HỘI CHỨNG CHẢY máu TRONG

3 50 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:40

HỘI CHỨNG CHẢY MÁU TRONG Chấn thương bụng kín định nghĩa là: A Chấn thương vào vùng bụng bao gồm chấn thương bạch khí hoả khí B Chấn thương vào vùng bụng mà không gây thủng phúc mạc C Chấn thương vào vùng bụng mà không gây thông thương ổ phúc mạc với môi trường bên D Câu A B E Câu A C Vết thương thấu bụng định nghĩa là: A Chấn thương vào vùng bụng bao gồm chấn thương bạch khí hoả khí B Chấn thương vào vùng bụng gây thủng phúc mạc C Chấn thương vào vùng bụng tạo nên thông thương ổ phúc mạc với mơi trường bên ngồi D A B E B vàC Cơ chế tổn thương chấn thương bụng kín bao gồm: A Cơ chế trực tiếp B Cơ chế gián tiếp C Cơ chế giảm tốc D A B E Tất Tổn thương tạng đặc thường gặp chấn thương bụng kín theo thứ tự là: A Thận, gan, lách, tuỵ A Lách, gan, thận, tuỵ B Lách, thận, gan, tuỵ C Gan, tuỵ, thận, lách D Gan, tuỵ, lách, thận Tổn thương tạng rỗng thường gặp chấn thương bụng kín là: A Ruột già dày B Ruột non dày C Ruột non bàng quang D Ruột đường mật E Tấc sai Phần ruột non hay bị tổn thương chấn thương bụng kín là: A Hỗng tràng đoạn cuối hồi tràng đoạn đầu B Hỗng tràng đoạn đầu hồi tràng đoạn cuối C Hồi tràng đoạn cuối hỗng tràng đoạn cuối D Ðoạn đầu hỗng tràng hồi tràng E Tất sai Ðoạn cuối hỗng tràng đoạn đầu hồi tràng thường bị vỡ chấn thương bụng kín do: A Ðây đoạn ruột nằm đầu cố định đầu di động B Ðây phần ruột non có thành mỏng C Ðây phần ruột di động D A B E Tất sai Ðoạn đầu hỗng tràng đoạn cuối hồi tràng thường bị vỡ chấn thương bụng kín do: A Ðây đoạn ruột nằm đầu cố định đầu di động B Ðây phần ruột non có thành mỏng C Ðây phần ruột di động D A B E Tất Trong chấn thương bụng kín chế giảm tốc, bệnh nhân thường vào viện với: A Tổn thương thường tạng B Tổn thương thường phức tạp đa tạng C Bệnh cảnh nặng nề đe doạ tử vong không kịp thời hối sức can thiệp sớm D A C E B C Khi khám bệnh nhân bị chấn thương bụng kín cần ý khám quan: A Lồng ngực B Thần kinh sọ não C Các xương lớn xương đùi, xương chậu D A B E Tất Trong vết thương thấu bụng bạch khí, tổn thương thường có đặc điểm: A Vêtú thương thành bụng đơn giản B Tạng ổ phúc mạc thường bị thương tổn đơn giản, tổn thương thành bụng đơn C Tổn thương thường chổ tương ứng với vị trí tổn thương thành bụng D A B đúng, C sai E Tất Trong vết thương thấu bụng hoả khí, tổn thương thường có đặc điểm: A Tạng ổ phúc mạc thường bị thương tổn phức tạp nhiều quan B Tạng ổ phúc mạc thường bị thương tổn đơn giản, tổn thương thành bụng đơn C Tổn thương ống tiêu hoá theo dạng số chẳn 2, 4, D A B E A C Triệu chứng lâm sàng hội chứng chảy máu vỡ tạng đặc chấn thương bụng kín bao gồm: A Dấu chứng máu cấp B Dấu chứng bụng với dịch tự ổ phúc mạc, đề kháng thành bụng C Chọc dò ổ phúc mạc máu khơng đơng D B C E Tất Các nguyên nhân gây nên chảy máu ổ phúc mạc bao gồm: A Nguyên nhân sản phụ khoa thai tử cung vỡ, u nang buồng trứng vỡ B Nguyên nhân bệnh lý ngoại khoa K gan vỡ, phồng ÐMC bụng vỡ C Nguyên nhân chấn thương vỡ gan-lách chấn thương bụng kín D Chỉ B C E Tất Các nguyên nhân ngoại khoa gây nên hội chứng chảy máu bao gồm: A Vỡ tạng đặc B Tổn thương mạch máu lớn ổ phúc mạc C Tổn thương rách hay đứt mạc treo ruột D A B E Tất Siêu âm chấn thương bụng kín có ý nghĩa: A Giúp phát thương tổn tạng đặc B Giúp phát dịch tự hay ổ đọng dịch ổ phúc mạc C Hướng dẫn chọc dò ổ phúc mạc cần D Giúp phát tự ổ phúc mạc (đôi khi) E Tất X quang bụng đứng khơng chuẩn bị chấn thương bụng kín có ý nghĩa: A Giúp phát thương tổn tạng đặc B Giúp phát tự ổ phúc mạc C Giúp phát mức dịch có D A B E A C Chọc dò ổ bụng hay chọc rữa ổ bụng chấn thương bụng kín dương tính mặt đại thể ghi nhận có: A Máu khơng đơng B Dịch tiêu hoá C Dịch dưỡng trấp trắng đục sữa D A B E Tất Vị trí chọc dò ổ bụng sử dụng tốt để tìm máu khơng đơng ổ phúc mạc là: A Ðiểm Mac Burney B Ðối xứng với điểm M.B qua bên trái C Vị trí nghi ngờ có máu đọng D A B đúng, C sai E Tất sai Trong hội chứng chảy máu trong, chọc rữa ổ bụng gọi dương tính khi: A Hồng cầu (HC) > 100000/mm3 B HC > triệu/mm3 C BC > 500/mm3 D A C E B C ... Triệu chứng lâm sàng hội chứng chảy máu vỡ tạng đặc chấn thương bụng kín bao gồm: A Dấu chứng máu cấp B Dấu chứng bụng với dịch tự ổ phúc mạc, đề kháng thành bụng C Chọc dò ổ phúc mạc máu không... Burney B Ðối xứng với điểm M.B qua bên trái C Vị trí nghi ngờ có máu đọng D A B đúng, C sai E Tất sai Trong hội chứng chảy máu trong, chọc rữa ổ bụng gọi dương tính khi: A Hồng cầu (HC) > 100000/mm3... thương bụng kín D Chỉ B C E Tất Các nguyên nhân ngoại khoa gây nên hội chứng chảy máu bao gồm: A Vỡ tạng đặc B Tổn thương mạch máu lớn ổ phúc mạc C Tổn thương rách hay đứt mạc treo ruột D A B E
- Xem thêm -

Xem thêm: HỘI CHỨNG CHẢY máu TRONG , HỘI CHỨNG CHẢY máu TRONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn