Bộ 20 đề KS đầu năm toán 9

20 86 2
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:14

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 PHÒNG GD- ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 2004 - 2005 Môn: Tốn (Thời gian: 90 phút, khơng kể giao đề) Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời mà em cho từ câu đến câu 4:  x y  x   −  :  + 1 Câu 1: Biểu thức rút gọn:  y x   y  với x, y dương là: x− y x+ y x− y ; ; ; A= x B = xy C= y D = x - y x + 11 x + 12 x + 13 x + 14 + = + 21 20 19 là: Câu 2: Nghiệm phương trình 22 A = 33; B = 32; C = 31; D = -33 Câu 3: Cho tam giác ABC, có AB < BC, BC lấy điểm D cho AB = DC Điểm L K trung điểm BD AC Góc KLC = 300, giá trị góc ABC là: A 400 ; B 500 ; C 600 ; D 700 Câu 4: Cho hình thang ABCD với AB // CD, hai đờng chéo cắt O, từ O kẻ MN song song với đáy AB cắt cạnh AD M BC N Biết AB = 3; DC = Độ dài đoạn MN là: A 4,5 ; B 5; C 6; D 4,2  x + y3  A = - xy ÷: ( x - y )  x+y  Câu 5: Cho biểu thức: a) Rút gọn A 2 b) Tính giá trị A biết x + y - 4xy = 0;∀x, y > c) Tìm x ∈ Z cho A ∈ Z y = Câu 6: Giải phương trình: 3x − x + − + =1 ( )( ) x − x + x − x + a) ; b) x − 13x + = Câu 7: Từ P tuỳ ý AC kẻ PE, PF song song với trung tuyến AK, CL tam giác ABC a) CMR đoạn EF bị AK CL chia làm phần LF KE + b) Tính giá trị hệ thức: LA KC Câu 8: Giải phương trình Z: PHỊNG GD- ĐT x + 6y = ( + xy ) ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 2004 - 2005 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Mơn: Tốn (Thời gian: 90 phút, khơng kể giao đề) Câu 1: Phân tích đa thức thành nhân tử: 2 a) x − 25 + y + xy b) x y + x − x − y Câu 2: Cho biểu thức  x ( 2x + xy - y ) x + xy y  x-y x    : P= 2 + ÷ x + xy + y  x - y3 y - x  x x - y   a) Tìm tập xác định P b) Rút gọn P ? Câu 3: Giải phương trình: x − 0,7 = x − 1,1 − 5( 0,4 − x ) − a) 3x − x + − + =1 ( )( ) x − x + x − x + b) 5x − Câu 4: Giải bất phương trình: 15 x − x + x(1 − x ) x − − > + a) x − 3x + x + − x − ≤ + b) 15 Câu 5: Cho hình thang ABCD, cạnh AB // CD; AB = BC = 3cm; AD = 2cm; CD = 5cm Các cạnh bên AD, BC cắt E a) Tính AE, BE b) Từ I CD kẻ đường thẳng song song với EC cắt ED D’, đường thẳng song song với ED cắt EC C’ ED' EC' + =1 CMR: ED EC File word đề-đáp án: phí 30k Cách tốn: Thanh tốn qua tài khoản ngân hàng Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584 Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu gửi vào email bạn PHÒNG GD- ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Mơn: Tốn https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 (Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề) PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy viết vào thi chữ in hoa đứng trước câu trả lời mà em cho 3x3 − ( x + x + 1) : x + với x ≠ ±1 là: Câu 1: Kết phép chia x +1 3( x − 1) x +1 A x + ; B 3(x-1); C 3( x − 1) ; D 2 Câu 2: Mẫu thức chung hai phân thức x + x + x + 3x là: A x + x + ; B (x+2)(x+3); C x(x-2)(x-3)(x+3); D x(x+2)(x+3)  3   1   x −  x −  +  x −  x −  =  4   2 Câu 3: Nghiệm nhỏ phương trình  là: −3 B ; C ; 2 x − 10 x = x−3 Câu 4: Số nghiệm phương trình x − x là: A 1; B 0; C 2; Câu 5: Quan sát hình 1, kết luận sau sai: A ∆PQR đồng dạng với ∆HPR B ∆MNR đồng dạng với ∆PHR C ∆RQP đồng dạng với ∆RMN D ∆PQR đồng dạng với ∆PRH A ; D D Câu 6: Số cặp tam giác đồng dạng hình là: A Khơng có cặp B Có cặp C Có cặp D Có cặp PHẦN II: TỰ LUẬN (7 điểm) x+2 - + x+3 x +x-6 2-x Câu 7: (3 điểm) Cho biểu thức a) Tìm điều kiện xác định A rút gọn A b) Tính giá trị biểu thức A x - = c) Tìm giá trị nguyên x để A có giá trị nguyên Câu 8: (3 điểm) Cho hình bình hành ABCD có 2AB = BC = 2a, góc B = 600 Gọi M, N trung điểm AD BC a) Tứ giác AMNB hình ? ? b) Chứng minh rằng: AN ⊥ ND; AC = ND A= c) Tính diện tích tứ giác AMNB, tam giác AND theo a 2 3 30 2005 Câu 9: (1 điểm) Cho a + b + c = a + b + c = Hãy tính giá trị biểu thức S = a + b + c ? Ghi chú: - Tờ đề có 01 trang - Giám thị khơng giải thích thêm ! PHỊNG GD- ĐT N LẠC TRƯỜNG THCS PHẠM CƠNG BÌNH ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2012- 2013 MƠN: TỐN https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Thời gian: 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) Ngày thi: 31 tháng năm 2012 A TRẮC NGHIỆM: (2.5 điểm) Viết vào thi chữ in hoa đứng trước câu trả lời Câu 1: Kết phân tích đa thức x2 + xy –x – y thành nhân tử là: A (x + y)(x – 1) B (x + y) (x + 1) C (x – y)(x – 1) D (x – y)(x + 1) Câu 2: Hai đường chéo hình thọi có độ dài 6cm 8cm cạnh hình thoi có độ dài là: A 28cm ; B 5cm ; C 7cm ; D 48cm Câu 3: Phương trình (2 x − 4)(2 x − 1) = có tập nghiệm là:  1  2 A { 1} C { 2} B 2;  D { −1; 2} Câu 4: Cho a ≤ b Khẳng định sau sai? 4 A − a ≤ − b B 1 a≤ b 2 C −5a ≥ −5b D a − ≤ b − Câu 5: Một hình hộp chữ nhật tích 192cm 3, mặt đáy có chiều dài 6cm chiều rộng 4cm Chiều cao hình hộp chữ nhật là: A cm B cm C cm D cm B TỰ LUẬN: (7.5 điểm) Câu 6: 1) Giải phương trình: a) x − 11 + = x + − x ( x + 1)( x − 2) b) x + − = 2) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập hợp nghiệm trục số: x − 8x − 11 > Câu 7: Một đội sản xuất theo kế hoạch ngày phải trồng 300 xanh Khi thực hiện, ngày đội trồng thêm được100 xanh, đội hồn thành trước kế hoạch ngày trồng thêm 600 xanh Hỏi theo kế hoạch, đội sản xuất phải trồng xanh? Câu 8: Cho tam giác ABC vng A có AB=15cm, AC=20cm, đường phân giác BD cắt đường cao AH K a) Tính độ dài đoạn thẳng BC, AD b) Chứng minh BH.BD=BK.BA c) Gọi M trung điểm KD, kẻ tia Bx song song với AM, tia Bx cắt AH J Chứng minh rằng: HK.AJ=AK.HJ Câu 9: Cho a,b,c số thực dương Chứng minh rằng: 1 2 + + ≥ + + a b c a+b b+c c+a Hết Cán coi thi khơng giải thích thêm ! Họ tên thí sinh ……………………………………………………… SBD ………… PHỊNG GD- ĐT ĐỀ KSCL ĐẦU NĂM – NĂM HỌC 2013 –2014 Môn thi: Toán https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 (Thời gian làm 60 phút) Câu (2,5 điểm): Giải phương trình bất phương trình sau: a) 5x – = 3x – 4; b) x + = ; c) 3x + ≥ x + 14 Câu (2,5 điểm) Cho biểu thức sau: A= 2 − + 2x +1 2x −1 4x −1 a) Tìm ĐKXĐ biểu thức A; b) Rút gọn biểu thức A c) Tìm giá trị x để giá trị biểu thức A = Câu (1,5 điểm): Giải toán cách lập phương trình: Số sách giá thứ gấp lần số sách giá thứ hai Nếu chuyển 18 sách từ giá thứ sang giá thứ hai số sách hai giá Tìm số sách ban đầu giá Câu (3,0 điểm): Cho tam giác ABC có AB = 2cm; AC = 4cm Qua B vẽ đường thẳng cắt đoạn · · thẳng AC D cho ABD = ACB a) Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác ACB b) Tính AD, DC c) Gọi AH đường cao tam giác ABC, AE đường cao tam giác ABD Chứng minh rằng: S ABH = S ADE Câu (0,5 điểm): Cho a > b > 2a2 +2b2 = 5ab Tính giá trị biểu thức : E = a+b a −b Hết -PHÒNG GD- ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2013-2014 MƠN: TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 60 phút https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 (Đề gồm 01 trang) Câu 1: (1,5 điểm) Thực phép tính a/ 49 64 + 144 : 16 b/ ( − 1) + (1 − ) Câu 2: (1,5 điểm) Với giá trị x sau có nghĩa: a/ x − b/ −3 x x +1 c/ x − x + Câu 3: (1,5 điểm) Giải phương trình: a/ 2x +4 = b/ (2x+5)(x-2)=0 c/ 12 - ( x − 3)2 = Câu 4: (1,5 điểm) Một ô tô dự định từ thành phố A đến thành phố B với vận tốc 40km/h Nhưng sau ơtơ lại với vận tốc 50km/h nên đến sớm dự định Tính quãng đường từ thành phố A đến thành phố B? Câu 5: (3 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm; BC = 6cm Vẽ đường cao AH tam giác ABD a/ Chứng minh ∆AHB ∆BCD b/ Chứng minh AD2 = DH.DB c/ Tính độ dài đoạn thẳng DH AH Câu 6: (1 điểm) Cho số thực a, b, c Chứng minh a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc +ca -Hết - PHÒNG GD- ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2013- 2014 Mơn: Tốn (Thời gian: 90 phút ) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Câu (3 điểm): file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Giải phương trình bất phương trình sau: a) 3x- =x + b) (x-2)2 = c) x +1 12 − = +1 x−2 x+2 x −4 d) x − − x 10 x − − ≤ 15 Câu (1 điểm):  2x + 2x −  − Rút gọn biểu thức P =  với x ≠ ± ÷:  2x −1 2x +  6x − Câu (2 điểm): Một ca nơ xi dòng 42 km ngược dòng trở lại 20 km tổng cộng Biết vận tốc dòng chảy 2km/h.Tìm vận tốc thực ca nô Câu (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông A Đường cao AH cắt đường phân giác BD I a Chứng minh tam giác ABH đồng dạng với tam giác CBA b Chứng minh IA BH = IH BA c Chứng minh HI AD = IA DC Câu (1 điểm) a) Cho biểu thức M= x2 − x − 3x − 2 (x ≠ ) Tìm giá trị nguyên x để biểu thức M có giá trị số nguyên b) Chứng minh với x, y ta có: x2+y2+1 ≥ xy+x+y Hết PHÒNG GD- ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 – 2015 Mơn: Tốn https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2,5 điểm) Giải phương trình sau: a/ 2x – = b/ 2x(x – 3) + 6(x – 3) = c/ x = 15 d/ x + − x = Câu 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau: a/ 3x + < 5x - b/ x +1 x+5 + 2x ≥ Câu 3: (2,0 điểm) Giải toán cách lập phương trình: Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 24 km/h Lúc người với vận tốc 30 km/h, nên thời gian hết tất 30 phút Tính độ dài quãng đường AB Câu 4: (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông A có đường cao AH Cho biết AB = 15 cm, AH = 12 cm a/ Chứng minh: ∆AHB ∆CHA b/ Tính độ dài đoạn thẳng BH, HC, AC c/ Trên cạnh AC lấy điểm E cho CE = 5cm, cạnh BC lấy điểm F cho CF = cm Chứng minh tam giác CEF vuông HẾT PHÒNG GD- ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014 – 2015 MƠN: TỐN – LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Câu (2,0 điểm) Tìm x, biết: 1) x = √2 2) √(4x) = 3) √x2 = 4) x2 – = Câu (2,0 điểm) Tính Câu (2,0 điểm) Phân tích thành nhân tử 1) √(xy) -√x (với x, y > 0) 2) x2 – 3) x2-2x√3+3 4) x + 2√x + 1(với x > 0) Câu (3,0 điểm) 1) Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH AB = 5cm, AC = 12cm Tính độ dài BC, HB, HC, AH 2) Cho tam giác ABC, đường cao AH (H thuộc cạnh BC) Biết: AH2=HB.HC Chứng minh: Tam giác ABC vuông Câu (1,0 điểm) 1) So sánh:√6 – √5 2) Cho a, b, c > Chứng minh rằng: √a + √b + √c > √(a+b+c) –––––––– Hết –––––––– Họ tên học sinh:………………………………Số báo danh:…………………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……… …………… PHỊNG GD- ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Mơn: Tốn - Lớp: Năm học: 2015 - 2016 Thời gian: 90 phút https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 I Lý thuyết (3đ): Câu 1: Viết dạng khai triển đẳng thức (a + b)2? (a – b)2? Câu 2: Định nghĩa phương trình bậc ẩn? Cho ví dụ phương trình bậc ẩn ? Câu 3: Phát biểu định lý Ta-lét tam giác? Vẽ hình cặp cạnh có tỉ số II.Bài tập: (7đ): Câu 4: Giải phương trình bất phương trình sau: a) 7x + = 3x + b) 8x – 16 > 3x + Câu 5: Áp dụng đẳng thức để tính: a) 172 + 2.17.83 + 832 b) 20152 – 152 Câu 6: Hai thùng dầu A B có tất 100 lít Nếu chuyển từ thùng A qua thùng B 18 lít số lượng dầu hai thùng Tính số lượng dầu thùng lúc đầu? Câu 7: Cho hình chữ nhật có AB = 8cm; BC = 6cm Vẽ đường cao AH tam giác ADB: a) Chứng minh tam giác ADH đồng dạng tam giác BDA? b) Tính độ dài BD, DH? c) Tính tỉ số diện tích tam giác ADH tam giác BDA? PHÒNG GD- ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2015-2016 Mơn: Tốn - Lớp: (Thời gian: 60 phút không kể thời gian phát đề) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Câu (3 điểm): 1/ Tính giá trị biểu thức x2 – x = 10 2/ Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – 2x b) 2(x – y ) – y(x – y ) Câu (2 điểm): Giải phương trình sau: a) x – = 11 b) (x – 2)(x + 3) = Câu (1,5 điểm): Giải toán sau cách lập phương trình: Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h Lúc người với vận tốc 12 km/h nên thời gian nhiều thời gian 45 phút Tính quãng đường AB Câu (3 điểm): Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 12 cm, BC = cm Gọi H chân đường vng góc kẻ từ A xuống BD a) Chứng minh: ∆HAD ∼∆CDB b) Tính độ dài đoạn thẳng AH c) Gọi M, N, P trung điểm BC, AH, DH Tứ giác BMPN hình gì? sao? Câu (0,5 điểm ): Cho x ≥ Tìm giá trị nhỏ biểu thức: + x + 2015 x +1 TRƯỜNG THCS ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015 – 2016 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 MƠN: TỐN – LỚP Thời gian làm bài: 90 phút Câu (2,5 điểm) Giải phương trình sau: a) 7x – = 15 b) x(x – 2015) + 2(x – 2015) = c) 3x + + = x −3 x +3 x −9 Câu (1,5 điểm) a) Giải bất phương trình: 1− 2x 5x −2≤ x− b) Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối: |3x – 2| + = Câu (2,0 điểm) Hai hộp có tất 90 viên kẹo Sau chuyển viên kẹo từ hộp A sang hộp B số kẹo hộp A 4/5 số kẹo hộp B Hỏi lúc đầu hộp chứa viên kẹo ? Câu (3,0 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, hai đường cao BD CE tam giác cắt H Chứng minh rằng: a) AB AE = AC AD; b) Góc AED = góc ACB; c) BH.BD + CH.CE =BC2 Câu (1,0 điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức A = PHÒNG GD- ĐT x + 3x + x2 + 2x +1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015 – 2016 MƠN: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: (1,5 điểm) a) Trình bày quy tắc khai phương tích 64.225 b) Áp dụng: Tính Bài 2: (2,0 điểm) Rút gọn biểu thức sau: a) 0,2 80 b) 36 49 − 100 : 25 c) ( + 3) + ( 3−2 ) d) a − a với a ≥ Bài 3: (1,0 điểm) a) So sánh 17 b) Với giá trị x x − 30 xác định? Bài 4: (2,0 điểm) Giải phương trình sau: a) x − 18 = b) 3x − = 11 Bài 5: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vng góc đỉnh A Biết BC = 10cm, AB = 8cm a) Tính cạnh AC, đường cao AH, đoạn thẳng HB, HC b) Tia phân giác góc AHB cắt cạnh AB điểm M Tính độ dài đoạn thẳng MA, MB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) HẾT PHÒNG GD- ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015 – 2016 MƠN: TỐN – LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Câu (2,0 điểm) Tìm x, biết: 1) 3x +15 = 21 2) √x = 4) √x2 = Câu (2,0 điểm) Tính 1) A = √16 3) C = √5.√20 2) B = √25.36 4) D = √18 : √8 Câu (2,0 điểm) Tìm x để thức sau có nghĩa: 1)√8x 2) √-7x 3) √(5-x) Câu (1,0 điểm) Rút gọn biểu thức: 1) 2√a2 – a với a < 2) 7a = √3a √27a với a ≥ Câu (3,0 điểm) 1) Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH, biết HB = 3,6cm, HC = 6,4cm Tính độ dài AH, AB, AC 2) Cho tam giác ABC vuông A, tia đối tia BC lấy điểm D, cạnh BC lấy điểm E cho góc BAD = BAE Chứng minh: BD.CE = CD.BE –––––––– Hết –––––––– Họ tên học sinh:………………………………Số báo danh:…………………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……… …………… PHÒNG GD- ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016 Môn : TỐN Thời gian: 90 phút (Khơng kề thời gian phát đề) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Câu (3,0 điểm): Giải phương trình sau: a) 3x + =2x - b) (2x+1)(x-1) = c) x −5 + = x − x −1 Câu (2,0 điểm): Giải bất phương trình sau: a) 2(3x-1) < 2x + b) 7x − 16 − x + 2x < Câu (2,0 điểm): Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc 15km/h Lúc về, người với vận tốc 12km/h, nên thời gian nhiều thời gian 45 phút Tính độ dài quãng đường AB Câu (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vng A, có AB = 6cm; AC = 8cm Vẽ đường cao AH phân giác AD góc A (D ∈ BC) a) Tính BC b) Chứng minh AB2 = BH.BC c) Tính BH, BD https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ PHÒNG GD- ĐT file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016-2017, MƠN: TỐN (Thời gian làm 90 phút, khơng kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 01 trang A Trắc nghiệm: (3,0 điểm) Chọn chữ trước phương án trả lời x−1 Câu 1: Điều kiện x để phân thức 2x − có nghĩa là: A x ≠ 2,5 B x ≠ 0,4 C x > 2,5 D x ≠ 2,5; x ≠ Câu 2: Giá trị biểu thức x + 8x + 16 x = 96 là: A 100 B 1000 C 10000 D Kết khác 4x − 6x Câu 3: Dạng rút gọn phân thức 4x − là: 4x − 2x 2x 2x A B 2x − C 2x + D 4x − Câu 4: Tập nghiệm phương trình 5x – 10x = là: A x = x =-2 B {0; 5} C {2} D {0; 2} Câu 5: Tứ giác có hai đường chéo cắt trung điểm đường là: A Hình chữ nhật B Hình thoi C Hình vng D A,B,C sai Câu 6: Cho hình vẽ; hệ thức sau đúng: A h = b’ c’ B a2 = b2 + c2 C a.h = b’ c’ D c2 = a.b’ B Tự luận: ( 7,0 điểm ) Bài 1: ( 2,0 điểm) 13 52 − ( −7) b) Giải phương trình: x(x – 1) + = x2 + 5x Bài 2: ( 1,5 điểm) Một người lái ôtô dự định từ A đến B với vận tốc 48km/h Nhưng sau với vận tốc ấy, ôtô bị tầu hỏa chắn đường 10 phút Do đó, để đến B thời gian quy định, người phải tăng vận tốc thêm 6km/h Tính quãng đường AB Bài 3: ( 3,0 điểm) Cho tam giác ABC vng A có đường cao AH Gọi M N thứ tự hình chiếu H AB AC Chứng minh rằng: a) Tứ giác AMHN hình chữ nhật b) BH.CH = MN2 AB2 BH = c) AC CH Bài 4: ( 0,5 điểm) Cho a > b > thoả mãn: 2a2 + 2b2 = 5ab a) Tính: Tính giá trị biểu thức: E= a+b a−b https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ PHÒNG GD- ĐT file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2016 - 2017 Mơn: Tốn lớp Thời gian làm 90' Đề thi gồm có trang Câu 1(3 điểm): Giải phương trình sau: a) 7x + = 3x - b) x3 − 3x = c) x − + 3x = d) x + x −5 20 − = x − x + x − 25  x − x −  2x − 4x + + : Câu (1,5 điểm): Cho biểu thức: Q =  ÷ x −1  x −1 1− x  ( x ≠ ± 1) a) Rút gọn Q b) Tìm x cho Q > Q Câu (1,0 điểm): Một người xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 30km/giờ Khi xe bị hỏng, người phải dừng lại để sửa xe 10 phút Sau sửa xong người tiếp tới B, để đến B định người phải tăng vận tốc thêm 6km/h Tính độ dài quãng đường AB Câu (3,5 điểm): Cho ∆ABC kẻ đường cao BD CE ( D ∈ AC ; E ∈ AB ) BD CE cắt H a) Chứng minh: OA OB = OH OC BH BD + CH CE = BC2 · · b) Cho AED = 400 Tính số đo HBC c) Trên đoạn thẳng BD CE lấy hai điểm I K cho · · AIC = AKB =900 Chứng minh ∆AIK tam giác cân Câu 5(1 điểm): Cho a, b, c > thỏa mãn: 6a + 2b + 3c = 11 Tìm giá trị nhỏ biểu thức M= 2b + 3c + 16 6a + 3c + 16 6a + 2b + 16 + + + 6a + 2b + 3c …………………………Hết……………………………… https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 PHÒNG GD- ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút Đề thi gồm: 01 trang Câu (2,0 điểm) Giải phương trình 5x − = 3x + Cho hai số thực a, b thỏa mãn a ≤ b Chứng minh 2013a − 2014 ≤ 2013b − 2014 Câu (3,0 điểm) Giải phương trình sau: a 2x + +1 = × x −1 x −1 b x − = 2x − × Giải bất phương trình x − 3x + − < × Câu (1,5 điểm) Một ô tô từ A đến B với vận tốc 40 km/h Sau đến B nghỉ lại 30 phút, tơ lại từ B A với vận tốc 30 km/h Tổng thời gian lẫn 15 phút (kể thời gian nghỉ lại B) Tính độ dài quãng đường AB Câu (3,0 điểm) Cho tam giác ABC cân A Gọi M trung điểm cạnh đáy BC, N hình chiếu vng góc M cạnh AC O trung điểm MN Chứng minh rằng: Tam giác AMC đồng dạng với tam giác MNC; AM.NC = OM.BC ; AO ⊥ BN Câu (0,5 điểm) Cho hai số thực x, y thỏa mãn điều kiện x + y = x y ≠ x y 2( x − y ) Chứng minh y − − x3 − + x y + = × -Hết - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn : TỐN Thời gian làm : 90 phút Đề thi gồm : 01 trang Câu (2,5 điểm ) Giải phương trình sau: a) 2x - = b) x - = 2x + 2x + 5(x − 1) c) = x −1 x +1 Câu (1,5 điểm) Giải bất phương trình sau biểu diễn tập nghiệm trục số a) 3x + > - 2x + x − ≤ b) Câu 3(1,0 điểm )  x +1  2 − − ÷ Rút gọn biểu thức: P =  ÷   x −1 x −1   x −1 x  Câu 4(1,0 điểm ) Bạn Nam xe đạp từ nhà đến Thành phố Hải Dương với vận tốc trung bình 15km/h Lúc bạn với vận tốc 12km/h, nên thời gian thời gian 12 phút Tính độ dài quãng đường từ nhà bạn Nam đến thành phố Hải Dương? Câu 5(3,0 điểm) Cho tam giác ABC (AB < AC) Tia phân giác góc A cắt cạnh BC D Kẻ BM CN vng góc với AD ( M, N ∈ AD ) Chứng minh rằng: a) ∆BMD đồng dạng với ∆CND AB BM = b) AC CN 1 − = c) DM DN AD Câu 6(1,0 điểm ) a) Giải phương trình (x + 3x + 2)(x + 7x + 12) = 24 b) Cho a, b dương a2000 + b2000 = a2001 + b2001 = a2002 + b2002 Tính: a2015 + b2015 -Hết - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ PHÒNG GD- ĐT file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2018-2019 MÔN TỐN Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề gồm 08 câu, 01 trang) Phần I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy viết chữ in hoa đứng trước phương án câu sau vào làm Câu 1: Căn bậc hai số học là: A -2 B C 16 D ± Câu 2: So sánh với ta có kết luận sau: A 5> B 5< C = D Không so sánh Câu 3: x =5 x bằng: A 25 B C ±5 D ± 25 Câu 4: Nếu ∆ABC vuông A có BH = 9, HC = 25 đường cao AH có độ dài là: A 15 B 225 C 15 D 25 Phần II – Tự luận (8,0 điểm) Câu (2,5 điểm) 1) Giải phương trình: b) x − = − 3x x−2 ≤0 2) Giải bất phương trình: a) 5x + < −3 b) + 2x Câu (1,5 điểm) Để chuẩn bị cho năm học 2018 – 2019, bạn Nam mua tất 26 gồm loại 200 trang loại 120 trang Mỗi loại 200 trang có giá 13 500 đồng, loại 120 trang có giá 500 đồng Bạn Nam trả số tiền 263 000 đồng 1) Tính số loại mà bạn Nam mua? 2) Nhân dịp đầu năm học mới, nhà sách thực chương trình giảm giá cho học sinh học sinh giỏi sau: loại 200 trang giảm 5% loại 120 trang giảm 10% Nếu năm học 2017- 2018 bạn Nam đạt danh hiệu học sinh giỏi bạn phải trả tiền cho số µ = 900 , AB=2cm, AC= 6cm Trên cạnh AC lấy điểm E, K Câu (3,0 điểm) Cho ∆ABC có A cho AE=2cm K trung điểm đoạn thẳng EC BE CE 1) Tính BE tỉ số EK EB 2) Chứng minh ∆BEK đồng dạng ∆CEB · · 3) Tính BKE + BCE Câu (1,0 điểm) a) 2x − = Cho số thực dương x, y, z thỏa mãn: 1 + + = Chứng minh x y z 1 + + ≤ / 2x + y + z 2y + x + z 2z + x + y -Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: Số báo danh: ... x + 201 5 x +1 TRƯỜNG THCS ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 201 5 – 201 6 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề- đáp án Zalo: 094 6 095 198 MÔN: TOÁN – LỚP Thời gian làm bài: 90 ... b dương a2000 + b2000 = a2001 + b2001 = a2002 + b2002 Tính: a2015 + b2015 -Hết - https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ PHÒNG GD- ĐT file word đề- đáp án Zalo: 094 6 095 198 ĐỀ KHẢO... ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 201 4 – 201 5 MƠN: TỐN – LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề- đáp án Zalo: 094 6 095 198
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 20 đề KS đầu năm toán 9 , Bộ 20 đề KS đầu năm toán 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn