Nhu cầu phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp việt nam trong thực tiễn và vấn đề đặt ra cho hoạt động xây dựng pháp luật

92 44 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 19:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHÚC NHU CẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỰC TIỄN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHÚC NHU CẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỰC TIỄN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành : Kinh tế Mã số : 8380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Ánh Vân HÀ NỘI – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Phúc LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành đề tài luận văn Thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, tác giả đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Thị Ánh Vân – người hướng dẫn khoa học – tâm huyết người thầy hết lòng giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến Quý Thầy, Cô Khoa Kinh tế Khoa sau đại học tạo điều kiện giúp đỡ tác giả suốt thời gian nghiên cứu, học tập chương trình thạc sĩ Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ giúp đỡ tác giả suốt thời gian học tập trình thực đề tài luận văn Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2018 Học viên Nguyễn Thị Phúc MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG Chƣơng NHU CẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG NƢỚC BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 1.1 Khái quát trái phiếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngoại tệ 1.1.1 Trái phiếu doanh nghiệp 1.1.2 Phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngoại tệ 11 1.2 Nhu cầu vay vốn ngoại tệ doanh nghiệp Việt Nam cần thiết việc phát hành trái nƣớc ngoại tệ doanh nghiệp 14 1.2.1 Nhu cầu vay vốn ngoại tệ doanh nghiệp Việt Nam 14 1.2.2 Sự cần thiết việc phát hành trái phiếu nước ngoại tệ doanh nghiệp Việt Nam 20 KẾT LUẬN CHƢƠNG I 30 Chƣơng 31 THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG NƢỚC BẰNG NGOẠI TỆ CỦA DOANH NGHIỆP 31 2.1 Thực trạng “rào cản” pháp luật việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu nƣớc ngoại tệ nói riêng vay vốn ngoại tệ nƣớc nói chung 31 2.1.1 Thiếu sở pháp lý để doanh nghiệp phát hành trái phiếu nước ngoại tệ 31 2.1.2 Hạn chế vay ngoại tệ từ tổ chức tín dụng 34 2.2 Thực trạng sách chống “Đơ la hố” kinh tế: cội nguồn rào cản pháp luật việc huy động vốn ngoại tệ DN 38 2.2.1 Khái qt “Đơ la hố” kinh tế 38 2.2.2 Thực tiễn sách chống "Đơ la hố" kinh tế số nước giới Việt Nam 42 KẾT LUẬN CHƢƠNG 49 Chƣơng 50 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG NƢỚC BẰNG NGOẠI TỆ 50 3.1 Bài học kinh nghiệm xây dựng áp dụng sách chống Đơ la hố kinh tế 50 3.2 Đề xuất đổi sách chống Đơ la hoá kinh tế Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đất nƣớc giai đoạn 52 3.3 Kiến nghị thừa nhận việc phát hành trái phiếu nƣớc ngoại tệ nhằm thể chế hố sách Việt Nam chống Đơ la hố kinh tế 57 3.3.1 Đối tượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngoại tệ 57 3.3.2 Mục đích phát hành trái phiếu ngoại tệ 59 3.3.3 Loại trái phiếu phép phát hành 61 3.3.4 Đồng tiền phát hành toán trái phiếu 63 3.3.5 Mệnh giá trái phiếu 63 3.3.6 Lãi suất trái phiếu doanh nghiệp ngoại tệ 64 3.3.7 Phương thức phát hành thẩm quyền thông qua phương án phát hành trái phiếu 65 3.3.8 Đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp ngoại tệ 66 3.3.9 Chuyển nhượng trái phiếu ngoại tệ 67 3.3.10 Cơ quan quản lý phát hành trái phiếu ngoại tệ 68 3.3.11 Các vấn đề khác liên quan 68 KẾT LUẬN CHƢƠNG 68 KẾT LUẬN 70 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng năm gần mang lại nhiều hội cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia hoạt động kinh doanh mở rộng quan hệ với đối tác, nhà đầu tư nước Tạo thêm hội kinh doanh cho doanh nghiệp, trình hội nhập làm nảy sinh thêm nhu cầu vốn doanh nghiệp Việt Nam ngành, lĩnh vực Đảng, Chính phủ có sách hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn khác xã hội thông qua kênh huy động vốn từ tổ chức tín dụng, tổ chức phi phủ, doanh nghiệp với chí doanh nghiệp phép vay vốn tổ chức, cá nhân nước Nhưng thực tế cho thấy, nguồn huy động vốn nói chưa đủ để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, doanh nghiệp ln tìm kiếm kênh huy động vốn nói chung vốn ngoại tệ nói riêng Tại thời điểm này, kênh huy động vốn ngoại tệ coi tiềm hiệu mà doanh nghiệp nước khai thác việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nước ngoại tệ, nhiên, tới nay, pháp luật Việt Nam chưa cho phép doanh nghiệp phát hành trái phiếu nước ngoại tệ Trước nhu cầu vốn lớn nay, việc pháp luật cho phép doanh nghiệp huy động vốn nước đồng Việt Nam dẫn đến tình trạng lãng phí lượng ngoại tệ lớn (chủ yếu Đơ la Mỹ) nằm cư dân không đưa vào lưu thơng Sự lãng phí khơng người dân (vì tiền nhàn rỗi khơng có điều kiện để sinh lời) mà lãng phí với doanh nghiệp, với Nhà nước với kinh tế (vì khơng thể khai thác khoản tiền nhàn rỗi phục vụ cho sản xuất, kinh doanh; xây dựng phát triển kinh tế nhằm đem lại thịnh vượng cho đất nước) lượng ngoại tệ coi “tiền chết” Vì vậy, việc cho phép phát hành trái phiếu doanh nghiệp nước ngoại tệ cần thiết khơng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho doanh nghiệp Việt Nam, tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ tiềm lực tài để nắm bắt hội kinh doanh mà khai thác khoản ngoại tệ nhàn rỗi nước, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước Tuy nhiên tới nay, sở pháp lý để doanh nghiệp phát hành trái phiếu nước ngoại tệ chưa thiết lập khoảng trống “rào cản” lớn doanh nghiệp trình huy động vốn nói chung huy động vốn ngoại tệ nói riêng Hậu là, doanh nghiệp cần ngoại tệ huy động, người có ngoại tệ lại khơng thể cho doanh nghiệp vay để hưởng lãi Với tất tâm huyết, trăn trở thực trạng nêu trên, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu “Nhu cầu phát hành trái phiếu ngoại tệ doanh nghiệp Việt Nam thực tiễn vấn đề đặt cho hoạt động xây dựng pháp luật” làm Luận văn tốt nghiệp bậc đào tạo thạc sỹ cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn to lớn không doanh nghiệp cần vốn chủ có ngoại tệ nhàn mà tồn kinh tế Tình hình nghiên cứu có liên quan tới đề tài Việc thu thập, phân tích, đánh giá nguồn tài liệu tham khảo nước cho thấy có số tác giả có cơng trình nghiên cứu khoa học, viết, báo vấn đề có liên quan đến nội dung đề tài Luận văn Một số cơng trình nghiên cứu đáng ý sau: - Luận án Tiến sĩ kinh tế “Huy động vốn thông qua trái phiếu doanh nghiệp cho đầu tư tăng trưởng doanh nghiệp Việt Nam” năm 2014 tác giả Bạch Thị Thanh Hà – Học viện Tài chính; - Luận văn Thạc sĩ “Pháp luật phát hành trái phiếu Ngân hàng thương mại Việt Nam” năm 2013 tác giả Nguyễn Thị Huế - Khoa Luật Đại học Quốc - - - gia; Luận văn Thạc sĩ “Pháp luật phát hành trái phiếu công ty cổ phần đại chúng Việt Nam” năm 2015 tác giả Trần Thanh Ngọc - Khoa Luật Đại học Quốc gia; Luận văn Thạc sĩ “Phát triển cho vay ngoại tệ doanh nghiệp xuất nhập Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quy Nhơn” năm 2014 tác giả Bùi Thuý Trang Luận án Tiến sĩ “Hiện tượng la hố tác động đến kinh tế Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế” tác giả Nguyễn Anh Tuấn – Trường Đại học ngoại thương Các cơng trình khoa học nghiên cứu tương đối sâu đầy đủ vấn đề cho vay ngoại tệ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, vấn đề phát hành trái phiếu doanh nghiệp để tăng quy mô vốn doanh nghiệp, vấn đề phát hành trái phiếu ngân hàng thương mại, vấn đề la hố kinh tế ảnh hưởng la hố kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu nhu cầu phát hành trái phiếu nước ngoại tệ doanh nghiệp Việt Nam để từ xây dựng khn khổ pháp lý cho việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nước ngoại tệ Do đó, khẳng định đề tài luận văn nghiên cứu giải vấn đề mới, chưa khai thác trước Về đối tƣợng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu làm rõ vấn đề sau: • Nghiên cứu để làm sáng tỏ thực trạng nhu cầu huy động vốn nói chung huy động vốn ngoại tệ doanh nghiệp Việt Nam nói riêng thời điểm tại; • Nghiên cứu để làm rõ khái niệm Đơ la hố kinh tế mục tiêu sách Đơ la hố kinh tế; • Nghiên cứu để sách Đơ la hố kinh tế cần vận dụng cách mềm dẻo, vào yêu cầu phát triển kinh tế giai đoạn lịch sử đất nước; • Nghiên cứu để chứng minh huy động vốn nước ngoại tệ doanh nghiệp giai đoạn cần thiết đem lại nhiều lợi ích cho kinh tế thiệt hại mà Đô la hố kinh tế gây giai đoạn nay; • Nghiên cứu để tìm khuôn khổ pháp lý (một số vấn đề pháp lý trọng yếu) điều chỉnh việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nước ngoại tệ Phạm vi nghiên cứu Về nội dung nghiên cứu: Do tại, pháp luật cho phép doanh nghiệp nước phát hành trái phiếu quốc tế để huy động vốn ngoại tệ từ tổ chức, cá nhân nước ngồi nên Luận văn khơng nghiên cứu vấn đề phát hành trái phiếu quốc tế doanh nghiệp Việt Nam Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nước ngoại tệ Vì vậy, tất cụm từ thuật ngữ sử dụng Luận văn liên quan đến trái phiếu nhằm phản ánh hướng đến việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nước ngoại tệ Về không gian nghiên cứu: Luận văn tiến hành nghiên cứu nước giới để làm sáng tỏ đối tượng nghiên cứu Đối với vấn đề thực trạng nhu cầu vay vốn ngoại tệ, đề xuất sở pháp lý để doanh nghiệp phép phát hành trái phiếu ngoại tệ tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá thơng tin, sách Nhà nước, quy định pháp luật nước liên quan Đối với nội dung liên quan đến Đơ la hố, kinh nghiệm nước sách chống Đơ la hố kinh tế Luận văn tiếp cận tiến hành nghiên cứu vấn đề phạm vi Việt Nam thơng qua việc tham khảo cơng trình nghiên cứu khoa học, ấn phẩm, báo, tư liệu lịch sử quan điểm có liên quan số học giả nước Về thời gian nghiên cứu: Một vấn đề phản ánh toàn diện có góc nhìn từ q khứ tới tương lai Trên nguyên tắc này, vấn đề trình bày, phân tích Luận văn nghiên cứu khứ, đánh giá thực trạng dự báo diễn biến tương lai để đảm bảo nội dung phân tích, đề xuất nêu dựa góc nhìn tổng thể, tồn diện Mục tiêu nghiên cứu Luận văn: Luận văn nghiên cứu nhằm đạt số mục đích sau: • Chứng minh thực trạng thiếu vốn ngoại tệ doanh nghiệp Việt Nam sách Đơ la hố kinh tế “rào cản” lớn “cội nguồn” việc doanh nghiệp nước không phát hành trái phiếu nước ngoại tệ • Chứng minh sách Đơ la hố kinh tế cần phải áp dụng cách khôn ngoan, linh hoạt để mang lại lợi ích cho kinh tế dựa số kinh nghiệm nước giới • Đề xuất số vấn đề trọng yếu hoạt động xây dựng pháp luật nhằm tạo sở pháp lý cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu nước ngoại tệ Câu hỏi nghiên cứu Luận văn: Để đạt mục tiêu trên, Luận văn tập trung làm sáng tỏ số câu hỏi sau đây: • Thực trạng huy động vốn nói chung huy động vốn ngoại tệ doanh nghiệp Việt Nam nào? • Có hay khơng thực tế nhu cầu phát hành trái phiếu nước ngoại tệ để huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp? • Đơ la hố kinh tế gì? • Chính sách chống Đơ la hóa kinh tế Việt Nam có đem lại lợi ích cho kinh tế giai đoạn nay? 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Các văn quy phạm pháp luật Văn Quốc hội Uỷ ban Thƣờng vụ Quốc hội ban hành Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23/11/2017; Pháp lệnh ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005; Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18/03/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối; Văn Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 hướng dẫn Luật chứng khoán Luật chứng khoán sửa đổi; Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐCP hướng dẫn Luật Chứng khoán Luật Chứng khoán sửa đổi; Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10.2011 phát hành trái phiếu doanh nghiệp; Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/07/2014 hướng dẫn Pháp lệnh Ngoại hối Pháp lệnh Ngoại hối sửa đổi; Nghị định 91/2018/NĐ-CP ngày 26/06/2018 cấp quản lý bảo lãnh Chính phủ; Nghị định 01/2011/NĐ-CP ngày 05/11/2011 phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương; Nghị định 50/2014/NĐ-CP ngày 20/05/2014 quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước; Nghị định 16/2014/NĐ-CP ngày 03/03/2014 quản lý cán cân toán quốc tế Việt Nam; Nghị số 01/2004/NQ-CP số giải pháp chủ yếu cần tập trung đạo, điều hành thực kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2004 Chính phủ ban hành; 10 Nghị số 01/2005/NQ-CP số giải pháp chủ yếu đạo thực kế hoạch kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2005 Chính Phủ ban hành Nghị số 02/2011/NQ-CP; 11 Nghị 02/NQ-CP năm 2011 giải pháp chủ yếu đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự tốn ngân sách nhà nước Chính phủ ban hành Nghị số 01/2012/NQ-CP; 12 Nghị 77/NQ-CP năm 2011 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng năm 2011 Chính phủ ban hành; 13 Nghị 01/NQ-CP giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 Chính phủ ban hành; 14 Nghị 06/NQ-CP năm 2012 Chương trình hành động Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Chính phủ ban hành Nghị số 49/2016/NQ-CP; 15 Nghị 01/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự tốn ngân sách nhà nước năm 2014 Chính phủ ban hành; 73 16 Nghị 01/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 Chính phủ ban hành; 17 Nghị 49/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng năm 2016; 18 Nghị 63/NQ-CP năm 2016 Chương trình hành động thực Nghị Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016-2020 Chính phủ ban hành; 19 Nghị 64/NQ-CP năm 2016 Chương trình hành động thực Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Chính phủ ban hành; 20 Nghị 01/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đạo điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 Chính phủ ban hành; 21 Nghị 27/NQ-CP năm 2017 Chương trình hành động thực Nghị 05-NQ/TW chủ trương, sách lớn nhằm tiếp tục đổi mơ hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, suất lao động, sức cạnh tranh kinh tế Nghị 24/2016/QH14 Kế hoạch cấu lại kinh tế giai đoạn 2016-2020 Chính phủ ban hành; 22 Nghị 51/NQ-CP năm 2017 chương trình hành động thực Nghị 07-NQ/TW Chủ trương, giải pháp cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo tài quốc gia an tồn, bền vững Chính phủ ban hành; Văn Ngân hàng Nhà nƣớc Bộ, ngành ban hành Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng tiền gửi, trái phiếu nước tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015 hướng dẫn hoạt động đầu tư nước thị trường chứng khốn Việt Nam Bộ trưởng Bộ Tài ban hành; Thông tư 15/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 quy định chi phí phát hành, hốn đổi, mua lại, tốn gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh trái phiếu quyền địa phương Bộ trưởng Bộ Tài ban hành; Thơng tư 99/2015/TT-BTC ngày 29/06/2015 hướng dẫn phát hành trái phiếu Chính phủ bảo lãnh Bộ trưởng Bộ Tài ban hành; Thơng tư 17/2013/TT-NHNN ngày 16/07/2013 hướng dẫn quản lý ngoại hối việc phát hành trái phiếu quốc tế doanh nghiệp không Chính phủ bảo lãnh Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 hướng dẫn thực quy định hạn chế sử dụng ngoại hối lãnh thổ Việt Nam Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; Thông tư 03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016 hướng dẫn quản lý ngoại hối việc vay, trả nợ nước doanh nghiệp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; Thông tư 05/2016/TT-NHNN ngày 15/04/2016 sửa đổi Thông tư 03/2016/TTNHNN hướng dẫn nội dung quản lý ngoại hối việc vay, trả nợ nước doanh nghiệp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 74 Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 quy định cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước khách hàng vay người cư trú Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 10 Thông tư 15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015 hướng dẫn giao dịch ngoại tệ thị trường ngoại tệ tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hối Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành; 11 Thông tư 06/2014/TT-NHNN ngày 17/03/2014 quy định lãi suất tối đa tiền gửi đô la Mỹ tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 12 Quyết định 2589/QĐ-NHNN ngày 17/12/ 2015 mức lãi suất tối đa tiền gửi Đô la Mỹ tổ chức, cá nhân tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước theo quy định Thông tư 06/2014/TT-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 13 Quyết định 98/2007/QĐ-TTg ngày 04/07/2007 phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng la hố kinh tế Thủ tướng Chính phủ ban hành Các trang web http://www.businessdictionary.com/definition/bond.html https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/corporate+bond http://nfsc.gov.vn/sites/default/files/bccp2018m3_final.pdf https://vietstock.vn/2018/06/du-no-nuoc-ngoai-cua-viet-nam-tang-dot-bien73-758-612778.htm http://vneconomy.vn/thuong-vu-sabeco-ty-phu-thai-chuyen-gan-5-ty-usd-ongngo-vinh-hien-nghi-thao-chay-20171229173437699.htm http://dantri.com.vn/kinh-doanh/can-5-6-ty-usd-dau-tu-evn-du-tinh-phathanh-trai-phieu-quoc-te-20170413171310522.htm http://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/tap-doan-dien-luc-viet-nam-duocfitch-xep-hang-tin-dung-3861.html http://vietnamfinance.vn/pvn-muon-vay-von-nhat-cho-du-an-dau-khi-10-tyusd-20180314120954731.htm https://www.pvtrans.com/index.php?pgid=news_detail&id=708&lang=vn 10 http://vneconomy.vn/tkv-se-co-phan-hoa-vao-2019-nha-nuoc-nam-tren-65-cophan-20171214092737122.htm 11 http://ndh.vn/Pages/News/PrintPage.aspx?Cat_ID=156&News_ID=2707103 12 http://vneconomy.vn/chung-khoan/vincom-phat-hanh-185-trieu-usd-traiphieu-quoc-te-20120328060951104.htm 13 http://skyreal.com.vn/tin-tuc/vingroup-phat-hanh-thanh-cong-200-trieu-usdtrai-phieu-quoc-te 14 http://cafef.vn/masan-group-chuan-bi-phat-hanh-300-trieu-usd-trai-phieuquoc-te-20161213181248067.chn 15 http://thuonggiaonline.vn/flc-du-kien-phat-hanh-100-trieu-usd-trai-phieuquoc-te-nam-nay-7216.htm 16 https://www.novaland.com.vn/cu-hich-thi-truong-von-quoc-te-cua-tap-doannovaland 75 17 http://enternews.vn/hagl-phat-hanh-200-trieu-usd-trai-phieu-quoc-te64524.html 18 https://vtv.vn/kinh-te/kieu-hoi-ve-viet-nam-dat-ky-luc-138-ty-usd20180213061901314.htm 19 http://nfsc.gov.vn/sites/default/files/bccp2018m3_final.pdf 20 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/vai-nhan-dinh-ve-thu-hut-kieu-hoi-cuaviet-nam-93595.html 21 https://vtv.vn/kinh-te/60-ty-usd-tien-nhan-roi-trong-dan-va-nhung-dieu-cansuy-ngam-20180827092654409.htm 22 http://cafef.vn/tin-dung-ngoai-te-can-doi-de-tranh-do-la-hoa20180607154502161.chn 23 http://nfsc.gov.vn/sites/default/files/bccp2018m3_final.pdf 24 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Dedollarization24139 25 https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Dedollarizationin-Liberia-Lessons-From-Cross-Country-Experience-22709 26 http://jabes.ueh.edu.vn/Content/ArticleFiles/oldbv_en/2011/Thang 7/ngothingochuyen.pdf 27 https://www.finchannel.com/opinion/63242-how-to-de-dollarize-in-a-smartway-lessons-from-the-georgian-and-foreign-experiences ... Chƣơng NHU CẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG NƢỚC BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 1.1 Khái quát trái phiếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngoại tệ 1.1.1 Trái phiếu doanh nghiệp. .. PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ • Chương 3: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU TRONG NƯỚC BẰNG NGOẠI TỆ PHẦN... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHÚC NHU CẦU PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU BẰNG NGOẠI TỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỰC TIỄN VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhu cầu phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp việt nam trong thực tiễn và vấn đề đặt ra cho hoạt động xây dựng pháp luật , Nhu cầu phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp việt nam trong thực tiễn và vấn đề đặt ra cho hoạt động xây dựng pháp luật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn