MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH

2 60 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:52

MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH , MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH ,MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH ,MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH ,MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH , CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TỜ TRÌNH XIN PHÉP MỞ TRUNG TÂM GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ Kính gửi: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LẠNG SƠN Tôi là: VÕ THỊ MINH HUỆ Ngày sinh; 07/07/1992 CMND số; 082143777 Ngày cấp; 30/10/2012 Nơi cấp; CA Lạng Sơn Hộ thường trú; Phường Đồng Nguyên – Thị xã từ sơn – Huyện Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh Nơi tại; số kim đồng ,tân mỹ huyện hữu lũng , tỉnh lạng sơn Chức vụ; giám đốc công ty TNHH MY.DREAM Mã số thuế; Ngày cấp; Sau nghiên cứu Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Tôi đứng lên xin thành lập trung tâm dạy ngoại ngữ My.Dream với nội dung sau: - Tên trung tâm: TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ MY.DREAM - Loại hình: Trung tâm ngoại ngữ ngồi cơng lập - Nội dung hoạt động: Dạy ngoại ngữ kỹ liên quan tới ngoại ngữ - Trụ sở chính: Số 05 Kim Đồng – Mỹ Tân – Thị trấn Hữu Lũng – Huyện Hữu Lũng – Tỉnh Lạng Sơn - Điện thoại: 0869007288 - Địa điểm đào tạo: 05 Kim Đồng – Mỹ Tân – TT Hữu Lũng – H.Hữu Lũng - Giám Đốc Trung Tâm dự kiến là: Ông Phạm Văn Cương - Sinh ngày: 21 tháng 08 năm 1989 - Giấy CMND số: 063269786 Cấp ngày: 15/11/2017 - Nơi cấp: CA Tỉnh Lào Cai - Hộ thường trú: Thôn Giang Đơng, Xã Vạn Hòa, Tp Lào Cai, Tỉnh Lào Cai - Nơi tại: Thôn Bến Lường - Xã Minh Sơn - Huyện Hữu Lũng- T.Lạng Sơn Di động: 0989 836 365 Nếu Sở Giáo dục Đào Tạo Tỉnh Lạng Sơn cho phép, tơi xin hồn toàn chịu trách nhiệm trước nhà nước hoạt động Trung tâm, chấp hành quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, Uỷ ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn Lang Sơn, ngày tháng năm 2018 NGƯỜI LÀM ĐƠN Võ Thị Minh Huệ
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH, MẪU TỜ TRÌNH THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG ANH