảnh hưởng lớn đến hiệu chăn ni Ngồi bệnh truyền nhiễm gây cho đàn lợn lở mồm long móng, dịch tả, tai xanh… viêm phổi, viêm khớp lợn vi khuẩn S suis xảy phổ biến gây tổn thất kinh tế cho người chăn nuôi Bệnh S suis lợn với biểu bệnh lý bại huyết, viêm phổi, viêm khớp, viêm não…dẫn đến chết, đặc biệt giai đoạn lợn sau cai sữa, làm ảnh hưởng tới tăng trọng, chất lượng giống tăng tỷ lệ loại thải Vi khuẩn S suis đóng vai trò quan trọng gây bệnh hô hấp viêm khớp lợn Nghiên cứu Nguyễn Thị Nội Nguyễn Ngọc Nhiên (1993) [15] hệ vi khuẩn đường hô hấp 162 lợn mắc ho thở truyền nhiễm cho thấy vi khuẩn Streptococcus chiếm tỷ lệ 74,0% Kết điều tra Đỗ Ngọc Thúy cs (2009b) [32] từ lợn khỏe ni trại, lợn đưa tới lò mổ, lợn có triệu chứng bệnh đường hơ hấp, tai xanh viêm khớp, viêm não phân lập vi khuẩn S suis với tỷ lệ khác Trong số chủng vi khuẩn S suis phân lập phát thấy serotype gây bệnh quan trọng phổ biến serotype 2, Không gây thiệt hại đàn lợn, vi khuẩn S suis gây bệnh nguy hiểm cho người Ở Việt Nam ghi nhận nhiều ca mắc chết S suis Phổi lợn Dịch cuống họng Sơ đồ 1: Quy trình phân lập vi khuẩn S suis (Viện Thú y Quốc gia) PHỤ LỤC Phương pháp PCR để xác định serotype gây bệnh thông thường gen mã hoá số yếu tố độc lực vi khuẩn S suis - Nguyên tắc: Phương pháp PCR để xác định gen mã hóa số yếu tố độc lực serotype gây bệnh thông thường (1, 2, 7, 9) vi khuẩn S suis thực theo (Wisselink H.J cs (2002b) [131]; Silva L.M cs (2006) [114] Đỗ Ngọc Thúy Lê Thị Minh Hằng (2009a) [31] - Phản ứng PCR để xác định serotype 1, 2, vi khuẩn S suis Bốn serotype S suis gây bệnh thường gặp lợn xác định phản ứng PCR - Mồi phản ứng: Các cặp mồi dùng để xác định serotype 1, 2, S suis lựa chọn dựa vào chuỗi gen mã hố q trình sinh tổng hợp thành phần polysaccharide giáp mô (cps), gồm cặp mồi: cps 1J - F cps 1J - R để xác định serotype 1, cps 2J - F cps 2J - R để xác định serotype 2, cps 7H - F cps 7H- R để xác định serotype 7, cps 9H - F cps 9H - R để xác định serotype Trình tự mồi sản phẩm tương ứng chúng tạo trình bày bảng: Trình tự mồi phản ứng PCR dùng để xác định serotype vi khuẩn S suis Gen Ký hiệu đích primers Kích cỡ Chuỗi primers (5’- 3’) sản phẩm (bp) cps cps cps cps cps1J - F 5' - TGG CTC TGT AGA TGA TTC TGC T - 3' cps1J - R 5' - TGA TAC GTC AAA ATC CTC ACC A- 3' cps2J - F 5' - TTT GTC GGG AGG GTT ACT TG - 3' cps2J - R 5' - TTT GGA AGC GAT TCA TCT CC - 3' cps7H - F 5' - AAT GCC CTC GTG GAA TAC AG - 3' cps7H - R 5' - TCC TGA CAC CAG GAC ACG TA - 3' cps9H - F 5' - GGG ATG ATT GCT CGA CAG AT- 3' 637 bp 498 bp 379 bp 303 bp cps9H - R 5' - CCG AAG TAT CTG GGC TAC TGA- 3' - Phản ứng PCR xác định gen mã hoá số yếu tố độc lực vi khuẩn S suis - Việc xác định yếu tố gây bệnh S suis thực phản ứng PCR phức hợp (Multiplex PCR), tức có phối hợp nhiều loại mồi khác phản ứng - Mồi phản ứng thiết kế dựa vào chuỗi gen mã hoá sinh tổng hợp yếu tố liên quan đến độc lực là: yếu tố ngoại bào (EF, epf), protein giải phóng muramidase (MRP, mrp), suilysin (SLY, sly) enzym arginine deiminase (ARC, arcA) Trình tự mồi sản phẩm tương ứng chúng tạo trình bày bảng sau: Trình tự mồi phản ứng PCR dùng để xác định số gen mã hoá yếu tố độc lực Gen Ký hiệu đích primers epf sly mrp arc Chuỗi primers (5’ - 3’) epf - F 5' - CGC AGA CAA CGA AAG ATT GA - 3' epf - R 5' - AAG AAT GTC TTT GGC GAT GG - 3' sly - F 5' - GCT TGA CTT ACG AGC CAC AA - 3' sly - R 5' - CCG CGC AAT ACT GAT AAG C - 3' mrp - F 5' - ATT GCT CCA CAA GAG GAT GG - 3' mrp - R 5' - TGA GCT TTA CCT GAA GCG GT - 3’ arcA - F 5' - TGA TAT GGT TGC TGC TGG TC - 3' arcA - R 5' - GGA CTC GAG GAT AGC ATT GG - 3' Kích cỡ sản phẩm (bp) 744 bp 248 bp 188 bp 118 bp Các thành phần chu kỳ nhiệt phản ứng dùng để xác định serotype S suis giống phản ứng dùng để xác định gen mã hoá yếu tố độc lực trình bày chi tiết bảng sau: Thành phần chất phản ứng MP - PCR dùng để xác định số serotype gây bệnh thông thường gen mã hoá yếu tố độc lực Thành phần Thể tích (µl) Nồng độ Mồi xi 1+1+1+1 3,2 µM/ µl Mồi ngược 1+1+1+1 3,2 µM/ µl - 0.05 500 UI Nước khử ion 12 - Tổng cộng 25 - Dung dich đệm AMP x gồm: - 750 mM Tris - HCl (pH=8) - 200mM (NH4)2SO4 - 0,1% (v/v) Tween 20 - dNTPs - 2mM MgCl2 Taq - polymerase - Các chu kỳ nhiệt phản ứng: Các chu kỳ nhiệt phản ứng PCR dùng để xác định số serotype gây bệnh thông thường gen mã hoá yếu tố độc lực Nhiệt độ (0C) Thời gian (phút) kỳ nhiệt Giai đoạn tiền biến tính 94 Giai đoạn biến tính 94 Giai đoạn bắt cặp 53 Giai đoạn tổng hợp 72 1,5 Giai đoạn kéo dài 72 Các giai đoạn phản ứng Số chu 35 - Phân tích sản phẩm: Các sản phẩm phản ứng PCR tiến hành chạy điện di thạch agarose 2% dung dịch x TAE với hiệu điện 50V 30 phút, đọc kết chụp ảnh hệ thống Gel Doc 2000 PHỤ LỤC Phản ứng ngưng kết phiến kính để xác định serotype gây bệnh thông thường vi khuẩn S suis Phản ứng ngưng kết phiến kính phản ứng hyết học thường áp dụng cho việc đánh giá theo đàn, kiểm tra có hay khơng kháng thể bệnh Ngun lý phản ứng Kháng thể có huyết kết hợp với kháng nguyên vi khuẩn biết (S suis) để tạo thành phức hợp kháng nguyên kháng thể mà ta quan sát thấy (kháng nguyên chuẩn thường gắn màu nên phức hợp hạt chấm có màu đỏ dung dịch suốt) Tiến hành phản ứng - Nguyên liệu phản ứng mẫu huyết để nhiệt độ phòng (khoảng 25 0C) khoảng trước làm phản ứng - Lắc lọ kháng nguyên cách nhẹ nhàng để kháng nguyên chắn đồng - Nhỏ 30 µl mẫu huyết lên phiến kính - Nhỏ 30 µl kháng nguyên lên huyết - Trộn mẫu huyết với kháng nguyên que trộn - Lặp lại bước với huyết đối chứng âm, dương - Nhẹ nhàng lắc tròn phiến kính phút (có thể sử dụng máy lắc) - Quan sát ngưng kết sau phút kể từ lúc bắt đầu lắc, khoảng thời gian tốt để đánh giá kết Đánh giá kết Phản ứng âm tính: Khơng có ngưng kết Phản ứng dương tính (có kháng thể đặc hiệu): Có hạt ngưng kết lấm PHỤ LỤC Phương pháp xác định khả mẫn cảm với kháng sinh chủng vi khuẩn S suis Cách tiến hành: vi khuẩn S suis nuôi cấy môi trường thạch TSA qua đêm Các khuẩn lạc vi khuẩn tạo huyền phù nước muối sinh lý 0,9% để độ đục tương đương ống McFarland (3 x 10 CFU/ml) Dùng tăm vô trùng, tẩm dung dịch pha loãng dàn lên thạch đĩa Muller Hinton, đặt khoanh giấy tẩm kháng sinh lên mặt đĩa thạch Nuôi vi khuẩn 37 oC/18 - 24 (5% CO2) Đọc kết cách đo đường kính vòng vơ khuẩn so sánh với bảng chuẩn để đánh giá mức độ mẫn cảm hay kháng kháng sinh chủng vi khuẩn kiểm tra bảng sau Bảng đánh giá mức độ mẫn cảm vi khuẩn với số loại kháng sinh (NCCLS - 2002) TT Loại sinh kháng 10 11 12 Ceftiofur Ampicillin Amoxicillin Neomycin Ofloxacin Gentamicin Lincomycin Colistin Tetracyclin Erythromycin Florphenicol Penicillin G Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Hàm lượng Mẫn cảm Mẫn cảm Kháng cao trung bình thuốc ≤ 17 30 µg ≥ 21 18 - 20 10 µg ≥ 22 19 - 21 ≤ 18 20 µg ≥ 20 ≤ 19 30 µg ≥ 17 13 - 16 ≤ 12 µg ≥ 15 13 - 14 ≤ 12 10 µg ≥ 19 ≤ 15 15 µg ≥ 15 13 - 14 ≤ 12 10 µg ≥ 15 13 - 14 ≤ 12 30 µg ≥ 29 26 - 28 ≤ 25 15 µg ≥ 21 16 - 20 ≤ 15 30 µg ≥ 23 ≤ 20 10 µg ≥ 22 19 - 21 ≤ 18 PHỤ LỤC Giống vi khuẩn S suis Thạch Columbia Tủ ấm CO2/37oC/24h Chọn khuẩn lạc điển hình 10 ml nước thịt BHI Lắc 300 - 500 lần/phút Tủ ấm 37oC/24h Đạt tiêu chuẩn khiết Lắc 300 - 500 lần/phút Tủ ấm 37oC/24h Sản xuất giống cấp II (100 ml BHI), sau giống cấp III (1000 ml BHI) Đếm số lượng vi khuẩn Đạt tiêu chuẩn khiết Bổ sung fomalin tỷ lệ 0,3% Lắc 300 - 500 lần/phút Tủ ấm 37oC/24h Đạt tiêu vô trùng Trộn lẫn loại canh trùng theo tỷ lệ 1:1:1 Bổ sung keo phèn tỷ lệ 1/5 (20%) Đạt tiêu vô trùng Ra chai Kiểm tra An tồn Vơ trùng Hiệu lực Sơ đồ 2: Tóm tắt quy trình chế tạo vaccine (Viện Thú y quốc gia) (Theo quy trình sản xuất vaccine vơ hoạt bổ trợ keo phèn nuôi cấy tĩnh) PHỤ LỤC PHƯƠNG PHÁP TÍNH LIỀU LD50 THEO REED-MUENCH (1938) TRÊN CHUỘT BẠCH Liều gây chết 50% (LD50) serotype 2, tính theo cơng thức sau: LgLD50 = LgA + a − 50 ×d a −b Trong đó: A nồng độ pha lỗng gây chết sát 50% chuột a tỷ lệ chuột chết liều A gây (%) b tỷ lệ chuột chết liều B gây (%) (cộng dồn), d lg nồng độ pha loãng Liều LD50 vi khuẩn S suis serotype Bảng 1: LD50 vi khuẩn S suis serotype Các giá trị tích lũy Độ pha Số Số Số Chuột lỗng Số Số chuột chuột chuộ thí canh chuột chuộ chết sống t nghiệ khuẩn tiêm t chết cộng cộng sống m (CFU/ml (con) (con) dồn dồn (con) (con) ) (con) (con) (A) (B) (A+B) -1 10 5 36 36 -2 10 5 31 31 -3 10 5 26 26 -4 10 5 21 21 -5 10 5 16 16 -6 10 11 12 -7 10 10 -8 10 10 - Xác định LD50 chủng S suis serotype 2: Tỷ lệ chết cộng dồn (%) A/(A+B)x100 100 100 100 100 100 91,66 70,0 40,0 Ở độ pha loãng 10-7 gây chết 70,0 % chuột thí nghiệm, giá trị cận gây chết 50%, giá trị cận 50% độ pha loãng 10 -8, gây chết 40,0 % chuột thí nghiệm Thay vào cơng thức ta có: Lg LD50 = Lg 70 - xd 50 -7 10 + 70 40 d Lg hệ số pha loãng = Lg10 Lg LD50 = Lg 10-7 + 0,66 x Lg 10 Vì Lg10 = nên ta suy Lg LD50 = -7 + 0,66 x = - 6,34 Tra máy tính: bấm số 10 nhấn vào X y, nhập -6,34 kết là: 4,57 x 10-7 Như giá trị LD50 chủng S suis serotype 4,5 x 107CFU/0,2ml Liều LD50 vi khuẩn S suis serotype Bảng 2: LD50 vi khuẩn S suis serotype Các giá trị tích lũy Độ pha Số Số Số Chuột lỗng Số Số chuột chuột chuộ thí canh chuột chuộ chết sống t nghiệ khuẩn tiêm t chết cộng cộng sống m (CFU/ml (con) (con) dồn dồn (con) (con) ) (con) (con) (A) (B) (A+B) -1 10 5 37 37 -2 10 5 32 32 -3 10 5 27 27 -4 10 5 22 22 -5 10 5 17 17 -6 10 12 13 -7 10 5 -8 10 - Xác định LD50 chủng S suis serotype 7: Tỷ lệ chết cộng dồn (%) A/(A+B)x100 100 100 100 100 100 92,30 87,50 33,33 Ở độ pha loãng 10-7 gây chết 87,50 % chuột thí nghiệm, giá trị cận gây chết 50%, giá trị cận 50% độ pha loãng 10 -8, gây chết 33.33 % chuột thí nghiệm Thay vào cơng thức ta có: Lg LD50 = Lg -7 10 + 87,50 50 87,50 – 33,33 xd d Lg hệ số pha loãng = Lg10 Lg LD50 = Lg 10-7 + 0,69 x Lg 10 Vì Lg10 = nên ta suy Lg LD50 = -7 + 0,69 x = - 6,31 Tra máy tính: bấm số 10 nhấn vào X y, nhập -6,31 kết là: 4,9 x 10-7 Như giá trị LD50 chủng S suis serotype 4,9 x 107CFU/0,2ml Liều LD50 vi khuẩn S suis serotype Bảng 3: LD50 vi khuẩn S suis serotype Độ pha loãng canh khuẩn (CFU/ml ) Số Số Số chuộ chuột chuộ t tiêm t chết sống (con) (con) (con) -1 10 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 Các giá trị tích lũy Số Số Chuột chuột chuột thí chết sống nghiệ cộng cộng m dồn dồn (con) (con) (con) (A) (B) (A+B) 36 36 31 31 26 26 21 21 16 16 11 11 Tỷ lệ chết cộng dồn (%) A/(A+B)x100 100 100 100 100 100 100 85,71 33,33 - Xác định LD50 chủng S suis serotype 9: Ở độ pha lỗng 10-7 gây chết 85,71 % chuột thí nghiệm, giá trị cận gây chết 50%, giá trị cận 50% độ pha lỗng 10 -8, gây chết 33.33 % chuột thí nghiệm Thay vào cơng thức ta có: Lg LD50 = Lg -7 10 + 85,71 50 85,71 – 33,33 d Lg hệ số pha loãng = Lg10 Lg LD50 = Lg 10-7 + 0,68 x Lg 10 x d Vì Lg10 = nên ta suy Lg LD50 = -7 + 0,68 x = - 6,32 Tra máy tính: bấm số 10 nhấn vào X y, nhập -6,32 kết là: 4,8 x 10-7 Như giá trị LD50 chủng S suis serotype 4,8 x 107CFU/0,2ml PHỤ LỤC MỘT SỐ LOẠI KHÁNG SINH VÀ THUỐC SỬ DỤNG CEFANEW- LA (100 ml) (Công ty cổ phần thuốc thú y Marphavet sản xuất) Thành phần: Ceftiofur : 10.000 mg Tá dược đặc biệt vừa đủ : 100ml Công dụng: Đặc trị viêm màng phổi, phổi dính sườn, hen suyễn viêm vú, viêm tử cung, viêm con, bệnh Tụ huyết trùng, Phó thương hàn, E coli sưng phù đầu, viêm ruột tiêu chảy, phân trắng lợn con, viêm da, viêm đa khớp, nhiễm trùng huyết, kế phát LMLM, kế phát hội chứng rối loạn hô hấp sinh sản Các vi khuẩn Gram (+) Gram (-) nhạy cảm với Ceftiofur Cách dùng: Tiêm bắp thịt da, mũi tiêm tác dụng kéo dài 72 Liều lượng: Lợn: 1ml/20-25 kg TT Trâu, bò, dê: 1ml/45-60 kg TT Lợn con, chó, mèo: 1ml/12-18 kg TT MARFLO - 45% (100 ml) (Công ty cổ phần thuốc thú y Marphavet sản xuất) Thành phần: Florfenicol: Tá dược, dung môi đặc biệt vừa đủ: 45.000 mg 100ml Công dụng: Đặc trị ho hen, suyễn, lepto, viêm phổi hóa mủ, viêm phổi dính sườn, phó thương hàn, tụ huyết trùng, hồng lỵ, E coli sưng phù đầu, viêm ruột tiêu chảy, viêm vú, viêm tử cung, nhiễm trùng huyết gây liệt sau sinh Bệnh sốt vẹt, bỏ ăn không rõ nguyên nhân Trị bệnh kế phát tai xanh… nhiều loại vi trùng bội nhiễm Tiêu chảy phân xanh, phân trắng gà, vịt, ngan, cút Cách dùng: Tiêm bắp thịt da Một mũi tiêm tác dụng kéo dài 72 Liều lượng: Lợn: 1ml/27-35kg TT Trâu, bò, dê, cừu: 1ml/45-47kg TT Gia cầm: 1ml/8-10kg TT MARPHAMOX - LA (100 ml) (Công ty cổ phần thuốc thú y Marphavet sản xuất) Thành phần: Amoxicilline : 15.000 mg Tá dược đặc biệt (axit Clavulalic ) dung môi hữu vừa đủ :100ml Công dụng: Đặc trị nhiễm khuẩn kế phát bệnh truyền nhiễm như: Sốt đỏ, bỏ ăn không rõ nguyên nhân, viêm phổi, khó thở, lepto, phó thương hàn, tụ huyết trùng, nhiễm trùng huyết sau sinh Bệnh viêm vú sữa, viêm tử cung, an tồn cho nái ni con, viêm khớp, viêm da, đóng dấu Thuốc hiệu với bệnh phân trắng lợn con, phân nhớt vàng E coli, Clostridium, xoắn khuẩn lỵ Cách dùng: Tiêm bắp thịt da; Một mũi tiêm tác dụng kéo dài 48 Liều lượng: Lợn, bê, nghé: Trâu, bò, ngựa: 1ml/8-10kg TT 1ml/10-12kg TT GLUCO - K - C - NAMIN (100 ml) (Công ty cổ phần thuốc thú y Marphavet sản xuất) Thành phần: Gluconate canxi : 25.000 mg Vitamin K : 1.000 mg Vitamin C : 4.000 mg Tolfenamic acid : 4.000 mg Methyparaben : 140 mg Tá dược, dung môi đặc biệt vừa đủ : 100 ml Công dụng: Thuốc trợ sức, trợ lực, giảm sốt, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng Phục hồi sức vật nuôi bệnh, mang thai, sau sinh, suy nhược Cung cấp lượng, hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm hiệu tối ưu Tăng cường sức đề kháng, chống xuất huyết phủ tạng thể Cách dùng: Tiêm bắp thịt, da cho uống thời gian điều trị Sản phẩm đặc biệt hiệu hỗ trợ điều trị bệnh truyền nhiễm kế phát lợn mắc tai xanh, sốt đỏ, nhiễm trùng, bệnh Gumboro, ký sinh trùng đường máu gà… Liều lượng: Gia súc bệnh: Ngày lần với liều: 1ml/7-10 kg TT/ngày Gia cầm bệnh: Ngày lần với liều: 1ml/4-6 kg TT/ngày PHỤ LỤC 10 Kiểm tra vơ trùng, an tồn hiệu lực Autovaccine thử nghiệm phòng bệnh liên cầu khuẩn Kiểm tra vô trùng theo TCVN 8684:2011 [37] Kiểm tra tạp nhiễm vi khuẩn: Cấy Autovaccine ống môi trường kiểm tra sau đây: môi trường thiolycolat, môi trường trypticaza đậu tương đĩa môi trường thạch máu, lượng Autovaccine cấy từ 1% đến 2% (phần thể tích) so với mơi trường kiểm tra Ủ môi trường cấy Autovaccine tủ 37 oC, theo dõi từ đến 10 ngày Mẫu Autovaccine xem đạt tiêu chuẩn khơng có vi sinh vật mọc môi trường kiểm tra thời gia theo dõi Kiểm tra tạp nhiễm nấm mốc: Mẫu Autovaccine ria cấy môi trường thạch Sabouraud môi trường thủy phân casein đậu tương Theo dõi 14 ngày nhiệt độ phòng từ 20 oC đến 25 oC Mẫu Autovaccine xem đạt tiêu chuẩn khơng có tạp khuẩn nấm mốc mọc môi trường kiểm tra thời gia theo dõi Kiểm tra tạp nhiễm Mycoplasma: Mẫu Autovaccine cấy kiểm tra môi trường canh thang PPLO vơi nồng độ từ 1% đến 2% Autovaccine 100 ml môi trường thạch đĩa PPLO có bổ sung huyết ngựa chất chiết nấm men với thể tích 0,1 ml Autovaccine đĩa Theo dõi môi trường lỏng 14 ngày nhiệt độ từ 33 oC đến 37 oC Tại thời điểm ngày, ngày, 10 ngày 14 ngày, lấy canh khuẩn môi trường lỏng ria cấy vào môi trường thạch PPLO (2 đĩa) Ủ tủ ấm 37 o C có 5% khí CO2, theo dõi 28 ngày Mẫu Autovaccine xem đạt khơng có khuẩn lạc Mycoplasma mọc môi trường kiểm tra Kiểm tra tạp nhiễm Salmonella: Mẫu Autovaccine cấy môi trường kiểm tra, dùng loại môi trường sau: thạch MacConkey, thạch Salmonella-Shigella, thạch Brilliant Green, thạch Desoxycholat xitrat XLD, với nồng độ từ 1% đến 2% dung tích môi trường kiểm tra Ủ môi trường cấy Autovaccine tủ 37 oC, theo dỗi từ 18 h đến 20 h sau cấy chuyển tiếp sang mơi trường nước, dùng môi trường sau: canh thang selenit canh thang tetrathionat Ủ tủ 37 oC, theo dõi từ 48h đến 72h Mẫu Autovaccine xem đạt khơng có vi khuẩn Salmonella mọc môi trường kiểm tra Ở lô autovaccine lấy chai theo phương pháp ngẫu nhiên, lắc cấy 0,2 ml vào ống môi trường nước thịt, nước thịt TYE nước thịt gan yếm khí, thạch máu, thạch MacConkey, thạch PPLO, thạch Sabouraud Mỗi loại môi trường cấy kiểm tra ống Các ống môi trường sau cấy bồi dưỡng tủ ấm có bổ sung 5% CO 2, riêng thạch nấm để nhiệt độ phòng, ngày kiểm tra kết lần Theo dõi kết hàng ngày, ngày đọc kết lần, sau ngày (riêng môi trường nấm theo dõi 14 ngày) khơng có loại vi khuẩn mọc mơi trường autovaccine coi đạt tiêu chuẩn vô trùng Kiểm tra tiêu an toàn theo QCVN 01:187-2018 [27] TCVN 8685:2018 [38] Mỗi lô Autovaccine sử dụng lợn khoẻ mạnh, kháng thể S suis sertype 2, 7, Lợn tiêm liều Autovaccine (Autovaccine keo phèn tiêm da, Autovaccine nhũ dầu tiêm bắp) Sau tiêm theo dõi từ 14 đến 21 ngày Autovaccine xem đạt tất lợn sống không gây phản ứng cục hay toàn thân cho lợn Kiểm tra tiêu hiệu lực theo QCVN 01:187-2018 [27] Tiến hành kiểm tra hiệu lực Autovaccine thử nghiệm phương pháp thay chuột bạch Mỗi lô Autovaccine gây miễn dịch cho 10 chuột bạch khỏe mạnh đường tiêm da với liều 0,2 ml/con tiêm lặp lại mũi sau ngày với liều 0,2 ml/con Lô đối chứng: chuột không tiêm Autovaccine Sau tiêm 21 ngày tiến hành thử thách cường độc với canh khuẩn S suis chủng chế Autovaccine chứa 10 LD50 (LD50: liều gây chết 50% chuột bạch) có 0,2 ml cho tất chuột thí nghiệm chuột đối chứng Theo dõi chuột 10 ngày đánh giá Autovaccine thử nghiệm đạt yêu cầu hiệu lực lô chuột thí nghiệm số chuột sống ¾, chuột lô đối chứng chết 100% ... Nghiên cứu số đặc điểm sinh học vi khuẩn Streptococcus suis gây bệnh lợn tỉnh Thái Nguyên chế tạo Autovaccine phòng bệnh Mục tiêu đề tài - Xác định số đặc điểm sinh học vi khuẩn S suis gây bệnh. .. HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN MẠNH CƯỜNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA VI KHUẨN STREPTOCOCCUS SUIS GÂY BỆNH Ở LỢN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ CHẾ... cứu có hệ thống đặc điểm sinh học chủng vi khuẩn S suis lợn nuôi Thái Nguyên - Nghiên cứu chế tạo Autovaccine từ chủng S suis phân lập để phòng vi m phổi, vi m khớp cho lợn ni Thái Ngun có hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh thái nguyên và chế tạo autocvaccine phòng bệnh, Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của vi khuẩn streptococcus suis gây bệnh ở lợn tại tỉnh thái nguyên và chế tạo autocvaccine phòng bệnh, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, giữa các huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên từ năm 2015 – 2017, Bảng 3.4: Tỷ lệ lợn mắc và chết do viêm phổi, viêm khớp theo lứa tuổi, theo lứa tuổi của lợn, Bảng 3.8: Kết quả xác định tính mẫn cảm kháng sinh của các, Hình 3.6: Kết quả phản ứng PCR xác định gen mã hóa độc lực của các, trên chuột bạch sau 5 đời cấy truyền, dùng chế tạo Autovaccine thử nghiệm, trên lợn thí nghiệm, sau tiêm Autovaccine 120 ngày, Bảng 3.32: Kết quả điều trị thử nghiệm lợn mắc viêm khớp, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Sơ đồ 1: Quy trình phân lập vi khuẩn S. suis (Viện Thú y Quốc gia), Ở độ pha loãng 10-7 gây chết 85,71 % chuột thí nghiệm, là giá trị cận trên gây chết 50%, trong khi đó giá trị cận dưới 50% ở độ pha loãng 10-8, gây chết 33.33 % chuột thí nghiệm.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn