ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035

86 53 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 00:40

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC MỤC LỤC Chương MỞ ĐẦU .5 GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU .5 CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT ĐỂ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 2.1 Căn pháp lý 2.2 Thông tin tự tạo lập PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 10 3.1 Phương pháp đánh giá môi trường chiến lược 10 3.2 Phương pháp khác 10 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐMC .11 MƠ TẢ TĨM TẮT QUY HOẠCH .12 4.1 Tên quy hoạch 12 4.2 Cơ quan Tư vấn thực quy hoạch .12 4.3 Mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch 12 4.4 Phương án quy hoạch 14 Chương II 32 KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN VÙNG QUY HOẠCH 32 2.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 32 2.2.1 Vị trí địa lý 32 2.2.2 Đặc điểm địa hình 32 2.2.3 Đặc điểm địa chất .33 2.2.4 Đất đai thổ nhưỡng .33 2.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI 34 2.2.1 Điều kiện kinh tế 34 2.2.2 Điều kiện xã hội .38 2.3 HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 40 2.3.1 Môi trường đất: 40 2.3.2 Môi trường nước 41 2.3.3 Môi trường khơng khí – tiếng ồn 43 VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC 2.3.4 Tài nguyên sinh vật 43 Chương 54 DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG DO THỰC HIỆN QUY HOẠCH .54 3.1 DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐẾN MƠI TRƯỜNG CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THỰC HIỆN QUY HOẠCH 54 3.2 DỰ BÁO TÁC ĐỘNG ĐẾN MƠI TRƯỜNG CHÍNH TRONG TRƯỜNG HỢP THỰC HIỆN QUY HOẠCH 57 3.2.1 Các thành phần quy hoạch tác động đến môi trường 57 3.2.2 Đánh giá tác động tiêu cực quy hoạch đến môi trường 58 3.2.3 Dự báo xu hướng tích cực vấn đề mơi trường 67 Chương 71 GIẢI PHÁP TỔNG THỂ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU ĐẾN MÔI TRƯỜNG 71 4.1 ĐÁNH GIÁ SỰ TRÙNG HỢP GIỮA CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 71 4.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN QUAY HOẠCH .73 4.2.1 Giải pháp giảm thiểu tác động đến thủy văn dòng chảy .73 4.2.2 Giải pháp giảm thiểu tác động đến thành phần môi trường 74 4.2.3 Giải pháp giảm thiểu tác động chiếm dụng đất 77 4.2.4 Giải pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội 78 4.2.5 Giải pháp giảm thiểu thiệt hại cố 78 4.2.6 Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang 79 4.2.7 Chương trình quản lý mơi trường 80 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 VỀ MỨC ĐỘ TÁC DỤNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA QUY HOẠCH .84 VỀ HIỆU QUẢ CỦA ĐMC 84 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH 84 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KHÁC 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN, DÂN SỐ VÀ MẬT ĐỘ DÂN SỐ CÁC VÙNG .14 Bảng 2.1 TỔNG SẢN PHẨM VÀ CƠ CẤU KINH TẾ TỪ NĂM 2011-2014 34 Bảng 2.2 HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2014 35 Bảng 2.3 THỐNG KÊ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CỦA VÙNG 38 Bảng 2.4 DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO HUYỆN NĂM 2014 39 Bảng 2.5 MỘT SỐ LOÀI CÁ NƯỚC NGỌT CÓ GIÁ TRỊ KINH TẾ 46 Bảng 2.6 MỘT SỐ LỒI THỦY SẢN NƯỚC MẶN CĨ GIÁ TRỊ KINH TẾ 46 Bảng 2.7 MỘT SỐ LOÀI THỦY SẢN NƯỚC LỢ 49 Bảng 2.8 DANH MỤC NHỮNG LOÀI ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM 49 Bảng 2.9 THỐNG KÊ THÀNH PHẦN CÁC TAXON THỰC VẬT ĐƯỢC NHẬN DẠNG CHÍNH THỨC Ở VÙNG NGHIÊN CỨU .52 Bảng 2.10 DANH MỤC NHỮNG LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM .52 Bảng 3.1 DIỆN TÍCH ĐẤT DỰ KIẾN BỊ MẤT VĨNH VIỄN DO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI .62 Bảng 4.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH PHÙ HỢP CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA 72 Bảng 4.2 HẠNG MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CẦN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 81 VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Bản đồ hành tỉnh Khánh Hòa .6 Hình Sơ đồ trình lồng ghép ĐMC vào việc lập Quy hoạch 12 VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC Chương MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU VÙNG NGHIÊN CỨU Vùng nghiên cứu nằm trọn ranh giới hành đất liền tỉnh Khánh Hồ có vị trí đaị lý 11 o41’53” ÷ 12o52’35” vĩ độ Bắc; 108o40’ ÷ 109o23’24” kinh độ Đơng Phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên; Phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận; Phía Tây giáp tỉnh Đăk Lăk, Lâm Đồng; Phía Đơng giáp biển bao gồm đơn vị hành Thành phố Nha Trang, Thành phố Cam Ranh, Thị xã Ninh Hoà, huyện Vạn Ninh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm với diện tích 4.731,3 km2, dân số năm 2014 1.196.898 người, mật độ 229 người/km2 Cùng với phần đất liền, Khánh Hòa có thềm lục địa vùng lãnh hải rộng lớn với 200 đảo lớn nhỏ nằm rải rác biển, có quần đảo Trường Sa với vị trí quan trọng an ninh quốc phòng kinh tế nước Là tỉnh có vịnh biển đẹp vịnh Nha Trang, vịnh Vân Phong vịnh Cam Ranh điều kiện lý tưởng để phát triển du lịch kinh tế biển tỉnh, đặc biệt phát triển cảng biển khai thác, nuôi trồng thủy hải sản Khánh Hòa nằm hai thành phố lớn thành phố Hồ Chí Minh Đà Nẵng trung tâm hai vùng kinh tế trọng điểm nước, có trục giao thơng quan trọng quốc lộ 1A đường sắt Thống Nhất chạy qua Quốc lộ 26 nối Khánh Hòa với Đăk Lăk, quốc lộ 27B Ninh Thuận tuyến tỉnh lộ nối Nha Trang với Đà Lạt tạo cho Khánh Hòa nhiều lợi để phát triển kinh tế xã hội Tỉnh Khánh Hòa có cảng biển Nha Trang, Cam Ranh, Ba Ngòi, Hòn Khói khu kinh tế Vân Phong xây dựng, sân bay quốc tế Cam Ranh đón máy bay Boeing Airbus tải trọng lớn cất hạ cánh Với vị trí địa lý tạo điều kiện thuận lợi cho Khánh Hòa phát triển sản xuất hàng hóa mở rộng giao lưu kinh tế xã hội với tỉnh nước quốc tế VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 Hình Bản đồ hành tỉnh Khánh Hòa VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội BÁO CÁO DMC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC Dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035” dự án rà soát, điều chỉnh, bổ sung thực nhằm khai thác cách có hiệu nguồn tài nguyên nước điều kiện tương lai phục vụ cho phát triển bền vững bao gồm nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội phòng tránh thiên tai nước gây hạn hán, lũ lụt Quy hoạch cách hiệu giúp xóa đói, giảm nghèo hạn chế cách thấp thiệt hại thiên tai mà nhân dân vùng nghiên cứu phải chịu đựng hàng năm Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) dự án yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật với Quy hoạch phát triển ngành Đây chế quan trọng để nâng cao quy mô tổng thể tính hiệu q trình lập quy hoạch Do báo cáo đánh giá tác động mơi trường chiến lược (ĐMC) báo cáo quan trọng tồn q trình thực dự án CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT ĐỂ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 2.1 Căn pháp lý Có nhiều luật, qui định văn luật hành liên quan đến khía cạnh khác quản lý bảo vệ mơi trường Các Luật có điều khoản yêu cầu bắt buộc Quy hoạch phát triển ngành lĩnh vực khác quốc gia phải thực đánh giá môi trường chiến lược hướng dẫn thực báo cáo Hệ thống luật qui định tạo thành khung thống để kế hoạch hành động phát triển có ảnh hưởng lớn cần phải tuân thủ để đảm bảo chất lượng môi trường quản lý tài nguyên thiên nhiên Đánh giá môi trường chiến lược cho dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035” tiến hành dựa pháp luật sau đây: Luật Bảo vệ Mơi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 ngày 13/11/2008 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật Bảo vệ phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 14/12/2004 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC nghĩa Việt Nam ban hành ngày26/11/2003 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21 tháng năm 2012 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ Quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng năm 2011 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết số điều Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2011 Chính phủ quy định đánh giá mơi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phú việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam (Chương trình nghị 21 Việt Nam) ban hành ngày 17/08/2004 Quyết định số 277/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia nước vệ sinh môi trường nông thôn ban hành ngày 11/12/2006 Quyết định số 1216/2012/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược bảo vệ mơi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 ban hành ngày 5/9/2012 Quyết định số 1590/2009/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2050 ban hành ngày 9/10/2009 Quyết định số 81/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chiến lược quốc gia tài nguyên nước đến năm 2020 ban hành ngày 14/4/2006 Nghị số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Bảo vệ môi trường thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định quy chuẩn quốc gia môi trường (Ban hành kèm theo thông tư 02 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường); Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định quy chuẩn quốc gia môi trường (Ban hành kèm theo thông tư 08 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường); Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường (Ban hành kèm theo Quyết định 08 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC trường); Quyết định số 04/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/07/2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường (Ban hành kèm theo Quyết định 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường) Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường: QCVN 38:2011/BTNMT; Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh QCVN 39:2011/BTNMT; Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Chất lượng nước dung cho tưới tiêu QCVN 05:2009/BTNMT; Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Chất lượng khơng khí xung quanh; QCVN 08:2008/BTNMT ;Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Chất lượng nước mặt; QCVN 10:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước biển ven bờ QCVN 01:2009/BYT ;Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Chất lượng nước ăn uống; QCVN 02:2009/BYT ;Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Chất lượng nước sinh hoạt; QCVN 19: 2009/BTNMT; Quy chuẩn khí thải cơng nghiệp bụi chất vô 2.2 Thông tin tự tạo lập - Tài liệu dân sinh kinh tế, xã hội môi trường thu thập phục vụ dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035” - Báo cáo tổng hợp dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035” - Báo cáo khí tượng thủy văn dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035” - Báo cáo Tiêu úng, phòng chống lũ “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035” VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MƠI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 3.1 Phương pháp đánh giá mơi trường chiến lược Từ mục tiêu ĐMC, phương pháp luận lựa chọn cho ĐMC trình đánh giá dựa lồng ghép hai trình (đánh giá tác động môi trường đề xuất quy hoạch) tác động qua lại với Các phương pháp đánh giá lựa chọn bao gồm: Phân tích xu hướng ngoại suy: Dựa vào thực tế tiến hành ĐMC Dự thảo hướng dẫn chung ĐMC Bộ Tài nguyên Môi trường, ĐMC dự án “Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035” sử dụng việc phân tích xu hướng Cơng cụ phân tích Phân tích xu hướng hợp phần quan trọng đánh giá chiến lược Trong bối cảnh yêu cầu cụ thể ĐMC Việt Nam, phân tích xác định phân tích thay đổi với thời gian vấn đề mơi trường, xã hội kinh tế Phân tích xu hướng ĐMC tập trung vào vấn đề xác định lựa chọn chuyên gia thực dựa kết thảo luận tham vấn hội thảo tham vấn địa phương Phương pháp liệt kê: Đây phương pháp nhằm nhận dạng trình tích lũy tiềm tàng đưa danh sách hậu chung hay tác động có khả xảy quan hệ hoạt động phát triển với thành phần môi trường Phương pháp sử dụng trình xác định vấn đề xác định tác động Phương pháp thu thập ý kiến đánh giá chuyên gia: Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: phương pháp tận dụng kinh nghiệm chuyên gia lĩnh vực Phương pháp dựa việc đóng góp thơng tin kỹ thuật từ thành viên nhóm chuyên gia lĩnh vực chuyên môn khác nhằm đạt hiệu đánh giá cao Ý kiến chuyên gia coi phương pháp có hiệu đánh giá tác động trực tiếp, gián tiếp, tích lũy tác động tương hỗ Phương pháp sử dụng chung bước ĐMC 3.2 Phương pháp khác Đánh giá định tính sử dụng số khơng thể lượng hóa xu hướng chính, động lực chúng, quy mô lãnh thổ mối quan tâm quy hoạch Phương pháp lượng hóa tác động áp dụng cho số để đánh giá lồng ghép chi phí lợi ích tổng thể mơi trường xã hội vào chi VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 10 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC luật yêu cầu, quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường thực - Tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ tài nguyên giá trị môi trường phải trả tiền; gây ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên đa dạng sinh học phải trả chi phí khắc phục, cải tạo, phục hồi bồi thường thiệt hại Mục tiêu: Mục tiêu đến năm 2025 a) Mục tiêu tổng quát Kiểm soát, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên suy giảm đa dạng sinh học; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống; nâng cao lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước b) Mục tiêu cụ thể - Giảm nguồn gây ô nhiễm môi trường - Khắc phục, cải tạo môi trường khu vực bị nhiễm, suy thối; cải thiện điều kiện sống người dân - Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học - Tăng cường khả chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ mức độ gia tăng phát thải khí nhà kính Tầm nhìn đến năm 2035 Ngăn chặn, đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên suy giảm đa dạng sinh học; cải thiện chất lượng môi trường sống; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; hình thành điều kiện cho kinh tế xanh, chất thải, các-bon thấp thịnh vượng phát triển bền vững đất nước Đánh giá tính phù hợp quan điểm, mục tiêu dự án với quan điểm, mục tiêu bảo vệ môi trường Bảng 4.1 ĐÁNH GIÁ TÌNH PHÙ HỢP CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH CÁC QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA TT Quan điểm, mục tiêu quy hoạch Các văn quốc gia có quan điểm, mục tiêu tương ứng Đánh giá Nghiên cứu đề xuất - Chiến lược phát triển bền vững Đáp ứng giải pháp thuỷ lợi nhằm khai Việt Nam: Phát triển thủy mục tiêu thác sử dụng phát triển bền lợi góp phần thúc đẩy phát quốc gia vững nguồn nước (có xem xét triển kinh tế-xã hội khu đến ảnh hưởng biến đổi khí vực, phù hợp với quan điểm coi hậu, nước biển dâng) phục vụ phát triển kinh tế nhiệm vụ cấp nước cho: Nông nghiệp, trọng tâm giai đoạn phát VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 72 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 TT Quan điểm, mục tiêu quy hoạch Các văn quốc gia có quan điểm, mục tiêu tương ứng BÁO CÁO DMC Đánh giá thủy sản, sinh hoạt, công triển tới nghiệp; chống lũ tiêu úng - Chiến lược phát triển thủy lợi đáp ứng yêu cầu phát triển đến năm 2020: Xem xét kinh tế xã hội, nâng cao đời trạng phương hướng phát sống nhân dân vùng triển kinh tế xã hội, thực trạng Làm sở cho việc xây dựng cơng trình thủy lợi lưu kế hoạch phát triển thuỷ lợi vực làm sở lập rà soát góp hàng năm dài hạn phần bổ sung, hoàn chỉnh nâng cao chất lượng quy hoạch thủy lợi - Chiến lược quốc gia tài nguyên nước đến 2020: Bảo vệ, khai thác hiệu quả, phát triển bền vững tài nguyên nước Như quan điểm mục tiêu dự án hoàn toàn phù hợp với quan điểm mục tiêu mà nghị quyết, thị Đảng văn quy phạm pháp luật Nhà nước 4.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MƠI TRƯỜNG TRONG Q TRÌNH THỰC HIỆN QUAY HOẠCH 4.2.1 Giải pháp giảm thiểu tác động đến thủy văn dòng chảy Nghiên cứu ĐMC minh chứng lợi ích tiềm thơng qua quản lý sử dụng đa mục tiêu tài nguyên nước trình phát triển Thủy lợi Điều cần thực giai đoạn thiết kế vận hành Ở giai đoạn thiết kế, dự án thủy lợi phải nghiên cứu đánh giá xem xét tác động chúng toàn lưu vực sơng đánh giá chi phí lợi ích việc điều chỉnh lại thiết kế Qui trình cách thức quản lý hồ chứa kể hồ chứa hoạt động cần đưa vào tính toán đầy đủ tiềm sử dụng khai thác đa mục tiêu nguồn nước Tiêu chuẩn hóa quản lý hồ chứa phải phản ánh sách quản lý tài nguyên nước quốc gia thứ tự ưu tiên lĩnh vực dự án Đặc biệt đánh giá chi tiết cụ thể hóa chế xả nước nhằm đảm bảo dòng chảy mơi trường tối thiểu để trì tính ngun vẹn hệ sinh thái hạ lưu vào mù khô điều tiết lũ vào mùa mưa Cần thiết phải có qui định ràng buộc trách nhiệm rõ cho bên quản lý hồ chứa thiệt hại đến hệ sinh thái, người, tài sản không thực qui trình lập xả nước Đây học đắt giá từ thực tế giữ nước xả nước hồ chứa năm gần gây hâu nghiêm trọng địa phương kinh tế xã hội nước Mặc dù thực tế cho thấy, qui định chung điều tiết xả lũ hồ chứa có nhiều điểm chưa cụ thể nên không đủ để cung cấp hướng dẫn thực VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 73 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC rõ ràng cho nhà quản lý hồ chứa thời điểm chế thích hợp Để đạt mục tiêu này, điều phải có tham gia đầy đủ ngành vào hệ thống quản lý lưu vực sơng Và việc đánh giá chi tiết đầy đủ chi phí lợi ích quản lý đa mục tiêu cần phải thực (bao gồm ảnh hưởng phân tán từ mục tiêu này); qui định quản lý hồ chứa (cho hồ vận hành) phải xây dựng ban hành, đảm bảo phản ánh đầy đủ việc quản lý đa mục tiêu nguồn nước có tính đến ảnh hưởng tích lũy toàn lưu vực Quản lý tài nguyên nước: Xây dựng thực khai thác sử dụng nước, điều tiết hồ chứa theo chương trình mục tiêu quốc gia quản lý tổng hợp tài nguyên nước phối kết hợp với chương trình qui hoạch phát triển thủy lợi Quản lý chất lượng nước: Các Sở Tài nguyên Môi trường người dân phải phối hợp để quản lý kiểm soát chặt chẽ việc xả thải dự án hoạt động sản xuất thủy sản, nông nghiệp khai thác du lịch lưu vực 4.2.2 Giải pháp giảm thiểu tác động đến thành phần môi trường a Giải pháp ô nhiễm môi trường đất: Lượng đất đá đào đắp khu vực dự án có khả làm nhiễm mơi trường q trình vận chuyển đổ bỏ Các phế liệu chất trơ, không gây độc hại gạch vỡ, đất cát dư thừa sử dụng để san Còn vật liệu phế thải xây dựng khác khơng sử dụng bố trí vận chuyển đến bãi phế thải thực chôn lấp Khối lượng đất đá dư sử dụng vào mục đích xây dựng để bãi tập kết Khơng đổ bỏ vùng đất nơng nghiệp diện tích lớn phục vụ cho trồng trọt Xây dựng bãi chứa bùn cát nạo vét theo tiêu chuẩn để tránh gây ô nhiễm nguồn nước ngầm đất vùng xung quanh Kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo khơng có khối lượng đất đá đào cát gạch vữa thải đổ trái phép khu vực dồn lại khu đất bên cạnh cơng trường Trong q trình xây dựng khối lượng đất đá phát sinh đổ thải vị trí quy định cơng trường Các vật liệu phế thải tái chế tái sử dụng bao bì xi măng, chai lọ, mẩu sắt thép, gỗ vụn thu gom phân loại tập trung nơi quy định để bán cho người thu mua phế thải b Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước: - Đối với hồ chứa nước Biện pháp hữu hiệu để giảm ô nhiễm hữu thời gian đầu tích nước thu dọn lòng hồ trước dâng nước hồ chứa - Độ đục sông Cần tính tốn xói bề mặt đề các biện pháp phủ chống xói mặt đê thân đê tránh gây ảnh hưởng cho khu vực chân đê phía đồng VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 74 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC tăng độ đục sông mùa mưa lũ - Đối với nước thải sinh hoạt Nước thải giai đoạn thi công chủ yếu nước thải sinh hoạt công nhân Cho nên lượng nước thải sinh hoạt tập trung xử lý trước thoát nguồn thoát nước, đảm bảo chất gây ô nhiễm nước sau xử lý phải nhỏ giới hạn cho phép theo QCVN 14:2008/BTNMT (Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép) Trong khu vực công trường, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng di động phục vụ cơng trường Vị trí đặt nhà vệ sinh công cộng cách xa nguồn nước sử dụng - Đối với nước mưa nước thải thi công Nước mưa từ khu trộn vật liệu dẫn vào hệ thống thu gom riêng, xử lý qua bể lắng cặn cho thoát hệ thống chung Xây dựng hệ thống nước thi cơng vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa Các tuyến thoát nước đảm bảo tiêu triệt để, khơng gây úng ngập suốt q trình xây dựng khơng gây ảnh hưởng đến khả thải khu vực bên ngồi dự án Không tập trung loại nguyên vật liệu gần, cạnh tuyến thoát nước để ngăn thất thoát rò rỉ vào đường thải Nghiêm cấm đổ chất thải xây dựng (đá, cát, ) cơng trình xuống kênh, ao, đầm, giếng nước Các loại chất thải sử dụng để san lấp móng, phần lại thu gom chuyển đến bãi thải rác quy định Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn Hạn chế triển khai thi công vào mùa mưa, bão - Đối với nước ngầm Nước ngầm khai thác sử dụng cho sinh hoạt công nhân trộn bê tông vị trí thi cơng khơng lớn Ơ nhiễm nguồn nước ngầm xảy chiều sâu mặt đất bị hư hại nhiều có sử dụng chất gây nguy hiểm Trong thi công dự án, hạn chế cho chiều sâu hố móng nhỏ mà đảm bảo yêu cầu thiết kế kỹ thuật không sử dụng chất có danh mục cấm Nhà thầu xây dựng cần thực biện pháp để bảo vệ nguồn nước ngầm : tiết kiệm nước: Không khai thác lượng nước ngầm vượt nhu cầu hàng ngày ; kiểm soát nước thải chất thải rắn c Giảm thiểu tác động đến hệ sinh thái: - Mơi trường sinh thái nước Trong q trình xây dựng cần thực vệ sinh bước nơi có thể, tránh tạo nơi cư trú vật truyền bệnh có nước muỗi, bọ gậy VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 75 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC - Mơi trường sinh thái cạn Trong q trình thi cơng ảnh hưởng đến hệ sinh thái cạn khu vực cần thực nghiêm cấm việc săn bắt, giết hại chim, muông, thú khu rừng xung quanh khu vực công trường Không sử dụng hình thức huỷ diệt lớn lồi động thực vật khu vực đánh loại bả, thuộc độc - Thảm thực vật Không phá loài cỏ nằm khu đất bên ngồi ranh giới cơng trường Hàng rào công trường phải xây dựng ranh giới tất công trường xây dựng, khu vực lưu trữ, v.v để tránh thiệt hại không cần thiết bên ngồi cơng trường thực vật, cảnh quan nói chung Tất mái dốc đào, đắp phát quang cần có biện pháp trồng để tránh xói mòn rửa trơi tạo thảm phủ thực vật - Tài nguyên sinh thái thủy sinh Để giảm thiểu tác động đưa biện pháp phát triển nuôi trồng thủy sản nuôi cá giống nhằm tạo loài cá kinh tế phát triển hội để tạo sinh kế cho người dân Chi phí nên trở thành phần chi phí đầu tư dự án thủy lợi tính tốn tốn kinh tế dự án khác (chi phí hầu hết dự án cao) d Giảm thiểu chất thải rắn chất thải nguy hại: - Chất thải rắn xây dựng Các đơn vị thầu xây dựng hạng mục công trường tiến hành thu gom, lưu giữ chất thải xây dựng vị trí quy định cơng trường Các vị trí lưu giữ phải thuận tiện cho đơn vị thi công đổ thải Để tránh gây thất rò rỉ chất thải ngồi mơi trường vị trí lưu giữ thiết kế có vách cứng bao che có rãnh nước tạm thời… Có giám sát thường xuyên chặt chẽ ban quản lý dự án, tránh trường hợp đổ thải chất thải xây dựng bừa bãi, không nơi quy định - Chất thải rắn sinh hoạt Các hoạt động thi cơng đòi hỏi số lượng lớn công nhân xây dựng công trường Các lán trại tạm thời nguồn chủ yếu tạo rác thải sinh hoạt (ước tính khoảng 40 kg/ngày) gây nên tình trạng nhiễm mơi trường địa điểm thi công đồng thời gây tác động xã hội Vì rác thải sinh hoạt phế liệu xây dựng tập trung riêng biệt tạo khu vực quy định công trường, cách xa nguồn nước sử dụng Tập huấn, tuyên truyền cho công nhân quy định bảo vệ môi trường VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 76 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC Thu gom rác thải, nước thải sinh hoạt đổ bỏ vào nơi quy định sau xử lý chơn lấp 4.2.3 Giải pháp giảm thiểu tác động chiếm dụng đất Để hạn chế ảnh hưởng việc chiếm dụng đất xây dựng dự án người bị ảnh hưởng Chủ đầu tư thực tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư: + Khi tiến hành di dân tái định cư - định canh, phía chủ đầu tư phối hợp với cấp quyền địa phương tiến hành họp làm công tác tư tưởng giúp người dân tái định cư - định canh hòa nhập với sống người dân địa + Thực việc bồi thường, hỗ trợ kịp thời cho hộ ảnh hưởng sớm ổn định sống + Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thoả đáng sách cho hộ ảnh hưởng để hộ có đủ điều kiện thuận lợi tái định cư, định canh tốt nơi cũ Đảm bảo đạt tiêu quy hoạch - Đối với địa hình địa mạo: + Khi tiến hành khai thác đất san lấp đá thi công cơng trình, q trình bóc lớp đất phủ thảm thực vật làm biến dạng bề mặt địa hình, làm suy giảm thảm thực vật làm tăng mức độ rửa trơi đất bở rời Vì để tránh tượng đất xung quanh trượt lở xuống hố móng khai thác, trình khai thác tuân thủ thực đạt độ dốc bờ móng theo quy định + Đối với mỏ vật liệu lớp đất bề mặt sau bị bóc dỡ tiến hành biện pháp trồng phục hồi trạng môi trường bảo vệ bề mặt để chống thối hố đất, chống xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất cho khu vực, tránh suy thối đất liên quan đến q trình xói mòn, rửa trôi đất hệ làm chất dinh dưỡng vốn có đất làm gia tăng chất bất lợi: keo nhơm, keo sắt, q trình laterit hóa, phá hủy cấu trúc đất hoạt động xây dựng + Khu chiếm dụng đất tạm thời: Sau xây dựng cơng trình, ngồi số sở cố định nhà làm việc, đường vận hành,… sử dụng tiếp tục (khu vực đất chiếm dụng vĩnh viễn), sở khác khu vực đất chiếm dụng tạm thời (lán trại công nhân, bãi trữ vật liệu,…) dỡ bỏ, thu dọn sạch, san ủi để trả lại mặt Khu vực bãi thải hết khả chứa san ủi, chôn lấp - Đối với môi trường sinh thái: + Bồi thường thiệt hại rừng trồng (luồng, xoan,…) + Trồng rừng bổ sung: Đối với diện tích rừng tự nhiên bị ảnh hưởng, thu hồi khu vực (mặt cơng trình, khu TĐC – ĐC, lòng hồ,…) chủ đầu tư hỗ trợ địa phương kinh phí trồng lại vị trí trưng dụng tạm thời cho dự án (khu phụ trợ, bãi trữ, bãi thải,…), khu đất trống đồi trọc ven hồ thượng lưu hồ VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 77 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC chứa 4.2.4 Giải pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế xã hội Về tái định cư sinh kế người dân: Cần phải có chế kiểm sốt ràng buộc trách nhiệm pháp lý chủ đầu tư thực trách nhiệm người dân bị ảnh hưởng phải di dời Cụ thể: - Tiêu chí vị trí đất sản xuất dành cho tái định cư, tránh trường hợp đặt vị trí mà người dân khu tái định canh tác diện tích rừng đặc dụng, đất bạc màu trơ sỏi, khu tái định cư nằm vị trí bị sụt lún, sạt lở - Tiêu chí chất lượng cơng trình xây dựng sở hạ tầng, nhà cơng trình phụ trợ khu tái định cư - Tiêu chí thời gian thực đảm bảo tính minh bạch để giá trị tài sản người dân bị ảnh hưởng đền bù đảm bảo đời sống 4.2.5 Giải pháp giảm thiểu thiệt hại cố + Theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng thủy văn (Mực nước hồ, lượng mưa lũ trạm liên quan thông tin dự báo mưa, bão, lũ + Kiểm tra thực tế tình trạng làm việc cơng trình: tình trạng vận hành thiết bị phục vụ vận hành xả lũ, tăng cường cơng tác quan trắc cơng trình thủy công, khắc phục kịp thời hư hỏng cơng trình thiết bị đảm bảo cơng trình vận hành an toàn trước, sau mùa lũ + Tổ chức lực lượng trực lũ, triển khai kịp thời công tác cần thiết - Tổ chức thực cơng tác kiểm tra, đảm bảo tình trạng làm việc tốt cơng trình thiết bị bao gồm: + Kiểm tra khắc phục hết khiếm khuyết có khả đe dọa đến ổn định, làm việc bình thường, tin cậy cơng trình, thiết bị quan trắc thực chế độ quan trắc mùa lũ + Bảo dưỡng đầy đủ đảm bảo làm việc bình thường tổ máy phát điện, thiết bị điện, thủy lực đập tràn, cửa nhận nước nguồn điện cung cấp dự phòng Chuẩn bị phụ tùng thay cần thiết + Phải tiến hành kiểm tra thao tác thử nghiệm thiết bị liên quan đến đóng mở cửa van đập tràn, nguồn điện dự phòng, bảo dưỡng thiết bị đập tràn ghi vào sổ nhật ký kiểm tra Điều chỉnh, bổ sung, đánh giá lại công tác quy hoạch thiết kế hồ chứa, kể nhiệm vụ cơng trình mục tiêu lợi ích tổng hợp để điều chỉnh, bổ sung thân quy trình vận hành có nhiều hạn chế khắc phục thay cho công tác quy hoạch thiết kế Đối với quy trình vận hành hồ chứa lưu vực sông phải xem xét đánh giá lại nhiệm vụ hồ chứa thủy điện thủy lợi VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 78 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC Xây dựng lại quy trình vận hành liên hồ chứa theo toán hệ thống năm kể mùa lũ mùa kiệt Thông thường cuối mùa lũ giai đoạn tích nước đầy hồ để điều tiết cho mùa kiệt, đồng thời có nhiệm vụ cắt lũ muộn phải có quy trình vận hành thơng suốt mùa lũ mùa kiệt đảm bảo tính khách quan khoa học hiệu Khi mực nước hồ đến mực nước dâng bình thường mực nước trước lũ, lưu lượng xả lũ không lớn lũ đến Điều khơng sai chưa đủ mực nước hồ nhỏ mực nước dâng bình thường, hồ tích nước (Qxả =0) đến mực nước hồ đạt mực nước dâng bình thường xả lũ với lưu lượng lũ đến Do vậy, gây tượng “sốc”, cho hạ du lưu lượng đột ngột tăng từ đến lưu lượng lớn, gây sạt lở, thiệt hại cho người cho hạ du Có thể gọi “xả lũ khơng an tồn” cho hạ du Do đó, cần phải bổ sung thêm điều “xả lũ an tồn cho hạ du” vào quy trình vận hành cho hồ chứa miền Trung 4.2.6 Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang Giảm thiểu tác động đến mơi trường nước Việc sử dụng q nhiều phân bón khu vực dự án có khả gây tượng phú dưỡng hệ thống kênh mương Dự tính sau dự án hồn thành, mức độ sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu gia tăng diện tích đất canh tác khơng bị hạn chế, tăng mùa vụ canh tác Do tác hại việc tồn dư thuốc trừ sâu đất, nước nông sản ảnh hưởng chúng đến hệ sinh thái sức khỏe người chưa rõ rệt, biện pháp hữu hiệu để phòng chống tác động khuyến khích người dân sử dụng thuốc trừ sâu sinh học, phân vi sinh, áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp IPM sử dụng hợp lý, an toàn thuốc bảo vệ thực vật Để giảm thiểu tác động tới chất lượng nguồn nước mặt, nước ngầm giai đoạn vận hành cần thực biện pháp hỗ trợ khuyến nông, tổ chức buổi tập huấn kỹ thuật Quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM), tăng cường sử dụng loại thuốc trừ sâu sinh học, hạn chế sử dụng loại thuốc hố học, khuyến khích đa dạng hố trồng… Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn tỉnh Khánh Hòa nên lập kế hoạch tập huấn phối hợp với phòng khuyến nơng huyện Diên Khánh, T.P Nha Trang xã vùng dự án để thực hợp phần Giảm thiểu tác động đến môi trường đất Khi dự án hồn thiện diện tích canh tác lúa nước cấp nước tưới thường xuyên hơn, gia tăng sử dụng phân hữu cơ, phân hóa học thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật điều đương nhiên tác động không nhỏ tới môi trường đất nước Biện pháp cần đủ để giảm thiểu tác động quy hoạch đào tạo, tập huấn nuôi trồng nông nghiệp bền vững Khắc phục hạn chế tượng xói sạt lở bờ sơng VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 79 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC Như phân tích trên, tác động xói lở bờ sơng phía hạ du sau đập hình thành đập có khả xảy Tuy nhiên giai đoạn vận hành nên: - Có kế hoạch quan sát, theo dõi điểm xung yếu hai bên bờ sông - Có kế hoạch bảo vệ, che chở bề mặt nhạy cảm thảm phủ thực vật kè đá bờ sông, tránh sạt lở Nếu sử dụng biện pháp kè thảm phủ thực vật trồng tre mang lại hiệu tốt - Bên cạnh đó, Chủ đầu tư cần phối hợp với quan chức để ngăn chặn tình trạng khai thác cát bất hợp pháp diễn hạ du đập ngăn mặn dự kiến trình khai thác cát mức gây sụt lún, sạt lở bờ sông kéo theo tác động tiềm tàng khác gây bất lợi cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên sơng Sức khoe cộng đồng Ơ nhiễm mơi trường nước ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, nguyên nhân gây bệnh tiêu chảy (do vi rút, vi khuẩn vi sinh vật đơn bào), lị, trực tràng, tả, thương hàn, viêm gan A, giun, sán, Các bệnh gây suy dinh dưỡng, làm thiếu máu, thiếu sắt, gây phát triển, gây tử vong trẻ em Từ môi trường đất, nước nông sản, thuốc bảo vệ thực vật xâm nhập vào thể người tích tụ lâu dài gây bệnh ung thư, tổn thương di truyền Trẻ em nhạy cảm với thuốc bảo vệ thực vật cao người lớn gấp 10 lần Đặc biệt thuốc bảo vệ thực vật làm cho trẻ thiếu ô xi máu, suy dinh dưỡng, giảm số thông minh, chậm biết đọc biết viết Do ngồi biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đất, nước phải tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tác hại từ nguồn nước nhiễm, từ gia tăng biện pháp phòng tránh dịch bệnh có nguồn gốc từ đất nước Giảm thiểu tác động chặn đường thoát lũ tự nhiên, cản trở khả thoát lũ: Để giảm thiểu tác động này, giai đoạn vận hành đập cần phải thực bước theo trình tự ghi quy trình vận hành đập 4.2.7 Chương trình quản lý mơi trường Nhằm hạn chế tác động xấu ảnh hưởng đến mơi trường q trình thực dự án, vấn đề bảo vệ môi trường cần phải thực song song suốt trình triển khai thực dự án dự án vào hoạt động nhằm hạn chế tác động tiêu cực dự án đến môi trường Trong giai đoạn từ giai đoạn bắt đầu quy hoạch chiến lược, quy hoạch tiền khả thi, giai đoạn khả thi phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường Trong giai đoạn dự án phải gắn kết với việc đánh giá tác động môi trường mức độ chi tiết khác Các cơng trình cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dựa theo hạng VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 80 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC mục cơng trình cần phải lập ĐTM liệt kê nghị định 29/2011/NĐCP liệt kê chi tiết bảng sau: Bảng 4.2 HẠNG MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CẦN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Các hạng mục cần ĐTM Các tác động Đối tượng chịu tác động Các cơng trình nâng - Thu hồi đất để xây dựng - Ngươi dân bị thu hồi cao lực tưới tiêu: cơng trình đất, tái định cư - Xây 55, nâng - Các cơng trình tiếp nguồn, cấp 56 cơng trình tưới trạm bơm, hệ thống kênh - Nạo vét sông trục mương nạo vét sông tiêu hệ trục tác động chủ yếu giai đoạn xây thống dựng với tác động từ nước thải, rác thải, khí thải từ cơng trường xây dựng - Người dân khu vực xung quanh công trường xây dựng Các hồ chứa xây Đối với hồ chứa xây cần có dung tích từ đánh giá thay đổi chế độ 100.000m3 trở lên thủy văn, thủy lực thượng, hạ du hồ, hệ sinh thái lòng hồ vùng hạ du, q trình phân hủy chất lòng hồ giai đoạn đầu vận hành, xây dựng quy trình vận hành hồ hợp lý đảm bảo dòng chảy mơi trường xuống hạ nguồn - Ngươi dân bị thu hồi đất, tái định cư - Hệ sinh thái sơng trục nạo vét, đặc biệt lồi động vật đáy - Hệ sinh thái cạn, nước khu vực lòng hồ hạ du hồ chứa - Diện tích rừng đầu nguồn khu vực lòng hồ chứa Các cơng trình phòng - Chế độ thủy văn, thủy lực - HST sơng chống lũ dọc tuyến sơng trọng lồi có - Tình hình bồi, xói dọc sách đỏ nằm khu cửa sơng ven biển có hệ vực dự án thống đê biển dọc bờ - An tồn vùng hưởng - Tình hình bồi xói cửa lợi lấy nước, hệ thống tiếp nguồn dọc sông trục - Rủi ro cố cơng trình Các nội dung giám sát sau: - Tăng cường công tác điều tra thủy văn chất lượng nước cho hệ thống thủy nông làm sở xây dựng quy hoạch quản lý cơng trình VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 81 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC thủy nông - Tăng cường công tác quản lý khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước chất lượng nước, cần có quản lý đạo thống tránh xảy tình trạng tranh chấp nguồn nước - Có kế hoạch đào tạo để nâng cao lực quản lý cho cán vùng, tăng cường trang thiết bị phục vụ cho công tác giám sát quản lý - Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ, hiểu biết bảo vệ mơi trường người dân vùng - Tăng cường công tác quản lý rừng, rừng đầu nguồn, rừng phòng, khu bảo tồn thiên nhiên vùng - Xây dựng mạng lưới quan trắc, cải tiến mạng thông tin cảnh báo lũ lụt thiên tai Nội dung đề xuất chương trình quản lý giám sát mơi trường q trình triển khai thực quy hoạch: Giai đoạn xây dựng: Nội dung giám sát: Giám sát chất lượng đất, nước, khơng khí khu vực xung quanh cơng trường xây dựng Quản lý, giám sát tiến trình thực đảm bảo an toàn lao động, an ninh xã hội khu vực lân cận Thông số giám sát: Môi trường không khí (QCVN 05 : 2009/BTNMT): SO 2, CO, NOx, Pb, Bụi lơ lửng (TSP), Bụi PM10, Ồn ( thông số (LAeq, LAmax)), Nhiệt độ, Tốc độ gió, Phân tích gia tốc rung(3 thông số (Lva(x), Lva(y), Lva(z))) Chất lượng nước mặt (QCVN 08 : 2008/BTNMT): pH, Oxy hoà tan (DO), Độ đục, Tổng chất rắn lơ lửng , COD , BOD5, NH 4+, NO3-, NO2-, coliform, dầu mỡ Chất lượng nước ngầm (QCVN 09 : 2008/BTNMT): pH, Độ cứng (tính theo CaCO3), Tổng chất rắn lơ lửng, COD, NH4, NO3-, NO2Chất lượng môi trường đất: pH, Zn, As, Pb, Cr, Độ ẩm, Dầu mỡ Hệ sinh thái Hệ sinh thái cạn Hệ sinh thái nước (động thực vật nổi, đáy, khu hệ cá) Chủ đầu tư cần thuê đơn vị tư vấn có chức giám sát thực công việc VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 82 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC Giai đoạn vận hành: Đối với cơng trình nâng cao lực tưới, tiêu: Nội dung giám sát: Giám sát chế độ thủy văn, thủy lực, chất lượng nước trước sau cơng trình Tình hình bồi lắng, xói lở Thông số giám sát: Thủy văn H, vận tốc, chiều dòng chảy Chất lượng nước mặt: pH, nhiệt độ, TSS, DO, BOD, COD, NH 4+, NO3-, NO2- Đối với cơng trình phòng chống lũ Nội dung giám sát Quản lý, giám sát định kỳ chất lượng cơng trình,có kế hoạch tu, sửa chữa thường xuyên để tránh gây rủi ro cơng trình Thơng số giám sát: Phát hư hỏng, yếu tố bất lợi có nguy đe dọa an toàn đê Mặt cắt ngang, dọc sông trục nạo vét để đưa biện pháp nắn dòng hợp lý rủi ro bồi, xói xảy sau nạo vét Bản quản lý dự án cần xây dựng mạng lưới giám sát định kỳ VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 83 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ VỀ MỨC ĐỘ TÁC DỤNG TIÊU CỰC ĐẾN MƠI TRƯỜNG CỦA QUY HOẠCH Q trình đánh giá môi trường chiến lược cho Dự án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035” cho thấy: Các giải pháp đế xuất dự án có tác động định đến điều kiện tự nhiên, dân sinh kinh tế xã hội lưu vực Các tác động tích cực dự án chủ yếu đảm bảo nguồn nước cấp cho dân sinh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo yếu tố môi trường nguồn nước Tất nhiên giải pháp quy hoạch có tác động tiêu cực đến môi trường như: - Tiềm ẩn gây biến động địa chất địa mạo vùng có địa tầng bền vững xây dựng nhiều công trình hồ chứa, đập dâng - Việc xây dựng ngày nhiều đập ngăn nước sông làm ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ khu vực - Gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực thực dự án đường di cư số loài cá - Các tác động xã hội chủ yếu tập trung vấn đề di dân, tái định cư, đền bù hộ dân bị thu hồi đất phục vụ cho dự án… Nhìn chung tác động có khả khắc phục giảm thiểu giải pháp quản lý giải pháp kỹ thuật VỀ HIỆU QUẢ CỦA ĐMC Trong trình thực lập dự án “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035”, nhóm Quy hoạch nhóm ĐMC ln có phối hợp chặt chẽ với mục tiêu đảm bảo tính bền vững tài nguyên thiên nhiên khu vực Mọi ý kiến đề xuất ĐMC dự án xem xét kỹ lưỡng, tiếp thu có phản hồi tích cực đưa phương án chọn sau: - Nâng cấp 56 cơng trình trạng, xây dựng 55 cơng trình loại - Nạo vét trục tiêu, nâng cấp trạm bơm tiêu, xây cơng trình bao gồm cầu giới, cống cơng trình tiêu khác VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH Dựa đánh giá mơi trường, rút kết luận sau: VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 84 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC - Các tác động tiêu cực đến môi trường cơng trình đề xuất “Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển thủy lợi tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2015-2025 định hướng đến năm 2035” khó tránh nhiên giảm thiểu giải pháp quản lý giải pháp kỹ thuật Các tác động tích cực đến mơi trường khơng thể phủ nhận - Cần tiến hành lập quy hoạch chi tiết làm sở cho việc thực thi Các tác động tiêu cực có song hạn chế giảm thiểu; phải có đánh giá chi tiết cụ thể giai đoạn sau để đưa giải pháp Chi phí cho việc thực cần phải tính tốn chi tiết giúp cho việc lượng hóa tác động để so sánh, đánh giá, lựa chọn giải pháp thực cho hợp lý - Dự án đảm bảo mặt môi trường thực tốt giải pháp giảm thiểu nêu báo cáo ĐMC KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KHÁC Trong trình xây dựng cơng trình quy hoạch cần phải quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động để tránh gây tác động xấu đến môi trường Cần thực song song biện pháp giảm thiểu hoạt động xây dựng để khắc phục cách tối đa tác động xấu VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 85 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC TÀI LIỆU THAM KHẢO DHI Water & Environment, 2000 MIKE 11 A Modelling System for Rivers and Channels Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, 2010 Lập đồ ngập lụt lưu vực sơng Dinh Ninh Hòa sơng Cái Nha Trang Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, 2015 Bổ sung đặc điểm khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa Đặng Thị Kim Nhung nnk, 2008 Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển Thủy lợi tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 Đặng Thị Kim Nhung nnk, 2011 Quy hoạch Thủy lợi vùng Nam Phú Yên – Bắc Khánh Hòa Đặng Thị Kim Nhung nnk, 2011 Rà soát, bổ sung quy hoạch phòng chống lũ tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận Đặng Thị Kim Nhung nnk, 2014 Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa Đá Bàn, Suối Trầu, Ea Krông rou mùa lũ lưu vực sơng Dinh Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa JICA, 2002 Nghiên cứu Phát triển & Quản lý nguồn nước Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Hà Văn Khối, 2003 Giáo Trình Quy Hoạch Quản Lý Nguồn Nước Trường Đại học Thuỷ lợi 10 Nguyễn Vũ Việt, 2012 Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012-2020 định hướng đến năm 2050 điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng 11 Nguyễn Trọng Sinh, 1995 Cân bằng, bảo vệ Sử dụng hiệu tài nguyên nước Quốc gia Báo cáo Chương trình KC-12 12 Viện Quy hoạch Thủy lợi, 2009 Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam VIỆN QUY HOẠCH THỦY LỢI 162A-Trần Quang Khải-Hoàn Kiếm-Hà Nội 86 ... giá chuyên gia: Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: phương pháp tận dụng kinh nghiệm chuyên gia lĩnh vực Phương pháp dựa việc đóng góp thơng tin kỹ thuật từ thành viên nhóm chuyên gia lĩnh vực... đêm Theo thiêt kế Hồ Hòn Khói thực giai đoạn: giai đoạn với dung tích 1,19 triệu m 3, giai đoạn nâng cấp lên 2,36 triệu m Nguồn kinh phí nâng cấp, mở rộng thời gian thực cơng trình nhà máy tự xếp,... LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035 BÁO CÁO DMC Cam Ranh (Cao trình ngưỡng cống bờ Bắc hồ Suối Dầu: +26,5 m, cao trình ngưỡng cống bờ Nam +27m > cao trình ngưỡng cống
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY LỢI TỈNH KHÁNH HÒA, GIAI ĐOẠN 2015-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2035

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn