Đồ án kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính trên xe HONDA CRV 2007

76 189 3
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 00:46

Đồ án kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính trên xe HONDA CRV 2007Trường ĐHSPKT Hưng Yên Thấy giáo hướng dẫn : Nguyễn Văn NhỉnhSV thực hiện : Lê Quang Huyso do va nguyen ly hoat dong he thong nang hạ kính tren oto NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Hung Yên, ngày tháng năm 2019 Giáo viên hướng dẫn Nguyễn Văn Nhỉnh i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Hưng Yên, ngày tháng năm 2019 Giáo viên phản biện ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Hưng Yên, ngày tháng năm 2019 Giáo viên phản biện iii MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN iii MỤC LỤC iv LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý thực đề tài .2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Nội dung đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Tổng quan hệ thống nâng hạ kính tơ 2.1.1 Nhiệm vụ, yêu cầu, phân loại 2.1.2 Kết cấu hệ thống nâng hạ kính 2.2 Hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 .12 2.2.1 Giới thiệu mạng CAN 12 2.2.2 Kết cấu hệ thống nâng hạ kính HONDA CRV 2007 .25 2.2.3 Chức nâng hạ tay 36 2.2.4 Chức chống kẹt cửa .37 2.3 Sơ đồ số hệ thống nâng hạ kính dòng xe khác 40 2.3.1 Hệ thống nâng hạ kính xe Toyota Corolla 2004 40 2.3.2 Hệ thống nâng hạ kính xe LEXUS 1993 42 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG QUY TRÌNH KIỂM TRA, SỬA CHỮA HỆ THỐNG NÂNG HẠ KÍNH TRÊN XE HONDA CRV 2007 44 3.1 Các triệu chứng hư hổng hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 44 3.2.1 Quy trình tháo hệ thống khỏi xe 45 3.2.2 Quy trình tháo hệ thống nâng hạ kính 50 3.2.3 Quy trình lắp hệ thống nâng hạ kính 56 3.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa hệ thống nâng hạ kính 61 3.3.1 Kiểm tra hệ thống nâng hạ kính .61 3.3.2 Sửa chữa, khắc phục hệ thống nâng hạ kính 63 3.3.3 Chuẩn đốn hệ thống nâng hạ kính 64 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 iv DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Chức đóng,mở cửa kính Hình 2.2 Chức chống kẹt cửa sổ Hình 2.3 Vị trí hệ thống nâng kính Hình 2.4 Cơ cấu nâng hạ kính Hình 2.5 Mơ tơ điều khiển cửa sổ điện Hình 2.6 Sơ đồ nguyên lý hoạt động môtơ 10 Hình 2.7 Cơng tắc điều khiển cửa sổ điện 10 Hình 2.8 Rơle 11 Hình 2.9 Bộ nâng 11 Hình 2.10 Vị trí cơng tắc phụ 12 Hình 2.11 Truyền tín hiệu ECU 11 Hình 2.12 CAN sử dụng ơtơ 16 Hình 2.13 Ví dụ ứng dụng mạng can 18 Hình 2.14 CAN-H CAN-L 14 Hình 2.15 Sơ đồ CAN 16 Hình 2.16 Điện áp làm việc CAN 18 Hình 2.17 Điện áp làm việc CAN tốc độ cao 18 Hình 2.18 Cấu trúc khung liệu chuẩn (Standard format) 19 Hình 2.19 Cấu trúc liệu Extended format 20 Hình 2.20 Uư tiên truyền bus CAN 20 Hình 2.21 Các loại lỗi CAN 22 Hình 2.22 Sơ đồ mạng CAN xe HONDA CRV 2007 23 Hình 2.23 Vị trí phận hệ thống nâng hạ kính 24 Hình 2.24 Nâng hạ kính cửa 25 Hình 2.25 Nâng hạ kính cửa 26 Hình 2.26 Bộ nâng hạ 29 Hình 2.27 Mơtơ điều khiển cửa sổ điện 28 Hình 2.28 Vị trí cơng tắc 32 Hình 2.29 Hoạt động hệ thống nâng cửa kính UP 33 Hình 2.30 Hoạt động hệ thống nâng hạ cửa kính DOWN 34 Hình 2.31 Cấu tạo cảm biến kẹt cửa 36 Hình 2.32 Tín hiệu phát cảm biến 37 v Hình 2.33 Sơ đồ mạch điện hệ thống nâng hạ kính xe Toyota Corolla 2004 39 Hình 2.34 Sơ đồ mạch điện nâng hạ kính xe LEXUS 1993 41 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các loại giao thức truyền thông ô tô 14 Bảng 2.2: Bảng thông số CAN tốc độ thấp CAN tốc độ cao 19 Bảng 3.1 Quy trình tháo hệ thống khỏi xe Error! Bookmark not defined Bảng 3.2 Quy trình tháo hệ thống nâng hạ kính 45 Bảng 3.3 Quy trình lắp hệ thống nâng hạ kính 50 Bảng 3.4 Các hư hỏng, hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 56 Bảng 3.5: Chuẩn đốn hệ thống nâng hạ kính 64 vii LỜI NÓI ĐẦU Ơ tơ có vai trò quan trọng nhiều lĩnh vực kinh tế quốc dân, dùng để vận chuyển hành khách, hàng hố nhiều công việc khác Trong năm cuối kỷ 20 đầu kỷ 21 với phát triển mạnh mẽ nhiều ngành khoa học, công nghiệp công nghệ thiết kế sản xuất ôtô phát triển mạnh mẽ với phát triển vũ bão ngành công nghệ thông tin Với phát triển này, người cải tiến thơng số ơtơ để đạt tính mong muốn.Tuy nhiên cho dù hệ thống xe có cải tiến vấn đề tương đối cần thiết phải tạo cảm giác an toàn thoải mái cho người lái xe Hệ thống nâng hạ kính “có vai trò quan trọng, mang lại thoải mái, thuận tiện cho người lái hành khách Trong thời gian học tập trường chúng em trang bị kiến thức chuyên ngành để đánh giá trình học tập rèn luyện, em khoa giao cho nhiệm vụ hoàn thành đồ án tốt nghiệp với nội dung:“Nghiên cứu xây dựng quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007” Với kinh nghiệm kiến thức với bảo tận tình thầy NGUYỄN VĂN NHỈNH chúng em hoàn thành đồ án với thời gian quy định Trong trình làm đồ án, dù thân cố gắng, cộng với giúp đỡ nhiệt tình thầy bạn bè xong khả năng, tài liệu thời gian hạn chế nên khó tránh khỏi sai xót Vì em mong bảo thầy góp ý bạn bè để đồ án em hoàn thiện Qua em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ, bảo tận tình thầy NGUYỄN VĂN NHỈNH thầy môn tạo điều kiện để em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn! Hưng Yên, ngày…tháng năm 2019 Sinh viên thực Lê Quang Huy CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Lý thực đề tài Trong năm gần với phát triển không ngừng khoa học kỹ thuật nhân loại bước lên tầm cao mới, nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật, phát minh sáng chế mang đậm chất đại có tính chất ứng dụng cao Là quốc gia có kinh tế phát triển, nước ta có cải cách để thúc đẩy kinh tế Viêc tiếp nhận, áp dụng thành tựu khoa học tiên tiến giới nhà nước quan tâm nhằm cải tạo, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp mới, với mục đích đưa đất nước ta từ nước công nghiệp phát triển thành nước công nghiệp phát triển Trong ngành công nghiệp nhà nước trọng, đầu tư phát triển cơng nghiệp ô tô số tiềm quan tâm Nhu cầu phát triển loại ô tô ngày cao, yêu cầu kỹ thuật ngày đa dạng Các loại ô tô chủ yếu sử dụng công nghiệp, giao thông vận tải Ngày ô tô sử dụng rộng rãi phương tiện lại thông dụng nên trang thiết bị, phận ô tô ngày hoàn thiện đại nhằm đảm bảo độ tin cậy, an toàn tiện dụng cho người sử dụng Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu xe có mộ vai trò quan trọng hệ thống quan trọng xe, nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho người lái ô tô vào ban đêm bảo đảm an toàn giao thơng Đồng thời phần khơng thể thiếu kết cấu ô tô Ngày hệ thống chiếu sáng tín hiệu tơ đa dạng chủng loại phong phú cấu tạo, phụ thuộc nhiều vào tiến khoa học kỹ thuật loại ô tô Yêu cầu vận hành, sửa chữa bảo trì lắp đặt động đời đòi hỏi phải hiểu biết sâu sắc cấu tạo Các đặc tính kỹ thuật, nguyên lý vận hành có kỹ thành thạo tất quy trình Để đáp ứng u cầu người cơng nhân phải đào tạo cách có khoa học, có hệ thống đáp ứng nhu cầu xã hội Do đó, nhiệm vụ trường kỹ thuật phải đào tạo cho học sinh, sinh viên có trình độ tay nghề cần thiết để đáp ứng nhu cầu cơng nghiệp tơ Điều đòi hỏi người kỹ thuật phải có trình độ hiểu biết học hỏi sáng tạo để bắt kịp khoa học tiên tiến đại, nắm bắt thay đổi đặc tính kỹ thuật loại xe dòng xe, đời xe…có thể chuẩn đốn hư hỏng đưa phương án sửa chữa tối ưu.Vì người kỹ thuật viên trước phải đào tạo với phương trình đào tạo tiên tiến, đại cung cấp đầy đủ kiến thức lý thuyết thực hành Trên thực tế trường đại học, cao đẳng kỹ thuật nước ta trang thiết bị cho học sinh, sinh viên thực hành thiếu thốn nhiều Các kiến thức có tính khoa học kỹ thuật cao chưa khai thác đưa vào thực tế giảng dạy, tập hướng dẫn thực hành, thực tập thiếu thốn Chính vậy, em lựa chọn đề tài:‘‘Nghiên cứu kết cấu, xây dựng quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 Tìm hiểu hư hỏng hệ thống nâng hạ kính cách khắc phục hư hỏng hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nắm tổng quan hệ thống nâng hạ kính Hiểu rõ cấu tạo hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 Xây dựng quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 1.4 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp tổng hợp phân tích, nghiên cứu lý thuyết kết hợp thực hành: Tổng hợp phân tích tài liệu liên quan để đưa định hướng nội dung đề tài Nghiên cứu lý thuyết: đọc tìm hiểu lý thuyết cấu phân phối khí Nghiên cứu thực hành: thực tháo lắp, kiểm tra sửa chữa hệ thống phân phối khí xe HONDA CRV 2007 1.5 Nội dung đề tài Đề tài chia làm chương, kết luận kiếm nghị CHƯƠNG 1: Giới thiệu tổng quan đề tài CHƯƠNG 2: Cơ sở lý thuyết đề tài Nghiên cứu cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống nâng hạ kính CHƯƠNG 3: Xây dựng quy trình kiểm tra, sửa chữa hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 11 Tháo cụm công tắc Ngắt giắc kết điều khiển nối (A) tháo rời cụm điều khiển khỏi ốp cửa 12 Tháo rời Dùng tơ chi tiết vít điều khiển 55 3.2.3 Quy trình lắp hệ thống nâng hạ kính Bảng 3.3 Quy trình lắp hệ thống nâng hạ kính STT Các bước Nắp cụm cơng tắc Sơ đồ nguyên công Dụng cụ Cắm giắc kết điều khiển nối (A) tháo rời cụm điều khiển khỏi ốp cửa Nắp rời Dùng tô chi tiết vít điều khiển 56 Chú ý Lắp cụm Dung tô Đầu mô tơ nâng hạ T25 cửa sổ tháo vít điện hoa khế vít mô tơ nâng hạ cửa sổ điện Lắp Dùng nâng hạ mỡ bơi trơn bơi kính lên hết bề mặt trượt (A) Lắp cụm Dùng cờ nâng hạ lê, cửa sổ chòng điện Nới Tơ vít lỏng bu lông tạm thời Lắp bu lông tháo nâng hạ cửa sổ trước mô tơ 57 nâng hạ Lắp dây cáp nối (A) (B) Lắp cụm Dùng tơ kính cửa vít Nối giắc nối cụm mơ tơ nâng hạ cửa sổ điện Lắp kính cửa theo hướng mũi tên Lắp cơng tắc điều khiển cửa sổ điện cụm mô tơ điều khiển nâng hạ cửa sổ điện 58 Lắp gioăng cửa kính cửa sổ điện Nhả khớp kẹp lắp gioăng kính bên cửa trước từ ốp cửa sổ Lắp cụm ốp tay nắm cửa sổ Ngắt cáp điều khiển từ xa khoá cửa trước cáp khoá bên cửa sổ, lắp tay nắm cửa bên 59 Lắp ốp cửa sổ điện Tháo cáp (D), Dùng dao lắp kẹp, nhả khớp kẹp 10 Tháo tay Dung tô nắm 11 Lắp nắp tay chốt vít cửa Lắp ốc điềm định 60 11 Lắp ốp giá bắt khung cửa sổ điện 3.3 Phương pháp kiểm tra, sửa chữa hệ thống nâng hạ kính 3.3.1 Kiểm tra hệ thống nâng hạ kính a) Kiểm tra sơ hệ thống bật khóa điện Bật khóa điện ON thực điều khiển cơng tắc nâng hạ kính để điều khiển nâng hạ kính u cầu hệ thống phải hoạt động bình thường cửa kính phải lên xuống vị trí công tắc Khi điều khiển công tắc tổng công tắc cửa phụ phải lên xuống vị trí b) Kiểm tra cầu chì Nếu cầu chì tháo đo khơng thơng mạch cần tiến hành kiểm tra nguyên nhân khắc phục Nếu cháy cầu chì thay trị số đo điện ghi nắp hộp rơ le cầu chì Đối với hệ thống có cầu chì tự nhảy (cầu chì POWER CB) đo khơng thơng mạch tháo ấn tiếp điểm xuống trước cần tiến hành kiểm tra cầu chì nhảy c) Kiểm tra hoạt động công tắc Kiểm tra thông mạch chân cơng tắc cơng tắcphía hành hành khách Kiểm tra cơng tắc Rút giắc nối cho cơng tắc tiến hành đo cơng tắc vị trí : Ở vị trí bình thường chân 1,2,3,13,14,15,20,21,22 phải thông qua chân số 11 (chân mát) 61 Ở vị trí điều khiển cửa người lái: Khi bật UP chân 20 (chân cấp nguồn) phải thơng với chân 22 chân 21 thông với chân 11 (chân mát) ấn công tắc điều khiển sang vị trí DOWN chân 11 thơng với chân 21 chân 22 thơng với chân 11 Ở vịt trí cửa sau lái : Khi bật UP chân 20 (chân cấp nguồn) phải thông với chân 22 chân 21 thông với chân 11 (chân mát) ấn công tắc điều khiển sang vị trí DOWN chân 11 thơng với chân 21 chân 22 thông với chân 11 Ở vị trí điều khiển cửa phụ : Khi bật UP chân thơng với chân chân thông với chân 11 Khi ấn công tắc điều khiển sang vị trí DOWN chân 11 thơng với chân chân thông với chân Ở vị trí cửa sau phụ: Khi bật UP chân 13 thông với chân 15 chân 14 thông với chân 11 Khi ấn công tắc điều khiển sang vị trí DOWN chân 11 thơng với chân 15 chân 14 thông với chân 13 Kiểm tra hoạt động cơng tắc khố cửa kính (swicth window lock): Đối với cơng tắc khố cửa kính ta kiểm tra khả hoạt động điều khiển khoá chức nâng hạ cửa kính ba cửa trước trái ,sau trái sau phải Khi ấn cơng tắc khố cửa kính ba cửa khơng thể điều khiển nâng hạ cửa kính Nếu bình thường cơng tắc cắt mát nhả ba cửa khơng thể điều khiển nâng hạ cửa kính hỏng cơng tắc Bằng cách đo kiểm tra thông mạch gữa chân 20 với chân 22 ,nếu không thông mạch hỏng công tắc d) Kiểm tra điện áp 62 - Kiểm tra điện áp cực 11 cơng tắc kính hoạt động Bằng cách dùng đồng hồ vạn que + đồng hồ đặt vào cực 20 que âm đồng hồ đặt mát Yêu cầu điện áp đo sụt áp so với điện áp nguồn không lớn 0,5V Nếu sụt áp lớn cần phải kiểm tra bảo dưỡng ổ giắc cắm tiếp điểm rơ le phía trước cơng tắc - Kiểm tra điện áp cực 11 (mát) cơng tắc kính hoạt động Bằng cách dùng đồng hồ vạn que + đồng hồ đặt vào cực 11 que âm đồng hồ đặt mát Yêu cầu điện áp đo phải nhỏ 0,5V (tốt 0V tức tiếp mát tốt) không đạt yêu cầu cần kiểm tra điểm tiếp mát e) Kiểm tra hoạt động mơ tơ nâng hạ kính Để kiểm tra hoạt động mô tơ nâng hạ kính ta bật khóa điện ON bật cơng tắc nâng hạ kính cửa cơng tắc tổng phía người lái xem mơ tơ có hoạt động tốt không yêu cầu mô tơ phải quay nâng hạ kính nhẹ nhàng khơng bị kêu kẹt Nếu mơ tơ khơng hoạt động hoạt động khơng bình thường cần tiến kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa thay mô tơ Đo kiểm tra thông mạch đầu cuộn dây không thơng mạch phải thay mơ tơ Kiểm tra cách điện cuộn dây rô to với vỏ yêu cầu khơng có thơng mạch f) Kiểm tra rơ lỏng kính Bằng cách lắc kính theo hướng ra-vào,lên-xuống, trái-phải có rơ lỏng kêu kẹt lớn cần tháo kiểm tra khắc phục 3.3.2 Sửa chữa, khắc phục hệ thống nâng hạ kính Bảng 3.4 Sửa chữa, khắc phục hệ thống nâng hạ kính HONDA CRV 2007 Hiện tượng STT Hệ thống hoạt động Nguyên nhân không − Ấc quy yếu − Cầu chì bị cháy đứt Biện pháp khắc phục − Kiểm tra ạp cho ắc quy − Tiếp điểm rơ le bị cháy − Thay cầu chì − Thay rơle bẩn − Bắt lại điểm mát − Tiếp mát kém, chạm đất khắc phục vị trí bị chạm chập − Cửa kính bị kẹt − Kiểm tra sửa chữa Cửa kính lên xuống − Ắc quy yếu − Kiểm tra nạp điện cho 63 chậm − Các ổ giắc công tắc tiếp ắc quy điểm rơle bị oxy hóa khả − Kiểm tra ổ giắc tiến hành sửa chữa thay dẫn điện − Mô tơ bị ngắt mạch − Thay môtơ − Các khâu khớp liên kết bị − Kiểm tra sửa chữa Các cửa phụ không − Mất liền mạch − Đo kiểm tra thông điều khiển công tắc cửa phụ với mạch công tắc công tắc riêng công tắc cứa lái xe − Hỏng cơng tắc, bị chạm chập cửa phụ cơng tắc cửa người lái Nếu khơng thơng thay dây Hệ thống làm việc − Các khâu khớp bị rơ lỏng − Kiểm tra thay − Kiểm tra, sửa chữa bắt có tiếng kêu lại chắn khâu − Kính bị vượt khỏi giá nâng − Các ốc bắt mô tơ với cửa bị rơ lỏng 3.3.3 Chuẩn đốn hệ thống nâng hạ kính khớp ốc giữ Bảng 3.5: Chuẩn đốn hệ thống nâng hạ kính STT Hiện tượng ORN Điều kiện kiểm Kết kiểm tra tra Nguyên nhân Kết nối NO.3 Kiểm tra hoạt - Lỗi môtơ cửa sổ người thiết bị đầu cuối động môtớ lái NO.2 NO.1 người lái: - Lỗi công tắc cửa sổ NO.12 giây Cửa sổ người lát với dây diện BRN xuống - Dây bị hở Kết nối NO.3 Kiểm tra hoạt NO.1 thiết bị đầu động môtơ cuối NO.2 ngưới lái: cuối NO.12 Cửa sổ giây lát với lên điện GRN Khi bật công tắc Kiểm tra điện áp Thổi NO.30(20A) điện (ON) Cần có ác quy 64 hộp cầu chì - Rơle cửa sổ điện bị lỗi - MUIC bị lỗi WHT Trong điều Kiểm tra điện áp - Thổi NO.26(20A) kiện Cần có ác quy hộp cầu chì - Dây bị hở PNK Khi bật công tắc Kiểm tra điện áp - Lỗi công tắc điều khiển điện (ON) ấn NO.5 NO.7 cửa sổ công tắc cửa sổ thiết bị: người lái lên Nên xuống - Lỗi môtơ điều cửa sổ - Dây bị hở khoảng 0V-5V - Dây âm ngắn liên tục (Đưa vôn kế 2,5V ấn công tắc) ORN Khi bật công tắc Kiểm tra điện áp - Lỗi công tắc điều khiển điện (ON) ấn NO.5 NO.7 cửa sổ công tắc cửa sổ thiết bị: người lái lên xuống Nên - Lỗi môtơ điều cửa sổ - Dây bị hở khoảng 0V-5V - Dây âm ngắn liên tục (Đưa vôn kế 2,5V ấn công tắc) LT BLU Trong điều Kiểm tra điện áp kiện - Dây bị hở Nên có 0.5V GRN Kết nối NO.4 Kiểm tra hoạt - Lỗi môtơ điều cửa sổ NO.9 thiết bị đầu động môtớ - Dây bị hở cuối NO.10 người lái: cuối NO.12 Cửa sổ giây lát với xuống điện 10 PNK Kết nối NO.4 Kiểm tra hoạt 65 NO.10 thiết bị động môtớ đầu cuối NO.9 người lái: cuối Cửa sổ NO.12 giây xuống lát với điện 11 BLK Khi bật công tắc Kiểm tra điện áp - Dây bị hở điện (ON) ấn Nên có công tắc cửa sổ 0.5V người lái lên xuống 12 BLK Khi bật công tắc Kiểm tra điện áp - Dây bị hở điện (ON) ấn Nên có công tắc cửa sổ 0.5V hành khách lên xuống 13 LT BLU Kết nối NO.15 Kiểm tra môtơ - Lỗi môtơ cửa sau phụ NO.14 thiết bị cửa sau phụ đầu cuối Cửa sổ cửa cửa sau phụ NO.13 cuối xuống - Lỗi công tắc điều khiển - Dây bị hở NO.12 giây lát với điện 14 RED Kết nối NO.15 Kiểm tra môtơ NO.14 thiết bị cửa sau phụ đầu cuối Cửa sổ NO.13 cuối lên NO.12 giây lát với điện 15 PUR Khi bật công tắc Kiểm tra điện áp Thổi NO.32(20A) điện (ON) Cần có ác quy hộp cầu chì - Rơle cửa sổ điện bị 66 lỗi - MUIC bị lỗi 16 PUR Khi bật công tắc Kiểm tra điện áp điện (ON) - Công tắc cửa sổ điện bị Cần có ác quy lỗi - Dây âm ngắn 20 BLU Khi bật công tắc Kiểm tra điện áp Thổi NO.33(20A) điện (ON) Cần có ác quy hộp cầu chì - Rơle cửa sổ điện bị lỗi - MUIC bị lỗi 21 PUR Kết nối NO.20 Kiểm tra môtơ - Lỗi môtơ cửa sau lái NO.21 thiết bị cửa sau lái đầu cuối Cửa sổ cửa cửa sau lái NO.22 cuối xuống - Dây bị hở NO.12 giây lát với điện 22 GRN Kết nối NO.20 Kiểm tra môtơ NO.22 thiết bị cửa sau lái đầu cuối Cửa sổ NO.21 cuối - Lỗi công tắc điều khiển lên NO.12 giây lát với điện 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ * Kết luận Sau thời gian thực đề tài “Nghiên cứu kết cấu, xây dựng quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 ” Em hoàn thành đề tài đạt số kết sau: - Trình bày sở lý thuyết hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 - Phân tích dạng hư hỏng hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 - Đánh giá tình trạng tình trạng hư hỏng hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 - Xây dựng quy trình tháo lắp hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 - Xây dựng quy trình kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính * Kiến nghị Sau làm đồ án tốt nghiệp tìm hiểu thêm vệ hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 Tơi có kiến nghị với nhà sản xuất sau + Sử dụng nút nâng hạ kính cảm ứng thơng minh thay cho nút bấm vật lý + Cải thiện hệ thống nâng hạ kính v.v 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO HONDA CRV 2007 Tài liệu đào tạo kỹ thuật viên hãng HONDA Trang bị điện điện tử ôtô đại, NXB đại học quốc gia TPHCM Kỹ thuật sửa chữa hệ thống điện ôtô – Nhà sản xuất tuổi trẻ Nguồn tài liệu INTERNET www.oto-hui.com www.google.com 69 ... pháp kiểm tra, sửa chữa hệ thống nâng hạ kính 61 3.3.1 Kiểm tra hệ thống nâng hạ kính .61 3.3.2 Sửa chữa, khắc phục hệ thống nâng hạ kính 63 3.3.3 Chuẩn đoán hệ thống nâng. .. trình kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007 Tìm hiểu hư hỏng hệ thống nâng. .. nâng hạ kính cách khắc phục hư hỏng hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nắm tổng quan hệ thống nâng hạ kính Hiểu rõ cấu tạo hệ thống nâng hạ kính xe HONDA CRV 2007
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính trên xe HONDA CRV 2007, Đồ án kiểm tra sửa chữa hệ thống nâng hạ kính trên xe HONDA CRV 2007

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn