BLOCK 26 question

11 27 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:18

BLOCK 26 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG51 ECG bệnh nhân nữ 55 tuổi: Câu hỏi lý khó thở? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG52 Một bệnh nhân nam lớn tuổi vào viện triệu chứng suy tim xung huyết, ơng ta có tiền sử block nhánh phải Dạng rối loạn nhịp gây triệu chứng suy tim ơng ta? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG53 Một bệnh nhân nữ 73 tuổi đến gặp bạn để xin tư vấn Bạn giới thiệu bà ta đến khoa sau đây? a) Khoa thận b) Khoa dành riêng cho bệnh nhân bị bệnh lý mạch vành c) Khoa hô hấp d) Khoa nội tiết (nhược tuyến giáp) e) Khoa truyền nhiễm (Bệnh Lyme) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG54 Chẩn đốn nhịp bệnh nhân mối liên hệ nhĩ thất? a) Nhịp xoang với block nhĩ thất hoàn toàn (độ 3) b) Nhịp xoang với block nhĩ thất Wenckebach, vài đoạn block độ dẫn truyền 2:1 c) Nhịp xoang với block nhĩ thất độ dẫn truyền 3:1 d) Nhịp xoang với phân ly nhĩ thất nhịp (Isorhythmic AV dissociation*) e) Nhịp xoang với block nhĩ thất độ cao độ** (high grade) * Phân ly nhĩ thất nhịp nghĩa dạng phân ly nhĩ thất nhịp nhĩ nhịp thất có tốc độ phát xung ** Block nhĩ thất độ cao độ định nghĩa dạng block nhĩ thất độ liên tục sóng P liên tiếp khơng dẫn truyền xuống thất Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG55 Bệnh nhân bị mệt ngực Chuyện xảy ra? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG56 Nguyên nhân gây sóng R cao chuyển đạo V1 – V2 bệnh nhân Chẩn đoán phân biệt cần nghĩ đến gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG57 Nhịp tim nhanh Lý sao? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG58 Nếu cho phép bạn chọn chất để định lượng, bạn chọn làm chất sau đây? a) Canxi b) Kali c) Natri d) Nồng độ Digoxin e) Nồng độ Troponin Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG59 Chuyện xảy đây: Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 26 ECG60 Một bệnh nhân nam 50 tuổi biểu đau ngực vấn đề lớn cần nghĩ đến bệnh nhân Copyright© www.dientamdo.com ... www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG54 Chẩn đoán nhịp bệnh nhân mối liên hệ nhĩ thất? a) Nhịp xoang với block nhĩ thất hoàn toàn (độ 3) b) Nhịp xoang với block nhĩ thất Wenckebach, vài đoạn block độ dẫn... thất có tốc độ phát xung ** Block nhĩ thất độ cao độ định nghĩa dạng block nhĩ thất độ liên tục sóng P liên tiếp khơng dẫn truyền xuống thất Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG55 Bệnh nhân...1 BLOCK 26 ECG51 ECG bệnh nhân nữ 55 tuổi: Câu hỏi lý khó thở? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 26 ECG52 Một bệnh nhân nam lớn tuổi vào viện
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 26 question , BLOCK 26 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn