BLOCK 11 question

11 29 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:17

BLOCK 11 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG101 Một bệnh nhân nữ 43 tuổi béo phì biểu triệu chứng khó thở, nơn mửa, nhiều mồ hồi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG102 Một bệnh nhân nam vô gia cư 54 tuổi với tiền sử dài bị đánh trống ngực ngất Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG103 Một bệnh nhân nữ 46 tuổi bệnh sử ngày bị nôn mữa tiêu chảy Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG104 Một bệnh nhân nam 58 tuổi ung thư phổi di biểu triệu chứng khó thở nặng, hạ oxy máu, huyết áp 88/45mmHg Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG105 Một bệnh nhân nữ 70 tuổi biểu triệu chứng nôn mửa tiêu chảy Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG106 Một bệnh nhân nữ 64 tuổi vào viện bị ngất Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG107 Một bệnh nhân nam 29 tuổi rối loạn ý thức kích động sau sử dụng liều loại thuốc khơng rõ loại Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG108 Một phụ nữ 18 tuổi có thai 26 tuần biểu triệu chứng khó thở đánh trống ngực Cơ nói bị lo âu (một dạng bệnh lý tâm thần) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG109 Một bệnh nhân nam 48 tuổi tiền sử suy tim xung huyết biểu triệu chứng buồn nơn, nơn yếu người Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG110 Một bệnh nhân nữ 40 tuổi biểu triệu chứng khó thở đau ngực, HA 85/50mmHg Copyright© www.dientamdo.com .. .BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG101 Một bệnh nhân nữ 43 tuổi béo phì biểu triệu chứng khó thở, nơn mửa, nhiều mồ hồi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG103 Một bệnh nhân nữ 46 tuổi bệnh sử ngày bị nơn mữa tiêu chảy Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG105 Một bệnh nhân nữ 70 tuổi biểu triệu chứng nơn mửa tiêu chảy Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 11 I aVR V1 V4 II
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 11 question , BLOCK 11 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn