QUI TRÌNH làm VI

8 51 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:28

QUI TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG CHĂM SĨC BỆNH NHÂN SCI CNĐD Phạm Phương Hồng Trung tâm PHCN- BV Bạch Mai PHỊNG HÀNH CHÍNH • Tiếp nhận BN vào viện, làm thủ tục viện ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN MỚI NHẬP VIỆN • Thăm khám BN giường • Kiểm tra: Tồn trạng Mạch Nhiệt độ Hơ hấp Loét Đại, tiểu tiện • Thảo luận với BS • Lập kế hoạch chăm sóc PHỊNG ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC • Theo dõi toàn trạng • Thực y lệnh BS • Monitoring theo dõi, máy hút đờm, hệ thống oxy • Lăn trở tư • Chăm sóc đường niệu • Chăm sóc đường ruột CƠNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG NGÀY • 7-7h30 giao ban tồn khoa • Lấy mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở • Thơng báo cho BS bất thường có • Thực thuốc theo y lệnh CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG NGÀY • Chăm sóc da • Lăn trở, hướng dẫn tư cho BN • Lấy, theo dõi nhật ký nước tiểu Hướng dẫn ghi nhật ký nước tiểu BN • Hướng dẫn BN người nhà thực đặt IC theo định Theo dõi ngày BN CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG NGÀY • Dinh dưỡng tốt, đủ nước • Chăm sóc đường niệu, sond tiểu • Chăm sóc đường ruột • Chuẩn bị thuốc CƠNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG NGÀY • Hướng dẫn phát tài liệu phòng lt, IC, đường ruột • Giáo dục sức khỏe • Kiểm tra, theo dõi • Hẹn tái khám BN xuất viện ...PHỊNG HÀNH CHÍNH • Tiếp nhận BN vào vi n, làm thủ tục vi n ĐỐI VỚI BỆNH NHÂN MỚI NHẬP VI N • Thăm khám BN giường • Kiểm tra: Tồn trạng Mạch Nhiệt độ Hơ hấp Lt... đường ruột CƠNG VI C CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG NGÀY • 7-7h30 giao ban tồn khoa • Lấy mạch, huyết áp, nhiệt độ, nhịp thở • Thơng báo cho BS bất thường có • Thực thuốc theo y lệnh CÔNG VI C CỦA ĐIỀU... định Theo dõi ngày BN CÔNG VI C CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG NGÀY • Dinh dưỡng tốt, đủ nước • Chăm sóc đường niệu, sond tiểu • Chăm sóc đường ruột • Chuẩn bị thuốc CƠNG VI C CỦA ĐIỀU DƯỠNG TRONG NGÀY
- Xem thêm -

Xem thêm: QUI TRÌNH làm VI , QUI TRÌNH làm VI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn