Giải phẫu bán cầu đại não gian não

34 83 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:04

CÁC BÁN CẦU ĐẠI NÃO, GIAN NÃO Ths Hoàng Minh Tú MỤC TIÊU  Mơ tả hình thể ngồi đại não  Mô tả cấu tạo đại não mép gian bán cầu  Mô tả não thất bên  Trình bày vị trí phần gian não  Mô tả não thất III ĐẠI NÃO Khe não dọc phân đôi đại não làm hai bán cầu đại não phải trái Khe não ngang ngăn cách hai bán cầu đại não với đồi thị, trung não tiểu não Trên bề mặt bán cầu có nhiều khe rãnh chia não làm nhiều thùy, thùy lại chia làm nhiều hồi Mỗi bán cầu có ba bờ (trên, dưới, trong) ba mặt: ngoài, KHE NÃO DỌC THỂ CHAI BỜ TRÊN BỜ DƯỚI BỜ TRONG CÁC RÃNH GIAN THÙY Mặt ngồi có rãnh: Rãnh trung tâm: bờ bán cầu, chạy chếch xuống mặt Rãnh bên: hố não bên mặt bán cầu chạy ngang qua bờ vào mặt bán cầu Rãnh đỉnh chẩm: ngắn, nằm mặt trong, có chạy mặt Các rãnh chia mặt bán cầu đại não thành thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy thái dương, thùy chẩm RÃNH TRUNG TÂM RÃNH ĐỈNH CHẨM RÃNH BÊN CÁC RÃNH GIAN THÙY Mặt có rãnh: Rãnh đai rãnh đỉnh chạy liên tiếp khoảng thể trai bờ bán cầu Rãnh đỉnh chẩm từ bờ bán cầu chạy phía lồi thể trai RÃNH ĐAI RÃNH DƯỚI ĐỈNH RÃNH ĐỈNH CHẨM RÃNH THỂ CHAI RÃNH CỰA RÃNH BÊN CÁC RÃNH GIAN THÙY  Mặt dưới: có rãnh bên phụ ngăn cách thùy viền thùy thái dương Rãnh bên (đoạn đầu):mặt thùy trán phần thái dương - chẩm RÃNH BÊN RÃNH BÊN PHỤ CÁC THÙY VÀ CÁC HỒI NÃO Thùy trán nằm trước rãnh trung tâm rãnh bên Mặt thùy có rãnh: Trước trung tâm Trán Trán Các rãnh chia thùy trán thành hồi: Trước trung tâm Trán Trán Trán RÃNH TRÁN TRÊN RÃNH TRUNG TÂM RÃNH TRƯỚC TT RÃNH TRÁN DƯỚI RÃNH BÊN CÁC THÙY VÀ CÁC HỒI NÃO Thùy đỉnh giới hạn rãnh trung tâm rãnh bên mặt ngoài, rãnh đỉnh rảnh đỉnh chẩm mặt Mặt ngồi thùy có Rãnh sau trung tâm Rãnh nội đỉnh Chia thùy đỉnh thành hồi Hồi sau trung tâm Tiểu thùy đỉnh Tiểu thùy đỉnh RÃNH TRUNG TÂM RÃNH ĐỈNH CHẨM RÃNH BÊN CÁC THÙY VÀ CÁC HỒI NÃO Thùy chẩm: phần sau ba mặt bán cầu Mặt thùy có rãnh Rãnh chẩm ngang Rãnh nguyệt Chia thùy chẩm thành hồi Hồi lưỡi Hồi chẩm - thái dương Hồi chẩm - thái dương RÃNH TRUNG TÂM RÃNH ĐỈNH CHẨM RÃNH BÊN CÁC THÙY VÀ CÁC HỒI NÃO Thùy đảo bị vùi lấp thung lũng rãnh bên, bị thùy trán, đỉnh, thái dương trùm lên THÙY ĐẢO CẤU TẠO ĐẠI NÃO Sợi liên hợp Sợi ngắn: liên hợp hồi não nằm kế sợi đại não Sợi dài liên hợp thùy não với tạo nên bó như: Bó đai nối thuỳ trán với thuỳ thái dương Bó móc nối thuỳ trán với đầu trước thuỳ thái dương Bó dọc nối thuỳ trán với thuỳ chẩm thuỳ thái dương Bó dọc nối thuỳ chẩm với thuỳ thái dương Bao bao sợi liên hợp tạo nên NÃO THẤT BÊN Mỗi bán cầu đại não có khoang chứa dịch não tủy gọi não thất bên: hình cung, uốn quanh nhân đồi thị Có thể chia não thất bên thành phần: Sừng trán Phần trung tâm Tam giác bên Sừng thái dương Sừng chẩm Mỗi não thất bên thông với não thất III lỗ gian não thất TAM GIÁC BÊN PHẦN TRUNG TÂM SỪNG TRÁN LỖ GIAN NÃO THẤT SỪNG THÁI DƯƠNG SỪNG CHẨM NÃO THẤT BÊN Sừng trán: nằm trước lỗ gian não thất thất não bên, thuỳ trán Sừng trán có hình tam giác với ba thành: Thành trước - thể trai Thành vách suốt (ngăn cách hai não thất bên) Thành - ngồi đầu nhân đồi thị tạo nên VÁCH TRONG SUỐT THỂ TRAI THÂN NHÂN ĐUÔI ĐỒI THỊ NÃO THẤT BÊN Phần trung tâm hay thân từ lỗ gian não thất tới tam giác bên, ngang mức với lồi thể trai Tam giác bên hay ngã ba phần mở rộng não thất bên nằm gần lồi thể trai, nơi phần trung tâm não thất bên hội tụ với sừng thái dương chẩm TAM GIÁC BÊN PHẦN TRUNG TÂM SỪNG TRÁN LỖ GIAN NÃO THẤT NÃO THẤT BÊN Sừng thái dương hay sừng từ tam giác bên chạy xuống trước vào thùy thái dương tận sau cực thái dương khoảng 2cm Sừng thái dương có hai thành Thành - ngồi tạo nên tia thị, thảm trai (một tia thể trai bán cầu) đuôi nhân đuôi Thành dưới-trong hải mã tua hải mã tạo nên VÁCH TRONG SUỐT ĐUÔI NHÂN ĐUÔI DẢI THỊ GIÁC TUA HẢI MÃ HẢI MÃ NÃO THẤT BÊN Sừng chẩm hay sừng sau thất não bên từ tam giác bên chạy sau vào thuỳ chẩm hẹp dần từ trước sau Sừng chẩm có hai thành Trên-ngồi Dưới - trong, hai sợi thể trai tạo nên Phần trung tâm, tam giác bên sừng thái dương thất não bên có chứa đám rối mạch mạc PHẦN TRUNG TÂM SỪNG THÁI DƯƠNG TAM GIÁC BÊN SỪNG CHẨM GIAN NÃO Gian não phần não bị vùi vào hai bán cầu đại não Gian não gồm đồi não vùng hạ đồi phân cách rãnh hạ đồi, chúng quây quanh não thất III RÃNH HẠ ĐỒI ĐỒI NÃO ÐỒI THỊ  Hình bầu dục có hai đầu trước sau; bốn mặt: trên, dưới, trong, Cấu tạo chủ yếu nhân xám số chất trắng Đồi thị với vùng hạ đồi tạo nên thành bên não thất III ĐỒI NÃO VÙNG TRÊN ĐỒI: Tuyến tùng Tam giác cuống tuyến tùng VÙNG SAU ĐỒI: thể gối bên Thể gối Thể gối VÙNG DƯỚI ĐỒI: Chiếm phần sau đồi não, phía sau vùng hạ đồi THỂ GỐI TRONG THỂ TÙNG TAM GIÁC CUỐNG TUYẾN TÙNG THỂ GỐI NGOÀI VÙNG HẠ ĐỒI Hình thể ngồi Vùng hạ đồi tạo thành sàn thành bụng não thất III, mặt đại não, chiếm vùng từ sau hai thể vú cực trước giao thị, bao gồm: Thể vú Củ xám Phễu tuyến yên Dải thị, giao thị Lá tận LÁ TẬN CÙNG GIAO THỊ CỦ XÁM PHỄU VÀ TUYẾN YÊN THỂ VÚ NÃO THẤT III Là khoang hình phễu nằm gian não Khoang hẹp theo chiều dọc, gồm mái, đỉnh bốn thành: NÃO THẤT III Mái trên: màng mỏng Hai bên màng mái hai cuống thể tùng Tấm mạch mạc đám rối mạch mạc nằm màng mái, màng mái vòm VỊM NÃO ĐÁM RỐI MẠCH MẠC CUỐNG THỂ TÙNG THỂ TÙNG NÃO THẤT III Hai thành bên: Mỗi thành bên có rãnh hạ đồi từ lỗ gian não thất đến lỗ cống trung não  Rãnh ngăn cách hai tầng thành bên: tầng mặt đồi thị, tầng mặt vùng hạ đồi LỖ GIAN NÃO THẤT CUỐNG THỂ TÙNG THỂ TÙNG RÃNH HẠ ĐỒI CỐNG TRUNG NÃO NÃO THẤT III Thành trước: từ xuống có: hai cột vòm não, mép LỖ GIAN NÃO THẤT trước, mảnh giao thoa thị giác Giữa mảnh giao thoa ngách thị giác Thành sau dưới: từ sau trước có mép cuống tùng, đáy thể tùng, mép sau, lỗ cống trung não, chất thủng sau, thể vú củ xám Đỉnh dưới: tương ứng ngách phễu nằm củ xám Não thất III thông với não thất bên lỗ gian não thất, thông với não thất IV qua cống não ĐỈNH NT III RÃNH HẠ ĐỒI VÒM NÃO ĐÁM RỐI MẠCH MẠC CUỐNG THỂ TÙNG THỂ TÙNG CỐNG TRUNG NÃO ... ngồi đại não  Mô tả cấu tạo đại não mép gian bán cầu  Mô tả não thất bên  Trình bày vị trí phần gian não  Mô tả não thất III ĐẠI NÃO Khe não dọc phân đơi đại não làm hai bán cầu đại não phải... thái dương thất não bên có chứa đám rối mạch mạc PHẦN TRUNG TÂM SỪNG THÁI DƯƠNG TAM GIÁC BÊN SỪNG CHẨM GIAN NÃO Gian não phần não bị vùi vào hai bán cầu đại não Gian não gồm đồi não vùng hạ đồi... phải trái Khe não ngang ngăn cách hai bán cầu đại não với đồi thị, trung não tiểu não Trên bề mặt bán cầu có nhiều khe rãnh chia não làm nhiều thùy, thùy lại chia làm nhiều hồi Mỗi bán cầu có ba
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải phẫu bán cầu đại não gian não , Giải phẫu bán cầu đại não gian não , GIAN NÃO Gian não là phần não bị vùi vào giữa hai bán cầu đại não. Gian não gồm đồi não và vùng hạ đồi được phân cách bằng rãnh hạ đồi, chúng quây quanh não thất III.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn