Tài liệu_chỉ định bắt buộc và ưu tiên thuốc điều trị HA bộ y tế

2 17 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:34

CHỈ ĐỊNH BẮT BUỘC VÀ ƯU TIÊN ĐỐI VỚI MỘT SỐ THUỐC HẠ ÁP, SƠ ĐỒ PHỐI HỢP THUỐC (Ban hànhkèmtheoQuyếtđịnhsố /QĐ-BYT ngàythángnăm 2010 củaBộtrưởngBộ Y tế) 1.Chỉ định bắt buộc số nhóm thuốc hạ huyết áp Lợitiểu Suytim Chẹnkênhcanx Ứcchế Ứcchếthụthể Chẹnbêta Kháng i men AT1 aldosterone chuyển X Saunhồimáucơtim Bệnh ĐMV (nguycơcao) X X X (lợitiểuquai) Dựphòngtáiphátđộtqu ỵ X X X X X X X X Đáitháođường Suythậnmạn X X X X X X X Chỉđịnhưutiênvàchốngchỉđịnhđốivớimộtsốnhómthuốchạhuyếtáp Nhómthuốc Chỉđịnhưutiên Thậntrọng Chốngchỉđịnh Lợitiểu thiazide THA tâmthuđơnđộc (ngườicaotuổi), suytim, dựphòngthứphátđộtquị Hộichứngchuyểnhố, rốiloạn dung nạp glucose, thainghén Bệnhgút Lợitiểuquai Suythậngiaiđoạncuối, suytim Lợitiểu (loạikháng Suytim, aldosterone) saunhồimáucơtim Suythận, kali máucao Ứcchế men chuyển Suytim, (ƯCMC) rốiloạnchứcnăngthấttrái, saunhồimáucơtim, phìđạithấttrái, bệnhthận đáitháođường, có protein hoặcmicroalbuminniệu, rung nhĩ, hộichứngchuyểnhố, xơvữađộngmạchcảnh Suythận, Thai nghén, bệnhmạchmáungoạibiê hẹpđộngmạchthậnhaibên, n kali máucao Ứcchếthụthể AT1 Suythận, Suytim, Thai nghén, Nhómthuốc Chỉđịnhưutiên angiotensin II (ƯCTT) saunhồimáucơtim, bệnhmạchmáungoạibiê hẹpđộngmạchthậnhaibên, phìđạithấttrái, bệnhthận n kali máucao đáitháođường, có protein micro albumin niệu, rung nhĩ, hộichứngchuyểnhố, cóchỉđịnhdùngnhưngkhơn g dung nạpvới ƯCMC Chẹnkênhcanxi THA tâmthuđơnđộc (loạidihydropyridin (ngườicaotuổi), ) đauthắtngực, phìđạithấttrái, THA phụnữcóthai Thậntrọng Chốngchỉđịnh Nhịptimnhanh, suytim Chẹnkênhcanxi Đauthắtngực, (loạiứcchếnhịptim) nhịpnhanhtrênthất Blốcnhĩthấtđộ 2-3, suytim Chẹnbêta Đauthắtngực, sau NMCT, suytim, nhịptimnhanh, tăngnhãnáp, THA phụnữcóthai Bệnhmạchmáungoại vi, hộichứngchuyểnhố, rốiloạn dung nạp glucose Chẹnanpha Phìđạilànhtínhtiềnliệttuyế Hạhuyếtáptưthếđứng, n suytim Sơđồphốihợpcácthuốctrongđiềutrịtănghuyếtáp Hen phếquản, bệnhphổitắcnghẽnmạntín h, blốcnhĩthấtđộ 2-3 Đáidầm ... Bệnhmạchmáungoại vi, hộichứngchuyểnhố, rốiloạn dung nạp glucose Chẹnanpha Phìđạilànhtínhtiềnliệttuyế Hạhuyếtáptưthếđứng, n suytim Sơđồphốihợpcácthuốctrongđiềutrịtănghuyếtáp Hen phếquản, bệnhphổitắcnghẽnmạntín... Nhịptimnhanh, suytim Chẹnkênhcanxi Đauthắtngực, (loạiứcchếnhịptim) nhịpnhanhtrênthất Blốcnhĩthấtđộ 2-3, suytim Chẹnbêta Đauthắtngực, sau NMCT, suytim, nhịptimnhanh, tăngnhãnáp, THA phụnữcóthai Bệnhmạchmáungoại... hộichứngchuyểnhố, cóchỉđịnhdùngnhưngkhơn g dung nạpvới ƯCMC Chẹnkênhcanxi THA tâmthuđơnđộc (loạidihydropyridin (ngườicaotuổi), ) đauthắtngực, phìđạithấttrái, THA phụnữcóthai Thậntrọng Chốngchỉđịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu_chỉ định bắt buộc và ưu tiên thuốc điều trị HA bộ y tế, Tài liệu_chỉ định bắt buộc và ưu tiên thuốc điều trị HA bộ y tế