THỰC TRẠNG GIÁO dục kỹ NĂNG GIAO TIẾP với các cư dân NÔNG THÔN tại các TRUNG tâm học tập CỘNG ĐỒNG của SINH VIÊN học VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

50 56 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:24

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP VỚI CÁC CƯ DÂNNÔNG THÔN TẠI CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - Khái quát điều tra khảo sát - Khái quát địa bàn khảo sát HVNNVN thuộc địa giới hành thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, ngoại thành Hà Nội, nằm dọc theo quốc lộ 5, cách thành phố Hà Nội 12km, có tổng diện tích khoảng 1.973.734m2 HVNNVN tiền thân Trường Đại học Nông Lâm thành lập ngày 12/10/1956 theo Nghị định số 53/NĐ-NL Bộ Nông Lâm, trường đại học nước “Việt Nam Dân chủ Cộng hồ” thành lập sau ngày hồ bình lập lại miền Bắc Khi thành lập, Trường trực thuộc Bộ Nơng Lâm, có khoa với chun ngành đào tạo: Khoa Nông học gồm hai ngành: trồng trọt khí hóa nơng nghiệp; Khoa Chăn ni Thú y có ngành Chăn ni – Thú y; Khoa Lâm học có ngành Lâm học [53] Hiện nay, HVNNVN trung tâm đào tạo đa ngành nghiên cứu khoa học lớn nước, trường thuộc top trường đại học Việt Nam top 50 trường đại học Đông Nam Á, thuộc top 20 tổ chức cócơng bố quốc tế nhiều Việt Nam Hiện nay, Học viện có 34 ngành đào tạo chia thành lĩnh vực: Lĩnh vực nông nghiệp (Khoa Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản, Nông học); lĩnh vực khoa học tự nhiên (Khoa Cơ điện, Quản lý đất đai, Môi trường); lĩnh vực kinh tế (Khoa Kinh tế phát triển nơng thơn, Kế tốn quản trị kinh doanh); lĩnh vực khoa học công nghệ (Khoa Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Công nghệ thực phẩm); lĩnh vực xã hội (Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Lý luận trị Xã hội) HVNNVN trường thuộc top trường đại học đạt điểm kiểm định chất lượng giáo dục cao Việt Nam [54] Học phần KNGT HVNNVN bắt đầu xây dựng đưa vào chương trình học từ năm 2008, học phần tự chọn gồm 02 tín dành cho hai ngành thuộc lĩnh vực xã hội HVNNVN ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp, ngành Xã hội học, nên nhiều SV Học viện khơng có hội đăng ký học phần Bắt đầu từ năm 2016, HVNNVN thành lập “trung tâm KN mềm” Trung tâm KN mềm quản lý KN mềm: KN làm việc nhóm, KNGT, KN tìm kiếm việc làm, KN quản lý thân, KN hội nhập, KN lãnh đạo, học phần gồm 02 tín SV HVNNVN phép lựa chọn đăng ký 3/6 học phần KN mềm mà SV muốn học Chính có nhiều lựa chọn, nên tỉ lệ SV đăng ký học “học phần KNGT” không nhiều Theo thống kê trung tâm KN mềm HVNNVN, từ khóa K61 (hiện SV năm thứ HVNNVN) tính tới thời điểm tháng 3/2018 có 41.8% SV trường học KNGT Số liệu thống kê cho thấy chưa 50% SV đăng ký học KNGT Chính thế, mà ngồi SV có KNGT tốt, lượng lớn SV chưa đăng ký lớp học KN này, nhiều SV chưa có KNGT, chưa linh hoạt, chủ động giao tiếp - Mục đích khảo sát Đánh giá thực trạng GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ, từ nguyên nhân rút kết luận có tính khái qt làm sở đề xuất biện pháp GD KNGT với cư dân nông thôn cho SV TTHTCĐ - Nội dung khảo sát - Thực trạng kỹ giao tiếp sinh viên - Nhận thức mục tiêu, ý nghĩa KNGT - Các mức KNGT SV - Các hình thức giao tiếp SV - Thực trạng giáo dục kỹ giao tiếp với cư dân nông thôn trung tâm học tập cộng đồng cho sinh viên - Đánh giá nhận thức GV SV ý nghĩa, vai trò GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ; - Mức độ đạt mục tiêu GD KNGT - Mức độ thực nội dung GD KNGT - Mức độ thực hình thức GD KNGT - Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ cho SV - Phương pháp khảo sát - Điều tra - Phỏng vấn sâu - Quan sát - Đối tượng khảo sát 300 SV bao gồm 100 SV khoa Kinh tế phát triển nông thôn, 100 SV khoa Thú y, 100 SV khoa Nông học 30 GV, cán quản lý thường xuyên đưa SV thực tập sở - Xử lý số liệu thống kê toán học Số liệu điều tra luận văn xử lý phần mềm SPSS V.17 kết hợp với phương pháp vấn quan sát hoạt động giao tiếp SV HVNNVN Cách đánh giá: Đề tài sử dụng hai phương pháp đánh giá là: định lượng theo tỷ lệ % phương pháp cho điểm - Quy ước mức độ thang đo cho điểm TT Trung Mức độ bình Khơng có ý nghĩa/Chưa đạt/Khơng bao giờ/Khơng cần thiết/Khơng ảnh hưởng Ít có ý nghĩa/Trung bình/Hiếm khi/Ít cần thiết/Ít ảnh hưởng Có ý nghĩa/Khá/Thỉnh thiết/Ảnh hưởng thoảng/Cần 1,00 – 1,75 1,76 – 2,5 2,51 – 3,25 Rất có ý nghĩa/Tốt/Thường xuyên/Rất cần thiết/Rất ảnh hưởng 3,26 – 4,00 - Kết thực trạng - Thực trạng kỹ giao tiếp sinh viên Học viện nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng nhận thức giảng viên, sinh viên khái niệm kỹ giao tiếp Chúng tiến hành phát phiếu điều tra cho hai đối tượng GV SV Số lượng phiếu phát 330 phiếu (30 phiếu GV, 300 phiếu SV ba khoa: Nông học, Kinh tế phát triển nông thôn, Thú y) Kết thu 330 phiếu hợp lệ Khảo sát thực trạng nhận thức GV, SV khái niệm KNGT tiến hành điều tra qua câu hỏi số hai phiếu dành cho GV SV (phụ lục phụ lục 2) Kết thu sau: - Nhận thức GV, SV khái niệm KNGT Tỷ lệ Nội dung nhận thức khái niệm KNGT % a KNGT trình tiếp xúc, quan hệ người với người, nhằm mục đích trao đổi thơng tin, 26.5 hiểu biết lẫn nhau, tâm tư tình cảm b KNGT lực người biểu trình giao tiếp, hệ thống thao tác cử chỉ, điệu 13.6 hành vi chủ thể giao tiếp phối hợp hài hòa c KNGT khả tri giác hiểu biểu bên diễn biến bên tượng, trạng thái, phẩm chất tâm lý đối 9.7 tượng giao tiếp d KNGT lực tiến hành thao tác, hành động, kể lực thực xúc cảm, thái độ nhằm giúp chủ thể giao tiếp trao đổi thơng tin, tư tưởng, tình cảm 50.2 với đối tượng giao tiếp cách hiệu nhằm đạt mục đích giao tiếp - Nhận thức khái niệm KNGT Khái niệm KNGT có ý nghĩa quan trọng, giúp người giao tiếp xác định hoạt động, mục đích giao tiếp thân GV SV cần phải có nhận thức đắn, đầy đủ, xác khái niệm KNGT, để định hướng thao tác, hành động q trình giao tiếp nhằm đạt mục đích định Qua kết khảo sát trình bày bảng 2.2 biểu đồ 2.1, chúng tơi có nhận xét sau: Có 50.2% số lượng GV SV nhận thức đầy đủ khái niệm KNGT; có 13.6% 9.7% nhận thức chưa đầy đủ khái niệm KNGT, 26.5% nhận thức khái niệm KNGT nhầm sang khái niệm giao tiếp Từ kết khảo sát, nhận thấy đa số GV SV nhận thức khái niệm KNGT nhiên, có 49.8% gần nửa số lượng GV SV chưa có nhận thức đầy đủ khái niệm KNGT nhầm khái niệm KNGT sang khái niệm giao tiếp, tỷ lệ lớn, điều ảnh hưởng lớn đến trình GD KNGT cho SV Tiến hành trò chuyện, vấn sâu số SV chúng tơi nhận kết Em N.T.L cho biết “Do trình học em, em không hiểu rõ sở lý luận khái niệm nên có nhầm lẫn chọn” Em V.C.N cho biết “Vì nội hàm khái niệm nhiều phần giống nhau, em chưa hiểu kỹ khái niệm nên chọn nhầm sang khái niệm giao tiếp” Như vậy, nhiều SV chưa nhận thức đứng đắn khái niệm KNGT có nhận thức chưa đầy đủ khái niệm KNGT, biện pháp đặt cần GD nhận thức cho GV SV nhiều khái niệm giao tiếp, KNGT, để SV hiểu rõ vấn đề - Thực trạng nhận thức ý nghĩakỹ giao tiếp sinh viên Tìm hiểu thực trạng nhận thức ý nghĩa KNGT cho SV, tiến hành khảo sát qua câu hỏi số hai phiếu GV SV Kết thu sau: thiệu làm quen trước cư dân nông thôn TTHTCĐ Tư thế, cách sử phương tiện dụng phi ngôn ngữ chào hỏi, giới thiệu thân trước nhiều cư dân TTHTCĐ KN tạo niềm tin: Cách thể chân thành qua ánh mắt, cử chỉ, quan tâm SV 21.7 56.3 11.6 10.4 2.89 24.9 43.1 22.5 9.5 2.83 tới vấn đề cư dân nông thôn TTHTCĐ KN chia sẻ thông tin, kiến thức nông nghiệp: Cách chuẩn bị tài liệu, phương tiện hỗ trợ, cách luyện tập chia sẻ hiệu trước cư dân nông thôn TTHTCĐ, cách chọn lọc thông tin, kiến thức nông nghiệp để chia sẻ KN thu thập thơng tin phân tích thơng tin: Luyện tập cách lắng nghe, ghi chép đứng trước cư dân nông thôn để thu thập thôn tin, phân 23.1 39.8 27.6 9.5 2.76 tích thơng tin KN điều kiển q trình giao tiếp: KN quan sát sát mắt: phát mắt thay đổi 13.6 53.9 30.7 1.8 2.77 17.6 43.8 25.2 13.4 2.65 cử chỉ, điệu bộ, màu sắc… nét mặt cư dân nông thôn TTHTCĐ KN thuyết phục: Cách đưa tình tiết, kiện, phân tích, giải thích làm cho người khác thấy đúng, thấy hợp lý mà tin theo, làm theo Sau xử lý số liệu, chúng tơi tính tốn cho bảng Kết cho thấy mức độ thực nội dung GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ diễn không thường xuyên với điểm số trung bình từ 2.65 đến 2.89 Nhìn vào bảng số liệu thấy GV thực nội dung GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ cho SV chủ yếu mức chiếm đa số (từ 43.1 56.3) Lý thực tế lớp GV thường hay quan tâm đến việc giảng dạy kiến thức môn học, chưa quan tâm tâm đến việc GD KNGT cho SV Thỉnh thoảng có phần kiến thức liên quan tới việc thực tập nghề nghiệp SV GV hướng dẫn GD KNGT với cư dân nông thôn cho SV nên việc thực nội dung GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ không nhiều, mức Tuy nhiên, có nhiều thầy cô quan tâm đến việc GD KNGT với cư dân nơng thơn TTHTCĐ, đối tượng SV thực tập nghề nghiệp tiếp xúc, nên GV quan tâm GD KNGT cho SV nhiều Ngược lại, có GV khơng hay quan tâm GD KNGT cho SV Chính vậy, hạn chế làm cho KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ SV gặp nhiều khó khăn, thân SV chưa tích cực chủ động rèn luyện hay tham gia vào trình GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ - Khảo sát mức độ thực biện pháp giáo dục kỹ giao tiếp với cư dân nông thôn trung tâm học tập cộng đồng Thực trạng hình thức tổ chức GD KNGT với cư dân nông thôn tiến hành điều tra qua câu hỏi số 11 hai phiếu GV SV Kết thu sau: - Thực trạng mức độ thực biện pháp GD KNGT với cư dân nông thôn cho SV HVNNVN Mức độ thực Điểm trun g T T Nội bình dung Thườn g xun Thơng qua 55.7 Thỉnh Hiế Khôn thoản m g bao g 41.2 3.1 3.52 môn học 2 qua hoạt động Thông 55.5 11.9 3.2 hoạt 46.6 48.9 4.5 3.42 43.4 52.4 4.2 3.39 qua động Đồn Thơng qua tự 32.6 trải nghiệm 3 Thông rèn luyện Qua bảng số liệu, nhận thấy GD KNGT cho SV thông qua môn học đánh giá mức thường xuyên chiếm tỷ lệ 55.7% Có nhiều biện pháp GD KNGT cho SV biện pháp mà SV GV cho hiệu tích hợp vào dạy mơn học, nay, HVNNVN có 01 học phần KNGT Học viện quản lý, 01 học phần trung tâm KN mềm quản lý, SV đăng ký để tham gia lớp học KN Ngoài ra, lớp hoạt động giảng dạy tích cực, GV lồng ghép với mơn học để GD KNGT cho SV Tiếp theo hình thức tăng cường hợp tác GV SV, SV với người dân chủ thể q trình giao tiếp Học đơi với làm, SV học lớp không thực tế, thực hành việc học khơng hiệu Nếu SV tích cực tham gia hoạt động, xuống sở thực tập thường xuyên KN giao tiếp SV với cư dân nông thôn tốt nhiều Ngồi ra, biện pháp thơng qua hoạt động đoàn SV chọn thường xuyên Vì hoạt động đồn có nhiều hoạt động phong phú đa dạng, giúp SV tham gia như: hội thao, hội diễn văn nghệ, hội thi, hoạt động từ thiện, chiến dịch mùa hè xanh… - Kết luận thực trạng giáo dục kỹ giao tiếp với cư dân nông thôn trung tâm học tập cộng đồng sinh viên Học viện nông nghiệp Việt Nam Qua phân tích, điều tra thực trạng GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ, thấy rằng: GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ có ý nghĩa quan trọng, phần lớn GV SV có nhìn đắn, nhận mức độ quan trọng việc GD KNGT, lượng nhỏ chưa nhận thấy tầm quan trọng ý nghĩa GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ Qua khảo sát thấy, với KNGT với cư dân nông thơn TTHTCĐ chúng tơi đưa ra, có KN SV có KN với tỷ lệ 50%, KN lại mức độ chưa có KN Khi khảo sát mức độ cần thiết GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ, thu kết SV nhận thấy cần GD mức cần thiết, mức cần thiết nhiều Hơn nữa, qua phần khảo sát, thấy nguyên nhân ảnh hướng tới q trình GD KNGT với cư dân nơng thơn TTHTCĐ nhiều chủ động, tích cực SV q trình GD (chủ thể GD) Như vậy, cần có biện pháp đưa để GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ cho SV - Thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới trình giáo dục kỹ giao tiếp với cư dân nông thôn cho sinh viên Để tìm hiểu thực trạng yếu tố ảnh hưởng tới GD KNGT cho SV, tiến hành khảo sát qua câu hỏi số 13 với hai phiếu dành cho GV SV, sau xử lý số liệu thu kết sau: - Các yếu tố ảnh hưởng tới trình GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ Mức độ ảnh hưởng Điểm Rất T Nội dung T ảnh hưởn g Ảnh Ít ảnh hưởn hưởn g g Khơn g ảnh hưởn trun g bình g Nhận thức cán quản lý việc GD KNGTvới cư 47.3 48.2 4.5 3.53 70.7 22.8 6.5 3.64 42.4 49.5 4.6 3.5 3.31 56.3 40.5 3.2 3.54 dân nông thôn TTHTCĐ cho SV GV Chương trình GD KNGT Nhận thức SV GD KNGT với cư dân nông thơn TTHTCĐ Tính tích cực, chủ động SV tham gia vào 80.9 17.6 1.5 3.78 32.5 59.7 7.8 3.25 trình GD Vốn tri thức SV Chúng đưa 06 yếu tố ảnh hưởng tới trình GD KNGT cho SV: Nhận thức cán quản lý việc GD KNGTvới cư dân nông thôn TTHTCĐ cho SV.; GV; Chương trình GD KNGT; Nhận thức SV GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ; Tính tích cực, chủ động SV tham gia vào trình GD; Vốn tri thức SV Kết thu điểm trung bình từ 3.25 đến 3.78 Trong có 02 yếu tố có điểm số trung bình cao GV đạt 3.64 vàTính tích cực, chủ động SV tham gia vào trình GDđạt 3.78 Hai yếu tố GV SV chọn mức độ ảnh hưởng chủ yếu, hai yếu tố chủ thể trình giao tiếp (GV người hướng dẫn SV, SV người thực theo hướng dẫn GV tự thực hiện) dễ dàng nhận thấy mức độ ảnh hưởng hai yếu tố Ngoài ra, thấy Nhận thức cán quản lý việc KNGT (47.3) Nhận thức SV GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ (56.3)ở mức độ ảnh hưởng Nhận thức đóng vai trò quan trọng trình GD KNGT với cư dân nơng thơn TTHTCĐ, nhận thức đắn ý nghĩa GV SV có động lực để rèn luyện GD KNGT cho SV tự SV rèn luyện cho thân trước thực tập nghề nghiệp Ngoài ra,Học viện tạo điều kiện cho SV tham gia vào hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội nhằm rèn luyện KNGT cần thiết cho SV chủ động tham gia hoạt động Tóm lại, thấy có hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới trình GD KNGT lực tổ chức giảng dạy khả lồng ghép KNGT vào mơn học; tính tích cực, chủ động SV tham gia vào trình GD (đây hai chủ thể q trình giao tiếp) - Đánh giá chung thực trạng - Ưu điểm Nhìn chung, thấy cán quản lý, GV SV nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa, vai trò GD KNGT, GD KNGT với cư dân nông thơn TTHTCĐ HVNNVN có buổi tập huấn hướng dẫn giảng dạy KN mềm cho GV, buổi tập huấn chương trình KN mềm cho SV, có KNGT Những KNGT KNGT SV vận dụng vào học tập sống Học viện quan tâm hơn, trọng vào đào tạo KNGT cho SV Ngoài Học viện cố gắng nâng cao sở vật chất, phương tiện, điều kiện, kinh phí giúp cho việc GD KNGT thuận tiện Công tác tổ chức GD KNGT với cư dân nơng thơn TTHTCĐ có kết định Qua khảo sát cho thấy, KNGT chủ yếu với dân nông thôn TTHTCĐ SV có kết định Ở mức độ trội KN như: Lắng nghe, thuyết trình, làm quen, nói lời cảm ơn, xin lỗi… GV SV đánh giá mức có KN Tuy nhiên KN khác mức hạn chế, SV thiếu tự tin, thiếu mạnh dạn giao tiếp nên KN như: KN chia sẻ thôn tin kiến thức nông nghiệp; KN thu thập thơn tin phân tích thơng tin; KN thuyết phục…Do vậy, KN cần GD nhiều việc lồng ghép với môn học, hay hoạt động trải nghiệm… - Hạn chế Vẫn lượng nhỏ SV chưa nhận thức đầy đủ khái niệm KNGT hay ý nghĩa GD KNGT với cư dân nơng thơn TTHTCĐ Ngồi ra, khó khăn mà GV Học viện gặp phải trình GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ: Bản thân GV phần hạn chế KNGT, chưa có kinh nghiệm việc dạy học tích hợp, lồng ghép GD KNGT vào môn học; SV chưa chủ động, tích cực tham gia vào q trình GD, thiếu tự tin, nhút nhát giao tiếp; Cán quản lý chưa thực quan tâm đến GD KNGT, chưa tổ chức buổi trải nghiệm thực tế cho SV tham gia, mơi trường GD nhiều hạn chế không gian, thời gian, địa điểm, người Những tồn làm cho trình GD KNGT cho SV gặp nhiều khó khăn Chính vậy, cần phải có biện pháp nâng cao chất lượng GD KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ cho SV Đa số GV SV HVNNVN nhận thức ý nghĩa quan trọng KNGT, nhiên số ý SV chưa nhận thức rõ tầm quan trọng KNGT này, chưa hiểu rõ biểu KNGT, vận dụng KNGT vào sống Qua tìm hiểu điều tra, KNGT SV đừng mức trung bình nhiều, lượng SV đạt tốt KNGT hạn chế, số nhiều SV tự cho chưa đạt KNGT Chính cần có biện pháp GD KNGT cho SV Chúng tơi tìm hiểu thực trạng KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ cho SV, chúng tơi đưa KN có KN SV cho có KN, lại KN chưa đạt, mức độ mong muốn KN SV cần thiết cần thiết Qua đó, phải đưa biện pháp GD nội dung giao tiếp ... môn học để GD cho SV - Thực trạng giáo dục kỹ giao tiếp với cư dân nông thôn trung tâm học tập cộng đồng cho sinh viên Học viện nông nghiệp Việt Nam - Thực trạng nhận thức ý nghĩa giáo dục kỹ giao. .. Thực trạng kỹ giao tiếp sinh viên - Nhận thức mục tiêu, ý nghĩa KNGT - Các mức KNGT SV - Các hình thức giao tiếp SV - Thực trạng giáo dục kỹ giao tiếp với cư dân nông thôn trung tâm học tập cộng. .. dục kỹ giao tiếp với cư dân nông thôn trung tâm học tập cộng đồng sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam Chúng tiến hành điều tra thực trạng nhận thức ý nghĩa KNGT với cư dân nông thôn TTHTCĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG GIÁO dục kỹ NĂNG GIAO TIẾP với các cư dân NÔNG THÔN tại các TRUNG tâm học tập CỘNG ĐỒNG của SINH VIÊN học VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM , THỰC TRẠNG GIÁO dục kỹ NĂNG GIAO TIẾP với các cư dân NÔNG THÔN tại các TRUNG tâm học tập CỘNG ĐỒNG của SINH VIÊN học VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM , Khái niệm KNGT có ý nghĩa rất quan trọng, giúp người giao tiếp xác định được hoạt động, mục đích giao tiếp của bản thân. GV và SV cần phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, chính xác về khái niệm KNGT, để có thể định hướng được những thao tác, hành động tron, Để khảo sát thực trạng các mức độ về KNGT của SV HVNNVN hiện nay. Chúng tôi tiến hành điều tra qua câu hỏi số 3 ở cả hai phiếu điều tra dành cho GV và phiếu điều tra dành cho SV (phụ lục 1 và phụ lục 2). Kết quả chúng tôi thu được như sau:, Để khảo sát các hình thức giao tiếp của SV HVNNVN hiện nay. Chúng tôi tiến hành điều tra qua câu hỏi số 4 ở cả hai phiếu điều tra dành cho GV và phiếu điều tra dành cho SV (phụ lục 1 và phụ lục 2). Kết quả chúng tôi thu được như sau:, Chúng tôi tìm hiểu thực trạng thầy/cô đã GD KNGT cho SV thông qua hình thức nào. Chúng tôi tiến hành điều tra qua câu hỏi số 5 ở cả hai phiếu GV và SV (phụ lục 1 và phụ lục 2). Đây là câu hỏi có nhiều lựa chọn, sau khi xử lý số liệu chúng tôi thu được kết, Chúng tôi tiến hành điều tra thực trạng nhận thức về ý nghĩa KNGT với các cư dân nông thôn tại các TTHTCĐ của SV HVNNVN được tiến hành điều tra qua câu hỏi số 7 ở cả hai phiếu điều tra dành cho GV và SV. Kết quả thu được như sau:, Chúng tôi tìm hiểu những KNGT đặc trưng nhất mà SV sẽ phải sử dụng khi xuống cơ sở thực tập khi giao tiếp với các cư dân nông thôn tại các TTHTCĐ qua câu hỏi số 9 ở cả hai phiếu GV và SV. Phân tích kết quả thu được như sau:, Thực trạng hình thức tổ chức GD KNGT với các cư dân nông thôn được tiến hành điều tra qua câu hỏi số 11 ở cả hai phiếu GV và SV. Kết quả thu được như sau:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn