Lời nói đầu cho cuốn sách

2 48 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:34

Lời nói đầu Chào bạn, Xuất phát từ nhiều động lực có niềm đam mê y khoa, mong muốn chia sẻ trao đổi kiến thức, giúp đỡ bạn sau, mong muốn xây dựng cho sinh viên theo học Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam bạn sinh viên y khoa nói chung tài liệu hay, đầy đủ thống để học tập, dành nhiều tâm huyết để tìm, đánh giá, chọn lọc tài liệu hay để tổng hợp lại phục vụ nhu cầu học tập cho thân chia sẻ cho người Mình may mắn có tài liệu “Bách khoa toàn thư y học 2010” anh Lê Đình Sáng, ĐH Y Hà Nội thấy cần phải tiếp bước để làm tương tự Không phải bắt chước muốn tiếng, đơn giản muốn làm có ích Trong tài liệu mình, ý tưởng bệnh xây dựng đầy đủ tất vấn đề liên quan đến bệnh để tiện cho việc học tập sử dụng cần thiết, trọng đến nội dung: 1.Tài liệu chuẩn Cần có tài liệu chuẩn để thực hành, gọi tài liệu thống (bạn thấy chương tài liệu thống chia sẻ ưu tiên tài liệu hiệp hội uy tín hội tim mạch, phác đồ y tế, bệnh viện hay trường đại học có uy tín mà cụ thể ưu tiên Y hà nội, Y dược HCM, Quân y, Y Huế Tài liệu nước rõ nguồn gốc Chúng ta chọn số (vài ba chút) tài liệu hay nhất, không chọn theo kiểu hay đưa vào nhiều lỗng Việc mong bạn góp ý, tạm thời chọn theo cách nhìn sửa đổi có tốt Các câu hỏi liên quan Mình nhận thấy câu hỏi nhỏ ngắn lại có tác dụng giúp hiểu sâu nhớ trọng tâm Do đó, đánh giá mức quan trọng thứ sau tài liệu Các câu hỏi này, có dạng chuyên sâu, có dạng để tư vấn cho bệnh nhân, có dạng để thi cử lâm sàng, có dạng để hiểu bài,……Do đó, đánh dấu câu hỏi cho quan trọng để học cần thiết 3 Bệnh án – case lâm sàng Đây phần thực hành tập, chọn số bệnh án mẫu hay từ nhiều nguồn để tham khảo làm theo trường hợp lâm sàng hay, đa dạng, chọn lọc, có phân tích kĩ Kinh nghiệm lâm sàng nghiên cứu khoa học Mình khơng đưa cụ thể nghiên cứu mà lọc kết nghiên cứu thông tin cần thiết để thực hành, song song với sách kho liệu nhiều bạn sưu tập, hồn tồn sẵn sàng chia sẻ bạn cần, cần có giải pháp cho việc cho tài liệu, khơng thể cho bạn việc q nhiều thời gian lãng phí, nhóm chia sẻ tài liệu CLB lập Hình ảnh minh họa Việc giúp hiểu trực quan hơn, cố gắng xếp theo loại cho dễ sử dụng: Xquang, Siêu âm, lâm sàng, CT,……………… Các vấn đề khác Những thông tin khác cần thiết liên quan đến bệnh như: sơ đồ học tập tóm tắt cho thi cử bạn đó, kinh nghiệm lẻ cần thiết việc học bổ sung phụ lục giúp việc học hiệu Để tài liệu ngày hồn thiện đưa phiên tốt cũ mặc định thời gian sửa tên phiên Mình làm việc không cần khen, tất nhiên khơng muốn chê Bạn thực cần dùng, không ép buộc không gì, thời gian bạn lựa chọn việc đọc Hơn nữa, khối lượng công việc nhiều, kiến thức lực, thời gian có hạn,… mong hợp tác xây dựng tài liệu ngồi người tin u ra, khơng có cơng xá gì, khơng hám danh nên khơng có nhu cầu đơn độc tác giả tài liệu này, muốn nhiều bạn tác giả Do đó, mong hợp tác Thân ái! Bs Trịnh Văn Thuấn – K4C – Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam ... cần thiết để thực hành, song song với sách kho liệu nhiều bạn sưu tập, hồn tồn sẵn sàng chia sẻ bạn cần, cần có giải pháp cho việc cho tài liệu, khơng thể cho bạn việc nhiều thời gian lãng phí,... cố gắng xếp theo loại cho dễ sử dụng: Xquang, Siêu âm, lâm sàng, CT,……………… Các vấn đề khác Những thông tin khác cần thiết liên quan đến bệnh như: sơ đồ học tập tóm tắt cho thi cử bạn đó, kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Lời nói đầu cho cuốn sách, Lời nói đầu cho cuốn sách

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn