Quy trình và phương pháp bảo dưỡng thiết bị BTSNodeB

238 137 1
  • Loading ...
1/238 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:43

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ BTS/NODEB/ENODEB TẬP ĐỒN BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG VIỆT NAM GIỚI THIỆU Nội dung đào tạo: + Quy trình bảo dưỡng thiết bị trạm BTS/NodeB hãng thiết bị: Motorola, Huawei, Ericsson, ZTE, Nokia Mục tiêu đạt sau khóa đào tạo: + Học viên nắm quy trình bảo dưỡng thiết bị BTS/NodeB/eNodeB hãng thiết bị 7/5/2018 VNPT Net3 GIỚI THIỆU Chi tiết nội dung đào tạo • Giới thiệu phần vô tuyến mạng di động Vinaphone • Giới thiệu phân bố chủng loại thiết bị BTS/NodeB/eNodeB miền Trung • Giới thiệu cơng tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị BTS/NodeB/eNodeB • Bảo dưỡng định kỳ thiết bị 2G: Ericsson, Motorola, Huawei • Bảo dưỡng định kỳ thiết bị 3G/4G: Nokia • Bảo dưỡng định kỳ thiết bị 2G/3G/4G SRAN: ZTE, Ericsson 7/5/2018 VNPT Net3 1.PHẦN VÔ TUYẾN MẠNG DI ĐỘNG VINAPHONE TỈNH Quảng Bình Quảng Trị TTHuế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú n Khánh Hòa Gia Lai Kon Tum Đăk Lăk Đăk Nông 7/5/2018 TỔNG TỈNH QBH QTI HUE DNG QNM QNI BDH PYN KHA GLI KTM DLK DNO Số BTS 297 243 278 310 397 286 276 230 316 367 217 465 190 3872 VNPT Net3 Số NodeB 293 247 301 395 425 303 321 237 397 360 205 560 196 4240 Số EnodeB 130 122 143 391 165 131 129 122 204 117 61 170 67 1952 PHÂN BỐ BTS/NODEB/ENODEB TỈNH Quảng Bình Quảng Trị TTHuế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú n Khánh Hòa Gia Lai Kon Tum Đăk Lăk Đăk Nông TỔNG 7/5/2018 BTS Ericsson, Motorola, ZTE Ericsson, Motorola, ZTE Ericsson, Motorola, ZTE Ericsson, ZTE Motorola, ZTE Huawei, ZTE Huawei, ZTE Motorola, ZTE ZTE Motorola Huawei Huawei, Motorola Huawei 3872 VNPT Net3 NodeB EnodeB ZTE ZTE ZTE ZTE ZTE ZTE Ericsson, ZTE Ericsson ZTE ZTE ZTE ZTE ZTE ZTE ZTE ZTE ZTE Ericsson Nokia Nokia Nokia Nokia ZTE, Nokia Nokia Nokia Nokia 4240 1952 PHÂN BỐ BTS/NODEB/ENODEB Thiết bị 2G Ericsson + RBS 2206 + RBS 2207 + RBS 2216 + RBS 2216v2 Thiết bị 2G Motorola + Horizon I + Horizon II + Horizon II mini Thiết bị 2G Huawei + BTS 3012 + BTS 3900 + DBS 3900 7/5/2018 VNPT Net3 PHÂN BỐ BTS/NODEB/ENODEB Thiết bị 2G/3G/4G ZTE + BS8800 + BS8700 + RRU Thiết bị 2G/3G/4G Ericsson + RBS 6601 Thiết bị 3G/4G Nokia + Flexi Multiradio 10 7/5/2018 VNPT Net3 GIỚI THIỆU VỀ BẢO DƯỠNG BTS/NODEB/ENODEB 3.1 Giới thiệu công tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị BTS/NodeB/eNodeB 3.2 Các bước thực bảo dưỡng thiết bị + Lập kế hoạch bảo dưỡng + Chuẩn bị số liệu phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị + Chuẩn bị nhân sự, công cụ thực bảo dưỡng + Thực kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị theo quy định + Hoàn thiện hồ sơ bảo dưỡng 7/5/2018 VNPT Net3 GIỚI THIỆU VỀ BẢO DƯỠNG BTS/NODEB/ENODEB 3.1 Giới thiệu công tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị BTS/NodeB/eNodeB a QĐ 1038/QĐ-VNPT-VT ngày 15/07/2015 Quy chế Điều hành, Khai thác, Bảo dưỡng mạng lưới chất lượng dịch vụ Viễn thông – dịch vụ Internet b QĐ 1454/QĐ-VNPT-VT ngày 12/11/2012 việc Ban hành Quy định bảo dưỡng định kỳ phần thiết bị BTS/NodeB c QĐ 4072/QĐ-VNPT Net-KTM ngày 27/05/2016 việc Ban hành quy định công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị, sở hạ tầng mạng viễn thông Tổng Công ty hạ Tầng mạng quản lý, vận hành, khai thác 7/5/2018 VNPT Net3 GIỚI THIỆU VỀ BẢO DƯỠNG BTS/NODEB/ENODEB 3.1 Giới thiệu công tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị BTS/NodeB/eNodeB d 1202/VNPT-CNM ngày 19/03/2018 việc Chuyển giao số công việc vận hành khai thác, xử lý, tối ưu mạng di động cho VNPT Tỉnh/TP + Bàn giao cho VNPT T/TP công tác vận hành khai thác: Bảo dưỡng indoor BTS/NodeB/eNodeB (cấp 3) 7/5/2018 VNPT Net3 10 THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE Thiết bị phân tán dạng module + RBS 6601 ASO - Tủ cabinet cho RBS 4G + Baseband 5216 + Baseband 5212 + Radio2219 B1 (2100Mhz) + Radio 2219 B8 (900Mhz) + Radio 2219 B3 (1800Mhz) + Radio 4415 B3 (1800Mhz 4T4R) + Baseband R503 THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + Khối Baseband Main Unit 6601 THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + Khối Baseband 5212/5216 THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + Khối Baseband R503 (XMU 03) THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + RRU 2219 – Khối vô tuyến outdoor THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + RRU 4415 – Khối vô tuyến outdoor THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + RRU 4415 – Khối vô tuyến outdoor THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + LED Chỉ thị THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + LED Chỉ thị THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + LED Chỉ thị THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + LED Chỉ thị THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + LED Chỉ thị THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + LED Chỉ thị THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + LED Chỉ thị THIẾT BỊ 2G/3G/4G ZTE + LED Chỉ thị ... cơng tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị BTS/NodeB/eNodeB • Bảo dưỡng định kỳ thiết bị 2G: Ericsson, Motorola, Huawei • Bảo dưỡng định kỳ thiết bị 3G/4G: Nokia • Bảo dưỡng định kỳ thiết bị 2G/3G/4G... thiệu công tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị BTS/NodeB/eNodeB 3.2 Các bước thực bảo dưỡng thiết bị + Lập kế hoạch bảo dưỡng + Chuẩn bị số liệu phục vụ công tác bảo dưỡng thiết bị + Chuẩn bị nhân sự,... BTS/NodeB/eNodeB thực bảo dưỡng + Đồng với kế hoạch bảo dưỡng outdoor, bảo dưỡng CSHT, bảo dưỡng cấp để phối hợp việc xây dựng kế hoạch bảo dưỡng thiết bị BTS/NodeB + Lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ trạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình và phương pháp bảo dưỡng thiết bị BTSNodeB, Quy trình và phương pháp bảo dưỡng thiết bị BTSNodeB

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn