Chương trình tổ chức hội nghị

1 81 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 17:52

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT03/02&19/5/2019 VÀ HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW; CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ; HỘI NGHỊ LẦN THỨ MƯỜI BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHĨA XII VÀ SƠ KẾT CƠNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2019 S TT Nội dung chương trình Điểm danh Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu Thông qua nội dung chương trình hội nghị Chào cờ Tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt Người thực Đ/c Tươi Đ/c Tươi Đ/c Tươi Đ/c Tươi Đ/c Tươi, 03/02 19/5/2019 Đ/c Thúy Quán triệt, triển khai, thực hiện, học tập Nghị số Đ/c Nguyễn Thị 35-NQ/TW; Chỉ thị 32-CT/TW nội dung Hội Minh Thúy nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII Lãnh đạo xã cảm ơn Đ/c Nho Thơng qua báo cáo kết công tác xây dựng Đảng tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng Đ/c Nho 10 11 12 tâm tháng cuối năm 2019 Các đại biểu tham luận Tiếp thu giải trình ý kiến Đại diện lãnh đạo Huyện uỷ phát biểu Kết luận Bế mạc hội nghị Đ/c Tuyển Đ/c Nho Lãnh đạo huyện Đ/c Nho BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình tổ chức hội nghị, Chương trình tổ chức hội nghị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn