HopDongThueChungCu1604 12 1 16 final

4 66 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 20:41

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Căn Luật Nhà số 65/2014/QH13, ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Căn khả nhu cầu bên; Hôm ngày 13 tháng 01 năm 2016 Chúng gồm: BÊN CHO THUÊ NHÀ Ở (sau gọi tắt Bên A): - Ông (bà): Dương Đức Anh - Số CMND (Hộ chiếu): B4695016 cấp ngày: 24/11/2010, Hà Nội - Đại diện cho: Chủ Nhà - Địa thường trú tại: - Địa nhà nhà cho thuê: Căn Chung Cư 1604 Tòa D khu thị Kim Văn, Kim Lũ, Hồng Mai, Hà Nội - Điện thoại: 0912 840 048 - Tài khoản: 13320664777014- Ngân Hàng Techcombank Chi Nhánh Trung tâm Thẻ BÊN THUÊ NHÀ (sau gọi tắt Bên B): - Ông (bà): Phạm Thị Thúy - Số CMND (Hộ chiếu): 151575598 cấp ngày: 18/7/2008, Thái Bình - Đại diện cho: Người thuê nhà - Địa chỉ: Tiền Hải – Thái Bình - Điện thoại: 0948 267 966 Hai bên thống ký kết Hợp đồng thuê Nhà dùng cho mục đích để sinh hoạt gia đình với nội dung sau: I Đặc điểm nhà Địa nhà ở: Căn hộ số 1604 Tòa D Khu thị Kim Văn, Kim Lũ quận Hồng Mai, Hà Nội Cấp nhà ở: Chung cư bê tơng cốt thép Tổng diện tích sàn nhà 75m 2, phòng ngủ, WC, phòng khách khu bếp 4 Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở: hệ thống đèn điện, nước, trần thạch cao, kệ tủ bếp, phòng vệ sinh đầy đủ thiết bị (vòi, sen, chậu rửa, gương, xí bệt), máy nóng lạnh, giá phơi, hệ thống cửa đại cửa sổ II Giá cho thuê nhà phương thức toán Giá cho thuê nhà 4.500.000 đồng/tháng (Bằng chữ: Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn” “cho tháng tính theo năm dương lịch”) Từ năm thứ hai giá thuê nhà điều chỉnh cho phù hợp với thị trường không tăng giảm 10% giá trị tháng Chi phí quản lý, bảo trì vận hành nhà ở, chi phí cho hoạt động chung, chi phí cho internet, trơng xe, bảo vệ… bên thuê có nghĩa vụ đóng góp cho ban quản trị tòa nhà Các chi phí sử dụng dịch vụ như: điện, nước, điện thoại…do Bên thuê có nghĩa vụ toán cho Bên cung cấp dịch vụ theo quy định hành Phương thức toán tiền thuê nhà: tiền mặt chuyển khoản trả 06 tháng (sáu tháng)/ lần Thời điểm tốn: Thanh tốn vòng 10 ngày sáu tháng tính theo năm cho thuê nhà III Thời điểm giao nhận nhà thời hạn cho thuê nhà Thời điểm giao nhận nhà ngày 01 tháng 02 năm 2016 Thời hạn cho thuê nhà 02 năm (24 tháng), kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016 đến ngày 01 tháng 02 năm 2018 Hết năm đầu tiên, bên có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng sớm phải báo cho bên lại trước hai tháng khơng phải đền bù giá trị 02 tháng tiền thuê thời điểm đền bù IV Quyền nghĩa vụ Bên cho thuê Quyền Bên cho thuê: a) Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà thời hạn ghi Hợp đồng; b) Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại lỗi Bên thuê gây ra; c) Đơn phương chấm dứt thực Hợp đồng thuê nhà Bên thuê nhà có hành vi quy định khoản Điều 103 Luật Nhà ở; d) Nhận lại nhà trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà quy định Mục VI Hợp đồng Nghĩa vụ Bên cho thuê: a) Giao nhà trang thiết bị gắn liền với nhà cho Bên thuê ngày quy định khoản Mục III Hợp đồng này; b) Phổ biến cho Bên thuê quy định quản lý sử dụng nhà bàn giao chìa khóa ngơi nhà cho bên cho th sau ký kết hợp đồng; c) Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn phần sử dụng riêng Bên thuê; d) Bảo trì, quản lý vận hành chung cư cho thuê theo quy định pháp luật quản lý sử dụng nhà ở, Bên cho thuê khơng thực việc bảo trì nhà mà gây thiệt hại cho Bên thuê phải bồi thường; đ) Hướng dẫn, đôn đốc Bên thuê thực quy định đăng ký tạm trú V Quyền nghĩa vụ Bên thuê Quyền Bên thuê: a) Nhận nhà trang thiết bị (nếu có) theo ngày quy định khoản Mục III hợp đồng b) Ngay sau ký kết hợp đồng bên th nhà nhận chìa khóa nhà lắp đặt (giường, tủ, bàn nghế dụng cụ sinh hoạt) cải tạo nhà Bên cho thuê Ban QL tòa nhà đồng ý c) Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời hư hỏng (không phải bên Thuê gây trình sử dụng) bảo đảm an tồn d) Được tiếp tục thuê theo điều kiện thoả thuận với Bên cho thuê trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà ở; đ) Đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà Bên cho thuê có hành vi quy định khoản Điều 103 Luật Nhà ở; Nghĩa vụ Bên thuê: a) Trả đủ tiền thuê nhà thời hạn ghi Hợp đồng; b) Sử dụng nhà mục đích khơng kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, masaga, karaoke…; giữ gìn nhà có trách nhiệm việc sửa chữa hư hỏng gây ra; c) Chấp hành đầy đủ quy định quản lý sử dụng nhà ở; d) Không chuyển nhượng Hợp đồng thuê nhà cho người khác thuê lại trừ trường hợp Bên cho thuê đồng ý văn bản; đ) Chấp hành quy định giữ gìn vệ sinh mơi trường an ninh trật tự khu vực cư trú, không tang trữ buôn bán thuốc nổ, chất cấm, vũ khí….; e) Giao lại nhà cho Bên cho thuê trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định Mục VI Hợp đồng VI Chấm dứt Hợp đồng thuê nhà Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà thực trường hợp sau: Thời hạn thuê hết; Nhà khơng còn; Nhà cho th phải phá dỡ bị hư hỏng nặng có nguy sập đổ thực quy hoạch xây dựng Nhà nước; Trường hợp quy định khoản Điều 102 Luật Nhà ở; Hai bên tự thoả thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn VII Các thoả thuận khác (nếu có) Đặt cọc nhà: Bên thuê đặt cọc tiền nhà cho Bên cho thuê số tiền tương ứng với tháng thuê nhà 4.500.000 đ (Bốn triệu năm nghìn đồng chẵn) Chi phí hoàn trả lại cho Bên thuê hai bên chấm dứt hợp đồng theo thỏa thuận Trường hợp Bên Thuê vi phạm hợp đồng số tiền đặt cọc khơng hồn trả lại VIII Cam kết bên Hai bên cam kết thực nội dung ký Trong trình thực phát thấy vấn đề cần thoả thuận hai bên lập thêm phụ lục hợp đồng Nội dung phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý hợp đồng Các trang hợp đồng bên cho thuê bên thuê ký ghi rõ họ tên Hợp đồng lập thành 02 bản, bên giữ có giá trị pháp lý Hợp đồng có giá trị kể từ ngày hai bên ký kết hết hiệu lực hai bên bên chấm dứt hợp đồng thuê nhà./ BÊN THUÊ NHÀ (Ký ghi rõ họ tên) BÊN CHO THUÊ NHÀ (Ký ghi rõ họ tên ) ... 01 tháng 02 năm 2 016 Thời hạn cho thuê nhà 02 năm (24 tháng), kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2 016 đến ngày 01 tháng 02 năm 2 018 Hết năm đầu tiên, bên có nguyện vọng chấm dứt hợp đồng sớm phải báo cho... điểm toán: Thanh toán vòng 10 ngày sáu tháng tính theo năm cho thuê nhà III Thời điểm giao nhận nhà thời hạn cho thuê nhà Thời điểm giao nhận nhà ngày 01 tháng 02 năm 2 016 Thời hạn cho thuê nhà... dương lịch”) Từ năm thứ hai giá thuê nhà điều chỉnh cho phù hợp với thị trường không tăng giảm 10 % giá trị tháng Chi phí quản lý, bảo trì vận hành nhà ở, chi phí cho hoạt động chung, chi phí
- Xem thêm -

Xem thêm: HopDongThueChungCu1604 12 1 16 final, HopDongThueChungCu1604 12 1 16 final