Ôn hè toán 7 lên 8=20k

10 69 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:26

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ NS: ND: file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 BUỔI SỐ HỮU TỈ SỐ THỰC I Lý thuyết: Tập hợp Q số hữu tỉ - Số hữu tỉ gì? - Cách so sánh hai số hữu tỉ vị trí tương ứng trục số - Thế số hữu tỉ âm, dương Cộng trừ số hữu tỉ: a m a) Cộng trừ hai số hữu tỉ: Với x  ; y  b (a,b � Z, m > 0), ta có: m a b a b   m m m a b a b x y   m m m xy b) Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng Với x, y, z � Q: x + y = z => x = z – y a b Nhân chia số hữu tỉ: Với x  ; y  c , ta có: d a c a.c x y   b d b.d a c a d x: y  :  b d b c Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ: nêu cách xác định Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân Luỹ thừa số hữu tỉ: công thức luỹ thừa phát biểu lời Tỉ lệ thức tính chất tỉ lệ thức a Tỉ lệ thức: a: b = c: d � a c  (b, d # 0) gọi tỉ lệ thức b d b Tính chất: a c � a d = b c  b d Dãy tỉ số nhau: a c e ace     b d f bd  f Toán chia tỉ lệ: x, y, z tỉ lệ với a, b, c � x y z   a b c x, y, z tỉ lệ nghịch với a, b, c � x y z   1 a b c https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ II Bài tập: So sánh số hữu tỉ sau: file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 3 5 13 196 13 b 225 15 3 c -0,375 34 d -8,6 4 a Tính theo hai cách: � �� �� � A= �7   � �6   � �5   � 4 � �� �� � Tính: a) 3 2  21 b) 13  15 18 c) 2 3  11 d) (-4) - � � c) 31 37 : 36 72 d) � � 4� � � Tính: 21 12 a)  b) (-5) 6 20 b) x = x > c) x =-5 � 5� �: (-15) � 17 � Tìm x biết: a) x = 3,7 d) x = 0,425 x< Tính nhanh: a) (-2,5.0,375.0,4)- [0,125.3,25.(-8)] b) [(-30,27).0,5 + (-9,73).0,5]: [3,116.0,8 –(-1,884).0,8] (8A) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ của: A= 3,  x +2,5 B= 1,5- x  1,1 Tính: � 1� � 1� � 1� a) � �; �2 �; (0,5) ; �1 � � 4� � 3� � 3� b) 27 :3 2 � � �1 � c) 5- � � � �: � 11 � �3 � �1 � � � d) +3 � � �  2  : �.8 2� �2 � � 10 Tìm số nguyên n biết: a) 27 : = n n 25 b) n =5 n �3 � 81 c) � � �4 � 256 d) 2n  4.2n  9.25 11 Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng 180 Tính số trồng lớp, biết số lớp đo theo thứ tự tỉ lệ với 3, 4, https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 BTVN Tìm x, y, z x y  x + y = -16; x y z b)   x + y - z = - 15 a) c) 2x = 3y = 5z x – y + z = -33 d) x y y z  ;  10 x – y + z = 78 e) 5x = 7y y – x = 18 Có tủ sách đựng tất 2250 sách Nếu chuyển 100 từ tủ thứ sang tủ thứ hai số sách tủ thứ nhất, tủ thứ hai, tủ thứ ba tỉ lệ với 16, 15, 14 Hỏi trước chuyển tủ có Tính độ dài cạnh tam giác biết chu vi tam giác 24 cm cạnh tỉ lệ với số 3, 4, Tỉ số sản phẩm làm công nhân 0,9 Hỏi người làm sản phẩm biết người https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ NS: ND: file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 BUỔI ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I Lý thuyết: Hai góc đối đỉnh: khái niệm, tính chất Hai đường thẳng vng góc: khái niệm Khái niệm đường trung trực đoạn thẳng Hai đường thẳng song song: khái niệm, tính chất, dấu hiệu nhận biết, định lý từ vng góc đến song song Tiên đề Ơclit Định lý: định lý, định lý gồm phần, cách chứng minh định lý II Bài tập: Bài 1: d’’ d’ d a/ Nếu d’ không song song với d’’ => d’ cắt d’’ M => M  d (vì d//d’ Md’) b/ Qua điểm M nằm đt d có : d//d’ d//d’’ điều trái với tiên đề Euclitde Do d’//d’’ Bài 2: c A D a b B C a/ Vì a // b ? Ta có: a  c bc nên suy a // b b/ Tính số đo góc C ? Vì a // b =>  D +  C = 180 (trong phía) mà  D = 140 nên:  C = 40 Bài 3: A D a B C b https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 a/ Tính góc B ? Ta có: a // b a  AB => b  AB Do b  AB =>  B = 90 b/ Tính số đo góc D ? Ta có: a // b =>  D +  C = 180 (trong phía) Mà C = 130 =>  D = 50 Bài � = 35 a) Vẽ xAy b) Vẽ góc x’Ay’ đối đỉnh với góc xAy c) Viết tên góc có số đo 35 d) Viết tên góc có số đo 145 Bài Cho đoạn thẳng AB = 5cm Vẽ đường trung trực đoạn thẳng Nói rõ cách vẽ Bài Vẽ đường thẳng cắt hai đường thẳng ra: + cặp góc so le + cặp góc so le ngồi + cặp góc đồng vị + cặp góc phía + cặp góc ngồi phía c Bài Cho hình vẽ biết �A2 = 50 , B�2 =130 j A Hai đường thẳng a b có song song với a khơng? Vì sao? B Bài Trên hình bên cho biết a// b B�2 =40 A1 a) Tính � � A3 B b) So sánh � � � c) Tính A2 + B3 c A a j b 2 B Bài Chứng minh định lý: “Hai tia phân giác hai góc kề bù tạo thành góc vng” https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ NS: ND: file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 BUỔI HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ I Lý thuyết: Đại lượng tỉ lệ thuận: ĐN tính chất Đại lượng tỉ lệ nghịch: ĐN tính chất Hàm số Mặt phẳng toạ độ - KN hàm số Kí hiêụ hàm số Nhắc lại mặt phẳng toạ độ II Bài tập: Bài 1: Cho hàm số y = f(x) = – 8.x 1 Khẳng định b vì: f   1  1    2 Khẳng định a vì: f(-1) = – 8.(-1) = Khẳng định c sai vì: f(3) = – 8.3 = 25 # 23 Bài 2: Cho hàm số y = x y -0,5 1 -3 -2 0 x Điền số thích hợp vào trống bảng sau: 4,5 Bài 3: - HS1: Vẽ đồ thị hàm số y = x - HS2: Vẽ đồ thị hàm số y = -1,5x - HS3: Vẽ đồ thị hàm số y = 4x - HS4: Vẽ đồ thị hàm số y = -3x Bài Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ thuận x = y= -4 a) Tìm hệ số tỉ lệ k y x b) Hãy biểu diễn y theo x c) Tính giá trị y x = -10, x= Bài Chia 480 thành phần tỉ lệ với: a) Tỉ lệ thuận với 2, 3, 5 b) Tỉ lệ thuận với ; ; 0,3 Bài Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch x = y= -15 a) Tìm hệ số tỉ lệ nghịch y x b) Hãy biểu diễn y theo x c) Tính giá trị y x = -5, x= 18 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 Bài Giả sử hàm số y =f(x) cho công thức: y = x 1 a) Tìm giá trị x cho vế phải cơng thức có nghĩa b) Tính f(-2); f(0); f(2); f( ) c) Tìm giá trị x để y =-1; y = 1; y= - Bài Vẽ hệ trục toạ độ Oxy đồ thị hàm số: a) y= 3x; b) y= x; c) y =-0,5 x; Bài Đồ thị hàm số y = ax qua điểm A(-2; 3) a) Xác định hệ số a d) y= -3x x0  b) Biết điểm B(x ;y ) điểm thuộc đồ thị hàm số Tính y  https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 NS: ND: BUỔI TAM GIÁC I Lý thuyết: Tổng ba góc tam giác: ) ) ) A  B  C  1800 Góc ngồi tam giác: A ) ) � ABx  A  C x B C Hai tam giác nhau: khái niệm, trường hợp +C-C-C + C – G – C: + G – C – G: Các trường hợp tam giác vuông TH1: Nếu hai cạnh góc vng tam giác vng hai cạnh góc vng tam giác thi hai tam giác vng TH2: Nếu canh góc vng góc nhon kề cạnh tam giác giác vng cạnh góc vng góc nhọn kề cạnh tam giác vng hai tám giác vng TH 3: Nếu cạnh huyền góc nhon tam giác góc nhọn cạnh huỳên tam giác vng hai tam giác vng TH 4: Nếu cạnh huyền cạnh góc vng tam giác vng cạnh huyền cạnh góc vng cuat am giác vng hai tam giác vng Tam giác cân, tam giác đều: định nghĩa tính chất https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Tam giác cân Tam giác A Định nghĩa Quan hệ cạnh Quan hệ góc B C  ABC: AB = AC AB = AC file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 Tam giác vuông cân Tam giác vuông A B B C  ABC: AB = BC = CA AB = BC = CA A C  ABC:  = 900 BC2 = AB2+AC2 BC > AB; AC A C  ABC:  = 900 AB = AC AB = AC = c BC = c A = B = C = 600 B + C = 900 B = C = 450 +  có ba cạnh +  có góc = +  cân có góc = 600 +  có góc = 900 + c/m theo định lí Pytago đảo +  vng có hai cạnh = +  vng có hai góc = B B=C 1080  A = +  có hai cạnh = Dấu hiệu +  có góc nhận biết = II Bài tập: � Cho ABC có �A =50 Tia phân giác góc C cắt cạnh AB M Tính � AMC BMC ABC có �A =100 B� - C� =50 Tính C� Cho ABC có AB= AC Gọi D trung điểm BC Chứng minh rằng: a) ADB =ADC � b) AD tia phân giác BAC c) AD vng góc với BC Cho ABC có AB= AC Vẽ tia phân giác góc A cắt BC D Gọi M điểm nằm A D Chứng minh: a) AMB = AMC b) MBD = MCD Cho ABC có AB= AC Kẻ BD vng góc với AC, CE vng góc với AB (D �AC, E � AB) Gọi O giao điểm BD CE Chứng minh: a) BD = CE b) OEB =ODC c) AO tia phân giác góc BAC Cho ABC có B� =50 Từ đỉnh A kẻ đường thẳng song song với BC cắt tia phân giác góc B E a) Chứng minh AEB cân � b) Tính BAE https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 Cho ABC vuông A có AC = 20cm Kẻ AH vng góc BC Biết BH = 9cm, HC = 16 cm Tính AB, AH Cho tam giác ABC cân A Lấy điểm D thuộc cạnh AC, điểm thuộc cạnh AB cho AD=AE a) So sánh � ACE ABD � b) Gọi I giao điểm BD CE Tam giác IBC tam giác gì? Vì sao? (Gợi ý: Vẽ hình ghi GT – KL GT ABC cân A DA = AE BD �CE  I KL a, So sánh � ACE ABD � Cho tam giác nhọn ABC Kẻ AH  BC Cho biết AB=13cm, AH=12cm, HC=16cm Tính AC BC GT: ABC có �A  900 , AB=13, AH=12, HC=16 KL: Tính AC BC 10 Cho tam giác ABC cân A (A nhọn) Vẽ BH vng góc với AC, CK vng góc với AB a Chứng minh AH = AK b Gọi I giao điểm BH CK Chứng minh AI phân giác góc A (Hình vẽ) 11 Cho tam giác ABC vng cân A, M trung điểm BC, điểm E năm M C, kẻ BH, CK vng góc với AE Chứng minh a BH = AK b V MBH = V MAK c Tam giác MHK tam giác vuông cân 10 ... 27 : = n n 25 b) n =5 n �3 � 81 c) � � �4 � 256 d) 2n  4.2n  9.25 11 Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng 180 Tính số trồng lớp, biết số lớp đo theo thứ tự tỉ lệ với 3, 4, https://nguyenthienhuongvp 77. violet.vn/... - � � c) 31 37 : 36 72 d) � � 4� � � Tính: 21 12 a)  b) (-5) 6 20 b) x = x > c) x =-5 � 5� �: (-15) � 17 � Tìm x biết: a) x = 3 ,7 d) x = 0,425 x< Tính nhanh: a) (-2,5.0, 375 .0,4)- [0,125.3,25.(-8)]...https://nguyenthienhuongvp 77. violet.vn/ II Bài tập: So sánh số hữu tỉ sau: file word đủ 10 buổi Zalo: 0946095198 3 5 13 196 13 b 225 15 3 c -0, 375 34 d -8,6 4 a Tính theo hai cách: � �� �� � A= 7   �
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn hè toán 7 lên 8=20k , Ôn hè toán 7 lên 8=20k

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn