QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM PIN MẶT TRỜI

11 70 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 20:38

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN SỐ NĂM DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH GÓI THẦU SỐ 02 - 03 - 04 THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH HẠNG MỤC: TẬP 01: QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CHUỖI PIN PV (BẢN TRÌNH: REV ) Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN SỐ NĂM QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH GÓI THẦU SỐ 02 - 03 - 04: THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH HẠNG MỤC: TẬP 01: QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CHUỖI PIN PV (BẢN TRÌNH: REV ) ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ LONG THÀNH ĐẮK LẮK VÀ XÂY LẮP ĐIỆN SỐ NĂM GIỚI THIỆU BIÊN CHẾ HỒ SƠ "Quy trình thí nghiệm" cơng trình "Nhà máy Điện Mặt trời Long Thành 1" Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây lắp Điện Số Năm (PCC5) lập thành biên chế sau: STT DANH MỤC HỒ SƠ Tập Quy trình thí nghiệm chuỗi Pin PV Chương trình thí nghiệm, nghiệm thu, chạy Tập thử cơng trình Tập Tập Tập Tập Tập Tập Tập Tập 10 Tập 11 Tập 12 Tập 13 Tập 14 Tập 15 Tập 16 Tập 17 Tập 18 Tập 19 Tập 20 Tập 21 Tập 22 REV 26/02/2019 27/02/2019 * Ghi chú: Phần in đậm hồ sơ trình đợt NGÀY TRÌNH REV REV 01/03/2019 FINAL NGÀY DUYỆT MỤC LỤC MỤC ĐÍCH PHẠM VI THÍ NGHIỆM SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TRÁCH NHIỆM DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CHUỖI PIN PV 6.1 Kiểm tra trực quan 6.2 Thử nghiệm thông mạch tiếp địa 6.3 Thử nghiệm điện trở cách điện (IR) 6.4 Đo cực tính dãy Pin PV – Đo điện áp hở mạch (Voc) QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG MỤC ĐÍCH Mục đích chung quy trình kiểm tra chuỗi Quang điện sau lắp đặt lên kết cấu giá đỡ, làm sở nghiệm thu chuyển bước thi công Các mối nguy hiểm / biện pháp phòng ngừa cần thiết xác định để ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro trình thực thử nghiệm Tất công việc chuẩn bị phải thực dựa vào quy trình dựa vào đồng ý TVGS trình thực Tùy thuộc vào điều kiện công trường, thủ tục bắt buộc phải thay đổi, quy trình sửa đổi đệ trình phê duyệt trước làm việc PHẠM VI CÔNG VIỆC  Thử nghiệm Pin PV SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Sơ đồ tổ chức tổng thể thí nghiệm chuỗi Pin PV bên dưới: Quản lí cơng trường Nguyễn Thành Phong SĐT: 0977946248 Quản lí chạy thử Quản lí an tồn Cái Hữu Minh Vũ Văn Nghĩa SĐT: 0938010170 SĐT: 0937796680 Quản lí nhóm thí nghiệm Huỳnh Minh Châu SĐT: 0979798039 Nhóm thí nghiệm nhóm TRÁCH NHIỆM  Quản lí cơng trường – Chịu trách nhiệm quản lý chung tồn thi cơng an tồn dự án Đảm bảo cơng việc thi cơng đảm bảo an tồn  Quản lý chạy thử - Chịu trách nhiệm phối hợp bên thí nghiệm, Nhà cấp hàng để đảm bảo cơng việc chạy thử an toàn, tiến độ dự án  Quản lý an toàn - Quản lý an toàn phối hợp với an toàn nhà thầu / người giám sát người lao động đảm bảo an toàn xung quanh khu vực làm việc  Quản lý nhóm thí nghiệm – Chịu trách nhiệm điều phối nhân lao động thực cơng việc thí nghiệm đo lường đồng thời giám sát công việc nhóm đo lường Chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu cần thiết (bản vẽ thi công, vẽ nhà cung cấp, v.v.) cho đội triển khai công việc sn vẩn đảm bảo an tồn  Các nhóm thử nghiệm - Họ đạo trực tiếp thực tất biện pháp đo lường đảm bảo máy móc, dụng cụ hoạt động tình trạng tốt DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐO STT Nội dung Dụng cụ điện Đồng hồ đo điện trở đất Hình ảnh tham khảo Đồng hồ vạn đo điện áp hở mạch xác định cực tính lên đến 1500VDC Đồng hồ đo điện trở cách điện (Thiết bị đặc biệt có chức đo điện trở Pin PVΩ) Lưu ý: Dụng cụ thiết bị đo đề cập cung cấp cho nhóm để thực bước theo quy trình kiểm tra chuỗi Pin PV 6 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CHUỖI TẤM PIN PV 6.1 Kiểm tra trực quan 6.2  Kiểm tra tất các đầu cuối đấu nối hoàn thiện  Kiểm tra trực quan kết nối tiếp đất lưới với kết cấu khung PV Đo thơng mạch tiếp địa  Sử dụng đồng hồ kẹp đo điện trở thông mạch tiếp địa cách kẹp trực tiếp dây tiếp địa kết nối lưới đất cấu trúc khung (đồng hồ xác định tiếp địa không bị đứt) 6.3 Đo điện trở cách điện (IR)  Mục đích đo điện trở cách điện xác định hư hỏng cho Pin PV, dây cáp kết nối từ SCB đến chuỗi PV  Kiểm tra cách điện cần phải làm theo bước đây: - Tắt cơng tắc hộp Box SCB ngắt kết nối thiết bị liên quan - Xoay nút đồng hồ thành PVΩ - Kết nối dây dẫn màu đỏ với thiết bị đầu cuối (P), kết nối dây dẫn thử nghiệm màu đen với thiết bị đầu cuối mặt đất (E) - Bấm phím đo, phép đo bắt đầu vài giây để ổn định hiển thị giá trị điện trở Nếu khơng tìm thấy suy giảm điện trở cách điện P E, IR cho N E đo, giữ chì đen đầu nối đất (E) chuyển chì đỏ sang đầu cuối (N) - Tương tự thế, đo điện trở cách điện tất chuỗi SCB hoàn thành Điện áp áp dụng cho thử nghiệm điện trở cách điện tham khảo bảng đây: Điện áp hệ thống (Voc (stc) x1,25) V Điện áp thử nghiệm V Điện trở cách điện tối thiểu MΩ >500 1000 Hình 1: Mơ cho điện trở cách điện chuỗi PV thử nghiệm box SCB 6.4 Đo cực tính – Đo điện áp hở mạch chuỗi PV (Voc)  Đo hở mạch phải thực đầu dương âm  Kiểm tra cực tính đo điện áp mạch hở cần thực theo bước đây: - Tắt cơng tắc hộp SCB ngắt kết nối tất thiết bị liên quan - Xoay nút công tắt đồng hồ đến vị trí VDC - Kết nối đạo dây màu Đỏ với đầu cuối P (+), kết nối dây màu đen với đầu cuối N (-) Phép đo bắt đầu vài giây để ổn định hiển thị giá trị Voc Nếu giá trị hiển thị khơng có âm (-) có nghĩa kết nối giá trị hiển thị âm (-) có nghĩa chuỗi kết nối ngược Chuỗi kết nối ngược phải kiểm tra lại - Đối với Voc, chênh lệch giá trị đo không vượt 5% theo yêu cầu dự án IEC - Tương tự thế, đo tất chuỗi SCB đến hồn thành Hình 2: Mô cho kiểm tra chuỗi điện áp hở mạch, xác định cực tính SCB KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG  Để đảm bảo chất lượng cho hạng mục thử nghiệm đáp ứng yêu cầu an toàn, chất lượng tiêu chuẩn dự án q trình nghiệm thu thí nghiệm phải tuân thủ thông tin nghiệm thu mẫu bên dưới: ... NĂM QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM DỰ ÁN: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH GÓI THẦU SỐ 02 - 03 - 04: THIẾT KẾ, MUA SẮM VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI LONG THÀNH HẠNG MỤC: TẬP 01: QUY TRÌNH THÍ... "Quy trình thí nghiệm" cơng trình "Nhà máy Điện Mặt trời Long Thành 1" Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây lắp Điện Số Năm (PCC5) lập thành biên chế sau: STT DANH MỤC HỒ SƠ Tập Quy trình thí nghiệm. .. DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CHUỖI PIN PV 6.1 Kiểm tra trực quan 6.2 Thử nghiệm thông mạch tiếp địa 6.3 Thử nghiệm điện trở
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM PIN MẶT TRỜI, QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM PIN MẶT TRỜI

Từ khóa liên quan