ĐỀ ÁN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐỒNG NAI

90 51 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 00:26

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI SỞ Y TẾ ĐỀ ÁN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐỒNG NAI ĐỒNG NAI, THÁNG NĂM 2017 PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG ĐỀ ÁN Tên đề án: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động chất lượng khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Cơ quan chủ trì thực đề án: Sở Y Tế tỉnh Đồng Nai Đối tượng, phạm vi thực đề án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai Mục tiêu đề án: - Giảm mức độ tải bệnh viện - Nâng cao khả khám chữa bệnh địa bàn, hạn chế vượt tuyến - Nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân - Nâng cao hiệu quản lý điều hành hoạt động Bệnh viện - Thí điểm mơ hình quản lý bệnh viện thơng minh để nhân rộng phạm vi tồn tỉnh Đồng Nai Nội dung đề án: - Tư vấn xây dựng tiêu chí để đạt chuẩn quốc tế JCI nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế - Đầu tư bổ sung trang thiết bị, cải tạo hạ tầng kỹ thuật bồi dưỡng cán - Ứng dụng cơng nghệ quản lý tòa nhà thông minh - Ứng dụng CNTT, trang bị sử dụng chương trình phần mềm để quản lý, điều hành thực lĩnh vực chuyên môn tồn Bệnh viện Kinh phí thực đề án: 409.008.000.000 đồng, đó: TT Nội dung Chi phí (đồng) Tư vấn công việc cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn JCI 29.500.000.000 Thực giải pháp quản lý tòa nhà thơng minh 12.025.000.000 Trang thiết bị ứng dụng CNTT (Phần thiết bị + Phần 87.606.000.000 mềm) Đầu tư bổ sung thiết bị y tế 100.000.000.000 Lắp đặt thiết bị xử lý mùi làm khơng khí 50.000.000.000 Cải tạo, nâng cấp số hạng mục kỹ thuật cảnh quan 50.000.000.000 Tổ chức xếp lại nhân sự, đào tạo, bội dưỡng chun 30.000.000.000 mơn Chi phí tư vấn chuẩn bị đầu tư (các dự án thành phần) 1.100.000.000 Chi phí quản lý thực dự án thành phần 4.000.000.000 10 Chi phí khác ( thẩm tra, thẩm định, kiểm toán, 600.000.000 toán…) 11 Chi phí dự phòng (5%) 18.240.000.000 Tổng số 383.071.000.000 Thời gian thực đề án: Giai đoạn 2017-2019 PHẦN 2: NỘI DUNG ĐỀ ÁN I/ SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN, CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN VÀ MỤC TIÊU ĐỀ ÁN Sự cần thiết lập đề án: Đồng Nai tỉnh thuộc Miền Đông Nam Bộ nước ta, có diện tích 5.904 km chiếm 1,76% diện tích tự nhiên nước chiếm 25,5% diện tích tự nhiên vùng Đơng Nam Bộ) Dân số tồn tỉnh theo số liệu thống kê đến đầu năm 2014 2.768.700 người Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành (cấp huyện) trực thuộc gồm: Thành phố Biên Hòa; Thị xã Long Khánh huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Vĩnh Cửu, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú Là tỉnh nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm cao nước Cơ cấu kinh tế phát triển theo chiều hướng tăng dần tỷ trọng ngành công nghiêp - xây dựng dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp Giá trị tổng sản phẩm địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2014 đạt gần 168 ngàn tỷ đồng, tăng 11% với năm trước Trong đó, ngành cơng nghiệp, xây dựng tăng gần 12%; ngành dịch vụ tăng gần 14%; nông lâm thủy sản tăng 3,3% Mức tăng trưởng góp phần đưa GRDP bình qn đầu người đạt 59,5 triệu đồng/người/năm Tồn tỉnh có 30 khu cơng nghiệp diện tích 9.573 40 cụm cơng nghiệp với diện tích 2.143 thu hút lực lượng lao động lớn từ nhiều tỉnh/thành phố nước lao động người nước đến làm việc tỉnh Đồng Nai Đồng Nai tiếp tục thu hút đầu tư nước trở thành tỉnh cơng nghiệp phát triển vào năm 2020 Trước tình hình phát triển kinh tế, gia tăng dân số nhu cầu khám, chữa bệnh nhân dân địa bàn tỉnh ngày tăng, năm 2008 UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y Tế Đồng Nai đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020 Trên sở Quy hoạch phê duyệt, nguồn vốn Ngân Sách tỉnh, vốn trái phiếu Chính Phủ nguồn vốn hợp pháp khác, tỉnh Đồng Nai xây dựng, nâng cấp, mở rộng, đầu tư chiều sâu cho nhiều sở y tế Tính đến thời điểm 31/12/2015 tỉnh Đồng Nai có 200 sở y tế công lập trực thuộc Sở Y Tế, có 18 bệnh viện với tổng số 6.200 giường bệnh Đặc biệt, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với quy mô 1.400 giường bệnh đầu tư xây dựng đại bậc nước ta vào hoạt động từ tháng 4/2015 góp phần tăng cường khả khám chữa bệnh địa bàn tỉnh, Bệnh viện mơ hình nước áp dụng hình thức hợp tác cơng tư lĩnh vực Y Tế áp dụng phương pháp quản lý Tuy nhiên, trạng công tác quản lý, điều hành hoạt động sở y tế cơng lập tỉnh Đồng Nai nhiều hạn chế như: - Nhân lực ngành y tế hạn chế số lượng trình độ (chưa đảm bảo số lượng cấu trình độ chun mơn theo chuyên khoa bệnh viện) - Hệ thống trang thiết bị thiếu nhiều, trình độ cơng nghệ lạc hậu - Còn thiếu số chun khoa khơng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân địa phương phải đưa đến địa phương khác - Việc ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện hạn chế, chủ yếu cơng tác hành tài - kế tốn, chưa có ứng dụng việc tạo lập sở liệu phục vụ hoạch định chiến lực y tế, vấn đề hồ sơ bệnh án điện tử, tư vấn sức khỏe từ xa…chưa áp dụng - Hiện tượng tải bệnh nhân bệnh viện diễn phổ biến - Các thủ tục khám, nhập viện, viện, toán, BHYT… chủ yếu thủ công nên nhiều thời gian thực hiện, tăng số lượng cán nhân viên bệnh viện, tạo tình trạng đơng người tất phòng khám, phòng làm thủ tục Bệnh viện Các tồn làm hạn chế hiệu cơng tác khám chữa bệnh, giảm mức độ hài lòng người bệnh, chuyển giao chế tự chủ cho bệnh viện có ảnh hưởng lớn đến hoạt động bệnh viện cần phải khắc phục Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đại bậc nước sau hoạt động năm bộc lộ số tồn cần khắc phục kịp thời để trì hoạt động tốt hơn, hiệu Việc triển khai giải pháp đồng để nâng cao hiệu quản lý nâng cao chất lượng khám bệnh cho bệnh viện tỉnh Đồng Nai đòi hỏi tất yếu giai đoạn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai có quy mơ 1.400 giường bệnh với 41 khoa phòng chun mơn, bệnh viện xây dựng hồn tồn đầu tư hệ thống trang thiết bị đại, triển khai giải pháp tốt công tác quản lý, điều hành ứng dụng CNTT vào tất hoạt động bệnh viện đem lại hiệu lớn, từ vận dụng nhân rộng giải pháp đến tác sở y tế khác tỉnh Vì việc lập Đề án “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai” cần thiết Căn pháp lý lập đề án: Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành Y Tế Đồng Nai đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; Nghị Quyết Đại hội Đảng tỉnh Đồng Nai lần thứ X xác định phải đẩy nhanh tiến độ đại hóa ngành y tế; Căn Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30/06/2006 Thủ tướng phủ việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 tầm nhìn năm 2020; Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 Thủ tướng phủ việc phê duyệt đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2020; Quyết định số 774/QĐ-BYT việc duyệt đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013 – 2020; Quyết định Số 2992/QĐ-BYT ngày 17/7/2015 Bộ Y Tế phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực hệ thống khám chữa bệnh giai đoạn 2015 – 2020; Các văn pháp lý khác… Đối tượng, phạm vi đề án: Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh địa bàn tỉnh Đồng Nai, ngành y tế triển khai nhiều giải pháp từ nhiều năm qua tập trung nguồn lực xây dựng sở vật chất, đầu tư trang thiết bị, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ…Đây giải pháp mà toàn ngành y tế thực đem lại hiệu định Tuy nhiên, với giải pháp không đem lại lợi ích hài hòa cho ba bên: Nhà nước, Bệnh viện người bệnh Nhà nước phải đầu tư nhiều kinh phí, máy nhân khơng trực tiếp khám điều trị bệnh viện cồng kềnh, chi phí quản lý vận hành bệnh viện lớn, mức độ hài lòng người bệnh chưa cao… Vì vậy, cần triển khai tiếp số giải pháp mang tính đột phá để khắc phục hạn chế Đề án tập trung vào phạm vi đối tượng sau: - Lựa chọn Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để triển khai số giải pháp (Khối nhà A- Được đầu tư 100% Ngân sách Nhà nước) - Thực biện pháp để đạt chứng nhận tiêu chuẩn Quốc tế JCI - Cải tạo số hạng mục kỹ thuật, cảnh quan đầu tư bổ sung trang thiết bị - Ứng dụng giải pháp công nghệ đại, CNTT vào tất hoạt động Bệnh viện bao gồm: Quản lý chung, hoạt động chuyên môn vận hành tòa nhà cách thơng minh Bệnh viện - Bồi dưỡng đội ngũ cán - Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017-2018 Mục tiêu đề án: - Nâng cao lực quản lý điều hành Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Nâng cao hiệu điều trị bệnh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai - Nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu nhân dân - Giảm chi phí vận hành cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - Là mơ hình để đánh giá nhân rộng giải pháp đến tất bệnh viện tỉnh Đồng Nai để nâng cao toàn diện hiệu quản lý, điều hành chất lượng khám chữa bệnh ngành y tế Đồng Nai II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI 1.Thực trạng sở vật chất kỹ thuật Bệnh viện : Năm 2006, sở đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai với giai đoạn: + Giai đoạn dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khởi công từ năm 2010 với quy mô 700 giường Tổng vốn đầu tư khoảng ngàn tỷ đồng, cơng trình gồm khối nhà cao 13 tầng lầu tầng hầm với 41 khoa, có khoa khám điều trị ngoại trú, 28 khoa điều trị nội trú, 12 khoa nghiệp vụ kỹ thuật Tại bệnh viện, có tổ chức gắn liền là: Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai; Trung tâm giám định y khoa; Trung tâm chẩn đoán y khoa kỹ thuật cao + Giai đoạn quy mô 700 giường với mức vốn đầu tư 1.260 tỷ đồng theo phương thức xã hội hóa Cơng trình tòa nhà 18 tầng lầu tầng hầm với tổng diện tích gần 13 ngàn m2, diện tích sàn khoảng 70 ngàn m2, xây dựng theo tiêu chuẩn bệnh viện cao cấp Bệnh viện thức vào hoạt động ngày 24/5/2015 đánh giá bệnh viện đại bậc Việt Nam Hình 1: Bệnh viện ĐK Đồng Nai (gồm khối nhà chính) Hình 2: Phòng điều trị bệnh nhân nội trú Hình 3: Sảnh đón tiếp bệnh nhân Hình 4: Xe di chuyển bệnh nhân Bệnh viện Hình 5: Một số trang thiết bị đại Bệnh viện Toàn trang thiết bị y tế bệnh viện đầu tư đồng bộ, đại hàng đầu Việt Nam như: máy MRI 3.0T, CT 256 lát cắt, XQ kỹ thuật số, siêu âm 5D, máy gia tốc điều trị ung bướu…Những trang thiết bị quan trọng có xuất xứ từ nước phát triển Mỹ, Đức, Nhật Bản… Bệnh viện áp dụng phương châm cung ứng dịch vụ "5 sao" chăm sóc bệnh nhân mức chi phí hợp lý, công khai, dịch vụ tư vấn khách hàng chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế giúp bệnh nhân thân nhân yên tâm khám, điều trị bệnh viện Trong thời gian lưu viện, bệnh nhân y - bác sĩ tận tình chăm sóc, thăm hỏi, tư vấn Phòng bệnh với đầy đủ tiện nghi giường bệnh cao cấp, giường thân nhân, bàn tiếp khách, nhà vệ sinh riêng, phòng tắm riêng có nước nóng, tivi, tủ lạnh, máy lạnh, internet, sofa Đặc biệt, phòng bệnh VIP có phòng riêng cho thân nhân, trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp mang lại cảm giác ấm áp, thoải mái cho người bệnh trình điều trị viện Với thực trạng sở vật chất, hệ thống trang thiết bị phương châm hoạt động Bệnh viện, công tác quản lý vận hành Bệnh viện gặp số khó khăn, nhiều cơng đoạn phải sử dụng người trực dõi, vận hành cách thủ cơng, đòi hỏi phải áp dụng giải pháp công nghệ tiên tiên để quản lý, vận hành cách tự động hóa, đảm bảo tất điều kiện để Bệnh viện hoạt động liên tục, đem lại an toàn cho đối tượng Bệnh viện Thực trạng đội ngũ cán y tế Bệnh viện Theo thống kê đến 31/12/2016 Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (Khối nhà A) có 860 nhân sự, 288 bác sĩ (trong có tiến sĩ, 20 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, 54 bác sĩ chuyên khoa I 204 bác sĩ) Về số lượng cấu chuyên môn đáp ứng theo tiêu chuẩn quy định Bộ Y Tế Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai phát triển chuyên khoa triển khai nhiều kỹ thuật điều trị mới, đòi hỏi cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện cần tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề Bệnh viện mời Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành làm việc Bệnh viện theo hình thức linh hoạt để chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cách trực tiếp, vừa tăng uy tín thương hiệu Bệnh viện, vừa giúp đội ngũ cán Bệnh viện nâng cao trình độ tay nghề Bên cạnh trình độ chun mơn, đội ngũ cán Bệnh viện cần bồi dưỡng, tập huấn quy tắc ứng xử cho phù hợp với quy mơ, tính chất định hướng hoạt động Bệnh viện Tuy nhiên, giải pháp nên mang tính ngắn hạn để khắc phục phần hạn chế trước mắt liên quan đến đội ngũ nhân bệnh viện Về lâu dài, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cần thực giải pháp để cấp chứng nhận tiêu chuẩn Quốc tế áp dụng cho bệnh viện danh tiếng, trình thực để chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn Quốc tế dẫn đến toàn điều kiện kỹ thuật, quy trình quản lý, hoạt động chuyên mơn, văn hóa ứng xử Bệnh viện cải thiện cách toàn diện khắc phục tất hạn chế nêu Hiện trạng ứng dụng CNTT Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai quan tâm đầu tư ứng dụng CNTT từ năm 2008 bao gồm số phân hệ phục vụ tiếp nhận, khám bệnh, thu phí, dược Đến đầu năm 2014, song song việc xây dựng trụ sở bệnh viện mới, Bệnh viện xúc tiến đầu tư mua sắm hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện FPT.eHospital bao gồm 17 phân hệ phục vụ quản lý khám chữa bệnh, hành văn phòng, trang thiết bị, kế tốn, nhân báo cáo thống kê Từ đến nay, hệ thống CNTT mang lại hiệu định, hỗ trợ đắc lực hoạt động khám chữa bệnh quản lý bệnh viện Qua khảo sát đánh giá chuyên gia CNTT lĩnh vực y tế, trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT phần mềm ứng dụng Bệnh viện sau: + Phần cứng: - Hệ thống hạ tầng mạng máy tính đáp ứng hoạt động hàng ngày bệnh viện Tuy nhiên, máy chủ cũ cấu hình khơng cao chíp version thấp, khơng đáp ứng mở rộng hệ thống phần mềm hướng đến thông minh, cần đầu tư bổ sung hệ thống máy chủ - Hệ thống máy chủ cũ chuyển sang làm hệ thống dự phòng cho hệ thống chuyển 01 máy chủ HIS+LIS dùng sử dụng cho hệ thống máy chủ Domain máy chủ cổng thông tin - Hệ thống thiết bị ngoại vi thiếu so với nhu cầu - Hệ thống hàng đợi kios thơng tin thiếu thiết bị, cần bổ sung hình hàng đợi, kios thơng tin với nhiều thiết bị tích hợp cho phép bệnh nhân tra cứu thông tin bệnh viện tự tiếp nhận đến bệnh viện, tự tốn thẻ… - Đã có thiết bị phục vụ điều hành bệnh viện thiếu, phòng làm việc lãnh đạo bệnh viện chưa có thiết bị liên lạc trao đổi từ xa (teleconference) + Phần mềm: - Số lượng phân hệ phần mềm trang bị so với nhu cầu - Nhiều chức phần mềm tiện ích, thơng minh chưa trang bị Do đó, cần nâng cấp bổ sung chức phân hệ trang bị, đồng thời bổ sung phân hệ thiếu Một số số liệu khám chữa bệnh công tác quản lý điều hành Bệnh viện Hiện nay, bình quân ngày Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai - khối A tiếp nhận khoảng 4.000 - 5.000 bệnh nhân khám, chữa bệnh ngoại trú, bệnh viện tiến hành 100 ca chẩn đốn hình ảnh 400 mẫu xét nghiệm sinh hóa, 200 ca cấp cứu Số bệnh nhân điều trị nội trú 1.100 người (trong quy mô khối nhà A 700 giường bệnh), bênh viện phải kê thêm giường bệnh kế hoạch giao, công suất sử dụng giường bệnh 140%, mức đô tải cao Khối nhà B bình quân ngày tiếp đón 750 lượt bệnh nhân khám, chữa bệnh ngoại trú 400 bệnh nhân điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa bố trí thêm số chuyên khoa tăng thêm số lượng phòng khám, đẩy mạnh hoạt động tư vấn điều trị ngoại trú nên số lượng người đến khám, điều trị ngoại trú nội trú, hoạt động khác gấp từ 1,5 đến lần so với Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũ Điều gây nhiều khó khăn cơng tác quản lý, điều hành thực chun mơn Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xây dựng hoàn toàn máy quản lý đội ngũ cán từ sở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cũ chuyển qua Quy mô bệnh viện tương đương bệnh viện cũ (khối nhà A – 700 giường bệnh), sở vật kỹ thuật đổi hoàn toàn, số lượng cấu phòng ban, khoa lâm sàng, cận lâm sàng có thay đổi đáng kể, phương thức quản lý chưa thay đổi theo cho phù hợp Đánh giá chung sau năm hoạt động Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai xây dựng mới, đầu tư trang thiết bị đại bậc Việt nam Phương châm hoạt động Bệnh viện hướng tới cung cấp dịch vụ y tế Bệnh viện mở rộng khu khám bệnh điều trị ngoại trú, mở rộng thêm số chuyên khoa, thực nhiều kỹ thuật khám điều trị bệnh Số lượng khám, điều trị ngoại trú nội trú hàng ngày cao gấp lần so với Bệnh viện cũ Bệnh viện tập huấn phương án kỹ trước chuyển từ sở cũ sang sở nên hoạt động đảm bảo nói tiếp hoạt động y tế địa bàn Mức độ tin tưởng hài lòng bệnh nhân nhân dân vào dịch vụ bệnh viện ngày cao Tuy nhiên, với ngơi bệnh viện đại, sang trọng vào hoạt động với hoàn tồn máy nhân cũ, chương trình ứng dụng CNTT vào hoạt động bệnh viện hạn chế khó khăn cho tồn bệnh viện Việc bố trí nhân theo cấu trúc xây dựng bệnh viện cấu khoa, phòng, phận gặp khó khăn Việc quản lý vận hành nhà mới, đại mang tính thủ cơng nên phải sử dụng nhiều nhân cho cơng tác này, việc phát xử lý cố đảm bảo an toàn, vận hành liên tục bệnh viện gặp hạn chế Các ứng dụng CNTT hoạt động quản lý, chuyên môn bệnh viện dựa tảng sở cũ nên chưa đáp ứng với yêu cầu kỹ thuật vận hành sở Nhiều khâu trình khám bệnh, tư vấn, điều trị, xuất viện, quản lý hồ sơ bệnh án phức tạp, thực thủ cơng nên nhiều thời gian, tạo nên tình trạng tụ tập đông người tất khu vực bệnh viện Các hạn chế nêu khiến cho phương châm “Cung cấp dịch vụ y tế hướng tới Sao bệnh viện khó thành thực Chi phí vận hành bệnh viện (vận hành tồ nhà) cao, tính bình qn khoảng tỷ đồng/tháng Nếu khơng áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, giải pháp quản lý vận hành tòa nhà cách thơng minh ứng dụng mạnh mẽ CNTT bệnh viện khó trì phát triển hoạt động để hướng tới ngày nâng cao chất lượng dịch vụ, đem lại hài lòng hiệu cho bệnh nhân III/ NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ CHI PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1/ Triển khai công tác tư vấn để cấp chứng nhận Tiêu chuẩn quốc tế JCI Hiện Việt nam, bệnh viện thiết kế xây dựng theo tiêu chuẩn quy định xây dựng Bộ Xây dựng ban hành Các tiêu chuẩn chủ yêu quy định yêu cầu hạ tầng kỹ thuật cho hoạt động bệnh viện Các hoạt động chun mơn thực theo quy trình, phác đồ quy định Bộ Y Tế, Bộ Y Tế ban hành tiêu chí để đánh giá chất lượng dịch vụ y 10  Bảng kê VAT đầu (nếu có)  Sổ chi tiết doanh thu + Kế toán phải trả:  Quản lý phải trả:  Lập chứng từ  Xác nhận chứng từ  Lấy chứng từ:  Chứng từ Tiền lương  Chứng từ tài sản  Tra cứu, Thống kê, báo cáo  Tra cứu liệu – F3  Sổ chi tiết Công nợ phải trả  Sổ Tổng hợp công nợ phải trả  Bảng kê VAT đầu vào + Quản lý Ngân sách:  Quản lý Ngân sách  Giao dự toán  Phân bổ Ngân sách  Quyết toán ngân sách  Hủy dự toán  Danh mục:  Nguồn ngân sách  Loại – khoản  Nhóm – tiểu nhóm – mục – tiểu mục  Chương trình – mục tiêu – dự án quốc gia  Loại hoạt động  Hoạt động nghiệp  Loại kinh phí  Danh mục Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước  Tra cứu, Thống kê, báo cáo: Trên sở thông tin chứng từ gốc nhập vào hệ thống Cần phải có chức thống kê tổng hợp, thống kê theo thông tin chi tiết  Tra cứu liệu – F3  Tổng hợp tình hình kinh phí  Kinh phí dụng đề nghị tốn  Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động  Báo cáo chi tiết kinh phí dự án  Bảng đối chiếu dự tốn kinh phí ngân sách  Bảng đối chiếu tình trạng tạm ứng tốn tạm ứng  Xác nhận số dự tài khoản kho bạc  Báo thu, chi hoạt động nghiệp HĐSXKD  Báo cáo kinh phí năm trước chuyển sang + Kế toán tổng hợp Kế toán tổng hợp: Lập chứng từ phát sinh Xác nhận chứng từ Danh mục: Tài khoản Khách hàng/Nhà cung cấp Tài khoản ngân hàng Loại chứng từ Loại Thu Chi Khoản mục phí Kỳ kế toán Danh mục Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước Tra cứu, Thống kê, báo cáo: Tra cứu liệu – F3 Sổ chi tiết tài khoản Sổ chi tiết Sổ tổng hợp Bảng cân đối tài khoản Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Chi tiết theo nguồn) Báo cáo chi tiết kinh phí dự án Bảng đối chiếu dự tốn kinh phí ngân sách KBNN Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng tốn tạm ứng kinh phí ngân sách KBNN  Báo cáo Thu, Chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh Quản lý tài sản cố định, trang thiết bị Quản lý tất thông tin tài sản cố định, trang thiết bị y tế, giúp Bệnh viện nắm bắt trạng thái tài sản cách nhanh chóng để đưa định kịp thời công tác nhập hàng, xuất sử dụng, điều chuyển, khấu hao, thu hồi, lý Các chức bao gồm: Nhập kho tài sản, công cụ: nhập kho tài sản cố định, trang thiết bị y tế từ nhà cung cấp Làm đầu vào thơng tin cho q trình xuất sử dụng sau Các thông tin cần lưu trữ gồm mã số tài sản, tên tài sản, ĐVT, số lượng, đơn giá, thành tiền, giá trị VAT, nguyên giá, giá trị lại, loại phân bổ, số năm khấu hao, số seri, model, năm sản xuất, nước sản xuất, ngày bắt đầu sử dụng, mức tiêu thụ điện, công suất, tài liệu kèm, phụ kiện, phụ tùng kèm theo thơng tin khác chi phí như: chạy thử, vận chuyển Xác nhận nhập kho Xuất sử dụng tài sản, trang thiết bị y tế: xuất tài sản, trang thiết bị y tế sử dụng, bắt đầu tính khấu hao tài sản                         23 + + + + + + Điều chuyển tài sản khoa phòng: điều chuyển tài sản, trang thiết bị y tế từ phận sang phận khác Bệnh viện sử dụng Điều kiện đầu vào tài sản, trang thiết bị y tế xuất sử dụng + Thu hồi tài sản hư hỏng: thu hồi tài sản, trang thiết bị y tế không sử dụng nữa, hư hỏng nơi sử dụng Chuyển tài sản, trang thiết bị y tế hư hỏng kho tài sản chung Bệnh viện để chờ lý + Thanh lý tài sản: lý tài sản, trang thiết bị y tế thu hồi kho chờ lý Sau lý, q trình tính khấu hao gắn với tài sản kết thúc + Tính khấu hao hàng tháng: tính tốn khấu hao tài sản, trang thiết bị y tế đồng thời phân bổ chi phí khấu hao hàng tháng vào khoa phòng sử dụng + Tra cứu tài sản công cụ 24 Quản lý vật tư – văn phòng phẩm + Quản lý văn phòng phẩm sử dụng Bệnh viện, giúp Bệnh viện dễ dàng kịp thời công tác quản lý, sử dụng báo cáo thống kê Các chức bao gồm: + Nhập từ nhà cung cấp: Nhập kho sau mua văn phòng phẩm Sau hồn tất phiếu nhập tình trạng nhập kho số lượng tồn kho văn phòng phẩm, vật tư tăng lên Các thông tin cần quản lý Ngày nhập, Nhà cung cấp, Thơng tin hóa đơn, số chứng từ gốc, người giao, người nhận, Danh sách mặt hàng nhập kho + Lập phiếu lĩnh: Các khoa phòng cần lĩnh văn phòng phẩm nhập phiếu yêu cầu cấp phát + Xuất sử dụng: Văn phòng phẩm sau nhập kho xuất sử dung theo nhu cầu khoa phòng + Kiểm kê khho văn phòng phẩm + Điều chỉnh tăng, giảm + Các biểu mẫu, báo cáo phục vụ quản lý văn phòng phẩm 25 Quản lý suất ăn + Quản lý phần ăn cung cấp cho bệnh nhân hàng ngày với chức sau: + Cập nhật danh mục phần ăn + Ghi nhận phần ăn cho bệnh nhân: khám bệnh nhân, bác sỹ/điều dưỡng định phần ăn cho bệnh nhân + Ghi nhận phần ăn bệnh nhân chọn ăn hàng ngày + Tổng hợp phần ăn: khoa dinh dưỡng tổng hợp phần từ khoa lần / ngày, trước buổi ăn + Ghi nhận cấp phát phần ăn cho khoa phòng + Quản lý giá phần ăn tính tiền cho bệnh nhân, thông tin tiền ăn tập hợp vào chi phí điều trị bệnh nhân + Các báo cáo phục vụ khoa dinh dưỡng:  Bảng chi tiết tình hình cung cấp bữa ăn khoa  Bảng tổng hợp phần ăn        Bảng tổng hợp phần ăn theo chế độ điều trị Bảng tổng hợp phần thức ăn lỏng Bảng tổng hợp phần ăn nhẹ Bảng tổng hợp ăn trưa Bảng thông tin chi tiết yêu cầu bệnh nhân Bảng tổng hợp bữa ăn theo chế độ điều trị In phiếu thông tin bữa ăn cho phần ăn 26 Quản lý đạo tuyến + Quản lý công tác đạo tuyến bệnh viện, bao gồm chức năng: + Quản lý lịch công tác bác sĩ để chuyển giao công nghệ cho bệnh viện khác + Quản lý công nghệ chuyển giao cho bệnh viện khác + Quản lý hợp đồng chuyển giao công nghệ đến bệnh viện khác + Quản lý kế hoạch chuyển giao bác sĩ theo hợp đồng + Quản lý công nghệ chuyển giao theo hợp đồng + Báo cáo tình hình thực đạo tuyến 27 Quản lý chất lượng bệnh viện + Phân hệ bao gồm chức phục vụ quản lý chất lượng bệnh viện theo Quyết định số 4858/QĐ-BYT việc ban hành thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện, mục A4.5 A4.6: + Quản lý ý kiến phàn nàn, thắc mắc khen ngợi từ bệnh nhân, thông tin phản hồi, giải quyết:  Ghi nhận thông tin phản ánh, đánh giá chất lượng bệnh viện từ bệnh nhân  Ghi nhận thông tin phản hồi giải phận bệnh viện có liên quan  Ghi nhận kết phân tích xác định nguyên nhân phàn nàn, thắc mắc xảy lỗi cá nhân và/hoặc lỗi hệ thống, hướng khắc phục  Ghi nhận thông tin khen thưởng, kỷ luật cho nhân viên y tế làm tốt chưa tốt việc phản hồi người bệnh  Ghi nhận thông tin kiến nghị lỗi hệ thống  Thống kê nhóm vấn đề người bệnh thường xuyên phàn nàn, thắc mắc  Thống kê tần số khoa/phòng nhân viên y tế có nhiều người bệnh phàn nàn, thắc mắc khen ngợi để có giải pháp xử lý xác định vấn đề ưu tiên cải tiến + Quản lý thông tin khảo sát đánh giá hài lòng người bệnh tiến hành biện pháp can thiệp:  Ghi nhận kết khảo sát  Ghi nhận thơng tin phân tích hài lòng người bệnh chia theo khoa khám điều trị  Báo cáo tỷ lệ hài lòng người bệnh  Ghi nhận phân tích sâu nhóm người bệnh chưa hài lòng + + 28 + + +  Ghi nhận kế hoạch thực biện pháp cải tiến chất lượng phục vụ chăm sóc người bệnh Quản lý khảo sát ý kiến nhân viên bệnh viện Khảo sát mức độ hài lòng người bệnh thơng qua thiết bị hình cảm ứng Cổng thơng tin điện tử Hệ thống WebPortal bệnh viện dùng để quảng bá thông tin bệnh viện, tương tác - cung cấp tiện ích cho bệnh nhân, bao gồm hai nhóm chức sau Quản trị cổng thơng tin (CMS):  Quy hoạch thiết kế website tiêu chuẩn bao gồm phần:  Static content: Các nội dung thay đổi như: Giới thiệu bệnh viện, thông tin liên hệ, ngành nghề đặc thù bệnh viện  Dynamic contents: Các tin tình hình hoạt động bệnh viện  Các chức gồm:  Quản lý chuyên mục: Cho phép thêm mới, cập nhật chuyên mục website  Soạn tin bài: Soạn tin gửi cho biên tập viên (nếu người soạn tin biên tập viên người khác nhau)  Chỉnh sửa tin  Duyệt tin  Xuất tin  Thống kê tin bài: Cho phép hiển thị danh sách tin bài, trạng thái quy trình tin  Tìm kiếm tin  Báo cáo thống kê lượt truy cập  Quản lý liên kết website  Quản lý hình ảnh hoạt động:  Cho phép quản lý hình ảnh hoạt động bệnh viện  Hình ảnh cho phép cấu hình hiển thị trang chủ  Quản lý video:  Cho phép quản lý video  Video hiển thị trang chủ đặt Auto play truy cập  Gửi thư thăm dò ý kiến bệnh nhân : Hệ thống có khả tự động gửi thư thăm dò ý kiến bệnh nhân sau khám chữa bệnh (nếu bệnh nhân có chọn checkbox nhân thông tin qua mail từ bệnh viện đăng ký thành viên)  Tạo user  Phân quyền cho user Chức dành cho bệnh nhân (patient portal):  Đăng ký thành viên  Đặt lịch hẹn  Quản lý hẹn (điều chỉnh, hủy) + 29 + + +  Nhắc nhở hẹn  Tải lên (upload) hồ sơ khám bệnh bệnh viện khác  Cập nhật thông tin bệnh nhân  Tra cứu hồ sơ y tế cá nhân (PHR)  Tra cứu thông tin viện phí  Đóng tạm ứng trực tuyến  Gửi tin nhắn web trao đổi bác sỹ, điều dưỡng điều trị  Trao đổi chung vấn đề y tế  Ý kiến góp ý bệnh viện  Ghi nhận ý kiến bệnh nhân theo thư thăm dò ý kiến Chức dành cho nhân viên lãnh đạo bệnh viện  Diễn đàn trao đổi thông tin nội  Thông báo nội bệnh viện  Tra cứu thơng tin bệnh nhân  Thơng tin hành bệnh nhân  Hồ sơ y tế điện tử  Xem tin nhắn bệnh nhân phản hồi  Xem câu hỏi y tế trả lời  Xem hộp thư góp ý bệnh nhân phản hồi  Xem kết tổng hợp kết thăm dò ý kiến khách hàng Hệ thơng tin máy tính bảng cho bác sỹ, điều dưỡng lãnh đạo bệnh viện Phân hệ bao gồm chức phục vụ bác sỹ máy tính bảng: Danh sách bệnh nhân: Tìm kiếm lọc danh sách bệnh nhân theo khoa/phòng, hỗ trợ tìm kiếm bệnh nhân theo mã vạch Hồ sơ điện tử: Xem thơng tin hành bệnh nhân thông tin điều trị (Tiền tiền sử, sinh hiệu, khám bệnh, dị ứng thuốc, toa thuốc, phẫu thuật – thủ thuật, y lệnh điều trị, bệnh án nội trú, hội chẩn, chẩn đốn hình ảnh, xét nghiệm):  Thông tin toa thuốc: Xem toa thuốc định cho bệnh nhân  Thông tin xét nghiệm SH – HH – MD: Xem kết xét nghiệm sinh hóa, huyết học miễn dịch bệnh nhân  Thơng tin chẩn đốn hình ảnh: Xem kết chẩn đốn hình ảnh gồm X-Quang, MSCT, MRI, Nội soi, Nội soi TMH, Nội soi tiêu hóa, Siêu âm, Điện tim, Điện tim gắng sức, Điện não, DSA, Điện cơ)  Thơng tin tóm tắt hồ sơ bệnh án bệnh nhân: Trang 1,4 Hồ sơ bệnh án  Thông tin y lệnh điều trị: Xem y lệnh điều trị cho bệnh nhân nội trú  Thông tin phẫu thuật – Thủ thuật: Xem kết Phẫu thuật – Thủ thuật chi tiết  Thông tin phiếu chăm sóc: Xem phiếu chăm sóc bệnh nhân nội trú + Lịch làm việc: Ghi công việc cần làm đặt lịch nhắc nhở cơng việc + Ghi chẩn đốn: Hỗ trợ bác sĩ ghi trực tiếp hình ảnh CĐHA (X-Quang, MRI,…) bệnh nhân + Công thức y khoa: Cơng thức tính BMI, BSA Creatinine + Danh mục ICD: Tra cứu hệ thống phân loại bệnh quốc tế + Danh bạ nhân viên: Tra cứu thông tin liên lạc nhân viên bệnh viện + Thay đổi phòng ban/kho dược: Thay đổi phòng ban, kho dược mặc định trình sử dụng ứng dụng + Đăng nhập: Truy cập vào ứng dụng + Đăng xuất: Đăng xuất khỏi ứng dụng + Hệ thống Báo cáo cho lãnh đạo bệnh viện: Xem in ấn báo cáo:  Thống kê theo tiếp nhận địa bàn cư trú  Tổng hợp số lượng khám theo bác sỹ / chuyên khoa  Danh sách bệnh nhân nhập viện  Báo cáo bệnh nhân nội trú  Báo cáo doanh thu ngày  Báo cáo doanh thu theo khách hàng  Danh sách bệnh nhân khám theo phòng  Báo cáo doanh thu theo BS định  Báo cáo doanh thu theo Bác sĩ  Bảng kê định CLS theo bác sĩ  Báo cáo thống kê hoạt động CLS theo khoa / phòng  Báo cáo xét nghiệm 30 Quản trị danh mục + Quản trị thơng tin tồn danh mục liệu dùng bệnh viện: + Danh mục dịch vụ kỹ thuật; + Danh mục thuốc tân dược; + Danh mục vật tư tiêu hao; + Danh mục thuốc vị thuốc y học cổ truyền; + Danh mục bệnh y học cổ truyền; + Danh mục bệnh theo ICD X; + Danh mục máu chế phẩm máu; + Danh mục sở khám bệnh, chữa bệnh + Chỉ tiêu tổng hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT + Chỉ tiêu chi tiết thuốc toán BHYT + Chỉ tiêu chi tiết dịch vụ kỹ thuật vật tư toán BHYT + Chỉ tiêu số kết cận lâm sàng + Chỉ tiêu theo dõi diễn biến lâm sàng + Danh mục nhóm theo chi phí + Danh mục khoa phòng + Danh mục tai nạn thương tích + Danh mục loại giá, bảng giá + Danh mục bệnh nhân + + + + + + 31 + + 32 + + + + + + + 33 + Danh mục phòng bệnh, giường bệnh Danh mục đối tượng bệnh nhân Danh mục đối tượng – loại giá Danh mục nhân viên, nhóm nhân viên, user Danh mục kho dược Các danh mục khác phục vụ phân hệ phần mềm có dự án Kết nối BHYT Tuân thủ qui định có hiệu lực thời điểm triển khai dự án danh mục dùng chung áp dụng khám bệnh, chữa bệnh toán BHYT Gửi liệu điện tử đến hệ thống thông tin giám định BHYT Quản lý chống nhiễm khuẩn Quản lý công việc sau khoa chống nhiểm khuẩn: Quản lý đồ vải Quản lý công cụ, dụng cụ trùng phục vụ phẩu thuật, thủ thuật Quản lý vật tư y tế tiêu hao Quản lý đánh giá nội chống nhiễm khuẩn (hậu kiểm) Quản lý nhiễm khuẩn bệnh nhân (theo hồ sơ bệnh án) Báo cáo thống kê phục vụ quản lý chống nhiễm khuẩn Quản lý điều dưỡng Các chức bao gồm:  Lập phiếu kiểm tra điều dưỡng: Quản lý thông tin nhận xét hoạt động điều dưỡng dựa vào mẫu phiếu kiểm tra điều dưỡng  Tổng hợp phiếu kiểm tra điều dưỡng: Tổng hợp phiếu cho người dùng tiện xem xét, báo cáo  Cập nhật phiếu kiểm tra điều dưỡng: Quản lý cập nhật thông tin phiếu kiểm tra điều dưỡng  Nhật ký quản lý: Sau hoàn tất trình kiểm tra điều dưỡng khoa phòng ban, ban quản lý điều dưỡng ghi nhận thông tin nhận xét ghi nhật ký kiểm tra  Cập nhật ký quản lý: Quản lý cập nhật thông tin nhật ký quản lý  Bình phiếu chăm sóc: Bộ phận quản lý tìm kiếm phiếu chăm sóc cần bình phiếu, ghi nhận thơng tin nhận xét phiếu chăm sóc này, sau lưu thơng tin xuống sở liệu  Tổng hợp bình phiếu chăm sóc: Tổng hợp bình phiếu chăm sóc, giúp đánh giá nhanh kết quản chăm sóc bệnh nhân thơng q phiếu chăm sóc  Cập nhật bình phiếu chăm sóc: Quản lý cập nhật thơng tin bình phiếu chăm sóc  Tìm kiếm phiếu hiếu kiểm tra điều dưỡng nhật ký quản lý điều dưỡng theo nhiều tiêu chí 34 + 35 + + + + + + + 36 +  Tìm kiếm phiếu chăm sóc theo nhiều tiêu chí khác nhau, giúp q trình nhận xét, đánh giá phiếu chăm sóc trở nên nhanh chóng, dễ dàng  Thống kê – Báo cáo: Thống kê báo cáo tình hình điều dưỡng khoa – phòng ban Quản lý cố y khoa, sai sót chun mơn Các chức bao gồm:  Quản lý thông tin cố y khoa  Quản lý thơng tin sai sót chun mơn  Báo cáo thống kê cố y khoa  Báo cáo thống kê sai sót chun mơn Quản lý nghiên cứu khoa học Quản lý đề tài nghiên cứu bệnh viện, thông tin cần quản lý gồm: Tên Đề tài, kinh phí (Số lượng, nơi cấp, tiến độ giải ngân), cấp quản lý (nhà nước, bộ, thành phố, sở), người làm, khoa làm, tiến độ: đề cương, thu nhập SL, xử lý SL, viết bc, nghiệm thu, đăng báo) Quản lý vật tư, trang thiết bị cho nghiên cúu đề tài Ra thông báo, đăng ký làm nghiên cứu Cấp tuyển (bộ, sở khoa học công nghệ, cấp nhà nước): Thông tin dự tuyển, trúng tuyển Cơ sở tự đề xuất, đề cho nhóm Quản lý CSDL phân loại, đề tài (Nhiều cấp, search ), để phân loại trùng có Hỗ trợ định: Gợi ý định bệnh dựa triệu chứng Các chức bao gồm:  Quản lý danh mục triệu chứng bệnh  Quản lý danh mục bệnh với triệu chứng kèm theo  Ghi nhận triệu chứng bệnh bệnh nhân khám bệnh ngoại trú  Ghi nhận triệu chứng bệnh bệnh nhân khám bệnh nội trú  Hỗ trợ đưa gợi ý cho bác sỹ danh sách bệnh có liên quan đến triệu chứng bệnh nhân để hỗ trợ bác sỹ định bệnh  Kết nối phân hệ phác đồ điều trị để hiển thị phác đồ hỗ trợ bác sỹ điều trị bệnh B Hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS) Quản lý thiết bị xét nghiệm + Quản lý thông tin máy xét nghiệm + Quản lý nội dung xét nghiệm mà máy thực + Quản lý bảng MAP số xét nghiệm máy HIS Quản lý thông tin bệnh nhân + Quản lý thông tin bệnh nhân mã bệnh nhân, họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, thơng tin chẩn đốn sơ từ bác sỹ định + Trong trường hợp bệnh nhân ghi nhận thông tin từ hệ thống HIS thơng tin chuyển sang tự động, người dùng không cần nhập lại + Cập nhật thơng tin bệnh nhân có thay đổi + Cho phép tìm kiếm nhanh chóng thơng tin bệnh nhân yêu cầu xét nghiệm dựa thơng tin tên, tuổi, giới tính Quản lý yêu cầu xét nghiệm + Quản lý yêu cầu xét nghiệm nhập vào Yêu cầu xét nghiệm xuất phát từ bệnh viện khác gửi đến từ khoa phòng bệnh viện + Trong trường hợp bệnh nhân bác sỹ định từ hệ thống HIS bệnh viện, thông tin yêu cầu xét nghiệm chuyển sang, người dùng không cần nhập lại Quản lý mẫu bệnh phẩm + Quản lý danh sách bênh nhân cần lấy bệnh phẩm xét nghiệm + Ghi nhận thông tin bệnh phẩm lấy từ bệnh nhân + Các nội dung xét nghiệm cần thực cho mẫu bệnh phẩm Quản lý cấp phát mã vạch + Cấp phát mã (SID) cho ống máu xét nghiệm + In mã vạch với thông tin bệnh nhân tương ứng để người dùng dán vào ống máu, giúp máy xét nghiệm nhận dạng mã ống máu ống máu đặt vào máy xét nghiệm + Cho phép hủy SID cấp, cấp lại SID Quản lý kết nối thiết bị + Gởi yêu cầu đến máy xét nghiệm để thực xét nghiệm cho bệnh nhân Khi đặt ống máu có mã vạch vào máy xét nghiệm, máy quét mã vạch hiểu cần thực nội dung cho ống máu + Đối với máy xét nghiệm có tương tác chiều, kết từ máy xét nghiệm tự động chuyển sang phần mềm, đồng thời phân tích lưu trữ liệu phục vụ việc trả kết cho bệnh nhân Quản lý kết xét nghiệm + Sau thực xong, kết quản lý máy, in kết trả lại bệnh nhân Bác sĩ khoa nội trú phòng khám xem kết máy tính mà không cần đợi kết giấy + Cho phép kỹ thuật viên xét nghiệm xem trước, kiểm tra, hiệu chỉnh, đánh giá kết trường hợp cần thiết + Cho phép bác sỹ khoa xét nghiệm kiểm tra duyệt kết xét nghiệm để trả cho nơi định + Truyền kết vào hệ thống HIS phục vụ việc trả kết cho bệnh nhân + Các loại kết xét nghiệm bao gồm:  Kết xét nghiệm Huyết học  Kết xét nghiệm Sinh Hóa  Kết xét nghiệm Vi sinh  Kết xét nghiệm Miễn dịch + Riêng kết xét nghiệm Giải phẩu bệnh bác sỹ xem hình ảnh trực tiếp kính hiển vi nhập kết cho bệnh nhân Báo cáo thống kê + Cho phép tìm kiếm nhanh chóng thông tin bệnh nhân yêu cầu xét nghiệm dựa thông tin tên, tuổi, giới tính + Các báo cáo thống kê phục vụ khoa xét nghiệm C/ Hệ thống quản lý thông tin chẩn đốn hình ảnh (RIS) Quản lý thiết bị chẩn đốn hình ảnh + Quản lý thơng tin máy chẩn đốn hình ảnh + Quản lý nội dung chẩn đốn hình ảnh mà máy thực Quản lý thông tin bệnh nhân + Quản lý thông tin bệnh nhân mã bệnh nhân, họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ, thơng tin chẩn đoán sơ từ bác sỹ định + Trong trường hợp bệnh nhân ghi nhận thông tin từ hệ thống HIS thơng tin chuyển sang tự động, người dùng không cần nhập lại + Cập nhật thơng tin bệnh nhân có thay đổi + Cho phép tìm kiếm nhanh chóng thơng tin bệnh nhân dựa thông tin tên, tuổi, giới tính Quản lý yêu cầu + Quản lý u cầu chẩn đốn hình ảnh nhập vào u cầu chẩn đốn hình ảnh xuất phát từ bệnh viện khác gửi đến từ khoa phòng bệnh viện + Trong trường hợp bệnh nhân bác sỹ định từ hệ thống HIS bệnh viện, thông tin u cầu chẩn đốn hình ảnh chuyển sang, người dùng không cần nhập lại Quản lý kết chẩn đốn hình ảnh + Sau thực xong, kết quản lý máy, in kết trả lại bệnh nhân Bác sĩ khoa nội trú phòng khám xem kết máy tính mà khơng cần đợi kết giấy + Các loại chẩn đốn hình ảnh bao gồm:  Nhập in kết Siêu âm trắng đen  Nhập in kết Siêu âm màu  Nhập in kết Siêu âm tim  Nhập in kết Xquang  Nhập in kết CT Scanner + Chương trình cho phép lưu trữ nhiều hình ảnh + Cho phép định nghĩa mẫu kết sẵn để việc nhập kết nhanh chóng Kỹ thuật viên phòng kỹ thuật cần chọn mẫu để ghi nhận kết cho ca thực hiện, nhập lại từ đầu + Đối với máy Xquang, CT.Scan, MRI chương trình cho phép ghi nhận thêm thông tin số lượng thuốc cản quang, số lượng phim sử dụng nhằm phục vụ công tác thống kê, quản lý Quản lý kết thăm dò chức + Sau thực xong, kết quản lý máy, in kết trả lại bệnh nhân Bác sĩ khoa nội trú phòng khám xem kết máy tính mà khơng cần đợi kết giấy + Các chức bao gồm:  Nhập in kết Điện tim thường qui  Nhập in kết Điện tim gắng sức  Nhập in kết Nội soi + Chương trình cho phép lưu trữ nhiều hình ảnh + Cho phép định nghĩa mẫu kết sẵn để việc nhập kết nhanh chóng Kỹ thuật viên phòng kỹ thuật cần chọn mẫu để ghi nhận kết cho ca thực hiện, nhập lại từ đầu Quản lý kết nối thiết bị + Kết nối với cổng video máy để lấy hình ảnh trực tiếp từ camera + Cho phép ghi video suốt trình thực + Cho phép capture hình ảnh cần thiết cho việc trả kết + Đưa vào in chung kết quả, tiết kiệm chi phí in hình riêng giấy in chun dụng máy Báo cáo thống kê + Cho phép tìm kiếm nhanh chóng thơng tin bệnh nhân u cầu chẩn đốn hình ảnh, thăm dò chức dựa thông tin tên, tuổi, giới tính + Các báo cáo thống kê phục vụ khoa chẩn đốn hình ảnh D/ Hệ thống quản lý lưu trữ trao đổi hình ảnh y khoa (PACS) PACS Server Quản lý hệ thống lưu trữ hình ảnh Quản lý hệ thống server partitions phân vùng kết nối Quản lý thiết bị kết nối đến server partition modality, pacs client Lưu trữ hình ảnh DICOM thông tin liên quan ca khảo sát Quản lý truy xuất, upload download hình ảnh server partitions devices PACS Client Kết nối đến Pacs server (server partitions) Download (retrieve), upload (send) hình ảnh Dicom với Pacs server (server partitions) Xem ảnh Dicom xử lý ảnh zoom-in, zoom-out, điều chỉnh màu, điều chỉnh độ sáng tối, lật, xoay, cắt, thêm đánh dấu, thích In ảnh Dicom đến máy in theo chuẩn Export ảnh Dicom thiết bị lưu trữ CD/DVD kèm theo phần mềm mini Dicom Viewer E/ Hệ thống phục vụ quản trị bệnh viện Hệ thống điều khiển trung tâm + Kết nối hệ thống thông tin bệnh viện hiển thị thông tin theo yêu cầu hình lớn phòng điều hành bệnh viện Hệ khai thác, thống kê, báo cáo + Các báo cáo tổng hợp, phân tích phục vụ lãnh đạo bệnh viện dựa phạm vi thông tin nghiệp vụ thực phân hệ phần mềm có triển khai dự án + Các báo cáo tổng hợp gửi quan quản lý nhà nước Sở Y tế, Bộ Y tế dựa phạm vi thông tin nghiệp vụ thực phân hệ phần mềm có triển khai dự án Quản trị kết nối thiết bị nội + Kết nối hệ thống tổng đài điện thoại để tính phí cho bệnh nhân + Quản trị thông tin kết nối từ hệ thống đến thiết bị y tế để theo dõi tình trạng hoạt động thiết bị y tế + Kết nối hệ thống thiết bị gọi y tá + Kết nối hệ thống nhắn tin + Quản trị tình hình hoạt động thiết bị CNTT Quản lý giao việc, báo cáo, kiểm tra (dashboard) + Quản lý giao việc + Cập nhật tình trạng cơng việc + Cập nhật kết cơng việc + Báo cáo thống kê tình hình giao việc, tình hình thực hiện, kết Quản trị hệ thống chung + Cho phép quản trị hệ thống thực thao tác liên quan đến vấn đề bảo mật hệ thống Các chức bao gồm: + Quản trị người dùng, phân quyền chức  Thêm người sử dụng truy cập vào hệ thống bao gồm tên mật  Sửa tên thông tin khác người sử dụng  Vô hiệu hóa người sử dụng khỏi hệ thống  Thêm nhóm người sử dụng  Sửa tên thơng tin khác nhóm người sử dụng  Vơ hiệu hóa nhóm người sử dụng khỏi hệ thống  Phân người sử dụng vào nhóm (khi cấp quyền cho nhóm tất người sử dụng nhóm có quyền vừa cấp cho nhóm)  Sửa tên hay tiêu đề báo cáo hệ thống  Cấp quyền cho nhóm: Khi cấp quyền cho nhóm tất thành viên nhóm có quyền hệ thống Như thêm thành viên vào nhóm người sử dụng có quyền truy cập hệ thống thành viên nhóm mà khơng cần phải cung cấp quyền cho người sử dụng Điều hữu ích cho hệ thống lớn nhiều phòng ban, nhiều người sử dụng + Đăng nhập (Login)  Chương trình xây dựng hệ thống bảo mật thơng việc kiểm sốt quyền truy nhập thông qua tên mật + + + + + +  Người sử dụng muốn truy cập vào hệ thống phải cung cấp tên (User Name) mật (Password) để truy cập Lúc chương trình kiểm tra tên mật có tồn hay khơng người sử dụng có quyền thao tác chức hệ thống người quản trị cung cấp Tạm thoát (Logout): Cho phép truy cập vào hệ thống người sử dụng khỏi hệ thống Thay đổi mật khẩu: Cho phép người sử dụng thay đổi mật tên mật tồn hệ thống Tham số người dùng: Cho phép quản trị hệ thống phân quyền cho người dùng vào làm việc phòng ban nào, khoa dược nào, quầy tiếp nhận nào, quầy thu ngân nào, tên máy tính nào… người sử dụng làm việc phòng ban / máy tính Định nghĩa gõ tắt: Cho phép người sử dụng định nghĩa ký tự gõ tắt người sử dụng định nghĩa vào chương trình gõ ký tự gõ tắt chương trình tự động hiển thị liệu người sử dụng định nghĩa Khóa liệu: Những người cấp quyền khóa hay mở khóa liệu Đối với số liệu khoa dược, sau kiểm tra đối chiếu sổ sách, người có trách nhiệm khóa sổ khơng có quyền chỉnh sửa hay thêm liệu khoảng thời gian bị khóa Đối với bệnh án, sau xuất viện, chương trình tự động khóa bệnh án khơng nhân viên thêm hay thay đổi thơng tin người có trách nhiệm khơng cho phép Quản trị kết nối hệ thống bên (BHXH, Sở Y tế/Bộ Y tế, Ngân hàng) Kết nối hệ thống khác theo qui định:  Kết nối BHYT  Kết nối số liệu SYT/BYT  Kết nối toán với ngân hang PHỤ LỤC 5: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CNTT TT Hoạt động 10 11 12 13 14 15 Xây dựng dự án đầu tư Phê duyệt dự án đầu tư Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thẩm định giá Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng Hồ sơ mời thầu trình phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Mời thầu-Mở thầu-Xét thầu- Lập báo cáo đánh giá Trình phê duyệt kết đấu thầu Thương thảo hợp đồng- ký hợp đồng trao thầu Chuyển giao giám sát q trình lắp đặt hệ thống cơng nghệ thơng tin Đào tạo chuyển giao công nghệ Lắp đặt giám sát trình lắp đặt thiết bị Đưa thiết bị vào hoạt động Kiểm toán Thẩm tra phê duyệt toàn 2017 2018 10 11 12 10 11 12 ... số danh mục sử dụng phần mềm tin học quản lý bệnh viện: - Mã hành theo Chính phủ ( Tổng cục Thống kê ) ban hành - Mã bệnh viện theo danh mục Bộ Y tế ban hành - Mã nơi đăng ký khám chữa bệnh ban... and family rights) - Giáo dục người bệnh gia đình (Patient and family education) - Chăm sóc phẫu thuật gây mê (Anesthesia and surgical care) - Quản lý sử dụng thuốc (Medication management and... management and safety) - Quản trị, lãnh đạo định hướng (Governance, leadership and direction) - Bằng cấp đào tạo cán nhân viên (Staff qualification and education) - Quản lý thông tin (Management
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÁN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐỒNG NAI, ĐỀ ÁN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn