Các mẫu câu giao tiếp tiếng anh trong giao dịch buôn bán

2 66 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 23:24

Các mẫu câu giao tiếp tiếng Anh giao dịch bn bán Việc sử dụng tiếng Anh giao tiếp linh hoạt trong các tình huống cuộc sống thường ngày là cần thiết và nếu  bạn biết được càng nhiều các mẫu câu giao tiếp thơng dụng thì việc trao đổi, nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ở  bài viết này, Lighter sẽ chia sẻ với các bạn một số mẫu câu trong giao tiếp khi trao đổi, mua bán hàng ngày.  Hãy cùng học các mẫu câu này để khơng còn phải bối rối khi đi mua hàng nữa nhé! Hỏi và trả lời giờ mở cửa/ đóng của trong mua sắm, bán hàng trong  tiếng anh 1 Are you open on …?: Cửa hàng có mở cửa vào … khơng? 2 We’re open from 10am to 8pm, seven days a week: Chúng tơi mở cửa từ 10h sáng  đến 8h tối, bảy ngày trong tuần 3 We’re open from 9am to 5pm, Monday to Friday: Chúng tơi mởcửa từ 9h sáng đến 5h chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu 4 What time do you close today?: Hơm nay mấy giờ cửa hàng đóng cửa? 5 What time do you close?: Mấy giờ cửa hàng đóng cửa? 6 What time do you open tomorrow?: Ngày mai mấy giờ cửa hàng mở cửa? 7 What times are you open? Mấy giờ bạn/anh/ch ị mở cửa hàng? Với vai trò là nhân viên bán hàng/chăm sóc khách hàng 1 Do you have a discount card today? Bạn có thẻ giảm giả hơm nay khơng? (Câu này  dùng để hỏi khách hàng có mang theo phiếu giảm giá khơng) 2 And how was everything today? Mọi thứ hơm nay sao rồi? (Hỏi thăm khách hàng) 3 Are you using any coupons today? Bạn có bất cứ phiếu giảm giá hơm nay chứ? (Hỏi  về phiếu mua hàng.) 4 From thirty…and here’s $5 change. Đã nhận 30, còn đây là $5 còn dư. Báo lại số tiền  khách đã đưa và số tiền còn dư 5 How will you be paying today? ­> hỏi về phương th ức thanh tốn 6 I just need to see some photo ID to verify your check. ­> Tơi cần chứng minh thư để  xác nhận sec của bạn 7 I will need to see some ID to sell you a lottery ticket. Tơi cần xem chứng minh thư để  bán vé cho bạn (trong trường hợp xem chứng minh thư để là đăng ký rút thăm) 8 I’m sorry but your card has been declined. Would you like to use another form of  payment? ­> Xin lỗi nhưng thẻ của bạn đã bị từ chối. Bạn có muốn thử hình thức thanh  tốn khác khơng? 9 Is this everything today? Đây là mọi thứ ngày hơm nay phải khơng? (Xác nhận số  lượng hàng đã chọn) 10 Please swipe your card. Xin q khách hãy quẹt thẻ (u cầu qt thẻ) 11 Will that be cash or charge? ­> Thanh tốn bằng tiền mặt hay ghi nợ vào tài khoản 12 Will there be anything else for you today? (Hỏi khách hàng có muốn mua gì nữa  khơng?) 13 Would you like your receipt in the bag? ­> Q khách có muốn cho biên lai vào túi  đựng khơng? 14 Your total comes to $16.50. ­> Tổng số tiền của b ạn là 16.5 đơ la (Thơng báo tổng  tiền) Các câu tiếng anh giao tiếp trong lúc mua hàng mà bạn có thể sử dụng 1 Anything else?: Còn gì nữa khơng? 2 Can I help you?: Tơi có giúp gì được cho bạn khơng? 3 Could you tell me where the … is? Bạn có thể cho tơi biết … ởđâu khơng? 4 Do you deliver?: Anh/chị có giao hàng tận nơi khơng? 5 Do you have any …?: Bạn có … khơng? 6 Do you have this item in stock?: Anh/chị còn hàng loại này khơng? 7 Do you know anywhere else I could try?: Anh/ch ị có biết nơi nào khác có bán khơng? 8 Do you sell …?: Anh/chị có bán … khơng? 9 Does it come with a guarantee?: Sản phẩm này có bảo hành khơng? 10 Have you got anything cheaper?: Anh/ch ị có cái nào rẻ hơn khơng? 11 How much are these?: Những cái này bao nhiêu tiền? 12 How much does this cost?: Cái này giá bao nhiêu tiền? 13 How much is that … in the window?: Cái … kia ở cửa sổ bao nhiêu tiền? 14 How much is this?: Cái này bao nhiêu tiền? 15 I’ll take it: Tơi sẽ mua sản phẩm này 16 I’ll take this: Tơi sẽ mua cái này 17 I’m just browsing, thanks: cảm ơn, tơi đang xem đã 18 I’m looking for … tơi đang tìm … 19 It comes with a one year guarantee: sản ph ẩm này được bảo hành 1 năm 20 It’s not what I’m looking for: đấy khơng phải thứ tơi đang tìm 21 Sorry, we don’t have any left: xin lỗi, chúng tơi hết hàng rồi 22 Sorry, we don’t sell them: xin lỗi, chúng tơi khơng bán 23 That’s cheap: rẻ thật 24 That’s expensive: đắt q 25 That’s good value: đúng là được hàng tốt mà giá lại rẻ 26 Where can I find the …? tơi có thể tìm thấy … ở đâu? 27 Would you like anything else? anh/chị còn muốn mua gì nữa khơng? ...14 Your total comes to $16.50. ­> Tổng số tiền của b ạn là 16.5 đơ la (Thơng báo tổng  tiền) Các câu tiếng anh giao tiếp trong lúc mua hàng mà bạn có thể sử dụng 1 Anything else?: Còn gì nữa khơng? 2 Can I help you?: Tơi có giúp gì được cho bạn khơng?... 4 Do you deliver?: Anh/ chị có giao hàng tận nơi khơng? 5 Do you have any …?: Bạn có … khơng? 6 Do you have this item in stock?: Anh/ chị còn hàng loại này khơng? 7 Do you know anywhere else I could try?: Anh/ ch... ị có biết nơi nào khác có bán khơng? 8 Do you sell …?: Anh/ chị có bán … khơng? 9 Does it come with a guarantee?: Sản phẩm này có bảo hành khơng? 10 Have you got anything cheaper?: Anh/ ch ị có cái nào rẻ hơn khơng?
- Xem thêm -

Xem thêm: Các mẫu câu giao tiếp tiếng anh trong giao dịch buôn bán , Các mẫu câu giao tiếp tiếng anh trong giao dịch buôn bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn