Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ khi doanh nghiệp phá sản và thực tiễn thi hành tại hà nội

85 76 1
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 19:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN MINH QUÂN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CHỦ NỢ KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN MINH QUÂN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CHỦ NỢ KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI HÀ NỘI Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số 8380107 : LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC (Định hướng ứng dụng) Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN NGỌC DŨNG HÀ NỘI – 2018 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tơi xin gửi lời cảm ơn tới tồn thể thầy, cô giáo Khoa sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập trường Xin chân thành cảm ơn đến tất thầy, cô giáo giảng dạy, truyền đạt kiến thức thuộc học phần chương trình đào tạo sau Đại học Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc, đặc biệt tới PGS.TS Trần Ngọc Dũng – Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội người giúp đơn, hướng dẫn nghiên cứu, viết hoàn thiện luận văn Cảm ơn gia đình, bạn bè ln bên cạnh, giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập trình viết luận văn Xin trân trọng cảm ơn ! LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN TRẦN MINH QUÂN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục đích, nghiệm vụ việc nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng, phạm vi việc nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu đề tài Những điểm luận văn Kết cầu luận văn Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CHỦ NỢ KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN 1.1 Khái niệm, đặc điểm chủ nợ thủ tục phá sản doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm phá sản doanh nghiệp 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm chủ nợ thủ tục phá sản doanh nghiệp 11 1.2 Các quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ 14 1.2.1 Quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ giai đoạn nộp đơn yêu cầu, mở thủ tục phá sản 14 1.2.2 Quyền, lợi ích hợp pháp của chủ nợ tham gia hội nghị chủ nợ 16 1.2.3 Quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ lý tài sản thu hồi nợ 17 1.3 Pháp luật số nước bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ thủ tục phá sản doanh nghiệp 19 1.3.1 Pháp luật phá sản Nhật Bản 19 1.3.2 Pháp luật phá sản Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 21 1.3.3 Luật phá sản Cộng hòa Pháp 22 Kết luận Chương 25 Chương THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CHỦ NỢ KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN NÓI CHUNG VÀ TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 26 2.1 Các quy định quyền chủ nợ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, cung cấp tài liệu, chứng cứ, áp dụng biện pháp khẩn cấp thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 26 2.2 Các quy định quyền chủ nợ tham gia Hội nghị chủ nợ, ban hành Nghị hội nghị chủ nợ 37 2.3 Các quy định quyền chủ nợ thu hồi khoản nợ thông qua việc lý tài sản doanh nghiệp phá sản 41 2.4 Thực trạng thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp phá sản địa bàn Hà Nội 46 2.4.1 Nhận xét, đánh giá thực trạng thi hành Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội 46 2.4.2 Nguyên nhân việc Tòa án chậm giải vụ việc phá sản doanh nghiệp 47 Kết luận Chương 53 Chương PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CHỦ NỢ KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN 54 3.1 Các nguyên tắc hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 54 3.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 56 3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 57 3.4 Các giải pháp nhằm thực thi có hiệu pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 63 Kết luận Chương 68 KẾT LUẬN 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NĨI ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Phá sản tượng thấy, hệ rõ ràng trình cạnh tranh doanh nghiệp tham gia vào kinh tế thị trường Cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế có hai mặt: cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp tự phát triển thân, tăng lực cạnh tranh, từ thúc đẩy kinh tế tăng trưởng Các doanh nghiệp có khả phát triển nhờ cạnh tranh Nhưng doanh nghiệp yếu kém, không đủ lực cạnh tranh với doanh nghiệp khác, doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động thông qua việc giải thể thủ tục phá sản Từ năm 1945 đến 1975 miền Bắc Việt Nam từ năm 1975 đến 1985 nước tồn kinh tế quan liêu bao cấp, kế hoạch hóa tập trung, có chiến tranh thời gian dài, nên nước ta khơng có pháp luật phá sản doanh nghiệp Từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (1986), nước ta chủ trương xây dựng kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa Chúng ta lường trước tượng phá sản doanh nghiệp xuất kinh tế thị trường Trong bối cảnh đó, pháp luật kinh tế Việt Nam nói chung pháp luật phá sản doanh nghiệp nói riêng cần phải xây dựng hoàn thiện để phù hợp đáp ứng đòi hỏi kinh tế thị trường Vì lý đó, ngày 30/12/1993 Quốc hội khóa IX Việt Nam họp thông qua Luật Phá sản Doanh nghiệp Trải qua 25 năm phát triển, Luật Phá sản nhiều lần sửa đổi, bổ sung (năm 2004 năm 2014) Thực tế áp dụng đạo luật bộc lộ nhiều bất cập khó khăn, vướng mắc q trình giải thủ tục phá sản doanh nghiệp Những khó khăn, bất cập có phần xuất phát từ việc chủ nợ (chủ thể quan trọng thủ tục phá sản) không hiểu hết được, không phát huy, thực vai trò, quyền, lợi ích hợp pháp Khi chủ nợ hiểu thực quyền, lợi ích hợp pháp ngồi việc tự bảo vệ đảm bảo hưởng lợi ích mà đáng hưởng giúp cho việc giải thủ tục phá sản tốt, thuận lợi Từ cấu lại trật tự kinh tế, làm cho kinh tế ổn định phát triển vượt trội Chính lý nêu mà học viên chọn vấn đề “Pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp phá sản - Thực trạng thi hành Hà Nội” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học Luật Tình hình nghiên cứu đề tài Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thủ tục đòi nợ tốn tập thể đặc biệt Hậu pháp lý việc doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng khả tốn khoản nợ đến hạn bị Tòa án tuyên bố phá sản, trả nợ cho chủ nợ rút khỏi thị trường cách có trật tự doanh nghiệp, hợp tác xã phục hồi kinh doanh để tiếp tục kinh doanh lãi trả nợ cho chủ nợ Đây thủ tục quan trọng, ảnh hưởng tới không chủ nợ, doanh nghiệp, hợp tác xã mắc nợ mà ảnh hưởng đến tồn kinh tế, thành phần kinh tế bị loại bỏ, rút khỏi thị trường Có thể thấy từ pháp luật phá sản đời đến có nhiều cơng trình nghiên cứu khoa học thủ tục phá sản nói chung chủ nợ thủ tục phá sản nói riêng Trong số cơng trình nghiên cứu nước vấn đề phá sản, đáng ý cơng trình sau: - “Pháp luật phá sản Việt Nam”, sách PGS.TS Dương Đăng Huệ, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội, năm 2005 Cuốn sách nêu vấn đề lý luận chung pháp luật phá sản Đây tảng giúp cho nhà làm luật, nhà nghiên cứu tham khảo suốt trình làm luật nghiên cứu Tác giả giai đoạn phát triển, quy định pháp luật phá sản Việt Nam (từ Luật Phá sản Doanh nghiệp (1993) Luật Phá sản (2004), từ có so sánh, rút thành công hay nhược điểm Luật Phá sản (2004) so với Luật Phá sản Doanh nghiệp (1993) Cuối cùng, tác giả nêu định hướng phát triển pháp luật phá sản Việt Nam - “Thực trạng pháp luật phá sản doanh nghiệp giải pháp nhằm thực thi có hiệu pháp luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam”, luận văn thạc sĩ Luật học Long Vũ Quỳnh Phương, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2017 Thông qua việc nghiên cứu lý luận pháp luật phá sản thực tiễn thi hành, luận văn thạc sĩ Long Vũ Quỳnh Phương bất cập, khó khăn q trình ba năm thực Luật Phá sản (2014) Những bất cập, khó khăn tác giả Long Vũ Quỳnh Phương tất giai đoạn thủ tục phá sản - “Luật Phá sản năm 2014 – Bước phát triển pháp luật phá sản Việt Nam”, luận văn thạc sĩ Luật học Quách Thị Thu Hương,Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2015 Tác giả Quách Thị Thu Hương đặt Luật Phá sản (2014) mối quan hệ so sánh với Luật Phá sản Doanh nghiệp (1993) Luật Phá sản (2004) để thấy phát triển, tiến tư lập pháp nhà làm luật Từ tác giả đưa nhận xét điểm thành công điểm mà Luật Phá sản (2014) chưa làm - “Một số vướng mắc áp dụng Luật Phá sản (2014) đề xuất, kiến nghị”, viết Phạm Nga, Tạp chí Tòa án Nhân dân điện tử, Tòa án Nhân dân Tối cao, đăng ngày 13/6/2018 Ở viết này, tác giả Phạm Nga đề cập đến vướng mắc Quản tài viên từ chối không tham gia thủ tục phá sản quy định việc mở tài khoản ngân hàng Tòa án Hai vấn đề khơng thể phản ánh đầy đủ vướng mắc mà thực tiễn áp dụng Luật Phá sản (2014) gặp phải - “Chủ nợ có bảo đảm thủ tục phá sản theo Luật Phá sản (2014)” viết tác giả Bùi Đức Giang, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 1/2015 Bài viết nêu quy định việc xác lập xử lý biện pháp bảo đảm thủ tục phá sản như: Cấm xác lập giao dịch bảo đảm khoản nợ có từ trước; xử lý tài sản bảo đảm; thực nghĩa vụ bảo lãnh thủ tục phá sản Tuy nhiên, viết dừng lại khía cạnh nghiên cứu quyền chủ nợ có bảo đảm với biện pháp bảo đảm không khái quát quyền chủ nợ có bảo đảm tất giai đoạn thủ tục phá sản Xét góc độ nghiên cứu chuyên đề chủ nợ kể đến vài cơng trình nghiên cứu như: “Vai trò chủ nợ tình giải phá sản doanh nghiệp”, luận văn thạc sĩ Nguyễn Thái Trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2014; “Điều hòa lợi ích chủ nợ nợ thông qua thủ tục phá sản”, viết Trần Anh Tú website Trường Đại học Kiểm sát; “Quyền nghĩa vụ chủ nợ nợ theo thủ tục phá sản”, khóa luận tốt nghiệp Trịnh Thị Thúy Hằng, Trường Đại học Luật Hà Nội, năm 2008 Nhưng cơng trình nghiên cứu viết theo Luật Phá sản (2004); đến nay, đạo luật hiết hiệu lực thi hành Còn theo Luật Phá sản (2014), số lượng cơng trình nghiên cứu chun sâu vấn đề “Pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ thủ tục phá sản” ít; có viết nghiên cứu khía cạnh quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ loại chủ nợ, ví dụ viết “Chủ nợ có bảo đảm thủ tục phá sản theo Luật Phá sản (2014)” tác giả Bùi Đức Giang, đăng tạp chí Nhà nước pháp luật, số 1/2015 Mục đích, nhiệm vụ việc nghiên cứu đề tài Khi lựa chọn đề tài để nghiên cứu, tác giả mong muốn đạt nhìn tổng quát pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản Tác giả sâu phân tích quyền lợi ích nhược điểm, bất cập quy định pháp luật, thực trạng thi hành pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích chủ nợ tham gia giải thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Từ sở đó, tác giả đưa kiến nghị phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện áp dụng có hiệu quy định pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Để đạt mục đích trên, tác giả luận văn đề thực nhiệm vụ sau: - Phân tích làm rõ vấn đề lý luận phá sản nói chung vấn đề lý luận chủ nợ thủ tục giải phá sản - Nêu phân tích quy định pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ giải phá sản - Phân tích, đánh giá, bất cập quy định pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ giải phá sản thực trạng thi hành quy định Đối tượng, phạm vi việc nghiên cứu đề tài Về đối tượng nghiên cứu, tác giả tập trung nghiên cứu quy định Luật Phá sản (2014) mối quan hệ so sánh với Luật Phá sản (2004) ưu điểm, thành công nhược điểm, bất cập quy định bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ Luật phá sản (2014) Về phạm vi nghiên cứu, tác giả sâu nghiên cứu, phân tích quy định Luật Phá sản (2014) số quy định pháp luật có liên quan bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ tham gia giải thủ tục phá sản Còn thực trạng thi hành pháp luật, tác giả luận văn đề cập tới thực trạng thi hành pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội từ thời điểm Luật Phá sản có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/3/2018 65 3.4.5 Cần tăng cường tiến hành tuyên truyền, phổ biến Luật Phá sản (2014) nói chung quy định pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ nói riêng đến đối tượng doanh nghiệp, người lao động để làm cho họ hiểu rõ nắm vững quyền, lợi ích tham gia vào thủ tục phá sản doanh nghiệp Việc thi hành Luật Phá sản (2014) thực thi pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích chủ nợ gặp nhiều khó khăn, khơng có hiệu có ngun nhân phần lớn từ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phá sản (2014) chưa trọng Giải pháp quan trọng để thực thi có hiệu quy định pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ thực tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phá sản (2014) Vì vậy, để quy định pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ phát huy tốt nhiệm vụ, mục đích mình, Quốc hội Chính phủ cấp quyền cần phải có kế hoạch phổ biến, tun truyền Luật Phá sản (2014) đến tận xã, phường, địa phương cá nhân, tổ chức đặc biệt doanh nghiệp nắm quy định pháp luật phá sản doanh nghiệp (trong kinh tế thị trường, doanh nghiệp có trụ sở đâu không tập trung tỉnh, thành phố lớn trước) Việc cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nắm quy định Luật Phá sản (2014) khơng góp phần khơng nhỏ vào việc thi hành pháp luật phá sản cách có hiệu quả, mà giúp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp (với vai trò chủ nợ) hiểu thực tốt quy định pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích đáng Cơng tác tun truyền, phổ biến Luật Phá sản (2014) tiến hành thơng qua phương tiện thơng tin đại chúng, truyền hình, báo chí, internet… tổ chức buổi nói chuyện, buổi tọa đàm, hội nghị mở cho tất cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có vướng mắc, khó khăn Luật phá sản nêu ý kiến, trao đổi tâm tư nguyện vọng Để thực cơng việc trên, cần phải có sách quan tâm, bảo đảm quyền, lợi ích vật chất cho người tham gia vào công tác tuyên truyền pháp luật để họ tận tâm, sáng tạo công việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật 66 3.4.7 Cần tăng cường việc tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật bảo vệ quyền lợi chủ nợ thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Luật Phá sản (2014) ban hành nhằm mục đích bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ nợ Tuy nhiên, để đánh giá việc thực Luật thực tế có tốt hay khơng, có hiệu hay khơng cần phải có tăng cường tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật Việc tra, kiểm tra quan có thẩm quyền giúp phát sớm vi phạm pháp luật chủ thể tiến hành giải thủ tục phá sản Từ có biện pháp khắc phục kịp thời nhằm tránh việc giải sai vụ việc tuyên bố doanh nghiệp phá sản, làm phát sinh khiếu kiện nhiều lần, thời gian kéo dài Có đảm bảo tính nghiêm minh, cơng pháp luật 3.4.8 Cần đào tạo, nâng cao trình độ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm cho người thuộc quan tố tụng tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Các quan tố tụng tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp bao gồm: Tòa án, Viện kiểm sát, Cơ quan thi hành án dân Trong Tòa án Thẩm phán phân cơng người trực tiếp giải vụ việc phá sản doanh nghiệp Có thể nói vai trò Thẩm phán việc giải thủ tục phá sản doanh nghiệp lớn Hiệu quả, chất lượng việc giải phá sản doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào trình độ chuyên môn ý thức trách nhiệm Thẩm phán Một thẩm phán có trình độ chun mơn yếu, ý thức trách nhiệm chắn việc giải phá sản suôn sẻ, gặp nhiều sai sót… Điều dẫn đến việc quyền, lợi ích chủ thể tham gia thủ tục phá sản (chủ nợ, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán chủ thể có quyền, nghĩa vụ liên quan) khơng đảm bảo Thẩm phán tiến hành giải vụ việc phá sản doanh nghiệp, ngồi kiến thức pháp lý, cần phải có kiến thức tài – kế tốn để xem xét, nhận định xác khoản nợ, tình trạng doanh nghiệp, hợp tác xã khả toán nợ đến hạn Vì vậy, ngành Tòa án cần phải xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ Thẩm phán chuyên trách để giải thủ tục phá sản từ Tòa án cấp tỉnh đến Tòa án cấp huyện Để thực việc ngành Tòa án cần trọng nhiều đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán Tòa án, Thẩm phán để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải công việc 67 Kiểm sát viên người đại diện cho Viện kiểm sát Nhân dân tham gia vào thủ tục phá sản doanh nghiệp với vai trò kiểm sát việc tuân theo pháp luật trình giải vụ việc phá sản Việc quyền, lợi ích chủ nợ hay chủ thể khác tham gia vào thủ tục giải phá sản có bảo đảm hay khơng phụ thuộc phần lớn vào việc Kiểm sát viên có trình độ lực thực tốt vai trò hay khơng Qua cơng tác kiểm tra, giám sát hồ sơ vụ việc, định Tòa án, Kiểm sát viên phát sai sót Thẩm phán hay Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản trình giải vụ việc phá sản để kịp thời thực quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị Viện kiểm sát kiểm sát việc giải phá sản từ giai đoạn đầu thụ lý Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đến thi hành Tuyên bố doanh nghiệp phá sản Tòa án Để thực tốt vai trò, nhiệm vụ Kiểm sát viên phải có am hiểu sâu sắc pháp luật phá sản Để có kiến thức đầy đủ kinh nghiệm sâu sắc ngành kiểm sát cần đổi mới, cải tiến công tác đào tạo, cần chuyên sâu pháp luật phá sản đề cao trách nhiệm Kiểm sát viên công tác kiểm sát để tránh xảy sai sót Cơ quan thi hành án dân quan thi hành Quyết định hay Tuyên bố Tòa án việc doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Những định hay tuyên bố doanh nghiệp phá sản Tòa án thường có liên quan đến tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã Tuy nhiên, tồn thực trạng Chấp hành viên Cơ quan thi hành án dân cấp huyện thiếu yếu Vì vậy, cơng tác cán Cơ quan thi hành án dân cần phải linh hoạt, động cần phải biết chọn lọc để làm cho số lượng với chất lượng Chấp hành viên tăng lên Điều góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu thi hành pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích chủ nợ thủ tục phá sản doanh nghiệp 68 Kết luận Chương Nguyên tắc việc hồn thiện pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ thủ tục phá sản doanh nghiệp thể chỗ luôn phải lấy tư tưởng Đảng, sách Nhà nước phát triển kinh tế làm kim nam; thực tốt công tác cải cách tư pháp; việc hoàn thiện pháp luật cần phải bám sát vào hoàn cảnh kinh tế đất nước; đảm bảo hài hòa lợi ích chủ nợ nợ Phương hướng hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ thủ tục phá sản doanh nghiệp thể việc Ban hành thêm văn hướng dẫn thi hành Luật phá sản (2014); tăng cường nghiên cứu, tham khảo quy định nước khác giới áp dụng có chọn lọc vào pháp luật phá sản Việt Nam; Tòa án lựa chọn, ban hành nguồn án lệ phá sản doanh nghiệp, pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ Các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ cách có hiệu quả, thực chất thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã thể việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hành bất cập ban hành văn hướng dẫn, quy định pháp luật chưa rõ ràng, thiếu thống Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu thi hành pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ thể công việc như: đào tạo, bồi dưỡng cán có thẩm quyền giải thủ tục phá sản doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến pháp luật phá sản doanh nghiệp… để nâng cao hiệu quả, chất lượng việc giải thủ tục phá sản doanh nghiệp, tránh việc sai sót làm ảnh hưởng xấu đến quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ tham gia vào thủ tục phá sản doanh nghiệp 69 KẾT LUẬN Pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản quy định Luật Phá sản (2014) văn pháp luật khác có liên quan Luật Phá sản (2014) quy định nhiều chế pháp lý nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Các chế thể rõ nét ba giai đoạn: Mở thủ tục phá sản; Hội nghị chủ nợ; Thanh lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản để toán nợ Pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ quy định Luật Phá sản (2014) có nhiều điểm tiến so với pháp luật phá sản trước Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm thành cơng Luật Phá sản (2014) tồn nhược điểm, bất cập, chưa hợp lý Công tác thi hành pháp luật phá sản, pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc Nguyên nhân xuất phát từ chủ nợ, chủ thể tiến hành thủ tục phá sản từ hệ thống pháp luật phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã Việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Phá sản (2014) bối cảnh kinh tế tăng trưởng, phát triển nhanh chóng nhiệm vụ, mục tiêu cấp bách ưu tiên hàng đầu Bên cạnh đó, cần phải có giải pháp mang tính bổ trợ như: tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán tư pháp –những người có thẩm quyền giải thủ tục phá sản doanh nghiệp; tuyên truyền phổ biến pháp luật phá sản doanh nghiệp… Điều giúp cho việc thực thi pháp luật phá sản doanh nghiệp có hiệu cao khiến cho chủ thể (trong có chủ nợ) tham gia thủ tục phá sản nắm rõ quyền, nghĩa vụ để tự bảo vệ lấy lợi ích DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn pháp luật: Hiến pháp (2008, sửa đổi, bổ sung năm 2013) Bộ luật Tố tụng Dân (2015) Luật Phá sản (2004) Luật Phá sản (2014) Luật Thi hành án Dân (2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014) Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/2/2015 Quy định chi tiết số điều Luật Phá sản Quản tài viên hành nghề quản lý, lý tài sản Sách, viết, tạp chí Bùi Đức Giang (2015), “Chủ nợ có bảo đảm thủ tục phá sản theo Luật Phá sản 2014”, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 1/2015 Hoàng Thị Hải Hoa (2018), “Thi hành định Tuyên bố phá sản số lưu ý kiến nghị hồn thiện” đăng Cổng thơng tin điện tử Bộ Tư pháp ngày 23/3/2018 Nguyễn Tấn Hơn (1995), Phá sản doanh nghiệp – Một số vấn đề thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội An Phương Huệ (2004), “Luật phá sản Việt Nam Luật phá sản Cộng hòa Pháp”, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội Hà Thị Khánh Huyền (2015), “Xử lý tài sản doanh nghiệp khả toán nợ đến hạn theo Luật Phá sản 2014”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội Long Vũ Quỳnh Phương (2017), “Thực trạng pháp luật phá sản doanh nghiệp giải pháp nhằm thực thi hiệu pháp luật phá sản Việt Nam”, luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Thái Tường (2014), “Vai trò chủ nợ q tình giải phá sản doanh nghiệp”, luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội Nguyễn Đình Tiến (2018), Bài tham luận Hội thảo phá sản Bộ Tư pháp, ngày 26/3/2018 Nguyễn Viết Tý (chủ biên), Giáo trình Luật Thương mại (tập 1), Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 2018 10 Từ điển Tiếng Việt – Viện ngôn ngữ học, Nhà xuất Đà Nẵng, Đà Nẵng 2003 11 Viện Khoa học pháp lý, Từ điển Luật học, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 2006 Websites http://vneconomy.vn/pha-ky-luc-gan-127000-doanh-nghiep-lap-moinam-2017 http://dantri.com.vn/doanh-nghiep/cu-10-doanh-nghiep-pha-san-thi-coit-nhat-7-doanh-nghiep-chet-vi-ly-do-nay http://cafef.vn/gan-15000-doanh-nghiep-chet-lam-sang-trong-thangdau-nam-2018 http://www.ttbd.gov.vn/PrintPreView.aspx?distid=3526 http://www.thesaigontimes.vn/266004/Luu-y-voi-chu-no-cua-doanhnghiep-pha-san.html https://thongtinphapluatdansu.edu.vn/2017/02/12/khi-niem-ph-san-thutuc-php-san-v-nhung-lin-he-den-luat-ph-san-nam-2014/ http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/phap-luat-kinhte.aspx?ItemID=158 http://tccb.hlu.edu.vn/SubNews/Details/16237 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/thao-go/thanh-ly-tai-san-cua-doanhnghiep-mat-kha-nang-thanh-toan-no-den-han 10 http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-traodoi.aspx?ItemID=2287 11 http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/phap-luat-kinhdoanh/nhung-diem-moi-trong-luat-pha-san-2014-55548.html 12 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/mot-so-vuong-mac-khi-apdung-luat-pha-san-nam-2014-va-de-xuat-kien-nghi Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner Scanned with CamScanner ... thi n pháp luật nâng cao hiệu thi hành pháp luật bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp phá sản 6 Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CHỦ NỢ KHI DOANH. .. luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản 56 3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thi n pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ nợ doanh nghiệp, hợp tác xã phá. .. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI TRẦN MINH QUÂN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CHỦ NỢ KHI DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH TẠI HÀ NỘI Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ khi doanh nghiệp phá sản và thực tiễn thi hành tại hà nội , Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ khi doanh nghiệp phá sản và thực tiễn thi hành tại hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn