BLOCK 21 question

11 22 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:18

BLOCK 21 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG1 Một bệnh nhân nữ 21 tuổi tiền sử động kinh Hiện ta khơng sử dụng thuốc kết điện giải đồ hồn tồn bình thường ECG phù hợp với chẩn đoán sau a Hội chứng tiền kích thích WPW b Hội chứng QT kéo dài c Hạ Kali máu d Ngộ độc thuốc chống trầm cảm vòng e Nhược giáp Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG2 Bệnh nhân nam tuổi làm ECG trước phẫu thuật khớp gối ECG cho thấy điều gì? a) Các chuyển đạo chi bị mắc ngược (Limb lead reversal) b) Nhịp nhĩ (Ectopic atrial rhythm (EAR)) c) Đảo ngược phủ tạng (dextrocardia) d) Nhịp xoang vành e) Nhịp nhanh nhĩ đa ổ (MAT) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG3 Một bệnh nhân nam 36 tuổi tiền sử tăng huyết áp rối loạn cholesterol máu vào phòng cấp cứu sau đau ngực, ECG bệnh nhân Bạn xử trí bệnh nhân dựa hình ảnh ECG a) Sử dụng liệu pháp tiêu sợi huyết b) Can thiệp mạch vành cấp cứu nong động mạch vành c) Điều trị bảo tồn với thuốc giảm đau NSAIDs d) Làm xét nghiệm để chẩn đoán nhồi máu phổi e) Làm siêu âm tim qua thực quản cấp cứu Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG4 Một bệnh nhân nữ lớn tuổi nhập viện rối loạn tri giác Dạng rối loạn điện giải nghi ngờ bệnh nhân a) Hạ natri máu b) Tăng natri máu c) Tăng kali máu d) Hạ kali máu e) Tăng canxi máu Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG5 Một bệnh nhân nam 85 tuổi khơng có triệu chứng khơng sử dụng loại thuốc tim mạch Chẩn đoán với ECG bệnh nhân a) Nhịp nhanh nhĩ với block nhĩ thất b) Nhịp chậm xoang phù hợp với hội chứng nút xoang bệnh lý c) Nhịp xoang với block nhĩ thất độ dẫn truyền 2:1 d) Nhịp xoang với block nhĩ thất hoàn toàn (độ 3) e) Nhịp xoang với block độ mobitz I dẫn truyền 3:2 Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG6 Một bệnh nhân nữ 71 tuổi với hẹp valve tiền sử rung nhĩ Chẩn đoán sau đây? Rung nhĩ chẩn đoán khác? a) Cuồng nhĩ với block nhĩ thất thay đổi b) Nhịp nhanh nhĩ đa ổ với block AV thay đổi c) Nhịp xoang với block AV thay đổi d) Nhịp nhĩ (nằm giới hạn nhịp nhanh) với block AV thay đổi e) Nhịp nội thất tăng tốc Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG Một bệnh nhân nữ 49 tuổi biểu triệu chứng đánh trống ngực, sau ECG bệnh nhân Chẩn đốn gì? a) Nhịp nhanh xoang b) Nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) c) Cuồng nhĩ với block nhĩ thất độ dẫn truyền 2:1 d) Rung nhĩ e) Nhịp nhanh nhĩ Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG8 ECG từ bệnh nhân nam 56 tuổi bị hở valve nặng tiền sử bị ung thư biểu mô tuyến chuyển đến phòng cấp cứu tình trạng shock tử vong áp dụng biện pháp hồi sức tích cực Ơng ta khơng bị tràn dịch màng tim Câu sau sai nói ECG sau: a) Nhịp tim bệnh nhân rung nhĩ b) Trục điện tim bệnh nhân lệch phải c) ECG chẩn đoán xác định nhồi máu tim thành tước d) ECG gợi ý bệnh lý tim không thiếu máu d) Điện chuyển đạo ngoại biên thấp Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG Đây ECG lúc nhập viện bệnh nhân nam 49 tuổi trước hồn toàn khỏe mạnh biểu triệu chứng yếu tiến triển táo bón Ơng ta khơng đau ngực hay khó thở ECG phù hợp với chẩn đốn sau đây? a) Hạ kali máu b) Tăng kali máu c) Hạ Canxi máu d) Tăng canxi máu e) Suy giáp Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 21 ECG 10 Một bệnh nhân nam lớn tuổi vào phòng cấp cứu xồng đầu, chóng mặt suy thận xuất Nguyên nhân gây QRS giãn rộng bệnh nhân này? Copyright© www.dientamdo.com ... Nhịp xoang với block nhĩ thất độ dẫn truyền 2:1 d) Nhịp xoang với block nhĩ thất hoàn toàn (độ 3) e) Nhịp xoang với block độ mobitz I dẫn truyền 3:2 Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG6... khác? a) Cuồng nhĩ với block nhĩ thất thay đổi b) Nhịp nhanh nhĩ đa ổ với block AV thay đổi c) Nhịp xoang với block AV thay đổi d) Nhịp nhĩ (nằm giới hạn nhịp nhanh) với block AV thay đổi e) Nhịp... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 21 ECG5 Một bệnh nhân nam 85 tuổi khơng có triệu chứng khơng sử dụng loại thuốc tim mạch Chẩn đoán với ECG bệnh nhân a) Nhịp nhanh nhĩ với block nhĩ thất b) Nhịp
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 21 question , BLOCK 21 question