QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LA VIE

87 26 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:58

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƢƠNG HẰNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LA VIE LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƢƠNG HẰNG QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LA VIE Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN AN HÀ HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi, có hỗ trợ từ Thầy hướng dẫn Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố cơng trình Tơi xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu Tác giả Nguyễn Phƣơng Hằng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Khái niệm, mục tiêu phân tích tình hình tài quản trị tài doanh nghiệp, ý nghĩa phân tích tình hình tài 1.2 Cơ sở liệu phục vụ phân tích tình hình tài doanh nghiệp 10 1.3 Phương pháp phân tích tình hình tài 12 1.4 Nội dung phân tích tình hình tài 16 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH LAVIE 40 2.1 Khái quát Công ty TNHH La Vie 40 2.2 Thực trạng phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie 43 2.3 Thực trạng công tác tổ chức phân tích tình hình tài cơng ty 62 2.4 Đánh giá thực trạng phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie, tồn cần khắc phục 64 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CƠNG TY TNHH LA VIE 68 3.1 Phương hướng ngun tắc nâng cao hiệu phân tích tình hình tài 68 3.2 Các giải pháp hồn thiện phương pháp phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie 69 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CKTĐ: Các khoản tương đương ĐTTC: Đầu tư tài GTGT: Giá trị gia tăng NN: Nhà nước ROA: Suất sinh lời tài sản ROE: Suất sinh lời vốn chủ sở hữu TNDN: Thu nhập doanh nghiệp TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ: Tài sản cố định VCSH: Vốn chủ sở hữu XDCB: Xây dựng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ẢNG T N ẢNG TRANG Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH Lavie 41 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ phân tích tài Dupont 68 Bảng 2.1 Bảng phân tích cấu tài sản giai đoạn 2014 - 2016 44 Bảng 2.2 Bảng phân tích cấu nguồn vốn giai đoạn 2014 - 2016 48 Bảng 2.3 Phân tích khả toán giai đoạn 2014 - 2016 50 Bảng 2.4 Bảng phân tích kết hoạt động kinh doanh 52 Bảng 2.5 Bảng phân tích Tỷ suất sinh lợi cơng ty 55 Bảng 2.6 Bảng phân tích Hiệu sử dụng tài sản Công ty 57 Bảng 2.7 Phân tích hệ số kết cấu tài cơng ty 61 Bảng 3.2 Bảng phân tích kết hoạt động kinh doanh năm 2016 74 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh mơi trường kinh tế khơng ngừng biến động hệ thống báo cáo tài khơng ngừng hồn thiện đổi để chuẩn mực với quốc tế đáp ứng nhu cầu thông tin cho người sử dụng Các doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần đổi đặt vấn đề quản lý tài mối quan tâm hàng đầu Nhà quản lý cần nắm bắt thị trường, xác định nhu cầu vốn, tìm kiếm huy động vốn để sử dụng nguồn vốn hợp lý từ giúp hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đạt hiệu Doanh nghiệp cần nắm nhân tố ảnh hưởng, mức độ, xu hướng tác động nhân tố đến tình hình tài doanh nghiệp sở phân tích tài doanh nghiệp điều thực Các nhà quản lý doanh nghiệp muốn thấy rõ tình hình hoạt động tài chính, nhận mặt mạnh mặt hạn chế doanh nghiệp để đưa giải pháp nâng cao chất lượng doanh nghiệp tăng cường tình hình tài cần thường xun phân tích báo cáo tài Quản trị tài phận quan trọng quản trị doanh nghiệp Tất hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới tình hình tài doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy kìm hãm trình kinh doanh Do đó, để phục vụ cho cơng tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu nhà quản trị cần phải thường xun tổ chức phân tích tình hình tài cho tương lai Bởi thơng qua việc tính tốn, phân tích tài cho ta biết điểm mạnh điểm yếu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiềm cần phát huy nhược điểm cần khắc phục Từ nhà quản lý xác định nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh đơn vị thời gian tới Với doanh nghiệp hay tổ chức kinh doanh dù lớn hay nhỏ hoạt động mong muốn hoạt động có hiệu thu lợi nhuận nhiều đạt mục tiêu mà công ty đề Để làm điều đòi hỏi cần có nhiều yếu tố cấu thành nên vốn, nhân lực, công nghệ v.v… Một việc cần làm phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Cơng ty TNHH LaVie doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nước uống đóng chai Hiện La Vie thành viên nhãn hàng Nestle Waters, tập đồn nước uống đóng chai hàng đầu giới Hiện có nhiều thương hiệu doanh nghiệp nước kinh doanh lĩnh vực nước uống đóng chai đặc biệt nước khống mà cơng ty chịu cạnh tranh liệt Muốn phát triển bền vững công ty cần quan tâm đến cơng tác phân tích tình hình tài để đánh thực trạng tiềm cơng ty để có định đắn.Nhận thức tầm quan trọng phân tích tình hình tài chính, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị tài phân tích số tài Cơng ty Trách nhiệm hữu hạn LaVie” nhằm hồn thiện việc phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie nói riêng doanh nghiệp nước nói chung đường hội nhập Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Sách “ Key management ratios: the clearest guide to the critical numbers that drive your business” tác giả Ciaran Walsh năm 2006 Đưa tiêu chuẩn để đánh giá hiệu kinh doanh doanh nghiệp qua tiêu tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản, tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư, tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Tại Việt Nam có nhiều đề tài nghiên cứu quản trị tài phân tích số tài nhiều tổ chức khác đề tài “Phân tích báo cáo tài nhằm tăng cường quản lý tài bưu điện tỉnh Nghệ An” năm 2015 Trần Thị Hoa tác giả Tác giả Trần Thị Hoa nêu sở lý luận phân tích báo cáo tài chính, kết nghiên cứu đề tài có ý nghĩa với tổ chức Nhưng đề lại chưa phân tích sâu chưa đề cập đến số tiêu mức độ độc lập tài hay cấu khoản mục tài sản Trong sách “ Phân tích báo cáo tài chính” trường Đại học Kinh tế quốc dân nhà xuất Tài chính, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang năm 2011 cung cấp cho đối tượng cần sử dụng tranh tài doanh qua phân tích tình hình huy động vốn, tự chủ hoạt động tài khả toán, khả sinh lời doanh nghiệp Đề tài nghiên cứu năm 2015 tác giả Bùi Văn Hồng “Phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần Vinaconex 25” Tác giả nêu vấn đề lý luận phân tích báo cáo tài phân tích thực trạng tài phân tích báo cáo tài Cơng ty cổ phần Vinaconex Từ tác giả có đề xuất giải pháp thích hợp để hồn thiện tổ chức Trong thời gian qua chưa có đề tài nghiên cứu cụ thể chuyên sâu “Quản trị tài phân tích số tài Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Lavie” Để kế thừa phát huy cơng trình nghiên cứu trước luận văn hồn thiện hệ thống lý luận quản trị tài chính, phân tích số tài bên cạnh đề xuất giải pháp hợp lý hiệu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa sở lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp Từ thấy phương pháp nội dung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu hoạt động kinh doanh thơng qua báo cáo tài Cơng ty TNHH Lavie, liên hệ so sánh với số doanh nghiệp ngành Từ kết phân tích đạt được, làm rõ điểm mạnh, điểm yếu tình hình tài cơng ty đề xuất phương hướng giải thực trạng hồn thiện phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie Nhiệm vụ nghiên cứu: Đánh giá thực trạng tình hình tài cơng ty TNHH La Vie Phân tích đánh giá báo cáo tài nhằm đưa mặt mạnh điểm bất ổn, từ đề xuất biện pháp quản trị tài đắn kịp thời Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn tình hình tài cơng ty phân tích số tài Công ty TNHH La Vie Phạm vi nghiên cứu: Về khơng gian nghiên cứu: đề tài tập trung phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH La Vie Về thời gian nghiên cứu: Báo cáo tài công ty từ năm 2014 đến năm 2016 Về nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp.Đề tài nghiên cứu thực trạng phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie, từ đề xuất phương hướng hồn thiện phân tích tình hình tài hiệu phù hợp với xu hội nhập cung cấp thông tin cho việc định hợp lý Cơ sở lý luận phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu: Phương pháp thu thập thứ cấp: Các liệu sở lý luận phân tích báo cáo tài tham khảo từ sách, báo, giáo trình Các tài liệu trình hình thành phát triển Công ty trách nhiệm hữu hạn La Vie Báo cáo tài 03 năm năm 2014, năm 2015 năm 2016 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp: Những tiêu tài của Cơng ty TNHH La Vie tính dựa vào hệ thống báo cáo tài năm từ 2014 đến năm 2016 Phương pháp phân tích số liệu: Tác giả sử dụng phương pháp so sánh phương pháp tỷ lệ Các phương pháp sử dụng phù hợp, linh hoạt với nội dung phân tích để đánh giá thực trạng tình hình tài cơng ty nhiều mục đích sử dụng nhiều góc độ khác Ý nghĩa luận thực tiễn Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận phân tích tình hình tài doanh nghiệp Trên sở phân tích đánh giá thực trạng cơng tác phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie, đề tài giúp người đọc có nhìn tổng quan tình hình tài chính, hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty Trong nhiều năm qua, công ty sử dụng nhiều vốn vay, vay nợ ngắn hạn chi phí lãi vay tăng cao làm giảm LN DN, gây ảnh hưởng đến q trình tích lũy mở rộng khả KD công ty Việc xác định nhu cầu VLĐ cấu tổ chức sử dụng VLĐ Công ty thời gian qua chưa hợp lý việc quản lý công nợ phải thu việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng tồn kho chưa Công ty thực hiệu quả; Công tác phân tích hoạt động kinh tế, phân tích hiệu sử dụng vốn chưa quan tâm mực nên kết phân tích hạn chế khơng có nhiều tác dụng sửa đổi tăng cường biện pháp quản lý vốn; Trình độ quản lý cán lực nhân viên hạn chế Tiểu kết chƣơng Chương tác giả khái quát Công ty TNHH La Vie gồm lịch sử hình thành phát triển, cấu quản lý dựa sở lý luận chương tác giả vạn dụng để phân tích báo cáo tài Cơng ty thơng qua phân tích thực trạng ngn vốn cơng ty năm 2014 2016, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh công ty năm 2014 – 2016, phân tích hiệu kinh doanh, phân tích hiệu sử dụng vốn tài sản cơng ty, phân tích thực trạng lực tài công ty, thực trạng công tác tổ chức phân tích tình hình tài cơng ty Từ giúp hệ thống hóa hồn thiện vấn đề lý luận quản lý nâng cao phân tích tài vận dụng kiến thức trang bị vào thực tế Từ tác giả xin đưa số giải pháp Công ty thời gian tới 67 Chƣơng GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH LA VIE 3.1 Phương hướng ngun tắc nâng cao hiệu phân tích tình hình tài 3.1.1 Phương hướng hồn thiện phân tích tình hình tài Để phục vụ tốt nhu cầu tài chính, đáp ứng yêu cầu đổi kinh tế u cầu hồn thiện tình hình tài Cơng ty đặt u cầu cấp bách u cầu đòi hỏi hồn thiện phân tích tình hình tài mặt sau đây:  Hồn thiện phân tích tình hình tài phải đảm bảo đáp ứng mục tiêu phân tích đối tượng quan tâm  Hoàn thiện phân tích tình hình tài phải đảm bảo tính khả thi hiệu 3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện phân tích tình hình tài Thứ nhất, đảm bảo đánh giá xác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thơng tin kinh tế, tài cho đối tượng quan tâm Một công cụ để xử lý thông tin đáp ứng yêu cầu đối tượng quan tâm phân tích tình hình tài doanh nghiệp Nhưng thực tế Việt Nam, để thực ngun tắc gặp nhiều khó khăn, quy định Nhà nước việc cung cấp thông tin chưa hợp lý doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ lợi ích cung cấp thơng tin bên ngồi Vì vậy, việc hồn thiện phân tích tình hình tài doanh nghiệp phải lấy việc cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ xác cho đối tượng quan tâm làm mục tiêu phấn đấu Thứ hai, hồn thiện phân tích tình hình tài phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Lavie Cơng ty TNHH Lavie có đặc điểm riêng có cấu tổ chức quản lý nói chung tổ chức quản lý tài nói riêng Cho nên hồn thiện phân tích tình hình tài phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đem lại hiệu thiết thực cho công tác quản lý doanh nghiệp 68 Thứ ba, hồn thiện phân tích tình hình tài Cơng ty phải phù hợp với pháp luật sách quản lý tài Nhà nước ban hành phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế yêu cầu quản lý giai đoạn Việc tuân thủ nguyên tắc đảm bảo cho việc hồn thiện phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie vừa có ý nghĩa mặt lý luận, vừa có ý nghĩa mặt thực tiễn 3.2 Các giải pháp hoàn thiện phƣơng pháp phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie 3.2.1 Hồn thiện phương pháp phân tích tình hình tài Phương pháp phân tích tài thực chất tổng hợp thủ pháp, cách thức, phương tiện để xử lý thơng tin tài cách khoa học nhằm đánh giá tình hình tài doanh nghiệp sau thời kỳ định, đồng thời dự đốn trước tình hình tài doanh nghiệp tương lai Để việc phân tích tình hình tài thực đem lại hiệu việc định xác hợp lý phục vụ tốt cho nhu cầu thơng tin cơng ty việc hồn thiện phương pháp phân tích tài Công ty cần theo hướng sau: Công ty nên áp dụng cách khoa học đồng thời sử dụng kỹ thuật phân tích, để tính tốn cách xác, đầy đủ tiêu tài nằm hệ thống tiêu chuẩn Hơn nữa, để hồn thiện phương pháp phân tích tình hình tài Cơng ty TNHH Lavie nên tiến hành nghiên cứu áp dụng mơ hình Dupont vào q trình phân tích Thành cơng phương pháp Dupont mối quan hệ tương hỗ số phương diện chi phí số hiệu sử dụng vốn từ việc phân tích Ơng khái qt hóa trình bày số sức sinh lợi vốn cách rõ ràng, giúp cho nhà quản trị tài có tranh tổng thể tình hình tài cơng ty “giải phẫu” yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp để từ đưa định tài hữu hiệu Để thực giải pháp công ty nên áo dụng phương pháp Dupont theo sơ đồ sau (sơ đồ 3.1.) 69 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ phân tích tài Dupont Suất sinh lời vốn Tỷ lệ lãi doanh thu Lợi nhuân ròng Doanh thu Chi phí sản xuất Chi phí bán hàng (Chia) Doanh thu 70 Doanh thu (Chia) Tài sản ngắn hạn Chi phí Chi phí quản lý doanh nghiệp Vòng quay vốn (Nhân) Vốn tiền Tài sản dự trữ Tổng tài sản (Cộng) Phải thu Tài sản dài hạn Tài sản ngắn hạn khác Bằng sơ đồ người ta dễ dàng đưa định, đồng thời tính tốn mức độ ảnh hưởng định đến số sức sinh lợi vốn, rõ ràng phải đảm bảo độ tăng lợi nhuận lớn tương ứng với tỷ lệ tăng tài sản Muốn vậy, chi phí phải giảm giảm nhanh tương ứng với số vốn tăng cần thiết Mặt khác, qua sơ đồ định lượng thay đổi có liên quan đến chi phí hay loại tài sản q trình kinh doanh 3.2.2 Hồn thiện nội dung phân tích tình hình tài Để phân tích tình hình tài thực phát huy hết vai trò mình, ngồi nội dung trình bày Chương 2, Công ty TNHH Lavie phải bổ sung hoàn thiện số nội dung sau: Hoàn thiện phân tích cấu tài Các phân tích dừng việc phân tích cấu, biến động tài sản nguồn vốn sách huy động sử dụng vốn doanh nghiệp Ở Cơng ty TNHH Lavie việc phân tích cấu trúc tài tập trung vào phân tích cấu tài sản cấu nguồn vốn, cơng ty chưa thấy sách huy động sử dụng vốn hiệu việc sử dụng vốn Để làm điều công ty cần phải phân tích mối quan hệ tài sản nguồn hình thành tài sản thơng qua tiêu sau: Hệ số nợ so với tài sản, hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu Hệ số nợ so với tài sản phản ánh mức độ tài trợ tài sản Công ty khoản nợ Chỉ tiêu có xu hướng tăng lên chứng tỏ mức độ tài trợ tài sản cơng ty khoản nợ có xu hướng tăng lên, hệ số tương đối cao Điều cho thấy phần lớn tài sản Công ty tài trợ khoản nợ Chứng tỏ mức độ phụ thuộc Công ty vào chủ nợ lớn, mức độ độc lập mặt tài công ty thấp Hệ số tài sản so với vốn chủ sở hữu lớn 1, điều có nghĩa phần tài sản Công ty tài trợ vốn chủ sở hữu, phần lại tài trợ nợ phải trả, hệ số có xu hướng tăng lên chứng tỏ Cơng ty tiếp tục tài trợ cho tài sản nợ phải trả trị số hệ số cao (đầu năm 4,1 cuối năm 4,9), chứng tỏ mức độ độc lập tài cơng ty thấp Hệ số khả toán tổng quát lớn cho thấy cơng ty có khả đảm bảo khả tốn Qua tính tốn so sánh tiêu phản ánh cấu trúc tài cho thấy tính tự chủ mặt tài cơng ty ngày giảm, cơng ty theo đuổi sách tài 71 mắc nợ linh hoạt, sách tài trợ mạo hiểm, hệ số khả toán tổng quát lớn nên Cơng ty có khả trang trải khoản công nợ, đảm bảo khả tốn Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh việc xem xét mối quan hệ cân đối tài sản nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp hay phân tích cân tài doanh nghiệp Có thể khái qt câng tài Cơng ty TNHH Lavie theo góc độ ổn định nguồn tài trợ sau: Vốn hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LA VIE, QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LA VIE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn