Giáo án Tin học tuần 2 lớp 5

4 38 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:00

Tuần: 2Ngày soạn:Tiết: 3Ngày dạy:BÀI 2: LUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Rèn luyện thao tác điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ; Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép, xoá thư mục. 2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng điều khiển cửa sổ và cách hiển thị các biểu tượng trong mỗi ngăn của cửa sổ; Phối hợp sử dụng hai ngăn của cửa sổ để thực hiện các thao tác tạo, mở, sao chép, xoá thư mục. 3. Thái độ: Có thái độ nghiêm túc trong giờ học. Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI 2: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Rèn luyện thao tác điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ; - Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ để thực thao tác tạo, mở, chép, xoá thư mục Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ; - Phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ để thực thao tác tạo, mở, chép, xố thư mục Thái độ: Có thái độ nghiêm túc học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp Kiểm tra cũ: - Em tạo thư mục LOP5, bên thư mục tên: LOP5A, LOP5B -Bên thư mục LOP5A tạo thư mục TO1, TO2, TO3 sao chép thư mục TO1, TO2, TO3 vào thư mục LOP5B - học sinh làm, lớp quan sát - Nhận xét Bài mới: * Giới thiệu mới: - Nhắc lại tựa - “Bài Luyện tập” A Hoạt động bản: A a)Y/c đọc tập 1.a sgk trang 14 - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Đọc, xác định y/c - Lần lượt hs làm theo y/c - Báo cáo kết - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Nhận xét, kết luận b)Y/c đọc tập 1.b sgk trang 14,15 - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Nhận xét, đánh giá A a)Y/c học sinh đọc y/c tập 2.a sgk trang 15 - Thực hành theo y/c - Cả lớp quan sát - Nhận xét - Lắng nghe - Quan sát giúp đỡ học sinh thực hành - Nhận xét, kết luận: b) Y/c học sinh đọc y/c tập 2.bsgk trang15 - Nhận xét, kết luận: - Nháy chuột vào dấu chuyển thành dấu lại ngược Củng cố Lắng nghe - Em tạo thư mục TIN HOC, bên thư mục tên : VE, SOAN THAO, TRINH CHIEU, thư mục VE tạo thư mục LY THUYET, THUC HANH - Sau chép thư mục LY THUYET, THUC HANH vào thư mục VE, SOAN THAO, TRINH CHIEU - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chép ghi nhớ SGK, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI 2: LUYỆN TẬP (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Rèn luyện thao tác điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ; - Luyện tập phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ để thực thao tác tạo, mở, chép, xoá thư mục Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ; - Phối hợp sử dụng hai ngăn cửa sổ để thực thao tác tạo, mở, chép, xoá thư mục Thái độ: Có thái độ nghiêm túc học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp Kiểm tra cũ: - Em tạo thư mục LOP5, bên thư mục tên: LOP5A, LOP5B -Bên thư mục LOP5A tạo thư mục TO1, TO2, TO3 sao chép thư mục TO1, TO2, TO3 vào thư mục LOP5B - học sinh làm, lớp quan sát - Nhận xét Bài mới: * Giới thiệu mới: - Nhắc lại tựa - “Bài Luyện tập” (tt) B Hoạt động ứng dụng, mở rộng: B - Y/c đọc tập 1sgk trang 14,15 - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Đọc, xác định y/c - Lần lượt hs làm theo y/c - Nhận xét, kết luận B - Y/c đọc tập 2sgk trang 15 - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Báo cáo kết - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Lắng nghe - Nhận xét, kết luận B Em tạo thư mục HOC TAP, bên thư mục tên: TOAN, TIENG VIET, TIN HOC, thư mục TOAN tạo thư mục LY THUYET, THUC HANH Tạo tệp văn tên Baisoan.docx vào thư mục LY THUYET Sau chép thư mục LY THUYET, THUC HANH vào thư mục TOAN, TIENG VIET, TIN HOC Lắng nghe - Xóa thư mục HOC TAP Củng cố - Em tạo thư mục tên em, bên thư mục tên: VE, SOAN THAO, TRINH CHIEU, thư mục VE tạo thư mục LY THUYET, THUC HANH - Sau chép thư mục LY THUYET, THUC HANH vào thư mục VE, SOAN THAO, TRINH CHIEU.Rồi đỏi tên thư mục TIN HOC - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chép ghi nhớ SGK, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... đọc y/c tập 2. a sgk trang 15 - Thực hành theo y/c - Cả lớp quan sát - Nhận xét - Lắng nghe - Quan sát giúp đỡ học sinh thực hành - Nhận xét, kết luận: b) Y/c học sinh đọc y/c tập 2. bsgk trang15... thư mục LOP5, bên thư mục tên: LOP5A, LOP5B -Bên thư mục LOP5A tạo thư mục TO1, TO2, TO3 sao chép thư mục TO1, TO2, TO3 vào thư mục LOP5B - học sinh làm, lớp quan sát - Nhận xét Bài mới: * Giới... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI 2: LUYỆN TẬP (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Rèn luyện thao tác điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học tuần 2 lớp 5, Giáo án Tin học tuần 2 lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn