ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

82 22 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 23:45

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI THỊ BÍCH PHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ XÃ HỘI HỌC Hà Nội, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI MAI THỊ BÍCH PHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Xã hội học Mã số: 8310301 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGUYỄN HỮU MINH Hà Nội, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Đề tài “Định hướng việc làm sau tốt nghiệp sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh” hoàn thành với cố gắng và nỗ lực thân Lời đầu tiên, tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Ban giám đốc Học viện Khoa học Xã hội đã tạo điều kiện tốt cho theo học Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến GS.,TS Nguyễn Hữu Minh - người hướng dẫn khoa học đã dành nhiều thời gian góp ý và tạo điều kiện cho suốt trình thực và hoàn thành luận văn này Bên cạnh đó, tơi xin chân thành cảm ơn q thầy, cô Khoa Xã hội học đã trang bị kiến thức hữu ích, phương pháp nghiên cứu khoa học để áp dụng vào luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn sinh viên khóa 31 học Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu cho đề tài nghiên cứu Sau tơi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã ln khuyến khích, đợng viên và giúp đỡ tơi q trình học tập và thực đề tài nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2018 Học viên Mai Thị Bích Phương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nghiên cứu này là thực hiện, số liệu thu thập và kết phân tích luận văn là trung thực, khách quan chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2018 Học viên Mai Thị Bích Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN .14 1.1 Cơ sở lý luận .14 1.1.1 Những khái niệm liên quan .14 1.1.2 Lý thuyết nghiên cứu 16 1.2 Cơ sở thực tiễn 17 1.2.1 Tổng quan hoạt động đào tạo trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 17 1.2.2 Tổng quan hoạt động định hướng nghề nghiệp – việc làm trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 18 Chương 2: THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 22 2.1 Loại hình cơng việc cụ thể sau tốt nghiệp .22 2.2 Khu vực dự định làm việc tương lai 25 Chương 3: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH .31 3.1 Yếu tố trường học .31 3.2 Yếu tố gia đình 41 3.3 Yếu tố cá nhân 48 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 60 Kết luận 60 Khuyến nghị 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Lý lựa chọn ngành học .22 Bảng 1.2: Hình dung công việc tương lai 23 Bảng 1.3: Dự định sau tốt nghiệp Đại học 24 Bảng 2.1: Tương quan khoa đào tạo và mong muốn công tác thuộc khu vực kinh tế (%) 27 Bảng 2.2: Tương quan mong muốn công tác khu vực kinh tế và lý lựa chọn làm việc khu vực kinh tế (%) 28 Bảng 3.1: Ảnh hưởng bạn bè thân đến định hướng lựa chọn công việc tương lai 40 Bảng 3.2: Tương quan thu nhập bình quân đầu người gia đình và định hướng cha mẹ lựa chọn công việc tương lai (%) 43 Bảng 3.3: Tương quan chỗ ở gia đình và định hướng cha mẹ lựa chọn công việc tương lai (%) 44 Bảng 3.4: Tương quan chỗ ở gia đình và dự định công việc tương lai sinh viên (%) 46 Bảng 3.5: Gợi ý cha mẹ công việc cụ thể 47 Bảng 3.6: Tiếp cận thông tin công việc tương lai 48 Bảng 3.7: Tương quan giới tính và dự định công việc tương lai (%) 49 Bảng 3.8: Tương quan khoa đào tạo với dự định công việc tương lai (%) .50 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu đồ 1.1: Định hướng công việc tương lai 24 Biểu đồ 1.2: Tiêu chí lựa chọn cơng việc tương lai .25 Biểu đồ 2.1: Mong muốn công tác khu vực kinh tế 26 Biểu đồ 3.1: Kết học tập học kỳ năm học 2017 - 2018 .32 Biểu đồ 3.2: Định hướng nghề nghiệp giảng viên phụ trách mơn 33 Biểu đồ 3.3: Vai trò Giảng viên cố vấn 35 Biểu đồ 3.4: Định hướng Nhà trường lựa chọn công việc tương lai 36 Biểu đồ 3.5: Những hình thức định hướng Nhà trường 37 Biểu đồ 3.6: Định hướng CLB, đợi, nhóm xác định cơng việc tương lai .38 Biểu đồ 3.7: Những giúp đỡ cụ thể CLB, đợi, nhóm .39 Biểu đồ 3.8: Số người bạn thân 40 Biểu đồ 3.9: Định hướng cha mẹ lựa chọn công việc tương lai .42 Biểu đồ 3.10: Các kênh tìm kiếm, tiếp cận thông tin công việc tương lai 52 Biểu đồ 3.11: Tình hình làm thêm thời gian học đại học 53 Biểu đồ 3.12: Công việc làm thêm .54 Biểu đồ 3.13: Lý sinh viên làm thêm 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở Việt Nam chế quản lý kinh tế có nhiều thay đởi, ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực tới thị trường lao động nên vấn đề việc làm quan tâm Giải vấn đề việc làm cho người lao động là một vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách Đảng và Nhà nước ta, nhiên kinh tế thị trường phát triển dường khó giải hoàn toàn vấn đề thất nghiệp Thất nghiệp đã trở thành một đặc trưng kinh tế thị trường Trong thị trường lao động, trừ ngành xuất hiện, nhu cầu lao đợng cao giải việc làm cho sinh viên tốt nghiệp là một vấn đề khó khăn Điều này ảnh hưởng đến phát triển, làm suy giảm tăng trưởng kinh tế một đất nước và nảy sinh nhiều vấn đề bởi kinh tế thị trường không tác đợng trực tiếp đến sinh viên mà tác đợng đến nhận thức bậc cha mẹ Chính vậy, việc định hướng cho học gì, làm nghề gì, có trái với sở trường đam mê yêu thích họ hay khơng, điều này nhiều ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp sinh viên trước trường Vấn đề việc làm, đặc biệt là việc làm sinh viên tốt nghiệp là đề tài nhiều c̣c điều tra khảo sát để tìm hướng giải Song kết nghiên cứu giải mợt phần nào vấn đề này Và thực là nỗi lo chung cho sinh viên nào sau tốt nghiệp Theo số liệu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hợi, q năm 2017, nước có đến 215,3 nghìn người có trình đợ đại học trở lên bị thất nghiệp [3] Các chuyên gia lĩnh vực này cho rằng, một nguyên nhân dẫn đến tình trạng là đào tạo ngành nghề và kỹ nhà trường có không đào tạo ngành nghề xã hội cần Trong số này, có mợt lực lượng có trình đợ đại học, cao đẳng phải chấp nhận làm việc trái ngành nghề, khơng đáp ứng với trình đợ đã đào tạo và nguyện vọng thân Thậm chí, có một nghịch lý phổ biến là lao đợng phở thơng và cơng nhân dễ tìm việc tìm cơng việc có thu nhập cao Trong đó, lao đợng có trình đợ đại học, cao đẳng lại khó xin việc bởi tâm lý kén chọn, kỳ vọng nhiều vào đại học mà có Ngun nhân khách quan dẫn đến tình trạng cử nhân thất nghiệp ngày càng nhiều là nhiều năm qua công tác tuyên truyền tư vấn nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp chưa đạt yêu cầu, cộng với nếp suy nghĩ đã trở thành “truyền thống” xã hội đã tạo cho một bộ phận niên khơng có khả vào đại học tâm vào đại học mọi giá Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo mợt số trường cao đẳng, đại học chưa tốt, số tiết thực hành sinh viên không cao, thiếu kỹ mềm ngoại ngữ, làm việc nhóm, giao tiếp… Hệ là sau tốt nghiệp sinh viên tiếp cận với mơi trường làm việc khó khăn yêu cầu thị trường lao động biến đổi ngày Về nguyên nhân chủ quan, đa phần niên chưa đánh giá kỹ năng, sở trường, sở đoản thân nên dẫn đến lúng túng trình lựa chọn hệ học, ngành học, việc chọn nghề theo mong muốn cha mẹ, a dua theo bạn bè mà không vào khả thân và nhu cầu xã hội, dẫn đến sai lầm bước trình lựa chọn nghề nghiệp Chính vậy, định hướng việc làm cho sinh viên ghế Nhà trường là vấn đề vô quan trọng và cấp thiết để tạo nguồn nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu xã hội đặt Một khảo sát công bố hội thảo khoa học "Giải pháp gắn kết đào tạo với thị trường lao động ở Việt Nam" Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức cho thấy sinh viên thất nghiệp thiếu định hướng nghề nghiệp Công bố kết khảo sát tình hình việc làm cử nhân với nhu cầu thị trường năm 2009 – 2010 với 2.948 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Huế Theo đó, khoảng 73,8% sinh viên tìm việc làm, 26,2% thất nghiệp [11] Từ góc đợ người giảng dạy, TS Trịnh Văn Tùng và ThS Phạm Huy Cường, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nợi đã có nghiên cứu điều tra gắn bó ngành đào tạo và nghề kì vọng nhìn từ góc đợ hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội [7] Kết điều tra cho thấy, đa số sinh viên chưa có mợt định hướng cụ thể nào cho nghề nghiệp họ sau tốt nghiệp với số 70% trả lời “đã nghĩ tới công việc chưa chắn và khơng có nhiều thơng tin hệ thống nghề” gắn với định hướng Kết nghiên cứu cho thấy rằng, một bộ phận lớn sinh viên sau đã gần hết trình đào tạo trường đại học, chuẩn bị bước vào mơi trường lao đợng nghề nghiệp, họ thiếu một định hướng đầy đủ và cụ thể cho nghề nghiệp Mỗi người từ sinh và lớn lên mong muốn có mợt việc làm ởn định và u thích Mỗi gia đình mong muốn kỳ vọng trưởng thành và có một việc làm ổn định Mỗi quốc gia mong muốn giải triệt để tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm, trì mợt xã hợi tăng trưởng kinh tế, ổn định an ninh Để đạt mong muốn cá nhân gia đình có hướng riêng Định hướng nghề nghiệp mợt cách đắn trước tiên có ích cho cá nhân biết định cơng việc với khả năng, sở thích và lực định thành đạt cá nhân Đó là tiền đề để cá nhân phát huy khả và trở thành người có ích cho gia đình và xã hội Định hướng nghề nghiệp làm cho bộ máy cấu xã hội vận hành một cách sn sẻ và giảm tình trạng thừa thầy thiếu thợ Thứ hai, yếu tố nào tác động đến định hướng việc làm sinh viên? Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến định hướng việc làm sinh viên sau tốt nghiệp, song nghiên cứu này tập trung vào yếu tố ảnh hưởng trường học, gia đình và cá nhân sinh viên Trong đó, yếu tố trường học là mợt yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Vai trò giảng viên phụ trách mơn và giảng viên cố vấn đóng vai trò quan trọng việc định hướng việc làm cho sinh viên, đặc biệt là giảng viên cố vấn có vai trò quan trọng việc phổ biến quy định nhà trường, định hướng việc học tập và đặc biệt là định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Tuy nhiên, qua thực tế kết khảo sát cho thấy, vai trò Nhà trường định hướng việc làm cho sinh viên tương đối và khơng thường xun Những hình thức định hướng thực theo thường niên ngày hội việc làm, hội thảo,… nên sinh viên chưa tiếp cận nhiều thông tin định hướng việc làm một cách đặn và liên tục Các câu lạc bợ, đợi, nhóm có hình thức định hướng tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, dạy kỹ mềm,… Tuy nhiên, hình thức này diễn hạn chế và số lượng sinh viên tham gia câu lạc bợ, đợi, nhóm chưa nhiều Bên cạnh đó, yếu tố gia đình có ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai Chính vậy, đa số sinh viên tham gia khảo sát xin ý kiến cha mẹ công việc sau tốt nghiệp; ở vùng miền khác bậc phụ huynh mong muốn và định hướng cho lựa chọn mợt cơng việc tương lai ởn định, có nhiều hợi phát triển và có thu nhập cao Không theo quan niệm trước đây, họ không áp đặt vào một công việc cụ thể nào, không bắt buộc phải làm gần nhà hay tiếp nối công việc cha mẹ Qua khảo sát, thu nhập gia đình khơng ảnh hưởng nhiều đến định hướng việc làm cho cha 61 mẹ hầu hết cha mẹ định hướng lựa chọn cơng việc ởn định, có hợi phát triển và có thu nhập cao Qua kết nghiên cứu, khác biệt giới tính có ảnh hưởng đến q trình định hướng cơng việc tương lai Sinh viên nữ dự định cơng việc tương lai đòi hỏi tỉ mẫn và thiên giao tiếp nhiều sinh viên nam; ngược lại, sinh viên nam lựa chọn công việc liên quan đến chuẩn xác cao và khả bao quát tốt Quan niệm sinh viên định hướng cho thân một công việc sau tốt nghiệp đại học đề cao là tiêu chí phù hợp với chun mơn đào tạo và có thu nhập ởn định Bên cạnh đó, sinh viên ln mong muốn tìm cơng việc có mơi trường làm việc chun nghiệp và có hợi thăng tiến Chính thân có mong muốn lựa chọn công việc tương lai nên đa số sinh viên có có mong muốn làm việc khu vực kinh tế tư nhân nước ngoài để làm việc đạt tiêu chí đặt định hướng nghề nghiệp Bản thân sinh viên ln tìm kiếm, tiếp cận thơng tin liên quan đến công việc dự định làm tương lai Và phần lớn sinh viên nhận thông tin liên quan đến công việc tương lai thông qua nhiều kênh khác nhau, trước hết là tìm kiếm, tiếp cận thơng tin liên quan tới công việc tương lai từ trang mạng xã hội (LinkedIn, facebook, ), từ bạn bè, từ giảng viên và từ gia đình Điều này phản ánh rằng, với thời đại công nghệ thông tin phát triển có tác đợng tích cực q trình sinh viên tiếp cận thông tin một cách dễ dàng hơn, điều kiện thuận lợi để sinh viên hình dung cơng việc và định hướng công việc tương lai một cách rõ ràng Tuy nhiên, từ cho thấy sinh viên chưa nhận nhiều thông tin liên quan cơng việc từ phía nhà trường Kết nghiên cứu rằng, hầu hết sinh viên làm thêm 62 và điều này thể sinh viên thực đợng, học hỏi, tìm tòi và khơng ngại khó, ngại khở Tuy nhiên, cơng việc làm thêm sinh viên không liên quan nhiều đến ngành học dự định việc làm tương lai Sinh viên làm để học hỏi thêm “kỹ mềm” trang bị thêm điều kiện cần và đủ để xin việc làm thức sau tốt nghiệp đại học Qua kết nghiên cứu kiểm chứng giả thuyết thứ hai đặt đúng, yếu tố trường học, gia đình và cá nhân có ảnh hưởng đến định hướng việc làm sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh sau tốt nghiệp; đó, yếu tố cá nhân có vai trò quan trọng cá nhân có lực, nhận thức cách tiếp cận khác ảnh hưởng trực tiếp đến định hướng việc làm sau tốt nghiệp sinh viên Khuyến nghị Đối với Nhà trường: Nhà trường ln có vai trò quan trọng việc định hướng việc làm, nghề nghiệp cho sinh viên và để vai trò này phát huy mợt cách tốt Nhà trường nên thực một số vấn đề sau: - Nhà trường nên trọng tổ chức nhiều buổi hội thảo, tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Bên cạnh đó, tở chức lớp đào tạo miễn phí “kỹ mềm” tạo điều kiện để sinh viên tham gia - Nhà trường nên liên kết với một vài ngân hàng doanh nghiệp tạo điều kiện cho sinh viên có hợi tiếp cận cơng việc làm thêm với vai trò là cộng tác viên; công việc này với chuyên ngành đào tạo nhằm giúp sinh viên làm quen với cơng việc, có thêm kỹ kinh nghiệm phục vụ cơng việc thức sau tốt nghiệp 63 - Cần trọng đẩy mạnh hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm với hỗ trợ Nhà trường để có nhiều sinh viên tiếp cận và tham gia Đối với sinh viên: Để đạt thành công công việc tương lai, sinh viên cần xác định mục tiêu học tập rõ ràng và định hướng việc làm sau tốt nghiệp từ ngồi ghế giảng đường đại học để lựa chọn công việc tương lai phù hợp với chuyên môn đào tạo lực thân Vì qua kết nghiên cứu, tác giả đưa một số điểm lưu ý để sinh viên tham khảo sau: - Mỗi sinh viên cần linh hoạt tham gia vào câu lạc bợ, đợi, nhóm, ban Trường để làm đầy thêm kỹ cho thân - Định hướng việc làm tương lai phù hợp chuyên môn đào tạo lực thân Xác định thân có thực u thích cơng việc hay không? - Luôn trau dồi, rèn luyện nâng cao trình đợ chun mơn để ln đáp ứng nhu cầu thị trường lao đợng cần Từ đó, tránh gặp phải bỡ ngỡ từ định hướng đến thức làm việc sau tốt nghiệp 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Việt Anh (2016) Định hướng việc làm của sinh viên hiện (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội), Luận văn cử nhân, Trường ĐH Khoa học XH&NV Hà Nợi Đào Quang Bình (2007) Sự chuyển đởi việc làm của cư dân ven đô dưới tác động của quá trình thị hóa, Thành phố Hồ Chí Minh Bộ lao động – Thương binh và Xã hội (2018) “Công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam - Số 16, Quý năm 2017”, Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động Thương Binh và Xã Hội molisa.gov.vn, , (16/3/2018) Phạm Huy Cường (2009) Các yếu tố tác động đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên năm cuối các ngành khoa học xã hội (Nghiên cứu trường hợp Trường ĐH Khoa học XH&NV), Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Khoa học XH&NV Hà Nội Nguyễn Hữu Dũng và Trần Hữu Trung (chủ biên) (1997) Về chính sách giải quyết việc làm ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nợi Trần Thị Phụng Hà (2014) “Định hướng giá trị nghề nghiệp sinh viên Đại học Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học Trường ĐH Cần Thơ, số 34, tr 113-125 Hồng Hạnh (2011) “Sinh viên thất nghiệp thiếu định hướng nghề”, Báo điện tử Dân Trí, , (13/12/2011) Bùi Hiền (2001) Từ điển Giáo dục học, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 65 Lê Thị Thanh Hương (2010) Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông thực trạng ở Việt Nam kinh nghiệm quốc tế, Nxb Khoa học xã hội, TP Hồ Chí Minh 10 Lê Phương Lan, Chu Thị Mai Phương và Nguyễn Thị Khánh Trinh (2016) “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng tới khả có việc làm sinh viên Đại học Ngoại thương sau tốt nghiệp”, Tạp chí Kinh tế Đới ngoại, số 84 11 Hiếu Nguyễn (2011) “Tìm giải pháp gắn kết đào tạo với thị trường lao động”, Báo điện tử Giáo dục Thời đại, , (10/12/2011) 12 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2013) Tài liệu dành cho cha mẹ “Giúp hướng nghiệp”, Nxb Đại học Sư phạm 13 Nhóm nghiên cứu Trường ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh (2016) Những ́u tớ ảnh hưởng từ hoạt động đào tạo tới khả có việc làm niềm đam mê công việc theo chuyên ngành của sinh viên Đại học Ngân hàng trường, Công trình nghiên cứu dự thi giải thưởng Euréka 14 Nguyễn Thị Kim Phụng (2004), Bàn khái niệm “Việc làm” góc đợ pháp luật lao đợng, Tạp chí Luật học, số 6/2004, tr 64-67 15 Nguyễn Thị Minh Phương (2009) Định hướng nghề nghiệp khu vực làm việc sau tớt nghiệp của sinh viên ngồi cơng lập hiện (Nghiên cứu trường hợp Trường Đại học Đông Đô), Luận văn Thạc sĩ, Trường ĐH Khoa học XH&NV Hà Nội 16 Quốc hội (2012) Bộ luật lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trang điện tử Thư viện Pháp luật, 66 17 Nguyễn Phương Tồn (2011), Khảo sát ́u tớ tác động đến việc chọn trường của học sinh lớp 12 trung học phổ thông địa bàn tỉnh Tiền Giang, Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội 18 Trường ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh (2016) Báo cáo kết quả khảo sát KS03: Tình hình việc làm của sinh viên trường ĐHNH sau tốt nghiệp, Trường ĐH Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh 19 Nguyễn Thị Hồng Xoan (2009) Bài giảng môn Các lý thuyết xã hội học hiện đại, Bình Dương 67 PHỤ LỤC Phiếu số: BẢNG HỎI ĐỀ TÀI: “ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH” Chào các bạn! Hiện nay, (tôi) nghiên cứu đề tài “Định hướng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh” Để hỡ trợ cho đề tài nói trên, chúng tơi có thực hiện khảo sát đới với sinh viên năm thứ tại Trường Rất mong các bạn sinh viên nhiệt tình tham gia trả lời trung thực, giúp cung cấp những nguồn thông tin tốt nhất cho đề tài Những thông tin các bạn cung cấp chỉ sử dụng cho mục đích nghiên cứu mà không sử dụng vào mục đích khác Các bạn vui lòng khoanh tròn vào đáp án chọn điền thơng tin vào phần (…) A PHẦN THÔNG TIN CHUNG Câu Giới tính Nam Nữ T̉i: …………………… Câu Khoa đào tạo Tài Ngoại ngữ Ngân hàng Kinh tế quốc tế Quản trị kinh doanh Luật kinh tế Kế toán – Kiểm toán Câu Kết học tập học kỳ năm học 2017 - 2018 Xuất sắc Trung bình Giỏi Yếu Khá Kém Câu Chỗ ở gia đình Đô thị đồng Nông thôn đồng Đô thị miền núi Nông thôn miền núi Câu Thu nhập trung bình đầu người tháng gia đình bạn (tính cả bạn cho dù bạn không sống cùng bố mẹ): … Câu Nghề nghiệp cha, mẹ Cha:……………………………… Chức vụ: ……………………………… Mẹ:……………………………… Chức vụ: ………………………………… B PHẦN THÔNG TIN KHẢO SÁT Câu Tại bạn lại lựa chọn ngành học tại? Đây là mợt ngành kiếm nhiều tiền tương lai Gia đình bạn có truyền thống làm ngành này Cơng việc ngành phù hợp với sở trường bạn Cha mẹ khuyên nên vào ngành này Theo lời khuyên bạn bè Khác (ghi rõ):………………………………………………… Câu Bạn đã hình dung cơng việc tương lai nào chưa? Sẽ có cơng việc ởn định và thu nhập cao Có cơng việc ởn định thu nhập bình thường Khơng có cơng việc ởn định thu nhập cao/đáp ứng yêu cầu làm việc Hoàn toàn chưa xác định Câu Trong trình học, giảng viên phụ trách mơn có trao đởi với bạn/ giúp bạn việc định hướng nghề nghiệp sau trường hay khơng? Khơng có giảng viên nào Phần lớn giảng viên là không Có, phần lớn giảng viên Có, tất giảng viên Câu 10 Bạn đánh nào vai trò giảng viên cố vấn? Rất tích cực việc cung cấp thông tin, chia sẻ trải nghiệm, định hướng Bình thường Hỗ trợ hạn chế Gần khơng đóng vai trò Câu 11 Nhà trường có hình thức nào định hướng cho bạn lựa chọn công việc tương lai hay không? Hoàn toàn không nhận Không nhận một cách đặn Nhận tương đối đặn Nhận đầy đủ Câu 11a Nếu bạn có nhận định hướng (phương án ở câu 11), xin vui lòng cho biết hình thức định hướng Nhà trường? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 12 Bạn có tham gia câu lạc bợ, đợi nhóm, ban nào đây? (Có thể chọn nhiều đáp án) Câu lạc bộ Mầm sống Câu lạc bộ FIC Ban Sự kiện 10 Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học Eureka Ban Thông tin Truyền thông 11 Câu lạc bợ Tủ sách Tình bạn Câu lạc bợ Phát 12 Câu lạc bợ Bóng rở Câu lạc bộ Kỹ Đoàn – Hội 13 Câu lạc bộ Hỗ trợ SV trực tuyến Đội Văn nghệ Xung kích 14 Câu lạc bợ Ngân hàng Quốc tế Câu lạc bộ Nữ sinh 15 Câu lạc bộ Anh văn Câu lạc bộ Dân ca và Nhạc cổ 16 Khác (ghi rõ):……………………… truyền Câu 13 Các câu lạc bợ, đợi nhóm, ban bạn tham gia có giúp bạn xác định cơng việc u thích tương lai khơng? Hoàn toàn khơng có Có Có khơng đặn Có đặn Câu 13a Nếu câu lạc bợ, đợi nhóm, v.v giúp bạn xác định cơng việc yêu thích tương lai (phương án ở câu 13), xin vui lòng cho biết giúp đỡ cụ thể? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Câu 14 Bạn có người bạn thân? Một người Hai người Ba người Bốn người Năm người trở lên Câu 15 Bạn bè thân có ảnh hưởng đến định hướng lựa chọn công việc tương lai bạn khơng? Hoàn toàn khơng Có Có Rất nhiều Câu 16 Những lời khuyên (nếu có) bạn bè thân lựa chọn công việc tương lai bạn? Công việc có thu nhập cao Cơng việc có nhiều hội phát triển Trở thành đồng nghiệp Phù hợp lực Dễ chia sẻ với công việc chuyên môn Dễ xin việc Khác (ghi rõ):………………………………………………………………… Câu 16a Có bạn bàn/xin ý kiến cha mẹ công việc dự định sau tốt nghiệp khơng? Khơng Có Câu 17 Định hướng cha mẹ lựa chọn công việc tương lai bạn là gì? Cơng việc có thu nhập cao Cơng việc có nhiều hợi phát triển Công việc ổn định Nối tiếp công việc cha mẹ Gần nhà cha mẹ Dễ xin việc làm Khác (ghi rõ): ……………………………… Câu 17a Cha mẹ bạn có gợi ý mợt cơng việc cụ thể nào khơng? Khơng Có (xin cho biết cụ thể):……………………………………………………………… Câu 18 Bạn có nhận thơng tin nào có liên quan đến cơng việc tương lai khơng? Có Khơng Câu 19 Bạn tìm kiếm, tiếp cận thơng tin cơng việc tương lai từ đâu? (Có thể chọn nhiều đáp án) Từ gia đình Từ bạn bè Từ giảng viên Từ phòng, ban Nhà trường Tờ rơi Hội chợ việc làm Từ trang mạng xã hội (LinkedIn, facebook, …) Tivi, báo, đài Từ anh, chị cựu sinh viên 10 Khác (ghi rõ):……………………………………………… Câu 20 Bạn dự định làm sau tốt nghiệp Đại học? Đi làm Học lên cao học làm Vừa làm vừa học thêm Chưa có dự định sau tốt nghiệp Khác (ghi rõ): ………………… Câu 21 Dự định bạn công việc tương lai Giáo viên Giao dịch viên chứng khoán Chuyên viên kế toán Biên – phiên dịch viên Nhân viên tín dụng Chuyên viên phân tích tài Nhân viên kiểm tốn nợi bợ 10 Chuyên viên tư vấn đầu tư Giao dịch viên ngân hàng 11 Quản trị viên hệ thống thông tin Chuyên viên toán quốc tế 12 Khác (ghi rõ): ……………………… Câu 22 Lý bạn dự định làm cơng việc đó? (Có thể chọn nhiều đáp án) Phù hợp với chuyên môn đào tạo Có sách đãi ngợ tốt Thu nhập ởn định Có hợi thăng tiến Thu nhập cao Khả xin việc cao Môi trường làm việc chuyên nghiệp 10 Nối tiếp cơng việc cha mẹ Lãnh đạo có lực tốt 11 Khác (ghi rõ): ………………… Đồng nghiệp chân thành, thân thiện Câu 23 Bạn mong muốn cơng tác tḥc loại hình tở chức nào? Nhà nước Tư nhân nước Tư nhân nước ngoài Khác (ghi rõ): …………………… Câu 24 Tại bạn lại thích làm việc khu vực kinh tế đó? Ởn định Thu nhập cao Mơi trường làm việc chuyên nghiệp Khác (ghi rõ):……………………………………… Câu 24a Bạn có hy vọng nhận giúp đỡ để đạt nguyện vọng khơng? (Có thể chọn nhiều đáp án) Sự giúp đỡ cha mẹ và anh chị gia đình Sự giúp đỡ họ hàng Sự giúp đỡ bạn bè (cả những người thông qua bạn bè) Không hy vọng giúp đỡ, tự tìm hội và đăng ký Khác (ghi rõ):……………………………………… Câu 25 Trong thời gian học Đại học, bạn đã làm thêm chưa? Đã làm thêm Chưa làm thêm (Kết thúc bảng hỏi) Câu 26 Cơng việc làm thêm bạn là gì? Thực tập sinh ngân hàng Tư vấn viên Nhân viên bán hàng theo Nhân viên chạy bàn Thu ngân quán ăn, cà phê Gia sư Khác (ghi rõ):……………………………………… Câu 27 Bạn làm thêm lý gì? (Có thể chọn nhiều đáp án) Học hỏi kinh nghiệm, kỹ Tăng thêm thu nhập Tranh thủ thời gian rãnh rỗi Tìm kiếm hợi việc làm tốt nghiệp Đi làm cho vui Khác (ghi rõ)……………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn!
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn