BÁO cáo THÍ NGHIỆM VL PHỔ THÔNG

113 102 1
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 10:48

Mục lục PHẦN I CÁC THÍ NGHIỆM VỀ BIỂU DIỄN BÀI CHUYỂN ĐỘNG THẲNG, BIẾN ĐỔI ĐỀU Kết thí nghiệm  Thí nghiệm 1: Minh họa chuyển động thẳng viên bi cách đo khoảng thời gian quảng đường đường kính Lần t1(s) t(s) d ( cm) 0,025 0,05 20 0,025 0,05 0,025 0,05 Kết luận: thời gian t1 gần t2, chuyển động viên bi mặt phẳng năm ngang chuyển động thẳng  Thí nghiệm 2: Minh họa chuyển động thẳng viên bi cách xác định vận tốc trung bình viên bi quảng đường khác Lần d ( cm) (s) 0,445 30 0,445 0,445 0,229 20 0,3 0,299 0,226 10 0,225 0,225 Kết luận: Vận tốc trung bình gần khơng thay đổi nên chuyển động viên bi mặt phẳng nằm ngang chuyển động thẳng  Thí nghiệm 3: a Minh họa quy luật đường chuyển động NDĐ cách thời gian viên bi quãng đường định trước Lần ( độ) 15 d (cm) 20 15 45 (s) 0,460 0,460 0,461 0,721 0,721 3 15 60 0,723 0,838 0,838 0,839 Kết luận: s1: s2:s3 = t1^2: t2^2: t3^2 , suy s tỷ lệ với t bình phương, kết luận quy luật đường chuyển động viên bi máng nghiêng chuyển động nhanh dần đểu s tỷ lệ với t bình phương b Kiểm nghiệm dấu hiệu nhận biết chuyển động nhanh dần 10 t1(s) 0,335 0,361 0,489 t2(s) 0,310 0,337 0,475 Những lưu ý làm thí nghiệm: - Phải đặt máng nghiêng nằm ngang để chuyển động viên bi chuyển động thẳng - Khoảng cách hai cổng quang điện không lớn để đảm bảo khoảng cách viên bi chuyển động thẳng đều( Hạn chế tác động ma sát) - Điều chỉnh đồng hồ đo thời gian số theo đứng thang đo, theo u cầu thí nghiệm Vai trò thí nghiệm - Khảo sát tính chất chuyển động viên bi mặt phẳng ngang, mặt phẳng nghiên - Xác định vận tố viên bi - Minh họa quy luật viên bi - Minh hoạt quy luật đường chuyên động thẳng nhanh dần - Kiểm nghiệm dấu hiệu nhận biết chuyển động thảng nhanh dần - Xác định gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần  Thí nghiện sử dụn gduoiws hình thức thí nghiệm biểu diễn (thí nghiệm khảo sát, thí nghiệ kiểm chứng) 4.1 Tiến trình dạy học Chuyển động thẳng ( mục 2, 2, VL10CB) I Mục tiêu Kiến thức - Nêu định nghĩa chuyển động thẳng Vận dụng cơng thức tính qng đường phương trình chuyển động để giải tập - Giải toán chuyển động thẳng ở dạng khác Vẽ đồ thị toạ độ – thời gian chuyển động thẳng đều, biết cách thu thập thông tin từ đồ thị Kỹ - Quan sát thống kê xử lý kết thí nghiệm - Nhận biết chuyển động thẳng thực tế gặp phải - Vận dụng để làm tập đơn giản liên quan Thái độ - Tích cực tương tác với giáo viên - Có hứng thú với học - Trung thực, nghiêm túc làm quan sát thí nghiệm II chuẩn bị - Giáo viên Bộ thí nghiệm chuyển động thẳng Hình vẽ gỉang Học sinh Ôn lại chuyển động Chuẩn bị trước III Tiến trình dạy học a b c Mục tiêu Hình thành kiến thức chuyển động thẳng cho HS Nội dung Thực thí nghiệm cho HS dự đốn, quan sát tượng nêu kết GV đặt câu hỏi để hình thành kiến thứ ccho HS Tiến trình dạy học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh GV: Giới thiệu dụng cụ mô tả thí HS: Quan sát lắng nghe nghiệm Thí nghiệm khảo sát chuyển động viên bi mặt ngang, sẽ khảo sát vận tốc trung bình viên bitreen quảng đường khác cách điều chỉnh khoảng cách cổng quang điện Sau viên bi chạy qua cổng quang điện máy sẽ hiển thị thời gian qua cổng GV: Mời học sinh đề xuất cách tính cách HS: Ta xác định khoảng cách hai tính vận tốc trung bình viên bi cổng quang điện thông qua thước mặt phẳng ngang ta đo thời gian qua cổng đó, từ tính vận tốc trung bình GV: + Tiến hành thí nghiệm yêu cầu học sinh quan sát độc kết thí nghiệm + Viên bi bắt đầu chuyển động thẳng ở vị trí nào? + Cho biết quỹ đạo chuyên động viên bi? HS: Quan sát thí nghiệm + Ở vị trí chân dốc + Quỹ đạo chuyển động đường thẳng GV: Yêu cầu học sinh từ kết thí HS: vtb1 = vtb2 = vtb3 nghiệm tính vận tốc trung bình viên bi quãng đường 20cm nhận xét Như ở thí nghiệm trên, ta khảo sát chuyên động viên bi mặt phẳng ngang chuyển động ví dụ chuyển động thẳng GV: Từ thí nghiệm cho biết chuyển động thẳng HS: Chuyển động thẳng chuyển động có quỹ đạo đường thẳng có tốc độ trung bình quảng đường d Sản phẩm Nội dung ghi bảng I Chuyển động thẳng Tốc độ trung bình Chuyển động thẳng a Thí nghiệm b Kết thí nghiệm Lần d (cm) (s) 30 0.445 0.674 20 15 0.299 0.225 0.668 0.666 Kết luận: chuyển động thẳng chuyể động có quỷ đạo đường thẳng có tốc độ trung bình quảng đường ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ BÀI SỰ RƠI TỰ DO Kết thí nghiệm a Thí nghiệm 1: Sự rơi vật khơng khí chân khơng - Khơng thẻ nói khơng khí vật nặng rơi nhanh vật nhẹ - Nếu loại bỏ được ảnh hưởng khơng khí vật sẽ rơi nhanh b Thí nghiệm 2: rơi tự Lần - s(cm) 20 40 60 80 t(s) 0,203 0,287 0,351 0,406 g= 9,707 9,712 9,740 9,706 Chú ý làm thí nghiệm Thao tác bấm cơng tắc phải nhanh gọn để vật rơi cổng quang đồng hồ ngừng đếm Giá phải thẳng đứng vật khảo sát đặt ở tâm lõi nam châm điện để tránh vật rơi nghiêng Vật rơi theo phương thẳng đứng, vào góc hứng cắm thẳng đứng vào bột dẻo ở góc Khi vật khơng rơi thẳng đứng sai số sẽ tăng Vì vật rơi khơng khí nên phải chon vị trí cổng quang thích hợp để giảm sai số Vai trò thí nghiệm - Khảo sát rơi tự vật không khí chân khơng - Khảo sát quy luật chuyển động rơi tự  Thí nghiệm đóng vai trò thí nghiệm khảo sát Theo logic phát triển kiến thức để dạy học rơi tự doVL10CB cần thí nghiệm: ˗ Thí nghiệm 1: Thả tờ giấy bi ˗ Thí nghiệm 2: Như thí nghiệm giấy vo tròn nén chặt ˗ Thí nghiệm 3: Thả tờ giấy kích thước tờ giấy để phẳng tờ giấy vo tròn nén chặt lại ˗ Thí nghiệm 4: Khảo sát rơi tự viên bi Tiến trình dạy học Bài 6: SỰ RƠI TỰ DO ( mục 2,3,4 VL10NC) I Mục tiêu Kiến thức - Biết phương chiều chuyển động rơi tự - Khảo sát chuyển động vật thơng qua thí nghiệm thực lớp - Biết đuợc gia tốc rơi tự phụ thuộc vị trí địa lý độ cao, vật rơi ở gần mặt đất chịu tác dụng trọng lực ln có gia tốc gia tốc roi tự Kỹ - Tiến hành thí nghiệm, quan sát thí nghiệm, tư logic - Thu thập xử lí số liệu Thái độ - Nghiêm túc học tập - Tích cực phát biểu xây dựng - Cẩn thận quan sát thí nghiệm - Hứng thú tiết học, tương tác tốt với giáo viên II Chuẩn bị thí ngiệm Giáo viên - Dụng cụ thí nghiệm sựu rơi tự Học sinh Chuẩn bị trước học III Tiến trình dạy học a Mục tiêu b Nội dung - GV dẫn vào - Thực thí nghiệm cho HS quan sát - Cho HS nhận xét quà hình thành kiến thức rơi tự c Tiến trình dạy học - Hoạt động giáo viên GV: Như rơi tự vật rơi vật chiu tác dụng trọng lực, vật rơi tự phương chiều chuyển động nào? Ta sẽ nghiên cứu ở phần Chúng ta tiến hành thí nghiệm sau: - Mơ tả: Thí nghiệm ở khảo sát rơi tự vật nhỏ Giá thí nghiệm điều chỉnh thẳng đứng thơng qua dây dọi gắn bên Đặt vật rơi thẳng đứng với giá thước đo độ Án nút nam châm điện vật sẽ rơi tự xuống hộp sét + Tiến hành thí nghiệm yêu cầu học sinh quan sát GV: +Khi vật rơi có va chạm vào hai bên thành khơng? +Vị trí mà vật rơi vào hộp sét? +Từ thí nghiệm kết luận phương chiều chuyển động rơi tự Chúng ta học dạng chuyển động thẳng thẳng biến đổi Để biết rơi tự thuộc dạng chuyển động ta nghiên cứu thí nghiệm sau: - Đặt máy đo thời gian ở chế độ B( Nối cổng B với máy đo thời gian với cổng quang điện) - Để cổng quang điện ở vị trí 20cm, 60cm, 80cm - Tiến hành thả vật đo thời gian chuyển động qua vị trí u cầu học sinh quan sát, nhận xét - Từ bảng số liệu nhận xét thời gian chuyển Hoạt động học sinh HS: Lắng nghe HS: Quan sát thí nghiệm HS: +Vật rơi không va chạm vào thành + Rơi vào hộp sét +Phương thẳng đứng Chiều từ xuống HS: quan sát theo dõi thí nghiệm - Cùng với quảng đường vật chuyển động với thời gian khác động vật thay đổi tế nào? - Vị trí ở thời gian chuyển Như từ ta kết luận rơi tự động vật ngắn chuyển động nhanh dần Vậy vật chuyển động nhanh có hay không thi tiếp tục khảo sát tiếp - Lặp lại thí nghiệm để máy đo thời gian ở chế độ AB thời gian từ rời nam châm đến cổng quang điện - Tiến hành thí nghiệm yêu cầu học sinh quan sát đọc kết thí nghiệm GV: + Yêu cầu học sinh sử dụng công thức chuyển động nhanh dần để tính gia tốc tự + Nhận xét kết gia tốc vừa tính + Như gia tốc vật không đổi chứng + Gia tốc vật gần khơng đổi tỏ điều gì? + Rơi tự chuyển động nhanh dần d Sản phẩm Nội dung ghi bảng Gia tốc rơi tự a Thí nghiệm b Kết Lần s (cm) t (s) 20 40 60 80 0.203 0.287 0.351 0.406 g= 2s /t2 9.707 9.712 9.740 9.706 c Nhận xét - Chuyển động rơi tự thực theo phương thẳng đứng có chiều từ xuống duới Rơi tự chuyển động nhanh dần ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ BÀI TỔNG HỢP HAI LỰC ĐỒNG QUY Kết thí nghiệm Lần 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 30 60 50 F 2.5 3 30 30 70 Những ý tiến hành thí nghiệm - Phải chỉnh lực kế - Khi dùng lực kế để kéo, ống lực kế phải thẳng đứng lò xo ống nghiệm không chạm vào vỏ tránh gây ma sát làm giảm trị số lực kế - Lực kéo không vượt 5N - Phương hai lực kế dây cao su song song với mặt bảng sắt - Phải chọn tỉ lệ xích thích hợp để vẽ hình bình hành Phương án bố trí thí nghiệm bảng - Thực thí nghiệm trực tiếp bảng từ cách gắn lực kế thước chia độ lên bảng từ thay cho bảng thí nghiệm - Thực thao tác vẽ hình bình hành xác định góc trực tiếp bảng Dùng hình để làm hình minh họa cho thí nghiệm khơng cần vẽ hình Tiến trình dạy học I Mục tiêu Kiến thức - Nêu định nghĩa tổng hợp lực - Nêu quy tắc tổng hợp lực hình bình hành - phát biểu điều kiện cân chất điểm Kỹ - Quan sát, nhận xét thí nghiệm - Vẽ hình biểu diễn phép tổng hợp lực toán cụ thể 10 + Xuất dòng điện, e bị bật từ catot - GV tiến hành thí nghiệm + Đóng khóa K di chuyển chạy B để UAK > Chiếu ánh sáng có bước sóng ngắn vào tia catot , em quan sát nêu nhận xét? + Lần lượt thay lọc màu lam, lục, đỏ yêu cầu học sinh quan sát nêu nhận xét? + Dùng kính lọc sắc F khác thấy dòng quang điện xuất ánh sáng chiếu vào catot có bước song nhỏ 0 - Như tượng quang điện xảy  ⩽ 0 Gía trị 0 gọi giới hạn quang điện + xuất dòng điện ánh sáng có bước song nhỏ 0 UAK I 10 15 10 20 10 Thực thí nghiệm với tế bào quang điện, đặt chắn màu xanh lam, điên áp 0, điều cỉnhvđộ sóng bóng đèn vừa phải để có dong quang điện tăng điện áp U lên , yêu cầu học sinh quan sát ghi kết lần đo vào bảng? - Khi tăng tới giá trị 20V, dong điện I khơng thay đổi nữa, ta nói dòng điện bão hòa - Với chùm ánh sáng đơn sắc có bước song  ⩽ 0 có cường độ ánh sáng định phụ thuộc cường độ dòng quang điện I hiệu điện UAK anoots catot mô tả đồ thị : 99 - Từ đồ thị, bạn rút nhận xét mối quan hệ U I - Vì vậy, Uh gọi hiệu điện hãm Trị số Uh phụ thuộc vào bước sóng  Như động ban đầu cực đại quang electron độ lớn hiệu điện hãm có hệ thức: Wđmax = = eUh - Khi UAK ⪖U1 cường độ dòng quang điện ln giữ khơng đổi I=Ibh Gía trị Ibh gọi cường độ dòng điện bão hòa - UAK tăng , I tăng, tới giá trị I khơng tăng dù UAK tăng gọi I bão hòa - GV yêu cầu học sinh làm tập SGK NC trang 225 - HS làm tập lên bảng trình bày d Sản phẩm Nội dung ghi bảng 100 Thí nghiệm khảo sát định lượng tượng quang điện a Thí nghiệm UAK I 10 15 10 20 10 b Kết nhận xét - Hiện tượng quang điện xảy  ⩽ 0 Gía trị 0 gọi giới hạn quang điện - Đồ thị đặc tuyến Vôn – Ampe tế bào quang điện - Công thức liên hệ động ban đầu cực đại quang electron độ lớn hiệu điện hãm : Wđmax = = eUh - Khi UAK ⪖U1 cường độ dòng quang điện ln giữ khơng đổi I=Ibh Gía trị Ibh gọi cường độ dòng điện bão hòa ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ BÀI 20 MOMEN QUÁN TÍNH CỦA VẬT (giảm tải) ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ PHẦN II MỘT SỐ THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH 101 BÀI XÁC ĐỊNH HỆ SỐ CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG Mục đích - Khảo sát tượng căng bề mặt chất lỏng - Đo hệ số căng bề mặt Tóm tắt lí thuyết  Thế lực căng bề mặt? Mặt thống chất lỏng ln có lực căng, theo phương tiếp tuyến với mặt thoáng Các lực căng làm cho mặt thống chất lỏng có khuynh hướng co lại đến diện tích nhỏ nhất, gọi lực căng bề mặt  Tóm tắt cách đo lực căng bề mặt thực hành - Lau vòng nhơm giấy mềm, móc dây treo vào lực kế Treo lực kế lên giá nằm ngang - Đổ chất lỏng vào cốc nước (cỡ 50% cốc) - Hạ hệ thống lực kế, vòng nhơm vào cốc A - Hạ cốc B xuống, để nước A chảy sang B Quan sát vòng lực kế Mực nước A hạ dần, vòng nhơm bị kéo xuống, làm cho số lực kế tăng dần Giá trị F đo số lực kế trước màng nước bám vào vòng nhơm bị đứt Kết a Đường kính ngồi đường kính vòng nhơm Bảng 4.1 Độ chia nhỏ thước kẹp là: 0,02 mm Lần đo D (mm) d (mm) ∆D (mm) 51,80 0,02 50,08 51,82 50,06 51,84 0,02 50,04 51,82 50,06 51,80 0,02 50,08 Trung 51,82 0,01 50,06 bình b Đo lực căng bề mặt Bảng 4.2 Độ chia nhỏ lực kế là: 0,001 N ∆d (mm) 0,02 0,02 0,02 0,01 Lần đo (N) 0,001 0,001 0,002 P (N) 0,044 0,045 0,045 0,044 0,045 F (N) 0,064 0,066 0,066 0,064 0,063 (N) 0,020 0,021 0,021 0,020 0,018 102 Trung bình 0,045 0,065 0,020 0,001 Nhận xét ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ BÀI THÍ NGHIỆM ĐO THÀNH PHẦN NẰM NGAN CỦA TỪ TRƯỜNG TRÁI ĐẤT (giảm tải) ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ BÀI THỰC HÀNH VỀ DAO ĐỘNG CƠ HỌC Mục đích thí nghiệm - Khảo sát chu kì dao động lắc đơn lắc lò xo - Khảo sát dao động cưỡng tượng cộng hưởng - Dụng cụ thí nghiệm Cổng quang điện Trụ đứng Thanh nhôm Ống nhôm Ròng rọc Lò xo (2 - đường kính dây 0,75mm 1mm) Qủa nặng 50g (5 quả) Bi sắt (3 viên – đường kính 15mm, 20mm, 25mm) Dây treo Hộp gỗ Đế chân Đồng hồ đo thời gian Cách tiến hành 1.1 Thí nghiệm dao động lắc đơn - Gắn trụ đứng vào đế chân Nới lỏng ốc vặn để di chuyển hệ ròng rọc lên phía đỉnh trụ đứng cho khe giữ dây dọi ngang vạch O thước Sử dụng ròng rọc để điều chỉnh độ dài lắc Điều chỉnh ốc vặn chân đế để dây dọi rọi thẳng đứng 103 Chỉnh vị trí khe để đưa nặng treo dây nằm nhánh cổng quang điện Nới lỏng ốc cánh én để chỉnh cần gắn cổng quang điện lệch góc khoảng 100 so với trụ đứng - Điều chỉnh vị trí cổng quang điện cho nặng phải chắn chùm tia sáng cổng quang hoạt động - Gắn dây nối cổng quang vào ổ A đồng hồ đo Chọn mode T đồng hồ độ xác 1/100 s - Bật công tắc máy đo thời gian, đưa lắc lên vị trí chắn chùm sáng cổng quang, nhấn nút Reset đồng hồ đo thời gian Buông lắc quan sát giá trị chu kì đo đồng hồ - Lần lượt thay đổi nặng, chiều dài lắc, biên độ; xác định chu kì dao động lắc Nhận xét kết - Từ rút cơng thức: T=2 1.2 Thí nghiệm dao động lắc lò xo - Treo lò xo vào ngang, treo 02 nặng vào lò xo Chỉnh cổng quang cho nặng vừa đủ chắn chùm tia - Kéo xuống phía đáy cổng quang điện bng tay Xác định chu kì lắc thu đồng hồ đo - Thêm nặng thứ chỉnh cổng quang điện đến vị trí Tiến hành thí nghiệm tương tự So sánh kết thu từ lần đo Nhận xét phụ thuộc chu kì T vào khối lượng m? Từ đó, chứng tỏ T - 1.3 Thí nghiệm tượng cộng hưởng - Tháo ngang dùng để móc lò xo gắn hệ lắc đơn vào giá - Xoay quanh trục treo lắc gắn treo nặng vào lỗ trục Gắn - nặng vào treo để tạo thành lắc Trượt nặng gắn treo đến vị trí bắng chiều dài ba lắc Cho nặng dao động, quan sát nhận xét hệ lắc Lần lượt nặng đến vị trí có chiều dài lắc thứ 2, thứ tiến hành thí nghiệm tương tự Từ rút kết luận tượng cộng hưởng Kết thí nghiệm TN 3.1 d=15mm l (cm) 45,5 41 38 30 T (s) d=20mm 1,34 1,27 1,22 1,08 l (cm) T (s) d=25mm 45 40 35 30 1,32 1,25 1,17 1,08 104 l (cm) T (s) TN 3.2 45 40 35 30 1,32 1,24 1,18 1,08 Lần m1 (g) T1 (s) m2 (g) T2 (s) 100 0,44 150 0,57 100 0,46 150 0,58 100 0,44 150 0,58 TN 3.3 - - Con lắc có chiều dài gần chiều dài dây treo nặng nặng dao động, lắc sẽ dao động nhanh Nhận xét Với giá trị chiều dài, chu kì lắc đơn khơng thay đổi không phụ thuộc vào khối luợng lắc đơn Chu kì dao động lắc đơn với biên độ nhỏ nơi không phụ thuộc vào khối lượng lắc mà tỉ lệ với bậc hai độ dài lắc Chu kì dao động lắc lò xo tỉ lệ với bậc hai khối lượng Khi tần số góc ngoại lực với tần số góc riêng hệ biên độ dao động cưỡng lớn ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ BÀI THỰC HÀNH ĐO VẬN TỐC TRUYỀN ÂM TRONG KHƠNG KHÍ Mục đích : - Khảo sát tượng cộng hưởng sóng dừng cột khơng khí - Xác định tốc độ truyền âm khơng khí 105 Cơ sở lý thuyết: Sóng dừng ống thủy tính hình trụ đầu đặt nguồn âm, đầu để trống Khi chiều dài cột khơng khí ống xảy tượng cộng hưởng ( điều kiện sóng dừng dây có đầu cố định, đầu tự do) Chiều dài cột khơng khí : l = (1) với k = 1, 3, 5, 7, 9,…… Đo λ, biết tần số f  vận tốc truyền âm Dụng cụ thí nghiệm ˗ Ống thuỷ tinh hữu suốt, dài 70 cm, đường kính 40 mm, có gắn thước milimét ˗ Pittơng kim loại bọc nhựa, đường kính 38 mm, có vạch chuẩn xác định vị trí ˗ Dây treo pittơng, dài 1,5 m, đầu có móc treo ˗ Trụ thép inốc đặc, dài 75 cm, đường kính 10 mm ˗ Đế ba chân thép, có hệ vít chỉnh cân ˗ Tay đỡ ống cộng hưởng ˗ Ròng rọc, đường kính 40 mm, có ổ bi ˗ Loa điện động Ω - W nối tiếp với điện trở 10 Ω - W, lắp hộp bảo vệ có cán trụ thép lỗ cắm điện ˗ Khớp nối đa năng, có vít hãm ˗ Máy phát tần số 0,1÷1000 Hz, ˗ Âm thoa 440 Hz ˗ Âm thoa 512 Hz ˗ Búa gõ âm thoa, cán gỗ, đầu cao su ˗ Bộ dây nối mạch điện, dài 50 cm, hai đầu có phích cắm Các bước tiến hành 4.1 Phương án I : Dùng máy phát tần số làm nguồn âm a) Dùng hai dây dẫn có đầu phích nối loa điện động với hai lỗ cắm ở mặt sau máy phát tần số Cắm phích lấy điện máy phát tần số vào nguồn điện ~ 220V Bật côngtắc ở mặt sau máy phát tần số để chữ số hiển thị ô cửa tần số - Vặn núm thang đo sang vị trí 100 ÷ 1000 Hz Nhấn nút Tăng nút Giảm để điều chỉnh cho tần số hiển thị ô cửa tần số đạt giá trị f=500 Hz - Điều chỉnh núm Biên độ để nghe thấy âm phát từ loa điện động vừa đủ to 106 b) Cầm đầu sợi dây có móc treo, thả cho mặt đáy pittơng nằm gần sát đầu ống thuỷ tinh Sau kéo từ từ pittơng lên để tăng dần độ dài l cột khơng khí ống thuỷ tinh Do có giao thoa sóng âm từ loa truyền tới sóng âm phản xạ từ mặt pittơng, nên cột khơng khí sẽ xảy hịên tượng cộng hưởng sóng dừng gồm nút (có biên độ cực tiểu (amin= 0) bụng (có biên độ cực đại ( a max ) nằm xen kẽ cách độ dài l cột khơng khí có giá trị thích hợp : với k = 0, 1, 2, 3,… số nguyên λ bước sóng âm truyền khơng khí Vì thế, vừa kéo pittông lên cao dần khỏi miệng ống thuỷ tinh vừa lắng nghe âm phát ta xác định hai vị trí l1 l2 pittông thước milimét nghe thấy âm to Thực lần phép đo Ghi vị trí l1 l2 pittông lần đo vào Bảng Từ công thức (1) ta suy khoảng cách d hai vị trí l1 l2 khoảng cách hai bụng sóng có giá trị nửa bước sóng λ âm, tức : c) Căn giá trị khoảng cách d ghi Bảng 1, tính giá trị trung bình số tuyệt đối cực đại sai bước sóng âm: ……………………( m) d) Xác định tốc độ v âm truyền khơng khí (ở nhiệt độ phòng thí nghiệm) theo công thức : =……………………(m/s) Phương án : Dùng âm thoa làm nguồn âm a) Thay loa điện động âm thoa có tần số f = 440 Hz kẹp chặt vào trụ giá đỡ khớp nối đa Cầm đầu sợi dây có móc treo, thả cho mặt đáy pittơng nằm gần sát đầu ống thuỷ tinh Dùng búa có đầu cao su gõ nhẹ đặn vào đầu ngồi nhánh âm thoa phía trên, đồng thời kéo từ từ pittông lên để tăng dần độ dài l cột khơng khí ống thuỷ tinh Lắng nghe âm phát để xác định vị trí l1 pittông thước milimét nghe thấy âm to Thực lần phép đo Ghi vị trí l1 pittơng lần đo vào Bảng 107 b) Tiếp tục gõ nhẹ đặn vào đầu ngồi nhánh âm thoa phía trên, đồng thời kéo pittông lên cao để tăng thêm độ dài l cột khơng khí ống thuỷ tinh Lắng nghe âm phát để xác định vị trí l2 pittơng thước milimét lại nghe thấy âm to Thực lần phép đo Ghi vị trí l2 pittơng lần đo vào Bảng c) Căn giá trị khoảng cách d ghi Bảng 1, tính giá trị trung bình sai số tuyệt đối cực đại bước sóng âm: ……………………( m) d) Xác định tốc độ v âm truyền khơng khí (ở nhiệt độ phòng thí nghiệm) theo cơng thức : =……………………(m/s) Kết thí nghiệm: Thí nghiệm với máy phát tần số a f=4001 (Hz) Lần đo TB l1(mm) 420 430 420 425 l2(mm) 20 20 20 20 f=4001 (Hz) (m) 0.80 0.82 0.80 =0.81 (m) 0.01 0.01 0.01 =0.01 l2(mm) 210 210 210 210 f=6001 (Hz) (m) 0.60 0.58 0.60 =0.59 (m) 0.01 0.01 0.01 =0.01 => b f=6001 (Hz) Lần đo TB l1(mm) 510 500 510 505 => c f=7001 (Hz) 108 Lần đo TB l1(mm) 530 520 520 520 l2(mm) 270 270 270 270 f=7001 (Hz) (m) 0.52 0.50 0.50 =0.51 (m) 0.01 0.01 0.01 =0.01 l2(mm) 320 320 320 320 f=8001 (Hz) (m) 0.44 0.44 0.42 =0.43 (m) 0.01 0.01 0.01 =0.01 l2(mm) 250 250 250 250 f=4401 (Hz) (m) 0.4 0.4 0.38 =0.39 (m) 0.01 0.01 0.01 =0.01 l2(mm) 190 190 190 190 f=5121 (Hz) (m) 0.52 0.5 0.480 =0.5 (m) 0.02 0.02 =0.01 => d f=8001 (Hz) Lần đo TB l1(mm) 540 540 530 535 => Thí nghiệm với âm thoa a f=4401 (Hz) Lần đo TB l1(mm) 450 450 440 445 => b f=5121 (Hz) Lần đo TB l1(mm) 450 440 430 440 109 => Nhận xét: - Kết thí nghiệm xấp xỉ gần kết lý thuyết ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ BÀI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH VỀ MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1.Mục đích thí nghiệm - Xác định dung kháng cảm kháng mạch điện xoay chiều - Khảo sát tượng cộng hưởng điện Dụng cụ thí nghiệm Hộp đựng Bảng lắp ráp mạch điện Điện trở (10Ω – 20W) Tụ điện (4 cái: 1µF, µF, µF, µF) Tụ điện có vỏ bọc Cuộn dây (có lõi thép chữ I, hệ số tự cảm chưa có lõi sắt từ 0,02H đến 0,05H) Cuộn dây quấn lõi thép Đồng hồ đo điện đa (dùng chung) Máy phát âm tần 10 Dây nối (dùng chung) Cách tiến hành III.1 Khảo sát phụ thuộc dung kháng vào tần số - Mắc mạch điện sơ đồ: a) b) Hình 4.5.1 sơ đồ mắc mạch - Dùng tụ điện µF - Chọn tần số f1 Đọc giá trị Vơn kế Ampe kế Tính giá trị Z1 tụ điện - Thay đổi tần số máy phát Làm thí nghiệm tương tự để tính Z, từ rút kết luận phụ thuộc dung kháng tần số 110 III.2 Sự phụ thuộc cảm kháng vào tần số - Mắc mạch điện sơ đồ hình 4.5.2 Sử dụng cuộn dây không lõi sắt non - Chọn tần số f1 Đọc giá trị đo Vôn kế Ampe kế Tính giá trị Z1 - cuộn dây Thay đổi tàn số máy phát f2=2f1, làm thí nghiệm tương tự để tính Z2, f2 > f1 Z2 > Z1 Khi tần số tăng cảm kháng tăng ngược lại Giải hệ phương trình, tính L r cuộn dây III.3 Khảo sát tượng cộng hưởng điện - Mắc mạch điện hình 4.5.3 - Sử dụng cuộn dây khơng có lõi sắt non, điện trở R = 10Ω, tụ điện µF - Đưa điện áp 3V xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch qua máy phát tần số Thay đổi tần - số máy phát từ thấp lên cao, ghi lại giá trị cường độ dòng điện tương ứng Vẽ đồ thị cường độ dòng điện theo tần số, từ xác định tần số cộng hưởng Tính L xảy cộng hưởng theo C, f So sánh giá trị với giá trị tính ở thí nghiệm Hình 4.5.3 Sơ đồ mạch điện tượng cộng hưởng Lưu ý: Có thể dùng bóng đèn thay cho điện trở 10Ω, cuộn dây quấn lõi sắt non thay cho cuộn dây không lõi sắt, tụ điện gắn hộp kín thay cho tụ µF để quan sát cộng hưởng Khi đó, bóng đèn sáng Kết xử lí kết thí nghiệm Bảng 4.5.1 Khảo sát phụ thuộc dung kháng vào tần số Tần số f (Hz) 300 500 700 U (V) 13,8 15 15,6 I (A) 0,05 0,1 0,4 Z 276 150 39 Bảng 4.5.2 Sự phụ thuộc cảm kháng vào tần số 111 Tần số f U (V) (Hz) 200 400 I (A) Z 0,04 100 4,2 0,02 210 Lưu ý: Sử dụng công thức để tính L r L r (Ω) 0,0759 0,0759 88 88 Bảng 4.5.3 Khảo sát tượng cộng hưởng (U = 3V) R = 10 Ω f (Hz) I (A) 400 0,1 C = 11 µF 800 0,05 600 0,1 1000 Nhận xét ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ BÀI THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH BƯỚC SĨNG ÁNH SÁNG Mục đích : - Quan sát hệ vân giao thoa tạo bởi khe Young, sử dụng chùm tia Laser - Đo bước sóng ánh sáng Cơ sở lý thuyết: Tia laser chùm tia sáng song song, đơn sắc cao, có bước sóng nằm khoảng 0,630 – 0,690 µm Khi chiếu chùm laser vng góc với chắn P có hai khe hẹp song song hai khe hẹp sẽ trở thành hai nguồn kết hợp phát sóng ánh sáng phía trước Cách P khoảng D ta đặt quan sát E song song với P Trên E ta quan sát hệ vân giao thoa ( vân sáng xen kẽ vân tối) M d1 x F1 d2 a F2 D P E Đo khoảng vân i, khoảng cách D, a ta sẽ tìm λ theo công thức : 112 - Các bước tiến hành : Bố trí thí nghiệm hình : - Dụng cụ thí nghiệm : Nguồn phát tia Laser ( – mW) Loại Laser bán dẫn (He - Ne) có bước sóng nằm khoảng 630nm – 690nm Khe Young Thước cuộn 3000 m Thước kẹp Giá thí nghiệm có gắn thước dài Một hứng E Nguồn AC/DC – 12V Khe Young đặt sát sau nguồn Laser Cấp nguồn DC 6V cho đèn Laser Nên di chuyển khe Young cho hình ảnh giao thoa lên rõ nét E Chú ý ánh sáng làm thí nghiệm ( không đứng đối diện với nguồn laser) Di chuyển gắn E xa tiến hành đo khoảng vân i thí nghiệm ( nên đo khoảng – khoảng vân) Chú ý thông số a, D khe Young thước dài Lặp lại thí nghiệm – lần ghi giá trị thích hợp vào bảng Kết thí nghiệm: D(m) 1 0,7 0,7 a(mm) 0,15 0,2 0,15 0,2 i(mm) 4,5 3,5 3,2 2,5 - l(mm) 0,68 0,70 0,69 0,71 = 0,70 (mm) Nhận xét ֎ ֎ - THE END - ֎ ֎ 113 ... phát triển kiến thức để dạy học rơi tự doVL10CB cần thí nghiệm: ˗ Thí nghiệm 1: Thả tờ giấy bi ˗ Thí nghiệm 2: Như thí nghiệm giấy vo tròn nén chặt ˗ Thí nghiệm 3: Thả tờ giấy kích thước tờ giấy... tiến thí nghiệm Vai trò thí nghiệm ˗ Để nâng cao độ xác thí nghiệm nên sử dụng van đóng mở thay nút cao su van đóng mở có có độ bền cao thiết kế để làm cho bình kín khí làm thí nghiệm ˗ Thí nghiệm. .. chiều I Thí nghiệm Thí nghiệm khảo sát a Dụng cụ thí nghiệm - Thước dài nhẹ( bỏ qua trọng lượng) đoạn 10cm - Các nặng giống có m=50g tương đương với trọng lượng 0,5N b Tiến hành thí nghiệm Kết
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THÍ NGHIỆM VL PHỔ THÔNG, BÁO cáo THÍ NGHIỆM VL PHỔ THÔNG, BÀI 1 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG, BIẾN ĐỔI ĐỀU, Tiến trình dạy học, BÀI 2 SỰ RƠI TỰ DO, Theo logic phát triển kiến thức để dạy học bài 4 sự rơi tự doVL10CB cần thí nghiệm:, Phương án bố trí thí nghiệm trên bảng, BÀI 4 TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG, Soạn thảo tiến trình dạy học, BÀI 5 QUY TẮC MOMEN LỰC. LỰC ĐÀN HỒI, 4 Tiến trình dạy học, BÀI 6 ĐỊNH LUẬT BOYLE – MARIOTTE. ĐỊNH LUẬT CHARLES, Phương án thí nghiệm, 5 Tiến trình dạy học., BÀI 8 DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG, Những kết luận trong dạy học, BÀI 9 THÍ NGHIỆM VỀ LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ, Địa chỉ áp dụng và phương án dạy học, BÀI 10 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ. DÒNG ĐIỆN FOUCAULT, Thí nghiệm mở rộng khác, BÀI 11 HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM, Nguyên nhân làm xuất hiện xuất điện động cảm ứng, BÀI 12 THÍ NGHIỆM QUANG HÌNH, Kết quả thí nghiệm:, Soạn tiến trình dạy học:, BÀI 14 THÍ NGHIỆM VỀ SÓNG NƯỚC, Soạn thảo tiến trình dạy học có sử dụng thí nghiệm :, BÀI 15 BỘ THÍ NGHIỆM VỀ SÓNG DỪNG, Soạn thảo tiến trình có sử dụng thí nghiệm, BÀI 17 MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA, Tiến trình dạy học có sử dụng thí nghiệm, BÀI 18 THÍ NGHIỆM VỀ QUANG PHỔ, Tiến trình dạy học bài 24 “Tán sắc ánh sáng”, BÀI 19 KHẢO SÁT HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI, Dụng cụ thí nghiệm, BÀI 4 THỰC HÀNH ĐO VẬN TỐC TRUYỀN ÂM TRONG KHÔNG KHÍ, Các bước tiến hành

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn