đề trắc nghiệm 12 boi duong nang luc

93 60 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 20:24

Bộ đề bao gồm các đề thi bồi dưỡng năng lực vật lý 12. Giúp học sinh ôn tập tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia......................................................................................................................................................................................... ĐỀ SỐ Câu Năng lượng liên kết hạt nhân nguyên tử A lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử B lượng tỏa nuclôn đứng yên liên kết với tạo thành hạt nhân C toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ D lượng tồn phần ngun tử tính trung bình số nuclơn Câu Hạt nhân ngun tử cấu tạo từ A.nơtron B.proton, notron electron C.proton notron D.proton Câu Hiện tượng quang điện tượng A tạo thành electron dẫn lỗ trống chất bán dẫn tác dụng ánh sáng có bước sóng thích hợp B ánh sáng làm bật electronra khỏi bề mặt kim loại C electron chuyển động nhiệt mạnh kim loại bị chiếu sáng D electron bị bứt khỏi khối chất khối chất bị nung nóng Câu Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc ánh sáng khơng bị tán sắc qua lăng kính B Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác có giá trị C Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ qua lăng kính D Một chùm ánh sáng đơn sắc, sau qua lăng kính thủy tinh, vừa bị lệch, vừa bị đổi màu Câu Hiện tượng quang dẫn xảy A kim loại B chất điện môi C chất bán dẫn D chất điện phân Câu Trong mạch dao động gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C, có dao động điện từ tự Chu kỳ dao động dòng điện mạch L L 2π π 2π LC C C 2π LC A B C D i = 2 cos(100πt )( A ) Câu Cường độ dòng điện đoạn mạch có biểu thức Cường độ hiệu dụng dòng điện A.4 A B.2,83 A C.2 A D.1,41 A Câu Dòng điện xoay chiều dòng điện có A.cường độ hàm bậc thời gian B.cường độ biến đổi điều hòa theo thới gian C.chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian D.cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian Câu Sóng A.sự co dãn tuần hồn phần tử môi trường B.sự truyền chuyển động khơng khí C.chuyển động tương đối vật so với vật khác D.những dao động lan truyền môi trường vật chất x = A cos(ωt + ϕ1 ) x = A cos(ωt + ϕ ) Câu 10 Xét hai dao động điều hòa phương, tần số Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A xác định theo biểu thức A = A 12 + A 22 + 2A A cos(ϕ − ϕ1 ) A = A 12 + A 22 − 2A A cos(ϕ − ϕ1 ) A B 2 A = A1 + A A = A1 + A C D Câu 11 Quang phổ vạch chất khí lỗng có số lượng vạch vị trí vạch phụ thuộc vào A.áp suất B.bản chất chất khí C.cách kích thích D.nhiệt độ A ZX Câu 12 Hạt nhân nguyên tử cấu tạo gồm A.Z proton A notron B.Z notron (A+Z) proton C.Z notron A proton D.Z proton (A-Z) notron Câu 13 Vận tốc chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại A.gia tốc có độ lớn cực đại B.li độ có độ lớn cực đại C.li độ 0.D.pha cực đại Câu 14 Phát biểu sau SAI? Cơ dao động điều hòa A.động vào thời điểm ban đầu B.động vị trí cân C.tổng động vào thời điểm D.thế vị trí biên Câu 15 Cơ thể người nhiệt độ 37 C phát xạ xạ sau đây? A.Tia hồng ngoại B.Tia X C.Bức xạ nhìn thấy D.Tia tử ngoại Câu 16 Trong dao động điều hòa, lực gây dao động cho vật ln A.biến thiên tuần hồn khơng điều hòa B.biến thiên tần số pha với li độ vật C biến thiên tần số ngược pha với li độ vật D biến thiên tần số pha với vận tốc vật Câu 17 Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động LC tượng A.tự cảm B.cộng hưởng điện C.cảm ứng điện từ D.từ hóa 238 92 U Câu 18 Hạt nhân có cấu tạo gồm A.230 proton 92 notron B.92 proton 238 notron C.238 proton 146 notron D.92 proton 146 notron Câu 19 Nếu môi trường, ta biết bước sóng λ ánh sáng đơn sắc có tần số f, chiết suất tuyệt đối mơi trường suốt (c tốc độ ánh sáng chân không) c.λ c f λ.f f λ.f c.λ c A B C D Câu 20 Một sóng truyền mơi trường thứ với tốc v có bước sóng λ1; truyền mơi trường thứ hai với tốc độ v2 có bước sóng λ2 Khi λ v1 λ v1 = = λ1 v λ2 v2 λ = λ1 v = v1 A B C D Câu 21 Từ khơng khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc: màu vàng, màu chàm Khi chùm tia khúc xạ A.gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chám, góc khúc xạ chùm màu vàng nhỏ góc khúc xạ chùm màu chàm B.chỉ chùm màu vàng chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần C gồm hai chùm tia sáng hẹp chùm màu vàng chùm màu chám, góc khúc xạ chùm màu vàng lớn góc khúc xạ chùm màu chàm D.vẫn chùm tia sáng hẹp song song Câu 22 Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ với chu kỳ T lượng điện trường tụ điện mạch A.biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ 2T B.không đổi theo thời gian T C.biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ D biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ T Câu 23 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp a=0,75 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D=1,5 m Trên thu hình ảnh giao thoa có khoảng vân i=1 mm Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng A.0,5 µm B.0,75 µm C.0,6 µm D.0,45 µm L= H u = 141cos(100πt )( V ) π Câu 24 Đặt vào hai đầu cuộn cảm điện áp xoay chiều Cảm kháng cuộn cảm A.200 Ω B.100 Ω C.50 Ω D.25 Ω x = cos(6πt )(cm) Câu 25 Một vật dao động điều hòa theo phương trình , tần số dao động vật A.3 Hz B.4 Hz C.6π Hz D.0,5 Hz Câu 26 Tại điểm O mặt nước, có nguồn sóng dao động theo phương thẳng đứng tạo sóng tròn lan rộng xung quanh với chu kỳ 1,5 s Khoảng cách sóng cm Vận tốc truyền sóng A.4,5 cm/s B.0,5 cm/s C.4 cm/s D.2 cm/s x = cos(10πt )( cm) Câu 27 Một vật dao động điều hòa theo phương trình , biên độ dao động vật A.5 cm B.10 cm C.31,4 cm D.6,28 cm Câu 28 Một lắc đơn dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g=9,8m/s với phương trình li độ s = cos(7 t )(cm) dài , t tính s Khi lắc qua vị trí cân tỉ số lực căng dây trọng lượng A.0,95 B.1,01 C.1,05 D.1,08 Câu 29 Cho số Plăng h=6,625.10 -34 J.s; tốc độ ánh sáng chân không c=3.10 m/s; độ lớn điện tích electron e=1,6.10-19 C Giới hạn quang điện kim loại Na λ0=0,5 µm tính cơng electron natri đơn vị eV? A.2,48 eV B.4,97 eV C.3,2 eV D.1,6 eV −3 10 π C= F u = 141,2 cos(100πt − )( V ) 2π Câu 30 Một tụ điện có mắc vào nguồn điện có điện áp Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua tụ điện có giá trị A.7 A B.6 A C A D.5 A Câu 31 Trong mạch dao động LC lý tưởng có dao động điện từ Biết lượng dao động toàn phần 36.10-6 J., điện dung tụ điện 2,5 µF Khi hiệu điện hai tụ điện V lượng tập trung cuộn cảm A.24,47 J B.24,75 mJ C.24,75 µJ D.24,75 nJ Câu 32 Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng kg gắn với lò xo có độ cứng k=1600 N/m Khi nặng vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc ban đầu m/s Biên độ dao động lắc A.4 cm B.6 cm C.3 cm D.5 cm Câu 33 Chiếu tia sáng trắng vào lăng kính đặt khơng khí có góc chiết quang A=4 góc tới hẹp Biết chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,62 1,68 Độ rộng góc quang phổ tia sáng sau ló khỏi lăng kính A.0,0150 B.0,24 rad C.0,240 D.0,015 rad -34 Câu 34 Cho số Plăng h=6,625.10 J.s; tốc độ ánh sáng chân không c=3.10 m/s; độ lớn điện tích electron e=1,6.10-19 C Để ion hóa nguyên tử Hiđrô, người ta cần lượng 13,6 eV Bước sóng ngắn vạch quang phổ có quang phổ hiđrơ A.112 nm B.91 nm C.0,91 µm D.0,071 µm u = 200 cos(100πt )( V) Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều (với t tính giây) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối 10 −4 C = F L= H π π tiếp gồm điện trở R=100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm tụ điện có điện dung Điện mà đoạn mạch tiêu thụ thời gian A.360 kJ B.360 kW C.1 kW.h D.6 kW.h Li Câu 36 Bắn hạt proton có khối lượng m p vào hạt nhân đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống hệt có khối lượng mX bay có độ lớn vận tốc hợp với phương ban đầu proton góa 450 Tỉ số độ lớn vận tốc hạt X(v’) hạt proton (v) mp mp mp v' v' v' v' m p = = =2 = v v mX v mX v mX 2m X A B C D Câu 37 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp a=2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D=1,2 m chiếu sáng hai khe ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 500 nm 660 nm thu hệ vân giao thoa Khoảng cách từ vân trung tâm đến vân gần màu với vân trung tâm A.9,9 mm B.29,7 mm C.4,9 mm D.19,8 mm Câu 38 Mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200 cos(100πt )( V) ; điện trở R=100 Ω, C=31,8 µF Cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi (L>0) Mạch tiêu thụ công suất 100 W cuộn cảm có độ tự càm 1 H H H H π 2π π π A B C D Câu 39 Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp đện áp xoay chiều có tần số thay đổi Khi tần số điện áp f hệ số công suất đoạn mạch Khi tần số điện áp 2f hệ số cơng suất đoạn mạch 2 Mối liên hệ cảm kháng, dung kháng điện trở đoạn mạch tần số 2f 4R Z = Z = L C Z L = Z C = 2R Z L = Z C = 3R Z L = 4Z C = 3R A B C D Câu 40 Đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện có dung kháng 31 Ω mắc nối tiếp với cuộn dây có cảm kháng 19 Ω điện trở Nếu hệ số công suất đoạn mạch 0,8 điện trở có giá trị A.8Ω B.20 Ω C.12 Ω D.16 Ω u = U cos ωt ( V) Câu 41 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp (cuộn dây cảm) Khi nối tắt tụ C điện áp hiệu dụng điện trở R tăng lên lần dòng điện hai trường hợp vuông pha Hệ số công suất đoạn mạch ban đầu gần giá trị sau đây? A.0,707 B.0,447 C.0,577 D.0,866 Câu 42 Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước dao động điều hòa với tần số f=40 Hz Người ta thấy hai điểm A b mặt nước nằm phương truyền sóng cách khoảng d=20 cm dao động pha Biết tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ m/s đến m/s Tốc độ A.3,5 m/s B.4 m/s C.5 m/s D.3,2 m/s Câu 43 Điện trạm phát điện truyền điện áp 20 kV (ở đầu đường dây tải) hiệu suất q trình truyền tải điện 80%.Cơng suất điện truyền không đổi Khi tăng điện áp đầu đường dây tải điện đến 50 kV hiệu suất trình truyền tải điện A.94,2% B.98,6% C.96,8% D.92,4% π x = A1 cos(ωt − )(cm) Câu 44 Hai dao động điều hòa phương, tần số có phương trình dao động x = cos(ωt + ϕ)(cm) x = A cos(ωt − π)( cm) , phương trình dao động tổng hợp Để biên độ A2 có giá trị cực đại A1 có giá trị 3 3 A cm B cm C cm D cm Câu 45 Cho g=10 m/s Ở vị trí cân lắc lò xo treo thẳng đứnglò xo dãn 10 cm Khi cho lắc dao động điều hòa, khoảng thời gian vật nặng từ lúc lò xo có chiều dài cực đại đến lúc vật qua vị trí cân lần thứ hai A.0,12π s B.0,15π s C.0,24π s D.0,30π s Câu 46 Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp S S2, cách khoảng 13 cm, dao động theo phương u = a cos(50πt ) thẳng đứng với phương trình ( u tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 0,2 m/sva2 biên độ sóng khơng đổi truyền Khoảng cách ngắn từ nguồn S đến điểm M nằm đường trung trực S1S2 mà phần tử nước M dao động ngược pha với nguồn A.66 mm B.68 mm C.72 mm D.70 mm Câu 47 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k=100 N/m vật nhỏ có khối lượng m=100 g dao động mặt phẳng nằm ngang, hệ số ma sát vật mặt ngang µ=0,02 Kéo vật lệch khỏi vị trí cân đoạn 10 cm thả nhẹ cho vật dao động Thời gian kể từ lúc bắt đầu dao động dừng A.15 s B.55 s C.75 s D.25 s 14 17 7N 8O Câu 48 Bắn hạt α có động MeV vào hạt nhân đứng yên thu hạt proton hạt nhân Phản ứng thu lượng 1,21 MeV Giả sử proton bay theo hướng vng góc với hướng bay hạt α Coi khối lượng hạt tính theo u xấp xỉ số khối chúng Động hạt proton A.1,746 MeV B.1,044 MeV C.0,155 MeV D.2,635 MeV Câu 49 Một mạch dao động LC lý tưởng Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm với nguồn điện có suất điện động ξ, điện trở r=2 Ω Sau dòng điện qua mạch ổn định ngắt cuộn cảm khỏi nguồn nối với tụ điện thành mạch kín điện tích cực đại tụ 4.10 -6 C Biết khoảng thời gian ngắn kể từ π −6 10 lượng điện trường cực đại đến lượng điện trường lần lượng từ trường s Giá trị ξ A.6 V B.4 V C.8 V D V 100 C= µF π Câu 50 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, biết R=100 Ω, Cuộn dây cảm có độ tự cảm L u = 200 cos(100πt )( V ) thay đổi đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện Để UL đạt cực đại độ tự cảm L 1 H H H H π π 2π π A B C D ĐỀ SỐ Câu Dao động tắt dần dao động có A.biên độ không đổi B.tần số tăng dần theo thời gian C.chu kỳ giảm dần theo thời gian D.cơ giảm dần ma sát Câu Phát biểu sau SAI? A.Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào mối quan hệ tần số lực cưỡng tần số dao động riêng hệ B.sự cộng hưởng thể rõ nét lực ma sát mơi trường ngồi nhỏ C.Biên độ công hưởng không phụ thuộc vào ma sát D.Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực biến đổi tuần hoàn Câu Khi chất điểm dao động điều hòa vận tốc biến đổi π π 2 A.cùng pha với li độ B.trễ pha so với li độ C.ngược pha với li độ D.sớm pha so với li độ Câu Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu SAI? A.Chiết suất thủy tinh ánh sáng đỏ lớn chiết suất ánh sáng lục B.Chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc khác khác C.Ánh sáng đơn sác không bị tán sắc truyền qua lăng kính D.Tần số ánh sáng đỏ nhỏ tần số ánh sáng tím Câu Khi nói tính chất tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau SAI? A.Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại B.Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất sóng điện từ C Tia hồng ngoại tia tử ngoại xạ khơng nhìn thấy D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có tác dụng nhiệt Câu Hiện tượng quang điện tượng A.electron khỏi bề mặt kim loại bị ion đập vào kim loại B electron khỏi bề mặt kim loại chiếu ánh sáng thích hợp vào bề mặt kim loại C electron khỏi bề mặt kim loại kim loại bị nung nóng D electron khỏi nguyên tử nguyên tử va chạm với nguyên tử khác Câu Dao động lắc đồng hồ thuộc loại dao động A.cưỡng B.tắt dần C.duy trì Câu Cơng thức tính tổng trở đoạn mạch RLC nối tiếp Z = R + (Z L − ZC ) Z = R − (Z L + ZC ) Z = R + (Z L + ZC ) D.tự Z = R + ZL + ZC A B C D Câu Bước sóng khoảng cách hai điểm A.trên phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha B.gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha C.gần mà dao động hai điểm pha D phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 10 Động electron ống tia X đến đối catod phần lớn A.bị phản xạ trở lại B.bị hấp thụ kim loại làm catod C.biến thành lượng tia X D.làm nóng đối catod Câu 11 Bức xạ có bước sóng λ=0,3 µm A.là tia tử ngoại B.thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy C.là tia tử ngoại D.là tia X Câu 12 Đối với dòng điện xoay chiều, dung kháng tụ điện có điện dung C A.càng lớn chu kỳ dòng điện lớn B.càng nhỏ cường độ hiệu dụng dòng điện lớn C.càng lớn tần số dòng điện lớn D.càng nhỏ điện dung tụ C lớn Câu 13 Điện tích tụ điện mạch dao động lý tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số q = q cos ωt i = I cos(ωt + ϕ) Biểu thức cường độ dòng điện mạch , với ϕ π π 2 A B.0 C.π D Câu 14 Chọn phát biểu nói phản ứng nhiệt hạch A.Để phản ứng nhiệt hạch xảy cần điều kiện phản ứng phải xảy nhiệt độ cao B.Nếu tính khối lượng nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng nhiều phản ứng phân hạch C.Nhiệt độ cao phản ứng nhiệt hạch để phá vỡ hạt nhân biến đổi thành hạt nhân khác D.Phản ứng nhiệt hạch xảy có hấp thụ notron chậm hạt nhân mẹ Câu 15 Đơn vị sau đơn vị khối lượng? A.MeV/c2 B.u C.MeV/c D.kg Câu 16 Trong phóng xạ β+, hạt proton biến đổi theo phương trình đây? p → n + e+ n → p + e− + ν p → n + e+ + ν n → p + e− A B C D Câu 17 Hiện tượng giao thoa ánh sáng quan sát hai nguồn ánh sáng hai nguồn A.kết hợp B.cùng màu sắc C.cùng cường độ D.đơn sắc Câu 18 Dung kháng đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị nhỏ cảm kháng, để xảy cộng hưởng mà thay đổi thông số đoạn mạch phải A.giảm điện trở đoạn mạch B.tăng hệ số tự cảm cuộn dây C.giảm tần số dòng điện D.tăng điện dung tụ điện Câu 19 Sóng điện từ sóng A.có lượng tỉ lệ với bình phương bước sóng B.lan truyền mơi trường đàn hồi C.có điện trường từ trường dao động pha, tần số, có phương vng góc với D.có hai thành phần điện trường từ trường dao động phương, tần số pha Câu 20 Một chất phát quang có khả phát ánh sáng màu lục kích thích phát sáng Chất phát quang chiếu vào ánh sáng đơn sắc màu A.da cam B.vàng C.lục D.lam Câu 21 Phát biểu sau không nói tia β ? A.Trong điện trường, tia β- bị lệch phía dương tụ điện B.Tia β- xun qua nhơm dày cỡ mm C.Hạt β- thực chất electron D.Tia β - xun qua chì dày cỡ xentimet Câu 22 Sóng dừng sợi dây có chiều dài l, đầu cố định, đầu tự do, vận tốc truyền sóng dây v khơng đổi Tần số nhỏ sóng v v 2v v 4l 2l l l A B C D Câu 23 Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có cuộn cảm hay tụ điện giống điểm nào? A.Đều có cường độ hiệu dụng giảm tần số dòng điện tăng B.Đều có cường độ hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Đều có cường độ hiệu dụng tăng tần số dòng điện tăng π D.đều biến thiên trể pha điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 24 Trong đoạn mạch RLC nối tiếp xảy tượng cộng hưởng, tầng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch Kết luận sau SAI? A.Hệ số công suất đoạn mạch giảm B.Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C.Điện áp hiệu dụng tụ điện tăng D.Điện áp hiệu dụng điện trở giảm Câu 25 Đoạn mạch xoay chiều AB chức phần tử: điện trở thuần, cuộn dây tụ điện Khi π u = U cos(ωt − )( V ) đặt điện áp vào hai đầu A B dòng điện đoạn mạch có biểu thức π i = I cos(ωt + )( A ) Đoạn mạch AB chứa A.điện trở B.cuộn dây có điện trở C.cuộn dây cảm D.tụ điện −12 I = 10 W / m Câu 26 Cho cường độ âm chuẩn Tại điểm có mức cường độ âm 60 dB cường độ âm A.10-6 W/m2 B 10-4 W/m2 C 10-18 W/m2 D 3.10-5 W/m2 Câu 27.Trên bề mặt rộng 7,2 mm thuộc vùng giao thoa, người ta đếm vân sáng (hai rìa hai vân sáng) Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4 mm vân A.tối thứ 18 B.sáng bậc 18 C.sáng bậc 16 D.tối thứ 16 π x = 10 cos(2πt + )(cm) Câu 28 Một vật dao động điều hòa với phương trình Lúc t=0,5 s vật chuyển động A.chậm dần theo chiều dương B.chậm dần theo chiều âm C.nhanh dần theo chiều âm D.nhanh dần theo chiều dương π x = 10 cos(ωt + )(cm) Câu 29 Một vật dao động điều hòa theo phương trình Trong giây đầu tiên, vật chuyển động quãng đường 15 cm.chọn gốc tính vị trí cân Thời điểm vật động sau A.0,6 s B.0,5 s C.0,4 s D.0,3 s Câu 30 Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75 cm Người ta tạo sóng dừng dây thấy hai tần số gần tạo sóng dừng dây 100 HZ 150 Hz.Tần số nhỏ tạo sóng dừng dây A.125 Hz B.50 Hz C.25 Hz D.75 Hz Câu 31 Một lắc đơn có chiều dài l, khoảng thời gian ∆t lắc thực dao động Người ta giảm bớt độ dài 16 cm, khoảng thời gian ∆t trước thực 10 dao động Chiều dài ban đầu lắc A.9 m B.25 m C.9cm D.25 cm Câu 32 Nguồn sáng X có cơng suất ℘1 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1=400 nm Nguồn sáng Y có cơng suất ℘2 phát ánh sáng đơn sắc bước sóng λ2=600 nm Trong khoảng thời gian, tỉ số số photon ℘1 ℘2 nguồn sáng X phát so với số photon nguồn sáng Y phát Tỉ số gần giá trị sau đây? A.1,88 B.0,83 C.1,2 D.0,53 Câu 33 Con lắc đơn gồm vật nhỏ m=200 g treo vào sợi dây có chiều dài l Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc α0 bng nhẹ Bỏ qua ma sát thấy lắc dao động, lực căng dây có độ lớn nhỏ N Biết g=10 m/s2 Lấy gốc tính vị trí cân Khi dây hợp với phương thẳng đứng góc 30 tỉ số động A.0,5 B.0,58 C.0,73 D.2,73 1T + D → α + n Câu 34 Cho phản ứng hạt nhân: Biết mT=3,01605 u; mD=2,01411 u; mα=4,0026 u; mn=1,00867 u; 1u=931 MeV/c Năng lượng tỏa hạt α hình thành A.17,6 MeV B.23,4 MeV C.11,04 MeV D.16,7 MeV Câu 35 Chiếu xạ đơn sắc có bước sóng λ=0,3 µm vào chất từ chất phát ánh sáng có bước sóng λ’=0,5 µm Biết tỉ số số photon phát quang số photon chiếu tới 2,5% Công suất chùm sáng phát quang phần trăm cơng suất chùm sáng kích thích? A.1,75% B.1,5% C.3,5% D.3% Câu 36 Một tụ điện có điện dung C=5,07 µF tích điện đến điện tích tụ Q0 Tại thời điểm t=0, hai đầu tụ điện nối với hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L=0,5 H Bỏ qua điệ trở cuộn cảm dây nối Khoảng thời gian ngắn kể từ lúc đầu (t=00 đến điện tích tụ Q q=− xét có giá trị 1 1 s s s s 400 600 300 120 A B C D Câu 37 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn dây cảm L nối với điện trở R tụ điện có điện dung C Đoạn mạch AN chứa R cuộn dây cảm L, Đoạn mạch MB chứa R C Biết I= UAN=100 V, UMB=75 V, A uAN vuông pha với uMB Đáp án sau SAI? 60 A.Điện áp uAB sớm pha i B.Công suất tiêu thụ mạch W 30 40 C.Công suất tiêu thụ mạch W D.Giá trị ZL Ω Câu 38 Con lắc đơn có chiều dài l, vật nhỏ khối lượng m=200 g kéo khỏi phương thẳng đứng góc α0 bng nhẹ Lấy g=10 m/s2 Trong q trình dao động, độ lớn lực ca9ng dây cực đại cực tiểu T M Tm, ta có: A.TM+3Tm=4 N B TM+2Tm=6 N C TM+Tm=5 N D TM -2Tm=9 N -4 Câu 39 Một mạch dao động lý tưởng gồm tụ điện cuộn dây cảm có L=10 H Cường độ dòng điện π i = 0,04 cos(2.10 t + )( A ) chạy qua cuộn dây có biểu thức Biểu thức hiệu điện hai tụ π u = 80 cos(2.10 t + )( V) u = 100 cos(2.10 t )( V) B A π u = 100 cos(2.10 t + )( V) u = 80 cos(2.10 t )( V) C D Câu 40 Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng λ Hai đểm M N thuộc mặt nước, nằm hai phương truyền sóng mà phần tử nước dao động Biết OM=8λ; ON=12λ OM vng góc với ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với nguồn A.6 B.5 C.7 D.4 Câu 41 Trong ống Rơnghen, hiệu điện anod catod U AK=15300 V Bỏ qua động electron bứt khỏi catod Cho e=1,6.10-19 C; c=3.108 m/s; h=6,625.10-34 J.s Bước sóng ngắn tia X ống phát A.8,21.10-12 m B 8,21.10-11 m C 8,12.10-10 m D 8,12.10-11 m En = − 13,6 n2 Câu 42 Các mức lượng nguyên tử hiđrô xác định công thức (eV) với n=1,2,3….Nguyên tử hiđrô trạng thái để chuyển lên trạng thái kích thích thứ hai ngun tử hiđrơ phải hấp thụ photon có lượng A.12,09 eV B.10,2 eV C.12,75 eV D.13,056 eV L= H u = 120 cos(100πt )( V ) π Câu 43 Đặt điện áp vào hai đầu mạch R, L, C nối tiếp cuộn dây cảm có , tụ điện có điện dung C thay đổi Thay đổi điện dung đến giá trị C=C để điện áp hai đầu tụ điện trễ π pha so với điện áp u giá trị C0 10 −4 10 −4 2.10 −4 10 F F F F 2π π π 2π A B C D Câu 44 Đặt điện áp xoay chiều 220 V- 50 Hz vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R=100 Ω, cuộn L= H π cảm có độ tự cảm tụ điện có điện dung C thay đổi để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại phải điều chỉnh điện dung c tới giá trị 10 −4 10 −4 2.10 −4 10 −4 F F F F 2π π π 4π A B C D Câu 45 Ban đầu có mẫu phóng xạ nguyên chất, sau thời gian τ số hạt nhân chất phóng xạ giảm e lần (e số logarit tự nhiên với ln e=1) Hỏi sau thời gian t=3τ lại phần trăm lượng chất phóng xạ mẫu so với ban đầu? A.12% B.5% C.9% D.25% Câu 46 Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B cách đoạn 12 cm dao động vng góc với mặt nước tạo sóng với bước sóng 1,6 cm Gọi c điểm mặt nước cách hai nguồn cách trung điểm O đoạn AB khoảng cm Trên đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn A.4 B.2 C.3 D.5 u ≥ 100V u = 100 cos(100πt )( V) Câu 47 Điện áp hai đầu bóng đèn ống có biểu thức Đèn sáng Thời gian đèn sáng phút A.35 s B.40 s C.30 s D.45 s Câu 48 Người ta tạo sóng dừng ống hình trụ AB có đầu A bịt kín, đầu B hở Ống đặt khơng khí, sóng âm khơng khí có tần số kHz, sóng dừng hình thành ống cho đầu B ta nghe thấy âm to A B có hai nút sóng Biết tốc độ sóng âm hko6ng khí 340 m/s chiều dài AB A.42,5 cm B.85 cm C.8,5 cm D.4,25 cm 10 −4 C= F L= H 2π π Câu 49 Một mạch điện xoay chiều RLC khơng phân nhánh có R=100 Ω, Cường độ i = cos(100πt )( A) dòng điện qua mạch có dạng Biểu thức điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch có dạng π π u = 200 cos(100πt − )( V) u = 200 cos(100πt + )( V) 4 B A π π u = 200 cos(100πt + )( V) u = 200 cos(100πt − )( V) 4 C D Câu 50 Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 200 N/m, cầu M có khối lượng kg dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5 cm Khi cầu xuống đến vị trí thấp có vật nhỏ khối lượng 500 g bay từ lên theo phương trục lò xo với tốc độ v đến dính chặt vào M Lấy g=10 m/s Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa Biên độ dao động hệ hai vật sau va chạm 20 cm Tốc độ v có giá trị A.3 m/s B.8 m/s C.6m/s D.12 m/s ĐỀ SỐ x = cos( 2π t + π)( cm) Câu Một chất điểm dao động điều hòa theo phuong trình Biên độ dao động chất điểm 2π 2π 3 A.4 dm B cm C.4 cm D m Câu Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A.biên độ ngọai lực tuần hoàn tác dụng lên vật B.tần số ngọai lực tuần hoàn tác dụng lên vật C.pha ban đầu ngọai lực tuần hoàn tác dụng lên vật D.lực cản tác dụng lên vật -9 -7 Câu Bức xạ có bước sóng khoảng 10 m đến 3,8.10 m A.tia X B.tia tử ngoại C.tia hồng ngoại D.ánh sáng nhìn thấy Câu Sóng không truyền môi trường A.chất lỏng B.chất rắn C.chất khí D.chân khơng Câu Sóng vơ tuyến khơng bị phản xạ tầng điện li sóng loại đây? A.Sóng trung B.Sóng ngắn C.sóng dài D.sóng cực ngắn Câu Phát biểu sau nói phóng xạ khơng đúng? A.Phóng xạ phản ứng hạt nhân thu lượng B.Phóng xạ tượng hạt nhân tự động phóng tia phóng xạ biến đổi thành hạt nhân khác C.Sự phóng xạ tuân theo định luật phân rã phóng xạ D.Phóng xạ trường hợp riêng phản ứng hạt nhân Câu Trong dao động điều hòa, lực kéo tác dụng lên vật có độ lớn A.khơng đổi hướng thay đổi B.tỉ lệ với bình phương biên độ C.và hướng khơng đổi D.tỉ lệ với độ lớn li độ có chiều ln hướng vị trí cân Câu Bức xạ có bước sóng λ=0,6µm A.thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy B.là tia hồng ngoại C.là tia tử ngoại D.là tia X Câu Hiện tượng quang dẫn A.hiện tượng chất phát quang bị chiếu chùm electron B.hiện tượng chất bị nóng lên bị ánh sáng chiếu vào C.hiện tượng giảm điện trở chất bán dẫn chiếu ánh sáng thích hợp D.sự truyền sóng ánh sáng sợi cáp quang Câu 10 Sóng truyền sợi dây hai đầu cố định có bước sóng λ Để có sóng dừng dây chiều dài L dây phải thỏa mãn điều kiện (với k=1, 2, 3….) λ L = λ L=k L = kλ L=λ k A B C D Câu 11 Phát biểu sau đúng? π A.Điện áp xoay chiều hai tụ điện biến thiên trễ pha so với dòng điện tương ứng chạy qua tụ điện B.Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều qua tụ điện tỉ lệ nghịch với tần số dòng điện C.Tụ điện cho dòng điện xoay chiều dòng điện chiều qua D.Dung kháng tụ điện tỉ lệ nghịch với chu kỳ dòng điện xoay chiều Câu 12 Phát biểu sau đúng? A.Sóng ánh sáng có phương dao động dọc theo phương truyền ánh sáng B.Ứng với ánh sáng đơn sắc, sóng ánh sáng có chu kỳ định C.Tốc độ ánh sáng môi trường lớn chiết suất môi trường lớn D.Ứng với ánh sáng đơn sắc, bước sóng khơng phụ thuộc vào chiết suất môi trường ánh sáng truyền qua Câu 13 Linh kiện số linh kiện nêu sau hoạt động dựa vào tượng quang điện trong? A.Tế bào quang điện B.Quang điện trở C.Đèn LED D.Nhiệt điện trở Câu 14 Khi có sóng dừng dây đàn hồi Câu 36: Một mạch dao động gồm tụ điện cuộn dây cảm có L = H Cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây có biểu thức I = 0,04cos Biểu thức hiệu điện hai tụ A = 80cos (2 (V) B = 100cos (2 (V) C = 80cos (V) D = 100cos (V) Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sang với khe Y-âng, dùng ánh sang có bước sóng 600 mm đoạn rộng L thuộc miền giao thoa người ta đếm vân sang mà mép hai vân sáng Nếu dùng ánh sáng có bước song 400 mm số vân sáng quan sát đoạn A B 13 C 11 D 12 Câu 38: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số góc 10 000 rad/s Điện tích cực đại trụ điện C Khi dòng điện mạch có độ lớn A điện tích trụ điện có độ lớn là: A C B C C C D Câu 39: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có R = 100 Ω ; L = H ; C = F Cường độ dòng điện qua mạch có dạng: i = 2cos100πt (A) Viết biểu thức điện áp tức thời hai đầu mạch điện: A u = 200sin (V) B u = 200cos (V) C u = 200sin (V) D u = 200cos (V) Câu 40: Phản ứng n + → + tỏa lượng Q = 4,80 MeV Giả sử động hạt ban đầu (n Li) không đáng kể Động hạt α (hạt nhân heli) có giá trị: A 2,06 MeV B 1,68 MeV C 3,12 MeV D 2,74 MeV Câu 41: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Biết L = H; R = 100 Ω; tần số dòng điện f = 50 Hz Điều chỉnh C để Điện dung C có giá trị bằng: A F B F C F D F Câu 42: Chiếu chum tia sáng trắng hẹp từ khơng khí vào nước góc tới i = 60 Chiết xuất nước với ánh sang đỏ tím = 1,31; = 1,38 Góc tạo tia đỏ tia tím nước là: A 38,87 B 5,21 C 41,38 D 2,51 Câu 43: Khi chiếu xạ có bước sóng 0,30m vào dung dịch dung dịch phát xạ khác có bước sóng 0,52m Người ta gọi hiệu suất phát quang tỉ số lượng ánh sáng phát quang lượng ánh sáng hấp thụ Số phôtôn bị hấp thụ dẫn đến phát quang chiếm tỉ lệ tổng số phôtôn chiếu tới dung dịch Hiệu suất phát quang dung dịch là: A 11,54 B 7,50 C 26,82 D 15,70 Câu 44: Con lắc đơn gồm vật nhỏ m = 200g treo vào sợi dây có chiều dài l Kéo lắc lệch khỏi vị trí cân góc bng nhẹ Bỏ qua ma sát thấy lực căng có độ lớn nhỏ dao động 1N Biết g = 10 m/ Lấy gốc tính vị trí cân Khi dây hợp với phương thẳng đứng góc 30 tỉ số động bằng: A 0,5 B 0,73 C 2,73 D 0,58 Câu 45: Dao động chất điểm có phương trình x = 6cos(ωt +φ)(cm) tổng hợp hai dao động điều hòa phương có phương trình x₁ =A₁cos (cm) x₂ = A₂cos (cm) Để biên độ A₁ có giá trị cực đại biên độ A₂ có giá trị A 12 cm B cm C cm D cm Câu 46: Mạch điện gồm RLC nối tiếp, điện áp hai đầu mạch u = 120 cos100 π t (V) Điện trở R = 50 Ω, L cuộn dây cảm có L = H , điện dung C thay đổi Thay đổi C cho hiệu điện hai đầu đoạn mạch nhanh pha hiệu điện hai đầu tụ góc Điện dung tụ A B C D Câu 47: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp A,B pha với nhau, cách đoạn 12cm dao động vng góc với mặt nước tạo sóng với bước song 1,6cm Gọi C điểm mặt nước cách hai nguồn cách trung điểm O đoạn AB khoảng 8cm Trên đoạn CO, số điểm dao động ngược pha với nguồn A B C D Câu 48: Đoạn mạch AB gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây không cảm Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây có giá trị Dòng điện mạch lệch pha so với điện áp hai đầu cuộn dây Hệ số công suất đoạn mạch gần giá trị sau đây? A 0,870 B 0,966 C 0,500 D 0,707 Câu 49: Cho mạch điện xoay chiều nối tiếp gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C điện trở R Có hai giá trị khác L điện áp hiệu cuộn cảm có giá trị Giá trị L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm cực đại là: A L = B L = C L = D L = Câu 50: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R = 1Ω vào hai cực nguồn điện chiều có suất điện động khơng đổi điện trở r mạch có dòng điện khơng đổi cường độ I Dùng nguồn điện để nạp điện cho tụ điện có điện dung C = 2.F Khi điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn nối tụ điện với cuộn cảm L thành mạch dao động mạch có dao động điện từ tự với chu kì π s cường độ dòng điện cực đại 8I Điện trở r có giá trị A Ω B 0,1 Ω C 1.2 Ω D Ω ĐỀ SỐ 16 ωt + ϕ Câu 1: Một vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với phương trình li độ x = Acos( ) Cơ vật dao động 1 2 2 ω ω ω ω2 A m A B m A C m A D m A Câu 2: Với c vận tốc ánh sáng chân không Hệ thức Anh-xtanh lượng nghỉ E khối lượng m vật mc 2 m2c A E = B E = C E = mc D E = 2mc Câu 3: Tia sau tia phóng xạ? β+ γ α A Tia B Tia C Tia D Tia X Câu 4: Khi có sóng dừng sơi dây đàn hồi, khoảng cách từ bụng đến nút gần A số nguyên lần bước sóng B nửa bước sóng C bước sóng D phần tư bước sóng Câu 5: Sóng điện từ A không mang lượng B không truyền chân khơng C sóng ngang D sóng dọc Câu 6: Khi ói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc truyền qua lăng kính B Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ C Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng D Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cos2πft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 đoạn mạch có cộng hưởng điện Giá trị f0 2π 1 LC LC 2π LC LC A B C D Câu 8: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng B Ở vị trí biên, chất điểm có độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại C Ở vị trí cân bằng, chất điểm có vận tốc không gia tốc cực đại D Ở vị trí biên, chất điểm có vận tốc khơng gia tốc khơng Câu 9: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân D phản ứng hạt nhân tỏa lượng Câu 10: Khi nói siêu âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm truyền chất rắn B Siêu âm bị phản xạn gặp vật cản C Siêu âm có tần số lớn 20kHz D Siêu âm truyền chân khơng Câu 11: Quang phổ liên tục A phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát mà không phụ thuộc vào chất nguồn phát B phụ thuộc vào chất nhiệt độ nguồn phát C không phụ thuộc chất nhiệt độ nguồn phát D phụ thuộc vào chất nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn phát Câu 12: Một dòng điện có cường độ i = 5cos100t (A), với t tính giây (s) Dòng điện có A tần số 100 Hz B giá trị hiệu dụng 2,5 A C giá trị cực đại A C chu kì 0,2 s Câu 13: Gọi chiết suất môi trường suốt ánh sáng đơn sắc đỏ, tím vàng Sắp xếp sau đúng? A.>> B >> C >> D.>> Câu 14: Một mạch dao động LC lía tưởng gồm cuộn cảm có độ tu cảm L tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện tự tự Gọi hiệu điện cực đại hai đầu tự điện cường độ dòng điện cực đại mạch A B C D Câu 15: Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng không tải 55 V 220 V Tỉ số số vòng dây cượn sơ cấp số vòng dây cuộn thử cấp A B C D Câu 16: Trong nguyên tử hiđrơ, bán kính Bo = 5,3 m Bán kính quỹ đạo dừng N A 47,7 m B 21,2 m C 84,8 m D 132,5 m Câu 17: Một lắc đơn gồm cầu nhỏ khối lượng m treo vào đầu sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm Con lắc dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Lấy g = m/ Chu kì dao động lắc A 1,6 s B s C 0,5 s D s Câu 18: Một nguồn sáng song dao động theo phương trình u = acos20 (cm) với t tính giây Trong khoảng thời gian s, sóng truyền quãnh đường lần bước sóng? A 20 B 40 C 10 D 30 Câu 19: Đặt điện áp u = U cos (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trỡ R, Cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện dung C mắc nối tiếp biết = Tổng trỡ đoạn mạch A 0,5R B R C 2R D 3R Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos (V) vào hai đầu điện trỡ R=110 cường độ hiệu dụng dòng điện trở A.giá trị U A 220 V B 110 V C 220 V D 110 V Câu 21: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng , hai khe chiếu sáng đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng màng quan sát có vận sáng bậc 12 trùng với vận sáng bậc 10 Tỉ số A B C D Câu 22: Lần lượt chiếu hai xạ có song = 0,75 µm , =0,25 µm vào kẻm có giới hạn quang điện =0,35 µm xạ gây tượng quang điện A Cả hai xạ B khồng có xạ hai xạ C có xạ D có xạ Câu 23: Một thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách hai khe 1mm ,khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m điểm M màng quan sát cách vần sang trung tâm mm có vần sang bậc Bước song ánh sáng dung thí nghiệm A 0,5 µm B 0,45 µm C 0,6 µm D 0,75 µm Câu 24: Một chất điểm giao động điều hòa với phương trình li độ x =2 cos( ) (x tính cm ,t tính s) Tại thời điểm t = s chất điểm có li độ A cm B cm C cm D -2 cm Câu 25: Hai dao dộng điều hòa có phương trình (cm) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ A cm B 8,5 cm C 17 cm li độ D 13 cm Câu 26: Một vật nhỏ dao động điều hòa với li đọ x = 10 cos () (x tính cm , t tính s ) Lấy = 10 Gia tốc vật cố độ lớn cực đại A 100 B 100 C 10 D 10 Câu 33 Mạch dao động LC cớ điện trở không gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm mH tụ điện có điện dung nF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng), hiệu điện cực đại hai cực tụ điện V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường đọ dòng điện cuộn dây cảm A mA B mA C 6mA D 12 mA -11 Câu 34 Một ống Rơn-ghen phát xạ có bước song ngắn 6,21.10 m Biết độ lớn điện tích electron., vận tốc ánh sáng chân không số Plăng lần lượng 1,6.10 -19 C ; 3.108 m/s ; 6,625.10-34 J.s Bỏ qua động ban đầu electron Hiệu điện anôt catôt ống A 2,00 kV B 2,15 kV C 20,00 kV D 21,15 kV Câu 35 Khi electron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô xác định công thức E n = 13,6 n2 eV , với n = 1,2,3… Khi eletron ngun tử hiđrơ có chuyển từ quỹ đạo dừng n=3 quỹ đạo dừng n=1 nguyên tử phát phơtơn có bước sóng λ1 Khi electron chuyền từ quỹ đạo dừng n=5 quỹ đạo dừng n=2 ngun tử phát phơtơn có bước sóng λ2 Mối liên hệ hai bước sóng λ1 λ2 A 27λ1=128λ2 B λ2 = 5λ C 189λ2 = 800λ1 D λ2 = 4λ1 Câu 36 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 2m Nguồn ánh sáng dùng thí nghiệm gồm xạ có bước sóng λ = 450 nm λ2 = 600 nm Trên quan sát , gọi M,N hai điểm phía so với vân trung tâm, cách cân trung tâm 2,5 mm 25 mm Số vân ánh sáng quan sát khoảng MN A 21 vân Câu 37 Đồng vị B 23 vân 24 11 C 18 vân D 24 vân Na phóng xạ β- với chu kì bán rã 15 , tạo thành hạt nhân nhân mẫu chất người ta thấy thời điểm bắt đầu khảo sát, tỉ số khối lượng 24 12 Mg 24 11 24 12 Mg Khi nghiên cứu Na 0,25 Sau tỉ số ? A 25 B 45 C 30 D 60 Câu 38: Một lắc lò xo dao động hòa phuong nằm ngang Khi vật có li độ cm động vật lon gấp đơi đàn hồi lò xo Khi vật có li độ cm thì, so vói đàn hồi lò xo, động vật lón gấp A 26 lần B lần C 16 lần D 18 lần Câu 39: Cho mạch điện xoay chiều AB gồm hai đoạn AM MB mắc nối tiếp, đoạn AM gồm biến trỏ R tụ điện có điện dung C=µF, đoạn MB có cuộn cảm có độ tụ cảm điều chỉnh đuọc Đặt vào đoạn mạch AB điện áp xoáy chiều ổn định u = Ucos100πt (V) Khi thai đổi độ tự cảm đến giá trị L ta thấy điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM không đổi với giá trị biến trở R Độ tự cảm L có giá trị A H B H C H D H Câu 40: Trên mặt nước có nguồn kết hợp A,B cách 24 cm, dao động với phương trình = 5cos(20πt + π) (mm), = 5cos(20πt) (mm) Tốc độ truyền sóng v = 30 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Xét đường tròn tâm I bán kính R = cm, điểm I cách điều A,B đoạn 13 cm Điểm M đường tròn cách A xa dao động với biên độ A mm B 6,67 mm C 10 mm D 9,44 mm Câu 41: Nguồn âm điểm S phát sóng âm truyền mơi trường đẳng hướng Có hai điểm A B nằm đường thẳng xuất phát từ S Bỏ qua hấp thụ âm Mức cường độ âm A = 40 dB, B = 60 dB Mức cường độ âm trung điểm C AB A 42,2 dB B 45,2 dB C 46,5 dB D 50 dB Câu42: Đặt điện áp xoay chiều u = 240cos100 ( v) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm AM, MN NB mắt nối thứ tự Doạn mạch AM chứa điện trở R có giá trị thay đổi được, đoạn mạch MN chứa tụ điện đoạn mạch NB chứa cuộn dây tự cảm cho R =80 thấy I=A, = 80 điện áp vng pha với Gía trị độ tự cảm L cuộn dây gần giá trị sau đây? A 0,37 H B 0.58 H C 0.68 H D 0.47 H Câu 43: Một lắt đơn treo vào điện trường có trường sức thẳng đứng nặng lắt dược tích điện chu kì dao động điều hòa lắt 1,6s nặng lắc dược tích điện =- chu kì dao động điều hòa lắc 2,5s nặng lắc không mang điện chu kì dao động điều hòa lắc gần giá trị sau đây? A 2,84 s B 2,61 s C 2,78 s D 1,91 s Câu 44: Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc rơi tự g = 10 độ cứng K= 50N/m bỏ qua khói lượng lò xo vật dao đơng lực kéo cực đại lực nén cực đại lò xo tren giá treo 4N N tốc độ cực đại vật A 40 cm/s B 60 cm/s C 30 cm/s D 50 cm/s Câu 45: Một lò xo có khói lương khơng đáng kể hệ số đàn hồi K=100N/m đặt nằm ngang đầu cố định đầu lại gắn với chất điểm =0,5Kg Chất điểm gắn với chất điểm =0,5Kg chất điểm dao động khơng ma sát truc ox nằm ngang thời điểm ban đầu giử hai vật vị trí lò xo nén cm , truyền cho chúng vận tốc V =20cm/s hướng vị trí cân Bỏ qa sức cảng mơi trường hệ dao dộng điêu hòa góc thời gian lúc truyền vận tốc cho vật Chổ gắn hai chất điểm bị bong lưc kéo tai dat đến 2N Thời điểm tách khỏi A B C D ĐỀ SỐ 17 Câu 11: Hạt nhân 146C phóng xạ β- Hạt nhân sinh có A prơtơn nơtron B prôtôn nơtron C prôtôn nơtron D prôtôn nơtron Câu 12: Một mạch dao động điện tử có tần số f = 0,5.10 Hz, tốc độ ánh sáng chân khơng c = 3.108 m/s Sóng điện từ mạch phát có bước sóng A 0,6 m B m C 60 m D.600 m Câu 13: Sóng điện từ sóng học khơng có chung tính chất đây? A Có thể phản xạ B Truyền chân không C Mang lượng D Có thể bị nhiễm xạ Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, thay ánh sáng đơn sắc màu lam ánh sáng đơn sắc màu vàng giữ nguyên điều kiện khác quan sát A Khoảng vân khơng thay đổi B Khoảng vân tăng lên C Vị trí vân trung tâm thay đổi D Khoảng vân giảm xuống Câu 15: Ánh sáng có tần số lớn số ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím ánh sáng A Tím B Đỏ C Lam D Chàm Câu 16: Khi nói ánh sáng, phát biểu sau sai? Ánh sáng trắng hỗn hợp nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Ánh sáng đơn sắc khơng bị tán sắc qua lăng kính Chiếc suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác nhau Chiếc suất chất làm lăng kính ánh sáng đơn sắc khác khác Câu 17: Hiện tượng quang điện A B C D Là tượng êlectron chuyển động mạnh hấp thụ phôtôn Là tượng hấp thụ êlectron hấp thụ phơton có lượng đủ lớn để bứt khỏi khối chất Có thể xảy với ánh sáng có bước sóng Xảy với chất bán dẫn ánh sáng kích thích có tần số lớn tần số giới hạn Câu 18: Quang điện trở hoạt động dựa vào tượng A B C D A Quang – phát quang B Quang điện C Phát xạ cảm ứng D Nhiệt điện Câu 19 : Phát biểu sau khơng nói tia α ? A B C D Tia α 8cm khơng khí Tia α thực chất hạt nhân nguyên tử heli Tia α phóng từ hạt nhân với vận tốc vận tốc ánh sáng Khi qua điện trường hai bàn tụ điện, tia α bị lệch phía âm tụ điện Câu 20 : Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vân giao thoa i Khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc ( phía so với vân trung tâm ) A 6i B 3i C 5i D 4i Câu 21 : Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D Khi nguồn sáng phát xạ đơn sắc có bước sóng λ khoảng vân giao thoa i Hệ thức sau đúng? A i = λa/D B i = aD/λ C λ = i/aD D λ = ia/D Câu 22 : Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch có điện trở Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch: i, I0 I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch Hệ thức sau sai? A U/U0 – I/I0 = B U/U0 + I/I0 = √2 C u/U – i/I = D u2/U02 + i2/I02 = Câu 23 : Một vật dao động điều hòa với tần số f = Hz Chu kỳ dao động vật A 1,5s B 1s C 0.5s D √2s Câu 24 : Một vật nhỏ khối lượng 100 g dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm với tần số góc rad/s Cơ vật dao động A 0,036 J B 0,018 J C 18 J D 0,015 J Câu 25 : Một lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α = 90 lượng E = 0,02 J Động lắc li độ góc α = 4,50 A 0,198 J B 0,225 J C 0,027 J D 0,015 J Câu 26 : Hai lắc làm hai bi có chất liệu, kích thước hình dạng bên ngồi, có khối lượng m1 = 2m2 treo hai sợi dây có chiều dài tương ứng l = l2 Hai lắc dao động mơi trường với li độ góc ban đầu nhỏ nhau, vận tốc ban đầu không Nhận xét sau đúng? A B C D Thời gian dao động tắt dần m1 nhỏ m2 hai lần Thời gian dao động tắt dần hai lắc không ban đầu không Thời gian dao động tắt dần hai lắc ban đầu Thời gian dao động tắt dần m2 nhỏ m1 hai lần Câu 27: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ⱷt + φ) Tính từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí lần động động s s Pha ban đầu φ vật A B C D Câu 28: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, có song dừng Biết sóng truyền dây có tần số 100 Hz tốc độ 80 m/s Số bụng sóng dây A B C D Câu 29: Một sóng ngang truyền sợi dây dài nằm ngang Hai điểm P Q nằm sợi dây cách khoảng (λ bước sóng Biết phương truyền sóng dây từ P đến Q Chọn kết luận A Li độ P Q ln trái dấu B Khi P có vận tốc cực đại Q có vận tốc cực đại C Khi P vị trí biên dương Q vị trí biên âm D Khi P có li độ cực đại Q có vận tốc cực đại Câu 30: Chiếu chum xạ có bước sóng λ vào bề mặt nhơm có giới hạn quang điện 0,36 µm Hiện tượng quang điện khơng xảy λ A 0,42 µm B 0,30 µm C 0,24 µm D 0,28 µm Câu 31: Chất phóng xạ iot có chu kì bán rã ngày Lúc đầu có 200 g chất Sau 24 ngày, số gam iot phóng xạ bị biến thành chất khác A 150 g B 50 g C 175 g D 25 g Câu 32: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm Khoảng cách hai khe sáng mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,5 m Trên quan sát, hai vân tối liên tiếp cách đoạn A 0,45 mm B 0,6 mm C 0,9 mm D 1,8 mm Câu 33: Coi dao động điện tử mạch dao động LC dao động tự Biết độ tự cảm cuộn dây L = H điện dung tụ điện C = F Chu kì dao động điện từ tự mạch dao động A.4 s B s C s D s Câu 34: hấp thụ nơtron nhiệt, phân hạch sau vài trình phản ứng dẫn đến kết tạo thành hạt nhân bền theo phương trình sau: + n + + xn + y + y, x y ứng số hạt nơtron, êlectron phản nơtrinô phát (nơtrinô coi có điện tích khối lượng 0) Giá trị x y A 4: B 5: C 3:8 D 6: Câu 35: Một khung dây dẫn phẳng có điện tích 20 gồm 1000 vòng quay với tốc độ 3000 vòng/phút quanh trục cố định nằm mặt phẳng khung dây, từ trường B = T, có vectơ cảm ứng từ vng góc với trục quay khung Thời điểm t = 0, vectơ pháp tuyến mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ góc Suất điện động cảm ứng khung có biểu thức A e = 200cos (V) B e = 100cos (V) C e = 100cos (V) C e = 200cos (V) Câu 36: Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với điện áp cực đại tụ 12 V Tại thời điểm điện tích tụ có giá trị q = C cường độ dòng điện qua cuộn dây i = mA Biết cuộn dây có độ tự cảm mH Tần số góc mạch A rad/s B rad/s C 25 rad/s D 25 rad/s Câu 37: Con lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/ Khi vật vị trí cân bằng, lò xo dãn 3,92 cm Vật có khối lượng m = 200 g, dao động điều hòa với biên độ cm quanh vị trí cân Lực cực đại mà hệ thống tác dụng vào điểm treo lắc A 4,46 N B 8,92 N C 9,02 N D 4,32 N Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều 200 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trỡ R mắc nối tiếp với tụ điện có điện chung C xác định Điều chỉnh biến trỡ R để công suất đoạn mạch đạt giá trị cực đại 200 W Điện dung tụ điện có giá trị A F B F C F D F Câu 39: Biết đồng vị phản xạ có chu kì bán rã 5730 năm Giã sữ mẩu gỗ cổ có độ phóng xạ 200 phân rã /phút mẩu gỗ khác loại, hối lượng với mẩu gỗ cổ đó, lấy từ chặt, có độ phóng xạ 1600 phân rã/phút Cho biết độ phóng xạ mẩu đồng vị phóng xạ tỉ lệ với số hạt nhân mẩu tuổi mẩu gỗ cho A 1910 năm B 2865 năm C 11460 năm D 17190 năm Câu 40: Chiếu đồng thời hai xạ có bước sóng 0,542 0,243 vào catot tế bào quang điện Kim loại làm từ cotot có giới hạn quang điện 0,500 , biết khối lượng electron = 9,1 kg; lượng photon cung cấp cho electron nhằm làm electron bứt lhoir bề mặt kim loại truyển động nặng ban đầu Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện A 9,61 m/s B 9,24 m/s C 2,29 m/s D 1,34 m/s Câu 41: Trong thí nghiệm Y-âng thao ánh sáng,khe hep S phát đồng thời ba xạ đợn sắc có bước sóng 0,42 , = 0,56 , = 0,63 Trên màn,trong khoản hai vận sáng liên tiếp có màu giống màu vân trung tâm số vận sáng quan sát (hai vân sáng trùng tính vân)là A.20 B 21 C 26 D.27 Câu 42: Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân O ban đầu vật qua O theo chiều dương Sau thời gian = , vật chưa đổi chiều chuyển động tốc độ giảm so với tốc độ ban đầu sau khoảng thời gian = , vật 12cm vận tốc ban đầu vật A 25 cm/s B 30 cm/s C 20 cm/s D 40cm/s Câu 43:Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên day, A điểm nút B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AB = 10 cm biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà độ lớn li độ dao động phản từ B biên độ dao động phản từ C 0,2 s, tốc độ truyền sóng dây A 2m/s B 0,5 m/s C 1m/s D, 0,25 m/s Câu 44: Giao thoa sóng nước với hai nguồn giống hệt A,B cách 20 cm có tần số 50 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 1,5 m/s mặt nước xét đường tròn tâm A, bán kính AB Điểm dường tròn giao động với biên độ cực đại cách đường thẳng A,B đoạn gần A.18,67 mm B.17,96 mm C 19,97 mm D 15,34 mm ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1.A 2.C 3.A 4.A 5.C 6.D 7.C 8.B 9.D 10.A 11.B 12.D 13.C 14.A 15.A 16.C 17.A 18.D 19.B 20.D 21.C 22.C 23.A 24.B 25.A 26.D 27.A 28.B 29.A 30.D 31.C 32.D 33.C 34.B 35.A 36.D 37.A 38.C 39.B 40.D 41.C 42.B 43.C 44.B 45.B 46.B 47.D 48.A 49.C 50.D ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 15 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 16 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 17 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... A.Đều có cường độ hiệu dụng giảm tần số dòng điện tăng B.Đều có cường độ hiệu dụng tỉ lệ với điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Đều có cường độ hiệu dụng tăng tần số dòng điện tăng π D.đều... D.Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 14.Đơn vị khối lượng nguyên tử u 1 12 12 6C 6C 12 12 A khối lượng hạt nhân nguyên tử cacbon B khối lượng nguyên tử cacbon C.khối lượng nguyên... trạng thái kích thích thứ hai ngun tử hiđrơ phải hấp thụ photon có lượng A .12, 09 eV B.10,2 eV C .12, 75 eV D.13,056 eV L= H u = 120 cos(100πt )( V ) π Câu 43 Đặt điện áp vào hai đầu mạch R, L, C nối
- Xem thêm -

Xem thêm: đề trắc nghiệm 12 boi duong nang luc, đề trắc nghiệm 12 boi duong nang luc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn