VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

21 66 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 07:27

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, đã tồn tại và phát triển cách đây hàng nghìn năm. Tôn giáo phản ánh xã hội một cách hư ảo, được một bộ phận quần chúng tin theo, tôn thờ theo những lễ nghi, lề luật chặt chẽ; nó còn là một thực thể xã hội được xác định dựa trên các dấu hiệu: có giáo lý, giáo luật, giáo lễ, có hình thức tổ chức quản lý và hình thành cộng đồng tín đồ và cơ sở vật chất nhất định 2 VẤN ĐỀ TƠN GIÁO TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA a Khái niệm tôn giáo - Tiếng Latinh: “Religion”: ràng buộc thực hư ảo, siêu nhiên - Duy tâm, thần học:tơn giáo sản phẩm có nguồn gốc siêu nhiên; sản phẩm “bẩm sinh” - Những người theo chủ nghĩa vô thần: Thời cổ đại, E-pi-quya phủ nhận can thiệp thần thánh vào phát triển tự nhiên số phận người, xã hội; Thời khai sáng Điđrô kịch liệt chống lại tôn giáo Tôn giáo thuốc phiện nhân dân CHỦ NGHĨA MÁC Chủ nghĩa vật – lịch sử Tôn giáo hình thái ý thức xã hội, tồn phát triển cách hàng nghìn năm Tơn giáo phản ánh xã hội cách hư ảo, phận quần chúng tin theo, tôn thờ theo lễ nghi, lề luật chặt chẽ; thực thể xã hội xác định dựa dấu hiệu: có giáo lý, giáo luật, giáo lễ, có hình thức tổ chức quản lý hình thành cộng đồng tín đồ sở vật chất định TỒN TẠI XÃ HỘI Ý THỨC XÃ HỘI Ý THỨC CHÍNH Ý THỨC PHÁP Ý THỨC ĐẠO Ý THỨC THẨM TRỊ QUYỀN ĐỨC MỸ Ý THỨC TÔN GIÁO HỆ THỐNG GIÁO LUẬT GIÁO LÝ KINH THÁNH CẦU NGUYỆN TÔN NGHI LỄ TÔN GIÁO KIÊNG CỮ GIÁO LỄ HỘI TỔ CHỨC TÔN GIÁO GIÁO HỘI CỘNG ĐỒNG TÍN ĐỒ NHÀ THỜ ∗ MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN: ∗ TÍN NGƯỠNG MÊ TÍN DỊ ĐOAN - Tín ngưỡng: ngưỡng mộ, niềm tin đến sùng bái vào hay số đấng siêu nhiên… - Mê tín dị đoan: Mê tín dị đoan hành động sai lệch mức, gây tổn hại cho cá nhân cộng đồng, tạo niềm tin mù quáng, nhảm nhí, mê muội… Đây biến tướng tín ngưỡng Một số hình ảnh tín ngưỡng dân gian Tín ngưỡng thờ mẫu Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Thờ thần hoàng làng Lễ hội dân tộc ... người, xã hội; Thời khai sáng Điđrô kịch liệt chống lại tôn giáo Tôn giáo thuốc phiện nhân dân CHỦ NGHĨA MÁC Chủ nghĩa vật – lịch sử Tơn giáo hình thái ý thức xã hội, tồn phát triển cách hàng... XÃ HỘI Ý THỨC XÃ HỘI Ý THỨC CHÍNH Ý THỨC PHÁP Ý THỨC ĐẠO Ý THỨC THẨM TRỊ QUYỀN ĐỨC MỸ Ý THỨC TÔN GIÁO HỆ THỐNG GIÁO LUẬT GIÁO LÝ KINH THÁNH CẦU NGUYỆN TÔN NGHI LỄ TÔN GIÁO KIÊNG CỮ GIÁO LỄ HỘI... hàng nghìn năm Tơn giáo phản ánh xã hội cách hư ảo, phận quần chúng tin theo, tôn thờ theo lễ nghi, lề luật chặt chẽ; thực thể xã hội xác định dựa dấu hiệu: có giáo lý, giáo luật, giáo lễ, có hình
- Xem thêm -

Xem thêm: VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn