TIỂU LUẬN kỹ THUẬT THI CÔNG 1

51 35 1
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:56

I Khái niệm:Cốp pha được dùng làm khuôn tạo dáng, kích thước kết cấu, bảo vệ hỗn hợp bê tông khi đổ và đàm không bị rơi vãi hoặc mất nước xi măng và bảo vệ kết cấu bê tông trong quá trình dông cứng.Đà giáo là hệ thống chống đỡ cốp pha, bảo đảm cốp pha nằm đúng vị trí, vững chắc và ổn định trong suốt quá trình đổ, đầm, bảo dưỡng bê tông cho đến khi tháo được cốp pha.II Những yêu cầu chung:Cốp pha và đà giá cần được thiết kê và thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.Cốp pha phải được ghép kín, khít để không làm mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông, dông thời bảo vệ được bê tông mới đổ dưới tác động của thời tiết.Cốp pha và đà giáo cần đuocjw gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích thước của kêt cấu theo qui định của thiết kế.Cốp pha và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện trường. Các loại cốp pha dà giáo tiêu chuẩn được sử dụng theo chỉ dẫn cảu đơn vị chế tạo.III Vật liệu làm cốp pha:Cốp pha đà giáo có thể làm bằng gỗ, hoành bè, thép, bê tông đúc sẵn hoặc chất dẻo. Đà giáo có thể sử dụng tre, luồng và bương.Chọn vật liệu nào làm cốp pha đà giáo đều phả dựa trên điều kiện cụ thể và hiệu quả kinh tế.Gỗ làm cốp pha đà giáo được sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng TCVN 1075 : 1971 và các tiêu chuẩn hiện hành, đông thời có thể sử dụng các loại gỗ bất cập phân. TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: ThS NGUYỄN ANH TUẤN Câu 1: Phương pháp thi công nghiệm thu copha cột I/ Khái niệm: Cốp pha dùng làm khn tạo dáng, kích thước kết cấu, bảo vệ hỗn hợp bê tông đổ đàm không bị rơi vãi nước xi măng bảo vệ kết cấu bê tông trình dơng cứng Đà giáo hệ thống chống đỡ cốp pha, bảo đảm cốp pha nằm vị trí, vững ổn định suốt trình đổ, đầm, bảo dưỡng bê tông tháo cốp pha II/ Những yêu cầu chung: - Cốp pha đà giá cần thiết kê thi công đảm bảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không gây khó khăn cho việc đặt cốt thép, đổ đầm bê tơng Cốp pha phải ghép kín, khít để không làm nước xi măng đổ đầm bê tông, dông thời bảo vệ bê tông đổ tác động thời tiết Cốp pha đà giáo cần đuocjw gia công, lắp dựng cho đảm bảo hình dáng kích thước kêt cấu theo qui định thiết kế Cốp pha đà giáo chế tạo nhà máy gia công trường Các loại cốp pha dà giáo tiêu chuẩn sử dụng theo dẫn cảu đơn vị chế tạo III/ Vật liệu làm cốp pha: Cốp pha đà giáo làm gỗ, hồnh bè, thép, bê tơng đúc sẵn chất dẻo Đà giáo sử dụng tre, luồng bương Chọn vật liệu làm cốp pha đà giáo phả dựa điều kiện cụ thể hiệu kinh tế TRANG TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN Gỗ làm cốp pha đà giáo sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng TCVN 1075 : 1971 tiêu chuẩn hành, đơng thời sử dụng loại gỗ bất cập phân Cốp pha đà giáo kim loại nên sử dụng cho phù hợp với khả luân chuyển nhiều lần loại kết cấu khác IV/ Lắp dựng cốp pha đà giáo: - - Lắp dựng cốp pha dà giáo cần đảm bảo yêu cầu sau: + Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần chống dính + Cốp pha thành bên kết cấu tường, sàn, dầm, cột nên lắp dựng cho phù hợp với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh hưởng đến phần cốp pha đà giáo lưu lại để chống đỡ + Trụ chống đà giáo phải đặt vững nên cứng, không bị trượt không bị biến dạng chịu tải trọng tác động q trình thi cơng Khi lắp dựng cốp pha cần có mốc trắc đạc biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim trục cao độ kết cấu Khi ổn định cốp pha dây chằng móc neo phải tính tốn, xác định số lượng vị trí để giữ ổn định hệ thống cốp pha chịu tải trọng tác dộng q trình thi cơng Trong q trình lắp dựng cốp pha cần cấu tạo số lỗ thích hợp phía để cọ rửa mặt nước rác bẩn có chỗ ngồi Trước đổ bê tơng lỗ cần bịt kín lại V/ Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha đà giáo: - Cốp pha dà giáo lắp dựng xong kiểm tra theo yêu cầu bảng 1, sai lệch không vượt trị số ghi bảng Bảng 1: Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đà giáo Các yêu cầu kiếm tra Hình dáng kích thước Kết cấu cốp pha Độ phẳng ghép nối Độ kín, khít cốp pha mặt Phương pháp kiểm tra Cốp pha lắp dựng Bằng mắt, đo thước có chiều dài thích hợp Bằng mắt Bằng mắt Bằng mắt TRANG Kết kiểm tra Phù hợp với kết cấu cảu thiết kế Đảm bảo theo quy định điểu 3.3.3 TCVN 4453 : 1995 Mức độ gồ ghề 3mm Cốp pha ghép kín, khít, bảo đảm khơng nước xi măng đổ TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG Chi tiết chôn ngầm đặt sẵn GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN Chống dính cốp pha Xác định kích thước, vị trí số lượng phương tiện thích hợp Bằng mắt Vệ sinh bên cốp pha Bằng mắt Độ nghiêng, cao độ kích Bằng mắt, máy trắc đạc thước cốp pha thiết bị phù hợp Độ ảm cốp pha gỗ Bằng mắt Kết cấu dà giáo Cột chống đà giáo Độ cứng ổn định - Đà giáo lắp dựng Bàng mắt, dùng tay lắc mạnh cột chống, nêm cột chống Bàng mắt, dùng tay lắc mạnh cột chống, nêm cột chống Bằng mắt, đối chiếu với thiết kế đà giáo đầm bê tông Đảm bảo kích thước, vị trí số lượng theo qui định Lớp chống dính phủ kín bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tơng Khơng rác, bùn đất chất bẩn khác bê cốp pha Không vượt cao độ ghi bảng Cốp pha gỗ tưới nước đổ bê tơng Đà giáo lắp dựng đảm bảo kích thước, số lượng vị trí théo thiết kế Cột chống, kê, đệm đặt lên cứng, đảm bảo ổn định Cột chống giằng chéo giằng ngang đủ số lượng, kích thước avf vị trí theo thiết kế Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha đà giáo tiến hành trường kết hợp với việc đánh giá xem xét kết kiểm ta theo quy định bảng sai lệch không vượt trị số ghi bảng Bảng 2: Sai lệch cho phép cốp pha, đà giáo lắp dựng xong Tên sai lệch 1/ Khoảng cách cột chống cốp pha, cấu kiện chịu uốn khoảng cách cá trụ đỡ giằng ổn định, neo cột chống so với khoảng cách thiết kế a/ Trên mét dài b/ Trên toàn độ TRANG Mức cho phép, mm 25 75 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN 2/ Sai lệch mặt phẳng cốp pha đường giao chúng so với chiều thẳng đứng độ nghiệng thiết kế a/ Trên mét dài b/ Trên toàn chiều cao kết cấu: Móng 20 Tường cột đỡ sàn tồn khối có chiều cao 5m Tường cột đỡ sàn tồn khối có chiều cao 5m Cột khung có liên kết dầm 10 15 10 Dầm vòm 3/ Sai lệc trục cốp pha so với thiết kê a/ Móng b/ Tường cột c/ Dầm xà vòm d/ Móng kết cấu thép 15 10 Theo quy định cảu thiết kế 10 4/ Sai lệch trục cốp pha trượt, cốp pha leo cốp pha di động so với cơng trình VI/ Một số hình ảnh cốp pha cột: TRANG TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG Cốp pha cột gỗ TRANG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN Cốp pha chế tạo sẵn Câu 2: Biện pháp thi công đào đất nghiệm thu cọc khoan nhồi: I Khái niệm: Cọc khoan nhồi (Bored pile) oại cọc tiết diện tròn thi cơng cách khoan tạo lỗ đất sau lấp đầy bê tơng cốt thép II Cơng tác chuẩn bị: - Để có đầy đủ số liệu cho thi công cọc đại trà, điều kiện địa chất phức tạp, công trình quan trọng, cọc chịu tải trọng lớn, thời gian lắp dựng cốt thép, ống siêu âm đổ bê tông cọc kéo dài, Nhà thầu phải tiến hành thí nghiệm việc giữ thành hố khoan, thi cơng cọc thử tiến hành thí nghiệm cọc tải trọng tĩnh, kiểm tra độ tồn khối bê tơng cọc theo quy định Thiết kế - Trước thi công cọc cần tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị để thi công cọc theo biện pháp thi cơng duyệt, gồm: TRANG TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN a) Hiểu biết rõ điều kiện địa chất cơng trình địa chất thuỷ văn, chiều dày, nằm đặc trưng lý lớp đất, kết quan trắc mực nước ngầm; áp lực nước lỗ rỗng, tốc độ dòng chảy nước đất, khí độc khí dễ gây cháy nổ ; b) Tìm hiểu khả có chướng ngại đất để có biện pháp loại bỏ chúng, đề xuất biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng xấu đến cơng trình lân cận cơng trình ngầm; chưa có hồ sơ trạng cơng trình lân cận cơng trình ngầm, Nhà thầu phải yêu cầu Chủ đầu tư tiến hành công tác khảo sát, đo vẽ lập hồ sơ; biên lập với chủ sở hữu cơng trình liền kề phải quan có thẩm quyền bảo lãnh; c) Kiểm tra vật liệu (thép, xi măng, dung dịch khoan, phụ gia, cát, đá, nước ), chứng chất lượng nhà sản xuất, kết thí nghiệm kiểm định chất lượng; d) Thi cơng lưới trắc đạc định vị trục móng toạ độ cọc cần thi công; e) Thi cơng cơng trình phụ trợ, đường cấp điện, cấp nước, hố rửa xe; hệ thống tuần hồn vữa sét (kho chứa, trạm trộn, bể lắng, đường ống, máy bơm, máy tách cát ); f) San ủi mặt làm đường phục vụ thi công, đủ để chịu tải trọng thiết bị thi công lớn nhất, lập phương án vận chuyển đất thải, tránh gây ô nhiễm môi trường; g) Tập kết vật tư kỹ thuật thiết bị, kiểm tra máy móc, thiết bị tình trạng sẵn sàng hoạt động tốt; dụng cụ thiết bị kiểm tra chất lượng phải có kiểm chuẩn quan đủ thẩm quyền; h) Chuẩn bị dung dịch khoan, cốt thép cọc, ống siêu âm, ống đặt sẵn để khoan lấy lõi bê tông (nếu cần), thùng chứa đất khoan, máy khoan thiết bị phụ trợ (cần cẩu, máy bơm, máy trộn dung dịch, máy lọc cát, máy nén khí, máy hàn, tổ hợp ống đổ, sàn công tác phục vụ đổ bê tông, xe chở đất khoan) thiết bị để kiểm tra dung dịch khoan, lỗ khoan, dụng cụ kiểm tra độ sụt bê tông, hộp lấy mẫu bê tông, dưỡng định vị lỗ cọc ; i) Lập biểu kiểm tra nghiệm thu công đoạn thi công theo mẫu in sẵn (xem Phụ lục C) - Hệ thống mốc chuẩn mốc định vị trục móng phải đáp ứng điều kiện độ xác tọa độ cao độ theo u cầu kỹ thuật cơng trình Nhà thầu có trách nhiệm nhận bảo quản hệ thống mốc chuẩn suốt q trình thi cơng cọc Lập biên nghiệm thu công tác chẩn bị trước thi công III Công tác tạo lỗ khoan: Khoan gần cọc đổ xong bê tông TRANG TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN Khoan đất no nước khoảng cách mép lỗ khoan nhỏ 1,5 m nên tiến hành cách quãng lỗ, khoan lỗ nằm hai cọc đổ bê tơng nên tiến hành sau 24 h từ kết thúc đổ bê tông Thiết bị khoan tạo lỗ Có nhiều thiết bị khoan tương ứng với kiểu lấy đất đá lòng lỗ khoan sau: choòng đập đá; gàu ngoạm; gàu xoay, thổi rửa để hút bùn theo chu trình thuận, nghịch Tuỳ theo đặc điểm địa chất cơng trình, vị trí cơng trình với cơng trình lân cận, khả Nhà thầu, yêu cầu thiết kế mà chọn lựa thiết bị khoan thích hợp Ống chống tạm Ống chống tạm (casing) dùng bảo vệ thành lỗ khoan phần đầu cọc, tránh lở đất bề mặt đồng thời ống dẫn hướng cho suốt trình khoan tạo lỗ Khi hạ ống nên có dưỡng định vị để đảm bảo sai số cho phép Ống chống tạm chế tạo thường từ m đến 10 m xưởng khí chuyên dụng, chiều dày ống thường từ mm đến 16 mm Cao độ đỉnh ống cao mặt đất nước cao tối thiểu 0,3 m Cao độ chân ống đảm bảo cho áp lực cột dung dịch lớn áp lực chủ động đất hoạt tải thi cơng phía bên ngồi Ống chống tạm hạ rút chủ yếu thiết bị thuỷ lực thiết bị rung kèm theo máy khoan, khơng có thiết bị dùng búa rung đóng kết hợp lấy đất gầu hạ kích ép thuỷ lực Cao độ dung dịch khoan Cao độ dung dịch khoan lỗ phải giữ cho áp lực dung dịch khoan lớn áp lực đất nước ngầm phía ngồi lỗ khoan để tránh tượng sập thành trước đổ bê tông Cao độ dung dịch khoan nên cao mực nước ngầm 1,5 m Khi có tượng thất dung dịch hố khoan nhanh phải có biện pháp xử lý kịp thời Đo đạc khoan Đo đạc khoan gồm kiểm tra tim cọc máy kinh vĩ đo đạc độ sâu lớp đất qua mùn khoan lấy độ sâu hố khoan theo thiết kế Các lớp đất theo chiều sâu khoan phải ghi chép nhật ký khoan hồ sơ nghiệm thu cọc (xem Phụ lục C) Khoảng 2,0 m lấy mẫu lần Khi phát địa tầng khác với hồ sơ khảo sát địa chất cơng trình cần báo cho Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời Khi khoan đến cao độ thiết kế, tiến hành TRANG TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN đo độ lắng Độ lắng xác định chênh lệch chiều sâu hai lần đo lúc khoan xong sau 30 Nếu độ lắng vượt quy định cần xử lý kịp thời IV Kiểm tra nghiệm thu: Chất lượng cọc kiểm tra tất công đoạn thi công, ghi vào mẫu biên thống bên tham gia nghiệm thu, tham khảo Phụ lục C Kiểm tra lỗ khoan Kiểm tra tình trạng lỗ khoan theo thơng số Bảng 2, sai số cho phép lỗ cọc thiết kế quy định tham khảo Bảng Bảng 2- Các thông số cần kiểm tra lỗ cọc Thông số kiểm tra Tình trạng lỗ cọc Phương pháp kiểm tra - Kiểm tra mặt có đèn rọi - Dùng siêu âm camera ghi chụp hình lỗ cọc Độ thẳng đứng độ sâu - Theo chiều dài cần khoan mũi khoan - Thước dây - Quả dọi - Máy đo độ nghiêng Kích thước lỗ - Calip, thước xếp mở tự ghi đường kính - Thiết bị đo đường kính lỗ khoan (dạng cơ, siêu âm ) - Theo độ mở cánh mũi khoan mở rộng đáy Độ lắng đáy lỗ - Thả chuỳ (hình chóp nặng kg) - Tỷ lệ điện trở - Điện dung - So sánh độ sâu đo thước dây trước sau vét, thổi rửa CHÚ THÍCH: Kích thước lỗ khoan khuyến khích Nhà thầu tự kiểm tra để hồn thiện cơng nghệ, thực tế chưa bắt buộc phải đo đường kính lỗ (chỉ khống chế chiều sâu, TRANG TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN độ lắng đáy khối lượng bê tông) Bảng - Sai số cho phép lỗ khoan cọc Phương pháp tạo lỗ cọc Sai số Sai số độ đường thẳng kính cọc, đứng, cm % Cọc giữ D < 100 cm thành dung dịch D >100 cm -0,1D ≤ -5 Đóng D ≤ 50 cm rung ống D > 50 cm -2 Sai số vị trí cọc, cm Cọc đơn, cọc Cọc móng móng băng theo trục băng theo trục dọc, ngang, cọc biên cọc phía nhóm nhóm cọc cọc D/6 ≤ 10 D/4 ≤ 15 10 + 0,01 H 15 + 0,01 H 15 10 15 -5 CHÚ THÍCH 1: Giá trị âm sai số cho phép đường kính cọc tiết diện cọc cá biệt CHÚ THÍCH 2: Sai số độ nghiêng cọc xiên không lớn 15 % góc nghiêng cọc CHÚ THÍCH 3: Sai số cho phép độ sâu hố khoan ± 10 cm CHÚ THÍCH 4: D đường kính thiết kế cọc, H khoảng cách cao độ mặt đất thực tế cao độ căt cọc thiết kế Nghiệm thu cọc khoan nhồi Nghiệm thu công tác thi công cọc tiến hành dựa sơ hồ sơ sau: a) Hồ sơ thiết kế dược duyệt; b) Biên nghiệm thu trắc đạc định vị trục móng cọc; c) Kết kiểm định chất lượng vật liệu, chứng xuất xưởng cốt thép loại vật liệu chế tạo nhà máy; d) Kết thí nghiệm mẫu bê tơng; TRANG 10 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN chiều dài đoạn nối chồng theo thiết kế hạ xuống rảnh đào Một mà tất lồng thép hạ xuống, chúng treo cao trình theo yêu cầu từ tường dẫn thép treo với chiều dài tính tốn cho việc đổ bêtông Các hộp đặt cốt thép chờ sẵn gắn vào lồng thép định vị thước đo từ đỉnh lồng thép tương ứng Khi mà thước đo độ nghiêng yêu cầu đặt tường chắn, ống thép hàn vào lồng thép Việc lắp đặt thước đo độ nghiêng thực sau đổ bêtông panen tường chắn b/ Đổ bê tông Bêtông đổ vào rảnh đào qua ống tremie Ống tremie có đường kính ɸ270mm tạo thành từ đoạn 0.5m, 1.0m, 2.0m, 3.0m dài Khimực bêtông rảnh đào dâng lên, ống tremie nhấc lên theo đảm bảo tối thiểu 3m ngập bêtông để tránh lẫn lộn với bentonite Trong đổ bêtông, nhật ký biểu đồ thời gian phân phối, thể tích cao trình bêtơng ghi lại.Mẫu bêtông lập phương lấy để đánh giá cường độbêtơng Phương án 2: THI CƠNG TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG CỌC KHOAN NHỒI VÀ CỌC BARRETLE I Giới thiệu: Từ phương pháp thi công cọc khoan nhồi (cọc tròn) cọc Barretle (cọc chữnhật) nhà cao tầng nhiều phải xây dựng tầng hầm Việc kết hợp cọc chịu lực tường tầng hầm dẫn đến ý tưởng làm móng tường đất, trường hợp tường đất thiết kế tính tốn loại móng sâu Ngồi tường đất vật liệu rời (earth fill dam - rock fill dam) Tường chắn đất hữu ích cho việc thi công hố đào sâu bảo đảm ổn định cho cơng trình lân cận thi cơng chen thành phố II Quy trình thi cơng: Thi cơng tường dẫn: Ngồi việc dẫn gầu đào thi cơng tường chắn, tường dẫn tạo hệthống định vị tốt TRANG 37 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN tim cốt cho tường chắn giữ ổn định cho lớp bề mặt hốđào cần thi công (hai tường dãn bê tông cốt thép) khoảng cách tường dẫn tạm thời lớn bề rộng thiết kế tường chắn 5-10cm H1- mặt cắt điển hình tường dẫn Trình tự thi cơng tường dẫn: - Xác định vị trí tường chắn tường dẫn mặt bằng, định vị dẫn hệ thống cọc nhựa nẹp ngựa; - Đào tường hào sâu 1-1,5 tuỳ theo thiết kế, rải lớp bê tơng lót dày khoảng 5cm; - Trên lớp bê tơng lót định vị xác tường dẫn lắp dựng cốt thép lắp dựng ván khuôn cho tường dẫn (ván khuôn thành); - Đổ bê tông tường dẫn, dỡ ván khn ngày sau Tường dẫn hồn thành sẵn sàng phục vụ cơng tác đào tường chắn Nếu công tác đào không bắt đầu ngay, hào tường dẫn lấp chống đỡ tạm cần Chuẩn bị Bentonite – đào đất: a Chuẩn bị Bentonite Cũng thi công cọc khoan nhồi chất lượng thi công tường đất chủ yếu phụ thuộc vào khâu bentonite Bentonite loại đất sét tự nhiên nghiền thành bột đóng thành bao tương tự bao xi măng, 50kg bao.Khi trộn với nước tạo thành chất huyền phù THIXOTROPIC, chất bền vững nhiều tuần Các yêu cầu dung dịch Bentonite sau: Thành phần hóa học SiO2 Tỷ lệ (%) 5558 TRANG 38 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG AlO3 Fe2O3 CaO MgO K2O T1O N2O Lượng cháy GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN 16 57 1.12.1 2.12.5 3.64.0 0.30.5 1.21.5 1112 Khi đào, hố khoan đổ đầy dung dịch bentonite, cao trình dung dịch Bentonite giữ cho cao cao trình mực nước ngầm từ 1-2m, để tạo áp lực dư tạo xu hướng cho dung dịch bentonite ngấm vào đất xung quanh Tuy nhiên, hạt sét huyền phù dung dịch bentonite tạo nên màng mỏng theo dạng "vỏ bánh" nên áp suất dung dịch bentonite hố đào áp lực nước ngầm thành hố đào chênh tạo lực làm ổn định vách hố đào Trong sét độ dày "vỏ bánh" nhỏ đất khơng dính kết, lớp vỏ lớn 1-2m hoạt động màng mỏng không thấm nước Lớp màng ngăn nước chảy vào hố đào ngăn xáo trộn bề mặt phân chia Độ ổn định tường vách hố đào áp suất dư dung dịch bentonite hố đào tạo Nên việc giữ cho hố đào ln ln đầy dung dịch Bentonite có tầm quan trọng đặc biệt Bentonite chuyển đến công trường theo dạng rời cất giữ vào xi lô theo dạng bao giống bao xi măng Người ta sử dụng máy trộn tương tự máy trộn bê tông thời gian khoảng 20 phút với tỷ lệ 30-50kg bột bentonite cho 1m3 nước tuỳ theo đặc tính kỹ thuật yêu cầu chứa vào xi lô cao sẵn sàng để cấp cho hố đào b Đào đất tường chắn Đào đất dùng gàu chữ nhật cẩu điều khiển cáp Trong đào dung dịch bentonite giữ mức độ cách cốt đỉnh tường dẫn 0,4m độ thẳng đứng hố đào kiểm tra mắt thường theo dây cáp cẩu hạ gàu vào hố đào Cần cẩu dùng để đào nên đứng cách mép hố đào tối thiểu 4m.Mọi di chuyển cần cẩu phải thận trọng Tường chắn dược thi công thành panel riêng biệt, chúng khớp nối thường gioăng cao su chắn nước Các loại panel: TRANG 39 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG - - GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN Panel khởi đầu: Chiều dài thiết kế panel khởi đầu với hai ván khuôn tạo khớp (CWS) phù hợp với chiều dài tối thiểu gầu ngoạm vài đường ngoạm (ví dụ hai đường ngoạm tối đa hai đầu panel đường ngoạm nhỏ để kết thúc đào phần panel) P anel tiếp: Những panel có ván khn tạo khớp CWS gọi panel tiếp - Panel đóng: Là panel thi cơng cuối hồn thành panel đầu panel tiếp Đối với panel đóng khơng cần lắp dựng ván khn tạo khớp CWS Khi đào đất đầu đào gầu ngoạm việc đào dễ dàng tầng sét cát.Tuy nhiên, gặp sét cứng sỏi đào khó khăn Việc khắc phục gặp chướng ngại lúc đào tuỳ thuộc vào tính chất mức độ trở ngại tuỳ chọn biện pháp sau: - Dùng gầu kích cỡ chướng ngại, dị vật nhỏ; - Dùng luân phiên đầu choòng nặng để phá gầu để vét; - Dùng khoan để làm rã chướng ngại trước dùng gầu Kiểm tra độ thẳng đứng độ ổn định hố đào: Khi đào phương thẳng đứng hố đào giám sát liên tục theo phương dây cáp gầu đào, gầu coi dọi, sử dụng xích báo hiệu Giám sát theo xích báo hiệu sai số phát theo nét đào Để kiểm tra giám sát tượng lún ổn định hố đào người ta dắt cốt sang cơng trình kề cạnh liên tục kiểm tra máy thuỷ bình Đặt lồng thép chịu lực: Lồng thép chịu lực chế tạo trước công trường.Sau lắp đặt khớp CWS luân chuyển Bentonite xong lồng thép hạ xuống hố đào cẩu bánh xích Lồng cài cữ bảo vệ bê tông thép để đảm bảo trì chiều dài, lớp bảo vệ cột thép tối thiểu Các lồng thép thường gia công thành đoạn dài 12m, lồng liên kết với bu lông chữ U phần uốn chồng thực hạ xuống hố đào Khi tất đoạn lồng thép hạ xuống chiều sâu thiết kế, lồng thép treo vào tường dẫn thành treo Đổ bê tông: Bê tông đề đổ tường đất thường dùng bê tông thương phẩm Cường độ đạt tối thiểu 250kg/cm2 độ sụt nón cụt cho phép 18 ± l,5cm Đổ bê lông có thề sử dụng máy bơm đổ trực tiếp vào phễu phải đổ bê tông liên tục từ bắt đầu đến kết thúc Bê tông đổ vào hố đào qua ống Tremie có đường kính khoảng 250mm nối đoạn 3m, 2m, 1m, 0.5m với Kỹ thuật đổ bê tông dung dịch Bentonile theo phương pháp rút ống: vữa bê tòng hố đào dâng lên cốt đáy ống đổ bê tông (Tremic) nâng lên cách cắt ống TRANG 40 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN (cắt bỏ đoạn ống) phải bảo đảm lối thiểu 2m ống ngập vữa bê tông tránh tạp chất bentonite lẫn vào bê tông Thông thường mẻ bê tông trút xuống bị đẩy lên mẻ bê tông nên dùng phụ gia hố dẻo để đảm bảo bê tơng khơng bị ninh kết trước kết thúc q trình đổ bê tông (người không hiểu vấn đề lập dự toán thẩm tra cắt phụ gia này, kêu bê tông sau đập bỏ nên khơng cần phụ gia) Trong q trình đổ bê tơng phải theo dõi ghi chép đầy đủ mẻ bê tông, độ sụt, lấy mẫu thử, thời gian, cao trình ống đổ, cao trình bê tơng, v.v để báo cáo lập hồ sơ lưu Một số hình ảnh: Gàu ngoạm TRANG 41 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG Hạ lồng thép TRANG 42 GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN Câu 6: Phương pháp thi công kiểm tra ốp gạch, ốp đá: Vật liệu ốp: Vật liệu ốp gạch men kính, gạch ceramic, gạch kính, gạch đất nung, gạch granit nhân tạo, đá ốp tự nhiên, đá nhân tạo, gỗ, nhựa, kim loại dùng để ốp I Yêu cầu kỹ thuật: Công tác ốp bảo vệ ốp trang trí cơng trình nên tiến hành sau hồn thành cơng tác xây lắp kết cấu Cơng tác ốp kết cấu lắp ghép tiến hành trước sau lắp dựng kết cấu phụ thuộc vào đặc điểm loại vật liệu ốp, quy trình cơng nghệ chế tạo kết cấu trình tự cơng việc quy định thiết kế thi cơng cơng trình Vật liệu ốp loại gạch đá ốp lát phải thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật quy định tiêu chuẩn TCVN 6414:1998, TCVN 6884:2001, TCVN 4732:1989, TCVN 6883:2001 Tùy theo kích thước, trọng lượng chủng loại vật liệu ốp, tính chất, độ phẳng ốp, vị trí ốp đặc điểm cơng trình mà lựa chọn phương pháp ốp cho phù hợp Các phương pháp ốp thông dụng gồm: - Ốp vữa xi măng cát; - Ốp keo gắn; - Ốp giá đỡ, móc treo, bu lơng, đinh vít… Trước tiến hành ốp, cần hoàn thành việc lắp đặt mạng kỹ thuật ngầm, chi tiết có định đặt tường cho hệ thống cấp thoát nước, điện, điện thoại, truyền hình, TRANG 43 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN cấp ga, khí, điều hòa khơng khí, cáp máy tính… cơng việc khác có liên quan để phòng tránh va chạm, chấn động gây nên hư hỏng ảnh hưởng đến chất lượng lớp ốp Bề mặt kết cấu ốp trang trí hay ốp bảo vệ theo phương thẳng đứng không nghiêng lệch vượt giá trị cho phép quy định tiêu chuẩn TCVN 4085:1985, TCVN 4453:1995, TCVN 4452:1987 Trước ốp mặt cơng trình, phải hồn thành cơng tác lợp mái chống thấm kết cấu bao che phía diện tích ốp, cơng tác lắp khuôn cửa sổ, cửa vào công việc có liên quan khác Cần phải kiểm tra độ phẳng ốp trước thi công ốp phẳng Nếu ốp có độ lồi lõm lớn 15 mm cần phải trát phẳng vữa xi măng cát Độ lồi lõm ốp ốp keo phải nhỏ mm kiểm tra thước dài m Chỉ tiến hành ốp ốp có lớp vữa trát lót tạo phẳng cường độ lớp vữa trát lót đạt tối thiểu 75 % mác vữa thiết kế Lớp vữa trát lót phải bảo đảm khả bám dính tốt với trát Khi ốp vữa xi măng cát, nên ốp cho loại gạch ốp có trọng lượng nhỏ 20 kg/m2 Trước ốp vào mặt ngồi vị trí có đường ống kỹ thuật chạy qua ống thông hơi, thơng gió, thơng khói, kênh máng cho thiết bị làm lạnh nơi nhiệt độ thay đổi thường xuyên, cần phải bọc quanh kết cấu ốp lớp lưới thép có đường kính mm trước trát lót Đoạn lưới bọc phải phủ phạm vi đường ống kỹ thuật 20 cm 10 Nếu khơng có dẫn cụ thể thiết kế, trước ốp cần tính tốn xác định hợp lý vị trí viên ốp cho số lượng bị cắt nhỏ bố trí vị trí dễ che khuất Nếu vật liệu ốp có hoa văn cần lựa chọn vị trí viên ốp cho phù hợp với hoa văn mầu sắc trang trí 11 Khi tiến hành ốp mặt ngồi cơng trình nên có biện pháp phòng tránh xâm nhập nước tác động xâm thực môi trường làm ảnh hưởng đến độ đồng mầu sắc vật liệu ốp 12 Khi ốp đá thiên nhiên hay nhân tạo có kích thước lớn có trọng lượng kg, nên dùng móc kim loại hay hệ thống giá treo có đinh vít, bu lơng điều chỉnh để gắn chặt vào mặt ốp Trong trường hợp ốp mặt ngồi cơng trình phương pháp phải có biện pháp chống thấm cho mặt tường trước tiến hành ốp TRANG 44 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN 13 Vữa dùng công tác ốp: Vữa dùng để ốp phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 tiêu chuẩn TCVN 3121:2003 Cát dùng để chế tạo vữa phải sàng qua sàng Để đảm bảo yêu cầu chất lượng lớp ốp đặc thời gian thao tác, nên dùng vữa dẻo có độ bám dính cao II Thi công ốp: Công tác ốp tường mặt công trình gạch men kính, gạch gốm sứ, gạch thủy tinh, nhựa, đá loại v.v… phép tiến hành sau tải trọng cơng trình truyền lên tường đạt tối thiểu 65 % tải trọng thiết kế Ốp vữa xi măng cát a Khi tiến hành công tác ốp vữa xi măng cát, cần phải đảm bảo chất lượng trì độ lưu động vữa suốt thời gian ốp Vữa xi măng nhào trộn xong cần sử dụng vòng h b Khi ốp vữa xi măng cát vật liệu ốp gạch men đất sét nung, gạch khô, trước ốp cần nhúng ngâm nước (theo dẫn thiết kế nhà sản xuất) c Trình tự ốp vữa xi măng cát sau: - Trát lớp vữa với chiều dầy nhỏ 10 mm, xoa phẳng lên ốp chờ cho lớp vữa se; - Phết lớp vữa xi măng cát tỷ lệ 1:1 lỗng với chiều dầy khơng mm lên mặt sau gạch ốp; - Gắn gạch ốp lên lớp vữa trát, chỉnh vào vị trí cho phẳng, thẳng mạch, ấn gõ nhẹ vào gạch để tạo bám dính hai lớp vữa; - Trong trường hợp trát lớp vữa ốp diện tích nhỏ, ốp trực tiếp lên ốp cách phết vữa xi măng cát lên mặt sau gạch ốp gắn vào vị trí xác định, chỉnh gõ nhẹ cho phẳng mặt ốp Chiều dầy lớp vữa ốp khoảng mm không lớn 12 mm Phương pháp không áp dụng với loại gạch ốp ceramic có chiều dày nhỏ 5,5 mm dễ gây tượng nứt gạch Ốp keo a Keo sử dụng để ốp phải phù hợp tương thích với ốp vật liệu ốp theo dẫn nhà sản xuất b Mặt ốp phải phẳng, thỏa mãn yêu cầu quy định 4.1.7 TRANG 45 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN c Khi ốp keo, bề mặt sau vật liệu ốp ốp phải khơ để khơng làm giảm khả bám dính keo c Các cơng tác chuẩn bị, hòa trộn keo quy trình thao tác ốp keo phải tuân thủ theo quy định nhà thiết kế nhà sản xuất Ốp phương pháp móc, treo đỡ a Khi tiến hành ốp vật liệu có trọng lượng kích thước lớn đá tự nhiên, nhân tạo, mảng gỗ, gốm, sứ, nhựa, kim loại phải sử dụng phương pháp ốp treo, đỡ có sử dụng móc, đinh vít, bu lông hệ thống giá đỡ kim loại b Hệ thống giá đỡ, móc treo phải thiết kế thi công chắn để gắn vật liệu ốp vào phận kết cấu chịu lực cơng trình c Khi ốp mặt ngồi cơng trình, tất chi tiết giá đỡ, móc treo phải thiết kế có biện pháp xử lý thích hợp để chịu tác động xâm thực thời tiết, mơi trường d Khi ốp vật liệu có kích thước trọng lượng lớn cần phải dùng phương tiện nâng giới bán giới Hệ thống giàn giáo để thi công phải chắn không ảnh hưởng đến hoạt động thiết bị ốp e Quy trình thi cơng lắp dựng hệ thống giá đỡ, móc treo gắn cố định vật liệu ốp lên kết cấu phải tuân thủ theo quy định, dẫn thiết kế nhà sản xuất Khi ốp bên ngồi cơng trình, phía mặt ốp khe co dãn cần có biện pháp xử lý thích hợp để phòng tránh nước mưa thâm nhập vào phía sau mặt ốp Để tránh tượng đọng nước mưa làm ố mặt ốp, bề mặt ốp mái, chi tiết trang trí gờ, cạnh ốp nên có độ dốc để thoát nước Hàng ốp cuối chân tường không tiếp xúc với nền, lớp gạch lát để tránh tượng thẩm thấu nước từ lên bị tác động tượng phồng rộp đất lớp lát Mạch ốp a Khi ốp cao, mạch ốp cần chít no vữa q trình ốp phạm vi chiều cao khơng m b Khi ốp vữa xi măng cát ốp keo qua khe co dãn, mạch ốp nên bố trí trùng với khe co dãn để phòng tránh tượng nứt, vỡ vật liệu ốp TRANG 46 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN c Các mạch ốp phải thẳng, sắc nét Độ phẳng mạch ốp trường hợp ốp phẳng không sai lệch vượt mm ốp với chiều rộng mạch ốp nhỏ mm mm ốp với chiều rộng mạch ốp lớn mm d Vật liệu dùng để chít mạch phải lựa chọn phù hợp với chiều rộng công mạch ốp Khi ốp xong phần hay toàn bề mặt kết cấu phải làm vữa, bột chít mạch vết bẩn ố bề mặt ốp Việc làm bề mặt ốp nên tiến hành sau vữa gắn mạch ốp bắt đầu đóng rắn, tránh làm long mạch ốp q trình vệ sinh Cần có biện pháp bảo vệ, che chắn để tránh va đập, trầy xước làm hỏng mặt ốp sau hoàn thành công tác ốp 10 Dung sai cho phép mặt phẳng ốp không vượt quy định Bảng Bảng - Dung sai cho phép mặt ốp Mặt ốp ngồi cơng trình mm Mặt ốp mặt cơng trình mm Tên bề mặt ốp Vật liệu đá tự nhiên Vật Tấm Vật liệu đá tự Vật Tấm phạm vi tính sai số liệu ốp nhiên liệu ốp Phẳng Lượn Mảng gốm, nhựa, Phẳng Lượn gốm, nhựa, kim nhẵn cong sứ kim nhẵn cong hình sứ loại loại cục khối cục Sai lệch mặt ốp theo phương thẳng đứng m 2,0 3,0 2,0 1,0 2,0 3,0 1,5 1,0 Sai lệch mặt ốp 5,0 tầng nhà 10,0 5,0 1,0 4,0 8,0 4,0 1,0 Sai lệch vị trí mặt ốp theo phương ngang phương thẳng đứng m 1,5 3,0 3,0 3,0 2,0 1,5 3,0 1,5 2,0 3,0 5,0 10,0 4,0 3,0 5,0 3,0 Sai lệch vị trí mặt ốp theo phương TRANG 47 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN ngang phương thẳng đứng suốt chiều dài mạch ốp giới hạn phân đoạn kiến trúc Độ không trùng khít mạch nơi ghép kiến trúc chi tiết trang trí 0,5 1,0 Độ khơng phẳng theo hai phương m 2,0 4,0 2,0 1,0 0,5 0,5 0,5 3,0 2,0 4,0 2,0 III Kiểm tra: Công tác kiểm tra chất lượng ốp tiến hành theo trình tự thi cơng bao gồm tiêu sau: - Độ phẳng mặt ốp; - Độ đặc bám dính ốp với vật liệu ốp; - Độ đồng của mặt ốp màu sắc, hoa văn, mạch ốp, chi tiết trang trí; - Các yêu cầu đặc biệt khác thiết kế Mặt ốp phải thỏa mãn yêu cầu: - Tổng thể mặt ốp phải đảm bảo hình dạng, kích thước hình học theo u cầu thiết kế; - Vật liệu ốp phải quy cách chủng loại, kích thước mầu sắc, khơng cong vênh, sứt mẻ, khuyết tật mặt ốp không vượt trị số quy định tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan hay quy định thiết kế; - Những chi tiết hình ốp, hoa văn bề mặt ốp phải theo thiết kế Mầu sắc mặt ốp vật liệu nhân tạo phải đồng nhất; - Các mạch ốp ngang dọc phải sắc nét, thẳng đầy vữa; TRANG 48 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN - Vữa trát kết cấu phải đặc Khi kiểm tra vỗ lên mặt ốp khơng có tiếng bộp Những viên bị bộp long chân phải tháo ốp lại; - Trên mặt ốp khơng có vết nứt, vết ố vữa, sơn, vơi loại hóa chất gây ra; - Khi kiểm tra thước dài m đặt áp sát vào mặt ốp, khe hở thước mặt ốp không mm; - Sai số cho phép bề mặt ốp không vượt giá trị quy định Bảng IV Hình ảnh: TRANG 49 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG TRANG 50 GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG TRANG 51 GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN ... ảnh: Qúa trình rung hạ ống vách TRANG 11 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG Tiến hành định tâm khoan lỗ TRANG 12 GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN Máy... cột: TRANG TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG Cốp pha cột gỗ TRANG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN Cốp pha chế tạo sẵn Câu 2: Biện pháp thi công đào... giữ suốt tuổi thọ thi t kế cơng trình V Hình ảnh minh hoạ: TRANG 20 TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CƠNG Cọc bê tơng cốt thép TRANG 21 GVHD: THS NGUY ỄN ANH TU ẤN TIỂU LUẬN KỸ THUẬT THI CÔNG TRANG 22 GVHD:
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN kỹ THUẬT THI CÔNG 1, TIỂU LUẬN kỹ THUẬT THI CÔNG 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn