Quản lý tài chính công

4 35 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 21:13

Phân tích lợi ích và tác hại của việc vay nợ nhằm bù đắp thâm hụt ngân sáchĐể phát huy vai trò tích cực của thuế đối với nền kinh tế xã hội thì chính sách thuế và quản lý thuế nên thay đổi như thế nào? Quản lý tài cơng Câu Phân tích lợi ích tác hại việc vay nợ nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách? Thâm hụt ngân sách Là tình trạng khoản chi ngân sách Nhà nước (ngân sách phủ) lớn khoản thu, phần chênh lệch thâm hụt ngân sách Trường hợp ngược lại, khoản thu lớn khoản chi gọi thặng dư ngân sách Thu phủ khơng bao gồm khoản vay Đi vay cách mà phủ tài trợ cho thâm hụt ngân sách Các giải pháp bù đắp thâm hụt ngân sách 2.1 Phát hành tiền Khi ngân sách nhà nước thâm hụt, Chính phủ tài trợ số thâm hụt cách phát hành thêm lượng tiền sở, đặc biệt trường hợp kinh tế đất nước suy thoái Khi sản lượng thực tế thấp mức sản lượng tiềm việc tài trợ số thâm hụt phủ cách phát hành thêm lượng tiền sở góp phần thực mục đích sách ổn định hố kinh tế thơng qua việc đưa kinh tế tiến đến gần mức sản lượng tiềm mà không gây lạm phát Ngược lại, nhu cầu kinh tế mạnh (sản lượng thực tế cao mức sản lượng tiềm ) phủ khơng nên tài trợ số thâm hụt cách tăng nhanh lượng tiền sở, kích tổng cầu lên cao đẩy sản lượng thực tế vượt xa mức sản lượng tiềm năng,hậu làm tăng lạm phát  Ưu điểm: - Nhu cầu bù đắp thiếu hụt đáp ứng cách nhanh chóng - Khơng phải trả lãi, gánh thêm khoản nợ nần  Nhược điểm: - Có nguy làm cho lạm phát tăng nhanh tác động tiêu cực đến mặt đời sống 2.2 Vay nợ nước Vay nợ nước Chính phủ thực hình thức phát hành công trái, trái phiếu Công trái, trái phiếu chứng ghi nhận nợ nhà nước, loại chứng khoán hay trái khoán nhà nước phát hành để vay dân cư, tổ chức kinh tế - xã hội ngân hàng Ở Việt Nam, Chính phủ thường uỷ nhiệm cho Kho bạc nhà nước phát hành trái phiếu hình thức: tín phiếu kho bạc; trái phiếu kho bạc; trái phiếu công trình  Ưu điểm: - Đây biện pháp cho phép Chính phủ trì việc thâm hụt ngân sách mà không cần phải tăng sở tiền tệ giảm dự trữ quốc tế Vì vậy, biện pháp coi cách hiệu để kiềm chế lạm phát - Tập chung khoản tiền tạm thời nhàn rỗi dân cư,tránh nguy khủng hoảng nợ nước ngoài, dễ triển khai - Dễ triển khai  Nhược điểm: - Chứa đựng nguy kìm hãm phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh kinh tế - Việc trả lãi tương lai tạo gánh nặng nợ cho phủ (trừ thâm hụt ngân sách nhà nước bắt nguồn từ việc chi tiêu cho dự án đầu tư có sức sinh lời) 2.3 Vay nợ nước ngồi Chính phủ tài trợ thâm hụt ngân sách nguồn vốn nước thơng qua việc nhận viện trước nước ngồi vay nợ nước ngồi từ phủ nước ngồi, định chế tài giới Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tổ chức liên phủ, tổ chức quốc tế Viện trợ nước nguồn vốn phát triển phủ, tổ chức liên phủ, tổ chức quốc tế cung cấp cho phủ nước nhằm thực chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội chủ yếu nguồn vốn phát triển thức ODA Vay nợ nước ngồi thực hình thức: phát hành trái phiếu ngoaị tệ mạnh nước ngoài, vay hình thức tín dụng  Ưu điểm: - Là biện pháp tài trợ ngân sách nhà nước hữu hiệu, bù đắp khoản bội chi mà lại không gây sức ép lạm phát cho kinh tế Đây nguồn vốn quan trọng bổ sung cho nguồn vốn thiếu hụt nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội  Nhược điểm: - Việc vay nợ nước khiến cho nhà nước phải gánh thêm khoản lãi nợ nần, nghĩa vụ trả nợ tăng lên, giảm khả chi tiêu phủ - Dễ khiến cho kinh tế trở nên bị phụ thuộc vào nước ngồi, nhiều điều khoản trị, qn sự, kinh tế khiến cho nước vay bị phụ thuộc nhiều Vay nước phụ thuộc vào đối tác cho vay thường phải chịu điều kiện ngặt nghèo lãi suất thời hạn vay trả Hình thức vay thường qua hiệp định song phương,nguồn hỗ trợ phát triển thức (ODA) vay thị trường tài quốc tế Nguồn hỗ trợ phát triển thức thường cho vay với điều kiện ưu đãi, ngày hoi có cạnh tranh gay gắt Dù nào, vay nước chịu ràng buộc nhiều điều kiện vay áp đặt từ nước cho vay 2.4 Tăng thuế Chính phủ tăng khoản thuế lên  Ưu điểm: - Khi vùng chịu đựng tăng thuế suất thuế thu nhập làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời kích thích đối tượng mở mang hoạt động kinh tế, tăng khả sinh lời, phần nộp ngân sách nhà nước, lại thặng dư cho mình.Trong trường hợp này, tăng thuế thu nhập có tác dụng kích thích tăng trưởng kinh tế  Nhược điểm: - Khi vượt qua giới hạn chịu đựng kinh tế, tăng thuế suất trực thu làm giảm nguồn thu từ thuế ngân sách nhà nước thúc đẩy trốn thuế, lậu thuế - Tăng thuế giải pháp không dễ áp dụng tốn - Tăng thuế có khả thi hay khơng phụ thuộc vào sức chịu đựng kinh tế, phụ thuộc vào hiệu làm việc hệ thống thu,phụ thuộc vào hiệu suất sắc thuế Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, hoạt động kinh tế mờ nhạt tăng thuế khơng khơng khả thi mà cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh,trực tiếp làm tăng số lượng nợ đọng thuế doanh nghiệp, đẩy doanh nghiệp vào tình trạng tài khơng lành mạnh làm giảm nguồn thu ngân sách 2.5 Cắt giảm chi tiêu Dù thâm hụt ngân sách dài hạn hay ngắn hạn cắt giảm chi tiêu cơng biện pháp có hiệu Triệt để tiết kiệm khoản đầu tư cơng có nghĩa đầu tư vào dự án mang tính chủ đạo, hiệu nhằm tạo đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt dự án chưa khơng hiệu phải cắt giảm, chí khơng đầu tư Mặt khác, bên cạnh việc triệt để tiết kiệm khoản đầu tư công, khoản chi thường xuyên quan nhà nước phải cắt giảm khoản chi khơng hiệu chưa thực cần thiết Chính phủ cắt giảm chi thường xuyên,bao gồm chi lương ,chi mua sắm trang thiết bị cho máy quản lý hành chính,thậm chí trì hỗn cắt giảm đầu tư phát triển 2.6 Dự trữ ngoại hối Sử dụng nguồn dự trữ ngoại tệ quốc gia (bao gồm ngoại tệ mạnh vàng) để bù đắp thâm hụt NSNN Đây giải pháp tương đối chu toàn vừa đảm bảo ổn định tỷ giá vừa đảm bảo không gây lạm phát Tuy nhiên Việt Nam điều không khả thi cho dự trữ ngoại tệ quốc gia mức thấp tình trạng kiểm sốt thị trường ngoại tệ chợ đen nghiêm trọng https://text.123doc.org/document/2428360-tham-hut-ngan-sach-nha-nuoc-thuc-trang-va-giai-phap.htm https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A2m_h%E1%BB%A5t_ng%C3%A2n_s%C3%A1ch Câu Để phát huy vai trò tích cực thuế kinh tế xã hội sách thuế quản lý thuế nên thay đổi nào? Vai trò thuế phát triển kinh tế - xã hội  Công cụ huy động nguồn lực vật chất Lúc kinh tế thị phần tăng trưởng mạnh mẽ, Thuế trở nên phương tiện góp nhiều nguồn ngân sách Nhà Nước Nó nguồn lực tạo nên vật chất cho Nhà nước Thuế phương tiện cốt yếu huy động nguồn lực tài tụ hội nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước Và nguồn thu Ngân sách nhà nước Nền kinh tế phát triển đạt hiệu suất hoạt động cao nguồn thu từ Thuế nhiều  Công cụ điều tiết kinh tế Bên cạnh nguồn lực nguồn vốn, Thuế phương tiện giúp điều tiết kinh tế vĩ mô Đối với kinh tế thị phần, sách thuế cơng cụ mà Nhà nước sử dụng để điều tiết vĩ mô kinh tế Điều xuất phát từ chức điều chỉnh thuế; từ lợi ích phố hội mà Nhà nước thực nâng cao giảm thuế thu nhập cá nhân, Tổ chức Giải pháp nhằm mục đích kích thích hay tránh tăng trưởng lĩnh vực chuyên ngành nghề khác Không điều chỉnh sách thuế góp phần hình thành nên cấu ngành nghề hợp lý theo đề xuất kinh tế giai đoạn tăng trưởng khác Căn theo đấy, Nhà nước thực sách thuế để thúc đẩy phát triển ngành quan trọng hay giữ vị mũi nhọn then chốt hay điều tiết tốc độ phát triển đơn vị quản lý với để san thị phần kinh tế  Cơng cụ điều hồ thu nhập Dùng vai trò thuế sách thuế giúp điều hồ thu nhập hay thực cơng xã hội Căn theo sách vai trò Thuế, Nhà nước ảnh hưởng đến cung cầu thị phần Từ điều chỉnh lại giai đoạn phân phối đầu vào đầu nguồn lực hàng hoá thị trường, từ làm đổi thay thu nhập, phân phối cơng phường hội Thuế góp phần trực tiếp đến điều Chính đồng đẳng sách thuế Nhà nước mang lại điều kiện tiện dụng cho đa số thành viên phường hội làm ăn, kinh doanh có hiệu suất Thuế thể vai trò phân phối, thực lại thu nhập thông qua việc sử dụng tiền thuế để đưa vào sản xuất hàng hoá dịch vụ công nhằm dùng cho tiêu chuyên dụng cho phường hội ra, phần tiền thuế nhà nước sử dụng để trợ cấp, điều hoà thu nhập thị trấn hội  Cơng cụ rà sốt, kiểm sốt Bên cạnh vai trò thuế nêu trên, Thuế cơng cụ hữu hiệu để rà sốt, kiểm soát Doanh nghiệp Bằng việc kê khai thuế, quan thuế thuận tiện kiểm sốt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh Doanh nghiệp Từ quan thuế phát vấn đề ăn gian thương mại hay tình trạng trốn thuế, lậu thuế hay khai báo sai tình hình thực tế sản xuất Thơng qua cơng cụ giúp góp phần tránh trái luật, chấn chỉnh lại hoạt động sxkd, nâng cao vai trò rà sốt, giám sát quan thuế cá nhân, Cơng ty http://dayhocketoan.edu.vn/thue-da-co-nhung-vai-tro-gi-doi-voi-su-phat-trien-cua-nen-kinh-te-nd,17864 u cầu cải cách sách thuế quản lý thuế  Cải cách quản lý thuế Tăng cường công tác quản lý thu thuế: - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành thuế: Củng cố đội ngũ, đào tạo chuyên môn, giáo dục phẩm chất Đẩy mạnh chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm Trang bị phương tiện kỹ thuật đại cho ngành thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý thuế.(IT kiểm soát kinh tế tài khoản, hạn chế giao dịch tiền mặt)  Tiếp tục cải cách sách ưu đãi - Ưu đãi thuế cho đầu tư vào lĩnh vực, ngành nghề địa bàn cần khuyến khích đầu tư + Việt kiều đầu tư nước + Giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng KHCN + Khai thác thủy sản xa bờ + Đối tượng khó khăn, bị rủi ro đối tượng sách xã hội + Đối tượng tham gia thực sách xã hội - http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-cai-cach-chinh-sach-thue-o-viet-nam-8037/ ... nhân, Công ty http://dayhocketoan.edu.vn/thue-da-co-nhung-vai-tro-gi-doi-voi-su-phat-trien-cua-nen-kinh-te-nd,17864 Yêu cầu cải cách sách thuế quản lý thuế  Cải cách quản lý thuế Tăng cường công. .. tư công, khoản chi thường xuyên quan nhà nước phải cắt giảm khoản chi không hiệu chưa thực cần thiết Chính phủ cắt giảm chi thường xuyên,bao gồm chi lương ,chi mua sắm trang thiết bị cho máy quản. .. Để phát huy vai trò tích cực thuế kinh tế xã hội sách thuế quản lý thuế nên thay đổi nào? Vai trò thuế phát triển kinh tế - xã hội  Công cụ huy động nguồn lực vật chất Lúc kinh tế thị phần tăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài chính công, Quản lý tài chính công

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn