GIÁO án 5 HOẠT ĐỘNG KHÁI QUÁT VHVN từ CMT8 hết TK XX

6 238 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 16:46

Giáo án 5 hoạt động Ngữ văn 12 Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX là một bài trong bộ Giáo án 5 hoạt động Ngữ văn 12. Đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực. Hình thức đẹp, chuẩn cấu trúc giáo án theo mẫu mới nhất. Tài liệu này sẽ giúp thầy cô tiết kiệm nhiều thời gian, công sức dành cho việc soạn giáo án. Giáo án Ngữ văn 12 – Học kì I Tuần: Tiết: 01 + 02 Lớp dạy: Văn học sử : Ngày soạn: Ngày duyệt: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I MỤC TIÊU CẦN ĐẠT Giúp HS : Kiến thức : − Nắm số nét tổng quát chặng đường phát triển, thành tựu chủ yếu đặc điểm văn học Việt Nam giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975 − Thấy đổi bước đầu văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 1975, đặc biệt từ năm 1986 đến hết kỉ XX Kĩ : Rèn luyện lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá kiến thức học văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết kỉ XX Thái độ : Có quan điểm lịch sử, quan điểm toàn diện đánh giá văn học thời kì này; khơng khẳng định chiều mà không phủ nhận cách cực đoan Năng lực: Năng lực hợp tác, lực tư sáng tạo, lực giải vấn đề, Năng lực ngôn ngữ II CHUẨN BỊ CỦA GV & HS Giáo viên: SGK, SGV, giáo án, bảng phụ Học sinh: SGK, ghi chép, soạn III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Khởi động (5p) * Mục tiêu: Kết nối kiến thức, giới thiệu học + B1: GV dẫn dắt giới thiệu bài: Ở lớp 10 11, em tìm hiểu giai đoạn phát triển văn học Việt Nam từ hình thành văn học dân gian, văn học viết từ kỉ X hết kỉ XIX Ở chương trình Ngữ văn 12 này, em tìm hiểu thêm giai đoạn văn học nói phát triển hồn cảnh đặc biệt dân tộc : Chặng đường văn học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết kỉ XX + B2: GV treo bảng phụ sơ đồ hóa phận thời kì văn học Việt Nam Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (80 phút) * Mục tiêu: HS nắm số nét tổng quát chặng đường phát triển, thành tựu chủ yếu đặc điểm văn học Việt Nam giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975; thấy đổi bước đầu văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 1975, đặc biệt từ Giáo án Ngữ văn 12 – Học kì I HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS năm 1986 đến hết kỉ XX + B1 : Hướng dẫn HS tìm hiểu vài nét hoàn cảnh xã hội, lịch sử, văn hoá giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám đến năm 1975 − Thời đại văn học Vậy văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến năm 1975 phát triển điều kiện lịch sử, văn hoá xã hội ? − HS : Tìm ý SGK để trả lời − GV : nhận xét, nhấn mạnh số điểm có ảnh hưởng tới phát triển văn học + B2: Tìm hiểu trình phát triển VH giai đoạn 1945 − 1975 − VH giai đoạn phát triển qua chặng? Những nét VH chặng? − GV phân tích thêm nét VH chặng, tác giả, tác phẩm tiêu biểu + B3: Tìm hiểu thành tựu & hạn chế VH giai đoạn 1945 − 1975 − Nền VH thời kì có thành tựu lớn nào? − GV phân tích thêm cho HS thành tựu VD NỘI DUNG CẦN ĐẠT I – KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1975 Vài nét hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá − Cách mạng tháng Tám thành công mở kỉ nguyên cho dân tộc, khai sinh văn học gắn liền với lí tưởng độc lập, tự chủ nghĩa xã hội − Đường lối lãnh đạo văn nghệ Đảng nhân tố quan trọng tạo nên văn học thống − Hai kháng chiến chống Pháp Mĩ gian khổ, ác liệt kéo dài suốt 30 năm tạo nên đặc điểm tính chất riêng văn học giai đoạn − Nền kinh tế nghèo chậm phát triển − Giao lưu văn hoá hạn chế, chủ yếu tiếp xúc chịu ảnh hưởng văn hóa nước xã hội chủ nghĩa (Liên Xô, Trung Quốc) Quá trình phát triển − 1945 – 1954: VH thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp − 1955 – 1964: VH năm xây dựng CNXH miền Bắc đấu tranh thống đất nước miền Nam − 1965 – 1975: VH thời kì chống Mĩ cứu nước Những thành tựu hạn chế − Thành tựu: + Thực xuất sắc nhiệm vụ lịch sử giao phó, thể hình ảnh người VN chiến đấu lao động + Tiếp nối phát huy truyền thống tư tưởng lớn dân tộc: truyền thống yêu nước, truyền thống nhân đạo chủ nghĩa anh hùng + Những thành tựu nghệ thuật lớn thể loại, khuynh hướng thẩm mĩ, đội ngũ sáng tác, đặc biệt xuất tác phẩm lớn mang tầm thời đại − Hạn chế: VH giản đơn, phiến diện, cơng thức,… + B4 : Tìm hiểu đặc điểm Những đặc điểm văn học Việt văn học Việt Nam từ năm Nam từ năm 1945 đến năm 1975 Giáo án Ngữ văn 12 – Học kì I HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS 1945 đến năm 1975 − Tại nói văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 vận động theo hướng cách mạng hố, gắn bó sâu sắc với vận mệnh đất nước ? − HS tìm ý SGK để trả lời − GV chốt ý, giải thích lấy ví dụ tiêu biểu để HS hiểu rõ đặc điểm VD : “Thơ xưa thường chuộng thiên nhiên đẹp/ Mây, gió, trăng, hoa, tuyết, núi, sơng/ Nay thơ nên có thép/ Nhà thơ phải biết xung phong” (HCM) − Em hiểu đặc điểm hướng đại chúng văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975? − HS dựa vào SGK, trình bày ý hiểu thân − GV nhận xét, chốt lại ý chính, đưa vài ví dụ giúp HS hiểu rõ đặc điểm : + Các tác giả trưởng thành từ phong trào quần chúng: Hoàng Trung Thông (tập Quê hương chiến đấu), Trần Hữu Thung (Thăm lúa), Minh Huệ (Đêm Bác không ngủ)… + Đất nước nhân dân : “Trời xanh chúng ta/ Núi rừng chúng ta” (Đất nước − Nguyễn Đình Thi); “Của ta trời đất, đêm ngày/ Núi kia, đồi nọ, sông ta” (Hoan hô chiến sĩ Điện Biên – Tố Hữu); “Mây ta, trời thắm ta/ Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà” (Ta tới – Tố Hữu) + Nhân vật quần chúng : “Em gái Bắc Giang/ Rét mặc rét nước làng em lo” (Phá đường – Tố Hữu); “Chúng ta đoàn áo vải/ Sống đời rừng núi nay” (Bài ca vỡ đất – Hồng Trung Thơng); “Lũ chúng tơi/ bọn người tứ xứ/ Gặp hồi chưa biết chữ/ Quen từ buổi một, hai” (Nhớ − Hồng Nguyên) + Hình thức : Cách nói gần gũi, quen thuộc: “Áo NỘI DUNG CẦN ĐẠT a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hố, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung đất nước − Nền văn học kiến tạo theo mơ hình “Văn hố nghệ thuật mặt trận”, nhà văn chiến sĩ, văn học vũ khí phục vụ nghiệp cách mạng − Văn học phản ánh vấn đề lớn lao, trọng đại đất nước cách mạng giai đoạn này, tập trung chủ yếu vào đề tài: Tổ quốc Chủ nghĩa xã hội → đề tài khơng tách bạch hồn tồn mà có gắn bó, hồ quyện nhiều tác phẩm b) Nền văn học hướng đại chúng − Đại chúng đối tượng phản ánh, đối tượng phục vụ, lực lượng sáng tác cho văn học − Hình thành quan điểm đất nước : đất nước nhân dân − Tập trung xây dựng hình tượng quần chúng cách mạng, diễn tả vẻ đẹp tâm hồn nhân dân lao động − Phần lớn tác phẩm ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đề rõ ràng ; hình thức thể quen thuộc ; ngơn ngữ bình dị, sáng, dễ hiểu với nhân dân Giáo án Ngữ văn 12 – Học kì I HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS anh rách vai/ Quần tơi có vài miếng vá/ Miệng cười buốt giá/ Chân khơng giày” (Đồng chí – Chính Hữu); cách so sánh, ví von gần gũi với ca dao: “Mưa phùn ướt áo tứ thân/ Mưa hạt thương bầm nhiêu” (Bầm – Tố Hữu) − Vì nói văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975 mang khuynh hướng sử thi? − HS dựa vào SGK trả lời − GV nhận xét, chốt ý − Cảm hứng lãng mạn thể văn học Việt Nam giai đoạn 1945 – 1975? − HS dựa vào SGK biểu cảm hứng lãng mạn văn học giai đoạn − GV nhận xét, chốt ý + B5: Tìm hiểu vài nét hồn cảnh xã hội, lịch sử, văn hoá giai đoạn từ năm 1975 đến hết kỉ XX − Văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đến hết kỉ XX phát triển hoàn cảnh lịch sử, xã hội văn hoá nào? − HS dựa vào SGK trả lời − GV nhận xét, chốt lại nội dung + B6: Tìm hiểu số chuyển biến thành tựu ban đầu văn học từ năm 1975 đến hết kỉ XX − Văn học giai đoạn chia NỘI DUNG CẦN ĐẠT c) Nền văn học mang khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn − Khuynh hướng sử thi thể phương diện sau : + Văn học tập trung đề cập đến vấn đề lớn lao, có ý nghĩa lịch sử có tính chất tồn dân tộc + Nhân vật người kết tinh vẻ đẹp cộng đồng + Con người chủ yếu khám phá bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ cơng dân, ý thức trị, lẽ sống lớn, tình cảm lớn + Lời văn mang giọng điệu ngợi ca, trang trọng, tráng lệ, hào hùng − Cảm hứng lãng mạn : thể việc khẳng định phương diện lí tưởng sống vẻ đẹp người mới, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng tin tưởng vào tương lai tươi sáng dân tộc II – VÀI NÉT KHÁI QUÁT VỀ VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX Hoàn cảnh lịch sử, xã hội văn hoá − Đất nước thoát khỏi chiến tranh hoàn toàn độc lập − Đất nước phải đối mặt với vơ vàn khó khăn, thủ thách, đặc biệt lĩnh vực kinh tế hậu chiến tranh kéo dài − Từ năm 1986, lãnh đạo Đảng, nước bước vào công đổi mới, bước chuyển sang kinh tế thị trường, điều kiện giao lưu văn hoá rộng mở, văn học dịch, báo chí phương tiện truyền thơng phát triển mạnh mẽ → thúc đẩy văn học đổi Những chuyển biến số thành tựu ban đầu − Từ 1975 đến 1985: chặng đường văn học chuyển tiếp, trăn trở, tìm kiếm đường đổi − Từ 1986 trở đi: văn học đổi mạnh mẽ, Giáo án Ngữ văn 12 – Học kì I HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS thành chặng nhỏ: chặng 1: từ năm 1975 đến 1986; chặng 2: từ 1986 đến hết kỉ XX Do đâu mà chia thành hai chặng được? − HS tìm ý SGK, suy nghĩ để trả lời − GV chốt ý : Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) với phương châm đổi đất nước đem đến đổi văn học − Những biểu chứng tỏ văn học Việt Nam sau 1986 có đổi mạnh mẽ, sâu sắc tồn diện? − HS tìm ý SGK, trả lời − GV chốt ý, lưu ý biểu đổi đặt so sánh với giai đoạn văn học trước (1945 – 1975) − Có thể đánh giá chung vận động văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết kỉ XX? − HS trả lời − GV nhận xét, chốt ý NỘI DUNG CẦN ĐẠT sâu sắc toàn diện : + Phát triển đa dạng đề tài, chủ đề + Phong phú thủ pháp nghệ thuật + Đề cao cá tính sáng tạo nhà văn + Đổi cách nhìn nhận, cách tiếp cận người sống : khám phá người mối quan hệ đa dạng phức tạp, thể người nhiều phương diện đời sống, kể đời sống tâm linh + Mang tính hướng nội, quan tâm nhiều tới số phận cá nhân hoàn cảnh phức tạp, đời thường  Nhìn chung, văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết kỉ XX vận động theo khuynh hướng dân chủ hố, mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc  Thành tựu văn học thời kì ý thức đổi mới, sáng tạo bối cảnh đời sống + B7: Tổng kết học III KẾT LUẬN − GV khái quát lại nội dung Ghi nhớ − SGK học − GV gọi HS đọc phần Ghi nhớ − SGK − GV yêu cầu HS gấp sách vở, tự khái quát lại nội dung Hoạt động 3: Luyện tập & Vận IV LUYỆN TẬP dụng (5 phút) Gợi ý giải tập : * Mục tiêu: HS làm tập luyện − Ý kiến Nguyễn Đình Thi đề cập tới mối tập để củng cố kiến thức rèn quan hệ văn nghệ kháng chiến luyện kĩ năng, bồi dưỡng lực năm đất nước có chiến tranh : + B1: GV chia lớp học thành + Văn nghệ phụng kháng chiến : mục đích nhóm lớn, u cầu nhóm thảo văn nghệ hồn cảnh đất nước có luận tập Luyện tập – SGK chiến tranh + B2: GV gọi đại diện nhóm + Kháng chiến đem đến cho văn nghệ sức trình bày ý kiến sống : Hiện thực kháng chiến nguồn tư + B3: Các nhóm nhận xét, góp ý liệu, cảm hứng sáng tạo cho văn nghệ sĩ + B4: GV nhận xét chốt ý → Văn nghệ thời kháng chiến có đặc điểm so với thời kì trước Giáo án Ngữ văn 12 – Học kì I HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT − Quan điểm thân Hoạt động 4: Tìm tòi mở rộng * Mục tiêu: HS tự tìm tòi mở rộng hiểu biết liên quan đến học GV yêu cầu HS nhà tự vẽ sơ đồ tư hệ thống hoá nội dung học; Tìm thêm dẫn chứng để làm rõ đặc điểm văn học VN giai đoạn này, Dặn dò: Nhắc nhở HS học bài, hồn thành tập Luyện tập, thực u cầu Tìm tòi mở rộng, chuẩn bị “Nghị luận tư tưởng, đạo lí” NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM n Mơ, ngày… tháng… năm 20… …………………………………………… Người kí duyệt …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Tơi có trọn giáo án Ngữ văn 12 theo mẫu Giáo án soạn tỉ mỉ, công phu Ai có nhu cầu, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0929.090.683! ... Việt Nam từ năm Nam từ năm 19 45 đến năm 19 75 Giáo án Ngữ văn 12 – Học kì I HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS 19 45 đến năm 19 75 − Tại nói văn học Việt Nam giai đoạn 19 45 – 19 75 vận động theo hướng cách mạng hố,... − GV chốt ý, lưu ý biểu đổi đặt so sánh với giai đoạn văn học trước (19 45 – 19 75) − Có thể đánh giá chung vận động văn học Việt Nam từ năm 19 75 đến hết kỉ XX? − HS trả lời − GV nhận xét, chốt... thành tựu ban đầu − Từ 19 75 đến 19 85: chặng đường văn học chuyển tiếp, trăn trở, tìm kiếm đường đổi − Từ 1986 trở đi: văn học đổi mạnh mẽ, Giáo án Ngữ văn 12 – Học kì I HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS thành
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án 5 HOẠT ĐỘNG KHÁI QUÁT VHVN từ CMT8 hết TK XX, GIÁO án 5 HOẠT ĐỘNG KHÁI QUÁT VHVN từ CMT8 hết TK XX

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn