Phương pháp hiệu quả khi học theo hệ tín chỉ

3 67 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 23:24

Phương pháp hiệu học theo hệ tín (Hiếu học) Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) trường áp dụng việc đào tạo theo tín nhiều trường ĐH chuyển sang tín nhiều năm Nhưng cấu trúc nội dung giảng dạy chưa đổi (nhiều trường chuyển số đơn vị học trình thành số tín tổ chức kiểu dạy học theo chiếu, khơng xác định rõ vai trò sinh viên tiến trình dạy học) Tuy nhiên, theo lộ trình Bộ GD-ĐT, từ năm 2010: Tất trường ĐH-CĐ phải áp dụng chương trình đào tạo theo tín chỉ.Vì vậy, làm để học theo hình thức tín đạt hiệu băn khoăn khơng sinh viên Chuyển đổi đào tạo từ niên chế sang tín chỉ, nhìn chung trường ĐH đồng tình, ủng hộ Bởi hết trường ĐH hiểu rõ có cách chất lượng giáo dục đại học Việt Nam có bước tiến tích cực, nhằm đạt tương thích hệ thống đại học quốc gia, để chuẩn hóa cấp đại học Học chế tín có nhiều ưu mà SV phải động để khai thác Học chế tín giúp đánh giá SV liên tục, nhiều lần học kỳ nhằm giảm tải kỳ thi cuối kỳ đồng thời rèn luyện SV nhiều Do vậy, đòi hỏi thân SV phải tập trung cho việc học tập để đạt kết tốt từ đầu học theo kiểu thuộc Làm để đạt hiệu tốt học theo hệ tín * Về phương pháp học tập: - Đối với SV, khó học theo tín phải áp dụng phương pháp học tích cực, tự học học nội dung cốt lõi Cụ thể, lý thuyết chủ yếu nghe, viết suy ngẫm thảo luận phải nói nhiều tranh luận Ưu tiên đặt câu hỏi trả lời Tránh vào vấn đề sâu, phức tạp nhiều thời gian Đừng nơn nóng hiểu sâu, hiểu vấn đề trước SV phải học cách tự đọc tài liệu để hiểu sâu "linh hồn" chương tiến tới học phần Tự triển khai vấn đề cụ thể học phần giải tập, thiết kế, chuẩn bị câu hỏi cho thảo luận lớp, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp - Suy nghĩ, hoạch định kế hoạch học tập chung cho tồn q trình học Xác định rõ kĩ năng, kiến thức cần bổ sung, cần có kỹ mềm, ngoại ngữ, tin học liên quan đến chuyên ngành học, từ dự tính rèn luyện tất kỹ vào học kỳ - Trước đăng kí mơn học học kỳ, SV cần xác định rõ học gì, hoạt động hội nhóm khả tài thân học kỳ để đăng kí mơn học cho phù hợp - Tăng cường học nhà thư viện Phải học cách tự đọc tài liệu - Cần phải có nhóm học tập để đào sâu nghiên cứu hỗ trợ học tập Tăng cường trao đổi theo nhóm Người biết giảng cho người chưa biết giỏi hơn, người chưa biết hỏi người biết hiểu vấn đề (Điểm khác biệt lớn tín so với cách học truyền thống chỗ thời lượng dành nhiều cho thảo luận, làm việc nhóm tự đọc sách) * Đăng ký học phần sao? Nhiều SV biết đăng kí theo bạn bè, dẫn đến trường hợp có học kỳ đăng kí q nhiều mơn lí thuyết, học không rớt hàng loạt, bù lại, có học kỳ lại đăng kí q nhiều mơn thực hành, thực tập, dẫn đến trùng lắp khó mà học cho tốt Vì vậy, điểm trung bình chung học kỳ khơng q thấp việc đăng ký học phần quan trọng Nếu SV có điểm trung bình chung (TBC) tích lũy từ 2,0 trở lên tích lũy từ 90-100% tín theo kế hoạch đào tạo nhà trường thời điểm xem xét đăng ký học tất học phần theo thời khóa biểu nhà trường chí học vượt Nếu SV có điểm TBC tích lũy từ 1,6 đến 2,0 tích lũy 70-90% số tín theo kế hoạch đào tạo nhà trường thời điểm xem xét nên rút số học phần nên học đến 15 tín học phần thời khóa biểu học kỳ Nếu SV có điểm TBC tích lũy 1,6 nên đăng ký 10 tín học phần theo thời khóa biểu nhà trường Ngoài học phần đăng ký theo thời khóa biểu học kỳ nhà trường, SV nên đăng ký học lại học cải thiện điểm học phần học học kỳ trước (những học phần học lại đạt điểm học phần cao điểm cũ tính vào điểm trung bình chung học kỳ, thấp điểm cũ SV bảo lưu kết quả) Riêng với SV năm thứ nhất, học kỳ không nên học vượt Được tự việc đăng kí mơn học, SV linh động hóa chương trình đào tạo theo khả năng, sở thích thời khóa biểu riêng, nhờ mà SV giỏi học vượt chương trình SV khó khăn có thêm hội, thời gian để đeo đuổi đường học tập Giúp sinh viên hình dung định lượng tất yêu cầu thân giai đoạn suốt trình học tập nhà trường Đào tạo theo hệ tín mang lại cho SV nhiều hội chuyển đổi đơn vị môn học, học thêm văn hai mà khơng lãng phí thời gian học lại điều biết Việc lượng hóa kiến thức môn học qui đổi đơn vị tín giúp cho SV có nhìn cự thể kiến thức tiếp thu Ngồi ra, SV có quyền lựa chọn mơn học theo khả năng, hồn cảnh cụ thể Thậm chí, thời điểm lựa chọn chưa phù hợp lựa chọn khác chưa tham gia, giúp sinh viên không bị mảng kiến thức kỹ tích lũy việc học họ bị gián đoạn Như vậy, sinh viên chuyển đổi từ khố học sang khoá học khác hệ thống hay khác hệ thống ... đăng ký học lại học cải thiện điểm học phần học học kỳ trước (những học phần học lại đạt điểm học phần cao điểm cũ tính vào điểm trung bình chung học kỳ, thấp điểm cũ SV bảo lưu kết quả) Riêng... phần nên học đến 15 tín học phần thời khóa biểu học kỳ Nếu SV có điểm TBC tích lũy 1,6 nên đăng ký 10 tín học phần theo thời khóa biểu nhà trường Ngồi học phần đăng ký theo thời khóa biểu học kỳ... mơn học học kỳ, SV cần xác định rõ học gì, hoạt động hội nhóm khả tài thân học kỳ để đăng kí môn học cho phù hợp - Tăng cường học nhà thư viện Phải học cách tự đọc tài liệu - Cần phải có nhóm học
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp hiệu quả khi học theo hệ tín chỉ, Phương pháp hiệu quả khi học theo hệ tín chỉ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn