THỰC TRẠNG PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VSATTP CHO TRẺ ở một số TRƯỜNG MN HUYỆN THƯỜNG tín, THÀNH PHỐ hà nội

39 59 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:50

THỰC TRẠNG PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CHO TRẺ Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MN HUYỆN THƯỜNG TÍN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Vài nét công tác GDMN huyện Thường Tín – Tp Hà Nội Huyện Thường Tín có diện tích 127,59 km 2, dân số 230.000 người Huyện Thường Tín có 01 thị trấn 28 xã Trong năm qua ngành GD huyện Thường Tín nhận quan tâm đạo sở, ban ngành việc đầu tư CSVC, nâng cao chất lượng GD, chăm sóc trẻ, từ chất lượng GD MN huyện cải thiện đáng kể Tuy nhiên điều kiện CSVC thiếu thốn, thiếu nhiều phòng học chưa đạt tiêu chuẩn Số lượng trẻ lớp ngày có xu hướng tăng lên Vì cơng tác đầu tư, mở rộng trường lớp cần ý Mạng lưới trường học tiếp tục phát triển với loại hình trường lớp đa dạng Tính đến năm học 2017 - 2018 tồn huyện có 518 nhóm lớp tăng 20 nhóm lớp so với năm học trước Trong đó: Mẫu giáo có 493 lớp; 15.211 cháu đạt tỷ lệ 97.2% trẻ độ tuổi lớp Nhà trẻ có 175 nhóm; 3.658 cháu đạt 39.8% trẻ độ tuổi lớp Quy mô GD phát triển mạnh tất ngành học, bậc học CSVC trường ngày khang trang theo hướng chuẩn hố đại hố Hiện tồn huyện có 15852 học sinh từ - tuổi lớp công lập Huyện thực đảm bảo công tác đạo việc tổ chức thực đề án phát triển GDMN; Các địa phương quan tâm đầu tư CSVC cho GD MN; Các trường MN huyện tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc, GD trẻ tuyên truyền sâu rộng, có hiệu bậc học MN; Nhận thức người dân tầm quan trọng GD MN ngày nâng cao, huy động tham gia tất cấp, ngành, tổ chức trị, đồn thể xã hội quan tâm, đầu tư vật chất tinh thần để chăm lo cho GD MN phát triển ngày bền vững Việc thực VSATTP trường MN đưa lên hàng đầu, trường coi trọng ký kết với nơi cung cấp TP có nguồn gốc, an tồn Y tế huyện ln kiểm tra, giám sát đơn vị để thúc đầy việc thực ATTP có kết cao Trẻ sử dụng nguồn thức ăn an toàn đạt tiêu chuẩn, NV nuôi dưỡng bồi dưỡng kiến thức nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ Quy mô trường lớp, đội ngũ CB GV Quy mô trường lớp: - Quy mô trường,lớp số trẻ MN huyện Thường Tín, Tp Hà Nội Năm học 2015 - Năm học 2016 - Năm học 2017 - 2016 2017 2018 Nội dung Số trường Số Tăng Số Tăng lượng Giảm lượng Giảm 29 29 Số lượng 29 Tăng Giảm Số lớp 495 498 +3 518 +20 Số trẻ 15.953 15.936 - 17 15.852 - 84 Toàn huyện có 50 nhóm lớp tư thục có Quyết định, tăng 25 nhóm lớp so với năm học 2015 - 2016 Như vậy, nhóm trẻ tư thục có đủ điều kiện thành lập ngày tăng, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ tầng lớp nhân dân huyện Công tác triển khai thực Phổ cập GD MN cho trẻ em tuổi coi trọng thực nghiêm túc từ huyện đến xã đến trường 100% xã công nhận hoàn thành phổ cập năm 2017.Vào tháng hàng năm, phòng GD&ĐT có văn hướng dẫn cơng tác tuyển sinh cho năm học, tiếp tục đẩy mạnh việc thực nghị số 05/2012/NQ-HĐND huyện Thường Tín; Đề án số 01/ĐA-UBND huyện Thường Tín Tồn huyện triển khai thực công tác tập huấn tuyên truyền vận động trẻ đến trường, hướng dẫn điều tra kháo sát sô trẻ trường xã, tập trung bồi dưỡng lực kỹ sư phạm cho GV đặc biệt GV nhóm lớp tuổi Sắp xếp GV hợp theo nhoám lớp, độ tuổi, uu tiên GV có trình độ lực dạy cháu mẫu giáo lớn Đội ngũ CB GV Về Đội ngũ cán - Đội ngũ CBQL trường MN Ban giám Hiệu Trình độ TT Tên trường Tổng số Trình độ Quản lý Quản lý Lý luận GD NN CTrị 3 3 chuẩn Chương Dương Đảng viên Dũng Tiến 3 3 3 Duyên Thái 3 2 3 Hà Hồi 3 3 3 Hiền Giang 3 3 3 Hồ Bình 3 3 3 Hoa Sen 3 3 3 Hồng Vân 3 3 Khánh Hà 3 3 3 10 Lê Lợi 3 3 11 Liên Phương 2 2 2 12 Minh Cường 3 3 Ban giám Hiệu Trình độ TT Tên trường Tổng số Trình độ chuẩn Quản lý Quản lý Lý luận GD NN CTrị Đảng viên 13 Ninh Sở 2 2 2 14 Nghiêm Xuyên 3 2 3 15 Nguyễn Trãi 3 3 3 16 Nhị Khê 2 2 17 Quất Động 3 3 18 Tân Minh 3 3 3 19 Tiền Phong 3 3 3 20 Tô Hiệu 3 3 3 21 Thắng lợi 3 3 3 22 Thống Nhất 3 3 3 23 Thư Phú 3 3 24 Tự Nhiên 3 3 25 Vạn Điểm 3 2 3 Ban giám Hiệu Trình độ TT Tên trường Tổng số Trình độ chuẩn Quản lý Quản lý Lý luận GD NN CTrị Đảng viên 26 Văn Bình 3 3 3 27 Văn Phú 3 3 3 28 Văn Tự 3 3 3 29 Vân Tảo 3 3 3 85 84 79 82 81 84 Tổng Kết khảo sát cho thấy trường MN huyện Thường Tín cho thấy số lượng đội ngũ bố quản lý bổ nhiệm đàm bảo theo điều lệ trường MN (mỗi trường có Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng), trình độ chun mơn đảm bảo: 84/85 người có trình độ chuẩn chiếm tỷ lệ 98,8%, trình độ quản lý GD 79/85, trình độ QLNN 82/85 người, 84/85 người Đảng viên ĐCS Việt Nam; Trình độ lý luận trị theo yêu cầu 81/85 người Có thể thấy hầu hết CBQL trường MN có trình độ chun mơn, trình đọ lý luận trị, lực quản lý GD, quản lý Nhà nước vững vàng Đây thuận lợi lớn để trường đảm bảo thực tốt nhiệm vụ giao Về Đội ngũ GV - Đội ngũ GV trường MN Trình độ TT Tên trường Tổng số Trình độ Đang học Đảng chuẩn ĐH viên TC Chương Dương 32 17 12 13 15 Dũng Tiến 43 26 17 11 17 Duyên Thái 45 21 12 10 24 Hà Hồi 40 21 11 14 19 Hiền Giang 31 19 10 12 Hồ Bình 31 20 11 Hoa Sen 33 23 13 10 Hồng Vân 32 22 10 10 Khánh Hà 55 24 29 12 31 10 Lê Lợi 37 32 21 10 11 Liên Phương 34 20 18 14 12 Minh Cường 42 21 17 13 29 13 Ninh Sở 34 14 17 16 20 Trình độ TT Tên trường Tổng số Trình độ Đang học Đảng chuẩn ĐH viên TC 14 Nghiêm Xuyên 46 24 18 11 22 15 Nguyễn Trãi 38 21 17 16 Nhị Khê 41 33 13 17 Quất Động 36 17 12 16 19 18 Tân Minh 50 30 16 20 19 Tiền Phong 55 32 24 14 23 20 Tô Hiệu 39 13 22 26 21 Thắng lợi 21 15 22 Thống Nhất 50 34 19 16 23 Thư Phú 58 34 24 18 24 24 Tự Nhiên 34 29 13 25 Vạn Điểm 56 21 32 13 35 26 Văn Bình 39 19 16 20 27 Văn Phú 43 20 19 23 Trình độ TT Tên trường Tổng số Trình độ Đang học Đảng chuẩn ĐH viên TC 28 Văn Tự 36 17 15 19 29 Vân Tảo 56 40 13 16 1187 658 464 294 529 Tổng Kết qủa khảo sát bảng cho thấy số lượng GV chuẩn huyện Thường Tín chiếm số lượng cao 658/1187 (55,4%), trình độ GV học đại học lớn 464/1187 (39,1%) Như nói phòng GD huyện Thường Tín trường MN điều kiện, hội để GV thường xuyên nâng cao lực chuyên môn Bản thân GV tự ý thức để nâng cao trình độ điều kiện đáng quý để phát triển gáo dục địa phương Về đội ngũ NV - ĐNNV trường MN - Nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín Để nghiên cứu vấn đề nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng công tác phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN thhực khảo sát đối với: Ban Giám hiệu nhà trường, GV, PHHS,và tổ chức trị, ban ngành đồn thể Kết khảo sát thu sau: - Nhận thức tầm quan trọng phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ số trường MN huyện Thường Tín Quan trọng Ít quan Khơng quan % trọng % trọng % Đối tượng khảo sát SL % SL % SL % Ban Giám hiệu 15 100.0 0 0 GV 200 100.0 0 0 Phụ huynh 108 90,8 12 9,2 0 42 84 16 0 Các ban ngành đoàn thể Như vậy, kết cho thấy đổi tượng khảo sát nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN Mức độ nhận thức cao Ban giám hiệu, GV trường MN đạt tỷ lệ 100%, PHHS 90,8% ban ngành đoàn thể 84% Đảm bảo VSATTP nhiệm vụ quan trọng hàng đầu việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ, yếu tố tiên đảm bảo chất lượng GD MN Đây sở, điều kiện thuận lợi triển khai công tác đảm bảo VSATTP phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN thực nghiêm túc, thường xuyên - Nhận thức vai trò LLXH đảm bảo, nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín, Hà Nội Chúng tơi tiến hành khảo sát CB quyền địa phương, CBQL, GV NV nhà trường, Hội PHHS, HPN, ĐTN, CB y tế xã phường để tìm hiểu nhận thức đơi tượng vai trò LLXH huyện Thường Tín việc việc nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN - Nhận thức vai trò LLXH đảm bảo, nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín, Hà Nội Các lực lượng Rất quan Quan Ít quan Khơng trọng % trọng % trọng % quan trọng % Nhà trường SL % SL % SL % SL % 368 95.8 17 4,2 0 0 Gia đình Chính quyền địa phương HPN Mặt trận tổ quốc ĐTN CB y tế 349 90.9 36 153 39.8 232 286 66.4 99 50 12,9 331 62 16,1 310 252 65,4 133 9,1 70, 33, 85, 80, 34, 0 0 0 0 0,9 0 13 33,4 0 0 0 Kết khảo sát cho thấy vai trò LLXH việc nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN Tuy nhiên kết qủa không tương đồng cácLLXH Tỷ lệ quan trọng quan trọng đạt tối đa 100% Nhà trường, gia đình, CB y tế, tiếp đến quyền địa phương, HPN CB y tế xã phường chiếm tỷ lệ 90% Các tổ chức lại Mặt trận tổ quốc, ĐTN giữ vai trò thấp - Mức độ phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN Để nghiên cứu vấn đề nêu trên, chúng tơi sử dụng phiếu khảo nhóm đối tượng CB, GV, NV nhà trường, gia đình học sinh LLXH khác tổ chức trị, đồn thể…kết sau: - Mức độ phối hợp lượng lượng xã hội nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN Các lực lượng xã hội TT Mức độ CB, GV nhà Gia Các trường (%) đình LLXH (%) Rất thường khác Trung bình (%) (%) 0 0 Thường xuyên 21,1 18,3 12,6 17,3 Không 79,4 81,5 87,1 82,6 xuyên thường xuyên Theo bảng khảo sát, kết qủa chung cho thấy, phôi hợp LLXH hội nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín chưa thường xuyên (chiếm 82,6%) Trong đó: Ý kiến đánh giá đội ngũ CB, GV NV nhà trường không thường xuyên chiếm 79,4%, thường xuyên 21,1%, thường xuyên 0,00 %; Ý kiến đánh giá PHHS tương tự, tỷ lệ không thường xuyên chiếm tới 81,5,%; thường xuyên 18,3%; thường xuyên 0,00 %; Ý kiến đánh giá LLXH khác mức độ phối hợp thường xuyên 0,00%, thường xuyên 12,6% không thường xuyên lên tới 87,1% Với số liệu phân tích nêu khẳng định phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín không thường xuyên Đây nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng tới kết nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thương Tín, Hà Nội - Xác định mục tiêu phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín Để tìm hiểu nhận thức LLXH tham gia việc xác định số mục tiêu việc phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín, chúng tơi sử dụng phiếu khảo sát, kết thu sau: - Các mục tiêu việc phối hợp với LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín Đúng ST Mục tiêu T SL Không SL % 385 100 0 Phát huy vai trò, kết hợp nhà trường- gia 346 89,6 39 20.6 Đảm bảo an toàn việc chăm sóc, ni dưỡng trẻ % đình tổ chức xã hội Hạn chế NĐTP số bệnh xuất phát từ VSATTP Thống mục tiêu, nội dung cách thức thực phối hợp Nâng cao nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng VSATTP cho trẻ MN Đảm bảo chất lượng GD trẻ toàn diện Phát huy chủ động nhà trường, gia đình, 354 91,9 328 85, 385 100 236 61,2 31 8.1 57 14.9 0 14 38.8 304 78,9 81 21.1 đánh giá tình hình thực VSATTP cho trẻ 311 80,7 74 19.3 1.6 xã hội Nâng cao chất lượng cơng tác kiểm tra MN Nhà trường có vai trò chủ đạo phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP 379 98,4 10 Tạo môi trường GD tích cực 11 Huy động nguồn lực tài đảm bảo cho 203 việc thực VSATTP cho trẻ MN thực 186 48,3 19 52, 18 51.6 47.3 hiệu 12 13 Huy động tối đa tham gia lực lượng xã hội Đảm bảo xã hội hóa GD 265 68,8 102 26,4 12 28 31.2 73.6 Kết khảo sát cho thấy, mục tiêu việc phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín xác định là: Nâng cao nhận thức ý nghĩa tầm quan trọng vệ sinh ATTP cho trẻ MN Đảm bảo chất lượng GD trẻ toàn diện Hạn chế NĐTP số bệnh xuất phát từ VSATTP Nhà trường có vai trò chủ đạo phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP Thống mục tiêu, nội dung, cách thức hoạt động LLXH tham gia Phát huy vai trò, sức mạnh tổng thể nhà trường - gia đình tổ chức xã hội Tạo nên thống công tác kiểm tra đánh giá kết thực VSATTP cho trẻ MN Phát huy chủ động nhà trường, gia đình, xã hội Huy động tối đa tham gia LLXH Như vậy, mục tiêu phối hợp LLXH việc nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín nhận thức xác định cụ thể, hội để tổ chức triển khai phối hợp đồng bộ, hiệu nhà trường - gia đình tổ chức xã hội - Nội dung phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN Nghiên cứu nội dung phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN, tiếp tục sử dụng phiếu khảo sát tới đội ngũ CB, GV trường MN, PHHS tổ chức đồn thể huyện Thường Tín, Tp Hà Nội - Nội dung phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN Mức độ phối hợp TT Nội dung phối hợp Xây dựng kế hoạch phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN Phân công rõ chức năng, nhiệm vụ LLXH tham gia Phối hợp Đã phối hợp Chưa thường chưa phối xuyên thường xuyên hợp 5.2 55.1 37.9 10,3 67.6 22.1 Thống mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, cách thức thực Thực nghiêm túc kế xây dựng Thường xuyên kiểm tra giám sát trình thực kế hoạch, đánh giá kết thực Thu hút nguồn lực tài chính, đảm bảo CSVC trang thiết bị thực VSATTP cho trẻ MN 3.6 45.8 48.6 5.9 66.5 27.6 16,7 77.4 5.9 11.4 70.3 18.3 Kết khảo sát cho thấy nội dung phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín chưa thường xuyên thực hiện, chủ yếu dánh giá mức độ thực không thường xuyên Để lý giải điều đưa bảng hỏi phụ sau: - Đánh giá mức độ thực phối hợp LLXH TT Nội dung phôi hợp Được thực Không % thực % Nội dung phối hợp khai tháng lần 100 Nội dung phối hợp thực theo quý 14.5 86.5 Nội dung phối hợp thực theo kỳ học 33.2 66.8 Nội dung phối hợp triển khai đầu năm học 2,3 97,7 Nội dung phối hợp triển khai có dịch bệnh 9,1 90.9 Nội dung phối hợp triển khai xảy trường 5.7 94.3 hợp NĐTP Kết khảo sát Bảng hỏi phụ chứng minh cho việc phối hợp không thường xuyên LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN Nội dung phối hợp chủ yếu triển khai lên kế hoạch đầu năm học triển khai có dịch bênh có trường hợp ngộ độc xảy Việc đảm bảo chất lượng VSATTP theo bảng 2.14 khẳng định đối tượng quan tâm, ý thực thường xuyên hoạt động chủ yếu nhà trường gia đình Còn LLXH khác tham gia mức độ phong trào, tham gia theo nội dung công tác triển khai đầu năm học tham gia xảy NĐTP - Hình thức, hiệu phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN yếu tố ảnh hưởng Khảo sát hình thức phối hợp Khảo sát thực trạng tổ chức hình thức phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN kết sau: - Thực trạng hình thức phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín Mức dộ thực TT Hình thức phối hợp Thường xuyên % Tổ chức tuyên truyền vận động huy động 58.4 Có sử dụng Không không sử dụng thường xuyên % % 41.2 LLXH tham gia vào đảm bảo, nâng cao chất lượng VSATTP Phối hợp tổ buổi triển lãm tranh ảnh, buổi tọa đàm, hội nghị, hội thảo 24.6 65.4 10 12.8 60.8 26.4 10.5 73.1 16.4 5.9 94.1 Nhà trường chủ động liên lạc với LLXH khác thống mục tiêu, nội dung, cách thức thực hiện, phân công trách nhiệm cụ thể Tập huấn kỹ đảm bảo VSATTP cho đối tượng Tổ chức đoàn tra, kiểm tra thường xuyên bất ngờ kiểm tra tình trạng VSATTP nhà trường Qua kết khảo sát thực trạng phối hợp LLXH bảng 2.15 cho thấy, công tác phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín triển khai nhiều hình thức như: Tuyên truyền vận động, tổ chức tọa đàm; nhà trường chủ động liên lạc với LLXH khác để phân công trách nhiệm cụ thể, xách định mụ tiêu, nội dung, cách thức thực VSATTP cho trẻ mẫu giáo; tập huấn kỹ tổ chức kiểm tra, đánh giá Trong hình thức phối hợp nêu trên, hình thức “Tổ chức tuyên truyền vận động LLXH tham gia vào đảm bảo, nâng cao chất lượng VSATTP” với mức độ sử dụng thường xuyên 58,4%, có sử dụng chưa thường xun 41,2% Các hình thức lại mức độ thường xuyên Phần lớn hình thức phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín phổ biến mức độ có sử dụng khơng thường xun, chí hình thức “Nhà trường chủ động liên lạc với lực lượng xã hội khác nhằm phân công rõ trách nhiệm thống mục tiêu, nội dung thực hiện” theo đánh giá đội ngũ CB, GV trường MN, PHHS tổ chức trị đồn thể khác sử dụng Thực trạng sở để đề biện pháp nhằm phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín Khảo sát hiệu phối hợp Khảo sát thực trạng hiệu phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ số trường MN huyện Thường Tín, chúng tơi thu kết sau: - Hiệu phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín Mức độ hiệu STT Các lực lượng xã hội Rất hiệu Hiệu Ít hiệu Không hiệu CB , GV, NV nhà trường 38.4 61.6 PHHS 43.2 56.8 0 34.8 65.2 0 38,8 61.2 Các quan ban ngành, đồn thể Trung bình Kết khảo sát bảng cho thấy: theo đánh giá CB, GV nhà trường, gia đình tổ chức trị xã hội mức độ hiệu phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín hiệu khơng cao chủ yếu mức độ “Ít hiệu quả” chiếm trung bình 61,2%; mức độ “Hiệu quả’’ 38,8% Ở mức độ “Rất hiệu quả” “Không hiệu quả” 0% Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới phối hơp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ số trường MN huyện Thường Tín - Các yếu tố ảnh hưởng tới phối hợp LLXH Mức độ ảnh hưởng T Yếu tố T Rất Ít ảnh hưởng hưởng 16.1 83.9 0 8.4 57.3 34.3 68.7 31.3 0 61,2 38.8 0 87.6 12.4 0 ảnh hưởng Cơ chế sách đảm bảo VSATTP cho trẻ MN Sự quan tâm đạo cấp ủy Đảng Không Ảnh ảnh hưởng Nhận thức ý nghĩa việc thống LLXH việc xác định mục tiêu nội dung, cách thức phối hợp Nhận thức vai trò, chức năng, nhiệm vụ LLXH Năng lực quản lý, nhiệt huyết đội ngũ CH, GV trường MN Sự quan tâm, tham gia nhiệt tình PHHS Nguồn kinh phí, CSVC phục vụ cho hoạt động phối hợp Điều kiện kinh tế, xã hội, phong tục tạp quán địa phương 77.8 22.2 0 46.4 54.6 0 21.8 78.2 Kết nghiên cứu bảng cho thấy, yếu tố nêu có ảnh hưởng tới LLXH phối hợp nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín Trong đố, yếu tố Rất ảnh hưởng yếu tố như: Năng lực quản lý, nhiệt huyết đội ngũ CB, GV nhà trường (87.6%); Sự quan tâm, tham gia PHHS (77.8%); Nhận thức ý nghĩa việc thống LLXH việc xác định mục tiêu nội dung, cách thức phối hợp (68,7%); nhận thức vai trò, chức nhiệm vụ LLXH (61,2%) Các yếu tố ảnh hưởng là: quan tâm đạo cấp ủy Đảng (34.3%); nguồn kinh phí CSVC phục vụ hoạt động phối hợp (54,6%); Dfieeuf kiện kinh tế, xã hội phong tục tập (78.2%) Cơng tác tun truyền nâng cao ý thức giữ gìn VSATTP bước cải thiện, LLXH ngày nhận thức đầy đủ ý nghĩa tầm quan trọng việc đảm bảo nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN và có đóng góp tích cực cho công tác nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín Bên cạnh kết đạt được, phối hợp lực lượng nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín cần ý số vấn đề sau: Thứ nhất: Sự phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín chưa thực cách thường xuyên Thứ hai: Cần đảm bảo thống phối LLXH việc xác định mục tiêu, nội dung, cách thức tổ chức phối hợp Thứ ba: Các chủ thể tham gia hoạt động nhận thức vai trò trách nhiệm thực chưa tốt Thứ năm: Cơ chế sách quy định trách nhiệm hình thức xử lý khơng hồn thành trách nhiệm chưa đạt hiệu cao ... bảo VSATTP phối hợp LLXH nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN thực nghiêm túc, thường xuyên - Nhận thức vai trò LLXH đảm bảo, nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín, Hà Nội Chúng... - Các LLXH tham gia vào nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín Với mục đích xác định đối tượng phối hợp trường MN tham gia vào nâng cao chất lượng VSATTP cho trẻ huyện Thường Tín,. .. 3.2% (từ -2 trở xuống) - Thực trạng VSATTP cho trẻ trường MN huyện Thường Tín - Thực trạng VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín Nhằm đánh giá xác cơng tác VSATTP cho trẻ MN huyện Thường Tín, chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VSATTP CHO TRẺ ở một số TRƯỜNG MN HUYỆN THƯỜNG tín, THÀNH PHỐ hà nội , THỰC TRẠNG PHỐI hợp các lực LƯỢNG xã hội NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VSATTP CHO TRẺ ở một số TRƯỜNG MN HUYỆN THƯỜNG tín, THÀNH PHỐ hà nội , Lực lượng quan trọng nhất phối hợp với nhà trường chính là gia đình học sinh, sau khi tiến hành phỏng vấn một số PHHS các trường MN huyện Thường Tín, mối quan tâm của hầu hết các bậc phụ huynh là chất lượng bữa ăn của trẻ: trẻ có được ăn đủ, ăn ngon và ăn

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn