NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART+ TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI

68 21 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:46

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ TUYẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART+ TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN VĂN HÒE HÀ NỘI - 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 1.1 Thị trường bán lẻ đặc điểm thị trường bán lẻ 1.2 Năng lực cạnh tranh lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng bán lẻ 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp bán lẻ 13 Chương 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART+ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI 18 2.1 Khái quát chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ 18 2.2 Năng lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng Vinmart+ 25 2.3 Một số đối thủ cạnh tranh với chuỗi cửa hàng Vinmart+ thị trường bán lẻ Hà nội 33 2.4 Những khó khăn tồn cần giải thời gian tới 36 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART+ TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI 39 3.1 Mục tiêu phương hướng phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ 39 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Vinmart+ thị trường bán lẻ Hà Nội 42 3.3 Một số kiến nghị 61 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 Bảng 2.2 Nhân lực Vincomerce 30/05/2018 26 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Theo Chỉ số phát triển bán lẻ năm 2017 AT Kearney, Việt Nam xếp hạng thứ toàn giới phát triển bán lẻ, kể từ lọt khỏi tốp 30 thị trường bán lẻ hấp dẫn giới năm 2015 Con số bảng xếp hạng kết đáng khích lệ thị trường bán lẻ Việt Nam, đồng thời dự báo phát triển sôi động thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2018 Những năm gần đây, thị trường bán lẻ thị trường nhiều sức hút, không nhà đầu tư nước mà có nhà đầu tư nước ngồi Trong năm 2016, số thương vụ đầu tư lớn vào Việt Nam như: Aeon đầu tư 500 triệu USD xây dựng hệ thống siêu thị, trung tâm mua sắm; Tập đoàn TCC Holdings Thái Lan mua lại Metro Cash Carry Việt Nam với giá 655 triệu EUR; Tập đoàn Central Group Thái Lan mua lại Big C với giá 1,4 tỷ USD Năm 2017, 7-Eleven, Inc., đơn vị sáng lập sở hữu thương hiệu chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn giới 7-Eleven, đặt chân tới Việt Nam theo đường nhượng quyền Sự xuất nhà đầu tư nước ngoài, mặt làm thị trường bán lẻ Việt Nam ngày sôi động, mặt khác, đặt sức ép nặng nề nhà đầu tư nước Trong bối cảnh này, nhà bán lẻ nội địa cần không ngừng đổi để nâng cao lực cạnh tranh Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincomerce (Vinmart), 10 nhà bán lẻ uy tín Việt Nam năm 2017 nhà cạnh tranh thị trường bán lẻ Chuỗi cửa hàng tiện lợi hãng Vincomerce, Vinmart+, từ đời đến đạt bước tiến đáng kể, khẳng định vị ngành hàng Tuy nhiên, so với doanh nghiệp hoạt động lâu đời, Vinmart+ tồn nhiều điểm yếu, quy trình hoạt động nhiều bất cập Việc xác định rõ lực cạnh tranh chuỗi, xác định điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức nhiệm vụ quan trọng đặt Vinmart+ thời điểm nhằm nâng cao lực cạnh tranh Vì vậy, đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart + thị trường bán lẻ Hà Nội” có ý nghĩa lý luận thực tiễn hoạt động chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ nói riêng thị trường bán lẻ Việt Nam nói chung Hiện chưa có nghiên cứu sâu vào vấn đề này, lý học viên cao học định lựa chọn đề tài làm đề tài viết luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Mục đích nghiên cứu luận văn sở nghiên cứu sở lý thuyết thực tiễn lực cạnh cạnh tranh chuỗi cửa hàng bán lẻ nói chung, chuỗi cửa hàng tiện lợi nói riêng để đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart + thị trường bán lẻ Hà Nội 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Để đạt mục đích nghiên cứu nêu, đề tài cần thực nhiệm vụ cụ thể sau: + Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn thị trường bán lẻ chuỗi cửa hàng tiện ích, sở lý luận lực cạnh tranh của chuỗi cửa hàng tiện ích + Phân tích tình hình hoạt động, lực cạnh tranh chiến lược kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+ thị trường bán lẻ Hà Nội; + Đánh giá lực canh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart + nhằm tìm điểm yếu lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng làm sở để nâng cao lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+; + Đánh giá triển vọng phát triển thị trường bán lẻ nói chung chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ nói riêng, xác định mục tiêu, định hướng phát triển chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+; + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu lý thuyết lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi; lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ thị trường Hà Nội 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Không gian: thị trường bán lẻ Hà Nội + Thời gian: từ chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ đời, tập trung vào giai đoạn 2014- 2017 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp nghiên cứu lí luận: Tìm hiểu, đọc, phân tích, tổng hợp, hệ thống khai quát hóa có chọn lọc tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Nhằm đưa nhìn sâu sắc lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi VinMart+ - Phương pháp quan sát: Quan sát mơi trường ngồi nước , trình nâng cao lực cạnh tranh, thu hút khách hàng - Phương pháp vấn: vấn chủ sở bán lẻ mục tiêu phương thức kinh doanh, lực cạnh tranh sở so với cửa hàng tiện lợi khác - Phương pháp điều tra phiếu hỏi: Nhằm hệ thống phân tích thơng tin từ khách hàng - Phương pháp xử lí số liệu thống kê: Đưa số xác thực trang thu nhận từ phiếu hỏi - Phương pháp đánh giá số liệu: từ số thu nhận được, thông qua phương pháp đánh giá ta hiểu thực trạng vấn đến đề cập bảng số liệu Kết cấu dự kiến đề tài Ngoài mở đầu kết luận, luận văn có kết cấu chương sau đây: Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi thị trường bán lẻ Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ thị trường bán lẻ Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart+ thị trường bán lẻ Hà Nội Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ 1.1 Thị trường bán lẻ đặc điểm thị trường bán lẻ 1.1.1 Thị trường bán lẻ Thị trường bán lẻ tập hợp khách hàng cá nhân có nhu cầu sản phẩm cần đáp ứng nhu cầu sản phẩm mang lại giá trị cao tiêu dùng Những người bán lẻ người tiêu dùng cá nhân hai chủ thể thị trường bán lẻ Những người bán lẻ (cá nhân, tổ chức) người tiêu dùng tiến hành hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ sở quan hệ cung cầu hình thành nên giá thị trường bán lẻ Người bán người mua hoạt động thị trường bán lẻ phải tuân theo qui định pháp lý nước sở tại, nơi nhà bán lẻ đặt sở bán lẻ tổ chức thực hoạt động kinh doanh bán lẻ Thị trường bán lẻ Việt Nam tập hợp khách hàng cá nhân có nhu cầu hàng hóa, dịch vụ cần đáp ứng toàn lãnh thổ Việt Nam Việt Nam có dân số lớn, 13 triệu hộ gia đình sinh sống nơng thơn thành thị Nhu cầu thị trường bán lẻ Việt Nam lớn phong phú số lượng, chất lượng sản phẩm đòi hỏi phương thức đáp ứng Thị trường bán lẻ Việt Nam bao phủ nhà sản xuất, doanh nghiệp trực tiếp phân phối sản phẩm minh thông qua hệ thông phân phối nhà sản xuất; doanh nghiệp thương mại, người thực hoạt động mua bán trung gian phân phối (trung gian marketing) 1.1.2 Đặc điểm thị trường bán lẻ 1.1.2.1 Đặc điểm kênh phân phối thị trường bán lẻ Dù hàng hóa phân phối kênh phân phối thị trường bán lẻ bao gồm ba thành viên: người sản xuất, người trung gian người tiêu dùng cuối Người sản xuất: người trực tiếp sản xuất hàng hóa Đơi người sản xuất người bán thẳng hàng hóa tới tay người tiêu dùng không cần qua trung gian Người trung gian: người tham gia vào việc phân phối hàng hóa tới người tiêu dùng Người trung gian gồm: đại lý môi giới, người bán buôn, người bán lẻ (cửa hàng tiện dụng, siêu thị đại lý siêu thị, cửa hàng bách hóa, cửa hàng đại hạ giá, cửa hàng chuyên doanh, trung tâm thương mại…) Người tiêu dùng: người cuối nhận hàng hóa Họ nhận hàng hóa với mục đích để tiêu dùng Do đa dạng khâu trung gia mà hàng hóa đến tay người tiêu dùng theo nhiều đường dài ngắn khác nhau: * Người sản xuất trực tiếp đưa hàng hóa tới tận tay người tiêu dùng mà không qua khâu trung gian khác Hàng hóa bán cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm qua điện thoại, qua mạng, qua đơn đặt hàng… + Ưu điểm: Ưu điểm trường hợp hàng hóa tiêu thụ nhanh chóng Vì hàng hóa đến thẳng tay người tiêu dùng nên giá hợp lý Đồng thời, di qua khâu trung gian nên nhà sản xuất thu nhiều lợi nhuận Đặc biệt, ưu điểm lớn nhà sản xuất dễ dàng nắm bắt, nhận biết nhu cầu khách hàng + Nhược điểm: Để thực đưa hàng hóa theo đường đảm bảo nguyên tắc lợi nhuận người tiêu dùng phải người có nhu cầu tiêu thụ lớn ổn định Trên thực tế, doanh nghiệp khó tìm kiếm người tiêu dùng đáp ứng yêu cầu Dễ gây xung đột lợi ích nhà bán sản phẩm cho cơng ty công ty +Ứng dụng: Con đường trực tiếp thường áp dụng trường hợp bán hàng hóa có giá trị lớn, hàng hóa có tính chất thương phẩm đặc biệt (hàng tươi sống, hàng lâu bền…) Ví dụ: bán tơ, cửa hàng bán giới thiệu sản phẩm Người sản xuất đưa hàng hóa tới tay người tiêu dùng thơng qua khâu trung gian nhà bán lẻ thông qua nhà bán buôn đến người bán lẻ cuối đến người tiêu dùng Trường hợp hàng hóa theo đường ngắn có người trung gian người bán lẻ: + Ưu điểm: Trong trường hợp người sản xuất tận dụng vị trí bán hàng, hệ thống phân phối người bán lẻ Qua đó, nhà sản xuất tăng uy tín hàng hóa Ngồi ra, người sản xuất dễ dàng điều chỉnh hoạt động bán hàng + Nhược điểm: Rõ ràng trường hợp này, lợi nhuận bị phân chia phần cho nhà bán lẻ Người sản xuất khó điều phối hàng hóa địa điểm bán hàng thuộc sở hữu nhiều người bán lẻ khác + Ứng dụng: Nhà sản xuất có quy mơ nhỏ nên thường kiêm hoạt động bán bn áp dụng trường hợp Các nhà bán lẻ cần phải đáp ứng yêu cầu phải có vốn lớn mạng lưới rộng rãi 1.1.2.2 Đặc điểm phương thức bán lẻ Các loại hình bán lẻ vơ phong phú đa dạng Dựa tiêu chí khác người ta phân loại nhiều loại hình bán lẻ khác Ví dụ phân loại theo quy mơ loại hình bán lẻ có sở bán lẻ lớn, vừa nhỏ Hay phân loại theo chủ thể tham gia bán lẻ loại hình bán lẻ gồm có doanh nghiệp bán lẻ, hợp tác xã bán lẻ, cá thể hộ gia đình… Tuy nhiên, phổ biến dễ hiểu người ta thường phân loại thị trường theo tiêu thức cách thức bán hàng hàng hóa kinh doanh Theo thị trường bán lẻ, loại hình bán lẻ gồm có bán lẻ cửa hàng, bán lẻ không qua cửa hàng bán lẻ dịch vụ + Bán lẻ cửa hàng: Đây loại hình bán lẻ phổ biến Theo loại hình bán lẻ này, tổ chức hay cá nhân bán lẻ có địa điểm kinh doanh cố định Tại đây, người ta tổ chức trưng bày hàng hóa người tiêu dùng tới để mua toán trực tiếp địa điểm bán hàng tùy theo quy mơ, tính chất loại cửa hàng khác Hiện có loại cửa hàng bán lẻ sau: + Bán lẻ chợ: chợ loại hình bán lẻ truyền thống lâu đời phổ biến khắp nơi giới Chợ hiểu nơi quy tụ nhiều người bán lẻ người tiêu dùng để tiêu thụ loại hàng hóa khác Hoạt động bn bán chợ diễn hàng ngày định kỳ theo khoảng thời gian định + Bán lẻ qua hệ thống siêu thị: Siêu thị loại hình bán lẻ đại, xuất Việt Nam Siêu thị hiểu cửa hàng bán lẻ kinh doanh theo phương thức tự phục vụ, trang bị sở vật chất tương đối đại, bày bán nhiều mặt hàng đáp ứng nhu cầu phong phú người dân Giá siêu thị thường cố định theo ấn định người kinh doanh, không linh hoạt giá chợ kết thương lượng người bán người mua Siêu thị thường phải đáp ứng số quy định định sở vật chất: quy mô, địa điểm, kho… Quy định tùy thuộc vào quan quản lý + Cửa hàng bán lẻ độc lập: loại hình bán lẻ tồn phổ biến Các cửa hàng thường thuộc sở hữu cá nhân hay hộ gia đình Nó tồn hình thức cửa hàng, cửa tiệm nhỏ mặt phố, khu dân cư Các loại hàng hóa cửa hàng thường hàng tiêu dùng, dân dụng phục vụ cho tiêu dùng hàng ngày + Cửa hàng bán lẻ dạng hợp tác xã: Hợp tác xã bán lẻ hình thành nhóm người bán lẻ liên kết với để buôn bán, phân phối hàng hóa Sự liên kết dựa tự nghuyên, đồng thời thành viên có quyền tự gia nhập, tách khỏi hợp tác xã tự cung ứng hàng hóa từ nguồn ngồi hợp tác xã + Cửa hàng bách hóa: Đây loại hình cửa hàng lớn quy mô số lượng hàng hóa Các cửa hàng bách hóa thường xây dựng khu dân cư tập trung đông đúc Hàng hóa phong phú chủng loại mẫu mã nên thường bày bán chuyên biệt khu vực riêng cửa hàng + Cửa hàng đại lý: Các cửa hàng người sản xuất người phân phối trung gian cho việc tiêu thụ hàng hóa sở hợp đồng đại lý Hoạt động cửa hàng thường độc lập hưởng khoản hoa hồng định + Cửa hàng nhượng quyền thương mại: Đây hình thức mẻ, bắt đầu xuất Mỹ vào đầu kỷ 20 ngày phát triển mạnh mẽ Cửa hàng thường ký hợp đồng để nhượng quyền kinh doanh loại hàng hóa ứng viên có lực Có chương trình hỗ trợ tìm kiếm ứng viên sinh viên có lực tâm huyết từ ghế nhà trường Sàng lọc kỹ nguồn lao động đầu vào để đảm bảo tuyển dụng nhân viên thật có khả năng, tâm huyết với cơng việc, nhiệt tình sáng tạo, có hướng gắn bó lâu dài 3.2.2 Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm + Năng lực cạnh tranh sản phẩm: Năng lực cạnh tranh sản phẩm đo thị phần sản phẩm cụ thể thị trường Cạnh tranh sản phẩm thể lợi sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh Các tiêu đánh giá Năng lực cạnh tranh sản phẩm bao gồm tiêu tiêu cụ thể Các tiêu bao gồm giá thành giá sản phẩm, chất lượng sản phẩm, hệ thống phân phối uy tín DN Chỉ tiêu uy tín DN có ảnh hưởng đến Năng lực cạnh tranh sản phẩm, cho thấy mối quan hệ Năng lực cạnh tranh DN ảnh hưởng lâu dài đến Năng lực cạnh tranh sản phẩm Các tiêu đánh giá cụ thể Năng lực cạnh tranh sản phẩm bao gồm tiêu định lượng tiêu định tính – Các tiêu định lượng bao gồm tiêu bản: 1- Thị phần sản phẩm thị trường năm so với đối thủ cạnh tranh, tính thị phần so với toàn thị trường, so với phân đoạn (phân khúc) thị trường mà DN lựa chọn, so với đối thủ cạnh tranh mạnh nhất; 2- Mức sản lượng, doanh thu tiêu thụ mặt hàng năm so với đối thủ cạnh tranh; 3- Mức chênh lệch giá mặt hàng so với đối thủ cạnh tranh – Các tiêu định tính bao gồm tiêu bản: 1- Mức chênh lệch chất lượng sản phẩm so với đối thủ cạnh tranh; 2- Mức độ hấp dẫn sản phẩm mẫu mã, kiểu cách so với đối thủ cạnh tranh; 3- Ấn tượng hình ảnh nhãn hiệu hàng hóa nhà sản xuất mặt hàng so với hàng hóa loại đối thủ cạnh tranh 51 + Các giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh sản phẩm Ở Việt Nam trì kênh phân phối truyền thống thông qua đại lý, cửa hàng bán lẻ nhỏ vừa hình thành tự phát chính, kênh phân phối đại dạng siêu thị, kênh phân phối trực tuyến gắn liền với thương mại điện tử thị trường bán lẻ Việt Nam diễn sơi động chiếm tỷ lệ nhỏ Do đó, chưa thực phát triển thay thể phương thức bán lẻ truyền thống việc nâng cao trình độ quản lý cửa hàng cần thiết Một số cách thức thay đổi có hiệu việc áp dụng thành tựu công nghệ vào hoạt động bán lẻ Sử dụng công nghệ POS trở nên phổ biến áp dụng nhiều cơng ty tập đồn lớn (G7, siêu thị) Sử dụng công nghệ POS giúp nâng cao tính cạnh tranh cho thị trường bán lẻ việc thay các thức quản lý cũ cộng sổ hay ghi chép hàng ngày phần mềm Một cách nhanh chóng xác nhiều Đồng thời với hệ thống quản lý bán hàng gồm phần mềm, máy đọc mã vạch, máy in hóa đơn… bất cập phương pháp quản lý thủ cơng khắc phục có tính chn nghiệp cao, giảm thiểu nhầm lẫn toán, đặc biệt tạo nên đồng cho hệ thống cửa hàng mặt liệu lẫn phương thức quản lý Hiện tất cửa hàng Vinmart sử dụng phần mềm, máy POS - Theo dõi đối thủ cạnh tranh Không dừng lại phân tích mà ln cần phải theo dõi đối thủ cạnh tranh, biết cử động nhỏ đối thủ để có chiến lược kịp thời Tuy nhiên, tùy theo quy mơ kinh doanh mà doanh nghiệp bạn nên áp dụng hình thức theo dõi đối thủ cho phù hợp Đối với doanh nghiệp nhỏ, bạn không cần tốn nhiều thời gian tiền bạc mà cần tạo nên trình thường xuyên theo dõi đối thủ bạn cách dễ dàng Một số cách thức theo dõi áp dụng phổ biến sử dụng công cụ Google Alerts, kết nối trực tiếp với đối thủ phương tiện truyền thông xã hội, đăng ký danh sách nhận thư tin khuyến đối thủ, trở thành người mua 52 hàng bí mật, theo dõi trang web đối thủ… - Đi nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường bước thiết yếu cần thực để nhằm tạo nên lợi cạnh tranh thương trường kinh doanh với mục tiêu thu hút ủng hộ khách hàng sản phẩm dịch Qua nghiên cứu thị trường, bạn hình thành nên ý tưởng phát triển sản phấm lựa chọn chiến lược định vị cho sản phẩm thị trường Ví dụ như, qua nghiên cứu, bạn thấy thực tế sản phẩm phổ biến thị trường lại coi đặc biệt thị trường khác Nghiên cứu thị trường hỗ trợ cho bạn tìm thị trường lớn cho sản phẩm bạn, cho phép thu gọn tầm nhìn nỗ lực hiệu vào lĩnh vực định Từ đó, cho thủ thuật giới thiệu sản phẩm cách tốt tạo nên lợi cạnh tranh lớn Trong thị trường bước vào giai đoạn bão hòa, cạnh tranh khốc liệt yếu tố nâng cao chất lượng, nhà kinh doanh bán lẻ áp dụng nhiều chiêu thức khuyến để câu khách Nhắm vào mục đích tăng doanh thu, cách thức quảng cáo sản phẩm từ đơn giản đến phức tạp áp dụng, treo poster, gửi email, giảm giá, chiết khấu tặng kèm… Tuy nhiên, dù khuyến nên sử dụng cách luân phiên, thay đổi liên tục mong thu hút khách hàng Các hình thức khuyến áp dụng thẻ mua hàng thường xuyên, giảm giá, chiết khấu, quà tặng, nhóm quà thưởng, gửi email cảm ơn… Tất cách giúp doanh nghiệp bạn tạo ưu việc xây dựng lòng trung thành khách hàng sản phẩm - Đào tạo nhân viên bán hàng, truyền thơng văn hố phục vụ khách hàng Bên cạnh việc nghiên cứu thị trường, theo dõi đối thủ cạnh tranh, áp dụng nhiều chương trình khuyến việc đào tạo nhân viên bán hàng để họ có văn hóa phục vụ khách hàng cách chuyên nghiệp thân thiện điều cần đặc biệt lưu ý 53 Một nhân viên đào tạo tốt người có hiểu biết sâu sắc sản phẩm Ví dụ như, doanh nghiệp bạn kinh doanh phần mềm quản lý bán hàng định, nhân viên bán hàng bạn phải có hiểu biết chun mơn sản phẩm cách sử dụng để có kiến thức kịp thời tư vấn cho thắc mắc khách hàng - Chăm sóc khách hàng Chăm sóc khách hàng tất doanh nghiệp phải làm để thỏa mãn nhu cầu mong mỏi khách hàng Điều đồng nghĩa với việc, có sản phẩm hay dịch vụ khơng tốt phải giữ lại khách hàng thơng qua cơng tác chăm sóc khách hàng yếu tố then chốt định đến thỏa mãn khách hàng yếu tố liên quan đến sản phẩm (đúng giá, hàng); yếu tố thuận tiện (đúng lúc, nơi); yếu tố người (đúng cách) Đảm bảo thực tốt yếu tố cơng tác chăm sóc khách hàng thực đem đến hiệu Hiện nay, Việt Nam có nhiều kênh phân phối phổ biến có hiệu thế, doanh nghiệp nội nên có nghiên cứu để phát triển mơ hình cách hiệu nhằm nâng cao lợi cạnh tranh thị trường 3.2.3 Giải pháp phát triển thị trường Trong hoạt động kinh doanh, mục tiêu cuối mà doanh nghiệp mong muốn đạt doanh số, xác mục tiêu lợi nhuận Và để đạt doanh số mong muốn, bạn cần làm nhiều thứ: Tiến hành nghiên cứu, phân tích khách hàng – thị trường; phân tích lợi cạnh tranh đối thủ, xác định phân khúc thị trường, xây dựng chiến lược marketing nữa,… Bên cạnh đó, hoạt động khác, khơng thể thiếu để giải tốn doanh số, phát triển thị trường Vậy doanh nghiệp bạn xây dựng giải pháp để phát triển thị trường? Chính sách sản phẩm Chính sách sản phẩm coi bốn sản phẩm Marketing – Mix Theo cách hiểu chung nhất, phương thức kinh doanh có 54 hiệu đảm bảo nhu cầu thị trường thị hiếu khách hàng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chiến lược sản phẩm giữ vai trò quan trọng Nó tảng chiến lược nghiên cứu thị trường chiến sản phẩm, vũ khí sắc bén cạnh tranh thị trường Dưới tác động tiến khoa học, nhiều loại sản phẩm đời đáp ứng nhiều yêu cầu khách hàng Nếu trước cạnh tranh thị trường chủ yếu hướng vào giá cả, ngày hướng vào chất lượng sản phẩm nhiều Do điều có ý nghĩa định đẫn đến thành cơng doanh nghiệp sản phẩm Chỉ hình thành chiến lược sản phẩm, doanh nghiệp có phương hướng để đầu tư, nghiên cứu thiết kế, sản xuất hàng loạt Nếu chiến lược sản phẩm doanh nghiệp yếu doanh nghiệp khơng có thị trường tiêu thụ sản phẩm hoạt động nói mạo hiểm, dẫn doanh nghiệp đến thất bại Nếu chiến lược sản phẩm thực tốt, chiến lược phân phối cổ động có điều kiện phát triển cách có hiệu Chiến lược sản phẩm đảm bảo cho doanh nghiệp thực mục tiêu chiến lược nghiên cưú thị trường Mục tiêu lợi nhuận số lượng hay chất lượng sản phẩm, mở rộng hay thu hẹp chủng loại nó, chi phí sản xuất giá loại sản phẩm yếu tố có mối liên hệ hữu với định mức lợi nhuận mà xí nghiệp thu Mục tiêu mở rộng sức tiêu thụ sản phẩm xí nghiệp có tăng doanh số, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hay không tuỳ thuộc vào khả thâm nhập thị trường mở rộng chủng loại sản phẩm doanh nghiệp Doanh nghiệp có lơi kéo khách hàng hay không tuỳ thuộc vào chất lượng, nhãn hiệu uy tín sản phẩm họ 55 Mục tiêu an toàn: chiến lược sản phẩm thực đắn đảm bảo cho doanh nghiệp tiêu thụ chắn, tránh rủi ro tổn thất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu an tồn sản phẩm Chính sách giá Giá sử dụng công cụ sắc bén để củng cố chế độ tài chính, kinh tế nhằm thu lợi nhuận cao Do sản xuất loại sản phẩm yêu cầu nhà sản xuất xây dựng cho sách giá cho phù hợp với mục tiêu chung doanh nghiệp Mục tiêu sách giá gồm: Tăng khối lượng bán sản phẩm Bảo đảm ổn định cho xí nghiệp, tránh phản ứng bất lợi từ phía đối thủ cạnh tranh Chính sách giá định hướng chủ yếu vào hai hướng: Định hướng vào xí nghiệp Chính sách chủ yếu dựa vào nhân tố bên xí nghiệp Định hướng vào thị trường Chính sách dựa vào quan hệ cung cầu, tiềm thị trường để định mức giá thích hợp khoảng thời gian Đồng thời dựa vào cạnh tranh thị trường để tìm hiểu phản ứng đối thủ cạnh tranh qua định giá bán sản phẩm theo thời kỳ thích hợp nhằm bảo đảm tồn doanh nghiệp mơi trường cạnh tranh Chính sách phân phối Là phương hướng thể cách thức doanh nghiệp cung ứng sản phẩm dịch vụ thị trường mục tiêu Chính sách phân phối có vai trò quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc xây dựng sách phân phối hợp lý tạo an toàn, tăng cường khả liên kết kinh doanh, giảm cạnh tranh làm cho trình lưu thơng hàng hố nhanh chóng Chiến lược phân phối góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, thúc đẩy nhu cầu người tiêu dùng Đối với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, sách phân phối để mở rộng phát triển thị trường sử dụng kênh phân phơí trực tiếp gián tiếp 56 Kênh phân phối trực tiếp Theo hình thức này, doanh nghiệp có quan hệ trực tiếp với khách hàng không thông qua khâu tiêu thụ trung gian Thơng qua hình thức doanh nghiệp có điều kiện để thu nhập, nắm bắt thông tin từ khách hàng giá cả, chủng loại, quy cách, mẫu mã bao bì Phân phối trực tiếp cho phép doanh nghiệp khai thác hợp đồng đơn hàng cá biệt Tuy nhiên, sử dụng kênh phân phối trực tiếp công ty phải quan hệ với nhiều ban hàng nên tốc độ tiêu thụ chậm, tốc độ chu chuyển vốn chậm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh cơng ty Kênh tiêu thụ gián tiếp Là hình thức doanh nghiệp bán sản phẩm tới khách hàng, thông qua kênh trung gian Khâu trung gian người bán buôn, bán lẻ, đại lý Để phát triển thị trường theo hình thức doanh nghiệp liên kết với đối tượng sau để làm người tiêu thụ trung gian Liên kết với nhà sản xuất sản phẩm phụ Liên kết hợp đồng với nhà phân phối độc lập Mở đại lý số địa phương Sử dụng hình thức sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ nhanh thời gian ngắn nhất, tiết kiệm chi phí bảo quản hao hụt, thu hồi vốn nhanh thời gian lưu thơng dài, chi phí tiêu thụ tăng, cơng ty khó kiểm sốt khâu trung gian Chính sách chiêu thị bán hàng Điều quan tâm chủ yếu nhà sản xuất để khách hàng ý thật nhiều đến sản phẩm sản phẩm làm tiêu thụ nhanh chóng Người tiêu dùng lại mong muốn nhu cầu thoả mãn đầy đủ, song khơng phải hai tư tưởng lúc gặp thời đại ngày Nhu cầu ý muốn mua hàng người tiêu dùng diễn biến phức tạp đồng thời sản xuất hàng hoá thị trường khơng ngừng đổi nhanh chóng phong phú 57 Xuất phát từ việc giải hai vấn đề đòi hỏi phải có trao đổi thơng tin nhằm giới thiệu, cung cấp truyền tin sản phẩm hàng hóa, đặc điểm lợi ích người tiêu dùng nhằm kích thích lòng ham muốn khách hàng Với sách này, cơng ty áp dụng số hình thức: Tăng cường quảng cáo để thu hút khách hàng qua phương tiện quảng cáo ti vi, đài, tờ rơi, tờ bướm… Tăng cường công tác xâm nhập thị trường thông qua tiếp thị chào hàng Tổ chức hình thức tiếp xúc trực tiếp gián tiếp với khách hàng qua hội chợ, triển lãm, hội nghị khách hàng Sử dụng cửa hàng giới thiệu sản phẩm Sử dụng dịch vụ sau bán hàng Có nhiều giải pháp để phát triển thị trường doanh nghiệp cần phải có cân nhắc lựa chọn để áp dụng mang đến hiệu cao 3.2.4 Giải pháp nâng cao lực tài - Đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất Để hỗ trợ DN xuất đủ tiềm lực tài cho hoạt động xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh thị trường quốc tế, cần có phối hợp, hỗ trợ bên liên quan, vai trò Bộ Tài chính, NHNN hệ thống ngân hàng, cụ thể: - Về phía Ngân hàng Nhà nước Điều hành sách lãi suất theo hướng chủ động, dẫn dắt thị trường bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô nhằm đạt mục tiêu giảm dần mặt lãi suất, góp phần khơi thông nguồn vốn cho kinh tế Đảm bảo ổn định tỷ giá bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, NHNN cần có thơng điệp sách ổn định, cơng cụ sách tiền tệ sử dụng linh hoạt hơn, ổn định tỷ giá, bảo đảm lực cạnh tranh DN xuất Ngoài ra, với kinh tế phụ thuộc vào xuất Việt Nam, cần ý tới biến động đồng tiền khu vực để bảo đảm không bị lợi cạnh tranh Rủi ro áp lực dòng tiền chênh lệch lãi suất Việt Nam không cao, tác động âm thầm dài tác động xuất nhập vấn đề 58 cần kiểm soát Triển khai đồng bộ, liệt giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện cho DN tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cách hiệu đạo TCTD thực miễn, giảm lãi, cấu lại thời hạn trả nợ, kéo dài thời hạn cho phép TCTD cho vay ngoại tệ số nhu cầu vốn DN xuất khẩu… Tiếp tục hướng dòng vốn tín dụng vào sản xuất, đạo TCTD tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên, triển khai chương trình cho vay liên kết… Tăng cường huy động nguồn lực từ tổ chức quốc tế để bổ sung nguồn vốn cho vay trung dài hạn với lãi suất thấp cho DN nhỏ vừa phát triển sản xuất kinh doanh, có xuất - Về phía Bộ Tài Tiếp tục triển khai liệt giải pháp giúp DN tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh; hỗ trợ chương trình xúc tiến thương mại, giúp DN giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường nước nước ngoài, bước nâng cao vị sản phẩm xuất Việt Nam Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt thủ tục thuế hải quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cao cho DN xuất Thống kê cho thấy, thời gian qua, giải pháp cải cách thủ tục hành lĩnh vực thuế, hải quan giúp DN tiết kiệm 10 - 20% chi phí 30% thời gian thơng quan hàng hóa xuất nhập khẩu, hỗ trợ DN nâng cao lực cạnh tranh - Về phía tổ chức tín dụng Các TCTD cần tập trung vào tái cấu, xử lý nợ xấu có hiệu quả, tạo nguồn lực tài mở rộng cho vay DN xuất Đồng thời, với phát triển DN xuất khẩu, ngân hàng có hội mở rộng thêm dịch vụ ngoại hối, mua bán ngoại tệ… Triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho DN xuất khẩu, với mức lãi suất ưu đãi, thấp từ 1% đến 4% so với so với mức lãi suất cho vay 59 thơng thường Miễn/giảm phí giá sản phẩm bán chéo cho DN như: Phí tốn, phí bảo hiểm, ngân hàng điện tử… qua đó, góp phần tạo cú hích lớn hỗ trợ cho tăng trưởng lực tài sản xuất kinh doanh DN xuất Các ngân hàng trọng nghiên cứu phát triển sản phẩm tài hỗ trợ xuất Hiện nay, nhiều ngân hàng triển khai sản phẩm tài hỗ trợ xuất với lãi suất ưu đãi góp phần hỗ trợ hiệu cho hoạt động xuất DN Tuy nhiên, cần tiếp tục đẩy mạnh theo hướng hỗ trợ cho vay VND với mức lãi suất tương đương cho vay ngoại tệ, giúp DN giảm bớt áp lực mặt tài ngắn hạn giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá thông qua hợp đồng kỳ hạn Tập trung nghiên cứu sản phẩm tài cho phần khúc thị trường Chẳng hạn nghiên cứu triển khai gói sản phẩm dành cho DN xuất mặt hàng mạnh vào thị trường ASEAN: Gói sản phẩm dành cho DN dệt may, da giày, nơng sản… đưa chương trình ưu đãi cho DN xuất thị trường ASEAN 3.2.5 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp - Thói quen hình thành tính cách, tính cách làm nên số phận Thói quen có thói quen tốt thói quen xấu Tạo thói quen tốt khơng dễ, loại bỏ thói quen xấu khó Vì vậy, phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khen thưởng kịp thời, xử phạt nghiêm minh Kỷ luật áp chế thói quen xấu, giúp cho tốt chiến thắng - Về chất, lãnh đạo quản lý hai hoạt động khác Ở ta thường đồng hai hoạt động Cần cố gắng tách bạch đến mức có thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp Trong hoạt động này, người lãnh đạo đưa ý tưởng, truyền cảm hứng đến người hút họ theo thực ý tưởng nội dung xác định Người quản lý tổ chức thực ý tưởng đó: Lập quy trình thực có hiệu quả, giám sát việc thực thi, đề giải pháp phát huy kết quả, khắc phục sai phạm, yếu kém, … Văn hóa – đơn giản thói quen tốt, văn hóa dịch vụ thói 60 quen phục vụ tốt Dù khách hàng nữa, dù bạn doanh nghiệp bạn lớn cỡ nên tạo phục vụ thống nhất, đừng tạo phân biệt, đùng để khách hàng cảm nhận họ bị đối xử Khiến khách hàng cảm thấy thoải mái tiếp cận hàng hóa bạn, khiến họ cảm thấy họ số đứng điều nên làm, bạn mua hàng, bạn có muốn chào đón nhiệt tình khơng? Văn hóa phục vụ tốt khách hàng rời mà khơng mua thứ gì, đừng bỏ qua việc niềm nở phục vụ chu toàn Bây chưa phải lúc, ngày mai chưa phải lúc, ngày họ quay lại, có khả quan tâm bạn họ chia sẻ cho người khác Bởi người có nhiều khả tin tưởng truyền miệng hình thức quảng cáo khác Phục vụ tận tâm kim nam cho doanh nghiệp, sản phẩm đáp ứng mặt vật chất lẫn chăm sóc tồn diện mặt tinh thần ln ln đạt đến đỉnh cao thỏa mãn khách hàng Vậy nên biến tận tâm thành văn hóa đẹp doanh nghiệp, chẳng có khách hàng ” nhẫn tâm” bỏ bạn mà 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Với nhà nước Bên cạnh sách tuyên truyền, phổ biến giáo dục đào tạo, nhà nước cần có sách hành chính, kinh tế giúp chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+ chủ đồng q trình hội nhập kinh tế quốc tế Chính sách tuyên truyền, phổ biến giáo dục đào tạo: Để tạo chủ động cho chuỗi cửa hàng tiện ích Vinmart+ thị trường bán lẻ Việt Nam việc tận dụng hội vượt qua thách thức tiến trình mở cửa thị trường theo cam kết khn khổ WTO, Chính phủ Việt Nam cần có biện pháp nhằm nâng cao nhận thức doanh nghiệp bán lẻ, cụ thể sau: - Chính phủ phải có văn hướng dẫn, giải thích đầy đủ cam kết Việt Nam lĩnh vực bán lẻ cho doanh nghiệp 61 - Chính phủ cần giao nhiệm vụ cho quan quản lý chuyên ngành Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch đầu tư, Phòng Thương mại Công nghiệp…thực nghiên cứu đánh giá tác động, hội, thách thức cho doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trình hội nhập để giúp doanh nghiệp chủ động thích hợp tình hình - Hiện nay, trường đại học, cao đẳng nước ta chưa có chuyên ngành đào tạo bán lẻ Vì thế, năm tới Chính phủ nên xem xét xây dựng chương trình đào tạo cán quản lý, nhân viên có kỹ đại cho khâu bán hàng, tốn, nghiệp vụ kho hàng Có lĩnh vực phân phối bán lẻ nước ta phù hợp theo kịp xu hướng phát triển giới Chính sách hành kinh tế: - Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành khâu cấp đất, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng… bảo đảm nhanh chóng thuận tiện để doanh nghiệp bán lẻ nước chớp thời cơ, có đủ thời gian để củng cố, phát triển hệ thống trước nhà phân phối nước tham gia vào thị trường cách rộng rãi - Có sách khuyến khích để doanh nghiệp phân phối bán lẻ nước đẩy nhanh q trình liên kết, tích tụ tập trung nguồn lực để hình thành tập đồn phân phối có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, đủ sức cạnh tranh với tập đoàn phân phối nước gia nhập vào thị trường Việt Nam Xem xét thành lập quỹ phát triển kết cấu hạ tầng thương mại với tham gia đóng góp nhà nước, doanh nghiệp phân phối nhà sản xuất hàng hóa để tạo nên mối gắn kết chặt chẽ hệ thống phân phối nước - Cần có sách ưu đãi thuế doanh nghiệp phát triển hệ thống theo chuỗi, tham gia hệ thống phân phối thông qua phương thức nhượng quyền thương mại, tham gia vào liên doanh, liên kết để phát triển hệ thống phân phối chung, kinh doanh qua mạng, cải tiến phương pháp quản trị đại dựa ứng dụng tiến công nghệ thông tin… để hỗ trợ doanh nghiệp tích tụ vốn phục vụ cho q trình phát triển 62 - Chính phủ Việt Nam cần sớm nghiên cứu để xây dựng quy định, nguyên tắc để đánh giá nhu cầu thực tế xem xét đề nghị mở từ điểm bán lẻ thứ trở nhà đầu tư nước theo cam kết WTO để vừa đảm bảo ông nhà đầu tư tham gia thị trường vừa hạn chế áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nước khu vực địa lý định, đồng thời đảm bảo lợi ích chung xã hội - Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm Chính phủ nước thành công việc hỗ trợ doanh nghiệp phân phối bán lẻ nước trước cạnh tranh tập đoàn phân phối nước Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc áp dụng cách linh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam Tiểu kết chương Những giải pháp khuyến nghị cho công tác tạo động lực nâng cao lực cạnh canh chuỗi cửa hàng Vinmart+ không giúp Cơng ty có giải pháp cụ thể để nâng cao hoạt động quản trị nhân lực, mà giúp cho người lao động phát huy phẩm chất tốt mối quan hệ hợp tác cống hiến mục tiêu chung Tác giả khuyến nghị đến Hiệp hội doanh nghiệp cần quan tâm đến cửa hàng Vinmart+ tạo điều kiện có hội để ngày phát triển Tác giả khuyến nghị đến ban lãnh đạo, cấp quản lý công ty cần đầu tư cho sách cửa hàng Vinamrt+ Ban lãnh đạo công ty cần tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ lắng nghe tâm tư nguyện vọng người lao động từ động viên tuyên truyền chế độ sách cơng ty Tạo điều kiện thăng tiến cho người lao động trẻ có lực cần tạo hội để họ thử sức vị trí họ đáp ứng đủ lực Lãnh đạo cơng ty cần thường xun có buổi đối thoại định kỳ để xây dựng hình ảnh cơng ty, văn hóa doanh nghiệp thân thiện, cởi mở lãnh đạo nhân viên, cần đặt vào vị trí người lao động để hiểu nguyện vọng, nhu cầu từ có biện pháp tạo động lực lao động tốt hơn, phù hợp 63 KẾT LUẬN Qua đề tài nâng cao lực cạnh tranh cửa chuỗi cửa hàng Vinmart+ thị trường bán lẻ Hà Nội Thấy cạnh tranh chỗi cửa hàng thị trường nhiều giá cả, dịch vụ, chăm sóc khách hàng chiến lược maketinh Vinmart+ nhìn thấy nhu cầu thiết yếu người tiêu dùng giá hợp lý, mặt hàng phong phú, dịch vụ chăm sóc tốt nên phát triển nhiều cửa hàng phố nhằm phục vụ thuận tiện cho người mua xa Vinmart+ đạt nhiều thành tựu từ thành lập đến bây giời Thanh tựu dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt Từ năm thành lập Vimart+ chứng minh doanh thu cửa hàng tăng lên theo hàng năm cách nhanh chóng Với mục tiêu mở rộng hàng Vinmart+ rộng khắp nước để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng sống cho người tiêu dùng Vinmart+ góp phần giải cho người lao động có việc làm ổn định, nguồn thu nhập đời sống nâng cao Vinmart+ với chế độ lương thưởng cho người lao động cao nên thu hút người lao động giữ người lao động lâu dài với Với xu hướng nhu cầu ngày cao người tiêu dùng Vinmart+ chứng minh thương hiệu ngày phát triển mạnh mẽ Chứng minh thành cơng chuỗi cửa hàng chuyên nghiệp rộng khắp nước 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt Lê Anh Cường (2003), Tạo dựng quản trị thương hiệu, danh tiếng lợi nhuận, NXB Lao Động-Xã Hội Nguyễn Trọng Cơ (2005), Giáo trình phân tích tài doanh nghiệp, NXB Tài Chính Trương Đình Chiến (2004), Quản trị kênh phân phối, NXB Thống Kê Tài liệu Nâng cao lực cạnh tranh Việt Nam Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam -VCCI phát hành Trang Webs www.vnexpress.net www.dantri.com.vn www.gso.gov.vn http://www.vinmartplus.vn/home WWW.Báo giao thông.vn 10 Cafef.vn/vinmart.htlm 11 Htpts://marketingai.admico.vn 65
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART+ TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CHUỖI CỬA HÀNG TIỆN LỢI VINMART+ TRÊN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn