Hình ảnh học trong đột quỵ não

92 22 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:16

HÌNH ẢNH HỌC TRONG ĐỘT QUỴ BS CAO THIÊN TƯỢNG Xảo ảnh CT ĐẦU „ „ „ „ Xảo ảnh cử động Xảo ảnh hiệu ứng thể tích bán phần Xảo ảnh kim loại Xảo ứng cứng hóa chùm tia Xảo ảnh cử động Xảo ảnh cứng hóa chùm tia Xảo ảnh kim loại Các lãnh thổ phân bố mạch máu Nhánh tận động mạch não Nhánh tận động mạch não sau Các lãnh thổ phân bố mạch máu Nhánh tận động mạch não Động mạch mach mạc trước Nhánh tận động mạch não sau Các lãnh thổ phân bố mạch máu Nhánh tận động mạch não trước Nhánh tận động mạch não Động mạch mach mạc trước Nhánh tận động mạch não sau Nhánh xuyên động mạch não trước Nhánh xuyên động mạch não sau thông sau Các lãnh thổ phân bố mạch máu Nhánh xuyên động mạch não Nhánh tận động mạch não trước Nhánh tận động mạch não Động mạch mach mạc trước Nhánh tận động mạch não sau Nhánh xuyên động mạch não trước Nhánh xuyên động mạch não sau thông sau Các lãnh thổ phân bố mạch máu Nhánh xuyên động mạch não Nhánh tận động mạch não trước Nhánh tận động mạch não Động mạch mach mạc trước Nhánh tận động mạch não sau Nhánh xuyên động mạch não sau thông sau Các lãnh thổ phân bố mạch máu Nhánh xuyên động mạch não Nhánh tận động mạch não trước Nhánh tận động mạch não Nhánh tận động mạch não sau Nhánh xuyên động mạch não sau thông sau Các lãnh thổ phân bố mạch máu Nhánh tận động mạch não trước Nhánh tận động mạch não Nhánh tận động mạch não sau Tương lai MR Permerablity Đánh giá tính toàn vẹn hàng rào máu não „ Kết luận „ „ „ Nhận đột quỵ tối cấp để hướng dẫn điều trị Đánh giá chức mô thiếu máu não CT/MRI giúp ích đánh giá đầy đủ đột quỵ, giúp lập kế hoạch điều trị Huyết khối xoang tĩnh mạch não Hiếm gây đột quị, M=F „ Các yếu tố nguy -Nhiễm trùng (đặc biệt trẻ em): viêm tai xương chũm, viêm mô tế bào vùng mặt, viêm màng não, viêm não, abscess não, tụ mủ nội sọ -Khơng nhiễm trùng: *Tình trạng tăng đông: đa hồng cầu, tăng tiểu cầu vô căn, giảm tiểu cầu, có thai, uống thuốc ngừa thai *Tình trạng dòng chảy thấp: sốc… -1/3 bệnh nhân khơng tìm nguyên nhân „ Huyết khối xoang tĩnh mạch não CT CT bình thường „ CT khơng cản quang -Tăng đậm độ tĩnh mạch có huyết khối Khơng tin cậy, thấy dòng chảy chậm -Nhồi máu không theo vùng phân bố động mạch „ CT cản quang -Tìm dấu “delta trống” (70%) Khuyết lấp đầy xoang thẳng, dọc -Bắt thuốc theo hồi não ngoại vi vùng nhồi máu, 30-40% „ Dấu hiệu viêm nhiễm kết hợp (viêm xoang/viêm tai xương chũm) „ Tăng đậm độ Dấu delta trống Xuất huyết nhện Chiếm 10% TBMMN „ Nguyên nhân -Tự phát-vỡ phình (72%), AVM (10%) xuất huyết cao HA -Chấn thương „ Tăng áp lực nội sọ tắc dòng dịch não tủy „ Tần suất tăng lên theo tuổi, đỉnh 55 80% case 40-65 tuổi, 15% 20-40 tuổi „ Biến chứng nặng tăng lên tái chảy máu, thường vài ngày đầu, co mạch 7-14 ngày sau 45% tử vong sau tuần „ Phình mạch dạng túi liên quan với tăng HA, thận đa nang, SLE, bệnh mô liên kết, AVM dùng thuốc giảm đam kéo dài „ Vị trí vỡ phình mạch 85% phình mạch dạng túi tuần hồn trước „ Ví trí thường gặp vỡ phình -Động mạch cảnh trong, kể chỗ nối động mạch thông sau (41%) -Động mạch thông trước/não trước (34%) -Động mạch não (20%) -Động mạch cột sống-thân đ6ọng mạch khác (5%) „ Xuất huyết khoang nhện CT CT không cản quang „ CT dương tính khoảng 92% „ Độ nhạy giảm theo thời gian -98% 12 đầu, 93% 24 -giảm đến 82% 72 50% tuần -Âm tính giả xuất huyết nhỏ thiếu máu nặng „ Vị trí máu khoang nhện liên quan trực tiếp với vỡ phình 70% -Máu bể nền, rãnh sylvien rãnh gian bán cầu gợi ý vỡ phình dạng túi -Máu lồi não nhu mô nông gợi ý vỡ AVM phình mạch nhiễm trùng „ Xuất huyết khoang nhện CT „ „ „ Phình động mạch thơng trước thường liên quan với xuất huyết gian bán cầu não thất Phình động mạch não thơng sau liên quan với xuất huyết nhu mô CT cản quang để tìm AVM Xuất huyết khoang nhện kín đáo ... máu Nhánh tận động mạch não trước Đm não trước Đm não Đm cảnh Đm cột sống phải Các nhánh vỏ Đm não Đm não sau Đm thân Đm cột sống trái Đột quị thiếu máu Đặc điểm 80% đột quị thiếu máu -Tắc mạch...Xảo ảnh CT ĐẦU „ „ „ „ Xảo ảnh cử động Xảo ảnh hiệu ứng thể tích bán phần Xảo ảnh kim loại Xảo ứng cứng hóa chùm tia Xảo ảnh cử động Xảo ảnh cứng hóa chùm tia Xảo ảnh kim loại Các... tranh sáng (Penumbra) Bảng Mục tiêu hình ảnh đột quỵ Nhu mơ Đánh giá dấu hiệu sớm đột quỵ cấp, loại trừ xuất huyết Lòng mạch Đánh giá tuần hồn sọ (động mạch cảnh cột sống vùng cổ) tuần hồn nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình ảnh học trong đột quỵ não , Hình ảnh học trong đột quỵ não , Tổn thương vùng M1, thùy đảo và nhân bèo trái. ASPECTS =7 điểm, Đột quỵ cấp ở bệnh nhân nam 65 tuổi liệt ½ người trái. Bản đồ CT tưới máu của thể tích máu não (a), dòng m

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn