Giải phẫu thần kinh thân tiểu não

22 38 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:04

THÂN NÃO, TIỂU NÃO ThS Hoàng Minh Tú MỤC TIÊU Mơ tả vị trí, hình thể ngồi hình thể hành não Mơ tả vị trí, hình thể ngồi hình thể cầu não Mơ tả vị trí, hình thể ngồi hình thể trung não Mơ tả vị trí, hình thể ngồi hình thể tiểu não Mô tả não thất tư ĐẠI CƯƠNG Phần não sau phát triển với thành lưng bị tốc rộng hình trám (để tạo thành não thất IV) gọi trám não Trám não bao gồm hành não, cầu não tiểu não vây quanh não thất IV Mặt khác cầu não, hành não, trung não lại nằm trục nên chúng gọi chung thân não HÀNH NÃO Hành não nhỏ phần quan trọng hệ thần kinh chứa trung tâm quan trọng trung tâm hô hấp, trung tâm tim mạch, trung tâm chế tiết chuyển hoá Ở dưới, hành não liên tục với tuỷ sống, liên tục với cầu não Mặt ngồi hành não có khe rãnh giống tuỷ sống Các khe rãnh chia dọc nửa hành não thành ba phần: - Phần trước khối lồi nằm kề với khe - trước gọi tháp hành - Phần bên nằm rãnh bên - trước rãnh bên - sau, nửa phần giống thừng bên tuỷ sống nửa phình to thành trám hành Đoạn rãnh bên - trước nằm trước trám hành rãnh trước trám, nơi chui thần kinh hạ thiệt (dây XII) Đoạn rãnh bên - sau nằm sau trám hành rãnh sau trám, nơi chui thần kinh thiệt hầu (dây IX), lang thang (dây X) phụ (dây XI) - Đầu hành não ngăn cách với cầu não rãnh hành - cầu, có thần kinh vận nhãn ngồi (dây VI), mặt (dây VII) tiền đình ốc tai (dây VIII) RÃNH HÀNH CẦU CẦU NÃO THÁP HÀNH KHE GIỮA VI VII VIII IX TRÁM HÀNH X RÃNH TRƯỚC TRÁM RÃNH SAU TRÁM RÃNH BÊN TRƯỚC RÃNH BÊN SAU XI XII HÀNH NÃO Phần sau hành não nằm rãnh bên sau rãnh sau: phía có bó chêm củ chêm, bó thon củ thon; phía có cuống tiểu não CUỐNG TN TRÊN, GIỮA CUỐNG TN DƯỚI CỦ THON RÃNH GIỮA SAU BÓ THON CỦ CHÊM RÃNH BÊN SAU BÓ CHÊM CUỐNG NÃO CẦU NÃO RÃNH NỀN RÃNH CẦU CUỐNG • Là phần hành não, ngăn cách với hành não rãnh hành cầu Phía trên, cầu não ngăn cách với cuống đại não (trung não) rãnh cầu cuống • Giữa mặt trước cầu não có rãnh chứa động mạch nền, hai bên có thần kinh sinh ba (dây V) RÃNH HÀNH CẦU CẦU NÃO V1,2,3 CẦU NÃO Mặt trước cầu não nằm mỏm xương chẩm, mặt sau ngăn cách với tiểu não thất não IV NÃO THẤT IV NỀN X CHẨM TIỂU NÃO CẦU NÃO • Ðặc trưng cầu não sợi chạy ngang mặt trước, sau tạo thành hai cuống tiểu não để nối với tiểu não CÁC SỢI CHẠY NGANG CUỐNG TN GIỮA CỦ CHÊM CUỐNG NÃO TRUNG NÃO RÃNH NỀN RÃNH CẦU CUỐNG • Nối tiếp cầu não gian não trên, mặt ngồi có thần kinh vận nhãn (dây III), ròng rọc (dây IV) chui Trung não chia làm hai phần: • Phần bụng cuống đại não RÃNH HÀNH CẦU CẦU NÃO V1,2,3 TRUNG NÃO  Phần lưng mái trung não, có củ não sinh tư: hai gò não hai gò não Gò trung tâm vỏ thị giác nối với thể gối qua cánh tay gò Gò trung tâm vỏ thính giác nối với thể gối qua cánh tay gò  Giữa hai phần có cống não nối não thất III não thất IV CUỐNG TN TRÊN, GIỮA CUỐNG TN DƯỚI CỦ THON RÃNH GIỮA SAU BÓ THON CỦ CHÊM RÃNH BÊN SAU BÓ CHÊM TIỂU NÃO • Tiểu não nằm hố sọ sau, ngăn cách với mặt sau đại não lều tiểu não Mặt sau nằm hố tiểu não trai chẩm, mặt trước dính vào thân não ba đôi cuống tiểu não: trên, dưới; đồng thời ngăn cách với hành não cầu não não thất IV • KT x x 10 cm, nặng 140 - 150 gr, nam nặng nữ LỀU TIỂU NÃO NÃO THẤT IV CUỐNG TIỂU NÃO TT TRƯỚC II LƯỠI I CỤC X LƯỠI GÀ IX THÁP VIII CỦ VII B TT SAU III ĐỈNH TRƯỚC IV ĐỈNH SAU V CHẾCH VI LÁ VII A THÙY NHỘNG BC TIỂU NÃO THÙY MỎ KHE SAU BÊN KHE PHỤ (SAU HẠNH NHÂN) THÙY ĐUÔI THÙY NHUNG NHÂN TT TRUNG TÂM (H II, III) TT NHUNG (H X) TT HẠNH NHÂN (H IX) KHE CHÍNH (SƠ CẤP) KHE NGANG TT HAI BỤNG (HAI THÂN) (H VIII) TT VUÔNG (H IV, V) TT ĐƠN (H VI) TT BÁN NGUYỆT MỎ (TRÊN) (H VII A) TT BÁN NGUYỆT ĐUÔI (DƯỚI) (H VII B) TIỂU NÃO CHẤT TRẮNG: THỂ TỦY VỎ TIỂU NÃO: CHẤT XÁM NHÂN RĂNG NHÂN MÁI NHÂN NÚT NHÂN CẦU TIỂU NÃO Cuống tiểu não đường dẫn truyền từ vào từ tiểu não ra: Cuống tiểu não nối tiểu não với trung não chứa sợi từ nhân nhân xen tới nhân đỏ đồi thị Cuống tiểu não nối tiểu não với cầu não chứa sợi trục từ nhân cầu vào tiểu não Cuống tiểu não nối tiểu não với hành não, chứa sợi trục từ nhân trám tuỷ sống vào vỏ tiểu não BẮT CHÉO CUỐNG TN TRÊN CUỐNG TN TRÊN NHÂN CẦU NHÂN NÚT NHÂN RĂNG ĐÁM RỐI MẠCH MẠC NÃO THẤT IV Não thất IV khoang hình trám chứa dịch não tủy, nằm sau hành não, cầu não trước tiểu não; có hai thành bốn góc: THÀNH SAU: mái não thất IV PHẦN TRÊN: tuỷ trên, hình tam giác Hai cạnh bên dính vào hai cuống tiểu não Góc gắn vào rãnh hai gò não gọi hãm tuỷ Cạnh dính vào đầu trước nhộng tiểu não MÀN TỦY TRÊN HÃM MÀN TỦY TRÊN CUỐNG TN TRÊN CUỐNG TN GIỮA, DƯỚI MÀN TỦY DƯỚI ĐÁM RỐI MẠCH MẠC NÃO THẤT IV PHẦN DƯỚI: tuỷ có hình tam giác Cạnh dính vào cục não  Hai cạnh bên dính vào hai cuống tiểu não Giữa tuỷ tiểu não có mạch mạc đám rối mạch mạc não thất IV MÀN TỦY TRÊN HÃM MÀN TỦY TRÊN CUỐNG TN TRÊN CUỐNG TN GIỮA, DƯỚI MÀN TỦY DƯỚI CỐNG TRUNG NÃO NÃO THẤT IV  Não thất IV thông với cống trung não ống trung tâm tuỷ sống  Trên tuỷ có lỗ gọi lỗ thông não thất IV với khoang nhện ỐNG TRUNG TÂM LỖ GIỮA NÃO THẤT IV Thành trước hố trám, hành não cầu não tạo nên Ở dọc có rãnh từ góc tới góc nền, chia thành hai nửa hình tam giác Rãnh giới hạn từ góc chạy chếch lên chia nửa thành hai phần: phần ngồi diện tiền đình, phần gọi lồi LỒI TRONG DIỆN TIỀN ĐÌNH NÃO THẤT IV DIỆN TIỀN ĐÌNH: chứa nhân tiền đình nằm bên LỒI TRONG: Phần lồi to tròn, gọi gò thần kinh mặt gối TK VII nhân thần kinh VI tạo nên Phần thuôn hẹp, gọi tam giác TK hạ thiệt nằm nhân thần kinh GỊ TK MẶT DIỆN TIỀN ĐÌNH TAM GIÁC TK HẠ THIỆT NÃO THẤT IV Trên rãnh giới hạn có hai hõm: Hõm ứng với vùng nhân TK V Hõm ứng với vùng có nhân TK X Ở nửa có vân thính giác hay vân tuỷ từ ngách bên chạy ngang vào rãnh HÕM TRÊN VÂN TỦY TAM GIÁC HẠ THIỆT HÕM DƯỚI TAM GIÁC LANG THANG CỐNG TRUNG NÃO NÃO THẤT IV - Góc thơng với cống não - Góc thông với ống trung tâm tủy gai - Hai góc bên hai ngách bên não thất có hai lỗ bên để não thất IV thông với khoang nhện ỐNG TRUNG TÂM LỖ BÊN ... TIỂU NÃO Cuống tiểu não đường dẫn truyền từ vào từ tiểu não ra: Cuống tiểu não nối tiểu não với trung não chứa sợi từ nhân nhân xen tới nhân đỏ đồi thị Cuống tiểu não nối tiểu não với cầu não. .. thành não thất IV) gọi trám não Trám não bao gồm hành não, cầu não tiểu não vây quanh não thất IV Mặt khác cầu não, hành não, trung não lại nằm trục nên chúng gọi chung thân não HÀNH NÃO Hành não. .. bên có thần kinh sinh ba (dây V) RÃNH HÀNH CẦU CẦU NÃO V1,2,3 CẦU NÃO Mặt trước cầu não nằm mỏm xương chẩm, mặt sau ngăn cách với tiểu não thất não IV NÃO THẤT IV NỀN X CHẨM TIỂU NÃO CẦU NÃO •
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải phẫu thần kinh thân tiểu não , Giải phẫu thần kinh thân tiểu não

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn