Tài liệu_Một số định nghĩa tăng huyết áp

2 21 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:34

Một số định nghĩa tăng huyết áp ( Phân hội Tăng Huyết Áp ) Tăng huyết áp tâm thu đơn độc Đối với người lớn, HATT có xu hướng tăng HATTr có xu hướng giảm Khi trị HATT >140 mmHg HATTr 90 mm Hg Mặc dù HATTr thường cho yếu tố tiên lượng tốt nguy bệnh nhân tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu_Một số định nghĩa tăng huyết áp, Tài liệu_Một số định nghĩa tăng huyết áp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn