Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghành xây dựng

2 74 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:11

TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPKính thưa thầy cô, em tên là Là sinh viên lớp Hôm nay, em xin được phép trình bày nội dung đồ án tốt nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng – Chuyên ngành: Xây Dựng Dân Dụng và Công Nghiệp Đồ án tốt nghiệp của em là thiết kế một công trình dân dụng với thông tin chính như sau:1.Tên công trình: 2.Địa điểm xây dựng: Đường Tỉnh Lộ 10, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.3.Diện tích xây dựng: 27x32 (m2)4.Qui mô công trình: công trình gồm có1 tầng trệt15 tầng lầu112 căn hộTổng chiều cao tính từ mặt đất tự nhiên là 57,85mA.PHẦN KIẾN TRÚC 5%Em đã thể hiện giải pháp kiến trúc theo số liệu của GVHD và trình bày trong 4 bản vẽ kiến trúc.B.PHẦN KẾT CẤU 65% (11 BẢN VẼ)Gồm 4 nội dung:1.Thiết kế sàn tầng điển hình (từ tầng 1 đến tầng 14)Em đã tiến hành tính toán theo phương pháp giải tích và sau đó kiểm tra lại bằng phương pháp phần tử hữu hạn với sự trợ giúp của phần mềm SAFE v12. So sánh hai phương pháp để rút ra nhận xét.Sơ đồ kết cấu em chọn là sơ đồ loại sàn dầm với các cấu kiện cơ bản là: bản sàn và hệ dầmEm đã thực hiện:Bố trí hệ dầm sàn; (1 bản vẽ);Gán tải và tính nội lực các ô bản sàn;Bố trí cốt thép cho toàn bộ sàn tầng điển hình (2 bản vẽ). TĨM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Kính thưa thầy cơ, em tên Bùi Thanh Phương Là sinh viên lớp XC12B Hơm nay, em xin phép trình bày nội dung đồ án tốt nghiệp Kỹ Sư Xây Dựng – Chuyên ngành: Xây Dựng Dân Dụng Công Nghiệp Đồ án tốt nghiệp em thiết kế công trình dân dụng với thơng tin sau: Tên cơng trình: Địa điểm xây dựng: Đường Tỉnh Lộ 10, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh Diện tích xây dựng: 27x32 (m2) Qui mơ cơng trình: cơng trình gồm có - tầng - 15 tầng lầu - 112 hộ Tổng chiều cao tính từ mặt đất tự nhiên 57,85m A PHẦN KIẾN TRÚC 5% Em thể giải pháp kiến trúc theo số liệu GVHD trình bày vẽ kiến trúc B PHẦN KẾT CẤU 65% (11 BẢN VẼ) Gồm nội dung: Thiết kế sàn tầng điển hình (từ tầng đến tầng 14) Em tiến hành tính tốn theo phương pháp giải tích sau kiểm tra lại phương pháp phần tử hữu hạn với trợ giúp phần mềm SAFE v12 So sánh hai phương pháp để rút nhận xét Sơ đồ kết cấu em chọn sơ đồ loại sàn dầm với cấu kiện là: sàn hệ dầm Em thực hiện: - Bố trí hệ dầm sàn; (1 vẽ); - Gán tải tính nội lực sàn; - Bố trí cốt thép cho tồn sàn tầng điển hình (2 vẽ) Thiết kế cầu thang Đây loại cầu thang vế hình chữ U với cấu kiện: thang, chiếu nghỉ, chiếu tới dầm chiếu tới Em thực hiện: - Xác định sơ đồ tính, gán tải, tính nội lực cấu kiện trên; - Bố trí thép cầu thang, trình bày vẽ Thiết kế bể nước mái: Bể nước mái với cấu kiện là: nắp, thành, đáy hệ dầm Em thực hiện: - Xác định tải trọng tác dụng, tiến hành mô hình 3D phần mềm SAP2000, lấy kết nội lực từ mơ hình; - Tính tốn bố trí cốt thép cho cấu kiện – trình bày vẽ Tính nội lực khung khơng gian Em tiến hành mơ hình hệ kết cấu khơng gian phần mềm ETABS Em thực hiện: - Dựng mơ hình khơng gian; - Xác định tổ hợp tải; - Giải nội lực Từ kết nội lực xuất từ ETABS, em định tính tốn bố trí thép cho khung trục Chi tiết trình bày vẽ C PHẦN NỀN MĨNG 30% (3 BẢN VẼ) Trong đồ án này, em lựa chọn giải pháp móng cọc cho móng chân cột D-2 E-2 (như hình vẽ) Tại vị trí em tính tốn với hai phương án là: móng cọc ép móng cọc khoan nhồi Sau tình toán, em tiến hành so sánh lựa chọn phương án móng thích hợp  PHƯƠNG ÁN CỌC ĐÚC SẴN THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP: (1 BẢN VẼ) - Cọc 400x400mm - Chiều dài cọc 24m gồm đoạn đoạn 12m Em thực hiện:  - Tính tốn sức chịu tải cọc; Xác định số cọc cần thiết vị trí móng tính tốn; Kiểm tra ổn định cho cọc; Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang; Tính tốn bố trí thép cho đài móng PHƯƠNG ÁN CỌC KHOAN NHỒI: (1 BẢN VẼ) Cọc đường kính 600mm Chiều dài cọc 30m Em thực tương tự phương án cọc ép trình bày (1 vẽ) Cuối cùng, em so sánh kết hai phương án lựa chọn phương án cọc khoan nhồi cho cơng trình Em xin kết thúc phần trình bày Trong trình làm đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp bảo thấy! Em xin cảm ơn! ... PHƯƠNG ÁN CỌC KHOAN NHỒI: (1 BẢN VẼ) Cọc đường kính 600mm Chiều dài cọc 30m Em thực tương tự phương án cọc ép trình bày (1 vẽ) Cuối cùng, em so sánh kết hai phương án lựa chọn phương án cọc khoan... đồ án này, em lựa chọn giải pháp móng cọc cho móng chân cột D-2 E-2 (như hình vẽ) Tại vị trí em tính tốn với hai phương án là: móng cọc ép móng cọc khoan nhồi Sau tình tốn, em tiến hành so sánh... phương án cọc khoan nhồi cho công trình Em xin kết thúc phần trình bày Trong q trình làm đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận ý kiến đóng góp bảo thấy! Em xin cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghành xây dựng, Tóm tắt đồ án tốt nghiệp nghành xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn