Chương trình ngày bầu cử trưởng phó thôn NK 2019

3 1,850 57
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:56

Chương trình ngày bầu cử trưởng phó thôn ………… NK 2019 – 2021Kính thưa:Các quý vị đại biểu khách quý.Các cụ, các ông, các bà và toàn thể nhân dân thôn ………..Hiện nay đã đến giờ tổ chức buổi lễ khai mạc bầu cử trưởng, phó thôn NK 2019 2021. BCT xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà và toàn thể cử tri thôn ta, ổn định tổ chức để buổi khai mạc bầu cử trưởng phó thôn ngày hôm nay chính thức được bắt đầu.Trước khi vào buổi lễ khai mạc chính thức được bắt đầu. Thay mặt BCT tôi xin thông qua chương trình làm việc ngày hôm nay. Chương trình ngày bầu cử trưởng phó thơn ………… NK 2019 – 2021 Kính thưa: Các quý vị đại biểu khách q Các cụ, ơng, bà tồn thể nhân dân thôn ……… Hiện đến tổ chức buổi lễ khai mạc bầu cử trưởng, phó thơn NK 2019 - 2021 BCT xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, toàn thể cụ, ơng, bà tồn thể cử tri thôn ta, ổn định tổ chức để buổi khai mạc bầu cử trưởng phó thơn ngày hơm thức bắt đầu Trước vào buổi lễ khai mạc thức bắt đầu Thay mặt BCT tơi xin thơng qua chương trình làm việc ngày hơm Ổn định tổ chức, Chào cờ (Quốc ca) Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu dự ngày bầu cử Đọc diễn văn khai mạc Mời 02 cử tri đại diện nhân dân thơn chứng kiến kiểm tra hòm phiếu lập biên niêm phong hòm phiếu Mời toàn thể nhân dân tiến hành bỏ phiếu bầu cử chức danh trưởng thơn, phó trưởng thơn NK 2019 – 2021 Từ 07h00 kết thúc vào lúc 17h00p ngày hôm ngày 09/06/2019 Ổn định tổ chức Chào cờ Kính thưa: Các quý vị đại biểu khách quý Các cụ, ông, bà toàn thể nhân dân thôn … Sau tiến hành làm lễ chào cờ Tất hội nghị ý Nghiêm chào cờ … Chào… (Quốc ca) ………………………………… Thôi Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu dự ngày bầu cử Kính thưa: Các quý vị đại biểu khách quý Các cụ, ơng, bà tồn thể nhân dân thơn ………… Thực kế hoạch số 36/KH- UBND xã Bình Minh ngày 20/05/2019 việc tổ chức bầu cử trưởng phó thơn địa bàn xã Bình Minh, thực hướng dẫn số 01, đề án số 01 ngày 16/05/2019 BCĐ bầu cử xã Bình Minh việc tổ chức thực bầu cử trưởng thơn, phó trưởng thôn Nhiệm kỳ 2019 – 2021 địa bàn xã Bình Minh hơm thơn ……… long trọng tổ chức lễ khai mạc bầu cử trưởng thơn, phó trưởng thơn …… Nhiệm kỳ 2019 – 2021 ngày hôm Về dự với buổi lễ khai mạc bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thơn ngày hơm tơi xin trân trọng giới thiệu: * Đại biểu xã có: Ông (Bà): ………………………………… - TV BCĐ bầu cử xã phụ trách thơn ……………… Ơng (Bà): ………………………………… - TV BCĐ bầu cử xã phụ trách thơn ……………… Ơng (Bà): ………………………………… - TV BCĐ bầu cử xã phụ trách thôn ……………… Tôi đề nghị chào mừng *Đại biểu thơn có: Ơng Bà: …………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Ông Bà: …………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Cùng ông bà Đại biểu HĐND xã, ông bà Ban công tác mặt trận trưởng, phó chi hội đồn thể, ông bà tổ bầu cử thôn, tồn thể cử tri đại diện hộ gia đình nhân dân thôn dự đông đủ Tôi đề nghị chào mừng Đọc diễn văn khai mạc Tiếp theo chương trình tơi xin trân trọng giới thiệu ông (Bà): …………………………………… tổ trưởng tổ bầu cử thôn …………… lên thông qua diễn văn khai mạc cho ngày bầu cử trưởng thơn, phó trưởng thôn ………… NK 2019 – 2021 ngày hôm xin trân trọng kính mời ơng (Bà) (đọc diễn văn có kịch riêng) Kiểm tra hòm phiếu lập biên niêm phong hòm phiếu Tiếp theo chương trình tơi xin trân trọng kính mời 02 cử tri đại điện nhân dân nên kiểm tra hòm phiếu ơng (bà) …………………… Ơng(Bà): ……………………………… để đảm bảo hòm phiếu khơng có đủ điều kiện để tiến hành bầu cử, để thư ký tổ bầu cử chúng tơi tiến hành lập biên niêm phong hòm phiếu Xin trân trọng kính mời Mời tồn thể nhân dân tiến hành bỏ phiếu bầu cử Tiếp theo chương trình BTC xin kính mời tồn thể nhân dân khỏi hội trường ổn định tổ chức Tổ bầu cử chuẩn bị song mời đại diện cử tri đại diện hộ gia đình vào tiến hành bầu cử đề nghị ông bà tổ bầu cử tiến hành làm nhiệm vụ phân cơng Mời tồn thể nhân dân tiến hành bầu cử …………………………………………………… Hết ... ngày 20/05 /2019 việc tổ chức bầu cử trưởng phó thơn địa bàn xã Bình Minh, thực hướng dẫn số 01, đề án số 01 ngày 16/05 /2019 BCĐ bầu cử xã Bình Minh việc tổ chức thực bầu cử trưởng thơn, phó trưởng. .. thiệu ông (Bà): …………………………………… tổ trưởng tổ bầu cử thôn …………… lên thông qua diễn văn khai mạc cho ngày bầu cử trưởng thơn, phó trưởng thơn ………… NK 2019 – 2021 ngày hôm xin trân trọng kính mời... Nhiệm kỳ 2019 – 2021 địa bàn xã Bình Minh hôm thôn ……… long trọng tổ chức lễ khai mạc bầu cử trưởng thơn, phó trưởng thơn …… Nhiệm kỳ 2019 – 2021 ngày hôm Về dự với buổi lễ khai mạc bầu cử trưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình ngày bầu cử trưởng phó thôn NK 2019, Chương trình ngày bầu cử trưởng phó thôn NK 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn