Xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp (uptodate online 2017)

18 33 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:24

XỬ TRÍ CẤP CỨU NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Guy S Reeder, Julian M Aroesty (Tổng hợp viết từ UPTODATE ONLINE 2017) NHÓM DỊCH MEDICAL LONG GiỚI THIỆU • STEMI cần nhận biết sớm lợi ích từ điều trị tái tưới máu sớm • Các mục tiêu xử trí ban đầu STEMI: giảm đau, đánh giá tình trạng huyết động, điều trị tái tưới máu, điều trị kháng đơng điều trị chẹn beta phòng ngừa thiếu máu tái phát + loạn nhịp đe dọa tính mạng • Các mục tiêu điều trị cho tiên lượng lâu dài sau STEMI: kháng kết tập tiểu cầu, ức chế men chuyển, statin kháng đông lâu dài bệnh cảnh có huyết khối thất trái rung nhĩ mạn tính • NSTEMI đau thắt ngực không ổn định (UA) mục tiêu nhận biết xử trí ban đầu tương tự STEMI có vài điểm khác biệt: cần đánh giá phân tầng nguy cơ, sau lực chọn phương pháp can thiệp xâm lấn (tai tưới máu) bảo tồn (điều trị nội khoa) • Đối với mục tiêu điều trị lâu dài sau NSTEMI/UA tương tự STEMI có điểm cần lưu ý: ức chế men chuyển sử dụng bệnh nhân có nguy cao STEMI • Sau nhập bệnh viện khơng ngun nhân tim mạch:  Đặc điểm BN STEMI nhóm thường khác biệt có hậu xấu BN khác như: lớn tuổi, nữ giới, nhiều bệnh đồng mắc (tăng huyết áp, bệnh thận mạn bệnh mạch máu não), thời gian phát xử trí thường trễ, nguyên nhân NV ban đầu (NSTEMI, phẫu thuật, suy hô hấp can thiệp mạch vành), thời gian nằm viện thường kéo dài hơn, chụp MV kiểm tra, tỷ lệ tử vong thường cao • Nguyên tắc chung:  Cần có trung tâm can thiệp MV quy trình đánh giá xử trí nhầm hạn chế bỏ xót  Người lớn tuổi: 60-65% BN STEMI xảy nhóm > 65 tuổi, 28-35% nhóm > 75 tuổi, 80% tử vong nhồi máu xảy nhóm > 65 tuổi, nguy xuất triệu chứng khơng điển hình, tử vong nhóm > 75 tuổi thường biến chứng học loạn nhịp, tiên lượng với can thiệp PCI thường tốt tiêu sợi huyết nguy chảy máu cao STEMI  Phụ nữ: tương tự nam giới có vài điểm khác biệt: triệu chứng khơng điển hình, lớn tuổi hơn, tỷ suất mắc tăng huyết áp cao hơn, hầu hết vỡ mảng xơ vữa cấp tính có nguy bóc tách ĐM vành nữ trẻ chu sinh, NN viêm tim, bệnh tim stress bóc tách ĐM chhu3 nên xem xét  Nhồi máu liên quan đến cocaine: benzodiazepine nên cho sớm, tránh dùng chẹn beta tăng nguy co thắt mạch vành  Huyết khối stent: nguy tử vong cao cần can thiệp MV sớm (ưu tiên PCI) • Đánh giá ban đầu:  Nhận định nhanh: ABC tri giác, chứng giảm tưới máu hệ thống, suy tim trái với giảm oxy mô loạn nhịp thất  Các dấu hiệu nguy cao: lớn tuổi, huyết áp thấp, nhịp tim nhanh, suy tim nhồi máu tim thành trước dùng thang điểm TIMI STEMI • Điều trị ban đầu:  Oxy liệu pháp cho BN có SpO2 < 90%, BN bất thường hô hấp suy tim trái có dấu hiệu nguy cao giảm oxy mơ, NC DETO2X-AMI so sánh nhóm hổ trợ oxy (06 lít/phút quan mask) thở khí phòng khơng cho thấy khác biệt tử vong năm tái nhập viện NMCT  Đối với BN khơng giảm oxy mơ, liệu pháp oxy làm tăng oxy mơ đưa đến co mạch vành trực tiếp  Tái tưới máu:  PCI: so với tiêu sợi huyết cho tỷ lệ sống cao tỷ lệ xuất huyết não thấp hơn, thời gian từ lúc tiếp cận với y tế đến PCI 90 phút trung tâm có PCI 120 phút trung tâm khơng có PCI Đối với BN xuất sau 12 – 24 sau khởi phát, PCI BN có sốc tim,khơng ổn định huyết động nhịp tim tồn triệu chứng thiếu máu Nếu PCI khơng có sẵn, vận chuyển BN đến trung tâm có PCI nhanh 90 phút tốt dùng tiêu sợi huyết STEMI  Điều trị trước kháng đông kháng kết tập tiểu cầu cho BN cần phải chuyển đến trung tâm PCI  Tiêu sợi huyết: sử dụng BN khởi phát triệu chứng 12 đầu vận chuyển đến trung tâm PCI 120 phút, dùng TSH phải khoảng thời gian 30 phút từ tiếp xúc y tế, TSH không cải thiện tiên lượng BN khời phát triệu chứng > 12 giờ, BN triệu chứng đau ngực dùng 24 đầu  Sử dụng tiêu sợi huyết nhanh trước chụp mạch vành không khuyến cáo  PT bắc cầu: khơng thường dùng xử trì ban đầu trừ thất bại với PCI tiêu sợi huyết có biến chứng học nghiêm trọng, – ngày đầu sau STEMI cần cân nhắc lợi ích tái tưới máu nguy tử vong bắc cầu MV  Kháng kết tập tiểu cầu: aspirin chất ức chế receptor P2Y12 STEMI  Kháng đông: khuyến cáo mạnh  Nitrate: nitroglycerin truyền TM cần thiết BN đau ngực sau viên nitroglycerin ngậm lưỡi, BN tăng huyết áp suy tim Tuy nhiên, cẩn thận tránh tụt huyết áp TH NMCT thất phải, hẹp ĐM chủ nặng BN mời dùng thuốc ức chế phosphodiesterase  Morphine: nên tránh dùng bệnh cảnh vành cấp dùng TH đau ngực dung nạp được, liều bắt đầu 2-4 mg, tăng 28 mg/ 5–15 phút, chế chưa rõ gợi ý từ NC IMPRESSION cho thấy can thiệp vào ức chế receptor P2Y12  Chẹn beta: nên cho tất BN trừ BN suy tim cấp, nguy cao sốc tim, nhịp chậm, bloc tim đường thở nhạy cảm  Statin: sớm  Xử trí phòng ngừa loạn nhịp: truyền lidocaine phòng ngừa khơng khuyến cáo, dự phòng chẹn beta TM, phòng ngừa hạ kali magie máu, nhịp chậm xoang có triệu chứng điều trị atropine, kéo dài bất thường dẫn truyền nhĩ thất thất cần đặt máy tạo nhịp tạm thời STEMI  NSAIDS: cần ngưng  Kali magie: trì kali > mmo/l magie > mmol/l  Erythropoietin: chế sinh học, EPO có tính kháng viêm, chống chết theo chương trình, thuộc tính sinh mạch Các NC tiền lâm sàng cho thấy hiệu bảo vệ tim BN STEMI NC REVEAL không cho thấy khác biệt kích thước ổ nhồi máu tăng nguy biến chứng tử vong  Dung dịch GIK tiêm mạch: không ủng hộ từ hai NC CREATE-ECLA IMMEDIATE • Nhồi máu tim với ĐM vành bình thường: khoảng 7% BN có biểu ST chênh có hình ảnh MV bình thường, NN co thắt mạch vành, rối loạn đơng máu bẩm sinh mắc phải, ngộ độc cocaine, bệnh mạch máu collagen, thuyên tắc, viêm tim, bệnh lý vi mạch máu, bệnh tim stress NSTEMI • Nguyên tắc chung:  Định nghĩa: đau thắt ngực BN đau ngực có đặc điểm sau: đau ngực lúc nghỉ kéo dài > 20 phút, đau ngực khởi phát gây hạn chế vận động, đau ngực tăng dần thời gian, tần suất hay giới hạn vận động nhiều  Đau thắt ngực không ổn định NSTEMI phân biệt nhờ vào tổn thương tim có đủ gây phá hủy gây giải phóng troponin mà thăm dò  Giai đoạn đầu men tim tăng chưa đủ để thăm dò nên khó phân biệt hội chứng Tuy nhiên chúng có chế nên điều trị xem xét  Người lớn tuổi: thường bị NSTEMI > STEMI, tỷ lệ đưa đến suy tim kèm NMCT cao hơn, điều trị chẹn beta, PCI bắc cầu MV thường áp dụng người lớn tuổi  Phụ nữ NMCT liên quan đến cocaine: tương tự STEMI NSTEMI • Xử trí ban đầu:  Oxy, nitroglycerin, morphin, chẹn beta, statin: tương tự STEMI  Kháng kết tập tiểu cầu, kháng đông, kali, magie, NSAIDS, dung dịch GIK phòng ngừa loạn nhịp thất: tương tự STEMI  Phân tầng nguy cơ:  thang điểm thường dùng: TIMI, GRACE PURSUIT  TIMI score: từ NC TIMI 11B ESSENCE: gồm tuổi > 65, tối thiểu yếu tố nguy (THA, ĐTĐ, RLMM, hút thuốc tiền sử NMCT gia đình), hẹp MV trước > 50%, thay đổi ST, tối thiểu đau ngực 24 trước, tăng men tim dùng aspirin ngày trước  NC thấp 0-2, NC trung bình 3-4, NC cao 5-7 điểm  Điều trị tái tưới máu sớm (trong 24 giờ) khi: sốc tim, không ổn định huyết động, suy tim/rối loạn chức thất trái nặng, đau ngực kéo dài tái phát dù điều trị nội khoa tích cực, hở van nặng hơn, thủng vách liên thất loạn nhịp thất kép dài Ngồi ra, BN có thang điểm nguy cao NSTEMI  Lựa chọn phương thức tái tưới máu: thường chọn PCI, nhiên bắc cầu mạch vành ưa thích điều trị BN bệnh thân chung tương đương thân chung, bệnh hai đến ba nhánh mạch vành liên quan đến động mạch liên thất trước với rối loạn chức thất trái ĐTĐ điều trị  Nhồi máu tim với MV bình thường: 9-14% BN NSTEMI có hình ảnh MV bình thường, chế cục máu đơng ly giải nhanh, co mạch, viêm tim, bệnh vi mạch vành ... giảm tưới máu hệ thống, suy tim trái với giảm oxy mô loạn nhịp thất  Các dấu hiệu nguy cao: lớn tuổi, huyết áp thấp, nhịp tim nhanh, suy tim nhồi máu tim thành trước dùng thang điểm TIMI STEMI... receptor P2Y12  Chẹn beta: nên cho tất BN trừ BN suy tim cấp, nguy cao sốc tim, nhịp chậm, bloc tim đường thở nhạy cảm  Statin: sớm  Xử trí phòng ngừa loạn nhịp: truyền lidocaine phòng ngừa... bảo vệ tim BN STEMI NC REVEAL khơng cho thấy khác biệt kích thước ổ nhồi máu tăng nguy biến chứng tử vong  Dung dịch GIK tiêm mạch: không ủng hộ từ hai NC CREATE-ECLA IMMEDIATE • Nhồi máu tim với
- Xem thêm -

Xem thêm: Xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp (uptodate online 2017) , Xử trí cấp cứu nhồi máu cơ tim cấp (uptodate online 2017)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn