Đau CLB nội khoa đh y dược huế

53 40 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:25

ĐAU CLB Nội Khoa Sinh Viên Đại học Y Dược Huế Định nghĩa • Đau cảm giác khó chịu trải nghiệm cảm xúc xuất lúc với tổn thương thực hay tiềm tàng mô, mô tả theo kiểu giống th (IASP) Xut phỏt t ting Latin ôPoenaằ có nghĩa «sự trừng phạt chúa» Giải phẫu sinh lý • • • • Nhận cảm đau Con đường dẫn truyền Trung tâm cảm giác đau Điều hòa đau Đường dẫn truyền Neuron thứ • Thân neuron nằm hạch rễ lưng tủy sống • Đi vào sừng sau tủy sống Thụ thể đau Thân Neuron Sợi trục (Axon) Synapse Neuron Neuron thứ • Các tạng thể mượn đường hệ TK tự động (vùng chậu, ổ bụng lồng ngực) Thụ thể nhận cảm đau Chia làm nhóm •Cơ học •Nhiệt độ: >450C lạnh •Hóa học Nhận cảm đau • Khi có kích thích gây tổn thương mơ, kích hoạt thụ thể đau, đồng thời mơ bị phá hủy phóng chất kích thích đau Nhận cảm đau Sau thụ thể đau đó, bị kích thích phóng chất dẫn truyền thần kinh •Axon Aδ : Glutamate •Axon C: chất P Nhận cảm đau Prostaglandin có tác dụng kích thích sợi C phóng chất P Con đường xuống Opioid nội sinh Cuống não Tại vị trí tổn thương Synapse neuron thứ thứ Cơ chế Opioid Không có opioid Có Opioid Điều trị đau Mục tiêu điều trị •Giảm đau: – Điều trị nguyên nhân – Sử dụng tối ưu thuốc giảm đau •Điều trị triệu chứng kèm theo (mất ngủ, rối loạn cảm xúc) •Phục hồi chức năng, cho phép bệnh nhân trở lại với hoạt động sống hàng ngày Đánh giá đau • • • • • • • • • Thang điểm đau(pain scale): gồm 10 mục đánh giá Thang điểm cường độ đau dạng nhìn VAS Thang điểm cường độ đau dạng số NRS Thang điểm đau theo vẻ mặt Wong-Baker Tiêu chuẩn chẩn đoán đau thần kinh Nhóm nghiên cứu đau liên hiệp Anh Thang điểm S-LANNSS Bennet năm 2005 dùng cho bệnh nhân tự đánh giá triệu chứng Bảng câu hỏi đau McGill đánh giá đau Bảng câu hỏi đau thần kinh NPQ Thang điểm DN4 Đánh giá đau • Visual Analog Scale (người lớn) Điều trị đau theo bậc thang WHO Đau nặng Đau trung bình Đau nhẹ Bậc • Các thuốc giảm đau không Opioid: – Paracetamol 500mg-1500mg/ngày – Diclofenac 50mg, viên/ngày, 75mg/ngày – Meloxicam 5mg-15mg/ngày – Piroxicam 20mg/ngày – Celecoxib 200 – 400mg/ngày – Etoricoxib 60-90mg/ngày uống lần Lưu ý sử dụng thuốc bậc • Acetaminophen: nhiễm độc gan • NSAIDS: Chú ý hệ tiêu hóa, thận tiết niệu tim mạch Bậc • Opioid yếu ± thuốc khơng Opioid: – Paracetamol 500mg + Codein 30mg (Efferalgancodein) 1-3 viên/ngày – Paracetamol 325mg + Tramadol mg (Ultracet) 12 viên x -6 lần/ngày, không viên/ ngày Bậc • Kết hợp thuốc Opioid mạnh với thuốc không Opioid: – Morphine: liều khởi đầu 15 mg/12 h, trì 30120 mg/12 h – Fentanyl 25-50 μg/1-2 h Điều trị đau TK (EFNS 2010, IASP 2010) Nguyên nhân Lựa chọn đầu tay Lựa chọn thay thứ 2, Bệnh đa dây TK ĐTĐ Duloxetin Gabapentin Pregabalin TCA Venlafaxin giải phóng chậm Các Opioid Tramadol Đau thần kinh sau Gabapentin Herpes Pregabalin TCA Miếng dán Lidocain (người già) Capsaicin Các Opioid Đau dây TK V Carbamazepine Oxcarbamazepine Phẫu thuật Đau trung ương Gabapentin Pregabalin TCA Cannabioid Lamotrigine Các Opioid Tramadol Một số thuốc điều trị đau TK Một số thuốc điều trị đau TK
- Xem thêm -

Xem thêm: Đau CLB nội khoa đh y dược huế , Đau CLB nội khoa đh y dược huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn