Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH sufat việt nam, hưng yên

68 158 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 11:01

uận văn trình bày về phân tích thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH sunfat Việt Nam, Hưng Yên . Đây là đề tài hay về quản trị kinh doanh, kế toán và là tài liệu tham khảo bổ ích cho các bạn làm khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp hay thảo luận. LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Phân tích thực trạng đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Sufat Việt Nam, Hưng Yên” em nhận ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình từ phía nhà trường, thầy giáo, Ban lãnh đạo Cơng ty, gia đình bạn bè Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Nhà trường, thầy cô giáo truyền tải kiến thức tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập, thực tập viết khóa luận Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ em q trình hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn anh chị làm việc Công ty TNHH SUFAT Việt Nam bảo, giúp đỡ em q trình thực tập Cơng ty để em hồn thành tốt thời gian thực tập công ty Tuy nhiên thời gian hiểu biết thân có hạn, nên khóa luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy giáo để khóa ln hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Sinh viên Trịnh Ngọc Cường 1 DANH MỤC VIẾT TẮT STT Viết tắt Diễn giải BH & CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ BQ Bình qn CBCNV Cán cơng nhân viên CP Chi phí DN Doanh nghiệp DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính LN Lợi nhuận PX Phân xưởng 10 SXKD Sản xuất kinh doanh 11 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 12 TSCĐ Tài sản cố định 13 UBND Ủy ban nhân dân 14 VCSH Vốn chủ sở hữu 15 XNK Xuất nhập 2 ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh mục tiêu mà doanh nghiệp lĩnh vực vào thời điểm mong muốn tìm cách để đạt được.Tuy nhiên làm để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh tốn khó đặt với doanh nghiệp lẽ khơng có cơng thức chung cho tất doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải dựa nguồn lực cộng thêm với nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường bên đạt hiệu sản xuất kinh doanh Trong bối cảnh nước ta hội nhập với kinh tế giới,thách thức cạnh tranh đến với doanh nghiệp lớn.Các doanh nghiệp từ nước ngồi với cơng nghệ kỹ thuật đại, người đào tạo đe dọa sản xuất doanh nghiệp nước.Tuy nhiên hội mở cho doanh nghiệp nước để nâng cao hiệu sản xuất cách tiếp thu công nghệ từ nước ngoài, đào tạo người Hội nhập kinh tế đồng thời hội nhập công nghệ, hội nhập tri thức.Khi tiếp thu cơng nghệ tiên tiến nhất, doanh nghiệp hồn tồn cạnh tranh hiệu nước nước ngồi Trong suốt thời gian thực tập cơng ty TNHH SUFAT Việt Nam, với hướng dẫn tận tình giáo Nguyễn Thu Trang giúp đỡ cán công nhân viên công ty, em hiểu rõ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói chung cơng ty TNHH SUFAT Việt Nam nói riêng Chính em xin sâu vào nghiên cứu đề tài “Đánh giá thực trạng đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Sufat Việt Nam, Hưng Yên” Mục tiêu nghiên cứu 3 Mục tiêu tổng quát: Phân tích thực trạng để từ đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT Việt - Nam, Hưng Yên Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa sở lý luận hiệu sản xuất kinh doanh doanh - nghiệp Đánh giá kết hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT - Việt Nam – Hưng Yên Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH SUFAT Việt Nam – Hưng Yên 3.Đối tượng nghiên cứu Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT Việt Nam, - Hưng Yên Phạm vi nghiên cứu Về mặt thời gian: Số liệu, tài liệu thu nhập phạm vi 03 năm (từ năm - 2012 đến năm 2014) Về mặt không gian: Công ty TNHH SUFAT Việt Nam - Lô C1 – Khu CN Phố - Nối B – Yên Mỹ - Hưng Yên Nội dung nghiên cứu Cơ sở lý luận hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Kết hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH SUFAT Việt - Nam – Hưng Yên Đề xuất biện pháp góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng • ty TNHH SUFAT Việt Nam – Hưng n Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu: Số liệu thứ cấp : Bảng cân đối kế toán kết hoạt động kinh doanh cơng ty giai đoạn • 2012 – 2014 Trang web thức cơng ty : www.sufatvietnam.com.vn  Phương pháp chuyên gia Đặc điểm phương pháp hỏi ý kiến số chuyên gia am hiểu trình sản xuất kinh doanh cơng ty để thu thập thơng tin Các chun gia người người trực tiếp lao động, họ người giám sát, quản lý q trình hoạt động cơng 4 ty Sự hiểu biết sâu sắc công ty chuyên gia đảm bảo cho chất lượng thông tin nâng cao Phương pháp phân tích số liệu: + Tổng hợp tính tốn số liệu, lập bảng biểu, đánh giá, nhận xét : Từ  số liệu gốc, chọn lọc thông tin cần thiết lập bảng tổng hợp số liệu để tính tốn, từ rút nhận xét, đánh giá + Phương pháp so sánh: So sánh tiêu dánh giá hiệu sản xuất kinh doanh năm với nhau, sau nhận đinh thành cơng hay hạn chế doanh nghiệp + Phân tích tốc độ tăng trưởng phân tích tỷ trọng: Phương pháp cho biết tăng giảm thay đổi cấu tiêu Qua cho ta thấy phát triển trình hoạt động DN Kết cấu khóa luận Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Đặc điểm công ty TNHH SUFAT Việt Nam Chương 3: Thực trạng hoạt động nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT Việt Nam Chương 4:Một số biện pháp góp phần hồn thiện hoạt động nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT Việt Nam CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, chất hiệu sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm hiệu sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực sản xuất, trình độ tổ chức quản lý doanh nghiệp để đạt kết cao q trình kinh doanh với chi phí thấp 5 Trình độ sử dụng nguồn lực đánh giá mối quan hệ với kết tạo để xem xét với hao phí nguồn lực xác định tạo kết mức độ Như hiệu sản xuất kinh doanh phản ánh chất lượng sản xuất kinh doanh, không phụ thuộc vào quy mô tốc độ biến động nhân tố 1.1.2 Bản chất hiệu sản xuất kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh là phạm trù mặt chất lượng hoạt động kinh doanh, phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực sản xuất (lao động, máy móc thiết bị, nguyên liệu, tiền vốn) trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hiệu sản xuất kinh doanh xác định cách lấy kết kinh doanh tính theo đơn vị giá trị chia cho chi phí kinh doanh Như ta hiểu chất hiệu sản xuất kinh doanh so sánh kết đầu yếu tố nguồn lực đầu vào Kết đầu thường biểu tiêu : sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, yếu tố nguồn lực đầu vào bao gồm : lao động, chi phí, tài sản vốn Trong q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp quan tâm vấn đề hiệu Hiểu theo mục đích cuối hiệu sản xuất kinh doanh đồng nghĩa với lợi nhuận Hiệu sản xuất kinh doanh đạt cao hay thấp phụ thuộc vào trình độ tổ chức sản xuất trình độ quản lý doanh nghiệp Công thức xác định hiệu sản xuất kinh doanh : Chỉ tiệu tuyệt đối : Hiệu sản xuất kinh doanh = Kết đàu – Chi phí đầu vào Chỉ tiêu tương đối : Hiệu sản xuất kinh doanh = Chỉ tiêu thể hiệu việc bỏ đồng vốn để thu kết cao hơn, tức có xuất giá trị gia tăng với điều kiện tiêu tương đối lớn 6 1.2 Phân loại hiệu sản xuất kinh doanh 1.2.1 Hiệu tổng hợp Hiệu sản xuất kinh doanh tổng hợp phản ánh khả lợi dụng tất nguồn lực, để đạt mục tiêu doanh nghiệp, đại diện cho tính hiệu doanh nghiệp 1.2.2 Hiệu lĩnh vực (bộ phận) Hiệu lĩnh vực đánh giá trình độ lợi dụng yếu tố nguồn lực cụ thể vốn, lao động, tài sản,…theo mục tiêu xác định 1.3 Bản chất nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Bản chất nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao suất lao động xã hội tiết kiệm lao động xã hội Đây hai mặt có mối quan hệ mật thiết vấn đề hiệu kinh tế Để đạt mục tiêu kinh doanh, doanh nghiệp buộc phải trọng đến vấn đề nội tại, phát huy lực, hiệu yếu tố sản xuất tiết kiệm chi phí sản xuất Để tính tốn đánh giá hiệu sản xuấtkinh doanh người ta sử dụng hai tiêu kết chi phí sản xuất 1.4 Sự cần thiết việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Hiệu kinh doanh công cụ để nhà quản trị thực chức Việc tính tốn xem xét hiệu kinh doanh khơng cho biết sản xuất trình độ mà cho phép nhà quản trị phân tích để tìm phương án thích hợp hai yếu tố kết chi phí, nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Điều góp phàn giúp cho doanh nghiệp thực mục tiêu Mục tiêu lợi nhuận : Lợi nhuận mục tiêu số doanh nghiệp Bởi doanh nghiệp khơng có lợi nhuận bị phá sản, lợi nhuận 7 giúp doanh nghiệp đáp ứng lợi ích chủ đầu tư vào doanh nghiệp người lao động, thực nghĩa vụ với Nhà nước Công tác nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp giúp doanh nghiệp lý tốt loại chi phí, nâng cao doanh thu Từ khiến cho lợi nhuận mà doanh nghiệp thu tăng lên Mục tiêu phát triển : Mở rộng sản xuất kinh doanh mục tiêu kinh tế lâu dài doanh nghiệp Và tiêu chí quan trọng để đánh giá phát triển doanh nghiệp hiệu sản xuát kinh doanh Nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh giúp doanh nghiệp tái đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị mới, mở rộng qui mô sản xuất Mục tiêu cung ứng : Doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn nhu cầu khách hàng Cong tác đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh phần giúp doanh nghiệp hiểu rõ tình hình cạnh tranh từ đối thủ tốc độ tăng trưởng thị trường Từ sở để nhà quản trị định doanh nghiệp Mục tiêu trách nhiệm xã hội : Việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao thực nghĩa vụ Nhà nước nhân dân Hiệu sản xuất nâng cao, doanh nghiệp phát triển tạo thêm việc làm cho người lao động hơn, mặt khác doanh nghiệp thu nguồn lợi nhuận lớn hơn, nguồn ngân sách Nhà nước từ trở nên dồi Để đứng vững chế thị trường nay, doanh nghiệp phải lấy việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh làm mục tiêu quan trọng, điều kiện cần thiết cho tồn phát triển doanh nghiệp 1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh 1.5.1 Mỗi trường vi mô Đây yếu tố mà ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh nằm ngồi ý muốn thân doanh nghiệp, bao gồm : 8 1.5.1.1 Sự cạnh tranh doanh nghiệp ngành Sự cạnh tranh doanh nghiệp ngành yếu tố quan trọng tạo hội hay mối đe dọa cho doanh nghiệp Nếu cạnh tranh yếu, doanh nghiệp có hội cho việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Nếu cạnh tranh mạnh hay nói nói cách khác gay gắt giá chất lượng gây khó khăn cho doanh nghiệp trình hoạt động Tuy nhiên, tác động hai mặt, doanh nghiệp nhanh chóng tiến bộ, thua lỗ bị đào thải, việc tùy thuộc vào thân doanh nghiệp 1.5.1.2 Nhà cung ứng Các nguồn lực đầu vào doanh nghiệp cấp chủ yếu từ doanh nghiệp khác, đơn vị cá nhân Nếu nhà ứng cung cấp yếu tố chất lượng, giá cao,…thì mối nguy hại lớn cho doanh nghiệp Nhưng phụ thuộc vào nhà cung ứng doanh nghiệp bị động sản xuất, xảy tình trạng hàng hóa dịch vụ sản xuất khơng đáp ứng đủ nhu cầu thị trường dẫn đến ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh 1.5.1.3 Sức ép giá khách hàng Khách hàng xem mối đe dọa mang tính cạnh tranh họ đẩy giá xuống yêu cầu chất lượng sản phẩm, dịch vụ cao hơn,…Ngược lại khách hàng có phần yếu , doanh nghiệp có hội thúc đẩy giá sản phẩm, dịch vụ lên cao, nhằm kiếm thêm lợi nhuận Tùy thuộc vào quan hệ khách hàng doanh nghiệp, áp lực kèm thay đổi 1.5.1.4 Sản phẩm thay Những sản phẩm thay sản phẩm ngành mà phục vụ yêu cầu khách hàng tương tự ngành phân tích Sự tồn cảu sản phẩm thay gần gũi biểu đe dọa cạnh tranh, làm 9 giới hạn khả đặt giá cao giới hạn khả sinh lời Tuy nhiên, sản phẩm cơng ty có sản phẩm thay gần gũi, yếu tố khác bình thường, cơng ty có hội tăng giá nhận khoản lợi nhuận tăng thêm Kết là, chiến lược thiết kế để giành lợi cạnh tranh từ thực tế 1.5.1.5 Bản thân doanh nghiệp - Vốn kinh doanh : Vốn kinh doanh điều kiện cần để doanh nghiệp tiến hành hoạt động Nếu doanh nghiệp có nguồn vốn dồi có điều kiện chớp lấy thời thuận lợi kinh doanh, mặt khác tiết kiệm chi phí lãi vay…nâng cao hiệu sử dụng vốn - Lực lượng lao động : Lao động ba yếu tố tiên trình sản xuất kinh doanh Cơ cấu lao động phù hợp góp phần sử dụng hiệu nguồn lao động, góp phần tạo lập điều chỉnh mối quản yếu tố trình sản xuất Ngày với phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, điều khẳng định vai trò nhân tố lao động sản xuất kinh doanh - Trình độ kĩ thuật cơng nghệ : Đây nhân tố ảnh hưởng mạnh, trực tiếp đến trình sản xuất kinh cơng ty Các yếu tố công nghệ thường biểu phương pháp sản xuất mới, kĩ thuật mới, vật liệu mới, thiết bị sản xuất, bí quyết, phát minh, phần mềm ứng dụng…Khi cơng nghệ phát triển , cơng ty có điều kiện ứng dụng thành tựu công nghệ tạo sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao nhằm phát triển kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh Tuy mang lại cho cơng ty nguy tụt hậu, giảm lực cạnh tranh công ty không kịp thời nắm bắt thay đổi ứng dụng cơng nghệ - Trình độ quản trị doanh nghiệp : 10 10 caotrong chu kì kinh doanh vốn lưu động quay trung bình 1.47 lần điều cho thấy hiệu sử dụng vốn lưu động công ty tốt Cho thấy Cơng ty có phương án quản lý sử dụng vốn lưu động thích hợp nên tạo cho vốn lưu động có sức sinh lời • Mức đảm nhiệm vốn lưu động Mức đảm nhiệm vốn lưu động vốn lưu động bình quân chia cho doanh thu phản ánh để tạo đồng doanh thu cần phải bỏ đồng vốn lưu động Năm 2012 tiêu 0.94tức để tạo đồng doanh thu phải bỏ 0.94đồng vốn lưu động , năm 2013 0.76đồng đến năm 2014 0.49đồng với tốc độ phát triển bình quân 72.74% Mức đảm nhiệm vốn lưu động công ty mức thấp cho thấy công ty trọng việc giảm hệ số đảm nhiệm xuống cách theo dõi quản lý chặt chẽ cá tài sản lưu động cơng ty tính tốn kỹ phù hợp • chi phí bỏ để quản lý sử dụng tài sản lưu động Mức doanh lợi vốn lưu động Chỉ tiêu cho biết đồng vốn lưu động bỏ đem lại đồng lợi nhuận cho công ty Qua bảng số liệu ta thấy tiêu cơng ty khơng cao năm 2012 có 0.12 tức bỏ đồng vốn lưu động ta thu 0.12đồng lợi nhuận, năm 2013 0.16 đồng, 2014 0.27đồng Ta thấy tiêu công ty chưa cao luốn tăng năm chứng tỏ công ty trọng việc sử dụng hiệu vốn lưu động để vốn bỏ có hiệu sử dụng tốt Tóm lại qua phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động công ty ta thấy việc sử dụng nguồn vốn cơng ty có hiệu quả, Nhưng năm tới cơng ty cần có biện pháp đẩy mạnh nưa việc sử dụng hiệu nguồn vốn lưu động để tăng hiệu suất sử dụng vốn lưu động, tỷ suất lợi nhuận vốn lưu động tăng, mức đảm nhiệm vốn lưu động giảm thêm để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Công ty cần tăng cường nâng cao trình độ sử dụng vốn , theo dõi quản lý chặt chẽ, chi tiêu hợp lý tiết kiệm nguồn vốn tránh lãng phí 54 54 Bảng 3.8 Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty năm 2012-2014 STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Vốn lưu động bình quân Số vòng quay vốn lưu động (1/3) Mức đảm nhiệm VLĐ (3/1) Mức doanh lợi VLĐ Độ dài vòng quay lưu động ( 360/L) ĐV Tốc độ phát triển(%) 2013/20 2014/20 BQ 12 13 136.7 145.84 127.62 146.4 157.06 135.77 100.1 117.15 83.14 138.9 124.50 153.49 NĂM 2012 NĂM 2013 NĂM 2014 Đồn 140,938,421,7 205,544,531,7 262,307,385,7 g Đồn 69 16,205,880,41 27 25,453,267,85 91 34,558,172,31 g Đồn 132,598,788,4 155,332,887,8 129,148,961,2 g 50 83 26 Lần 1.06 1.32 2.03 Lần 0.94 0.76 0.49 80.32 65.15 Lần 0.12 0.16 0.27 134.07 163.30 338.70 272.06 177.25 80.32 65.15 T Ngà y 72.74 148.6 72.74 (Nguồn: Phòng tài chính-kế tốn) 55 55 3.4 Phân tích số tiêu khả tốn Cơng ty Đánh giá khả toán cần thiết với doanh nghiệp, qua biết khả toán tương lai doanh nghiệp Kết đánh giá sở để doanh nghiệp đưa định đắn nhằm nâng cao khả toán Qua bảng 3.9 ta thấy hệ số toán tổng quát tăng từ năm 2012 đến 2013 tương ứng giảm từ 2,18 lần lên 2,19 lần, tốc độ phát triển liên hoàn đạt 100,76 % cho thấy tổng tài sản có đủ để trả nợ cơng ty phải tốn Tuy nhiên đến năm 2014, hệ số tăng mạnh với tốc độ phát triển liên hoàn đạt 130,56% Năm 2014 hệ số lớn nhiều tốc độ phát triển bình quân năm đạt 115,66 % cho thấy công ty cải thiện khả toán Hệ số toán tạm thời thể mức độ toán nợ ngắn hạn tài sản ngắn hạn Hệ số công ty qua năm biến động khơng qn nhìn chung có xu hướng tăng với tốc độ phát triển bình quân 101,62% giá trị lơn đặc biệt năm 2014 hệ số tốn tạm thời cơng ty đạt 1,27 lần Điều cho thấy khả tốn nợ ngắn hạn cơng ty tốt Hệ số khả toán nhanh phản ánh khả toán nợ thời gian gần nhiên hệ số qua năm có xu hướng tăng giảm không đồng đều, tốc độ phát triển bình quân đạt 87,17% cho thấy lượng tiền mặt khoản phải thu chưa đủ để toán nợ công ty 56 56 Biểu 3.9 Một số tiêu đánh giá khả tốn Cơng ty ĐVT : Đồng TT Chi phí QLDN Tổng nợ ngắn hạn Tổng nợ phải trả (1+tổng nợ dài hạn) Tổng tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản phải thu Tổng tài sản dài hạn Tổng tài sản Nguồn vốn chủ sở hữu Hệ số toán tổng quát (7/2) Hệ số toán tạm thời (3/1) Hệ số toán nhanh (4+5)/1 Hệ số toán tức thời (4/1) 10 11 12 Năm 2012 Giá trị 129.214.087.720 Năm 2013 Giá trị 125.459.164.224 Năm 2014 Giá trị 83.894.921.778 Tốc độ phát triển (%) 2013/2012 2014/2013 BQ 97,09 66,87 81,98 139.469.011.384 133.443.760.951 84.410.220.101 95,68 63,26 79,47 158.632.964.341 152.032.811.425 106.265.111.028 95,84 69,90 82,87 7.607.491.832 4.889.077.654 974.690.145 64,27 19,94 42,10 37.430.965.782 144.738.453.414 303.371.417.755 163.902.406.371 41.687.459.512 140.434.095.527 292.466.906.952 159.023.146.001 20.153.702.870 135.270.556.481 241.535.667.509 157.125.447.408 111,37 97,03 96,41 97,02 48,34 96,32 82,59 98,81 79,86 96,67 89,50 97,91 2,18 2,19 2,86 100,76 130,56 115,66 1,23 1,21 1,27 98,71 104,52 101,62 0,35 0,37 0,25 106,51 67,84 87,17 0,06 0,04 0,01 66,19 29,81 48,00 (Nguồn: Phòng tài chính-kế tố 57 57 Để đánh giá khả đáp ứng khoản nợ ngắn hạn ta dùng tiêu tốn tức thời Nhìn chung, hệ số tốn tức thời cơng ty chưa ổn định, có xu hướng giảm mạnh Năm 2013 hệ số tốn tức thời cơng ty thấp (0,04 lần) Năm 2014 giảm xuống (0,01 lần) Nguyên nhân vốn tiền công ty năm 2013 sụt giảm mạnh Qua cho thấy khả tốn tạm thời cơng ty tốt khoản phải thu chiếm tỉ trọng lớn tài sản ngắn hạn Vốn tiền cơng ty hạn chế làm cho khả tốn gặp khó khăn Trong năm hệ số toán khoản nợ ngắn hạn Công ty lớn cho thấy khả đáp ứng khoản nợ ngắn hạn Công ty cao Trong chế quản lý doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm toàn hoạt động kết kinh doanh Doanh nghiệp trình kinh doanh phải ln đặt tình xấu xảy tốn tức thời khoản nợ Đây vấn đề Công ty xem xét để nâng cao khả toán 3.5 Đánh giá chung hiệu sản xuất kinh doanh công ty 3.5.1 Ưu điểm *Công ty TNHH Sufat Việt Nam cơng ty có vốn đầu tư nước có trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm kỹ thuật cao Việt Nam với quy mô đầu tư 20 triệu USD.Điều chứng tỏ cơng ty có nguồn vốn vững *Bộ máy quản lý doanh nghiệp đội ngũ lao động cơng ty có lực chuyên môn vững vàng, hoạt động kinh doanh có hiệu *Tài sản Cơng ty mức ổn định vài năm trở lại đây, dần đảm bảo nguồn vốn kinh doanh mình, tăng tính an toàn, tự chủ hoạt động sản xuất kinh doanh 3.5.2 Hạn chế 58 58 *Do áp lực cạnh tranh thị trường, để đảm bảo đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng nên lượng hàng hoá lưu kho công ty mức lớn Điều dẫn tới ứ đọng vốn lưu động, tăng chi phí sử dụng vốn vay, hiệu sử dụng vốn chưa cao, hiệu kinh doanh chưa đạt mức n hư mong muốn *Sản phẩm công ty chưa đa dạng, đáp ứng đoạn thị trường, công ty chưa thực thiết kế mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam Chưa có khả đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng… mà có sản phẩm tương đối ổn định *Cơng ty chưa có đội ngũ Marketing thực sự, cơng tác thị trường sơ sài, hoạt động manh mún hiệu thấp, thông tin đối thủ cạnh tranh biện pháp đối phó lâu dài chưa có, chưa xác định thị phần mình…Cơng ty thu thập thơng tin từ sách báo, phương tiện thông tin đại chúng, từ ý kiến chủ quan cán nhân viên bán hàng, từ số lượng tiêu thụ mặt hàng, từ ý kiến khách hàng quen thuộc… chưa có hoạt động cụ thể điều tra nhu cầu, thị hiếu khách hàng, tìm hiểu xem phận khách hàng không tiêu dùng hàng cơng ty cần gì… *Hoạt động sản xuất tiêu thụ chưa ăn khớp, hàng tháng lượng hàng tồn kho q lớn cơng ty chưa xây dựng kế hoạch tiêu thụ cụ thể Như vậy, qua phân tích kết sản xuất kinh doanh công ty Sufat Việt Nam thấy công ty phát triển liên tục với chiều hướng tốt Tuy nhiên, khơng khó khăn đòi hỏi cơng ty phải có biện pháp tích cực nhằm giảm bớt tồn tại, để mở rộng phát triển thị trường nước 59 59 CHƯƠNG IV MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH SUFAT  VIỆT NAM 4.1 Mục tiêu, phương hướng chiến lược phát triển côg ty Sản phẩm: - Đa dạng hóa sản phẩm liên tục thay đổi kiểu dáng, mẫu móc Song song với việc đầu tư xây dựng 01 trung tâm thiết kế xe máy đại Việt Nam, phấn đấu mẫu năm đưa thị trường – mẫu xe nhằm hỗ trợ hệ thống đại lý phân phối, kích thích nhu cầu người tiêu dùng có nhiều lựa chọn mua xe máy SUFAT - Duy trì chất lượng ổn định giá nhằm giữ vững thương hiệu, tạo niềm tin uy tín xe máy SUFAT mắt người tiêu dùng  Quản lý sản xuất: - Giảm thiểu lãng phí, thất bao gồm lãng phí vật tư, nguyên vật liệu, lãng phí chạy máy, tiêu hao điện năng, lãng phí xếp nhân cơng…đặc biệt lãng phí xây dựng thực kế hoạch sản xuất tháng - Nâng cao trình độ quản lý sản xuất kiểm soát chặt chất lượng sản phẩm khâu công đoạn sản xuất Kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý lỗi phát sinh trình sản xuất khụng để lọt sản phẩm chất lượng khỏi thị trường - Duy trì hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000, kiên trì phát động trì thường xuyên chương trình 5S nhằm xây dựng môi trường làm việc văn minh, tác phong làm việc khoa học cho toàn thành viên Cơng ty vị trí cơng tác  Hệ thống phân phối: - Hệ thống phân phối trực tuyến qua Cửa hàng chuyên doanh sản phẩm trực tiếp đến tay người tiêu dùng Song song với việc đầu tư xây dựng mở rộng mạng lưới Cửa hàng chuyên doanh nước cần phải có 60 60 sách, quy định hỗ trợ vốn, phụ tùng thay thế, thợ bảo trỡ bảo hành tay nghề cao…tạo điều kiện để Cửa hàng chuyên doanh thực tốt sách hậu Cơng ty - Phương thức tốn lần (100%) phải nghiên cứu đưa vào áp dụng bước nhằm dần thay toàn phương thức toán cũ  Chiến lược người: Lấy chiến lược đầu tư xây dựng người làm tư tưởng xuyên suốt kế hoạch tương lai Công ty Kết hợp cân đối hai nguồn nhân lực: Tại chỗ, có thâm niên (cần đào tạo lại bản, đào tạo nâng cao) Từ bên ngồi (cần có mơi trường làm việc, đãi ngộ vật chất thu hút) Và nguyên tắc tối thượng xây dựng niềm tin 4.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT Việt Nam 4.2.1 Duy trì mở rộng thị trường Công ty: Để đảm bảo tiến hành sản xuất kinh doanh có hiệu vấn đề đòi hỏi Cơng ty quan tâm phải nghiên cứu nhằm mở rộng thị trường Việc nghiên cứu thị trường phải nghiên cứu thị trường đầu vào thị trường đầu Sản phẩm sản xuất phải tiêu thụ tức đáp ứng nhu cầu khách hàng Bất kì doanh nghiệp không xác định thị trường tiêu thụ cho sản phẩm dịch vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián đoạn hay ngừng trệ, tiếp tục kéo dài lâm vào tình trạng làm ăn thua lỗ phá sản Chính muốn mở rộng thị trường Cơng ty phải trì giữ vững thị trường mở rộng thị trường Công ty tương lai 61 61 Trong nghiên cứu thị trường Công ty cần phải tổ chức thực công tác điều tra khảo sát thu thập thông tin nhu cầu khách hàng Sau tiến hành phân tích xử lý thông tin thu thập xác định lượng cầu thị trường vào kết cơng tác phân tích xử lý Công tydựa vào kết để định hợp lý việc sản xuất cung ứng sản phẩm cho khách hàng Tóm lại để trì mở rộng thị trường trước tiên Cơng ty phải nghiên cứu thị trường cầu Cơng tysau thực biện pháp thúc đẩy sản xuất tiêu thụ sản phẩm đặc biệt chó ý khâu tiêu thụ lưu thơng hàng hố Cơng ty cần xác lập mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng uy tín doanh nghiệp thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thị trường Muốn Cơng typhải có phòng chun trách làm Marketing vừa nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường, lập kế hoạch nhu cầu thị trường, làm tham mưu cho ban giám đốc Công ty 4.2.2 Tăng cường công tác quản lý đào tạo để nâng cao trình độ cho người lao động Lao động đóng vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Chính nâng cao trình độ đội ngũ lao động, đào tạo cán quản lý việc cần thiết để tạo hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Thực tế chất lượng lao động củaCông ty chưa phải cao, số cán có kinh nghiệm chủ yếu đào tạo từ năm 80, số kỹ sư trường đào tạo quy chưa có thực tiễn cần đào tạo lại đội ngũ lao động Cơng ty thực hình thức đào tạo sau: + Đào tạo chỗ: Đào tạo kỹ thuật phạm vi trách nhiệm nghĩa vụ nhân viên, cán kỹ thuật, cơng nhân bậc cao có kinh nghiệm kèm cặp nhân viên hay nhân viên có bậc thợ thấp + Mở lớp đào tạo Công ty: thuê chuyên gia đến giảng dạy truyền đạt kinh nghiệm thực tế đặc biệt kinh nghiệm quản lý 62 62 + Cử cán công nhân dự lớp đào tạo ngắn hạn, khuyến khích người lao động tự đào tạo, tự nâng cao trình độ lực Để có đội ngũ cán cơng nhân viên lành nghề, có kinh nghiệm ham học hỏi động, sáng tạo Công typhải thường xuyên tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, đóng góp ý kiến, kích thích tinh thần nhằm làm cho người lao động thỏa mãn Đối với đội ngũ cán quản trị, cần phải trang bị hay trang bị lại kiến thức kinh doanh đại tạo điều kiện cho cán tham gia vào khoá đào tạo bồi dưỡng học hỏi kinh nghiệm nước phát triển.Việc có kiến thức kinh nghiệm tiên tiến sở để nâng cao hiệu nguồn lực vốn, nhân sự, công nghệ làm chủ yếu tố bên thị trường, hạn chế lãng phí tổn thất khơng hiểu biết gây Kết hợp đào tạo tuyển dụng lao động để hình thành cấu lao động tối ưu, bố trí lao động hợp lý phù hợp với lực sở trường nguyện vọng người, xác định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm nhiệm vụ Khi đào Công tysẽ phải bỏ khoản chi phí lớn thực hình thức đào tạo kết hợp tuyển dụng Công tynên giảm bớt lượng lao động dư thừa khơng có lực, suất hiệu thấp Để giảm bớt số lượng lao động dư thừa trước hết Cơng ty phải bố trí xếp lại CBCNV phòng ban sở xác định mức độ phức tạp cơng việc, cải tiến mối quan hệ phòng ban để đảm bảo phối hợp nhịp nhàng cơng việc Cơng tyđể định nhanh chóng xác Sau Cơng ty phải xác định đối tượng lao động cần giảm cương thực giảm lao động dư thừa ,Công tycũng nên hỗ trợ thu nhập cho người lao động cần giảm, đảm bảo chế độ lao động cho người hưu Hiện phòng ban Cơng ty thừa lao động, số lượng lao động làm giảm tỷ lệ lao động gián tiếp Công tytăng.Việc giảm lao động dư thừa Cơng tycó thể giảm chi phí tiền lương, chi phí 63 63 quản lý đồng thời suất lao động doanh nghiệp nâng cao Sau xác định cấu lao động tối ưu, Công tynên xác định mức lao động cụ thể cho công việc, cấp bậc thợ vừa có kỹ thuật vừa phù hợp với điều kiện lao động cụ thể Công ty Trên sở định mức lao động Công tycó thể thấy khả lao động từ có hình thức kích thích người lao động nâng cao suất lao động Để tạo động lực cho tập thể cá nhân, người lao động Cơng ty cần có biện pháp khuyến khích người lao động Cần phân phối lợi nhuận thỏa đáng, bảo đảm cân hợp lý thưởng phạt công minh Đặc biệt có chế độ đãi ngộ người giỏi ,trình độ tay nghề cao hay người có ý kiến đóng góp Cơng ty kinh doanh.Từ tạo bầu khơng khí thoải mái doanh nghiệp 4.2.3 Tăng cường huy động vốn sử dụng vốn có hiệu Để tiến hành sản xuất kinh doanh, đòi hỏi Cơng ty phải có lượng vốn định bao gồm vốn cố định, vốn lưu động vốn chuyên dùng khác Công tycó nhiệm vụ tổ chức huy động loại vốn cần thiết cho nhu cầu kinh doanh Đồng thời tiến hành phân phối, quản lý sử dụng vốn cách hợp lý, hiệu cao sở chấp hành chế độ sách quản lý tài nhà nước Một thực tế Cơng ty gặp khó khăn vốn Vốn góp phần quan trọng vào thành công hay thất bại mang lại lợi nhuận cao hay thấp Trong chế rõ ràng Công ty chờ vào nhà nước Hiện tỷ trọng vốn vay tổng số vốn doanh nghiệp cao chiếm 60% điều ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp cần phải tăng nhanh nguồn vốn chủ sở hữu lên cách hàng năm trích phần lợi nhuận vào vốn chủ sở hữu, để giảm vốn vay tiết kiệm chi phí trả lãi, làm tăng lợi nhuận 64 64 Do thiếu vốn vậy, Cơng ty phải huy động vốn từ nguồn có biện pháp để sử dụng có hiệu Nguồn vốn mà Cơng tycó thể huy động nguồn vốn vay trả chậm, tổ chức, đơn vị kinh tế khác cán công nhân viên Cơng ty Để sử dụng vốn có hiệu quả, Công typhải giải tốt công việc thu hồi nợ từ đơn vị khác Giải phóng hàng tồn kho khơng dự kiến cách giảm giá bán tìm kiếm khách hàng thị trường ngoại tỉnh Chống chiếm dụng vốn từ đơn vị khác, ý đầu tư chiều sâu, đầu tư vào hoạt động có khả đem lại hiệu thu hồi vốn nhanh Việc tăng tốc độ luân chuyển vốn lưu động có tác dụng làm giảm nhu cầu vốn, cho phép làm nhiều sản phẩm Ta thấy nguyên nhân ảnh hưởng tới tốc độ luân chuyển vốn nguyên nhân sau: - Tình hình thu mua, cung cấp, dự trữ nguyên vập liệu - Tiến độ sản xuất - Tốc độ tiêu thụ sản phẩm hàng hố - Tình hình tốn cơng nợ Để tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, cần áp dụng đồng biện pháp nhằm hút bớt số vốn giảm thời gian vốn lưu lại khâu giai đoạn trình sản xuất kinh doanh Các biện pháp cụ thể là: đẩy nhanh tiến độ sản xuất tránh tình trạng ứ đọng vốn lãng phí q trình sản xuất cách sử dụng có hiệu nguồn lực, tiết kiệm thời gian từ đưa sản phẩm thị trường cách nhanh Sau đưa sản phẩm thị trường, cần tổ chức cách hợp lý kênh tiêu thụ,đi liền với hoạt động marketing xúc tiến bán hàng Về tình hình tốn cơng nợ doanh nghiệp cần sử dụng biện pháp cho thu hồi khoản nợ cách nhanh nhằm tăng nguồn vốn lưu động cho Cơng tyđể nhanh chóng mở rộng tái sản xuất Nếu công ty thực biện pháp 65 65 đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nói tóm lại với điều kiện để huy động sử dụng có hiệu quảcác nguồn vốn Cơng ty cần phải có biện pháp huy động vốn, tăng nhanh vòng quay vốn cách giảm chi phí thu mua, cung cấp nguyên vật liệu kịp thời nhằm giảm thời gian dự trữ nguyên vật liệu, tránh tình trạng ứ đọng vốn Điều độ trình sản xuất phù hợp với tốc độ tiêu thụ sản phẩm tránh tình trạng tồn kho khơng dự kiến, giảm tượng ứ đọng vốn Ngoài việc sử dụng vốn có hiệu Cơng ty cần phải biết tiết kiệm chi tiêu chống lãng phí chi phí hành chính, tập trung vốn có trọng điểm 4.3 Kiến nghị - Những kiến nghị nhà nước Xây dựng mức thuế hợp lí để doanh nghiệp xe máy hạ giá thành sản xuất, đặc biệt sản phẩm xuất Đồng thời xúc tiến để tạo nên tiếng nói chung doanh nghiệp xe máy nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước để tránh tạo nên cạnh tranh gay gắt doanh nghiệp nước với - Những kiến nghị cơng ty + Nâng cao trình độ cán công nhân viên đội ngũ bán hàng cách thường xuyên cử đạo tạo nước ,nước ngồi… + Ln cải tiến khoa học cơng nghệ áp dụng vào sản xuất,kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm - Kiểu dáng đẹp - Tiết kiệm nhiên liệu - Bảo vệ môi trường + Sử dụng chiến lược kinh doanh khuyến mại,giảm giá để thu hút khách hàng 66 66 KẾT LUẬN Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt chế thị trường doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh đứng trước khó khăn thử thách lớn việc làm để tồn phát triển trước đối thủ cạnh tranh Những khó khăn thử thách giải doanh nghiệp quan tâm trọng đến việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Với đề tài “Phân tích thực trạng đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT Việt Nam, Hưng Yên”, thân em tìm hiểu phân tích số khía cạnh công tác nghiên cứu hiệu sản xuất kinh doanh kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tình hình biến động tài sản , nguồn vốn đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty giai đoạn 2012 -2014 Trên sở đó, em rút thành cơng, điểm tồn công ty cố gắng đưa đề xuất thân để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty trì mở rộng thị trường Cơng ty ,tăng cường công tác quản lý đào tạo để nâng cao trình độ cho người lao độngvà tăng cường huy động vốn sử dụng vốn có hiệu Những biện pháp nhằmtiết kiệm khoản chi phí cố định, tăng lợi nhuận, giảm khoản chi phí doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh công ty thị trường từ nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty 67 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Ngọc Bình (2002), Giáo trình quản trị tài – Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, NXB Nông Nghiệp Nguyễn Văn Đệ (2002), Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, Trường đại học Lâm Nghiệp, NXB Thống kê, Hà Nội Phạm Thị Gái (2007), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Thống kê, Hà Nội Đỗ Hồng Tốn Phạm Kim Truy (2008), Giáo trình quản trị kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội Tài liệu kết HĐKD bảng cân đối kế tốn cơng ty TNHH SUFAT Việt Nam – Hưng Yên giai đoạn 2012-2013 www.sufatvietnam.com.vn 68 68 ... biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH Sufat Việt Nam, Hưng Yên Mục tiêu nghiên cứu 3 Mục tiêu tổng quát: Phân tích thực trạng để từ đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản. .. SUFAT - Việt Nam – Hưng Yên Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty TNHH SUFAT Việt Nam – Hưng Yên 3.Đối tượng nghiên cứu Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT. .. sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT Việt - Nam, Hưng Yên Mục tiêu cụ thể: Hệ thống hóa sở lý luận hiệu sản xuất kinh doanh doanh - nghiệp Đánh giá kết hiệu sản xuất kinh doanh công ty TNHH SUFAT
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH sufat việt nam, hưng yên, Phân tích thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH sufat việt nam, hưng yên, Tuy nhiên do thời gian và sự hiểu biết của bản thân có hạn, nên khóa luận của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo để khóa luân được hoàn thiện hơn., Bảng 2.2: Tình hình lao động của công ty giai đoạn 2012-2014, Bảng 3.5 Hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp của công ty trong 3 năm 2012-2014, Bảng 3.7 Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty trong 3 năm 2012-2014, Bảng 3.8 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty trong 3 năm 2012-2014, 5 Đánh giá chung về hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn