HIS Tóm tắt chức năng Bệnh viện thông minh

9 89 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 20:57

Hầu hết các quốc gia đều phát triển các khái niệm riêng khi đặt câu hỏi “bệnh viện thông minh là gì”. Trong quá trình của cuộc cách mạng công nghệ mới này, người ta đang kết hợp một lượng lớn dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, phương pháp học máy và giải pháp trí tuệ nhân tạo. TĨM TẮT CHỨC NĂNG Giải pháp bệnh viện thơng minh HIS (Hospital Intelligence Solution) Phần mềm HIS 3.0 + LIS3.0 + PACS1.0 17 phân hệ: 160 chức Danh sách chức Giải pháp bệnh viện thông minh HIS Phân hệ quản lý hành 1.1 Tiếp nhận bệnh nhân 1.2 Điều phối bệnh nhân vào phòng khám (một nhiều phòng khám đồng thời) 1.3 Hệ thống xếp hàng cho khoa khám bệnh (lấy STT thông thường, STT khẩn, STT đặt trước STT ưu tiên) 1.4 Hệ thống xếp hàng cho khoa cận lâm sàng (xét nghiệm, CĐHA, phòng lấy mẫu …) (STT thường, khẩn, đặt trước, ưu tiên) 1.5 Quản lý khám sức khỏe cho quan 1.6 Quản lý lịch làm việc bác sĩ 1.7 Quản lý lịch hẹn bệnh nhân (tái khám, đăng ký khám mới) 1.8 Ứng dụng thẻ bệnh nhân thơng minh 1.9 Tiếp đón bệnh nhân tự động thẻ (không cần nhân viên lễ tân) Phân hệ quản lý ngoại trú 2.1 Quản lý khám bệnh 2.2 Chỉ định cận làm sàng (xét nghiệm, CĐHA) 2.3 Chỉ định dịch vụ PTTT 2.4 Kê đơn thuốc 2.5 Tích hợp ICD10, đơn thuốc điện tử, đơn thuốc mẫu 2.6 In tờ điều trị (thay cho sổ khám bệnh) 2.7 Hẹn lịch khám lại 2.8 Màn hình hiển thị STT bệnh nhân 2.9 Phát loa gọi bệnh nhân 2.10 Quản lý phòng lưu bệnh nhân 2.11 Quản lý tủ trực phòng khám Phân hệ quản lý nội trú 3.1 Quản lý y lệnh: khám bệnh, tạo tờ điều trị, kê đơn thuốc 3.2 Chỉ định cận lâm sàng (xét nghiệm, CĐHA) 3.3 Chỉ định dịch vụ PTTT 3.4 Quản lý thực y lệnh 3.5 Tổng hợp thuốc, vật tư phần mềm 3.6 Quản lý giường bệnh, buồng bệnh 3.7 Quản lý bệnh nhân nội trú điều trị ngoại viện (bệnh nhân bán trú) 3.8 Tích hợp ICD10, đơn thuốc điện tử, đơn thuốc mẫu 3.9 Quản lý lịch trực 3.10 Quản lý tủ trực khoa điều trị 3.11 In giấy tờ nội trú: tờ điều trị, phiếm tiêm truyền dịch, cơng khai thuốc, cơng khai viện phí, giấy viện, … Phân hệ quản lý viện phí 4.1 Quản lý danh mục bảng giá Hai bảng danh mục: giá dịch vụ giá BHYT 4.2 Quản lý viện phí ngoại trú 4.3 Quản lý viện phí nội trú 4.4 Nghiệp vụ thu phí, tạm ứng, hồn ứng, miễn giảm 4.5 Quản lý nhiều loại hình tốn viện phí (BHYT, thu phí, u cầu, BH kết hợp yêu cầu, hao phí, phụ thu, thu khác ) 4.6 Quản lý giá dịch vụ cài sẵn cố định giá dịch vụ linh hoạt bác sĩ tự nhập giá định dịch vụ 4.7 Quản lý động đối tượng bệnh nhân (bệnh nhân VIP, người nhà, người quen, ngoại giao cho phép tạo thêm đối tượng bệnh nhân) 4.8 Quản lý chi phí vật tư tiêu hao ẩn giá dịch vụ 4.9 Quản lý gói dịch vụ (gộp nhiều dịch vụ thành gói, giá trọn gói rẻ giá dịch vụ lẻ) 4.10 Quản lý miễn giảm, khuyến mại 4.11 Quản lý hoa hồng bác sĩ (cố định linh hoạt theo loại dịch vụ, tính chất dịch vụ, theo đối tượng bệnh nhân) 4.12 Kết nối với phần mềm kế toán (qua excel) Phân hệ quản lý bảo hiểm y tế (thay cho phần mềm BHYT cung cấp) 5.1 Quản lý thơng tin thẻ BHYT (nhập, sửa, xóa, tìm …) 5.2 Bệnh nhân BHYT quay lại khám lần sau cần nhập mã thẻ, khơng cần nhập thông tin bệnh nhân 5.3 In bảng kê viện phí tốn BHYT (nội trú, ngoại trú) 5.4 In báo cáo BHYT, export Excel (phiếu toán viện, báo cáo 14, 20, 21, 25, 26 …) 5.5 Import danh sách thẻ BHYT từ Excel Nếu bệnh viện quan BHYT cung cấp danh sách thẻ BHYT import danh sách vào phần mềm Khi bệnh nhân BHYT đến khám cần nhập mã thẻ 5.6 Ánh xạ động danh mục dịch vụ/thuốc bệnh viện sang danh mục dịch vụ/thuốc BHYT toán 5.7 Chụp lưu ảnh thẻ BHYT, ảnh bệnh nhân khám BHYT Chống trường hợp mượn thẻ BHYT, mượn mã BHYT (optional) 5.8 Tự động nhận diện mã thẻ dựa vào ảnh chụp thẻ BHYT Giúp tăng tốc độ tiếp nhận bệnh nhân khám BHYT (optional) Phân hệ quản lý xét nghiệm 6.1 Quản lý bệnh phẩm (nhập thơng tin, thêm, bớt, sửa, xóa, tìm kiếm) 6.2 In kết xét nghiệm phần mềm (dạng chia tách theo phiếu dạng tổng hợp) 6.3 Trả kết xét nghiệm qua mạng 6.4 Thống kê xét nghiệm (theo máy, theo xét nghiệm, theo trạng thái xét nghiệm, theo khoa phòng, theo thời gian, theo giới tính … nhiều tiêu chí khác) 6.5 Kết nối máy xét nghiệm chiều (tự động lấy kết xét nghiệm) Tính thêm phí theo máy xét nghiệm 6.6 Kết nối máy xét nghiệm chiều (tự động điều khiển máy xét nghiệm chạy mẫu bệnh phẩm) Tính thêm phí theo máy xét nghiệm 6.7 Quản lý xét nghiệm khám sức khỏe (import danh sách XN khám sức khỏe, export báo cáo khám sức khỏe, in hàng loạt kết …) 6.8 Ứng dụng mã vạch để quản lý mẫu bệnh phẩm 6.9 Theo dõi biểu đồ xét nghiệm 6.10 Quản lý mẫu XN dành cho nghiên cứu khoa học 6.11 Phân quyền xét nghiệm (theo loại xét nghiệm, theo máy, theo chức năng) Phân hệ quản lý CĐHA, TDCN 7.1 Quản lý định CĐHA 7.2 Kết nối với thiết bị sinh ảnh để nhận ảnh 7.3 Kết nối với thiết bị sinh ảnh để gửi thông tin bệnh nhân xuống máy 7.4 Xem xử lý ảnh Bác sĩ xem ảnh nơi có mạng LAN 7.5 In kết CĐHA phần mềm 7.6 Lưu trữ hình ảnh tập trung 7.7 Lưu trữ hình ảnh phân tán (optional) 7.8 Ứng dụng mã vạch 7.9 Quản lý mẫu kết CĐHA (thêm, sửa, xóa, chọn mẫu kết quả) 7.10 Trả kết CĐHA qua mạng 7.11 Truyền kết CĐHA qua mạng internet để hội chẩn bệnh viện (optional) Phân hệ quản lý Phẫu thuật, thủ thuật 8.1 Quản lý yêu cầu phẫu thuật, thủ thuật 8.2 Quản lý phòng mổ, lịch mổ 8.3 Quản lý kết phẫu thuật 8.4 In giấy chứng nhận PTTT 8.5 Tính cơng PTTT Phân hệ bệnh án điện tử 9.1 Số hóa 26 loại hồ sơ bệnh án theo mẫu Bộ y tế 9.2 Số hóa 66 loại mẫu phiếu y 9.3 Số hóa loại mẫu phiếu dược 9.4 Đính kèm kết xét nghiệm vào bệnh án điện tử 9.5 Đính kèm hình ảnh chẩn đoán vào bệnh án điện tử 9.6 Lịch sử hồ sơ điều trị 10 Phân hệ quản lý dược 10.1 Quản lý nhập, xuất, tồn loại thuốc 10.2 Thực phần mềm nghiệp vụ: nhập thuốc từ nhà cung cấp, xuất thuốc cho khoa phòng, xuất thuốc cho bệnh nhân khách lẻ, nhập trả thuốc, xuất trả thuốc , nhập bù, xuất thiếu, kiểm kê, khóa sổ 10.3 Hoạch tốn giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền tính tốn chi tiết theo lơ 10.4 Xuất hàng theo phương pháp FIFO thuốc hết hạn trước xuất trước 10.5 Quản lý hóa đơn nhập thuốc 10.6 Quản lý theo lơ (kiểm sốt xác lơ thuốc kho, lơ số lượng bao nhiêu) 10.7 Quản lý đấu thầu thuốc theo dõi trình nhập hàng tương ứng với kế hoạch đầu thầu 10.8 Quy trình cấp phát thuốc điện tử (thực dự trù  duyệt  lĩnh thuốc qua mạng máy tính) 10.9 Theo dõi diễn tiến chu trình (workflow) nhập xuất 10.10 Quản lý trạng thái (phiếu dự trù, duyệt, xuất, nhập …) 10.11 Các bác sĩ xem tồn kho thuốc online (số thực tế) 10.12 Quy trình đóng băng u cầu cấp phát thuốc Cảnh báo thuốc (các đơn có thuốc hoạt chất, có tương tác thuốc, có thuốc kháng sinh) 10.13 10.14 Quản lý hạn sử dụng thuốc 10.15 Quản lý động kho thuốc (tạo không hạn chế loại kho thuốc khác nhau) 10.16 Phân quyền theo kho thuốc 10.17 Quản lý trình bào chế, sản xuất thuốc YHCT 10.18 Quản lý tủ trực khoa dược 11 Phân hệ quản lý vật tư, thiết bị y tế 11.1 Quản lý nhập, xuất, tồn loại vật tư 11.2 Quản lý vật tư tiêu hao cho bệnh nhân, hoạch tốn thành chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân 11.3 Quản lý vật tư tiêu hao cho bệnh viện, hoạch tốn thành chi phí vận hành phòng ban bệnh viện 11.4 Quản lý vật tư, tài sản cố định, hoạch tốn thành chi phí vận hành phòng ban bệnh viện 11.5 Quản lý định mức vật tư tiêu hao 11.6 Quy trình cấp phát thuốc điện tử (thực dự trù  duyệt  lĩnh thuốc qua mạng máy tính) 11.7 Quản lý đấu thầu vật tư theo dõi trình nhập hàng tương ứng với kế hoạch đấu thầu 11.8 12 Phân hệ quản lý nhân sự, tiền tương 12.1 Quản lý hồ sơ nhân viên 12.2 Quản lý q trình cơng tác 12.3 Quản lý khen thưởng, kỷ luật 12.4 Quản lý đào tạo 12.5 Quản lý hợp đồng lao động 12.6 Quản lý công việc giao 12.7 Quản lý tài sản, trang thiết bị cấp 12.8 Quản lý văn bằng, chứng 12.9 Quản lý lương bảo hiểm nhân viên 13 Phân hệ quản lý đạo tuyến 13.1 Quản lý lịch công tác bác sĩ 13.2 Quản lý kỹ thuật chuyển giao cho bệnh viện khác 13.3 Quản lý chương trình y tế 13.4 Báo cáo thống kê 14 Phân hệ thống kê báo cáo (thay Medisoft 2003) 14.1 Số hóa mẫu sổ Bộ y tế ban hành 14.2 Các báo cáo cho vụ kế hoạch vụ điều trị (tương đương báo cáo in từ Medisof2003) 14.3 Các báo cáo cho quan BHYT 14.4 Các báo cáo thống kê theo yêu cầu bệnh viện 15 Phân hệ quản trị hệ thống 15.1 Quản lý người dùng, phân quyền người dùng 15.2 Quản lý, phân quyền in ấn biểu mẫu, giấy tờ, báo cáo 15.3 Chức báo cáo động: cho phép tự chỉnh sửa biểu mẫu, giấy tờ, báo cáo Tự đặt cơng thức vào báo cáo 15.4 Cấu hình động danh mục dịch vụ/thuốc/vật tư 15.5 Cấu hình động sơ đồ tổ chức (thêm bớt khoa phòng) 15.6 Cấu hình trạm y tế tuyến 15.7 Quản lý máy trạm 15.8 Log lại toàn thao tác người dùng 15.9 Khóa dịch vụ (tạm thời khơng cho phép bác sĩ định dịch vụ/thuốc/vật tư … lý VD: máy hỏng thuốc để dành) 15.10 Tự động nâng cấp tất máy trạm - Update file chương trình (.exe) - Update file thư viện (.dll) - Update file biểu mẫu, báo cáo 16 Các chức nâng cao 16.1 Bệnh án online (optional) 16.2 Đăng ký khám online (optional) 16.3 Hội chẩn online (optional) 16.4 Quản lý bệnh viện từ xa (optional) 16.5 Tích hợp dịch vụ SMS (optional) 16.6 Tích hợp thẻ ngân hàng (optional) 16.7 Giải pháp quản lý vị trí bệnh nhân sử dụng cơng nghệ RFID (patient position location) (optional) 17 Phân hệ chăm sóc khách hàng (optional) 17.1 Quản lý thơng tin chăm sóc khách hàng (gọi điện cảm ơn, hỏi thăm, chúc mừng sinh nhật …) 17.2 Quản lý/đánh giá mức độ hài lòng bệnh nhân 17.3 Quản lý diễn biến bệnh bệnh nhân nhà, quản lý hiệu điều trị sau bệnh nhân rời khỏi bệnh viện 17.4 Quản lý nhu cầu, mong đợi khách hàng 17.5 Phân loại phân tích khách hàng, quản lý khách hàng đặc biệt 17.6 Phân hệ phát triển khách hàng: biến bạn bè, người thân bệnh nhân thành khách hàng tiềm 17.7 Dịch vụ thông tin sức khỏe (email/điện thoại) có liên quan đến trạng thái sức khỏe bệnh nhân 17.8 Dịch vụ tư vấn sức khỏe từ xa 18 Các chức phụ khác 18.1 Website bệnh viện (optional) 18.2 Kênh thông tin nội bộ: diễn dàn, chat, email (optional) 18.3 Quản lý công văn, giấy tờ (optional) 18.4 Quản lý thi đua (optional) 18.5 Giao ban trực tuyến (optional) 18.6 Đa ngôn ngữ (tiếng Việt/ English/ Japan/ China/ Laos/ Cambodia …) (optional) Chú thích khác: - Trên chức bản, chúng tơi tùy biến, hiệu chỉnh phần mềm, xây dựng phân hệ theo yêu cầu khách hàng ... vật tư tiêu hao cho bệnh nhân, hoạch tốn thành chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân 11.3 Quản lý vật tư tiêu hao cho bệnh viện, hoạch tốn thành chi phí vận hành phòng ban bệnh viện 11.4 Quản lý... nhật …) 17.2 Quản lý/đánh giá mức độ hài lòng bệnh nhân 17.3 Quản lý diễn biến bệnh bệnh nhân nhà, quản lý hiệu điều trị sau bệnh nhân rời khỏi bệnh viện 17.4 Quản lý nhu cầu, mong đợi khách hàng... thuốc, cơng khai viện phí, giấy viện, … Phân hệ quản lý viện phí 4.1 Quản lý danh mục bảng giá Hai bảng danh mục: giá dịch vụ giá BHYT 4.2 Quản lý viện phí ngoại trú 4.3 Quản lý viện phí nội trú
- Xem thêm -

Xem thêm: HIS Tóm tắt chức năng Bệnh viện thông minh, HIS Tóm tắt chức năng Bệnh viện thông minh

Từ khóa liên quan