Case_ Tổng hợp case đi lâm sàng bệnh tăng huyết áp

2 37 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:33

Tổng hợp case lâm sàng theo bệnh tăng huyết áp Việc giúp tập hợp triệu chứng chính, xét nghiệm chẩn đốn, điều trị cho bệnh Dựa vào tập hợp có nhiều kinh nghiệm việc cho xét nghiệm, cho thuốc điều trị bệnh trường hợp mắc bệnh khác kèm Rất có ích cho bạn làm nâng cao lực chẩn đốn điều trị Tóm tắt lâm sàng bệnh nhân cần đưa số thông tin ngắn sau: Bệnh nhân nam/nữ, tuổi, tiền sử, triệu chứng để nghĩ đến chẩn đốn, khơng cần q chi tiết dài dòng Tóm tắt lâm sàng bệnh nhân Bệnh nhân nữ, 54 tuổi, tiền sử huyết áp thấp, sáng đau đầu, chóng mặt, buồn nơn, nơn thức ăn Nhập viện khám: + HA 180/110 mmHg + Mạch 78 l/p + Glasgow 15 điểm + Tê bì nửa người phải + Bare chi P {+} + Hc màng não {-} + Tk sọ không tổn thương + Không rối loạn tròn + Khơng rối loạn Cận lâm sàng Chẩn đoán Điều trị Cơn tăng huyết áp ác Xử trí tính/TBMMN Micadis plus x 01 v Captopril 25 mg x 01 v Ngậm lưỡi Sau xử trí huyết áp 155/ 100 cảm giác Bệnh nhân tiền sử khỏe mạnh Cách nhập viện ngày mệt mỏi, tức ngực, hồi hộp, váng đầu, chóng mặt Nhập viện mạch 100 l/p, to 36.5, HA 200/110, nt 18 Hc não màng não {-}, Dấu hiệu thần kinh {-} + ECG dày nhĩ, dày thất T Cơn tăng huyết áp cấp tính Captopril 20 mg x 01 v Ngậm lưỡi + HSM: Choles 5.9 Furosemid 20 mg x ống TMC Các nghiên cứu khoa học Tên nghiên cứu tác giả Tiêu chuẩn chọn Tiêu chuẩn loại trừ Điều trị kết Điều trị Kết Các kinh nghiệm thu thập lâm sàng ... Cơn tăng huyết áp cấp tính Captopril 20 mg x 01 v Ngậm lưỡi + HSM: Choles 5.9 Furosemid 20 mg x ống TMC Các nghiên cứu khoa học Tên nghiên cứu tác giả Tiêu chuẩn chọn Tiêu chuẩn loại trừ Đi u... học Tên nghiên cứu tác giả Tiêu chuẩn chọn Tiêu chuẩn loại trừ Đi u trị kết Đi u trị Kết Các kinh nghiệm thu thập lâm sàng ...cảm giác Bệnh nhân tiền sử khỏe mạnh Cách nhập viện ngày mệt mỏi, tức ngực, hồi hộp, váng đầu, chóng mặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Case_ Tổng hợp case đi lâm sàng bệnh tăng huyết áp, Case_ Tổng hợp case đi lâm sàng bệnh tăng huyết áp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn