Pháp luật về dịch vụ thanh toán của các ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng tại việt nam

93 100 1
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/07/2019, 19:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGA PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN THỊ NGA PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ Định hướng ứng dụng Chuyên ngành : Luật Kinh tế Mã số : 24UD Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thị Giang Thu Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nga LỜI CẢM ƠN Qua thời gian học tập, nghiên cứu lý luận tìm hiểu công tác thực tiễn, hướng dẫn, giảng dạy tận tình Thầy, Cơ, quan tâm giúp đỡ nhiệt tình từ bạn bè, đồng nghiệp, tơi hồn thành Luận văn Thạc sĩ Luật kinh tế Qua xin gửi lời cảm ơn chân thành đến: Ban giám hiệu Quý Thầy, Cô trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo sự, Phó Giáo sư, Tiến sĩ tận tâm giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường Chân thành cảm ơn Khoa Sau đại học Trường Đại học Luật Hà Nội, thực quản lý đào tạo, cung cấp thông tin cần thiết quy chế đào tạo chương trình đào tạo cách kịp thời, tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận văn tiến độ Đặc biệt, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Phạm Thị Giang Thu, người tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình học tập thực luận văn Và lời cuối, xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập Tác giả luận văn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng NH Ngân hàng Nhà nước NHNN Ngân hàng thương mại NHTM Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP Tổ chức cung ứng dịch vụ toán TCCUDVTT Tổ chức tín dụng TCTD MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề lý luận chung dịch vụ toán ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại chủ thể cung ứng dịch vụ toán 1.1.2 Những hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 Nội dung pháp luật dịch vụ toán ngân hàng thương mại thực 12 1.2.1 Khái niệm dịch vụ toán 12 1.2.2 Đặc điểm, vai trò việc cung ứng dịch vụ tốn ngân hàng thương mại thực 14 1.2.3 Các phận cấu thành pháp luật dịch vụ toán ngân hàng thương mại 18 1.2.4 Đặc điểm áp dụng pháp luật ngân hàng thương mại 28 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật việc thực dịch vụ toán ngân hàng thương mại 29 1.3.1 Yếu tố kinh tế - trị - xã hội 29 1.3.2 Các yếu tố thuộc sách nguồn lực ngân hàng thương mại 30 1.3.3 Pháp luật điều chỉnh 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ GIẢI PHÁP 40 2.1 Thực tiễn áp dụng pháp luật dịch vụ toán ngân hàng thương mại 40 2.1.1 Đa dạng hóa dịch vụ, phương tiện toán việc sử dụng số phương tiện toán nước ta 40 2.1.2 Cơ sở hạ tầng cơng nghệ phục vụ tốn không dùng tiền mặt thiết lập 44 2.1.3 Về hoạt động toán qua ngân hàng khu vực công, doanh nghiệp dân cư 48 2.1.4 Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động tốn bước hồn thiện 52 2.2 Hạn chế, bất cập áp dụng pháp luật hoạt động toán số đề xuất nhằm hồn thiện pháp luật tốn khơng dùng tiền mặt qua ngân hàng 54 2.2.1 Về khn khổ pháp lý lĩnh vực tốn khơng dùng tiền mặt 54 2.2.2 Về số phương tiện toán 55 2.3.3 Về hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt nhiều bất cập 61 2.3.4 Cơ sở hạ tầng công nghệ chưa đáp ứng u cầu tốn khơng dùng tiền mặt 68 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển quốc gia, tính tất yếu hội nhập phạm vi tồn cầu, thương mại điện tử phát triển khơng biên giới; hoạt động toán ngày phát triển đa dạng, phong phú phức tạp phương tiện, hình thức, phương thức hệ thống tốn Sự phát triển đan xen công cụ, phương thức truyền thống với phương tiện, phương thức, hệ thống tốn đại đòi hỏi cơng nghệ kỹ thuật cao người sử dụng quản lý Thanh toán kinh tế - xã hội nói chung, qua hệ thống tổ chức cung ứng dịch vụ tốn nói riêng minh chứng vai trò quan trọng khơng thể thiếu hoạt động kinh tế - xã hội Qua hệ thống toán đại kinh tế phản ánh cách nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời hoạt động kinh tế - xã hội mà thể dòng tiền luân chuyển từ nghiệp vụ phát sinh đến kết thúc toán giao dịch Sự ách tắc khâu q trình tốn dẫn đến trì trệ, ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động, chí dẫn đến khả tốn tồn hệ thống gây nguy ổn định kinh tế - xã hội Hơn nữa, mát, tổn thất toán lớn Do đó, hoạt động quản lý tốn có ý nghĩa quan trọng hết mà kinh tế - xã hội phát triển không biên giới Tính đồng bộ, tương thích việc phát triển phương tiện, hình thức, phương thức tốn hệ thống tốn với quản lý phải đảm bảo mắt khâu, nghiệp vụ cụ thể, hệ thống tốn q trình vận hành Tuy nhiên, hoạt động toán thời gian qua bộc lộ bất cập, yếu lúng túng trước phát triển công cụ, phương thức hệ thống toán kinh tế thị trường làm cho kinh tế gặp khó khăn, trở ngại toán Trong bối cảnh đó, luận án đề cập nghiên cứu với tên đề tài: “Pháp luật dịch vụ toán ngân hàng thương mại thực tiễn áp dụng Việt Nam”, góp phần giải tồn trên, tăng cường hoạt động toán kinh tế - xã hội Việt Nam hiệu hơn, góp phần lưu thơng tiền tệ ổn định Tình hình nghiên cứu Áp dụng pháp luật nói chung áp dụng pháp luật lĩnh vực ngân hàng nói riêng đề tài thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học pháp lý Đặc biệt điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân hội nhập quốc tế Có thể kể đến số cơng trình sau: PGS TS Mai Văn Bạn, chủ nhiệm đề tài “Thanh toán ngân hàng thương mại điện tử đến năm 2020” TS Tạ Quang Tiến “Thanh toán điện tử liên ngân hàng Việt Nam” Th.S Lưu Thúy Mai “Biện pháp mở rộng phát triển tốn khơng dùng tiền mặt” Qua nghiên cứu, phân tích nội dung đề án, viết cho thấy: - Tính thực tiễn, ứng dụng cao góp phần cải tiến đổi kịp thời nghiệp vụ cụ thể hoạt động toán - Phát nhược điểm, khó khăn số khâu hoạt động toán Tuy nhiên, hạn chế đề án, viết sâu vào chí nội dung riêng lẻ hoạt động toán toán điện tử liên ngân hàng, tốn thẻ, tốn khơng dùng tiền mặt qua phân tích lý luận vào số chi nhánh ngân hàng nhỏ lẻ, tác dụng khơng cao hạn hẹp Mặt khác, cơng trình chủ yếu đề cập đến vấn đề lý luận thực tiễn chung áp dụng pháp luật hoạt động áp dụng pháp luật số lĩnh vực dân sự, nhân, gia đình, tư pháp quốc tế…; tiếp cận hoạt động áp dụng pháp luật hoạt động ngân hàng định bảo hiểm, bảo lãnh tốn Vì chưa có cơng trình nghiên trực tiếp hoạt động áp dụng pháp luật dịch vụ toán NHTM cơng trình Vì vậy, luận văn, tác giả nghiên cứu tổng thể dịch vụ toán qua các NHTM yếu tố ảnh hưởng đến chế quản lý hoạt động tốn Trên sở phân tích thực trạng pháp luật dịch vụ toán, tác giả đề xuất những giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật dịch vụ Đây đề tài nghiên cứu pháp luật dịch vụ toán Việt Nam, sở pháp luật hành phát triển kinh tế xã hội tương ứng nên tác giả luận văn cho đề tài nghiên cứu không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố trước Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật việc toán NHTM thời gian qua để sở tìm giải pháp có tính khả thi để thúc đẩy phát triển hệ thông ngân hàng Nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài nghiên cứu lý luận phát triển thị trường dịch vụ toán NHTM; đánh giá thực trạng phát triển thị trường dịch vụ tốn từ đề xuất số giải pháp góp phần phát triển thị trường dịch vụ toán NHTM Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn bao gồm hệ thống quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động tín dụng NHTM, bao gồm: Luật tổ chức tín dụng 2010, văn hướng dẫn thi hành quy định pháp luật liên quan bao gồm Luật Doanh nghiệp, Luật Ngân hàng Nhà nước, Bộ luật dân sự, Luật thương mại,… Phạm vi nghiên cứu đề tài chủ yếu sở lý luận cách thức áp 72 KẾT LUẬN Ngày nay, trình hội nhập kinh tế giới khu vực, quan hệ thương mại giao lưu quốc tế ngày phát triển mạnh mẽ Các hoạt động thương mại quốc tế ngày đa dạng phức tạp đòi hỏi ngân hàng không ngừng phát triển hoạt động tốn thơng qua tổ chức thương mại nhằm thu khoản lợi nhuận tối đa đồng thời đáp ứng cầu toán đa dạng khách hàng Vì thế, u cầu đổi mới, hồn thiện pháp luật cho phù hợp với hoàn cảnh tất yếu Đối với hệ thống pháp luật Việt Nam tốn qua ngân hàng bước đường xây dựng hoàn thiện, việc nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn pháp luật phương thức toán phổ biến cho áp dụng đúng, đủ thông lệ quốc tế điều vô cần thiết Xuất phát từ mục đích này, luận văn sâu nghiên cứu cách toàn diện, hệ thống vấn đề lý luận lý luận thực tiễn pháp luật tốn tín dụng chứng từ Trong khn khổ luận văn, tác giả tập trung làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn áp pháp luật tốn thơng qua tổ chức tín dụng, sở phân tích số tồn chủ yếu đưa biện pháp để hồn thiện pháp luật tốn Đặc biệt, việc triển khai nghiên cứu đề tài gắn liền với việc tham chiếu thường xuyên toàn diện quy tắc pháp lý nhằm đảm bảo đánh giá khách quan thực trạng pháp luật hành Việt Nam hoạt động tốn NHTM thơng qua nhằm đảm bảo tương thích, phù hợp pháp luật Việt Nam so với thông lệ, tập quán quốc tế… Tuy nhiên, khả năng, hiểu biết kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý, chia sẻ chân thành quý thầy cô bạn bè để luận văn hoàn thiện 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn quy phạm pháp luật Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010; Luật Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật Các công cụ chuyển nhượng năm 2005; Luật giao dịch điện tử năm 2005; Luật Doanh nghiệp năm 2014; Bộ Luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 Chính Phủ tốn khơng dùng tiền mặt; Nghị định 80/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 Chính phủ sửa đổi Nghị định 101/2012/NĐ-CP tốn khơng dùng tiền mặt; Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 Chính phủ tốn tiền mặt; 10 Nghị định 35/2007/NĐ-CP ngày 08/03/2007 việc giao dịch điện tử hoạt động ngân hàng; 11 Thông tư 22/2015/TT-NHNN quy định hoạt động cung ứng sử dụng séc; 12 Thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt; 13 Thơng tư 19/2016/TT-NHNN ngày 30/06/2016 Quy định hoạt động thẻ ngân hàng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 14 Thông tư 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 15 Thông tư 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định trang bị, quản lý, vận hành đảm bảo an toàn hoạt động máy giao dịch tự động Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành; 16 Quyết định số 2545/QĐ-TTg 30/12/2016 phê duyệt Đề án phát 74 triểnthanh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016-2020; 17 Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước Thủ tướng Chính phủ ban hành; 18 Chỉ thị 05/2007/CT-NHNN ngày 11/10/2007 trả lương qua tài khoản cho đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo thị20/2007/CT-TTg Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành Sách tham khảo, chuyên khảo; giáo trình; luận văn, luận án 19 Đặng Ngọc Đức, Trần Thu Hà, Lý thuyết tài - tiền tệ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Hà Nội 20 Nguyễn Đăng Dờn, Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương, NXB Trường Đại học Kinh tế - Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2011 21 Lê Thị Nguyệt Châu, Giáo trình Luật Tài (thuế), Trường Đại học Cần Thơ, năm 2010 22 Lê Huỳnh Phương Chinh, Giáo trình Luật Ngân hàng, Trường Đại học Cần Thơ 23 Nguyễn Thị Thúy (2012), “Hoàn thiện chế quản lý hoạt động toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 24 Nguyễn Trung Thành (2016), “Áp dụng pháp luật ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam nay”, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội Bài viết báo, tạp chí 25 http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/11/111123.html, [ngày truy cập 26/08/2018] 26 http://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/van-con-chi-tieu-bang-tien-mattoi-90-141524.html [ngày truy cập 20/08/2018] 75 27 http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1644& catid=43&Itemid=90, [ngày truy cập 26/08/2018] 28 taichinh.vn/Vang-Tien-te/De-phat-trien-thi-truong-the-ngan-hang-VietNam/32276, [ngày truy cập 26/08/2018] 29 http://www.thesaigontimes.vn/Home/taichinh/nganhang/86561/, [ngày truy cập 23/08/2018] 30 http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1523& catid=43&Itemid=90, [ngày truy cập 25/08/2018] 31 M5/www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&idong vực công, khu http://luattaichinh.wordpress.com/2009/08/16/m%E1%BB%99t- s%E1%BB%91-d%E1%BB%8Bnhh%C6%B0%E1%BB%9Bng-v%E1%BB%81thanh-ton-khng-dng-ti%E1%BB%81n-m%E1%BA%B7t-trongkhuv%E1%BB%B1c-cng-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam/, [ngày truy cập 23/08/2018] 32 http://www.baomoi.com/Day-manh-thanh-toankhong-dung-tienmat/126/7884528.epi, [ngày truy cập 25/08/2018] 33 http://www.vnec.org/tai-lieu-bai-viet/101-thuong-mai-dien-tu-la-gi.html, [ngày truy cập 27/10/2018] 34 http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/11/111123.html, [ngày truy cập 20/10/2013] 35 http://www.vnba.org.vn/?option=com_content&view=article&id=1644& catid=43&Itemid=90, [ngày truy cập 20/08/2018] 36 http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/thanh-toan-bang-secphienphuc-2809047.html, [ngày truy cập 26/08/2018] 37 http://saigondautu.com.vn/tai-chinh/han-che-tien-mat-dat-trong-the-kho57774.html [ngày truy cập 26/08/2018] 38 http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/11/111123.html, truy cập 20/08/2018] [ngày ... ĐỀ CHUNG VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề lý luận chung dịch vụ toán ngân hàng thương mại 1.1.1... Những vấn đề chung dịch vụ toán ngân hàng thương mại pháp luật dịch vụ toán ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng pháp luật dịch vụ toán ngân hàng thương mại, số đề xuất giải pháp 5 Chương 1:... DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ THANH TOÁN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Những vấn đề lý luận chung dịch vụ toán ngân hàng thương mại
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về dịch vụ thanh toán của các ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng tại việt nam , Pháp luật về dịch vụ thanh toán của các ngân hàng thương mại và thực tiễn áp dụng tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn