Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 188.21

71 30 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:54

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG THẾ AN NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH NHỜ STREPTOMYCES 188.21 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI – 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI DƯƠNG THẾ AN Mã sinh viên: 1401001 NGHIÊN CỨU LÊN MEN TỔNG HỢP KHÁNG SINH NHỜ STREPTOMYCES 188.21 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: PSG.TS Cao Văn Thu Nơi thực hiện: Bộ môn Vi sinh – Sinh học HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Khóa luận thực mơn Vi sinh – Sinh học, trường Đại học Dược Hà Nội, q trình làm khóa luận tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ để hồn thiện khóa luận Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Cao Văn Thu, người định hướng nghiên cứu, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức bảo tận tình cho tơi suốt q trình thực đề tài Tơi xin gửi lời cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội dạy, giúp đỡ suốt q trình học tập trường Đặc biệt, tơi xin cảm ơn thầy cô giáo, cán kỹ thuật viên giảng dạy môn Vi sinh – Sinh học trường Đại học Dược Hà Nội tạo điều kiện cho học tập, thực đề tài nghiên cứu môn Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, viện Hóa học – viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam Tổ mơn Hóa dược công nghiệp giúp đỡ thời gian thực khóa luận Do thời gian thực có hạn, điều kiện nghiên cứu trình độ thân hạn chế nên khơng thể tránh khỏi sai sót khóa luận Vì vậy, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên Dương Thế An MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đại cương kháng sinh 1.1.1 Định nghĩa kháng sinh 1.1.2 Phân loại kháng sinh 1.1.3 Cơ chế tác dụng kháng sinh 1.2 Đại cương xạ khuẩn (Actinomycetes) 1.2.1 Đặc điểm hình thái sinh lý xạ khuẩn thuộc chi Streptomyces 1.2.2 Phân loại Streptomyces 1.2.3 Một số kháng sinh tổng hợp từ chi Streptomyces 1.3 Bảo quản cải tạo giống 1.3.1 Bảo quản giống xạ khuẩn 1.3.2 Phương pháp cải tạo giống 1.4 Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.4.1 Lên men bề mặt 1.4.2 Lên men chìm 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men 1.5 Thu sản phẩm tinh chế kháng sinh từ dịch lên men 1.6 Các phương pháp nghiên cứu cấu trúc kháng sinh 10 1.6.1 Phổ khối lượng (MS) 10 1.6.2 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 10 1.6.3 Phổ hồng ngoại (IR) 11 1.6.4 Phổ tử ngoại - khả kiến (UV-VIS) 11 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 2.1 Đối tượng nghiên cứu 12 2.1.1 Chủng giống VSV 12 2.1.2 Các môi trường nuôi cấy 12 2.1.3 Dụng cụ, dung mơi hóa chất 14 2.2 Nội dung nghiên cứu 14 2.3 Phương pháp thực nghiệm 15 2.3.1 Phương pháp nuôi cấy giữ giống thạch nghiêng 15 2.3.2 Xác định sơ đặc điểm hình thái xạ khuẩn Streptomyces 188.21 15 2.3.3 Đánh giá hoạt tính kháng sinh phương pháp khuếch tán 16 2.3.4 Phương pháp cải tạo chọn giống 17 2.3.5 Phương pháp lên men chìm tổng hợp kháng sinh 19 2.3.6 Chiết kháng sinh từ dịch lên men DMHC 19 2.3.7 Phương pháp tách kháng sinh sắc ký 19 2.3.8 Phương pháp kết tinh kháng sinh 20 2.3.9 Sơ xác định cấu trúc kháng sinh tinh khiết thu 20 CHƯƠNG KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BÀN LUẬN 21 3.1 Xác định hình thái xạ khuẩn Streptomyces 188.21 21 3.2 Kết lựa chọn MT ni cấy thích hợp xác định tác dụng kháng sinh Streptomyces 188.21 tổng hợp 22 3.3 Kết cải tạo giống 22 3.3.1 Kết sàng lọc ngẫu nhiên 22 3.3.2 Kết đột biến 23 3.4 Kết lên men chìm sinh tổng hợp kháng sinh 25 3.4.1 Chọn mơi trường lên men chìm tốt 25 3.4.2 Chọn dạng chủng, biến chúng lên men tốt 25 3.5 Kết đánh giá ảnh hưởng pH nhiệt độ đến độ bền kháng sinh dịch lọc 26 3.5.1 Ảnh hưởng pH đến độ bền kháng sinh dịch lọc 26 3.5.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến độ bền kháng sinh dịch lọc 27 3.6 Kết chọn dung môi hữu chiết xuất kháng sinh 28 3.7 Kết tinh chế kháng sinh 28 3.7.1 Kết tách kháng sinh sắc ký lớp mỏng 28 3.7.2 Kết chạy sắc ký cột lần 29 3.7.3 Kết chạy sắc ký cột lần 30 3.7.4 Kết chạy sắc ký cột lần 31 3.7.3 Kết trình tinh chế kháng sinh 32 3.8 Kết sơ xác định cấu trúc kháng sinh tinh khiết thu 33 3.8.1 Phổ khối lượng (MS) 33 3.8.2 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 33 3.8.3 Phổ tử ngoại – khả kiến (UV-VIS) 33 3.8.4 Phổ hồng ngoại (IR) 33 3.9 Bàn luận 34 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIÊU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT 16S rADN 16S ribosomal Acid 2’ deoxyribonucleic ̅ 𝐷 Đường kính trung bình 13 13 C - NMR C Nuclear magnetic resonance (Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13carbon) H – NMR H Nuclear magnetic resonance (Phổ cộng hưởng từ hạt nhân hydro) ADN Acid 2’- deoxyribonucleic ATCC American Type Culture Collection (Trung tâm giữ giống Hoa Kỳ) C Cytosine COSY Correlation Spectroscopy (Phổ tương quan) DEPT Distortionless Enhancement by Polarization Transfer DMHC Dung môi hữu ĐBHH Đột biến hóa học G Guanin Gram (-) Gram âm Gram (+) Gram dương HMBC HSQC Heteronuclear Multiple Bond Correlation (Phổ tương quan đa liên kết dị nhân) Heteronuclear Single Quantum Coherence (Phổ kết hợp lượng tử đơn dị nhân) HTKS Hoạt tính kháng sinh IR Infra Red – Phổ hồng ngoại ISP International Streptomyces Project (Chương trình Streptomyces quốc tế) KS Kháng sinh MS Mass spectrometry – Phổ khối MT Môi trường MTdt Môi trường dịch thể NMR Nuclear Magnetic Resonance – Phổ cộng hưởng từ hạt nhân NXB Nhà xuất PCR Polymerase Chain Reaction – Phản ứng khuếch đại gen s Độ lệch thực nghiệm chuẩn có hiệu chỉnh SKLM Sắc ký lớp mỏng SLNN Sàng lọc ngẫu nhiên SSC Saline-sodium citrate – Dung dịch đệm muối citrat UV-VIS Ultraviolet–visible: Phổ tử – khả kiến VK Vi khuẩn VSV Vi sinh vật DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Phân loại kháng sinh theo cấu trúc hóa học Bảng 1.2: Một số kháng sinh tổng hợp từ chi Streptomyces Bảng 2.1: Các VSV kiểm định 12 Bảng 2.2: Thành phần môi trường nuôi cấy xạ khuẩn (g/100ml) 13 Bảng 2.3: Môi trường nuôi cấy VSV kiểm định 13 Bảng 3.1: So sánh đặc điểm chủng Streptomyces 188.21 với Streptomyces albidus theo phân loại ISP 21 Bảng 3.2: Kết thử HTKS sàng lọc ngẫu nhiên 22 Bảng 3.3: Kết thử HTKS đột biến lần 23 Bảng 3.4: Kết thử HTKS đột biến lần 24 Bảng 3.5: Kết thử HTKS đột biến hóa học 24 Bảng 3.6: Kết thử HTKS chọn môi trường lên men 25 Bảng 3.7: Kết thử HTKS chọn dạng, biến chủng lên men 26 Bảng 3.8: Kết ảnh hưởng pH đến độ bền kháng sinh sau ngày 27 Bảng 3.9: Kết ảnh hưởng pH đến độ bền kháng sinh sau ngày 27 Bảng 3.10: Kết ảnh hưởng nhiệt độ đến độ bền kháng sinh dịch lọc 28 Bảng 3.11: Kết tách kháng sinh dịch chiết SKLM 29 Bảng 3.12: Kết thử hoạt tính phân đoạn sau chạy sắc ký cột lần 30 Bảng 3.13: Kết sắc ký lớp mỏng phân đoạn sau chạy sắc ký cột lần 30 Bảng 3.14: Kết thử hoạt tính phân đoạn sau chạy sắc ký cột lần 31 Bảng 3.15: Kết sắc ký lớp mỏng phân đoạn sau chạy sắc ký cột lần 31 Bảng 3.16: Kết thử hoạt tính phân đoạn sau chạy sắc ký cột lần 32 Bảng 3.17: Kết sắc ký lớp mỏng phân đoạn sau chạy sắc ký cột lần 32 Bảng 3.18: Kết phổ IR KS1 34 Bảng 3.19: Kết phổ IR KS2 34 Bảng PB.1: Môi trường phân loại xạ khuẩn theo ISP PL.15 Bảng PB.2: Các dung môi sử dụng PL.16 Bảng PB.3: Các hóa chất sử dụng PL.17 Bảng PB.4: Kết thử HTKS với VSV kiểm định PL.18 Bảng PB.5: Kết chiết kháng sinh DMHC pH khác PL.19 Bảng PB.6: Kết thử hoạt tính kháng sinh sàng lọc ngẫu nhiên PL.20 Bảng PB.7: Kết thử hoạt tính kháng sinh sau đột biến UV lần PL.21 Bảng PB.8: Kết thử hoạt tính kháng sinh sau đột biến UV lần PL.22 Bảng PB.9: Kết thử hoạt tính kháng sinh sau đột biến hóa học PL.23 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ Hình PH.1: Xác định HTKS phương pháp khối thạch PL.1 Hình PH.2: Phương pháp hình VSV PL.1 Hình PH.3: Tách kháng sinh sắc ký cột PL.2 Hình PH.4: KS tinh khiết thu PL.2 Hình PH.5: Năm tìm số kháng sinh quan trọng PL.3 Hình PH.6: Hình ảnh bào tử Streptomyces 188.21 chụp kính hiển vi điện tử PL.4 Hình PH.7: Phổ khối lượng kháng sinh KS1 PL.5 Hình PH.8: Phổ khối lượng kháng sinh KS2 PL.6 Hình PH.9: Phổ 13C-NMR KS2 PL.7 Hình PH.10: Phổ 1H-NMR KS2 PL.8 Hình PH.11: Phổ DEPT KS2 PL.9 Hình PH.12: Phổ DEPT KS2 PL.10 Hình PH.13: Phổ UV-VIS KS1 PL.11 Hình PH.14: Phổ UV-VIS KS2 PL.12 Hình PH.15: Phổ IR KS1 PL.13 Hình PH.16: Phổ IR KS2 PL.14 ĐẶT VẤN ĐỀ Năm 1928, Alexander Fleming ngẫu nhiên phát ức chế phát triển S aureus Penicillium notatum Đến năm 1940, Chain Flory chiết penicillin từ chủng Penicillinum chrysogenium có hoạt tính khác sinh cao nhiều lần cứu hàng ngàn thương binh chiến tranh giới lần thứ II [22] Kể từ đó, cơng trình nghiên cứu kháng sinh tiến hành, nhiều kháng sinh tìm thấy ứng dụng rộng rãi y học lâm sàng Tuy nhiên, ngày nay, tốc độ phát thuốc chậm lại rõ rệt Mặt khác, việc sử dụng kháng sinh không theo định dẫn đến ngày nhiều vi khuẩn đa kháng thuốc Việt Nam nhiều nước giới phải đối mặt với bệnh nhiễm khuẩn bệnh tác nhân kháng thuốc gây Vì vậy, việc tìm kiếm loại kháng sinh nhà khoa học quan tâm Xạ khuẩn sản xuất số lượng lớn sản phẩm tự nhiên với hoạt tính sinh học khác nhau, đặc biệt kháng sinh Trong đó, chi Streptomyces đại diện bật số lượng lớn loài giống, khác nhiều hình thái, sinh lý học khả sinh kháng sinh đặc biệt chúng Nhiều loài thuộc chi Strepomyces sử dụng để tổng hợp nên số kháng sinh quan trọng sử dụng nhiều lâm sàng ngày như: Daptomycin (từ S roseosporus), Lincomycin (từ S lincolnensis), Neomycin (từ S fradiae), Streptomycin (từ S griseus) ….[24] Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 188.21” với mục tiêu sau:  Xác định đặc điểm hình thái, phân loại xạ khuẩn nghiên cứu  Nghiên cứu cải tạo chủng xạ khuẩn ban đầu nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh  Xác định mơi trường lên men thích hợp, dung mơi chiết xuất tốt tinh chế kháng sinh  Xác định sơ đặc điểm cấu trúc chất kháng sinh tổng hợp Hình PH.11: Phổ DEPT KS2 PL.9 Hình PH.12: Phổ DEPT KS2 PL.10 Hình PH.13: Phổ UV-VIS KS1 PL.11 Hình PH.14: Phổ UV-VIS KS2 PL.12 Hình PH.15: Phổ IR KS1 PL.13 Hình PH.16: Phổ IR KS2 PL.14 Bảng PB.1: Mơi trường phân loại xạ khuẩn theo ISP (g/1000ml) Thành phần ISP1 Trypton 5,0 Cao nấm men 3,0 ISP2 ISP3 ISP4 ISP5 4,0 Dịch chiết Malt 10,0 Glucose 4,0 Bột mì ISP6 ISP7 ISP9 0,5 5,65 1,0 20,0 Tinh bột 10,0 K2HPO4 1,0 1,0 KH2PO4 2,38 FeSO4.7H2O 0,556 0,01 MgSO4.7H2O 1,0 0,5 CaCO3 2,0 0,01 NaCl 1,0 0,5 (NH4)2SO4 2,0 2,64 L-Asparagin 1,0 1,0 Glycerin 10,0 15,0 L-Tyrosin 0,5 DD muối VL 1,0 1,0 1,0 Dung dịch A 1,0 36,0 Dung dịch B 1,0 Thạch H2O vđ (ml) pH 1,0 20,0 18,0 20,0 20,0 15,0 20,0 18,0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 7,0-7,2 7,3 7,0-7,4 7,0-7,4 7,0-7,4 7,0-7,2 7,2-7,4 6,8-7,0 Dung dịch muối vi lượng: MnCl2.4H2O 0,1g; FeSO4.7H2O 0,1g; ZnSO4.7H2O 0,1g; nước cất vừa đủ 1000ml; pH = 7,0-7,2 Dung dịch A: Pepton 20,0g; acid citric 0,384g; FeSO4.7H2O 0,556g; NH4OH 25% 0,264g; Na2S2O3 10ml; K2HPO4 1g; nước cất vừa đủ 1000ml Dung dịch B: CuSO4.5H2O 0,64g; FeSO4.7H2O 0,11g; MnCl2.4H2O 0,79g; ZnSO4.7H2O 0,15g; nước cất vừa đủ 1000ml PL.15 Bảng PB.2: Các dung môi sử dụng Dung môi Khối lượng riêng (g/ml) Nhiệt độ sôi (oC) Xuất xứ Methanol 0,791 – 0,793 64,5 Trung Quốc Ethylacetat 0,889 – 0,901 77,1 Đức Ethanol 0,789 – 0,791 78,3 Việt Nam Chloroform 1,470 – 1,480 60 – 62 Trung Quốc n-Butanol 0,81 116 – 118 Trung Quốc Aceton 0,790 56 Trung Quốc Triethylamin 0,726 – 0,728 89,5 Trung Quốc Amoniac 25% 0,880 37,7 Đức Diethylformamid 0946 – 0,950 153 Đức n-Butylacetat 0,880 – 0,885 117 – 118 Trung Quốc 1,33 39,6 Trung Quốc 0,6545 69 Đức Dicloromethan n-Hexan PL.16 Bảng PB.3: Các hóa chất sử dụng Hóa chất Xuất xứ Đóng gói Hóa chất Xuất xứ Đóng gói Tinh bột Việt Nam Lọ 500g Cao nấm men Đức Lọ 500g Lactose Trung Quốc Lọ 500g Thạch Việt Nam Gói 50g Glucose Trung Quốc Lọ 500g Trypton Trung Quốc Lọ 500g Saccarose Việt Nam Lọ 500g Dịch chiết Malt Tây Ban Nha Lọ 100g Bột đậu tương Việt Nam Lọ 500g (NH4)2SO4 Đức Lọ lít Bột ngơ Việt Nam Lọ 500g L-Asparagin Đức Lọ 100g Pepton Trung Quốc Lọ 500g Glycerin Trung Quốc Lọ 500ml Cao thịt Đức Lọ 500g L-Tyrosin Nhật Bản Lọ 10g KNO3 Trung Quốc Lọ 500g MnCl2.4H2O Trung Quốc Lọ 500g KCl Trung Quốc Lọ 500g CuSO4.5H2O Trung Quốc Lọ 500g NaNO3 Trung Quốc Lọ 500g ZnSO4.7H2O Trung Quốc Lọ 500g NH4NO3 Trung Quốc Lọ 500g Na2S2O3 Trung Quốc Lọ 500ml CaCO3 Trung Quốc Lọ 500g D-xylose Anh Lọ 25g FeSO4.7H2O Trung Quốc Lọ 500g D-fructose Đức Lọ 250g K2HPO4 Trung Quốc Lọ 500g Bột mỳ Việt Nam Lọ 1kg MgSO4.7H2O Trung Quốc Lọ 500g HCl 0,1N Trung quốc Lọ 500ml NaCl Trung Quốc Lọ 500g NaOH 0,1N Trung Quốc Lọ 500ml PL.17 Bảng PB.4: Kết thử HTKS với VSV kiểm định ̅ (mm): đường kính vòng vơ khuẩn, s: độ lệch thực nghiệm chuẩn có hiệu chỉnh) (𝐷 Vi khuẩn B.cereus B.subtilis Vi khuẩn Gram (+) B.pumilus S.lutea S.aureus P.mirabilis Vi khuẩn Gram E.coli (-) S flexneri S.typhi Tham số ̅ (mm) 𝐷 MT1 MT2 MT5 MT6 MT7 18,61 18,53 19,95 19,41 16,88 s 0,48 0,43 0,30 0,67 0,67 ̅ (mm) 𝐷 19,72 19,61 19,86 19,51 19,44 s 0,61 0,34 0,67 0,40 0,02 ̅ (mm) 𝐷 21,03 20,42 22,23 23,62 20,45 s 0,61 0,72 0,61 0,57 2,21 ̅ (mm) 𝐷 20,62 20,63 21,24 20,42 15,56 s 0,44 1,75 0,35 0,7 0,67 ̅ (mm) 𝐷 20,6 24,01 21,62 21,39 20,94 s 0,30 0,22 0,88 1,52 0,04 ̅ (mm) 𝐷 15,75 20,75 18,53 15,57 19,23 s 0,74 0,70 0,64 0,81 0,95 ̅ (mm) 𝐷 19,98 19,75 21,89 20,18 18,12 s 1,4 1,4 0,81 1,05 1,11 ̅ (mm) 𝐷 19,37 17,37 16,83 17,98 18,70 s 0,69 0,37 0,16 0,55 0,11 ̅ (mm) 𝐷 21,33 21,36 24,02 23,15 19,60 s 0,5 0,36 0,81 0,76 1,58 PL.18 Bảng PB.5: Kết chiết kháng sinh DMHC pH khác ̅ (mm): đường kính vòng vơ khuẩn, s: độ lệch thực nghiệm chuẩn có hiệu chỉnh) (𝐷 Hoạt tính kháng sinh Dung môi Diclometan Cloroform Butylacetat Ethylacetat n-Butanol Staphyllococus aureus pH Pha dung môi Salmonella typhi Pha nước Pha dung môi Pha nước ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s 19,17 2,86 10,89 0,29 18,20 1,97 12,70 0,66 14,77 1,52 9,17 0,61 17,10 1,75 9,72 2,73 16,00 1,01 9,25 1,7 14,53 1,57 13,93 4,93 17,40 0,36 10,64 2,92 16,10 2,82 9,96 3,28 11 15,97 1,05 11,26 4,51 14,47 2,15 9,19 5,14 15,30 1,18 14,17 1,18 16,94 3,82 10,26 5,96 10,10 1,92 15,63 2,15 16,69 2,51 11,17 3,49 15,80 1,61 14,00 3,20 15,26 3,62 12,85 3,67 15,47 0,57 12,80 1,47 14,97 1,81 12,54 5,21 11 11,63 2,08 9,50 5,63 14,72 1,52 11,64 6,54 20,53 1,57 11,60 1,30 15,66 0,57 11,56 2,99 16,87 0,81 14,27 2,02 16,23 2,19 9,63 5,38 15,87 1,94 14,53 1,99 15,5 4,20 9,88 2,37 17,43 2,46 12,03 1,78 16,4 5,62 11,07 3,20 11 16,97 0,99 13,00 1,08 15,69 1,69 13,06 0,48 20,97 0,45 10,89 0,29 17,93 0,38 10,97 7,75 21,27 0,49 10,17 5,61 18,03 1,05 13,18 1,49 17,77 1,30 9,25 1,70 16,50 4,34 13,66 1,37 17,93 1,22 10,64 2,92 17,73 0,91 12,55 3,14 11 19,37 2,32 11,26 4,51 16,27 1,76 8,97 2,54 21,93 0,83 13,3 5,15 21,10 1,67 9,52 2,22 21,67 3,95 13,17 2,51 20,47 2,06 8,20 2,44 19,20 1,11 8,70 1,23 21,07 2,05 11,91 2,12 17,77 1,93 10,30 3,11 18,87 1,87 13,61 3,60 11 17,23 1,29 12,89 2,38 15,93 3,36 8,87 1,49 PL.19 Bảng PB.6: Kết thử hoạt tính kháng sinh sàng lọc ngẫu nhiên ̅ (mm): đường kính vòng vơ khuẩn, s: độ lệch thực nghiệm chuẩn có hiệu chỉnh) (𝐷 Hoạt tính kháng sinh Dạng S aureus Hoạt tính kháng sinh Dạng S typhi S aureus S typhi chủng ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s 2,60 SLNN.18 22,21 0,55 22,59 1,00 18,66 1,86 SLNN.19 19,44 0,12 21,43 1,62 1,40 20,49 1,10 SLNN.20 18,07 2,08 19,45 0,92 19,22 0,67 18,95 0,79 SLNN.21 13,74 1,08 19,07 3,61 SLNN.5 12,81 1,01 19,25 1,39 SLNN.22 9,11 3,70 20,57 0,64 SLNN.6 19,62 0,83 19,30 1,06 SLNN.23 13,74 1,16 19,35 4,04 SLNN.7 19,03 0,20 18,80 0,76 SLNN.24 14,47 2,61 20,85 1,97 SLNN.8 19,67 0,93 19,98 1,50 SLNN.25 15,32 3,27 20,36 2,14 SLNN.9 19,48 0,81 19,17 0,56 SLNN.26 19,48 2,03 19,44 1,80 SLNN.10 19,59 0,17 19,36 0,45 SLNN.27 20,65 3,40 19,58 1,25 SLNN.11 15,48 0,42 20,57 1,10 SLNN.28 19,38 3,06 19,15 1,16 SLNN.12 13,37 3,93 20,02 2,29 SLNN.29 19,65 4,25 20,02 0,15 SLNN.13 15,14 0,81 18,75 4,29 SLNN.30 19,88 5,36 20,62 1,44 SLNN.14 11,05 1,02 19,87 2,40 SLNN.31 13,92 0,95 21,88 0,87 SLNN.15 13,26 0,87 20,71 0,57 SLNN.32 20,53 1,50 20,42 0,84 SLNN.16 21,05 3,87 19,91 1,82 SLNN.33 10,92 2,16 21,42 0,96 SLNN.17 20,84 2,25 20,35 0,70 chủng ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s SLNN.1 16,41 1,91 18,93 SLNN.2 19,32 0,91 SLNN.3 17,13 SLNN.4 PL.20 Bảng PB.7: Kết thử hoạt tính kháng sinh sau đột biến UV lần ̅ (mm): đường kính vòng vơ khuẩn, s: độ lệch thực nghiệm chuẩn có hiệu chỉnh) (𝐷 Hoạt tính kháng sinh Biến S aureus Hoạt tính kháng sinh Biến S typhi chủng ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s ĐB1.1 15,52 0,72 13,11 ĐB1.2 16,35 2,66 ĐB1.3 14,48 ĐB1.4 S aureus S typhi chủng ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s 0,90 ĐB1.16 17,42 0,23 13,53 1,01 14,42 0,80 ĐB1.17 15,00 1,5 12,69 0,46 0,99 13,34 0,23 ĐB1.18 16,52 2,77 13,99 0,98 16,74 2,22 15,43 1,12 ĐB1.19 16,23 2,06 12,97 0,15 ĐB1.5 17,55 0,46 16,35 1,59 ĐB1.20 17,36 1,15 13,72 1,12 ĐB1.6 17,26 0,61 16,53 0,47 ĐB1.21 16,89 1,65 12,27 1,72 ĐB1.7 14,17 0,38 13,35 0,55 ĐB1.22 15,85 0,67 12,77 0,82 ĐB1.8 16,45 2,18 13,55 0,31 ĐB1.23 16,11 1,95 13,79 0,36 ĐB1.9 14,36 1,00 13,54 1,98 ĐB1.24 15,98 1,78 11,95 0,10 ĐB1.10 15,53 0,65 13,43 1,29 ĐB1.25 14,72 0,57 12,52 1,04 ĐB1.11 20,39 0,21 17,36 2,52 ĐB1.26 16,14 2,08 14,23 0,42 ĐB1.12 16,45 1,65 14,60 1,78 ĐB1.27 18,26 0,25 13,35 1,68 ĐB1.13 16,81 1,93 13,03 1,13 ĐB1.28 16,63 1,19 12,59 0,50 ĐB1.14 17,48 0,32 14,38 0,76 ĐB1.29 16,24 0,78 12,91 0,76 ĐB1.15 16,45 2,14 13,85 0,81 Chứng 18,53 2,01 15,10 0,80 PL.21 Bảng PB.8: Kết thử hoạt tính kháng sinh sau đột biến UV lần ̅ (mm): đường kính vòng vơ khuẩn, s: độ lệch thực nghiệm chuẩn có hiệu chỉnh) (𝐷 Hoạt tính kháng sinh Biến S aureus Hoạt tính kháng sinh Biến S typhi chủng ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 ĐB2.1 23,34 2,51 23,41 ĐB2.2 20,80 2,75 ĐB2.3 18,40 ĐB2.4 chủng S aureus S typhi ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s 1,15 ĐB2.12 21,60 2,51 23,11 2,55 24,35 0,87 ĐB2.13 20,52 0,80 20,80 0,61 1,40 20,50 2,65 ĐB2.14 19,73 2,23 18,81 0,30 20,11 1,71 21,31 3,95 ĐB2.15 21,45 1,25 20,67 1,01 ĐB2.5 25,20 0,26 23,11 0,72 ĐB2.16 21,35 3,05 20,09 0,67 ĐB2.6 24,31 0,80 20,70 1,68 ĐB2.17 24,54 0,35 22,61 1,59 ĐB2.7 19,75 2,61 15,41 0,72 ĐB2.18 26,05 0,64 23,91 0,81 ĐB2.8 24,56 1,05 21,25 0,65 ĐB2.19 25,45 0,25 23,45 1,61 ĐB2.9 23,18 2,16 20,06 0,15 ĐB2.20 25,96 0,25 21,25 1,05 ĐB2.10 24,60 0,38 21,60 1,86 22,29 1,80 22,00 0,75 ĐB2.11 21,96 0,80 22,42 1,00 s Chứng PL.22 Bảng PB.9: Kết thử hoạt tính kháng sinh sau đột biến hóa học ̅ (mm): đường kính vòng vơ khuẩn, s: độ lệch thực nghiệm chuẩn có hiệu chỉnh) (𝐷 Hoạt tính kháng sinh Biến S aureus Hoạt tính kháng sinh Biến S typhi chủng ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s HH.1 19,71 1,44 14,48 HH.2 20,65 0,99 HH.3 20,39 HH.4 S typhi S aureus chủng ̅ (mm) 𝐷 s ̅ (mm) 𝐷 s 0,84 HH.18 21,15 1,57 13,63 1,33 14,42 0,25 HH.19 21,13 0,31 14,23 0,21 0,20 12,73 1,33 HH.20 21,67 0,70 14,72 1,25 20,23 0,30 12,04 0,45 HH.21 21,02 0,20 7,82 6,75 HH.5 21,97 1,55 15,24 0,44 HH.22 19,77 1,72 12,55 0,57 HH.6 21,82 1,10 15,22 0,23 HH.23 21,62 1,22 12,21 1,11 HH.7 20,98 0,40 15,09 0,96 HH.24 19,22 1,20 12,83 1,35 HH.8 20,84 2,48 14,02 0,29 HH.25 21,87 0,74 14,55 1,55 HH.9 20,86 1,30 13,00 1,05 HH.26 21,63 1,39 14,85 1,57 HH.10 22,55 0,56 14,66 0,61 HH.27 19,29 0,96 13,98 0,81 HH.11 20,54 1,19 13,96 1,69 HH.28 18,46 0,64 11,72 1,29 HH.12 17,86 0,67 12,51 1,14 HH.29 19,54 0,46 12,59 0,90 HH.13 21,38 0,80 14,10 1,05 HH.30 19,40 1,04 12,32 0,23 HH.14 20,58 1,89 13,87 0,70 HH.31 20,43 1,39 13,55 0,53 HH.15 21,09 0,95 13,81 1,11 HH.32 19,73 1,35 7,77 6,70 HH.16 21,26 1,63 15,32 0,20 HH.33 19,10 2,06 12,60 0,06 HH.17 20,42 1,22 13,46 1,66 Chứng 19,38 0,8 12,82 1,27 PL.23 ... khuẩn Xạ khuẩn quan tâm nghiên cứu nhiều có khả sản xuất sản phẩm trao đổi chất quan trọng [3], [5] Theo Waksman, lồi thuộc xạ khuẩn chia thành họ chính: họ Actinomycetaceae Buchman – bào tử không... COSY Correlation Spectroscopy (Phổ tương quan) DEPT Distortionless Enhancement by Polarization Transfer DMHC Dung mơi hữu ĐBHH Đột biến hóa học G Guanin Gram (-) Gram âm Gram (+) Gram dương HMBC... nâu ánh đỏ da cam, vàng nâu ánh xanh da trời tím, vàng nâu lẫn xanh Nếu thấy màu ký hiệu (1), không thấy ký hiệu (0) - Sắc tố hòa tan nằm mơi trường có màu: vàng, xanh, đỏ, tím… Nếu có ký hiệu (1),
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 188.21, Nghiên cứu lên men tổng hợp kháng sinh nhờ Streptomyces 188.21

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn