TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 10

2 80 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 16:54

Tài liệu điền khuyết môn hóa học lớp 10, Giáo viên có thể in ra cho học sinh trực tiếp làm vào, tài liệu gần 200 trang rất bổ ích, đầy đủ kiến thức lý luyết và bài tập nâng cao. Nếu thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên cần tham khảo xin liên hệ mình chuyển cho nhé. Chương I: Ngun Tử Bài 1: THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I.Thành phần cấu tạo ngtử: Electron: a Sự tìm electron: (bởi vào năm ) - Khi tia truyền phía -Tia âm cực laø gồm b Khối lượng điện tích e: me = kg qe = C qe = Sự tìm hạt nhân ngtử: - Ngtử có cấu tạo , có phần mang laø - Xung quanh có tạo nên - Khối lượng ngtử tập trung Cấu tạo hạt nhân nguyên tử: a Sự tìm proton (bởi vào năm ) mp = kg qp = C qp = b.Sự tìm nơtron (bởi vào năm ) mn = kg qn = II Kích thước vàkhối lượng ngtử : Kích thước: Ngtử có đường kính khoảng m 1Å = .m, 1nm = m nm = .Å Khốùi lượng: :đơn vò khối lượng ngtử ( ) 1u = khối lượng ngtử * Kết luận: -Đặc điểm hạt p, n, e: Hạt Điện tích Khối lượng p n e - Do nguyên tử trung hòa điện nên - Nguyên tử có loại hạt trên, trừ có .p e * Cơng thức: - Thể tích hình cầu: V= πr m V - Khối lượng riêng: d = - Số Avogađro: NA = 6,023.1023 3MP % 4πdN A r= - Tính bán kính nguyên tử biết khối lượng riêng: CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HÓA HỌC Bộ tài liệu tập học Hóa 10,11,12 ôn thi THPT quốc gia theo chuyên đề từ lớp 10 đến lớp 12 (Gồm phần lý thuyết thiết kế theo kiểu điền khuyết, tập trắc nghiệm, tài liệu 300 trang) Đồng nghiệp em học sinh, sinh viên cần chuyển giao word để chỉnh sửa cho phù hợp với đối tượng học sinh liên hệ với qua : email : truongnhan2510@gmail.com Số điện thoại: 0979278226 ... Avogađro: NA = 6,023 .102 3 3MP % 4πdN A r= - Tính bán kính nguyên tử biết khối lượng riêng: CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HÓA HỌC Bộ tài liệu tập học Hóa 10, 11,12 ơn thi THPT... DỤNG TÀI LIỆU HÓA HỌC Bộ tài liệu tập học Hóa 10, 11,12 ơn thi THPT quốc gia theo chuyên đề từ lớp 10 đến lớp 12 (Gồm phần lý thuyết thiết kế theo kiểu điền khuyết, tập trắc nghiệm, tài liệu 300... giao word để chỉnh sửa cho phù hợp với đối tượng học sinh liên hệ với qua : email : truongnhan2 510@ gmail.com Số điện thoại: 0979278226
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 10, TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn