Tiếp tục góp phần nghiên cứu kháng sinh từ Streptomyces 182.15

75 52 1
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:54

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ THỊ VIỆT TRINH TIẾP TỤC GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 182.15 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI – 2019 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI VŨ THỊ VIỆT TRINH Mã sinh viên: 1401640 TIẾP TỤC GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU KHÁNG SINH TỪ STREPTOMYCES 182.15 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS TS Cao Văn Thu TS Nguyễn Quỳnh Lê Nơi thực hiện: Bộ môn Vi sinh – Sinh học HÀ NỘI – 2019 LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến PGS.TS Cao Văn Thu người thầy trực tiếp hướng dẫn từ ngày đầu bước vào nghiên cứu khoa học hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cảm ơn TS.Nguyễn Quỳnh Lê hướng dẫn, hỗ trợ tơi q trình hồn thành khóa luận Tôi xin gửi lời cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội dạy, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập trường Đặc biệt, xin cảm ơn thầy cô giáo, cán kỹ thuật viên giảng dạy môn Vi sinh – Sinh học trường Đại học Dược Hà Nội tạo điều kiện cho học tập, thực đề tài nghiên cứu môn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Viện Hóa học – Viện Hàn lâm Khoa học Cơng nghệ Việt Nam giúp đỡ thời gian thực khóa luận Do thời gian, phương tiện, kinh phí, kiến thức thân hạn chế, chắn khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy cơ, bạn bè để khóa luận hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2019 Sinh viên VŨ THỊ VIỆT TRINH MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đại cương kháng sinh 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu kháng sinh 1.1.2 Định nghĩa kháng sinh 1.1.3 Phân loại kháng sinh 1.1.4 Cơ chế tác dụng kháng sinh: 1.1.5 Các phương pháp phân lập vi sinh vật sinh kháng sinh 1.1.6 Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh 1.2 Đặc điểm xạ khuẩn 1.2.1 Đặc điểm hình thái xạ khuẩn chi Streptomyces 1.2.2 Đặc điểm cấu tạo tế bào xạ khuẩn 1.2.3 Đặc điểm sinh lý dinh dưỡng 1.2.4 Phân loại xạ khuẩn 1.2.5 Khả sinh tổng hợp kháng sinh Streptomyces 1.3 Kỹ thuật phân lập vi sinh vật sinh tổng hợp kháng sinh 1.4 Phương pháp cải tạo giống xạ khuẩn 1.5 Bảo quản giống xạ khuẩn 1.6 Lên men sinh tổng hợp kháng sinh 1.6.1 Khái niệm lên men 1.6.2 Các phương pháp lên men 1.6.2.1 Lên men bề mặt 1.6.2.2 Lên men chìm 1.6.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình lên men 1.7 Chiết tách, tinh chế kháng sinh 1.7.1 Vai trò chiết tách tinh chế kháng sinh 10 1.7.2 Phương pháp chiết xuất 10 1.7.3 Phương pháp tinh chế 10 1.8 Sơ xác định cấu trúc kháng sinh 11 1.8.1 Phổ hồng ngoại (IR) 11 1.8.2 Phổ tử ngoại - khả kiến (UV - VIS) 11 1.8.3 Phổ khối (MS) 11 1.8.4 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) 12 1.9 Các nghiên cứu liên quan đến kháng sinh tổng hợp từ Streptomyces 12 1.9.1 Sản xuất 8-demethylgeladanamycin 4,5-epoxy-8- demethylgeldanamycin dẫn xuất có tác dụng điều trị ung thư từ pStreptomyces hygroscopicus 12 1.9.2 Nghiên cứu chủng Streptomyces Flavogriseus NJ-4-Chủng cho sản xuất Actinomycin D Holomycin (2017) 13 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Nguyên vật liệu thiết bị 15 2.1.1 Nguyên vật liệu 15 2.1.2 Máy móc, thiết bị, dụng cụ 17 2.2 Nội dung nghiên cứu 17 2.2.1 Chọn lọc, cải tạo giống 17 2.2.2 Lên men, chiết tách, tinh chế kháng sinh 17 2.2.3 Sơ xác định số tính chất cấu trúc kháng sinh thu 17 2.3 Phương pháp thực nghiệm 17 2.3.1 Nuôi cấy giữ giống xạ khuẩn 17 2.3.2 Đánh giá hoạt tính kháng sinh phương pháp khuyếch tán 18 2.3.3 Phương pháp cải tạo chọn giống 19 2.3.3.1 Phương pháp chọn chủng có HTKS cao SLNN 19 2.3.3.2 Đột biến cải tạo giống ánh sáng UV 19 2.3.3.3 Đột biến cải tạo giống tác nhân hố học HNO2 20 2.3.4 Lên men chìm sinh tổng hợp kháng sinh 21 2.3.5 Các phương pháp chiết tách, tinh chế kháng sinh 21 2.3.5.1 Chiết kháng sinh từ dịch lên men dung môi hữu 21 2.3.5.2 Thu kháng sinh thô phương pháp cất quay 22 2.3.5.3 Tách thành phần kháng sinh SKLM 22 2.3.5.4 Tinh chế kháng sinh thô sắc ký cột 22 2.3.5.5 Kết tinh thu kháng sinh tinh khiết 23 2.3.6 Sơ xác định tính chất cấu trúc kháng sinh thu 23 CHƯƠNG KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM, NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN 24 3.1 Nâng cao khả sinh tổng hợp kháng sinh 24 3.1.1 Kết đột biến UV cải tạo giống lần 24 3.1.2 Kết đột biến UV cải tạo giống lần 24 3.1.3 Kết đột biến hoá học cải tạo giống 25 3.2 Kết lên men chọn môi trường nuôi cấy tốt 26 3.3 Kết chọn chủng lên men tốt 27 3.4 Kết sắc ký 27 3.4.1 Kết chạy sắc ký lần 27 3.4.2 Kết chạy sắc ký lần 27 3.4.3 Kết chạy sắc ký lần 29 3.5 Kết tinh thu kháng sinh tinh khiết 30 3.6 Kết sơ xác định cấu trúc kháng sinh 31 3.6.1 Kháng sinh 182.15.KS1 31 3.6.1.1 Phổ khối lượng MS kháng sinh 182.15.KS1 31 3.6.1.2 Phổ Tử ngoại – khả kiến UV-VIS kháng sinh 182.15.KS1 31 3.6.2 Kháng sinh 182.15.KS2 31 3.6.2.1 Phổ khối lượng MS kháng sinh 182.15.KS2 31 3.6.2.2 Phổ cộng hưởng từ hạt nhân kháng sinh 182.15.KS2 31 3.6.2.3 Phổ Tử ngoại – khả kiến UV-VIS kháng sinh 182.15.KS2 31 3.6.2.4 Phổ hồng ngoại IR 32 3.6.2.5 Phổ DEPT Kháng sinh 182.15.KS2 32 3.7 Bàn luận 34 3.7.1 Chọn lọc từ cải tạo giống 34 3.7.2 Chiết tách, cất quay, tinh chế kháng sinh tinh khiết 34 3.7.3 Nghiên cứu cấu trúc kháng sinh 34 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ CÁI VIẾT TẮT 13 13 C - NMR H – NMR C Nuclear magnetic resonance (Phổ cộng hưởng từ hạt nhân 13carbon) H Nuclear magnetic resonance (Phổ cộng hưởng từ hạt nhân hydro) A Adenin A549 Tế bào ung thư phổi ADN Acid 2’- deoxyribonucleic ATCC American Type Culture Collection (Trung tâm giữ giống Hoa Kỳ) BGC823 Tế bào ung thư dày B.pumilus Bacillus pumilus ATCC 6633 CDC Centers for Disease Control and Prevention (Trung tâm kiểm sốt phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ) COSY Correlation Spectroscopy (Phổ tương quan) CW I Cell wall type (Thành tế bào typ 1) Đường kính trung bình vòng vơ khuẩn Dd DEPT Dung dịch Distortionless Enhancement by Polarization Transfer (Phổ tăng cường biến dạng nhờ dịch chuyển phân cực) DM Dung môi Dmhc Dung môi hữu ĐBHH Đột biến hoá học ĐBUV1 Đột biến UV lần ĐBUV2 Đột biến UV lần G Guanin Gr(-)/ Gr(+) Gram âm / Gram dương HMBC HSQC Heteronuclear Multiple Bond Correlation (Phổ tương quan đa liên kết dị nhân) Heteronuclear Single Quantum Coherence (Phổ kết hợp lượng tử đơn dị nhân) HTKS Hoạt tính kháng sinh IMI Innovative Medicine Initiative IR ISP Ifrared (Phổ hồng ngoại) International Streptomyces Project (Chương trình Streptomyces quốc tế) KS Kháng sinh L-DAP L-diaminopimelic acid MC Mẫu chứng MS Mass Spectrometry (Phổ khối) MT Môi trường MTdt Môi trường dịch thể NCIMB NCTC The National Collection of Industrial, Food and Marine Bacteria (Bộ sưu tập quốc gia công nghiệp, thực phẩm vi khuẩn biển) The North Centre Texas College (Trường Đại học Trung tâm Bắc Texas) NMR Nuclear magnetic resonance (Phổ cộng hưởng từ hạt nhân) PL Phụ lục PLx Phụ lục trang x S.flexneri Shighella flexneri DT 112 SKLM Sắc ký lớp mỏng SLNN Sàng lọc ngẫu nhiên UV Ultra Violet (Phổ tử ngoại) UV – VIS Ultra Violet - Visible (Phổ tử ngoại - khả hiếm) V Thể tích v/v Thể tích/ thể tích VK Vi khuẩn VSV Vi sinh vật DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Bảng phân loại nhóm kháng sinh theo cấu trúc hóa học Bảng 1.2 Cơ chế tác dụng kháng sinh Bảng 2.1 Các chủng VK kiểm định 15 Bảng 2.2 Các môi trường nuôi cấy VK kiểm định 15 Bảng 2.3 Các môi trường nuôi cấy xạ khuẩn 16 Bảng 3.1 Kết thử HTKS đột biến UV lần 24 Bảng 3.2 Kết thử HTKS đột biến UV lần 25 Bảng 3.3 Kết thử HTKS sau đột biến hoá học 26 Bảng 3.4 Kết thử HTKS chọn môi trường lên men tốt 26 Bảng 3.5 Kết thử HTKS chọn chủng lên men tốt 27 Bảng 3.6 Kết thử HTKS SKLM sau chạy sắc ký cột lần 28 Bảng 3.7 Kết SKLM phân đoạn sau chạy sắc ký cột lần 29 Bảng 3.8 Kết SKLM phân đoạn sau chạy sắc ký cột lần 29 Bảng 3.9 Màu sắc, khối lượng kháng sinh tinh khiết hiệu suất tinh chế 30 Bảng 3.10 Kết phổ IR kháng sinh 182.15.KS2 32 Bảng 3.11 Kết phân tích phổ C13-DEPT 33 Bảng PB13: Bảng so sánh cấu trúc vòng Phenoxazone Actinomycin X2 Actinomycin D so với kháng sinh 182.15.KS2 theo phổ cộng hưởng từ hạt nhân C13 PL21 Bảng PB14: Bảng thử hoạt tính kháng sinh chủng 182.15 sau ĐBUV1 PL22 Bảng PB15: Bảng thử hoạt tính kháng sinh chủng 182.15 sau ĐBUV2 PL23 Bảng PB16: Bảng thử hoạt tính kháng sinh chủng 182.15 sau ĐBHH PL24 Bảng PB17: Bảng kết chọn chủng lên men có HTKS tốt PL25 Bảng PB18: Các dung môi sử dụng nghiên cứu PL26 Bảng PB19: Các hóa chất sử dụng nghiên cứu PL27 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình PH1 Phổ khối 182.15.KS1 PL1 Hình PH2 Phổ khối 182.15.KS2 PL2 Hình PH3 Phổ182.15.KS2.13C PL3 Hình PH4 Phổ 182.15.KS2.1H PL7 Hình PH5: Phổ tử ngoại - khả kiến 182.15.KS1.UV-VIS PL11 Hình PH6: Phổ tử ngoại – khả kiến 182.15.KS2.UV-VIS PL12 Bảng PB7: Các kháng sinh tổng hợp từ chi xạ khuẩn Streptomyces PL13 Hình PH8: Phổ hồng ngoại 182.15.KS2.IR PL14 Hình PH9: Phổ 182.15.KS2.DEPT PL15 10 Hình PH10: Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh PL18 11 Hình PH11: Hình ảnh sắc ký lớp mỏng phân đoạn giai đoạn chạy cột quan sát mắt thường PL19 12 Hình PH 12: Hình ảnh thử hoạt tính kháng sinh phương pháp khối thạch, giếng thạch, khoanh giấy lọc PL20 Bảng PB7: Các kháng sinh tổng hợp từ chi xạ khuẩn Streptomyces Kháng sinh Nguồn gốc Phổ tác dụng Oxytetracyclin S.rimosus Gr(+), Gr(-) Tretracyclin S.aureofaciens Gr(+), Gr(-) Streptomycin S.griseus Gr(+) Acid clavulanic S.clavuligerus Gr(+) Chloramphenicol S.venezuelae Gr(+) Spiramycin S.ambofaciens Gr(+) Vancomycin S.orientalis Gr(+) Amphotericin S.nodosus Nấm Nystatin S.noursei Nấm Actinomycin S.antibioticus Ung thư Daunomycin S.peuceticus Ung thư Mitomycin C Streptomycessp Ung thư PL13 Hình PH8: Phổ hồng ngoại 182.15.KS2.IR PL14 Hình PH9: Phổ 182.15.KS2.DEPT PL15 PL16 PL17 10 Hình PH10: Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh Sơ đồ tổng quát sinh tổng hợp kháng sinh Giống truyền ủ phòng thí nghiệm Bình nhân giống phòng thí nghiệm Bình nhân giống thiết bị nhân giống Bình lên men tạo kháng sinh Dịch lên men Sinh khối Dịch lọc Sinh khối thô Dịch chiết kháng sinh Dịch chiết sinh khối Dịch chiết đậm đặc Sản phẩm tinh chế Sản phẩm tinh chế Sản phẩm kiểm nghiệm Sản phẩm đóng gói PL18 11 Hình PH11: Hình ảnh sắc ký lớp mỏng phân đoạn giai đoạn chạy cột quan sát mắt thường PL19 12 Hình PH 12: Hình ảnh thử hoạt tính kháng sinh phương pháp khối thạch, giếng thạch, khoanh giấy lọc PL20 13 Bảng PB13: Bảng so sánh cấu trúc vòng phenoxazonecủa Actinomycin X2 Actinomycin D so với kháng sinh 182.15.KS2 theo phổ cộng hưởng từ hạt nhân C13 X2 182.15 KS2 D #:166,1/166,3 - 165,96/166,02 101,6 - 101,82 146,0 146,90 146,00 - 179,11 113,5 113,63 113,63 145,1 145,88 145,08 140,5 - 140,55 127,5 - 127,82 130,2 130,18 130,34 125,9 126,57 126,23 132,6 - 132,19 129,1 - 129,22 7,7 7,67 7,76 15,0 14,94 15,04 # 179,1 PL21 14 Bảng PB14: Bảng thử hoạt tính kháng sinh chủng 182.15 sau ĐBUV1 Hoạt tính kháng sinh Biến chủng ĐBUV1.1 ĐBUV1.2 ĐBUV1.3 ĐBUV1.4 ĐBUV1.5 ĐBUV1.6 ĐBUV1.7 ĐBUV1.8 ĐBUV1.9 ĐBUV1.10 ĐBUV1.11 ĐBUV1.12 ĐBUV1.13 ĐBUV1.14 ĐBUV1.15 ĐBUV1.16 ĐBUV1.17 ĐBUV1.18 ĐBUV1.19 ĐBUV1.20 ĐBUV1.21 ĐBUV1.22 ĐBUV1.23 ĐBUV1.24 ĐBUV1.25 ĐBUV1.26 ĐBUV1.27 ĐBUV1.28 ĐBUV1.29 ĐBUV1.30 ĐBUV1.31 ĐBUV1.32 ĐBUV1.33 Chứng (mm) 16,40 19,33 17,17 19,20 12,80 22,60 25,00 24,63 22,40 24,57 15,40 13,33 15,13 11,00 13,23 21,03 22,87 25,27 24,47 22,03 13,70 9,10 13,73 14,47 15,30 19,43 20,60 19,37 19,60 18,87 13,90 22,50 10,93 16,40 B.pumilus s %Biến đổi HTKS 1,91 100,00 0,91 117,87 1,40 104,70 0,67 117,07 1,01 78,05 0,83 137,80 0,20 152,44 0,93 150,18 0,81 136,59 0,17 149,81 0,42 93,90 0,93 81,28 0,81 92,26 1,02 67,07 0,85 80,67 0,87 128,23 0,25 139,45 0,55 154,08 0,12 149,20 1,08 134,32 1,08 83,53 0,70 55,48 1,16 83,71 0,61 88,23 1,27 93,29 0,03 118,46 0,40 125,60 1,06 118,10 0,25 119,51 1,36 115,06 0,95 84,75 0,50 137,19 1,16 66,64 0,91 100,00 PL22 (mm) 18,93 18,60 20,43 18,93 20,23 20,33 18,87 19,90 19,10 19,33 20,53 20,07 18,73 19,87 20,77 19,90 23,37 23,50 21,40 21,47 19,03 20,53 19,30 20,83 20,30 19,47 20,53 21,13 22,03 20,60 21,83 22,33 21,40 18,90 S.Flexneri s %Biến đổi HTKS 0,60 100,16 1,68 98,41 1,10 108,10 0,79 100,16 0,39 107,04 1,06 107,57 0,76 99,84 0,50 105,29 0,56 101,06 0,45 102,28 1,10 108,62 1,29 106,19 0,29 99,10 0,40 105,13 0,57 109,89 1,82 105,29 0,70 123,65 1,00 124,34 0,62 113,23 0,92 113,60 0,61 100,69 0,64 108,62 1,04 102,12 0,97 110,21 0,14 107,41 0,80 103,02 1,25 108,62 1,16 111,80 0,15 116,56 0,44 108,99 0,87 115,50 0,84 118,15 0,96 113,23 0,60 100,00 15 Bảng PB15: Bảng thử hoạt tính kháng sinh chủng 182.15 sau ĐBUV2 Hoạt tính kháng sinh Biến chủng ĐBUV2.1 ĐBUV2.2 ĐBUV2.3 ĐBUV2.4 ĐBUV2.5 ĐBUV2.6 ĐBUV2.7 ĐBUV2.8 ĐBUV2.9 ĐBUV2.10 ĐBUV2.11 ĐBUV2.12 ĐBUV2.13 ĐBUV2.14 ĐBUV2.15 ĐBUV2.16 ĐBUV2.17 ĐBUV2.18 ĐBUV2.19 ĐBUV2.20 ĐBUV2.21 ĐBUV2.22 ĐBUV2.23 ĐBUV2.24 ĐBUV2.25 ĐBUV2.26 ĐBUV2.27 ĐBUV2.28 ĐBUV2.29 ĐBUV2.30 ĐBUV2.31 ĐBUV2.32 ĐBUV2.33 Chứng (mm) 24,23 24,60 24,27 25,83 22,80 22,23 23,80 24,00 24,90 24,07 23,77 24,23 24,20 23,53 23,47 23,90 26,30 25,67 27,27 26,83 25,20 24,80 15,93 14,73 14,57 25,13 27,70 26,30 27,13 27,33 24,20 24,67 24,20 22,87 B.pumilus s % Biến đổi HTKS 1,59 105,95 1,63 107,56 1,05 106,12 1,00 112,94 1,44 99,69 0,93 97,20 1,86 104,07 0,61 104,94 1,23 108,88 0,51 105,25 1,06 103,94 0,06 105,95 1,60 105,82 0,55 102,89 0,75 102,62 0,47 104,50 1,32 115,00 1,69 112,24 0,78 119,24 0,68 117,32 1,99 110,19 1,37 108,44 0,80 69,65 0,61 64,41 1,87 63,71 1,23 109,88 0,49 121,12 0,25 115,00 0,83 118,63 0,38 119,50 1,59 105,82 0,63 107,87 1,05 105,82 1,00 100,00 PL23 (mm) 22,20 22,40 21,93 23,27 21,67 21,93 23,10 21,63 20,43 20,70 23,20 21,13 20,17 20,97 23,03 23,33 24,07 22,43 26,00 25,43 17,80 17,90 15,30 21,93 23,37 23,37 22,63 21,37 20,50 20,13 22,23 22,43 21,97 23,20 S.flexneri s 1,54 1,37 1,66 1,25 0,91 1,93 0,46 0,68 0,20 0,58 0,50 1,10 1,44 0,67 1,66 1,86 1,51 0,12 0,99 1,27 0,90 1,59 0,38 1,91 2,37 0,93 0,89 1,53 0,61 0,80 1,54 1,37 1,66 1,25 % Biến đổi HTKS 95,69 96,55 94,53 100,30 93,41 94,53 99,57 93,23 88,06 89,22 100,00 91,08 86,94 90,39 99,27 100,56 103,75 96,68 112,07 109,61 76,72 77,16 65,95 94,53 100,73 100,73 97,54 92,11 88,36 86,77 95,82 96,68 94,70 100,00 16 Bảng PB16: Bảng thử hoạt tính kháng sinh chủng 182.15 sau ĐBHH Hoạt tính kháng sinh Biến chủng ĐBHH.1 ĐBHH.2 ĐBHH.3 ĐBHH.4 ĐBHH.5 ĐBHH.6 ĐBHH.7 ĐBHH.8 ĐBHH.9 ĐBHH.10 ĐBHH.11 ĐBHH.12 ĐBHH.13 ĐBHH.14 ĐBHH.15 ĐBHH.16 ĐBHH.17 ĐBHH.18 ĐBHH.19 ĐBHH.20 ĐBHH.21 ĐBHH.22 ĐBHH.23 ĐBHH.24 ĐBHH.25 ĐBHH.26 ĐBHH.27 ĐBHH.28 ĐBHH.29 ĐBHH.30 ĐBHH.31 ĐBHH.32 ĐBHH.33 Chứng (mm) 0,00 0,00 0,00 26,13 25,43 26,77 25,90 25,00 25,50 25,17 27,13 24,67 0,00 25,27 25,93 26,30 26,60 25,73 26,23 24,67 25,23 26,87 26,83 26,10 0,00 26,33 25,87 27,63 0,00 25,60 26,47 25,73 0,00 23,53 B.pumilus s % Biến đổi HTKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 111,05 0,64 108,07 0,58 113,77 1,37 110,07 0,35 106,25 0,00 108,37 0,90 106,97 0,60 115,30 0,36 104,84 0,00 0,00 1,04 107,39 2,27 110,20 1,15 111,77 0,58 113,05 0,25 109,35 0,93 111,47 0,25 104,84 1,50 10722 0,76 114,19 0,71 114,02 1,03 110,92 0,00 0,00 0,51 111,90 1,50 109,94 1,10 117,42 0,00 0,00 0,36 108,0 1,40 112,49 0,58 109,35 0,00 0,00 0,68 100,00 PL24 (mm) 0,00 0,00 0,00 25,70 24,70 25,37 24,83 25,27 25,60 26,13 25,66 24,03 0,00 25,47 25,33 26,13 25,10 26,07 26,50 25,93 26,00 26,03 25,10 26,07 0,00 25,73 24,93 26,67 0,00 26,53 25,23 26,17 0,00 23,73 S.flexneri s %Biến đổi HTKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 108,30 1,21 104,09 0,25 106,91 1,41 104,64 1,04 106,49 0,56 107,88 1,32 110,11 1,01 108,13 1,42 101,26 0,00 0,00 1,96 107,33 0,89 106,74 0,95 110,11 1,72 105,77 1,00 109,86 0,96 111,67 0,25 109,27 0,35 109,57 0,87 109,69 1,63 105,77 0,76 109,86 0,00 0,00 0,83 108,43 2,31 105,06 1,22 112,39 0,00 0,00 1,50 111,80 0,80 106,32 0,85 110,28 0,00 0,00 0,52 100,00 17 Bảng PB17: Bảng kết chọn chủng lên men có HTKS tốt B.pumilus Biến chủng (mm) S.flexneri s (mm) s ĐBUV1.17 19,73 1,42 19,93 0,64 ĐBUV1.18 20,70 0,93 20,00 0,35 ĐBUV1.32 20,80 1,21 21,03 0,61 ĐBUV2.27 20,97 0,50 19,63 0,57 ĐBUV2.18 17,70 0,91 17,97 0,85 ĐBUV1.32 20,80 1,21 21,03 0,61 ĐBHH.19 21,07 0,65 21,70 0,61 ĐBHH.22 20,53 1,33 20,33 0,50 ĐBHH28 20,47 0,83 19,30 0,61 PL25 18 Bảng PB18: Các dung môi sử dụng nghiên cứu Dung môi Khối lượng riêng (g/ml) Nhiệt độ sôi (0C) Aceton, Xilong - Trung Quốc 0,79 56 Ethanol, Xilong - Trung Quốc 0,789-0,791 78,3 Ethylacetat, Merck - Đức 0,889 - 0,901 70,4 Methanol, Xilong - Trung Quốc 0,791 - 0,793 64,5 n-hexan, Merck - Đức 0,655 69 0,726 - 0,728 90 Triethylamin, Xilong-Trung Quốc PL26 19.Bảng PB.19 Các hoá chất sử dụng: Các hoá chất sử dụng Hãng sản xuất Đóng lọ Tinh bột Thủ công - Việt Nam 1kg KNO3 Xilong - Trung Quốc 0,5 kg KCl Xilong - Trung Quốc 0,5 kg NaNO3 Xilong - Trung Quốc 0,5 kg NaNO2 Xilong - Trung Quốc 0,5 kg CaCO3 Xilong - Trung Quốc 0,5 kg (NH4)2SO4 Xilong - Trung Quốc 0,5 kg K2HPO4 Xilong - Trung Quốc 0,5 lít MgSO4.7H2O Xilong - Trung Quốc 0,5 kg NaCl Xilong - Trung Quốc 0,5 kg Cao nấm men Merck - Đức 0,5 kg Cao thịt Merck - Đức 0,5 kg Thạch Hải Long - Việt Nam 10 g Pepton Xilong - Trung Quốc 0,5 kg NaOH Xilong - Trung Quốc 500 g HCl 35,5% Xilong - Trung Quốc 500 ml PL27 ... đặc t nh có t c dụng chống ung thư t c dụng mạnh lên ATPase làm b t ho t sinh t ng hợp protein t bào ung thư Geldamycin đóng vai trò quan trọng ph t triển thuốc điều trị ung thư mà mục tiêu... 3.1 K t thử HTKS đ t biến UV lần 24 Bảng 3.2 K t thử HTKS đ t biến UV lần 25 Bảng 3.3 K t thử HTKS sau đ t biến hoá học 26 Bảng 3.4 K t thử HTKS chọn môi trường lên men t t ... đ t biến bậc thang k t hợp với phương pháp di truyền phân t t i t hợp, kỹ thu t tạo dung hợp t bào trần Sau đ t biến t c nhân với liều lượng thời gian thích hơp hầu h t VSV ch t Trong số biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp tục góp phần nghiên cứu kháng sinh từ Streptomyces 182.15, Tiếp tục góp phần nghiên cứu kháng sinh từ Streptomyces 182.15, 3 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM, NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn