BLOCK 1 question

11 29 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:17

BLOCK WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 1 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG Một bệnh nhân nữ 45 tuổi, không biểu triệu chứng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG Một bệnh nhân nam 24 tuổi biểu đau ngực nâng vật nặng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nam 76 tuổi biểu khó thở Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nam 64 tuổi, khơng biểu triệu chứng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nữ 48 tuổi, cảm giác choáng váng bộ; cô ta sử dụng loại thuốc điều trị huyết áp Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nam 45 tuổi sau sử dụng liệu pháp tiêu sợi huyết nhồi máu tim cấp; khơng đau ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG Một bệnh nhân nam 43 tuổi, không biểu triệu chứng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nam 82 tuổi tăng liều thuốc chẹn beta Bây ông ta biểu triệu chứng nhẹ đầu choáng váng gắng sức Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nam 49 tuổi biểu đau ngực theo Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG 10 Một bệnh nữ 65 tuổi có tiền sử hút thuốc lâu điều trị đợt cấp khí phế thủng Copyright© www.dientamdo.com .. .BLOCK 1 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG Một bệnh nhân nữ 45 tuổi, khơng biểu triệu chứng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5... vật nặng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nam 76 tuổi biểu khó thở Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF... www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG Một bệnh nhân nữ 48 tuổi, cảm giác chống váng bộ; ta sử dụng loại thuốc điều trị huyết áp Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 1 question , BLOCK 1 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn